Page 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K

i

r

k

e

b

l

a

d

–

M

AR

T

S

T

IL

Gudstjenester, k o n c e rt e r og arrangementer

J

U

N

I

2

0

1

4

1


2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D e f r e mm e d e Jeg har på det seneste været noget optaget af kristen meditation, en praksis der næsten er gået i glemmebogen i brede dele af befolkningen til fordel for de østlige religioners meditative teknikker, som skal hjælpe den enkelte med at tømme sit sind. Formålet med den kristne meditation er helt modsat at fylde sindet med de billeder evangeliet giver, og det er en givende øvelse at sætte sig og læse små bibelstykker og reflektere over, hvad teksterne bringer på bane. For nylig faldt jeg i en meditation i staver over, at den barmhjertige Samaritaner, som de fleste vist kender fra bibelen, faktisk var en fremmed, én som kom et andet sted fra, én som ikke rigtig hørte til. Og så var det lige akkurat ham, der var helten i historien, ham der hjalp den forslåede på vejen, som de andre bare gik forbi. Og mens mine tanker fløj af sted, kom jeg til at tænke på hvor ofte ”de fremmede” omtales dårligt i det offentlige rum. De fremmede skal se at blive integreret tordner visse politikere, ellers skal de sendes hjem! Jeg vil derfor berette om, hvordan de såkaldt fremmede, ikke mindst muslimer, ser ud for mig som en ganske almindelig sognepræst i Indre by, København. Jeg møder dem faktisk i mit arbejde, og ofte er deres kulturåbenhed større end den, jeg ofte selv tror, jeg kan præstere. Lad os begynde med juleaften sidste år. En familie, mor (med tørklæde), far og børn, kom og tog min hånd efter juleaftensgudstjenesten og takkede for, at der også var plads til dem i Trinitatis kirke. Vi har ikke samme religion, sagde de, men de ville gerne dele vores glæde, og gudstjenesten og salmesangen havde bevæget dem meget, fortalte de mig og ønskede god jul. Det var rørende. På samme måde har jeg

også flere gange været meget rørt, når mennesker fra blandede ægteskaber (muslimer og kristne) har opsøgt mig og fortalt mig om deres religiøse overvejelser vedrørende opdragelse af deres børn. Et par gange er det tilmed blevet til velsignelse i kirken af sådanne børn. Dåben var de ikke parate til endnu i deres proces, men jeg må nok sige, at det gør indtryk, når en muslimsk bedstefar kommer med sit barnebarn på armen, for at jeg skal velsigne det. Og den første vielse jeg havde af et brudepar, der var henholdsvis muslim og kristen, glemmer jeg heller aldrig. Forundret spurgte jeg brudgommen, hvordan han kunne lade sig vie i en kristen kirke, hvorfor de dog ikke gik på rådhuset. Dertil svarede han så: Kristendommen betyder meget for min kommende kone, og af kærlighed til hende vil jeg gerne giftes i Trinitatis, for jeg tror kærligheden er større end alle guder! Det blev en uforglemmelig vielse for mig, og siden har jeg viet en række par i samme situation. Det er sådan, jeg gennem mit arbejde møder ”de fremmede”, og det gør mig bedrøvet at høre mennesker tale grimt om dem, de ikke kender, for sandheden er jo at lysten og evnen til integration er stor, når folk ligefrem finder hen til kirken og præsten. Så min meditation over den barmhjertige Samaritaner førte mig langt uden for den gængse udlægning af teksten, det blev ligefrem til et spørgsmål om, hvornår en etnisk dansker sidst har besøgt en moske eller ønsket en muslim glædelig Eid, samt til spørgsmålet om det i virkeligheden er etniske danskere, der ofte har problemer med kulturåbenheden. Kirsten Sandholt


. . . . . DE . . T. .S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nye toner i T r i n i tat i s k i r k e – o r g l e r n e s S t r a d i va r i us f ly tt e r i n d

Lillejuleaften fik Trinitatis Kirke en meget stor økonomisk gave fra Augustinusfonden. Kirken havde søgt fonden om støtte til indkøb af et originalt italiensk barokinstrument fra ca. 1770. Og det har vi fået. Det betyder, at vi nu får orglernes svar på violinernes Stradivarius til vores kirke, som den eneste kirke i hele Norden. Dets lige findes simpelthen ikke. Dette er vi naturligvis meget begejstrede over, og ikke mindst Augustinusfonden utrolig taknemmelige. Orglet stammer fra Lombardiet. En af verdens fineste orgelbyggere, Gerald Woehl, opkøbte orglet for næsten 40 år siden. Det har så ligget i Tyskland og ventet på, at han fandt det helt rigtige sted til dette smukke gamle instrument. Der skulle altså gå 40 år, før han fandt stedet. Og hans kærlighed faldt på vores kirke midt i hjertet af København. Og orglet kommer til at stå i et rum, hvor det vil passe fuldstændig ind både visuelt og akustisk. Det er også ret oplagt, at det netop skal stå i vores

