Page 1

ORGEL

MUSIKGUDSTJENESTE Søndag den 21. april 2013 kl 10.30 i Trinitatis Kirke

______________________________________________________________________________________________ Præludium: Percy Whitlock (1903-1946): fra Seven sketches - Exultemus

Ps. 81, 1-3 ”Bryd ud i jubel for Gud, vor styrke, bryd i fryderåb for Jakobs Gud! Istem sangen, lad pauken lyde, den dejlige citer og harpen”

Indgangsbøn Salme DDS 228 - Vi står op og synger 1. Du er, opstandne sejershelt, opstandelsen og livet, som fører fred fra gravens telt og har dig selv os givet; før var du død i gravens skød, nu har du, sejers-kæmpe, dog døden vidst at dæmpe.

5. Her ligger vagt i tusindtal, at vi ej op kan træde af gravens sorte dyb og dal at finde dig med glæde, thi dødens magt står selv på vagt, og verdens lyst bestrider vor gang på alle sider.

2. Nu bryder solen dejlig ud igennem alle vinde, der, som det syntes, før gik ud og lod sin stråle svinde; nu står du glad ved dødens rad og har ham overvunden, ja, trådt ham ned i grunden.

6. Du, Jesus! ene er den mand, som kan de døde vække, du, du alene, vil og kan de stærke gravsegl brække; vælt stenen bort, og hjælp os fort til Himlene at haste og verden fra os kaste!

3. Så gennembryd da sjæl og sind, o Jesus, livets Herre, at troen dér kan trænge ind og syndens grav tilspærre, at vi i dig til Himmerig en åben dør kan finde og ikke gå i blinde!

7. Lad, hvad det er ret at opstå, os i os selv erfare, ved Ånden ud af graven gå og denne skat bevare, det dyre pant, som du så grant på sejren os har givet! Så går vi ind til livet.

4. O, lad os dog med dig opstå af gravens mørke bolig, at lyset og til os kan nå. Og hvad du os så trolig har ved din magt til veje bragt, o, lad os det dog nyde og gennem alting bryde!

Just Henning Böhmer 1705. Hans Adolph Brorson 1734. Mel.: Severus Gastorius 1681


Salutation Kollekt Læsning Es 54,7-10 Percy Whitlock: fra Seven sketches - Pastorale Psalme 23, 1 “Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød” Korsats: Max Reger (arr scv) Ængstede hjerte, op af din smerte (DDS 656, vers 1) Læsning Hebr 13,12-16 Korsats:Charles Villiers Stanford (1852-1924) Beati quorum via Ps 119,1 ”Lykkelig den hvis færd er fuldkommen og vandrer efter Herrens lov” Dåb (herunder trosbekendelse) Salme 449

- Vi står op og synger

1. Vor Herre tar de små i favn, dem skal I ikke hindre! Det er jo Jesu blik, vi ser i barneøjne tindre!

4. Vi magter ikke livet selv, men legemligt er Ordet tilstede: Gud forbarmer sig i Krist ved nadverbordet.

2. For i Guds hånd og i hans Ånd er menneskene lige, og genfødt nu ved ord og vand tilhører du Guds rige.

5. Du lille barn, vær hjemme her i kirkens lyse indre, hvor pagtens ord, trods alt der sker på jord, skal overvintre!

3. Barnlille, Gud omarmer dig og løfter dig i dåben, for du blev døbt i Jesu navn, og livets dør står åben.

6. Så tar vi vare på de små, den gode Gud har givet. Dem følge tillid, mod og tro, at de må leve livet! Jørgen Gustava Brandt 1985. Mel.: Ole Schmidt 1986

Evangelium Joh 16,16-22 Prædiken, kirkebøn, apostolsk velsignelse Percy Whitlock: Orgelbearbejdelse over ”Werde munter, meine Seele” Nu velan, vær frisk til mode. Melodi: Johann Schop, 1642


Salme: DDS 540 - Vi står op og synger 1. En liden stund i rosens lund vi rødme kun og blegne; af blomstens art og med en fart nedsunket snart er alt i disse egne. 2. En liden stund skal dødens blund dog kun for kristne vare; såkornets art: af muldet snart op med en fart, skal i vort kød sig klare. 3. En liden stund i verden kun og evig hos sin Fader, det er hans art, som kommer snart med lynets fart og Himlen os oplader.

4. En liden stund i rosens lund og evig i Guds-haven; så høsten her og våren dér er dog nok værd en vinternat i graven. 5. En liden stund, et stille blund, da skal alt mørket vige; i morgengry foruden sky Guds sol den ny os hilser i Guds rige. Joh 16,16-22 N.F.S. Grundtvig omkr. 1846. Bearbejdet 1885. Mel.: Barnekow

Nadver Herunder Percy Whitlock: fra Seven sketches – Préambule Psalme 23, 2 ”han lader mig ligge i grønne vange, han leder mig til det stille vand” Salme: DDS 473 1. Dit minde skal, o Jesus, stå uglemt i sind og tanker, mens brød af ager er at få, og druer gror på ranker; og hvor der brydes helligt brød, dér skal forkyndes Herrens død1 blandt unge folk og gamle, indtil du synlig kommer frem i skyen, os at hente hjem og i dit rige samle. Petter Dass (1715). Bearbejdet 1951. Mel.: Her ser jeg da et lam at gå


Kollekt, velsignelse Salme DDS 721

- Vi står op og synger

1. Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme, svalen melder trindt på jord: Frostens tid er omme! Land og hav og lundens træ'r herligt prydes fjernt og nær. Nye skabningsunder! Kraft på ny vort legem får, lægt er nu vort hjertesår i de glade stunder. 2. Jordens rige blomsterpragt, skovens grønne smykke, fuglesangens tryllemagt fylder os med lykke. Havets storme raser ud, luften hærges ej af slud, duggens perler rene samler solens stråleglans i en dejlig perlekrans rundt på græs og grene.

3. Hvor dog Gud er god og viis! Hvor er verden fager! Hvor dog alt til Herrens pris ånd og tanke drager! Han har stort og småt på jord, urten, som på marken gror, form og farve givet. Efter nat vi dagen nu hilse vil med frejdig hu, takke Gud for livet. Morten Børup omkr. 1500. 1577. Frederik Moth 1895. Mel.: Piae cantiones 1582

Udgangsbøn Postludium: Percy Whitlock: fra Seven sketches - Sortie Psalme 68, 25 ”De ser dit festtog, Gud, min Guds og konges festtog i helligdommen” ______________________________________________________________________________________________ Medvirkende: Trinitatis Kirkes Kor Ved orglet: Søren Christian Vestergaard Prædikant: Kirsten Sandholt

Indsamlingen i dag går til Sankt Lukas Stiftelsen

Orgelmusikgudstjeneste 21 4 2013  

Program til orgelmusikgudstjeneste 21. april 2013 i Trinitatis Kirke, København