Page 1

2E EDITIE | OKTOBER - NOVEMBER 2008

TOGETHER WE CAN REACH THE WORLD Vier sleutels tot een groot geloof Getuigenis van Dave Bainbridge Revival Firenights / Weekends

GRATIS HET BOEK ‘DURF TE DROMEN’ OF DE ‘HEAVEN ON EARTH’ CD/DVD


Inhoud Blz. Beste vrienden van TRIN

3

Vier sleutels tot een groot geloof

4

COLOFON

Travel

7

REDACTIE:

Project Held

8

MATTHEUS VAN DER STEEN JOP VAN DER BIJL NIELS STAVORINUS

Reisverslag Kosovo

10

Reisverslag India

12

NIELS STAVORINUS PHOTOGRAPHY & DESIGN

Kantoor / Events

16

WWW.STAVORINUS.COM

Revival Firenights / Weekends

18

MEDEWERKERS:

Destiny for Life

20

TRIN Profiel

22

Revival Alliance Netherlands

24

TRIN TV

28

GRAFISCHE VORMGEVING:

PAULIEN DANE, SANNE DANE, ROSAN TROMP, FEMKE VAN HETTEMA, DANIELLE BAS, Mariena van den Brandt, Ewout Arentsen Correspondentieadres: TRIN ENGELSERF 35G 3843 BD HARDERWIJK TEL: 0341 424 785 FAX: 0341 432 485 INFO@TRIN.NL WWW.TRIN.NL Rechten: Niets van de inhoud mag worden gebruikt, vermenigvuldigd of in andere media worden overgezet zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

|

2 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008


FOTO: NIELS STAVORINUS

Beste vrienden van TRIN!! Dank je wel - echt ontzettend bedankt - dat jij ons financieel en geestelijk wilt steunen en zo achter de beweging TRIN staat. Het is echt waar, door jouw bijdragen kunnen we de dingen doen die we momenteel wereldwijd ondernemen en het Koninkrijk van God bouwen. Het is heerlijk wat er allemaal gebeurt! Niet alleen in het buitenland waar we actief zijn, maar ook in Nederland! Het Revival FireWeekend in september bijvoorbeeld - de zalving onze Heer was zo aanwezig - 50 mensen hebben hun leven aan Jezus geven en verschillende mensen zijn genezen! Een jongeman – ex-verslaafd aan drugs en drank – die net in een opvangkliniek was opgenomen, werd vrijdag mee gevraagd naar de Firenight. Hoewel hij geen zin had is hij toch meegegaan met zijn 3 vrienden - ook allen ex-verslaafd. Tijdens het begin van de avond raakte de Heer hem krachtig aan; zijn linkerarm die 5 jaar lang verlammingsverschijnselen vertoonde, werd terstond genezen. Hij huilde van vreugde! Op zaterdag werd hij krachtig door de Heilige Geest aangeraakt en voelde voor het eerst de liefde en het vuur van God door zich heen stromen. Je had zijn gezicht moeten zien, hij straalde! De Glorie van God was zo zichtbaar op hem. En zo zijn er nog veel meer getuigenissen. In de maand juli hadden we 33 avonden lang Firenights. Meer dan 400 mensen zijn tot Jezus gekomen en honderden anderen zijn

aangeraakt en genezen! God is zo goed! Nederland gaat een geweldige opwekking beleven en daar ben jij, door jouw partnerschap, helemaal deel van!! Om jou als partner nog meer bij TRIN te betrekken zijn we een nieuwe, uitgebreidere TRIN-partnerbrief aan het ontwikkelen in magazine vorm. We vinden het heel belangrijk om transparant te zijn en je de gelegenheid te geven om te zien wat er allemaal met jouw geld en door jouw gebed gebeurt. Onze verwachting voor het komende seizoen is groot - heel groot - en we zullen je ongetwijfeld op de hoogte te houden. We vinden het ook echt heel leuk als je een keer een kijkje achter de schermen van TRIN wilt nemen. Je bent dus van harte uitgenodigd om, als je dat wilt, een keer bij ons op kantoor te komen kijken. Paulien Dane van het partner team zal je welkom heten met een kopje koffie of thee. Zij zal ook je eventuele vragen beantwoorden. Dit zal mogelijk zijn na onze verhuizing naar een ander pand in Harderwijk - rond half november. Lieve vriend - partner van TRIN - ontzettend bedankt voor je steun! Met vriendelijke groeten, Mattheus van der Steen

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 3


|

4 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008


Korte bijbelstudie

VIERsleutels

VOOR EEN GROOT GELOOFdoor: Paulien Dane De Bijbel vertelt ons in Romeinen 12:3 dat God ons een mate van geloof heeft gegeven. Iedere christen mag daarom zeker weten dat hij geloof heeft. Wij hebben deze mate van geloof - wat een deel van God zelf is - van God gekregen om te gebruiken en te ontwikkelen. Je kunt de mate van geloof die je in je hebt, vergelijken met je spieren. Hoe meer je je spieren traint, des te meer kracht je zult hebben. Zo moeten ook je “geloofsspieren” getraind worden, zodat je geestelijke kracht - dus je geloof – zich ontwikkelt tot een geloof dat bergen verzet! Wij moeten leren om ons geloof te verbinden met onze hemelse Vader die in ons woont en de grootheid van zijn genade - wat zijn geschenk aan ons is - te zien, want als we gaan begrijpen hoe eindeloos groot Zijn genade is, is het niet meer moeilijk om Hem in alles volledig te vertrouwen, en zul je een leven hebben van overwinning naar overwinning. (Rom.5:15) De Bijbel vertelt ons dat geloof de zekerheid is van de dingen die men hoopt (Hebr.11:1) maar die zekerheid moet eerst binnenin ons ontwikkeld worden. Wat is er voor nodig om zekerheid in je hart te ontwikkelen voor een bepaalde situatie? 1.Allereerst moet je een duidelijk doel voor ogen hebben. Geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen. Dus, je moet eerst duidelijk weten wat je hoopt voordat je gaat bidden: je moet een duidelijk beeld voor ogen hebben. Vaak zijn onze gebeden vaag, b.v. Heer zegen mij, zegen mijn gezin en zegen mijn werk. We moeten leren specifiek te zijn in ons

gebed en duidelijk voor ons zien waar we naar verlangen of wat we nodig hebben. Een kind zal ook niet aan z’n moeder vragen “mama eten we vandaag iets lekkers” maar het zal vragen “mama, eten we vandaag patat of eten we pannenkoeken?” Ze vragen specifiek zodat mama er specifiek op kan reageren. Toen ik vanmorgen in de auto naar m’n werk reed en over deze dingen nadacht, heb ik niet gebeden “Heer zegen mijn werk vandaag” maar heb ik om wijsheid en inzicht gevraagd in bepaalde nieuwe dingen die ik vandaag wilde gaan doen. Ik noemde de dingen bij naam, en realiseerde me aan het eind van de dag, dat God deze specifieke dingen verhoord had. Ik had een duidelijk doel voor ogen en was niet vaag geweest in m’n gebed. Wees dus specifiek als je bidt en noem de dingen bij naam. Dit zal je helpen om geloof te hebben voor specifieke dingen. 2.Heb een brandend verlangen in je hart. Veel mensen zijn vijf minuten nadat ze gebeden hebben vaak alweer vergeten wat ze gebeden hebben. God zegt in Psalm 37:4 “verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen van uw hart” Wees dus vol van Gods grootheid en liefde en laat de hoop die in je hart is een brandend verlangen worden! Door elke dag vijf minuten de tijd te nemen om je ogen te sluiten en het plaatje voor je te zien van volkomen volmaaktheid van jouw situatie, zal jouw hoop veranderen in een brandend verlangen. 3.Bid om zekerheid in je hart. Als je een duidelijk doel voor ogen hebt en een brandend verlangen in je hart, vul je dan met Gods beloften uit Zijn woord die betrekking hebben op jouw situatie en ga dan bidden dat Hij je zekerheid geeft in je hart. Doe dit net zo lang totdat je hoop geloof is geworden. Soms ontvang je die zekerheid na een paar dagen of weken en soms komt die zekerheid binnen een paar minuten. Het is belangrijk dat je de tijd neemt om Gods beloften diep in je hart te laten doordringen. Even snel de Bijbel lezen is daarom niet genoeg om geloof en zekerheid in je hart te krijgen want “geloof komt door het horen en het horen door het woord van Christus” (Rom.10:17) Een van de grootste struikelblokken van de meeste christenen is dat ze “weten met je verstand” verwarren met “geloven met je hart”.

