Page 1

Menighedsrådsvalg i Trinitatis kirke Tirsdag d. 8. november 2016 er der valg til menighedsrådet i Trinitatis kirke Afstemningen finder sted i Sognehuset i Pilestræde 67 kl. 9.00 – 20.00 Der er opstillet 2 lister

Samarbejdslisten

Den fælleskirkelige liste

Christian J. E. Erlandsen

Lene Ruby

Anne-Sophie W. Andersen

Christian Arffmann

Sarah Schelde

Michael K. Rand

Jeanne Von Haller Grønbæk

Regitze Nørregård-Nielsen

Tove Kieffer

Jette K. Tøjner

Carl Fuglsang-Damgaard

Bente Ahlefeldt

Henrik Jensen

Rune M. V. N. Christensen

Ellen Kristine Turner

Niels I. Selsmark

Troels P. Roland

Lis Langsø

Kari Kvaale

Bergitte Sjødin

Kandidaterne er sideordnet

Kandidaterne er opstillet i prioriteret rækkefølge

Ønsker du at vide mere om denne liste, kan du kontakte øverste kandidat på telefon 29 40 43 63 eller tage en af de fremlagte foldere

Ønsker du at vide mere om denne liste, kan du kontakte øverste kandidat på telefon 20 26 74 96 eller tage en af de fremlagte foldere


Brevafstemning Ønsker man at brevstemme, er det muligt på den lokale borgerservice til og med 4. november. I København kan der kun brevstemmes på Borgerservice i Nyropsgade 7 som har åbent: Mandag-onsdag kl. 10-17 Torsdag kl. 9-18 Fredag kl. 10-15 Brevafstemning på plejehjem, i eget hjem mv. Ønsker man pga sygdom eller af anden årsag at afgive sin stemme i hjemmet, skal der underskrives en begæring om at afgive stemme i sit eget hjem. Denne begæring skal rekvireres på Folkeregistret på tlf 33 66 62 82. Begæringen kan også hentes af en pårørende på kirkekontoret, husk fuldmagt. Begæringen skal være den lokale Borgerservice i hænde torsdag 27.10.16 kl. 12:00 Sognebåndsløsere, som bor på plejehjem uden for sognet, skal afgive stemme i hjemmet. Links til valgfoldere kan findes på www.trinitatiskirke.dk Der udsendes valgkort til vælgerne. Modtager man ikke valgkort, og mener sig berettiget til at stemme, eller er der fejl i det modtagne valgkort, skal der gøres indsigelse til valgbestyrelserne i de respektive kirker. Ønskes yderligere information, kontakt venligst: Formand for valgbestyrelsen, Trinitatis Kirke: Christian Arffmann Tlf:29 91 13 24 Mail: christian.arffmann@gmail.com

Menighedsrådsvalg trinitatis kirke 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you