kirke, når man betænker Chr. d.IV’s, kirkens bygherre, store interesse for Italien Orglet er komplet originalt, hvilket i sig selv er helt fantastisk – kun selve orgelhuset har lidt skade og er blevet repareret. Nu er Gerald Woehl så i fuld gang med at gøre orglet spille- og rejseklar, så det kan flytte ind i Trinitatis kirke til forhåbentlig stor glæde for kirkens organister, gæsteorganister, konservatoriets orgelstuderende og ikke mindst menigheden og alle de gæster, der skal lytte til dette helt unikke instrument. Jeg vil slutte med at takke kirkens organister og medlemmer af menighedsrådet for deres kæmpestore og utrættelige kamp for at få denne drøm til at gå i opfyldelse. Uden jeres utrættelighed og Augustinusfondens gavmildhed var det aldrig lykkedes. Lene Ruby

3


4

. DE . . .T . S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sangeftermiddage Sangglade kan glæde sig til endnu tre eftermiddage med sang i sognehuset, Pilestræde 67. De næste gæster, der er inviteret til at vælge sange, lever alle med musik, sang og sprog i deres hverdag. De vil vanen tro kommentere deres sangvalg mellem sangene. Torsdag den 27. marts. Holger Lissner. Præst og salmedigter. Torsdag den 24. april. Lis Ingerslev. Viceafdelingsinspektør, N Zahles Gymnasieskole. Torsdag den 22. maj. Louise Adrian. Leder af Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel. Sangeftermiddagene tilrettelægges i et samarbejde mellem Vor Frue kirke og Trinitatis kirke. Deltagelse er gratis. Der betales kr. 10 for kaffe og kage. Foredragseftermiddage Foredragseftermiddagene i Trinitatis sognehus har gennem de senere år været tilrettelagt tematisk, således at hvert semester fik belyst en problemstilling, et sagsområde eller et historisk forhold under fælles synsvinkel. Dette forår er ingen undtagelse. Vi ser fra fire forskellige vinkler på den ejendommelighed, at nordiske forfattere i stigende grad synes at interessere sig for religiøse emner, mens vi andre åbenbart taber interessen. Det forhold, at religiøse værdier og forestillinger i vigende grad bestemmer vores måde at tænke og leve på, kaldes i fagsproget for sekularisering. Den oprindelige betydning af ordet er, at man bogstaveligt talt overdrager kirkens gods til verdslig anvendelse. Nu benytter vi ordet til karakteristik af den forandring, som indtræder, når det religiøse mister sin betydning som handlingsorientering og virkelighedsordner. Men sekulariseringen har altså flere facetter. For sideløbende med den sekularisering, som også er karakteriseret som afkristning, opblomstrer nogle forfatteres behov for at fortolke og forstå vores tilværelse ved hjælp af religionens grundfortællinger og handlingsmønstre. Litteraturprofessoren Niels Gunder Hansen gav allerede år tilbage fænomenet navnet de intellektuelles genkristning.

Vi har inviteret to forfattere, en antropolog og en litteraturmagister til at give hver deres signalement af fænomenet. T o r s d a g d e n 1 3 . m a rt s . Cecilie Rubow. Danskernes tro, verdsliggørelsens hellige momenter Torsdag den 10. april. Erik Skyum-Nielsen. Religiøse motiver i Søren Ulrik Thomsens digtning, Det vi fik skænket. Der er fri entré til foredragene, som alle finder sted i Pilestræde 69, torsdagen kl. 14.30. Der serveres kaffe og te for 10 kr. Michael Brautsch

O p l æ s n i n g a f I . P. J a c o b sens ”Pesten i Bergamo” Tirsdag 15. april kl. 16.30 læser sognepræst Michael Brautsch i Trinitatis Kirke I.P. Jacobsens berømte novelle om borgerne i Bergamo og Pesten. Michael Brautsch er sognepræst ved Frederiksberg Slotskirke samt feltpræst for Hærens Officersskole. Men inden han begyndte at læse teologi tog han en skuespilleruddannelse og har bl.a. indlæst bøger for blinde samt undervist i teaterteknik og kropssprog. Han bliver ofte benyttet til oplæsning af især H. C. Andersen og andre danske forfattere.