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 5


4.Spreek het woord. “Ieder die deze Mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man…..(Matt.7:24) Een goed voorbeeld van een verstandig man was David. Hij had Gods Woord in zijn hart toen hij tegenover Goliat stond en sprak: “Deze dag zal de Here u in mijn macht overleveren en ik zal u verslaan en u het hoofd afhouwen.(1Sam.17:46). Gods beloften waren in zijn hart, daarom sprak hij in geloof de overwinning toen hij zijn vijand tegemoet ging. Zelfs op zijn sterfbed sprak David nog: “De geest des Heren spreekt door mij, Zijn Woord is op mijn tong”. Wow, wat een geloofsman. Als wij, net als David, met God samen willen werken en grote dingen willen zien gebeuren, moeten wij de dingen op Gods manier doen en luisteren naar wat Hij zegt en ernaar handelen. We moeten dus niet alleen Gods woorden horen,maar we moeten ze ook doen. Als we dit gaan begrijpen zal alles in ons leven gaan veranderen! In Spreuken 18:21 staat dat dood en leven in de macht van onze tong is en dat wij de vrucht zullen eten van waar wij met onze woorden aan toegeven! Dood spreken is wat veel mensen doen, bijvoorbeeld: “er heerst weer griep, dus ik zal binnenkort wel ziek worden want ik ben altijd de eerste die zo’n griep te pakken heeft.” Of “in mijn familie hebben verschillende mensen al kanker gekregen, dus ik zal ook wel kanker krijgen.” Dit is “dood” spreken zoals Spreuken 18 ons leert. Maar we moeten “leven” leren spreken, wat Gods manier van spreken is en we moeten onze negatieve belijdenissen omkeren door bijvoorbeeld te gaan zeggen: “er heerst weer griep, maar ik ben bedekt met het bloed van Jezus. Ik heb de Allerhoogste tot mijn beschutting gesteld en Hij zegt dat geen onheil en geen ziekte mij zullen treffen (Ps.91:10) Of “in mijn familie hebben verschillende mensen kanker gekregen, maar ik verbreek deze vloek over mijn familie, in de naam van Jezus. Deze ziekte zal

mij niet treffen!” Wij moeten Gods woord gaan geloven en ernaar spreken. Hij zegt dat Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. (Gal.3:13) Jouw woorden laten zien wat je diep in je hart gelooft! Vul je daarom met Gods Woord, zodat geloof in je hart wordt opgebouwd en je het Woord gaat spreken in geloof. Woorden in geloof gesproken zijn scheppend. God roept het niet zijnde tot aanzijn en wij moeten als zonen van Hem hetzelfde leren doen. (Rom.4:17) Wonderen gebeuren niet zomaar. Er gelden geestelijke wetten in Gods Koninkrijk; God zal niets voor jou doen buiten jou om; Hij wil, net zoals Hij met David deed, met jou samenwerken om grote dingen tot stand te brengen! Wat jij in je hart ontvangen hebt, zal naar buiten komen door jouw woorden. God wil dat jouw hart zo vol is met Hem – met zijn Woord – dat je mond ervan overstroomt, zodat je tot aanzijn gaat roepen wat in je hart is! God sprak, waardoor de hele wereld tot stand is gekomen. Jouw woorden zijn het materiaal waar de Heilige Geest mee kan werken! • • • •

Heb een duidelijk doel in je hart Heb een brandend verlangen in je hart Bid om zekerheid in je hart Spreek het woord

Neem je plaats in als een zoon van de Koning der Koningen en wees een navolger van God als Zijn geliefde kind! (Ef.5:1)

Een van de grootste struikelblokken van de meeste christenen is dat ze “weten met je verstand” verwarren met “geloven met je hart”.

|

6 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008


TRAVEL TRIN, Touch Reach and Impact the Nations, ‘it’s all in the name’ zegt men wel eens.

Niets is minder waar! Als TRIN staan we voor de uitdaging om vele landen te bereiken met het evangelie en een blijvende impact te maken, zodat landen veranderd zullen worden! TRIN Travel organiseert daarom elk jaar weer vele reizen, waarbij we met teams op pad gaan om de allerarmsten, de weduwen, wezen en zieken op te zoeken. Tijdens deze reizen dagen we het team uit om in geloof uit te stappen, voor de zieken te bidden en te zien wat God door hen heen zal doen! Bijna alle deelnemers van voorgaande reizen zullen je kunnen vertellen dat deze ervaringen levensveranderend zijn. Je maakt kennis met het hart van God voor de weduwen en de wezen (Jakobus 1:27). We dagen de deelnemers uit om vooraf geld in te zamelen, dat we kunnen meenemen op reis om eten, kleding en voorzieningen te kunnen betalen voor de allerarmsten. Het mooie is, dat je tijdens de reis zelf kunt zien waaraan het geld wordt uitgegeven. Op www.trin.nl vind je een overzicht van de reizen die we de komende tijd nog gaan maken. Heb je interesse om mee te gaan, mail dan naar travel@trin.nl voor meer informatie. De Reizen 17 tot 25 November 04 tot 10 December 14 tot 24 Februari

Jakarta Kenia India

€ 1750,€ 1800,€ 1599,-

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 7


Wees een held, red een kind! Al meer dan drie jaar biedt Project Held hulp aan wezen en weduwen die zich in uitzichtloze situaties bevinden. In 2005 begon dit project met het sponsoren van enkele wezen in Oeganda en India. Het afgelopen jaar heeft Project Held opnieuw een enorme groei doorgemaakt. Meer dan 600 wezen en weduwen worden door middel van dit sponsorprogramma financieel ondersteund. Een hoogtepunt was Heaven on Earth. Na een oproep op vrijdagavond liep het storm bij de stand van Project Held. Met het gevolg dat alle kinderen een sponsorouder hebben gekregen! Fantastisch! Naast Oeganda en India sponsoren wij nu wezen en weduwen in Kosovo, Mozambique en Kenia. Daarnaast zijn we druk bezig met het werven van nieuwe projecten in onder andere Marokko en Rwanda. We willen namelijk dat het aantal kinderen dat hulp ontvangt de komende jaren nog meer zal stijgen. Meer projecten zorgt ook voor een scherpere aanpak. We zijn daarom bezig om Project Held volledig te reorganiseren. Dit houdt in het beleid en het profiel van Project Held aanscherpen, maar ook het opzetten van bijvoorbeeld de correspondentie. We krijgen enorm veel brieven van sponsorouders op ons kantoor. Dit is naast gebed zo essentieel. De kinderen zijn zo dankbaar als ze een brief ontvangen van hun sponsorouder, het is een kleine moeite, maar het heeft een enorme impact in het leven van een kind! Deze dankbaarheid zien we ook terug in de vele brieven die de sponsorouders van de kinderen krijgen! Wil jij ook een held zijn en het leven van een kind redden? Dat kan! Voor â‚Ź 22.50 per maand kun je een kind sponsoren, waardoor het onderdak, eten, kleding en onderwijs krijgt. Je kunt je opgeven via www.trin.nl. Voor meer informatie over onze projecten kun je mailen naar projectheld@trin.nl of bellen naar ons hoofdkantoor 0341-424785 (vraag naar afdeling Held).

|

8 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008


NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 9


FOTO: JASPER DE WAARD

TRIN reis naar Kosovo.

