Page 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

K i r k e b l a d

–

s e p t e m b e r

TIL

n o v e m b e r

2 0 1 6

sangeftermiddag med michael bojesen efterĂĽrets musik og gudstjenester I n t e r n at i o n a l k o r f e s t i va l - t e n s o d ay s K u lt u r n at i T r i n i tat i s K i r k e

1


2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Den intuitive tro

Vi lever allesammen på et dybere niveau, end vi tænker. Det tydeligste eksempel er måske det forhold, at vi sover op mod 1/3 af vores tilværelse. Men også i dagtimerne befinder vi os løbende i tilstande af en slags ubevidst bevidsthed. Vi er måske nok vågne, men har vækkeure og morgenritualer og andre vaner. De fleste moderne mennesker har sikkert også grovinddelt hverdagen med arbejdstider, ud og hjem, madlavning osv. I hvert fald er vi ikke ustandselig hensat i dybe refleksioner over tilværelsens hvorfra og hvorhen. Hvad har det med troen at gøre? Jo, troen drejer sig om at være inde i midten af verden og samtidig have en nærmest instinktiv tillid til den horisont, der omgiver os på alle sider. Tilværelsen har en så omfattende båndbredde, at vi bliver ”nødt til at tro”, som Tor Nørretranders har formuleret det. Vi bliver nødt til, i hvert fald engang imellem, at gå ud af skabet. For eksempel, når kirkens salmer synger os ind i en verden med ufattelige dimensioner. Så er himlen er ikke bare skyhimlen deroppe (på engelsk: the sky), men den store horisont, der omgiver os på alle sider (på engelsk: heavens). Det er denne horisont, som troens tillid siger Ja til. Men også her flytter nissen med. Selv når vi i kirken siger ”Amen” (som betyder: ”Ja, det er sandt!”), ved vi faktisk ikke helt, hvad det er, vi siger Ja til. Og det er netop pointen. Den intuitive tro og tillid går ned i dybere lag af os selv, end den tro, vi kan formulere med ord. Måske er det derfor, at kirkens ord er så uregerligt store – og skal være det. Men allerede til daglig vader vi rundt i tilværelsens båndbredde uden nogensinde at kunne trænge helt til bunds i den. Her i midten lever troen sit tyste liv. En tavs tillid til, at vi er omgivet af velvilje og opmærksomhed – også når vi sover. Skulle man give en ultra-minimalistisk forklaring på, hvad ordet ”Gud” betyder, kunne det være noget i retning af: ”den velvilje, som omgiver os på alle sider”. Men det, som kristendommen tilføjer, er, at Gud selv er gået helt ind i den almin-

delige verden. Gud har forbundet sig med kødets verden – dit liv, mit liv og alle de andres. På én gang er Gud uden for alle ting som den store horisont (Faderen), og samtidig bliver Gud ved med at bevæge sig ind i midten af tilværelsen (Kristus og Ånden). Gud er ikke hér eller dér, men både hér og dér. Islam siger, at Gud er stor – og det er rigtigt nok. Men kristendommen siger, at Gud er stor nok til også at kunne gøre sig lille. ”Gud er større end de største ting, og mindre end de mindste ting” (Martin Luther). Kirken er tilsvarende placeret midt inde i verden. Trinitatis Kirke står endda midt på gågaden i dagens travle liv. Men hvis man vover sig ind ad døren, bliver der et øjeblik stille. Kirkens buede himmelloft åbner sig for den store horisont – op mod rummets åbne horisont. Og ind i fremtidens åbne horisont. Vi kunne lave nogle tankeeksperimenter: Tænk engang, hvis verden var en kasse med låg på. Så var himlen ikke en horisont, men et loft, der fortalte os: Hertil, og ikke længere! Eller tænk engang, hvis vores fremtid lå foran os, kendt i alle detaljer. Så ville intet nyt kunne ske. Men sådan er det jo ikke. Horisonten er hele tiden åben over os og foran os. Tænk også, hvis troen kun eksisterede inde i os selv, når vi tænker på Gud. Så ville vi falde ud af troen, så snart vi faldt i søvn. Eller tænk hvis Guds kærlighed kun fandtes, hvis vi reflekterede alvorligt over Guds store kærlighed. Ja, så ville vi aldrig få tid til at gøre noget godt for dem, der har brug for os. Måske er hele pointen, at Gud ønsker, at vi skal glemme vores alt for dybe tanker for at kunne leve i Guds kærlighed. Guds kærlighed er nemlig ikke bare stor, men også så lille, at Gud møder os i næsten. Ligesom vi lever på et dybere niveau, end vi tænker, tror vi på et dybere niveau, end vi går rundt og mener. Måske skal vi lade være med at mene, at vores egen lille tro og tvivl - vores religiøse refleksionsevne eller mangel på samme -