. . . . . DE . . T. .S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Påskeugen i T r i n i tat i s K i r k e . Påskeugen i Trinitatis Kirke er igen i år fuld af begivenheder. Palmesøndag er der højmesse, kirken er pyntet med palmegrene. Mandag kl. 16.30 fremføres Arvo Pärts Stabat Mater. Tirsdag kl. 16.30 læser sognepræst Michael Brautsch I.P. Jacobsens berømte novelle ”Pesten i Bergamo” Onsdag kl. 16.30 holder vi som sædvanlig aftensang med salmer, korsang og læsninger. Skærtorsdag byder både på gudstjeneste kl. 17 og middag med lammesteg i sognehuset bagefter (tilmelding nødvendig, pris 75,- kr.) Langfredag er der højmesse 10.30. Samme aften kl. 20 kan man opleve Couperins (1668-1733) musik til Jeremias’ klagesang fra Det Gamle Testamente, ”Leçons de Tenebres.” Søndag den 20. april, påskedag, fejrer vi så endelig påskemorgen med en kantatehøjmesse. Kirkens kor, solister og Trinitatis Barokensemble opfører i højmessen J.S. Bachs kantate 66 ”Erfreut euch, Ihr Herzen” Læs mere om det hele her i bladet.

Hent en folder om påskeugen i kirken Der er lavet en særskilt lille folder om påskens gudstjenester og koncerter fra palmesøndag over den stille uges hverdage til kantategudstjenesten påskemorgen. På den måde er det let at skaffe sig et overblik over alt det, der sker i Trinitatis Kirke omkring påske. Folderen kan hentes i kirken. S k æ rt o r s d a g s m i d d a g Traditionen tro spiser vi sammen middag med lammesteg i sognehuset efter gudstjenesten skærtorsdag. Gudstjenesten begynder kl. 17. Alle er velkomne, men tilmelding til middagen er nødvendig. Tilmelding til kordegnekontoret Pilestræde 67 senest torsdag den 10. april Tlf. 33 37 65 40 eller kordegn@rundetaarn.dk. Middagen inkl. et glas vin koster 75 kr. Børn spiser gratis. Drikkevarer kan købes.

5


6

. DE . . .T . S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aftensang Hver onsdag kl. 16.30 frem til 28. maj Der er indledende musik fra 16.15. Fra juni er der sommerpause indtil september. Nogle af aftenerne gæstes kirken af studerende fra konservatoriet, der spiller den indledende musik kl. 16.15 og det afsluttende postludium. Den 21. maj gæstes aftensang ligesom de seneste år af Brønshøj Kirkes Pigekor ved Bente Kiil Toftegaard. Den 28. maj synger Det Danske Pigekor (Gentofte/Jægersborg) dirigeret af Pia Boysen. Man kan hente oplysninger om aftensangen ved kirkens indgang og på www.trinitatiskirke.dk/aftensang Askeonsdag Efter aftensangen askeonsdag den 5. marts hænger vi traditionen tro i fællesskab det sorte antependium på altret. Det gamle klæde vil frem til påskemorgen pryde altret for at markere fastetiden. Herefter holder Stefan Lamhauge Hansen 1. del af foredraget ”Gudsrigets nutid i Grundtvigs salmer”. 2. del holdes den 7. maj. Børnegudstjenester Trinitatis Kirkes børnegudstjenester kl.10.30 om onsdagen en gang om måneden er for de mindste. Der er børnegudstjeneste den 5. marts og den 9. april og der planlægges løbende flere. De varer ca. 20 minutter. Såvel børneinstitutioner som børn med deres forældre er velkomne. Man kan finde de fremtidige tjenester på kirkens hjemmeside: www.trinitatiskirke.dk/boernegudstjenester K o n f i r m at i o n Indskrivning af konfirmander til konfirmationsforberedelse i Trinitatis kirke kan foregå hele året. Man ringer blot til sognepræst Kirsten Sandholt. Vi modtager elever på 8. klassetrin og undervisningen finder sted tirsdage 15.15- 17.15. Å r s r a p p o rt Trinitatis Kirke introducerede sidste år en årsrapport med statistik over kirkens aktiviteter. Også i år bliver en oversigt fremstillet. Man kan henvende sig til kirkekontoret, Pilestræde 67, hvis man er interesseret i et eksemplar.

Nyt brudetæppe i T r i n i tat i s K i r k e 2013 bød ikke alene på Augustinusfondens støtte til et unikt historisk orgel i kirken. Et nyt brudetæppe til at afløse kirkens fine gamle - og meget slidte – tæppe blev stillet til rådighed af Ny Carlsbergfonden. Tæppet er vævet i 2013 til kirken af væveren Puk Lippmann, der er kendt for sine tæpper på - blandt andre prominente steder - Christiansborg og Københavns Universitets tidligere konsistoriesal. Tæppet blev brugt første gang og indviet ved et bryllup og en reception 4. januar 2014. Menighedsrådet takkede ved receptionen Puk Lippmann og Ny Carlsbergfonden for det vellykkede tæppe, der i fuldendt harmoni væver sig ind kirkens historiske rammer, ligesom det forhåbentlig vil i mange brudepars store dag i fremtiden.