door: Sanne Dane

|

10 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008


In een TRIN team, samen met Jaap Dieleman, een klein worshipteam en een aantal anderen, vertrok ik op 18 september naar Gjakova, Kosovo om daar de aanbidding te leiden op een conferentie voor weduwen en wezen, tijd te spenderen met hen en om een korte trip te maken naar buurland Albanië om daar het evangelie te brengen aan een aantal weduwen van de bloedwraak. Wat een ontzettend bijzondere tijd hebben wij met elkaar achter de rug! In een korte tijd hebben we zoveel meegemaakt en hebben we God een machtig werk zien doen! Voor de conferentie in Gjakova waren zo’n honderd mensen aanwezig, de meeste van hen waren weduwen en wezen waarvan een aantal van hen zeer arm. Een deel van deze mensen kent Jezus al omdat TRIN en St. De Brug daar al jaren een geweldig werk doen. Voor hen was het een bijzondere tijd om samen te komen en God te aanbidden, het woord te horen, opgebouwd te worden en lekker met elkaar te eten. Wat was het heerlijk om te zien hoe de kinderen genoten van hun pizza’s, een hele ervaring voor hen! Voor een ander deel van de bezoekers was het de eerste keer dat zij het evangelie hoorden en de aanwezigheid van God ervoeren. God raakte hen aan tijdens de aanbidding en door het woord dat Jaap sprak. Vanaf het podium zag ik dat God, al tijdens de aanbidding, bezig was in hen. Het was

zo bijzonder om te zien dat de uitdrukkingen in hun gezichten veranderden en dat zij open werden voor het nieuws dat Jezus voor hen kwam en van hen houdt. Op beide dagen kwamen mensen tot Jezus en genazen er mensen! In totaal zijn er tijdens dit weekend zo’n 40 mensen tot geloof gekomen, een deel van hen moslim, een deel atheïst. Wow!! Eén van de dingen die het meeste indruk op ons als team heeft gemaakt is een bezoek aan een zigeunerfamilie die tijdens dit weekend allemaal hun leven aan Jezus hebben gegeven en hun occulte verleden radicaal achter zich hebben gelaten. Tijdens een bezoek aan hun huis werd duidelijk in wat voor barre omstandigheden deze mooie familie van 13 personen leeft. Zij wonen in een krot dat letterlijk op instorten staat. Met zijn dertienen slapen en leven zij in een kleine kamer. Twee van de kinderen lijden aan een ernstige, onbekende ziekte waaraan één van de kinderen eerder dit jaar is overleden. Tijdens dit bezoek vertelde de zigeunervrouw over haar droom waarin God tot haar sprak. Ze zag Jezus bij de deur zitten en ze nodigde Hem uit in haar huis. Toen zei Jezus: “Het spijt me, Ik heb overal hulp gezocht en om geld gevraagd om jullie te helpen, maar ik heb nog niemand gevonden. Het spijt me.” Jaap moest gelijk denken aan de tekst in Mattheus 25: 34-40… Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed? Hij (en het hele team met hem) was zo enorm geraakt dat hij besloot nog voor de winter een huis te gaan bouwen voor deze familie, zodat zij een warm onderkomen hebben wanneer de kou toeslaat. Ook voor eten en medicijnen zal worden gezorgd.

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 11


Reisverslag India oktober 2007

Weer veilig en gezond terug uit India!!! Het was een fantastische reis, echt boven verwachting, God is met ons en heeft ons ‘’gehoorzamen’’ bevestigd met wonderen en tekenen. Velen hebben we tot Jezus mogen leiden! Ook zijn we ons er weer bewust van geworden wat een vloek er over het land hangt. Het is niet altijd zo geweest, maar overal waar we kwamen was het vies, dor en duister. Toen eeuwen terug het hindoeïsme India inkwam, heeft het alles vernietigd en verwoest. Het land en de mensen lijden onder de vloek. Overal worden afgodsbeelden en dieren aanbeden. Vooral de laagste kaste in de samenleving, mensen in de sloppenwijken, weduwen, wezen en de allerarmsten hebben hier zwaar onder te lijden. Ik werd er zo bij bepaald dat God onrecht haat, en dat er bij deze mensen zoveel onrechtmatig geroofd is! Ik geloof echt dat er een doorbraak gaat komen, en dat er al een vernieuwing en beweging in het land gaande is. Misschien is het slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar je moet ergens beginnen!

|

12 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008

Rajkumar Ganta, onze contactpersoon aldaar, heeft zeer veel visie om het land te bereiken en heeft openbaring gekregen over wat er geestelijk aan de hand is. Very interesting! We ervaren een open hemel in India! Overal waar we kwamen hebben we verteld over Jezus, het evangelie gepredikt, mensen verteld hoe waardevol ze zijn, en de zieken de handen opgelegd. Een drietal doofstomme mensen konden weer horen en spreken, vergroeide benen en ruggen werden weer recht, pijn verdween, mensen werden weer blij, doffe ogen werden stralend, zo puur en echt. Geweldig om te zien hoe God door ons heen werkte en Zichzelf openbaarde en bekrachtigde door wonderen! We hadden een zeer krachtig team (10 mensen). Unity en humbleness waren 2 keywords. We hebben veel gebeden met en voor elkaar, en elke keer was Hij krachtig bij ons, we hebben zo Gods hart en bewogenheid gevoeld voor de mensen. Verschillende kranten rapporteerden over onze bezoeken aan de slums, ziekenhuis etc. Ook werd ons ziekenhuisbezoek in geheel Azië verschillende keren uitgezonden op tv. We kregen meerdere hulpvragen van ziekenhuizen, scholen en zelfs vanuit de Hindoeïstische en Moslim hoek! We hebben niet aan elke oproep gehoor kunnen geven, maar wel aan de meesten zoals bv. het plaatselijk ziekenhuis, dat belde met de vraag of we ze konden voorzien van zuurstofflessen. Verschillende mensen waren al overleden door gebrek aan zuurstof. We hebben 2 zuurstofflessen gekocht voor dat ziekenhuis. Ook kregen we een vraag van een schooltje, waar de ouders te arm waren om schooluniformen te kopen. In het tsunamigebied hebben we kids mogen


voorzien van schoolmaterialen, en hebben we daar extra eten en dekens uitgedeeld. Elke keer als we in een sloppenwijk kwamen, waren er ook mensen vanuit de omgeving, die om hulp vroegen. Het was soms lastig dat we niet iedereen konden helpen. Vaak aan het einde van een bezoek, was het huis waar we inzaten, of de sloppenwijk, surrounded door mensen, die zich afvroegen wat er gebeurde, Gods glorie was zooo zichtbaar‌ Een tweetal keer zijn er mensen vanuit de politiek komen kijken, die hadden gehoord wat we aan het doen waren. Het is onze visie om ook de politiek, die zeer corrupt is, te bereiken. Deze reis heeft mij heel veel gedaan. Het is zo indrukwekkend om te zien hoe je door slechts een aanraking, een klein beetje aandacht of een knuffel, iemand zo diep kan raken en eigenlijk zoveel kan geven! Je verstaat elkaar niet, maar als je in de

ogen van de mensen keek wist je genoeg, een stille traan als je bidt, een glimlach van een weduwe of weesje‌God werkt door je heen als je gehoorzaam bent, zo simpel is het eigenlijk. En daar hoef je echt niet voor naar India, dat kan ook hier, door om te zien naar de mensen om je heen, door Gods hart te voelen en uit te leven. God is good all the time! India for God, plunder hell and populate heaven!! Dat is waar we voor gaan! Rosan Tromp

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 13


Vervolging in India Op het moment worden christenen massaal vervolgd, gemarteld en gedood door hindoe militanten in de staten Orissa en Karnataka in India. Kerken, weeshuizen en huizen van christenen worden verbrand, leiders en pastors worden vervolgd en gedood, duizenden zijn al op de vlucht geslagen en krijgen geen hulp, omdat ook hulporganisaties worden gedwarsboomd. Ook begint dit geweld te komen in Andra Pradesh. Het is ongelooflijk, maar de hindoe militanten krijgen steun van de politie en regering. We hebben verschrikkelijke updates en foto’s gekregen van dit geweld via onze contactpersoon, Rajkumar Ganta. Weinig komt er nog naar buiten via het nieuws, maar het begint meer en meer op genocide te lijken. Rajkumar, van ons project in Andra Pradesh, vraagt dringend gebed voor deze situatie. Hij doet wat hij kan om de vluchtelingen te helpen, vrede te proclameren en hij heeft zijn ingangen in de politiek. Bid voor hem, zijn familie en team en alle christenen die vervolgd worden in India. Kinderdorp in Oeganda In Oeganda ondersteunen we een weeshuis van Joseph Lubega in Kampala met project HELD. Er staan hier honderden kinderen op de wachtlijst die dringend hulp nodig hebben. Joseph en TRIN werken aan de droom om het kinderdorp ‘Bulamu Children’s Village’ op te zetten, waar we familiehuizen, een kliniek, een vakschool en werkruimtes kunnen bouwen zodat we honderden kinderen een zo normaal mogelijke jeugd

|

14 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008

kunnen geven. Deze kinderen zullen worden begeleid tot hun 18e levensjaar, waarna ze zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving. De nadruk ligt hierbij op goed onderwijs, zodat de kinderen een goede toekomst tegemoet gaan. Voor dit kinderdorp is grond gekocht en op dit moment wordt er hard gewerkt aan de realisatie van deze droom!