. . . . . DET . . . .S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

skulle være det vigtigste omdrejningspunkt i hele tilværelsen. Måske vil Gud, at vi skal leve det meste af vores tilværelse i selvforglemmelse. Det har slet ingen hast for den, som tror, som ordsproget siger. Mon ikke det samme gælder for kærligheden? Måske vil Gud slet ikke, at vi hele tiden skal gå rundt og snakke om Guds kærlighed. I stedet skal vi gøre noget for det andet menneske uden at tænke på, hvor stor eller lille kærlighedsevne vi har i os. Vi skal bare gøre det. Just Do It, som det hedder i en reklame for løbesko. Niels Henrik Gregersen Ulønnet hjælpepræst i Trinitatis Kirke og professor i samtidsteologi på Københavns Universitet

S o g n e h u s e t i I ta l i e n Åbningen af sognehuset med de nye gitterporte er et af de projekter, der repræsenterer Danmark på den internationale arkitekturbiennale i Venedig i 2016, og gitteret med de mange Trinitatis-T’er står flot præsenteret blandt andre store arkitekturprojekter. Vi har her i Trinitatis stor glæde af det nye sognehus, men det er naturligvis også en glæde, at ombygningen kan inspirere andre ude i verden. B å d e e t fa rv e l o g e t velkommen 11. september siger vi i Trinitatis farvel til Kirsten Sandholt efter 27 år. Det sker ved kantategudstjeneste kl.10.30 og efterfølgende reception i sognehuset, hvor alle er velkomne. Søndag den 30. oktober kl.10.30 indsættes den nye sognepræst ved højmessen. Sognepræsten er ved redaktionens afslutning ikke fundet, så navnet offentliggøres på plakater og hjemmeside. Men datoen er fastlagt, så sæt kryds i kalenderen.

3


4

. DET . . . . S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rundetaarn på Kulturnatten, Foto: Cecilia Samsson K u lt u r n at t e n Igen i år er Trinitatis Kirke åben for de mange tusinde besøgende, der på en enkelt aften går gennem kirken, når Kulturnatten i København løber af stablen. Det er fredag aften den 14. oktober, når efterårsferien begynder. Adgang sker gennem Rundetaarn og kun med Kulturpas. Kulturpasset koster kr. 90,-, og kan købes i 7-eleven, på de fleste S-togsstationer, biblioteker og kulturinstitutioner i København og på Frederiksberg. 18.00-20.30: Familie- og børnearrangement i kirken Oplev kirkerummet, løs opgaver og poster – for børn og barnlige sjæle. 21.30, 22.00 og 22.30: Tre minikoncerter Trinitatis Kantori Dirigent Søren Christian Vestergaard Anne Mathiesen spiller orgel, og Rie Skovsted Eriksen og Jane Lignel Josvassen er solister. Musik af bl.a. Fauré

Michael Bojesen Sangeftermiddage Vores glæde ved at synge knytter sig ofte til bestemte oplevelser og ikke nødvendigvis til sangenes digteriske og musikalske kvaliteter. Vi har lært en sang af en elsket bedstemor, vi husker en sang fra en vielse eller begravelse, og engang åbnede en sang en overraskende indsigt i vores liv. Sange får vores minder fra kirkelige og verdslige højtider til at stå klart i erindringen. Sangeftermiddagene er tilrettelagt således, at vores forsangere giver en biografisk introduktion til de sange, vi synger. Hvad synger dirigenten, lægen og juristen, og hvorfor synger de med glæde netop de sange, de inviterer os andre til at synge med på.