. . . . .M . .U .S .I K . . i. .T .RI. N . .I T. A. T. I .S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vokalensemblet GAIA Foto: Joao Messias L ø r d a g d e n 1 5 . m a rt s kl. 16: Korkoncert Vokalensemblet GAIA, dirigent Søren Kinch Hansen Værker af Poulenc, Peteris Vasks og Frank Martin. Fri entre. Dette program har med Francis Poulencs 4 motetter et liturgisk fokus på påsketiden. Den lettiske komponist Petris Vasks stykke, Musu Masu Vardi (skrevet i 1977 og revideret i 2003) er et storslået, flot klingende værk, hvis tekst baserer sig på gamle lettiske traditioner for at give kvinder fuglenavne. ”Kære Jord, gem altid en trætop til fuglene,” slutter teksten. Frank Martins Messe for dobbeltkor, som GAIA har sunget mange gange, er med til at markere korets jubilæum: GAIA fylder 25 år i 2014.

S ø n d a g d e n 2 3 . m a rt s kl. 10.30: Orgelmusikgudstjeneste Bine Bryndorf, orgel. Prædikant Kirsten Sandholt. Bine Bryndorf Foto: Marianne Grøndahl

7


8

.M . .U .S .I K . . i. .T .RI. N . .I T. A. T. I .S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Theatre of voices F r e d a g d e n 2 8 . m a rt s kl. 16.30: La Grande Bellezza – musik af Arvo Pärt Det internationalt anerkendte vokalensemble, Theatre of Voices, under dirigent  Paul Hillier, synger musik af bl.a. Arvo Pärt. Hør bl.a. Berliner Messe &  My Heart’s in the Highlands - soundtracket til Sorrentinos prisvindende film “La Grande Belezza”. Entré: 50 kr på www.Politikenbillet.dk /i døren. Else Torp, sopran Iris Oja, alt Chris Watson, tenor Jakob Bloch, bas Christopher Bowers-Broadbent, orgel Paul Hillier, kunstnerisk leder THEATRE OF VOICES er et internationalt anerkendt vokalensemble og turnerer over hele verden. Ensemblet har vundet amerikansk Grammy,

sunget på Berliner Festspiele og BBC Proms, og er fast gæst på bl.a. Edinburgh Festival, Barbican Centre og i Carnegie Hall i New York. Gruppen blev grundlagt af sangeren og dirigenten Paul Hillier i USA, men er nu fast etableret i Danmark. Aktuelt repertoire omfatter musik fra Perotin over Dowland, Carissimi og Buxtehude til mange af nutidens mest markante komponister som Berio, Pärt, Reich, Cage og Stockhausen. Theatre of Voices arbejder altid på at udforske hjørnerne af vokalmusikken og stemmens kunnen, og er parate til at gå meget langt for at opnå den helt rigtige lyd og helhed. Ensemblet var i 2013 nomineret til Nordisk Råds Musikpris. S ø n d a g d e n 3 0 . m a rt s kl. 16: Kor- og Orkesterkoncert Trinitatis Kantori og Barokensemble. Dirigent Søren Christian Vestergaard Bine Bryndorf, orgel


. . . . .M . .U .S .I K . . i. .T .RI. N . .I T. A. T. I .S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Solister: Camilla Toldi Bugge, sopran, Rikke Lender, mezzo-sopran, Rasmus Gravers Knive, tenor, Rasmus Kure Thomsen, bas. Trinitatis Kantori præsenterer ved denne koncert det program, som skal fremføres ved korets koncerttur til Thomas-Kirche, Leipzig, i april måned. Programmet omfatter J.S. Bachs kantate 66 ”Erfreut euch ihr Herzen” og motet ”Jesu, meine Freude” foruden Monteverdis store dobbeltkor ”Magnificat” samt korværker af Gade, Mendelssohn, Niels la Cour og Nystedt. Entré: kr. 50,- ved indgangen. Trinitatis Kirkes Musikvenner gratis adgang. Fredag den 11. april kl. 16.30: Passionskoncert D. Buxtehude: Membra Jesu nostri Dette værk af Buxtehude, også kaldet et af de

første lutherske oratorier, består af 7 kantater om Jesu korsfæstede legeme. Trinitatis Kirkekor og Barokensemble. Camilla Toldi Bugge, Clara Thomsen og Louise Skovbæch, sopran. Rikke Lender, Kristin Mulders, Morgen Grove, alt. Rasmus Gravers Knive og Christian Damsgaard, tenor. Hans-Henrik Storskov og Rasmus Kure Thomsen, bas. Bine Bryndorf og Søren Christian Vestergaard, cembalo og orgel. Fri entré Mandag den 14. april kl. 16.30: Passionskoncert Arvo Pärt: Stabat Mater Camilla Toldi Bugge, sopran, Kristin Mulders, mezzo-sopran og Christian Damsgaard, tenor. Trinitatis Kantori

