Page 1

8

ROMERIKES BLAD LØRDAG 6. DESEMBER 2008

nyheter

nyheter

per.erik.fallet@rb.no 63 80 50 50

LILLESTRØM: Banken som gjennom de siste månedene er rundjult av kundene for høye lånerenter, kommer nå med en skikkelig førjulspresang. Avgjørelsen om en reduk-

sjon på ett prosentpoeng på lånerenta ble tatt i dag. – Vi lovte kundene våre at vi skulle sette renta raskt ned så snart vi så muligheten til det. Nå er tiden inne, og vi holder ord, sier avdelingsbanksjef i DnB Nor Nedre Romerike, Anne Johansen.

Etter reduksjonen som kommer den 10. desember vil banken reklamere med boliglånsrenta på 5,45 prosent. For kunder med løpende lån i banken, vil reduksjonen først komme den 15. januar. – Alle lån blir da justert

Voldtektssak henlagt Av Per Erik Fallet per.erik.fallet@rb.no 63 80 50 50

LILLESTRØM: Påtalemyndigheten besluttet torsdag å henlegge saken der en 16-år gammel jente angivelig skulle vært voldtatt i Nes natt til lørdag 22. november. – Dette er en sak uten mistenkt eller siktet. Etter en samlet vurdering av det som har kommet fram som følge av etterforskingen, har vi besluttet å henlegge saken, sier politiadvokat Kåre Kalvå i Romerike politidistrikt. 16-åringens bistandsadvokat, Runa Elin Kosberg fra Eidsvoll slutter seg til påtalemyndighetens vurdering. – Ut over det ønsker jeg ikke å si noe om denne saken, sier hun. Det var natt til lørdag den 22. november at 16-åringen tok kontakt med politiet og anmeldte voldtekt. Nes lensmannskontor igangsatte umiddelbart full etterforsking, og et tiltalls personer ble tatt inn til avhør. Torsdag forrige uke oversendte Nes lensmannskontor

9

Brann på Nebbenes

Betydelig rentekutt i DnB Nor AV Per Erik Fallet

ROMERIKES BLAD LØRDAG 6. DESEMBER 2008

ned med én prosent, sier Johansen. Hun forklarer avgjørelsen om et kraftig rentekutt med utviklingen i pengemarkedet. – Nå ser vi hvor det bærer med renta. Signalene er tydelige. De peker ned, sier hun.

Av Rune Bernhus rune.bernhus@rb.no 63 80 48 29

GLAD: Banksjef Anne Johansen. FOTO: KAY STENSHJEMMET

EIDSVOLL VERK: Nebbenes Kro på Eidsvoll Verk begynte i morgentimene fredag å brenne. – Vi mottok melding om brannen klokka 04.45, opplyser vaktleder Stig Torgersen ved 110-sentralen til rb.no.

Det var kroa som ligger i nordgående retning som begynte å brenne, og det var en forbipasserende som meldte fra om brannen. Brannvesenet var raskt på plass og skaffet seg kontroll over brannen. – Klokka 05.15 meldte mannskapene på stedet at de hadde kontroll. Ti minutter senere var

brannen slokket, sier Torgersen. Ifølge operasjonsleder Jan-Erik Fossneset ved Romerike politidistrikt, skal det ha vært kraftig røykutvikling på stedet. – Det har vært en ulmebrann som sannsynligvis har oppstått i forbindelse med en utvendig lampe på stedet. Brannårsaken er derfor formentlig elektrisk, uten

at vi kan si det helt sikkert, sier Fossneset. – Det har vært ganske varmt. Blant annet har noen vinduer spruk- Mer på nett ket. Utover det har Se bildedet kun oppstått serie røyk- og vannskader, sier operasjonslederen.

Vi må finne en løsning for korridorpasientene

UTELAMPE: Politiet mener en elektrisk feil er den sannsynlige årsaken til brannen. FOTO: DAN ÅSEN HANSEN

FØRSTE PÅ GANGEN I NYTT SYKEHUS: RB 14. november.

LOVTE AT INGEN SKULLE PÅ GANGEN: RB 23. oktober i fjor.

HENLEGGER: Politiadvokat Kåre Kalvå i Romerike politidistrikt. FOTO: JON THEODOR HAUGER-DALSGARD etterforskingsresultatene til påtalemyndigheten for vurdering. – Vi anser saken som ferdig etterforsket fra vår side, uttalte da politiførstebetjent Espen Sandvold ved Nes lensmannskontor til rb.no. Verken politiadvokaten eller bistandsadvokaten ønsker å uttale seg om det er grunn til å så tvil om jentas forklaring om den påståtte voldtekten.