. . . . . DET . . . .S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22. september kl. 14.30 (i kirken): Michael Bojesen, dirigent og operachef for Malmø Opera 27. oktober kl. 14.30: Cai Frimodt-Møller, overlæge, dr. med., tidligere formand for det Danske Bibelselskab

Cai Frimodt-Møller

Nyt om personalet Efteråret byder på mange nye ansigter i Trinitatis Kirke, men selvfølgelig også på en masse kendte. Kirke- og kulturmedarbejder Kresten Dahl er vendt hjem efter to års orlov i Afrika, og Kresten er igen at finde især i kirken, hvor han er ansvarlig for alt lige fra praktiske opgaver, koordinering til kirkeskoleundervisning og meget andet. Velkommen hjem, Kresten – dejligt at du er tilbage! Det er også en stor glæde, at Katrin Næss Hansen, der har været fast vikar i en længere periode i Trinitatis, per 1.september er blevet fastansat som kirketjener. Velkommen til! Studenter- og sognepræst Stefan Lamhauge Hansen er tilbage i Trinitatis Kirke efter en længere udstationering i Afghanistan som feltpræst. Også velkommen tilbage til dig!

Lisbet Christoffersen 24. november: 14.30: Lisbet Christoffersen, professor i religionsret ved Roskilde og Københavns Universiteter Foredrag: Efterårets foredrag sætter fokus på det moderne gennembruds lyrikere, som i slutningen af 1800-tallet gjorde oprør mod den pyntede og idylliske skildring af livet. Foredragene tager udgangspunkt i den enkle undren over, at deres sange stadig er blandt dem, vi holder allermest af. 13. oktober kl. 14.30: Lektor Lars Handesten om Johannes V. Jensens digte og sange. 10. november kl. 14.30: Sognepræst Stine Munch om det tyvende århundredes salmedigteres svar på de moderne lyrikere. Sangeftermiddage og foredrag tilrettelægges i et samarbejde mellem Vor Frue Kirke og Trinitatis Kirke. Deltagelse er gratis. Der betales kr. 10 for kaffe og kage.

I løbet af august måned (efter redaktionens afslutning) ansættes den nye sognepræst, der indsættes ved højmessen den 30. oktober. Vi præsenterer naturligvis vedkommende i næste blad.

5


6

. DET . . . . S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

MENIGHEDSRÅDSVALG 2016 Sidste frist for indlevering af kandidatlister til menighedsrådet er d. 27. september kl. 19.00 Ønsker man at opstille en kandidatliste, skal denne afleveres på kirkekontoret i Pilestræde 67. Indleveres der én liste, er der fredsvalg, og kandidaterne på den indleverede liste er valgt. Indleveres der mere end én liste, bliver der udskrevet valg, som man kender det fra f.eks. kommunevalg. Dette vil i så fald være 8. november. Alle stemmeberettigede får stemmesedler og skal til stemmeurnerne for at stemme. I Trinitatis Kirke har vi haft fredsvalg, så længe vi kan huske tilbage, men vi hilser altid kandidater og kandidatlister velkommen.

V i m i n d e s d e s av n e d e m e d ly s Søndag den 6. november er det Alle Helgens Dag, hvor vi i Trinitatis Kirke har den tradition, at vi kl. 10.00 samles i kirkens kor inden højmessen. Her beder vi en bøn og tænder lys for dem, vi savner og har taget afsked med siden sidste Allehelgen. Både ved denne lejlighed og ved den efterfølgende højmesse kl. 10.30 læses navnene op på dem, der i det forgangne år er blevet begravet fra Trinitatis Kirke. De tændte lys står på alteret og brænder også under højmessen. Familie, pårørende, ja alle der ønsker det, er memeget velkomne til at være med - også dem der har mistet for flere år siden, og som stadig gerne vil tænde et lys.

Orienteringsmøde Tirsdag den 13. september kl. 18.30 afholder menighedsrådet orienteringsmøde, hvor alle interesserede kan komme og høre om menighedsrådets arbejde de sidste 4 år, og hvilke tanker Fælleskirkelig liste har gjort sig for den kommende valgperiode. Det afgående menighedsråd og Fælleskirkelig liste vil være til stede denne aften. På orienteringsmødet vil valgformalia også blive gennemgået. Alle med interesse for kirkens ve og vel er meget velkomne. Opstillingsmøde Når orienteringsmødet er slut, vil Fælleskirkelig liste efter en kort pause afholde et opstillingsmøde. På opstillingsmødet taler vi om, hvordan en kandidatliste kan sammensættes, og Fælleskirkelig liste udfærdiges, så den er klar til at blive afleveret. Til dette møde er det vigtigt, at der kommer nogen fra menigheden, som ikke ønsker selv at stille op, men som gerne vil være stillere for Fælleskirkelig liste. Stillerne er en garant for, at der er opbakning bag kandidaterne på Fælleskirkelig liste. Alle oplysninger om valget og tidspunkter ligger også på vores hjemmeside: www.trinitatiskirke.dk Vi ser frem til 2 gode møder d. 13. september 2016 kl. 18.30 i sognehuset.