9


10

.M . .U .S .I K . . i. .T .RI. N . .I T. A. T. I .S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Merete Steffensen, violin, Gunnar Lychou, viola og Kjeld Steffensen, cello. Søren Christian Vestergaard, orgel. Fri entré. Langfredag den 18. april kl. 20: Passionskoncert Fr. Couperin: Lecons de Tenebres Camilla Toldi Bugge, sopran, Rikke Lender, mezzo-sopran. Mogens Rasmussen, gambe, Søren Christian Vestergaard, orgel. Fri entré. Påskedag den 20. april kl. 10.30: Kantategudstjeneste J.S. Bachs kantate 66 ”Erfreut euch, Ihr Herzen”. Trinitatis Kirkekor, solister og Barokensemble. Bine Bryndorf og Søren Christian Vestergaard, orgel. Prædikant Kirsten Sandholt

Trinitatis Barokensemble Søndag den 11. maj: Orgelmusikgudstjeneste Søren Christian Vestergaard, orgel. Orgelmusik af Jehan Alain (”Litanies”), Peter Møller (fra ”Forvandlinger”) og Bach. Trinitatis Kirkekor synger musik af Johann Christoph Bach. Prædikant Kirsten Sandholt.

T r i n i tat i s K i r k e s M u s i k venner Trinitatis Kantori besøger fra den 25. til 27. april 2014 Leipzig, hvor de er inviteret til at synge i Bachs berømte Thomas Kirche. Koret er inviteret til at synge i kirken ved tre lejligheder, afsluttende med højmessen søndag 27. april, og Musikvennerne forbereder en følgerejse, hvor vi ud over at lytte med vil besøge Luthers Wittenberg. Programmet kan ses på vores hjemmeside, www.trinitatiskirke.dk/musikvenner. Interessen har været stor, men sidder der stadig nogen der gerne vil med, kan det måske nås endnu, spørg kirkekontoret på adressen nedenfor. Onsdag d. 21. maj kl. 17.15 gentages succésen med den traditionsrige og hyggelige generalforsamling i præstegården med ost, rødvin og underholdende indslag. Trinitatis Kirkes Musikvenner er oprettet med ønsket om at støtte kirkens høje klassiske, musikalske aktivitetsniveau og gennem sit virke og sin medlemsskare bidrage til at skaffe de nødvendige økonomiske midler. Indmeldelse sker lettest fra hjemmesiden www.trinitatiskirke.dk/musikvenner hvor der også findes oplysning om kontingent, betaling, medlemsfordele mv., eller til : Kirkekontoret Pilestræde 67 1112 København K kordegn@rundetaarn.dk 33 37 65 40


. . . . . N. A . T. K . .IR. K. E. N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

F o r å r e t i T r i n i tat i s N atk i r k e Mens vi sidder og håber på forårets grønne komme, fortsætter Trinitatis Natkirke sit arbejde med unge og med både traditionelle og utraditionelle tilgange til gudstjenesteformatet. Sognemedhjælper Anna Møllers barselsvikar Ejvind Chang overtager i februar til et begivenhedsrigt forår. Tirsdag d. 4. marts klokken 20.00 deltager Trinitatis Natkirke i litteraturfestivalen Kbh Læser med en litteraturgudstjeneste under overskriften ’Kroppen i kirken’. Temaet for litteraturfestivalen er i år ’Kroppen i bøgerne’. Ved Natkirkens litteraturgudstjeneste læser fire unge forfattere deres tekster op i den stearinoplyste kirke, mens den elektroniske musiker Alle Svarene spiller musik, hvor samplede stemmer fabulerer om bl.a. kærlighed og meningen med livet på en bund af vibrerende elektronik. Fokus er på den unge generation af forfattere, der tager udgangspunkt i den fysiske kærlighed, kroppen og seksualitetens udfordringer, og vi glæder os til at høre oplæsninger ved Bjørn Rasmussen, Stine Pilgaard, Amalie Laulund Trudsøe og Tine Høeg. I forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag afholder Trinitatis Natkirke to arrange-

menter. Første markering finder sted fredag d. 7. marts klokken 17.00 – ca 21.00, hvor vi inviterer til oplæg fra 17.00 – 19.00 og efterfølgende spisning indtil ca kl. 21.00 i Sognehuset, Pilestræde 67. Menuen er vegetarisk, og der er tilmelding til gadepræst Mia Rahr Jacobsen på mrj@rundetaarn.dk. Anden markering af Kvindernes Internationale Kampdag finder sted tirsdag d. 11. marts til en musikgudstjeneste i Trinitatis Natkirke, hvor vi skal høre smuk musik fra Emma Sehested Høeg, Paula Tebbens og Priscilla White. Som altid fra klokken 20.00. Torsdag d. 15. maj klokken 16.30 er der igen Interreligiøs Fællesspisning i Cafe K. Til Interreligiøs Fællesspisning mødes en mindre gruppe unge kvinder fra forskellige religioner og kulturer tre-fire gange årligt til et indledende oplæg om fx kultur, identitet og integration. Herefter laver vi mad og spiser sammen, mens vi snakker og hygger. Formålet er ikke benhård debat, men venlig og nysgerrig dialog. Alle kulturer og religioner er velkomne, og der er tilmelding til sognemedhjælperen på am@rundetaarn.dk. I håb om et spirende forår!