Rammet av kraftig omgangssyke Av Aina Larsen jessheimkontoret@rb.no 63 97 96 00

ÅRNES: Noroviruset rammet Nes sykehjem i forrige uke og har satt nesten en hel avdeling ut av spill. Viruset som er veldig smittsomt og har samme symptomer som kraftig omgangssyke, har rammet kun én avdeling på sykehjemmet, men den er til gjengjeld rammet hardt. Hele 23 pasienter og 19 ansatte er syke. Pasientene har det bra og har fått bra stell, men det er hardt for en liten arbeidsplass å bli rammet på denne måten. – Det er nesten ikke ansatte igjen på den avdelingen som er oppe og går i tillegg til at de pasientene her trenger ekstra pleie. Det tar også mer tid når man må tenke på smittefaren og ta sine forholdsregler, forklarer kommuneoverlege Helle Jørstad. Nå ser det imidlertid lysere ut

Til sykehus etter utforkjøring GJERDRUM: En 40 år gammel mann fra Gjerdrum måtte tilbringe natta på Ahus etter en utforkjøring på riksvei 120, to kilometer nord for Ask. Mannen skal ha fått sleng på bilen, gått rundt og havnet i autovernet. Mannen ble kjørt til legevakta, og derfra til sykehus.

VIRUS: Nes sykehjem er rammet av noroviruset. for sykehjemmet og Jørstad informerer om at hun ikke har fått meldinger om flere syke siden tirsdag. Nå skal de gå gjennom prosedyrene og se på hva som har skjedd og justere og lære av det. Dette er dessverre ingen garanti for at det ikke skjer igjen siden noroviruset dukker opp ganske regelmessig og gjerne om vinteren. – Jeg vet ikke om noe virus som smitter lettere, sier Jørstad. Hva som er smittekilden er ennå ikke avklart, og det kan være vanskelig å finne ut. Jørstad peker på at dette er samme viruset som rammet besøkende ved Clarion Hotell på Gardermoen i høst.

Tatt med pulver LILLESTRØM: Politiet pågrep en 42 år gammel mann i Lillestrøm sentrum ved 05-tida fredag. – Mannen var i besittelse av et hvitt pulver. Om det er amfetamin eller heroin det er snakk om, det vet vi ennå ikke, sier operasjonsleder Jan-Erik Fossneset ved Romerike politidistrikt. .

UHOLDBART: Natt til fredag lå fire pasienter på gangen. – Vi kan ikke ha det slik, sier Stein Vaaler, viseadministr

Natt til fredag lå fire nye Ahus-pasienter på gangen. Sykehusledelsen innrømmer at det er uholdbart og at arealene nå må utnyttes bedre. Av Trine Melheim Næss trmn@rb.no 63 80 48 03

LØRENSKOG – Vi kan ikke ha det slik, sier Stein Vaaler, viseadministrerende direktør på Ahus.

Nå skal ledelsen se på om sengeareal som er forbeholdt spesielle grupper, kan utnyttes bedre. – Det er en mulighet for å rokere litt om, forklarer Vaaler. – Når kan man forvente at dette er på plass? – Det er like rundt hjørnet.

– Ahus dårlig egnet Foreløpig foreligger det ingen novemberrapportering på antall korridorpasienter, og Vaaler hevder at det kun har vært fire tilfeller av pasienter som har havnet på gangen. På det meste har sykehuset hatt ti korridorpasienter, opplyser fylkeslege Petter Schou. – Både vi og sykehusledelsen forutsetter at dette ikke skal forekomme. Vi får jevnlige rapporter, men er ikke kjent med at

erende direktør på Ahus. Nå ser han på nye løsninger for å få plass til flere senger. det lå noen på gangen natt til fredag, sier Schou. Så lenge driften og bemanningen er forsvarlig, kommer ikke fylkeslegen til å foreta seg noe, men Schou understreker at Ahus er spesielt dårlig egnet for korridorpasienter. – For pasienten går det ut over integritet, sikkerhet og verdighet når man ikke har noen skjerming, sier han.

Fikk rom på morgenen Schou mener også at fallhøyden for sykehuset blir stor når de selv har vært tydelige på at korridorpasienter ikke skal forekomme. – Ved tidligere tilfeller har Ahus inngått samarbeid med andre for å løse den store pågangen. Jeg blir derfor forundret dersom de har hatt mange korridorpasienter nok en gang. Direktør Stein Vaaler argumenterer med at alle de fire pasi-

entene som havnet på gangen, kom i løpet av natten, og at alle fikk rom i løpet av fredagen. – Var det aktuelt å få hjelp fra andre sykehus? – Korridorpasienter er et generelt problem, derfor prøver vi å håndtere dette selv. – Klarer dere å innfri ambisjonen om å ikke ha korridorpasienter i det hele tatt? – Vi har ikke klart det alle dager til nå.

FOTO: MORGEN ANDERSEN

Ikke to på rommet Fylkeslegen mener Ahus har mulighet til å ha to på enerom for å unngå korridorpasienter. – Vi har vurdert det, men ønsker å unngå en slik løsning, sier Vaaler. Korridorpasientene på nye Ahus får ikke skjermbrett. Uten alarmknapper eller mulighet til å dempe lyset, kan det fort bli en ubehagelig opplevelse å komme til sykehuset dersom kapasiteten er sprengt.

– Det vi kan gjøre er å hele tiden utnytte de sengene vi har. Egne driftsmøter der dette blir diskutert blir holdt hver dag, opplyser Vaaler. I månedsrapporten for oktober skriver for øvrig administrerende direktør Erik Kreyberg Normann at oktober var første måned uten korridorpasienter innen somatikk, men at det i akutt psykiatrisk avdeling var 4,3 per dag den måneden.

Ahus pasienter  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you