Kosovo Bram Oosterwijk werkt in Kosovo met zijn Stichting De Brug, en helpt oorlogswezen en -weduwen. TRIN werkt in Kosovo samen met Stichting De Brug, die daar al sinds het einde van de oorlog hulp verleent aan honderden weduwen en hun wezen. De afgelopen vier jaar zijn veel wezen en weduwen tot geloof gekomen. TRIN reist verschillende keren per jaar naar Kosovo en organiseert in samenwerking met Bram jeugdconferenties. Ook ondersteunt TRIN door middel van project HELD, en kan er hierdoor onder andere geïnvesteerd worden in het mogelijk maken van educatie. In september vertrok een team van TRIN naar Kosovo. Daar hebben ze workshops gehouden voor weduwen en meel uitgedeeld aan de armste mensen, vooral zigeuners. Ook zijn er diensten gehouden voor weduwen en de wezen en zijn ze naar Noord-Albanië geweest, waar veel mensen tot geloof zijn gekomen. Pakistan Van de landen waar TRIN naar toe reist, is Pakistan de meeste gecompliceerde. Voordat we er naartoe gaan houden we de politieke situatie goed in de gaten. Deze kan namelijk in één dag tijd compleet omslaan. We werken in Pakistan samen met Bishop Yaqub die veel sociale invloed heeft in de stad Lahore. Zijn organisatie, Christ for Pakistan (CPM) reikt uit naar mensen in Pakistan door middel van verschillende activiteiten, zoals een pastoraal netwerk, youth-, woman-, children-, medical- en een prison ministry. Op de Heaven on Earth conferentie van mei dit jaar werd er een love offering gedaan voor de projecten in het buitenland die TRIN ondersteunt. Afgelopen september heeft pastor Yaqub het deel dat hij hiervan heeft gekregen besteed aan het geven van 86 geluidssystemen aan pastors in Pakistan. Hier is enthousiast op gereageerd! Via deze geluidsystemen kunnen deze pastors honderden mensen bereiken met het evangelie.

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 15


Komende Events: Een nieuw seizoen staat vaak in het teken van nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, nieuwe omgeving en vele andere elementen. Ook voor TRIN staan er weer volop nieuwe dingen te gebeuren, naast de vernieuwde vormgeving van haar evenementen zal TRIN ook vernieuwen in haar kantoorruimte. Na bijna 2 jaar gebruik te hebben gemaakt van de ARC in Harderwijk zijn de Fire Nights uit hun voegen gebarsten en zijn de kantoren zonder daglicht maar al te graag aan vervanging toe. TRIN gaat daarom binnen Harderwijk verhuizen naar het Engelserf 35G,waar we ons kantoor zullen vestigen. In totaal zijn daar 11 ruime kantoren en is er centraal, op de verdiepingsvloer een ruimte, welke benut kan worden als ontmoetingsplek, maar samenkomsten en overige activiteiten zullen voortaan buiten de deur worden gehouden. Op praktisch niveau moet er nogal wat georganiseerd worden om het kantoor vol te krijgen, al mag TRIN absoluut niet klagen met een geweldige aanwinst van diverse nieuwe medewerkers. En samen als team zijn we dankbaar voor uw ondersteuning waardoor TRIN het werk mag verrichten, hartelijk dank hiervoor.

- 31 oktober Extra Revival Firenight De Bazuin in Nieuwegein. Bob Fitts en de Sanne Dane Band en Mattheus van der Steen

- 1 november Revival Firenight

De Bazuin in Nieuwegein. Sanne Dane Band & Mattheus van der Steen

- 8 november Revival Firenight

Bron van Levend Water in Hendrik Ido Ambacht Herman Haan en Sanne Dane Band

- 14-16 november Revival Fire Weekend

Fries Congrescentrum Drachten Angela Greenig, Scott McLeod, Mattheus van der Steen, DEW en Eric en Tanja Lagerstrom

1-5 mei 2009 Heaven on Earth

de IJsselhallen te Zwolle. Met Heidi Baker, Bill Johnson, Rick Pino en vele anderen! Kijk op www.heaven-on-earth.nl Voor meer info zie de sites www.trin.nl en www.trinevents.com

|

16 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008


Het kantoor bevind zich op de linker helft van de middelste etage van Engelserf 35G Afdeling Events: Op de afdeling Events is bijna niets meer zoals het was v贸贸rdat we aan de Revival Fire Nights in juli begonnen! Er is zoveel gaande, dat we het zelf amper bij kunnen houden... Gelukkig hebben we net een maand vakantie gehad en zijn we dus weer helemaal fris en fruitig. We kunnen, willen en durven nu weer alle nieuwe uitdagingen aan! De beslissing om elke week op een andere locatie Revival Fire Nights te houden heeft natuurlijk veel effect op de voorbereidingen, die plaats vinden op het Events kantoor. Om alle veranderingen aan te kunnen en goed gesmeerd te laten verlopen, hebben we net 2 weken achter de rug zonder Fire Nights. Deze weken konden we gebruiken om systemen op te zetten, archief aan te leggen en de administratie te ordenen. Er worden druk protocollen geschreven, databases aangelegd en websites vernieuwd.

Vivian Oosterwijk is ook net begonnen om ons enkele dagen per week bij te staan en komende maanden zullen er nog 2 mensen bijkomen om het team te versterken. Jop van der Bijl richt zich nu vooral op communicatie en PR en Jolanda Kuijers is co枚rdinator van de afdeling Events. Allerlei verschuivingen en veranderingen dus! We hebben nog volop behoefte aan vrijwilligers die ons kunnen helpen op onze Fire Nights en weekends. Door de wisselende locaties is het namelijk erg moeilijk om voldoende mensen te vinden! Als je het leuk vindt om je bij het team van vrijwilligers te voegen, stuur dan even een e-mail naar jolanda.kuijers@trin.nl om je hiervoor op te geven. Wij zijn ontzettend blij met elke nieuwe vrijwilliger!

Gelukkig hebben we er ook voldoende mankracht bij gekregen! Jasper de Waard werkt sinds kort op het events kantoor,

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 17


FOTO: FEMKE VAN HETTEMA

TRIN - Revival FireNights / Weekends

Hallo lieve lezer, Ik ben Evelien Blok en dien vanaf mijn 19e jaar full time God. Na vier jaar bijbelschool, acht jaar leiding geven aan dezelfde school, 9 jaar samen met mijn man op een bijbelschool in AlbaniĂŤ die we mochten stichten en vijf jaar voorgangerschap bevond ik mij in een zeer moeilijke tijd. De laatste vijf jaar waren tropenjaren voor mij. Nooit geweten dat in Nederland werken als voorganger zwaarder was dan op het zendingsveld. Ik heb innerlijk heel erg geleden onder de afwijzing die ik ervoer als mensen zich om verschillende redenen tegen ons keerden. Ik heb geleden onder negatieve kritiek en onder leugens die soms de ronde gingen over ons. Ik trok me veel dingen persoonlijk aan. Ik deed alles om het de mensen naar de zin te maken, maar het maakte allemaal niets uit. Ik heb letterlijk alles geprobeerd om een goede voorgangersvrouw te zijn en vernederde me regelmatig voor mensen en voor God. Maar de kritiek bleef en het maakte niets uit. Ik kon het gewoon niet. In mijn nood heb ik het vaak uitgeroepen tot God. Ik moest nog vele lessen leren. Twee jaar geleden was er in Barneveld een bijeenkomst van Trin. Mijn zoon was er de hele conferentie en hij was er zo door geraakt dat hij ons smeekte om eerder te komen om het ook nog mee te kunnen maken. We hebben onze vakantie in BelgiĂŤ afgebro-

|

18 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008

ken en zijn meteen met onze caravan naar Barneveld gegaan. Toen ik tijdens de aanbidding in de zaal binnenkwam was het net alsof ik in de hemel kwam. Na alle strijd en droogte, alle afwijzing en pijn, was het net alsof ik opgetild werd en heel dicht bij God was. Ik stond naast mijn zoon te springen en te dansen in de zaal. Alles wat uitgesproken werd, leek van toepassing op mij te zijn. Ik had op het punt gestaan mijn roeping op te geven. Ik was zo wanhopig geweest, maar ik kwam onder een warme douche van Gods liefde terecht. Er was een hele grote strijd bezig in de hemelse gewesten en ons werk dat we deden in Alkmaar was ook voortdurend onder aanval. Ze zeggen niet voor niets dat het de donkere kop van Noord Holland is. Ik kon alles in het perspectief zien en snapte opeens waarom het dienen van ons zo zwaar was geweest. Ik kreeg nog meer openbaringen van God en er werd me een heleboel duidelijk. Toch zat ik nog steeds met de pijn die dat alles in mijn leven veroorzaakt had. Ik kreeg een beeld van mezelf van een verwonde strijder, wat een openbaring, ik was een verwonde strijder voor God en ik was zo verwond, dat ik Hem niet goed kon dienen op dat moment. Aan het einde van de avond was er een Firetunnel. Voor het eerst van mijn leven ging ik daar doorheen. Wat daarin gebeurde is met


Getuigenis van Dave Bainbridge.