12

. S. T. U . .DE . .N .T .ER . . M. E. N. IGHEDE . . . . . . .N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F o r å r e t i S tu d e nt e r m e n i g h e d e n Forårets foredrag mm. handler denne gang om USA’s kulturelle påvirkning af vores del af verden. På nogle områder (f.eks. indenfor musikken) er den for længst blevet så selvfølgelig for os, at vi ikke tænker videre over det – mens vi på andre områder vender blikket mod ’de amerikanske tilstande’, når vi vil have et vink om, hvad vej tingene kommer til at gå i fremtiden – eller vi måske nødigt vil have dem til at gå (f.eks. i forholdet mellem religion og politik, integration mm.). Herudover bliver der lejlighed til at deltage i en studiekreds om Paul Austers New York-trilogi, en studietur til New York og meget andet, som er nærmere omtalt i Studentermenighedens program og på www.smikbh.dk. Foredrag Tid: Torsdag den 26. februar kl. 20 Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 (over gården) Cand.mag., højskolelærer og politisk kommentator Mads Fuglede: Religion og politik i USA I USA er stat og kirke adskilt, men er religion og politik det også? Det vil foredraget diskutere og give eksempler på. Måske bliver der også lejlighed til at sammenligne forholdene i USA og Danmark på dette punkt. Anne Mette Lundtofte

Tid: Torsdag den 13. marts kl. 20 Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 (over gården) Ph.d., journalist og forfatter Anne Mette Lundtofte: Ti berømte newyorkere fortæller

Med udgangspunkt i sin bestseller "New York New York" fortæller Anne Mette Lundtofte om byen og dens historiske udvikling, set indefra gennem uforglemmelige newyorkeres virkelige fortællinger. Tid: Torsdag den 20. marts kl. 20 Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 (over gården) Ph.d., seniorforsker ved DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) Vibeke Schou Tjalve: Amerikanske ikoner: Kunst, krig og multikulturalisme i guds eget land. Foredraget beskriver den amerikanske debat om multikultur, frihedsrettigheder og demokratieksport (og krig), og hvordan den kommer til udtryk i alt fra fotografi til gadekunst mm.

Vibeke Schou Tjalve Tid: Torsdag den 3. april kl. 20 Sted: Kældercaféen, Købmagergade 44 (over gården) Forfatter og musikredaktør Klaus Lynggaard: Amerika og rockmyten – 60 års rockkultur. Et af de mest synlige biprodukter ved forbrugersamfundets opståen i efterkrigstidens USA var – teenageren. Da det at være ung fik en selvstændig identitet, opstod også behovet for et selvstændigt udtryk og voila: Rock’n’roll. Foredraget er en tour-de-force fra Elvis Presley til Eminem.


. . . . . S. T. U. DE . . .N .T .ER . .M. E. N. IGHEDE . . . . . . N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Film: Wall Street (Oliver Stone, 1987) Tid: Torsdag den 24. april kl. 21.30 Sted: Cinemateket, Gothersgade 55 Inden filmen er der oplæg ved Sarah-Iben Almbjerg. Studiekreds: Paul Auster’s New York-trilogi. Tid: 15.15-17, onsdagene 12. marts; 26. marts; 9. april Sted: Studenterlokalerne, Store Kannikestræde 8,1. Vi læser og taler om Paul Austers tre romaner By af glas (1985), Genfærd (1986), Det aflåste værelse (1987). Tilmelding til studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen: slh@rundetaarn.dk. H i s t o r i e o n l o c at i o n : Ruinerne under Christiansborg Tid: 8. maj kl. 15.15-17 Sted: Christiansborg. Rundvisning i ruinerne af de ældste bygninger, der har ligget på stedet: Absalons borg og Københavns Slot ved arkæolog og forfatter Hanne Fabricius. Mødested: Ved rytterstatuen foran Christiansborg Nødvendig tilmelding hos: lise@smikbh.dk