Aftensang Der er aftensang hver onsdag i Trinitatis Kirke. Aftensangen er en kort gudstjeneste med fokus på stilhed, musik, læsninger og Davidssalmer. Der er indledende orgelmusik kl. 16.15 fra kirkens hovedorgel eller på det italienske barokorgel. Kl. 16.30 begynder selve aftensangen, der varer ca. 25 minutter. Onsdag den 14. september er der allerede fra kl. 16.00 indledende musik ved Fælleskoret fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Dirigent Jan Scheerer. Alle er velkomne.


. . . . . DET . . . .S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Forårets to konfirmandhold De nye konfirmander starter undervisning i september. Her ses forårets to konfirmandhold med sognepræst Kirsten Sandholt og stud. teol. Steffen Vestergaard Andersen.

Ludvig Ferdinand K o l l i n g s L e g at Trinitatis Menighedspleje har et antal legatportioner til uddeling i henhold til fundatsen for Kollings Legat. Fundatsen kan ses på www.trinitatiskirke.dk under menighedsplejen. Såfremt der ikke er ansøgere, der opfylder betingelserne i fundatsens bestemmelser, har menighedsplejen tilladelse til at uddele legatet til nødlidende med tilknytning til Trinitatis Sogn. Ansøgning stiles til Karsten Kynde, der er formand for menighedsplejen (kontaktinfo, se bagsiden).

7


8

. DET . . . . S. K. ER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ø r n e h av e g u d s t j e n e s t e r Der er børnegudstjenester for børn i førskolealderen. De finder sted onsdage kl. 10.30 -11.00 i kirken, og byder på historier fra Biblen, musik m.m.. Rune Reimer Christensen er præst. Børnegudstjenesterne aftales med Trinitatis Kirkes Menighedsbørnehave, men alle er velkomne til at kigge forbi. 14. September kl. 10.30 12. Oktober kl. 10.30 16. November kl. 10.30 SMIK J u b i l æ u m Studentermenigheden fejrer sit 50 års jubilæum fredag 11. november hele dagen og aftenen. Festlighederne starter med gudstjeneste i Trinitatis Kirke kl. 12.15, hvor Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen prædiker. Efter gudstjenesten er der festreception med musik ved universitetsstuderende musikere fra SymfUni og festtaler i Bibliotekssalen i Rundetaarn. Senere er der gæsteforedrag og endelig fest med dans om aftenen. Det hele foregår i indre by; Studentermenighedens epicenter, hvorfra alsidige tilbud til studerende i København i 50 år er udgået - og er blevet modtaget med glæde. Biskop Peter Skov-Jakobsen

Til kalenderen! Før man ved af det, er det december – en måned fyldt med gudstjenester, arrangementer og koncerter her i Trinitatis. Her et udpluk til kalenderen, læs mere i næste blad eller på www.trinitatiskirke.dk 4. december 15.00 og 19.30 Messias med Trinitatis Kantori, entré 9. december 16.30 Julekoncert med Copenhagen Saxophone Quartet 11. december 10.30 Kantategudstjeneste med musik af J.S. Bach 15. december kl. 14.30 Juleindledning med juleandagt, luciaoptog og efterfølgende kaffebord 16. december kl. 16.30 Fredagskoncert – Bach, et barokt overflødighedshorn 24. december kl. 15.00 Den traditionelle julegudstjeneste med musik for flere orgler, kor m.m.