Groeten van Evelien Blok

Ongeveer 4 dagen voordat ik naar Nederland kwam voor de Revival Fire Nights had ik erge kiespijn, maar ik had geen tijd om een afspraak te maken met mijn tandarts. Dus toen Mattheus, dat woord had, legde ik mijn hand op mijn mond terwijl jij bad (mijn andere hand was nog op het keyboard!). Er gebeurde in eerste instantie niet veel, maar de pijn begon weg te trekken. Op de derde dag dat we bij jullie waren was de pijn helemaal verdwenen (net op tijd voor Luca en Evie’s doop!). Ongeveer 2 weken geleden hadden we met ons gezin onze halfjaarlijkse controle. Ik vertelde onze (erg goede) tandarts die ook Christen is, wat er gebeurd was en dat ik sinds die tijd geen pijn meer had. Hij was wat ontzet en deed enkele onderzoeken en maakte wat röntgenfoto’s. Eerst dacht hij dat het misschien een verstopte neus was geweest, die de pijn had veroorzaakt, maar ik had geen kou gevat of een verstopte neus gehad in die periode. Toen zei hij dat hij dacht, dat het een zenuw was geweest achter een vulling, maar normaal gesproken vormt zich er dan een abces en is het erg pijnlijk als dat gebeurt. Vaak volgt er dan een wortelkanaalbehandeling. Maar de foto’s lieten geen abces zien, en het leek of de zenuw “gemummificeerd” was (in zijn woorden). Omdat hij geen duidelijke verklaring kon vinden voor wat er gebeurd was, schreef hij in mijn status “een wonder?” Ik heb tot nu toe geen pijn meer gehad (dank U Jezus!) en dank je wel Mattheus dat je trouw bent geweest in het luisteren naar God! Dave (en Debbie) Bainbridge

FOTO: NIELS STAVORINUS

geen pen te beschrijven. Ik werd door Gods kracht aangeraakt tot diep in mijn ziel. Ik kan alleen maar zeggen dat ik er als een verwonde strijder in ging en er als een geroepen, geliefde dienaar van God uitkwam. Ik kwam er veranderd uit, mijn pijn was in één keer verdwenen en ik wist waarvoor we geroepen waren. We zijn vol vuur terug gegaan naar Alkmaar en daarna begon een hele leerzame tijd waarin ik leerde om dingen niet persoonlijk te nemen. Ze wijzen mij niet af, maar God. Ik ben de dingen gaan doen die God wilde dat ik zou doen. Ik behaagde geen mensen meer maar alleen God. Ik ben er diep van overtuigd dat God ons hier geroepen heeft en al is het niet makkelijk, toch blijf ik naast mijn man op mijn post en doe ik datgene dat God mij opdraagt om te doen. Hartelijk bedankt God en Trin dat die ene levensveranderende avond mij in staat heeft gesteld de roeping die God op mijn leven had gelegd te behouden en uit te leven.

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 19


Lees hieronder de aanbevelingen van een aantal deelnemers. Miriam: De eerste avond heb ik 2 ½ uur geboeid zitten luisteren naar informatie die de trainers gaven. Het was bijzonder om te zien hoe open en echt de trainers hun ervaringen deelden over de dromen die zij leven. We kregen een aantal huiswerkopdrachten mee. Een van deze opdrachten is om je droom te tekenen. Ook al ben ik geen tekentalent, het is erg leuk om aan deze opdracht te werken. Het maakt je bewust van je dromen, geeft inzicht en maakt concreet wat je wilt in je leven. Het is een verrijking voor mijn leven en dat kan het ook voor jou zijn. Ik wil je uitdagen om mee te doen aan de cursus Destiny for Life. Het zal je leven veranderen!

|

20 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008

Martijn: Destiny for Life is echt een aanrader! Het heeft mij enorm geholpen om richting te geven aan mijn leven. Het is heel interessant om jezelf op deze manier beter te leren kennen en je bewust te worden van je eigen karakter. Deze cursus heeft mij geholpen om mijn dromen onder woorden te brengen en deze om te zetten in praktische stappen.


Jaag jij je droom na? Of leef je gewoon

je leven? Iedereen heeft een droom! Jij ook! Misschien kun je je droom niet onder woorden brengen. Misschien geloof je er niet meer in, maar hij is er wel en jouw droom wil tot leven worden gewekt! In deze training waar veel onderwerpen worden behandeld zul je het verlangen krijgen om je eigen droom te realiseren, misschien wel met knikkende knieën, want je droom uitleven, betekent ook risico’s durven nemen. Dat jouw droom niet zonder slag of stoot wordt gerealiseerd, ligt voor de hand. Er is nog nooit iets groots tot stand gebracht zonder tegenstand en verzet. Daarom sporen wij jou aan om het vuur brandende te houden van de gave die God jou schonk, o.a. je door God gegeven droom uit te leven en je bestemming te bereiken. Het gaat allemaal om leven vanuit de kracht van jouw passie!

TRIN heeft getracht de kosten van deze professionele training zo laag mogelijk te houden, zodat het voor iedereen mogelijk is mee te doen. Het cursusmateriaal bestaat uit het boek ‘’Durf te dromen’’ van Mattheus van der Steen, ‘’De Droomgever’’ van Bruce Wilkinson en het werkboek ‘’Destiny for Life’’. Tevens ontvang je de DISC Persoonlijkheidsanalyse met voorbeelden van Bijbelse persoonlijkheden + DISC werkboek. Inmiddels is de cursus van start gegaan met groep 1. De eerste en tweede avond waren een groot succes.

Namens de werkgroep, Mattheus van der Steen, Wilfred Gibson en Sjaak van der Steen: ‘’We hebben ontzettend veel zin om te starten en ons verlangen is om mensen te helpen echt in hun bestemming te gaan wandelen. Deze training wil jou helpen om je door God gegeven doel te vinden. En als je dit doel vindt, komt ook je passie, je droom vrij. Het zal je energie geven en je dichterbij je bestemming brengen. Het zal je helpen te ontdekken wie jij bent, wat jouw visie en missie is, wat voor soort leider je bent, wat je gedragsstijl is, hoe je beter kunt communiceren met anderen, hoe je relaties kunt versterken en hoe jij je effectiviteit kunt verhogen.’’

Voor aanmelding mail naar rosan@trin.nl Voor meer info www.trin.nl of www.mattheusvandersteen.com

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 21


TRIN PROFIEL Kan ik u helpen? De receptie

Als Trin willen we graag open en gastvrij zijn. Als u bij ons komt voor een afspraak dan mag u weten dat u welkom bent. We houden van mensen en vinden het belangrijk dat iedereen goed wordt behandeld. Als u mij ooit aan de telefoon krijgt, dan moet u weten dat het mijn bedoeling is dat u de telefoon weer neerlegt met een smile op uw gezicht en dit is ook de bedoeling als u het kantoor binnenkomt. Ik vind het geweldig om de receptioniste te zijn. Het is leuk om mensen te ontvangen en ze te laten weten dat ze welkom zijn en ik zal er voor zorgen dat u vrolijk uw afspraak ingaat .