Ruinerne under Christiansborg


14

. P. R . .Æ.DI . .K .A .N. T. LI . .S .T .E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

m a rt s Søndag den 2. marts. Fastelavn 10.30. Højmesse. Kirsten Sandholt. Onsdag den 5. marts. 16.30 Aftensang. Stefan Lamhauge Hansen. Herefter foredrag: Gudsrigets nutid i Grundtvigs salmer. 1. del. Fredag den 7. marts 12.15 Studentergudstjeneste Prædikant: Stud. theol. Henrik Johansen Søndag den 9. marts. 1. søndag i fasten 10.30 Højmesse. Kirsten Sandholt. Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling Onsdag den 12. marts 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt. Fredag den 14. marts 12.15 Studentergudstjeneste Prædikant: Studerende Anders Husmann Søndag den 16. marts. 2. søndag i fasten 10.30 Højmesse. Mia Rahr Jacobsen. Onsdag den 19. marts 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt. Fredag den 21. marts 12.15 Studentergudstjeneste Prædikant: Studenterpræst Inger Lundager Søndag den 23. marts 3. søndag i fasten 10.30 Orgelmusikgudstjeneste. Organist: Bine Bryndorf. Prædikant: Kirsten Sandholt. Onsdag den 26. marts 16.30. Aftensang. Kirsten Sandholt. Fredag den 28. marts 12.15 Studentergudstjeneste. Prædikant: Studerende Mikkel Dahlin Bojesen Søndag den 30. marts. Midfaste. 10.30 Højmesse. Kirsten Sandholt. april Onsdag den 2. april 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt. Fredag den 4. april 12.15 Studentergudstjeneste Prædikant: Stud. theol. Christian Jacques Søndag den. 6. april. Mariæ bebudelses dag 10.30 Højmesse. Kirsten Sandholt. Onsdag den 9. april 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt. Fredag den 11. april 12.15 Studentergudstjeneste. Prædikant: Stud. theol. Ellen Kristine Turner

Søndag den 13. april. Palmesøndag. 10.30 Højmesse. Kirsten Sandholt. Onsdag den 16. april. 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt Torsdag den 17. april. Skærtorsdag. 17.00 Gudstjeneste. Mia Rahr Jacobsen. Skærtorsdagsmiddag i sognehuset. Fredag den 18. april. Langfredag. 10.30 Højmesse. Kirsten Sandholt. Søndag den 20. april. Påskedag. 10.30 Kantategudstjeneste. Kirsten Sandholt. Mandag den 21. april. 2. påskedag. Ingen tjeneste. Vi henviser til Domkirken og Helligaandskirken. Begge kl. 10.00. Onsdag den 23. april 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt Fredag den 25. april 12.15 Studentergudstjeneste Prædikant: Studenterpræst Charlotte Cappi Grunnet Søndag den 27. april. 1. søndag efter påske. 10.30 Højmesse. Stefan Lamhauge Hansen. Onsdag den 30. april 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt. maj Fredag den 2. maj 12.15 Studentergudstjeneste Prædikant: Studerende Jørgen Blauenfeldt. Søndag den 4. maj. 2. søndag efter påske. 10.30 Højmesse. Stefan Lamhauge Hansen Onsdag den 7. maj 16.30 Aftensang. Stefan Lamhauge Hansen. Herefter foredrag: Gudsrigets nutid i Grundtvigs salmer. 2. del. Fredag den 9. maj 12.15 Studentergudstjeneste. Prædikant: Studerende Sarah Schelde Søndag den 11. maj. 3. søndag efter påske. 10.30 Orgelmusikgudstjeneste. Organist: Søren Christian Vestergaard. Prædikant: Kirsten Sandholt. Onsdag den 14. maj. 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt. Fredag den 16. maj. 9.30 Konfirmation. Kirsten Sandholt. 11.30 Konfirmation. Kirsten Sandholt Søndag den 18. maj. 4. søndag efter påske. 10.30 Højmesse. Mia Rahr Jacobsen.


. . . . . P. R. Æ. DI . . K. A. N . .T .LI. S. T. E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Onsdag den 21. maj. 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt. Fredag den 23. maj. 12.15 Studentergudstjeneste. Prædikant: Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen Lørdag den 24. maj 11.00 Konfirmation. Kirsten Sandholt. Søndag den 25. maj. 5. søndag efter påske 10.30. Højmesse. Stefan Lamhauge Hansen Onsdag den 28. maj. 16.30 Aftensang. Kirsten Sandholt. Torsdag den 29. maj. Kristi himmelfartsdag. 10.30. Højmesse. Kirsten Sandholt juni Søndag den 1. juni. 6. søndag efter påske. 10.30 Højmesse. Kirsten Sandholt. Søndag den 8. juni. Pinsedag. 10.30 Kantategudstjeneste. Kirsten Sandholt. Mandag den 9. juni. 2. pinsedag. Ingen gudstjeneste. Vi henviser til Domkirken og Helligaandskirken. Begge kl. 10.00.