. . . . . MUSI . . . . K. . i . TRINITATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Søndag 11. september kl. 10.30: K a n tat e g u d s t j e n e s t e Johann Sebastian Bachs kantate 95 ”Christus der ist mein Leben”. Desuden uddrag af kantate 66 og 76. Trinitatis Kirkekor, Kantori og Barokensemble Solister: Camilla Toldi Bugge, sopran Rikke Lender, mezzo-sopran, Nicolai Nørgaard Christensen, tenor, Rasmus Kure Thomsen, bas Bine Bryndorf og Søren Christian Vestergaard, orgel Prædikant Kirsten Sandholt Fredag 23. september kl. 16.30: F r e d a g s k o n c e rt Orgel- og vokalmusik, herunder den 8-stemmige messe ”Missa super l’aria di Monaca“ af Frescobaldi Studerende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og konservatoriet i Bremen under ledelse af Manfred Cordes Lørdag 24. september kl. 15.00: K o r k o n c e rt Musik af Schütz, Schein, Lobo og Palestrina Kammerkoret Berliner Domkantorei Dirigent Tobias Brommann Onsdag 28. september kl. 19.30: ”Hommage à Shakespeare” Musik af Vaughan Williams, Martin samt udvalg af engelske madrigaler fra 1600-tallet DR VokalEnsemblet, dirigent Marcus Creed Billetter: 175 kr hos Billetlugen.dk DR VokalEnsemblet Foto: Peter Morten Abrahamsen

Berliner Domkantorei Foto: Boris Streubel Fredag 7. oktober kl. 16.30: F r e d a g s k o n c e rt Antonio Vivaldi: “Sum in medio temperstatum” Johann Sebastian Bach kantate 152 “Tritt auf die Glaubensbahn” Trinitatis Barokensemble Solister: Camilla Toldi Bugge, sopran Kristin Mulders, mezzo-sopran Torsten Nielsen, bas Søren Christian Vestergaard, orgel Søndag 9. oktober kl. 10.30: K a n tat e g u d s t j e n e s t e J.S. Bachs kantate 152 ”Tritt auf die Glaubenbahn” Trinitatis Kirkekor og Barokensemble Solister: Camilla Toldi Bugge, sopran Kristin Mulders, mezzo-sopran Torsten Nielsen, bas Organist Søren Christian Vestergaard Prædikant Niels Henrik Gregersen

9


10

. MUSI . . . . K . . i. .TRINITATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trinitatis Kantori Fredag 14. oktober: T r e m i n i - k o n c e rt e r i K u lt u r n at t e n Kl. 21.30, 22.00 og 22.30: Musik af bl.a Gabriel Fauré Trinitatis Kantori Dirigent Søren Christian Vestergaard Anne Mathiesen, orgel Sopransolister: Rie Skovsted Eriksen og Jane Lignel Josvassen Entré: Kulturpas Fredag 28. oktober kl. 16.30: F r e d a g s k o n c e rt Musik af Monteverdi m.fl. Rasmus Gravers, tenor Nicolai Nørgaard Christensen, tenor Søren Christian Vestergaard, orgel Fredag 4. november kl. 16.30: Fa u r é s R e q u i e m Trinitatis Kantori Anne Mathiesen, orgel Solister: Rie Skovsted Eriksen, sopran Torsten Nielsen, baryton Dirigent Søren Christian Vestergaard Fredag 11. november kl. 16.30: O r g e l k o n c e rt Nye værker af Bara Gisladottir, Anna Xavibonfill, James Black, Mads Emil Dreyer, Arvid Hansell

fremført af orgelstuderende ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Kunstnerisk leder: Professor Martin Herchenröder, Tyskland I samarbejde med Copenhagen International Organ Festival 2016 Fredag 18. november kl. 16.30: En flig af Telemann Kantater fra ”Der Harmonische Gottesdienst” af Telemann Trinitatis Ensemblet Solister: Clara Cecilie Thomsen, sopran Morten Grove, kontratenor Søren Christian Vestergaard, orgel Søndag 20. november kl. 10.30: K a n tat e g u d s t j e n e s t e Telemanns kantate “Ein zartes Kind hat nirgends größre Lust” og “Laudate Jehovam omnes gentes” Trinitatis Kirkekor og Barokensemble Solister: Clara Cecilie Thomsen, sopran Morten Grove, kontratenor Søren Christian Vestergaard, orgel Fredag 25. november kl. 16.30: F r e d a g s k o n c e rt Camilla Toldi Bugge, sopran Rikke Lender, mezzo-sopran Bine Bryndorf, orgel


. . . . . MUSI . . . . K. . i . TRINITATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

TENSO DAYS International korfestival for professionelle kammerkor i Trinitatis Kirke Fredag 21. oktober kl. 16.30: ”Goes Swedish II”: Musik af Rabe, Alfvén, Wikander m.fl. Eric Ericsons Kammerkor Dirigent: Fredrik Malmberg