Outreaches

We gaan regelmatig de straat op, om het Koninkrijk te laten zien en van daar uit te opereren. Vaak beginnen we eerst met worship en bidden we samen om zo opnieuw bepaald te worden van wie je bent in Jezus om dit vervolgens over te brengen bij anderen op straat. Dit kan door gewoon te zijn hoe God jou heeft gemaakt. En hierin is nog zo veel te leren!! Maar het blijft ontzettend gaaf om mensen op straat tot Jezus zien te komen of genezen te zien worden. Als je bijvoorbeeld een teleurgesteld of gebroken persoon aanspreekt of gewoon interesse toont en vervolgens voor zo iemand mag bidden, dan verlaat je het gesprek met de wetenschap dat de persoon in kwestie zich weer helemaal geliefd voelt . Dat is toch geweldig en dit is toch ook onze roeping om mensen beter te laten voelen. Evangelisatie, er zijn voor anderen en het Koninkrijk brengen waar je ook bent is een levensstijl, het is iets wat je iedere dag hoort te doen. Daarom wil ik iedereen echt uitdagen om een keertje mee te gaan! De straat is alleen een handvat om mensen aan te spreken die je normaal gesproken niet zo snel spreekt in je omgeving. Met vriendelijke groet en blessings, Danielle Bas

|

22 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008


Office manager

Profiel

Mijn naam is Mariena van den Brandt, ik ben al 34 jaar de echtgenote van mijn man Don, moeder van 3 kinderen en oma van 2 kleinkinderen.

Van beroep ben ik de laatste jaren Officemanager/Boekhouder geweest. Jaren geleden heb ik bij de Kon. Marine gediend en mijn opleiding in verbindingen en communicatie voltooid, alwaar ik tevens mijn man heb leren kennen. We zijn getrouwd in 1975 en in 1978 is onze eerste dochter geboren, in 1980 onze tweede dochter en in 1983 onze zoon. Naast onze eigen kinderen hebben we veel “opvangkinderen” in ons gezin gehad sindsdien. Tien jaar ben ik “thuis” geweest om voor mijn gezin te zorgen. Toen de jongste naar de kleuterschool ging ben ik weer parttime aan het werk gegaan. Mijn man was veel op reis en daardoor was een beetje werken een goede afleiding. Sinds mijn man zijn business verkocht heeft en fulltime huisman werd omdat hij ging studeren en ons gezin graag opnieuw wilde leren kennen in 1994, ben ik fulltime aan het werk gegaan. Sinds 2002 hebben we onze eigen gemeente De Schaapskooi te Eemnes waar mijn man voorganger van is. Naast het werk wat hij doet voor een Humanitarian Aid programma in Oost-Europa en voor Holocaust survivors hebben we ook een hoop te doen in de kerk. Kortom; geen saai leven dus. In onze kerk hebben we ook een worshipband en zodoende zijn we een keer uitgenodigd om bij TRIN te komen invallen. De geplande band zei kort van tevoren af en toen zijn we via via komen spelen bij TRIN op een Conferentie. Mattheus kondigde ons aan als “honing uit de rots” iets wat absoluut niets te maken had met onze band maar wat wel grappig was. Diezelfde avond ontmoetten we Mattheus en wisten dat er een wederzijdse klik was. Dit was in 2005 en sindsdien hebben we veel meer contact met elkaar gehad op allerlei terreinen. Uiteindelijk heeft dit contact geleid tot de vraag “kun jij even komen helpen” tot nu in mijn nieuwe functie als Officemanager bij TRIN.

ik hoofd Financiën, een combinatie van 2 functies die ik geweldig leuk vind en een enorme uitdaging om het voor elkaar te krijgen. Ik heb er echt zin in! Daar komt nog bij dat we net zijn verhuisd naar een prachtig kantoor waar we enorm van genieten. Het is heerlijk om daar te mogen werken. Met hart en ziel wil ik er aan werken om de snel groeiende organisatie TRIN te ondersteunen waar ik maar kan in mijn vakgebied. Mijn verwachting voor TRIN is dat met een beetje ombuigen zo hier en daar er straks een prima geoutilleerd kantoor is wat functioneert op elk gewenst terrein. Om al het werk in het veld met alles wat in ons is te ondersteunen want daar gaat het tenslotte om! Met deze slotzin wil ik mijn verhaaltje afsluiten door te zeggen dat ik in de eerste plaats Hem wil dienen met mijn leven en met alles wat ik doe!

De huidige Officemanager Ben van Assche ziet zijn roeping elders en heeft aangegeven ons te verlaten per 1 november. Dankbaar voor al het goede werk van de afgelopen twee jaren moeten we hem laten gaan op weg naar zijn nieuwe bediening. Toen dat bekend werd, ben ik gevraagd om zijn taken binnen TRIN over te nemen. Daarnaast ben

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 23


Revival Alliance Netherlands Op dit moment wordt er in Nederland heel veel gepraat over opwekking. Er zijn stemmen die beweren dat er al een opwekking aan de gang is. Anderen suggereren dat je een opwekking kunt importeren uit Amerika. Weer anderen zeggen dat het niet bijbels is of dat je het niet kunt beïnvloeden want het is iets soevereins wat God alleen kan doen ontstaan. Er wordt gepraat over echte en nepopwekkingen; gediscussieerd over randverschijnselen, er wordt stelling genomen en er worden mensen en bewegingen veroordeeld als zijnde van de duivel. Kortom, er is veel verwarring. Maar er is ook veel verwachting en hoop. Een enorm verlangen om muren te slechten, de handen ineen te slaan om niet langer onze verschillen te benadrukken, maar ons één te verklaren in Christus. Kerken en leiders die bereid zijn hun schema’s aan de kant te zetten en zich af te

|

24 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008

vragen wat God nu wil, hoe we Hem beter kunnen leren kennen en in Zijn aanwezigheid kunnen komen. Om ons werkelijk te laten vullen door Zijn Geest, zodat we de tekenen en wonderen gaan zien, waarvan de Bijbel zegt dat ze de gelovigen zullen volgen. Dat Zijn liefde zichtbaar wordt, zodat de wereld zal weten wie Jezus is. Als die eenheid komt, kunnen we een doorbraak verwachten. Overal in ons land lijken er vuurtjes te ontstaan, brandhaarden van de Heilige Geest, een soort kleine plaatselijke opwekkingen. En op ieder van die plaatsen zie je dat mensen uitstappen in de kracht van de Heilige Geest, en de handen ineen slaan, ongeacht leeftijd of denominatie. Mensen met een katholieke, protestantse, evangelische, pinkster- of niet-kerkelijke achtergrond, die ontdekt hebben dat ze allemaal dezelfde liefde en passie voor Jezus hebben; voorgangers, leken, aanbidders,


voorbidders, evangelisten, profeten, zakenmensen, kinderen, en bejaarden. Het gaat maar om ĂŠĂŠn ding en dat is dat Jezus wordt verhoogd. Er is echter een probleem. Doordat kerken en groeperingen zo lang op een eilandje hebben gezeten en alleen de verschillen hebben benadrukt, zijn er onderling heel weinig contacten. We willen elkaar wel leren kennen maar waar vind je de mensen met hetzelfde verlangen om Gods koninkrijk gevestigd te zien worden en niet onze denominatie? Een organisatie die zich al jaren uitstrekt naar opwekking en ook effectief gelovigen uit allerlei denominaties heeft samengebracht is de Harderwijkse stichting TRIN, opgericht door Mattheus van der Steen. Tijdens zijn reizen door Afrika en Amerika maakte Mattheus kennis met de Revival Alliance USA. Dit is een netwerk van leiders en organisaties die elkaar onder de paraplu van deze alliantie ontmoeten, met het doel elkaar te bemoedigen en om samen zich uit te strekken naar opwekking. Dit bracht hem op het idee iets soortgelijks te beginnen in Nederland. Tijdens de conferentie Heaven on Earth werd het idee van de Revival Alliance Nederland (RAN) voorzichtig gelanceerd, echter de reacties waren zo overweldigend dat er haast werd gemaakt om de RAN te activeren. Voorgangers en leiders waren zo hongerig om

elkaar te ontmoeten dat ze gelijk lid wilden worden, wat helaas nog niet mogelijk was. De Heaven on Earth conferentie had ook dusdanig veel los gemaakt in ons land, dat er behoefte was om dat feest voort te zetten. Trin kondigde een maand lang elke avond Revival Firenights aan en zond een mail naar de achterban om mee te helpen zoeken naar een geschikte locatie. Uit het hele land kwamen er smeekbedes om deze avonden toch vooral te mogen huisvesten. Uiteindelijk werd gekozen voor Evangelisch Centrum Europoort te Rotterdam maar omdat Trin vreesde dat deze plaats wel eens te klein zou kunnen worden als God werkelijk Zijn Shekinah glorie zou laten zien, werden ook de contacten met de andere plaatsen die graag een Firenight wilden hosten warmgehouden. Omdat het verloop van de Revival Firenights niet te voorspellen viel, organiseerde Trin drie dagen van te voren een spoedbijeenkomst in Harderwijk waar alle voorgangers, aanbidders en andere leiders die hierbij betrokken waren of die mee wilden helpen organiseren, uitgenodigd werden. Het werd een avond zonder programma, zonder agenda, gewoon

