Page 1


EUX BUSINESS – en ny dobbeltuddannelse Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, Center for Kontor og Handel. Med en EUX Business kan du efter to år søge ind på en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE eller vælge at komme i lære i en virksomhed og slutte EUX kanhvad du gå ALLE VEJE, med EUX BEVIS. Med Du bestemmer, fremtiden bringer!

VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Som EUX-elev har du et stort engagement og er ambitiøs!

Du ønsker en karriere med indflydelse og ansvar! EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

du vil

Du har interesse for ledelse og projektstyring Du ved, at forretningsforståelse Du har et stort engagement oger meget vigtig er AMBITIØS EUX Business-uddannelsen er med et klart erhvervsfokus

Du praktisk,TEORETISK teoretisk og projektorienteret EUX erarbejder PRAKTISK, Er du i tvivl? Du får BÅDE EN ERHVERVSUDDANNELSE EUX er også for dig, som er i tvivl, om du ønsker en OG hel gymnasial OG PROJEKTORIENTERET Søger du praktikplads i butik eller indenfor handel, kontor eller uddannelse. På EUX du efter grundforløbets 2. del vælge, om ENkan GYMNASIAL EKSAMEN event, står du stærkt med EUX Business og er godt på vej du hellere vil i praktik end videre på EUX studieåret – du kan med Du ønsker en karriere med andre ord prøve dig først. Medkan en EUX til en lederuddannelse! På selv EUXafBusiness du Business kan du INDFLYDELSE OG ANSVAR GÅ ALLE DE VEJE,EFTER DU VIL!TO ÅR søge ind på en videregående uddannelse eller EUX Business er en uddannelse vælge praktik med ERHVERVSFOKUS


EUX

Mulighed for videregående uddannelser

uddannelsesforløb Mulighed for erhvervsakademiuddannelser

EUX · HOVEDFORLØB

EUX STUDIEÅR

kontor, detail, handel eller event (studieår + hovedforløb = EUX-bevis)

GRUNDFORLØB 1. og 2. del

EUD · HOVEDFORLØB

Mulighed for videreuddannelser:

detail, handel eller event

Erhvervsakademiuddannelser

(grundforløb + hovedforløb = faglært)

1. år

2. år

3. år

4. år

EUX GRUNDFORLØBET Det første år på EUX består af EUX grundløbets 1.* og 2. del. Ønsker du en uddannelse indenfor kontor, er EUX obligatorisk. Dit grundforløb består af obligatoriske fag, erhvervsfag og uddannelsesspecifikke fag. Læs mere under ”EUX studiet”.

FAG GRUNDFORLØB – 1. og 2. del* Dansk C Samfundsfag C Engelsk C Erhvervsfag 1, 2 og 3

evt. videregående uddannelser

Matematik C Organisation C IT C Erhvervsøkonomi C Afsætning C Uddannelsesspecifikke fag

*) for elever der har afsluttet 9. eller 10. klasse senest 13 mdr. før.

3


EUX STUDIEÅR Efter at have bestået EUX grundforløbet går du videre på det 1-årige EUX studieforløb, hvor du afslutter fag på gymnasiale C til A niveauer. Din samlede uddannelsestid på skolen er 2 år.

FAG STUDIEÅR Dansk A IT B Engelsk B

Virksomhedsøkonomi B / Matematik B Tysk C / Erhvervsret C

VALGFAGSPAKKER 1. Afsætning B Psykologi C Design C

eller

2. Afsætning B Samfundsfag B

FAG EUX – SAMLET OVERBLIK STUDIE ÅR

Dansk A

Engelsk B Udd.spec. fag

2. del 1. del

Samfundsfag B

Dansk C

Engelsk C

Erhvervsfag 1, 2, 3

Samfundsfag C

IT B

Virksomhedsøkonomi B

IT C

Erhvervsøkonomi C

Matematik B Matematik C

Afsætning B

Tysk C / ErhvervsOrganisation C

Afsætning C

Design C / Psykologi C


t e d t l a , e v i l b n a k Vi vi drømmer om 5


Du kan søge praktikplads inden for: Praktik og EUX-bevis Som EUX-elev er du særligt attraktiv for private såvel som offentlige virksomheder, der søger elever. Det giver dig ekstra gode muligheder for at finde en praktikplads. I praktiktiden skal du på skoleperioder i enkelte uger. Praktiktiden varer 2 år og afsluttes med fagprøve og EUX-bevis.

KONTOR fx • Administration • Lægesekretær • Økonomi • Revision • Rejseliv • Spedition og shipping HANDEL • Handelsassistent • Indkøbsassistent • Logistikassistent DETAIL • Salgsassistent EVENT • Eventkoordinator


Adgang til videregående uddannelser Efter studieforløbet eller efter EUX praktikperioden har du adgang til at læse videre på:

UNIVERSITETERNE

PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSERNE

ERHVERVSAKADEMIERNE

Med en EUX har du desuden adgang til de gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser. Se ug.dk for adgangskravene til de enkelte videregående uddannelser.

7


MED EUX BUSINESS KAN DU FX BLIVE...