Eric Ericsson Kammerkor Søndag 23. oktober kl. 16.30: ”....into something rich and strange”: Musik af Wennäkkoski, Furrer, Freeman m.fl. Helsinki Kammerkor Dirigent: Nils Schweckendiek Tirsdag 25. oktober kl. 17.30: “Sunt lacrimae rerum”: Musik af Mouton, Dufay, Tjørnhøj m.fl. Ars Nova Copenhagen Dirigent: Paul Hillier

Onsdag den 26. oktober kl. 16.00 – 17.15 (i Trinitatis Sognehus) Paneldiskussionen om nordisk kormusik: John Frandsen, komponist (moderator) Paul Hillier, chefdirigent for Ars Nova Copenhagen Peter Bruun, komponist Nils Scheckendiek, chefdirigent for Helsinki Kammerkor Onsdag 26. oktober kl. 17.30: ”Alle veje fører til Rom”: Musik af Castiglioni, Taccani, Zuidam og Ruders DR Vokalensemblet Dirigent: Marcus Creed Torsdag 27. oktober kl. 17.30: ”Orphic Songs”: Musik af Haydn, Nørgaard m.fl. Det Norske Solistkor Dirigent: Grete Pedersen Fri entré til arrangementer – kom og oplev kormusikken på allerhøjeste niveau i Trinitatis fra fem af Skandinaviens topprofessionelle kammerkor og vokalensembler.


12

. MUSI . . . . K . . i. .TRINITATIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


. . . . . NAT . . . K. IR . . K. EN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

E f t e r å r e t i T r i n i tat i s N at k i r k e

Mens skoven falmer rundt om i landet og varsler skift i både overtøj og årstid, så sker der også store forandringer i Trinitatis Natkirke. Efter fem år som kirke- og kulturmedarbejder i Trinitatis Natkirke har Anna Møller valgt nye veje pr. 30. september 2016, og vi ønsker hende god rejse og lykke til fremover. Rune Reimer Christensen er fortsat vikar som natkirkepræst, og der bliver fundet en passende medarbejdervikar til ham, indtil fastansættelserne er på plads. Efteråret byder også på nye samarbejdspartnere i selve de ugentlige musikgudstjenester. I samarbejde med ”SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed” åbner Trinitatis Natkirke tirsdag d. 13. september dørene til en aften med fokus på selvmord og psykiske sygdomme. WHO og FN markerer d. 10. september forebyggelse mod selvmord, og tre dage efter gør Natkirken det samme. Til vores musikgudstjeneste spiller musikerne Audrey Olivia og Nicklas Burman live numre, og journalist og forfatter Anders Hjort læser op af en selvbiografisk bog om OCD. Prædiken og lysbønner holdes i samarbejde med SIND og sætter ligeledes fokus på forebyggelsen af selvmord i Danmark. Af andre særlige musikgudstjenester kan nævnes tirsdag d. 1. november, hvor Trinitatis Nat-

kirke markerer Spil Dansk-ugen med en dansksproget musikgudstjeneste. Hav et godt efterår i både kirke og skov! Venlig hilsen, Rune Reimer Christensen og Anna Møller trinitatisnatkirke.dk facebook.com/trinitatisnatkirke instagram: #trinitatisnatkirke


14

.STUDENTERMENIGHEDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S t u d e n t e r m e n i g h e d e n o g T r i n i tat i s k i r k e 1. september er der vagtskifte i Studentermenigheden, hvor Lotte Nielsen Forchhammer takker af efter otte spændende måneder som studenterpræst, og Stefan Lamhauge Hansen er tilbage på posten efter sin udsendelse som feltpræst i Kabul. Også i dette semester afholdes studentergudstjenesterne hver fredag kl. 12.15 i Trinitatis Kirke. Traditionen tro inviteres en af underviserne fra Det Teologiske Fakultet til at prædike ved semestrets første studentergudstjeneste. Fredag den 9. september er det således professor (mso), Afdeling for Bibelsk Eksegese, Anne Katrine de Hemmer Gudme, der går på prædikestolen. Det meste af 2016 tilbringer Anne på Helsinki Universitet, hvor hun bl.a. forsker i død og begravelse i tidlig kristendom. Det var derfor oplagt at invitere Anne til at prædike over dagens tekst: Dødeopvækkelsen af Lazarus. I år er det 50 år siden, at Københavns Universitet fik sin første studenterpræst ved Christian IV’s gamle studenterkirke. Udover selve jubilæumsdagen (se side 8) fejrer vi studenternes lange tilknytning til Trinitatis med et arrangement på Regensen den 2. november. Her boede den unge stud.theol. Thomas Kingo i de år kirken blev bygget færdig og indviet som studenterkirke i 1656. Kollegiets ligbærere (en titel fra den tid, hvor Regensianerne helt bogstaveligt bar ligene for bl.a.Trinitatis Kirke) viser rundt og fhv. regensprovst, KU-lektor Erik Skyum-Nielsen fortæller om både Kingo og Regensen i kollegiets bibliotek. Studentermenigheden på CSS Studentermenigheden fortsætter naturligvis sine