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 25


omdat er niets te regelen viel. Uit het hele land waren leiders bij elkaar gekomen. Er vond ontmoeting plaats, verzoening, er werd bemoedigd en geprofeteerd, voorbede gedaan en er was een tijd van hemelse aanbidding. Gods aanwezigheid daalde met kracht neer. Achteraf werd dit beschouwd als de allereerste, onofficiële RAN-meeting. De Revival Firenights ontgroeiden inmiddels de kerk in Rotterdam en er werd uitgeweken naar een sporthal in Nieuwegein. Op uitnodiging van het Interkerkelijk Platform Nieuwe Genade gingen de avonden door, tot groot enthousiasme van de kerken in Nieuwegein. Er werd ook hier een spoedbijeenkomst georganiseerd, waar zo’n 50 voorgangers en leiders uit regio Midden Nederland samen kwamen, van Baptist, tot Katholiek, Gereformeerd, Evangelisch en Pinksteren. Allen met het verlangen om opwekking in hun regio te zien en dit gestarte vuur te zien continueren. Er werden op deze bijeenkomst spijkers met koppen geslagen en besloten werd om gezamenlijk wekelijkse opwekkingssamenkomsten te gaan organiseren.

|

26 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008

Hoewel dit niet onder de vlag van RAN viel is dit wel hoe deze ontmoetingen in de praktijk werken. Kerken van verschillende achtergrond voor het eerst samenwerkend om de grote oogst binnen te halen. Inmiddels kreeg de officiële oprichting van RAN meer vorm. De oprichtingsbijeenkomst zal plaatsvinden op 6 september in Harderwijk en de ledenregistratie is inmiddels begonnen. Leden betalen een bedrag van €25 per persoon per maand. Voor dat bedrag wordt eens per circa 6 weken een zaal gehuurd, inclusief een lunch, en er zal regelmatig iemand van de Revival Alliance USA worden ingevlogen om de Nederlandse leden te bemoedigen, toe te spreken, en voor te bidden en profeteren. De Amerikaanse Alliance bestaat onder andere uit Heidi Baker, Che Ahn, Bill Johnson en John en Carol Arnott. Enkelen van hen hebben al toegezegd te zullen komen, omdat ze willen investeren in Nederland en het werk wat God hier doet.


Partner Kerst Gala Om al onze partners te bedanken voor hun betrokkenheid bij TRIN, zullen wij op 21 december 2008 een PARTNER KERST GALA organiseren. Al onze partners zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Het zal een heerlijke avond worden, waarop we elkaar wat beter kunnen leren kennen en genieten van live muziek en lekkere hapjes en drankjes. Als klap op de vuurpijl zal er een loting zijn onzer al onze partners, voor een gratis zendingsreis! Zet deze datum dus alvast in je agenda. We hopen dat ook jij als partner, hierbij aanwezig zult zijn! Echtparen zijn samen partner, en zijn dus ook samen uitgenodigd. (Het is op deze avond helaas niet mogelijk om kinderen mee te nemen.) Wil je op het PARTNER KERST GALA aanwezig zijn? Schrijf je dan in via onze website www.trin.nl (zonder inschrijving geen toegang)

GRATIS BOEK OF CD/DVD Als dank aan al onze trouwe partners, willen wij hen gratis de CD/DVD van Heaven on Earth, of het boek “Durf te dromen, wandel in je bestemming” van Mattheus van der Steen opsturen. Wil je deze CD/DVD of het boek thuis gestuurd krijgen, vul dan de bijgeleverde antwoord kaart in en stuur deze, voldoende gefrankeerd en in een envelop naar ons op. Je ontvangt de CD/DVD of het boek dan binnen enkele weken thuis!

ANTWOORD KAART PARTNERS

Deze aanbieding geldt tot 31 december 2008 (alleen voor partners)

 Ja, ik ontvang graag gratis de Heaven on Earth 2008 CD/DVD of  Ja, ik ontvang graag gratis het boek “Durf te dromen” wandel in je bestemming Mijn Partner adresgegevens zijn:

Naam:.......................................................................................... Straat:.......................................................................................... Postcode:..................................................................................... Woonplaats:................................................................................. Stichting TRIN Engelserf 35G 3843 BD Harderwijk

DUIDELIJK INVULLEN MET BLOKLETTERS NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 27


TRIN TV Goddelijke timing

door: Ewout Arentsen

Het verlangen en doel van Trin is om gebroken mensen als weduwen, wezen, eenzamen, christenen en niet christenen aan te raken, naar ze uit te reiken en er voor te zorgen dat ze een impact gaan hebben op de wereld om hen heen, hoe groot of klein dat ook moge zijn. Daarvoor gebruiken we allerlei methoden, zoals Firenights, reizen, project Held en ook de media. In deze tijd zijn de televisie en het internet belangrijke media om mensen te bereiken en ze aan te raken. Daarom is Trin eind 2006 begonnen met TRIN TV, om zo onze missie via het internet en de televisie vorm te geven. Klein beginnen Natuurlijk begon het met het verlangen om zo veel mogelijk mensen zo breed mogelijk te bereiken. Maar praktisch begon het in Leusden, waar de eerste testen werden gedraaid om te zien hoe we dit vorm zouden moeten geven. Begin januari 2007 zijn we verhuisd naar de Landbouwlaan waar we begonnen met het filmen van de Firenights met 1 camera. In februari begonnen we al met het uitzenden via het internet. Dit werkte op zich goed, maar er was een maximum van 200 mensen dat tegelijkertijd kon mee kijken. Ook ontstond er het verlangen om programma’s te gaan maken en deze op andere tijden te gaan uitzenden. Ook gebeurde het vaak dat de computer waar we het mee uitzonden, vastliep en dat niemand meer wat zag. Uitbreiding In jullie 2007 kwamen we in contact met Jeroen Elferink van LifeMediaVision . Jeroen heeft een eigen bedrijfje waarmee hij filmt en allerlei ander media werk doet. Hij was heel enthousiast over het werk van Trin en wilde graag mee werken. Sindsdien werken we heel veel samen met hem. Hij filmt en maakt dvd’s van elke Firenight en conferentie van Trin. Dit resulteerde in een grotere opzet van TRIN TV waarbij we nu filmen met tenminste drie camera’s. Dit geeft een veel rustiger beeld voor de kijker en we kunnen veel meer details laten zien. Daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid om hoge kwaliteit dvd’s te maken.

|

28 TRIN MAGAZINE

NOVEMBER 2008


Breder publiek Er bestond echter nog steeds het verlangen om een breder publiek te bereiken over de hele wereld. Hierin moesten we echt op God wachten om deze deur voor ons verder te openen. We hebben contact gehad met allerlei software leveranciers over mogelijk programma’s die we konden gebruiken. Maar ze waren meestal te duur of hadden nog geen pakket op maat voor een kleine organisatie. Ondertussen hebben we wel tijdelijk gebruik gemaakt van een openbaar systeem, genaamd Ustream. Hierdoor konden meer mensen de FireNights volgen. Daarnaast had Ustream een chat functie die we zijn gaan gebruiken om voorbede te doen voor de mensen die keken via de chat. Met name tijdens de Heaven on Earth conferentie was dit zeer effectief. Op de zaterdag avond keken er ongeveer 900 mensen mee via de lifestreaming en er werd met een heleboel mensen gebeden. We hebben getuigenissen gezien van mensen die via de streaming aangeraakt werden. Leiding Januari 2008 kwam Mattheus in aanraking met Helena Hwang in de kerk van Che Ahn in Los Angelos. Zij sprak hem aan en na een gesprek gaf zij aan dat ze werkte voor een organisatie die bezig was om allerlei kerken via het internet uit te zenden. Ze wilden erg graag dat Trin zou gaan uitzenden op hun website, iWorshipHere. Daarnaast wilden ze graag dat we programma’s zouden gaan maken. Het uitzenden gebeurt door middel van een revolutionair programma met de naam RayV. Dit programma maakt het mogelijk om hele hoge kwaliteit uit te zenden. (Voor de kenners, in een later stadium kunnen we hdtv uitzenden via het internet.) Het is opvallend dat een kleine organisatie als Trin tussen al die grote kerken van iWorshipHere terecht kwam, dit is echt leiding geweest! In mei is dit contact opnieuw opgepakt en zijn we aan de slag gegaan om te gaan uitzenden. Hiervoor moesten allerlei nieuwe technieken worden onderzocht en opgepakt worden. Dit proces is door de Revival Firenights in Rotterdam en Nieuwegein in een versnellingsproces geraakt waardoor we al aan het begin van juli 2008 konden gaan uitzenden via de iWorshipHere website. Uiteindelijk hebben we het grootste gedeelte kunnen uitzenden en lopen er nu nog steeds herhalingen van deze avonden op de iWorshipHere website.