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE • EJENDOMSMÆGLER

• LÆGESEKRETÆR

• HANDELSASSISTENT

Med EUX kan du gå ALLE VEJE, Du har et stort engagement og • REVISOR du vil • ADVOKATSEKRETÆR • INDKØBSASSISTENT er AMBITIØS

• INDKØBERDu får BÅDE EN

• ØKONOMIASSISTENT • LOGISTIKASSISTENT EUX er PRAKTISK, TEORETISK

ERHVERVSUDDANNELSE OG OG PROJEKTORIENTERET • AFDELINGSLEDER • OFFENTLIG ADM. • EVENTKOORDINATOR EN GYMNASIAL EKSAMEN

• KEY ACCOUNT MANAGER

Du ønsker en karriere med POLITIBETJENT • PÆDAGOG

På EUX Business kan du EFTER TO ÅR søge ind på en videregående uddannelse eller vælge praktik

INDFLYDELSE OG ANSVAR

EUX Business er en uddannelse med ERHVERVSFOKUS


FAGRETNING

EUX-BUSINESS Arbejdsform På EUX arbejder du anvendelsesorienteret på et gymnasialt niveau, hvor teori og praksisrettet undervisning understøtter hinanden. Der arbejdes eksperimenterende, undersøgende og reflekterende, og undervisningen på gymnasialt niveau er tonet mod det merkantile erhverv, du ønsker.

På EUX har vi et tæt samarbejde med det private erhvervsliv og den offentlige administration. Derfor vil du løbende være opdateret med de krav, der stilles til en medarbejder i erhvervslivet i dag. Det betyder, at du som EUX-elev arbejder praksisnært, projektorienteret, tværfagligt og helhedsorienteret. Samtidig vil du udvikle gode samarbejdsevner og omstillingsparathed.

Du bliver

stærk til... at begå dig i skrift og tale i både danske og internationale virksomheder

at anvende forskellige it-værktøjer til løsninger af administrative opgaver

selvstændigt at kunne varetage en økonomifunktion i en virksomhed

at arbejde systematisk og projektorienteret

at markedsføre et produkt eller en serviceydelse til en målgruppe – også

at være omstillingsparat og klar til at indfri forventningerne fra et kon-

internationalt

kurrencepræget erhvervsliv

9


Erhvervsfag 1, 2 og 3

Grundforløbets 1. del I Erhvervsfag 1, 2 og 3 på grundforløbets 1. del arbejder du med konkrete virkelighedsnære projekter, indenfor blandt andet innovation, iværksætteri, formidling, networking og B2B (Business to Business). Du vil sideløbende med grundfagene blive undervist i disse temaer: • ERHVERVSINTRODUKTION – Lær dig selv og hinanden at kende. Her får du inspiration til dit fremtidige job og lærer om livet på en arbejdsplads • VIRKSOMHEDSPORTRÆT – Du lærer at beskrive forskellige virksomhedstyper og måske din kommende arbejdsplads

• FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED – Du lærer teknikker til idéudvik ling samt at føre din idé ud i virkeligheden i en kreativ proces. Fra idéudvikling til konkret produkt. • KULTURFORSTÅELSE – Du lærer om livsstilsformer og kultur kulturelle, økonomiske og politiske forhold, både internatio nalt og nationalt • MORGENDAGENS VIRKSOMHED – Du lærer om en verden i forandring, både hvad angår handel og indkøb samt om kunders og medarbejderes behov og ønsker


Vi kan blive, alt det vi drømmer om

Uddannelsesspecifikke fag

Grundforløbets 2. del På grundforløbets 2. del målrettes din EUX-uddannelse efter dit fremtidige job i erhvervslivet. De uddannelsesspecifikke fag sætter fokus på den branche, du vælger:

KONTOR

DETAIL

HANDEL

EVENT

Administrative funktioner Sagsbehandling Kunde- og borgerservice Økonomi og HR Sprog og kulturforståelse IT og digitalisering Kommunikation Service- og kvalitetskoncepter

Butikskoncepter Kundetyper og personligt salg Dekoration og opstilling E-handel Butiksdrift Iværksætteri Performance Butiksøkonomi

Virksomhedskoncepter Indkøb og logistik Godt købmandsskab IT og digitalisering Kulturforståelse IT i virksomheden Personlig præsentation Salg og servicefunktioner

Udvikling og event Markedsføringsplan Idéuvikling IT og økonomi Kommunikation Fra idè til event Personlig fremtræden Projektstyring

Grundforløbets 2. del afsluttes med et grundforløbsprojekt

EUX studieåret

På EUX studieåret gennemfører du de gymnasiale A – C niveauer. Du udarbejder større skriftlig opgave og eksamensprojekt. Studieåret afsluttes med gymnasial eksamen, hvorefter du modtager bevis for gennemførelsen af EUX 1. del. Dette bevis giver dig studiekompetence til videregående uddannelser. Se www.ug.dk for adgangskravene til de enkelte videregående uddannelser. 11


TILMELDING PÅ OPTAGELSE.DK VÆLG HOVEDOMRÅDE: Kontor, handel og forretningsservice VÆLG FAGRETNING: EUX Business

Center for handel & kontor | Handelsskolen Center for handel & kontor | Handelsskolen Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Tlf +45 99 122 333 · www.ucholstebro.dk/handelsskole

Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Tlf +45 99 122 333 · www.ucholstebro.dk/handelsskole

EUX BUSINESS handelsskolen 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you