aktiviteter under Den Grønne Kuppel for de studerende på Samfundsvidenskabeligt Fakultet på CSS Kommunehospitalet – og andre interesserede. I efteråret har Studentermenigheden et tema om FØLSOMHED, herunder overfølsomhed, og på CSS folder dette sig ud i fire foredrag med efterfølgende debat. Først, 28. september, kommer Dennis Meyhoff Brink og gennem mange visuelle eksempler fortæller om religionssatire fra Reformationen til nutiden og satirens indvirkning på samfundet som magtkritik. Den 12. oktober har vi et regulært debatarrangement, hvor studentergruppen FRONT og journalist Niels Ivar Larsen fra Dagbladet Information taler henholdsvis for og imod et opgør med såkaldt ’majoritetspræget undervisning’ på universitetet. Den 3. november fortæller lektor i sociologi på RUC, Rasmus Willig på basis af sin nye bog ’Afvæbnet Kritik’ om, hvordan offentligt ansatte i en neoliberal ånd udskammes som overfølsomme, hvis de kritiserer forholdene. Endelig, 16. november, får vi besøg af selveste RokokoPosten under Den Grønne Kuppel. Deres ’fake news’-satire rammer ofte mere præcist end lange samfundsanalyser, og vi går denne aften ind i de journalistiske overvejelser bag genren. Det er i Studentermenighedens tid på CSS blevet en selvfølge, at der serveres portvin i pausen mellem foredrag og debat under Den Grønne Kuppel. Se alle SMiKs arrangementer i semesterfolderen, der ligger fremme i Trinitatis Kirke og Menighedshus. Lotte Nielsen Forchammer og Katja Kvaale


. . . . . PR . .Æ . .DI. K . .ANTLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

September Søndag d. 4 september, 15.s.e. trinitatis 10.30 Niels Henrik Gregersen Søndag d. 11 september, 16.s.e. trinitatis 10.30 Kirsten Sandholt Kantategudstjeneste Søndag d. 18 september, 17.s.e. trinitatis 10.30 Rune Reimer Christensen Bilfri søndag i Københavns Kommune! Søndag d. 25 september, 18.s.e. trinitatis 10.30 Stefan Lamhauge Hansen

Oktober Søndag d. 2. oktober, 19.s.e.trinitatis 10.30 Stefan Lamhauge Hansen Søndag d. 9. oktober, 20.s.e.trinitatis 10.30 Niels Henrik Gregersen Kantategudstjeneste Søndag d. 16. oktober, 21.s.e.trinitatis 10.30 Rune Reimer Christensen Søndag d. 23. oktober, 22.s.e.trinitatis 10.30 Rune Reimer Christensen Søndag d. 30. oktober, 23.s.e.trinitatis 10.30 Indsættelse af ny sognepræst

November Søndag d. 6. november, Alle Helgens Dag 10.00 Mindeandagt for de døde 10.30 Højmesse, Stefan Lamhauge Hansen Søndag d. 13. november, 25.s.e.trinitatis 10.30 Ny sognepræst Søndag d. 20. november, sidste s. i kirkeåret 10.30 Rune Reimer Christensen Søndag d. 27. november, 1.s. i advent 10.30 Ny sognepræst