Sogneindsamling – hænder søges. Søndag 9. marts sender flere end 1.300 sogne tusindvis af frivillige indsamlere på gaden ved den årlige Sogneindsamling. Pengene fra indsamlingen går til Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde blandt verdens fattigste. Folkekirkens Nødhjælp rykker ud ved katastrofer, forebygger sult og skaber fødevaresikkerhed sammen med sine partnere i ACT – Action by Churches Together. Bekæmpelse af sult har været en kernesag for Folkekirkens Nødhjælp siden 1922. I Indre København er sogneindsamlingen atter i år båret af kirkernes konfirmander. Vi har dog stadig brug for masser af voksne hænder til at hjælpe på dagen. Dels er der ruter nok at gå også som voksen støtte for konfirmanderne, og så skal Indsamlerne have hjælp til komme af sted på ruterne og til at optælle pengene bagefter, hvor alt skal registreres. Dette er et hyggeligt og meningsfyldt arbejde hvert eneste år – alle kan være med. Ring eller skriv til sognemedhjælper Kresten Dahl, hvis du har lyst til at samle ind eller hjælpe til. Email: kd@ rundetaarn.dk - Telefon 61 20 92 85.


16

. K. O. N . .T A . .K .T . OG . . . I. N. FOR . . . M . .A .T .IO . .N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRINITATIS KIRKE Åben hver dag mellem 9.30 og 16.30 - søndag dog kun i forbindelse med højmessen kl. 10.30 Trinitatis Kirkekontor Pilestræde 67 1112 København K Mandag - fredag kl. 10 -13, torsdag dog 10 - 18 Tlf.: 33 37 65 40 kordegn@rundetaarn.dk Henvendelser vedrørende fødsel, dåb, navngivning, vielser, navneændringer, dødsfald, medlemskab af folkekirken og attestrekvisition rettes til kirkekontoret. Kirkebil Henvendelse til kordegnen på tlf. 33 37 65 40

Forsidefoto Kresten-Erik Dahl Sognepræst M. Kirsten Sandholt Landemærket 4 1119 København K Tlf.: 33 91 20 07 metha@rundetaarn.dk Sognepræsten træffes bedst tirsdag, torsdag, fredag 10-11. Derudover besvares telefonen altid når der er mulighed for det uden for den sædvanlige træffetid. Ulønnet hjælpepræst Professor, Niels Henrik Gregersen nhg@teol.ku.dk

Sognemedhjælper Kresten–Erik Dahl St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K Tlf.: 61 20 92 85 kd@rundetaarn.dk Kirketjenere Tlf.: 33 12 91 00 Træffes efter aftale Kirketjener Morten Jacobsen mj@rundetaarn.dk Mobil: 23 26 91 44 Studenterpræst Stefan Lamhauge Hansen St. Kannikestræde 8, 2. 1169 København K Tlf.: 33 14 01 83 slh@rundetaarn.dk Tirsdag–fredag kl. 10–11 Lørdag efter aftale De akademiske medarbejdere ved Studentermenigheden i København: Lise Lotz St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K Tir, tor-fre, Tlf.: 53 53 6131 lise@smikbh.dk Annette Davidsen Njalsgade 126 Lok.: 23.3.04 Ny KUA (KUA 1) 2300 København S tlf: 53 53 51 31 davidsen@hum.ku.dk Gadepræst Mia Rahr Jacobsen St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K Tlf.: 29 62 90 41 mrj@rundetaarn.dk Træffes efter aftale

Sognemedhjælper for ungdomsarbejde og Natkirke Barselsvikar: Ejvind Chang St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K Tlf.: 61 20 90 98 am@rundetaarn.dk Organister Søren Christian Vestergaard Tlf. i kirken: 33 93 91 81 scv@rundetaarn.dk Professor, Bine Bryndorf bine.bryndorf@dkdm.dk Menighedsrådsformand Lene Ruby Ole Suhrs Gade 18, 4.tv. 1354 København K Tlf. 20 26 74 96 leneruby@mail.dk Kirkeværge Søren Frølunde Strandvejen 112, 5.th. 2900 Hellerup. Tlf. 33 91 91 19 frolunde@mail.dk www.trinitatiskirke.dk Frivilligt arbejde. Hvis du vil hjælpe med frivilligt arbejde i Trinitatis Kirke ved gudstjenester, koncerter og arrangementer, kontakt sognemedhjælper : Kresten-Erik Dahl: 61 20 92 85 kd@rundetaarn.dk Træffes onsdag i kirken.

Ansvarshavende redaktør: Sognemedhjælper Kresten-Erik Dahl

Trinitatis kirkeblad marts til juni 2014 webudgave  

Kirkeblad for Trinitatis Kirke København dækkende perioden marts til juni 2014. Vi skal gøre opmærksom på en fejl på side 4 i bladet. Det a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you