Op TV Het is geweldig dat we via ons eigen kanaal op iWorshipHere kunnen uitzenden. Maar ook willen we ons gaan richten op de TV die rechtstreeks de huiskamers binnenkomt. Hiervoor hebben we veel contacten gehad met veel verschillende organisaties. Maar ook hierin moesten we weer wachten op de planning van God. Hij wandelt andere en grotere wegen dan waar wij maar van durven dromen! Momenteel werken we aan verschillende programma’s voor op TV. In Indonesië gaan we elke week een half uur uitzenden op de Televisie! Daarbij gaan we nu programma’s maken voor TBN Italië welke op de satelliet door heel Europa te volgen zijn. Momenteel zijn we in contact met allerlei zenders die graag materiaal en bijvoorbeeld de Heaven on Earth conferentie willen uitzenden! Ook de contacten hierin met bijvoorbeeld Arjan en Efi Knevel zijn heel bijzonder. Plannen We willen TRIN TV steeds verder gaan uitbreiden. Er zijn al plannen voor verschillende programma’s zoals een Dare to Dream Show met Mattheus en andere dromers, programma’s voor het buitenland, interviews met mensen die zijn genezen of aangeraakt en nog veel meer. God geeft ons zo veel mogelijkheden die we mogen en gaan gebruiken. We gaan het programma op iWorshipHere meer duidelijkheid geven met vaste programma’s en shows op vaste tijdstippen. We hopen verslagen te gaan maken van de verschillende reizen, zodat ook zij die niet kunnen gaan ze toch kunnen volgen! Getuigenissen We willen erg graag laten zien wat God doet en wat voor impact de Firenights hebben op de mensen in Nederland. Daarom zijn we op zoek naar mensen die tijdens de Trin- activiteiten aangeraakt zijn door de Heer en daarvan willen getuigen. U kunt uw getuigenis mailen naar: rosan@trin.nl

NOVEMBER 2008

|

TRIN MAGAZINE 29


GRATIS boek voor elke TRIN Partner, als waardering voor uw steun

Deze boeken en alle producten kunt u bestellen in

Verander je stad! Ed Silvoso Heiligheid, waarheid en de tegenwoordigheid van God Francis Frangipane Als u genoeg hebt van religie en als u wilt dat de kracht van het Koninkrijk in uw leven gaat werken dan is dit een boek voor u. Als u wilt dat mensen Jezus in u zien dan is dit een boek voor u. De prijs voor dit leven is een proces waarin men moedig alle confrontaties met hartsgesteldheden, onwaarheden en afgoden in het hart aangaat. Een confronterend en bemoedigend boek. Paperback, 128 pag. Uitg. Bread of Life

Principes en sleutels om je eigen stad of dorp te bereiken met het evangelie

We vragen een kleine bijdrage in de verzendkosten van € 2,50.

|

30 TRIN MAGAZINE

Een nieuwe kijk op de plaats van vrouwen in Gods plan

Wat is de beste manier om een stad met het Evangelie te bereiken? Silvoso brengt in zijn boek twee componenten bij elkaar: een methodologische en een geestelijke. De methodologische component is het overvloedig planten van kerken. De geestelijke is wat velen van ons geestelijke oorlogvoering op strategisch niveau zijn gaan noemen. Geestelijke oorlogvoering en overvloedig gebed dat de stad ‘bedekt’ is noodzakelijk als we meer vrucht willen zien; het planten van nieuwe kerken is noodzakelijk wanneer we willen dat die vrucht blijvend is. C. Peter Wagner

Eva was de kroon op Gods schepping. Wat leeft er in Gods hart voor u als vrouw? Wat zegt God over de taak en de positie van vrouwen in de samenleving en in de gemeente? Toen de schrijver van dit boek in zijn zoektocht naar antwoorden de Bijbel onderzocht, kwam hij tot de conclusie dat God mannen en vrouwen wil verzoenen. Allereerst met Zichzelf en vervolgens met elkaar. Volgens Silvoso spelen vrouwen een essentiële rol in de overwinning van het Koninkrijk van God. Dit boek is een unieke en boeiende boodschap met vele eye-openers. Laat je bemoedigen!

Uitg. Bread of Life ISBN 978-90-75226-35-5 Paperback 224 pag. € 14,95

Uitg. Bread of Life ISBN 978-90-75226-41-6 Paperback 136 pag. € 12,95

Normaal € 12,50 nu GRATIS Bestellen op www.trin.nl.

Vrouwen, Gods geheime wapen Ed Silvoso

NOVEMBER 2008


uit de meegezonden catalogus de shop van www.trin.nl

Heerlijk, geen controle meer! Lisa Bevere

Werkelijke waarde van een vrouw Lisa Bevere

Moe van een leven vol stress en chaos?

Je bent meer dan wat je ziet

Belangrijke principes voor gebed en voorbede van een internationale gebedsleidster

Het leven van Lisa Bevere was een wervelwind van onrust, totdat ze ontdekte dat de zaken steeds in het honderd liepen wanneer zij zelf aan het roer stond. Dit boek beschrijft haar reis van een angstige, verwoede controle naar een oase van rust en vrede onder Gods leiding. Dit boek helpt u uw leven over te geven in Gods handen. Houdt u het stuur zo strak vast dat het God verhindert in uw leven te werken? Laat los en ontdek de vrijheid en de vrede die God u graag wil geven. Een prachtig getuigenis van het werk van de God in het leven van een vrouw.

Veel vrouwen beoordelen zichzelf aan de hand van normen die mensen rondom hen gezet hebben. Op haar eigen openhartige en vriendelijke manier toont Lisa Bevere welke subtiele beïnvloeding en leugens veel vrouwen gevangen houden. Hier zet ze de bevrijdende waarheid van Gods Woord tegenover en helpt hen ontdekken wie zij zijn in Christus.

Cindy Jacobs geeft inzicht in het voor velen nog zo onbekende gebied van voorbede. Gods leger is in beweging. Wereldwijd doet de Heilige Geest een leger van (aan) bidders opstaan om de komst van Jezus Christus voor te bereiden. Dit boek geeft principes en strategieën voor iedereen die zich bij dit leger wil aansluiten: plaatselijk, landelijk of internationaal.

• Je werkelijke waarde in Christus • Hoe je verder kunt kijken dan wat de spiegel je toont • Hoe je de teleurstellingen en mislukkingen in je leven kunt opruimen

• Is voorbede een gave, een bediening, een opdracht? • Wat is de taal en wat zijn de manifestaties van voorbede? • De dimensie van profetische voorbede.

Uitg. Bread of Life ISBN 978-90-75226-44-7 Paperback 160 pag. € 13,95

Uitg. Bread of Life ISBN 978-90-75226-17-1 Paperback 160 pag. € 13,95

Uitg. Bread of Life ISBN 978-90-75226-12-6 Paperback 224 pag. € 15,95

NOVEMBER 2008

Overwin de vijand! Cindy Jacobs

|

TRIN MAGAZINE 31


Trin Magazine : November 2008  

1e nieuwe uitgave van het 2 maandelijkse Trin magazine

Trin Magazine : November 2008  

1e nieuwe uitgave van het 2 maandelijkse Trin magazine

Advertisement