Studentergudstjenester Fredage kl. 12.15: 9. september, 16.s.e. trinitatis: Professor (mso) Anne Katrine de Hemmer Gudme      16. september, 17.s.e. trinitatis: Studenterpræst Nicolai Halvorsen                23. september, 18.s.e. trinitatis: Stud. theol. Sarah Schelde      30. september, 19.s.e. trinitatis: Stud. theol. Nicolai Røge    7. oktober, 20.s.e. trinitatis: Stud. theol. Ólavur Eysturdal      14. oktober, 21.s.e. trinitatis: Stud. theol. Jakob Hansen      21. okt. Efterårsferie 28. oktober, 23.s.e. trinitatis: Stud. theol. Sofia Clara Liliane Hjorth    4. november, Alle helgens dag: Stud. theol. Christian Bro            11. november, 25.s.e. trinitatis: Biskop Peter Skov-Jakobsen 18. november, Sidste søn. i kirkeåret: Stud. theol. Kærne Foresom   25. november, 1. søn. i advent: Studenterpræst Inger Lundager                     


16

. K. ONTA . . . . .K .T . OG . . . INFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRINITATIS KIRKE Åben hver dag mellem 9.30 og 16.30 - søndag dog kun i forbindelse med højmessen kl. 10.30 Trinitatis Kirkekontor Pilestræde 67 1112 København K Åbningstider Mandag - fredag kl. 10-13 Tlf. 33 37 65 40 Kordegn Ulla Wittenburg kordegn@rundetaarn.dk Henvendelser vedrørende fødsel, dåb, navngivning, vielser, navneændringer, dødsfald, medlemskab af folkekirken og attestrekvisition rettes til kirkekontoret. Kirkebil Henvendelse til kordegnen på tlf. 33 37 65 40

Forsidefoto Louise Skovbæch Korsholm Sognepræst Den nye sognepræst indsættes 30. oktober. Der henvises indtil da til Rune Reimer Christensen og Stefan Lamhauge Hansen. Studenter- og sognepræst Stefan Lamhauge Hansen Tlf. 33140183 slh@rundetaarn.dk Ulønnet hjælpepræst Professor, Niels Henrik Gregersen nhg@teol.ku.dk

Kirketjenere: Træffes efter aftale Tlf.: 33 12 91 00 /23 26 91 44 Kresten Dahl Katrin Næss Hansen Charlotte Liva Andersen

Tlf.: 61 20 90 98 am@rundetaarn.dk

Kirke- og kulturmedarbejder Louise Skovbæch Korsholm Pilestræde 67 1112 København K Tlf.: 61 20 92 85 Ls@rundetaarn.dk

Professor, Bine Bryndorf bine.bryndorf@dkdm.dk

De akademiske medarbejdere ved Studentermenigheden i København: Lise Lotz St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K Tir, tor-fre, Tlf.: 53 53 61 31 lise@smikbh.dk Annette Davidsen St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K Tlf: 53 53 51 31 davidsen@hum.ku.dk Katja Kvaale Kirke- og kulturmedarbejder ved CSS Tlf: 53 53 18 79 katja@smikbh.dk Gadepræst Stillingen som natkirkeog gadepræst er pt. vacant. Rune Reimer Christensen er ansat som vikar. Mobil: 20 55 40 65 rrc@km.dk Kirke- og kulturmedarbejder for Natkirken (Frem til 9. september) Anna Møller St. Kannikestræde 8,1. 1169 København K

Organister Søren Christian Vestergaard Tlf. i kirken: 33 93 91 81 scv@rundetaarn.dk

Menighedsrådsformand Lene Ruby Ole Suhrs Gade 18, 4.tv. 1354 København K Tlf. 20 26 74 96 leneruby@mail.dk Kirkeværge Bente Ahlefeldt St. Kongensgade 49, 3, 4 1264 København K Tlf. 32 12 34 27 Mobil: 22 46 69 07 bente@ahlefeldt.dk Trinitatis Sogns Menighedspleje Formand Karsten Kynde karsten@kynde.dk www.trinitatiskirke.dk Frivilligt arbejde. Hvis du vil hjælpe med frivilligt arbejde i Trinitatis Kirke ved gudstjenester, koncerter og arrangementer, så kontakt: Kirke- og kulturmedarbejder Louise Skovbæch Korsholm 61 20 92 85 Ls@rundetaarn.dk Ansvarshavende redaktør Kirke- og kulturmedarbejder Louise Skovbæch Korsholm

Kirkeblad sep-nov 16  
Kirkeblad sep-nov 16  
Advertisement