Page 1

De Kracht van het Brein

John van der Meij Trilemma: Praktijk voor Training, Coaching en Therapie (Oegstgeest) Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (Haarlem)


De Kracht van het Brein van de Therapeut

1)Heb kennis van het brein 2)Maak contact en het Sociale Brein 3)Stress en Zelfregulatie


Waar bent u?


Waar bent u? Hier bevindt u zich.


De heldenreis


Wat gebeurt er in het brein van de therapeut en van zijn cliĂŤnt / patiĂŤnt? Inleiding in de neurowetenschappen, Ben van Cranenburgh; 2006


BLOK I

DE HARDWARE


EMPOWERMENT HEB KENNIS VAN HET BREIN


Neuronen van Prefrontale Cortex vrijwel allemaal verbonden met het lichaam

Brain= Embodied Brain


The little brain in the heart

Neurocardiology; Anatomical and Functional Principles; Armour JA (1994)


De drie lagen van het Brein Het gelaagde brein; Martin Appelo, 2011 “Ik vind het gewoon (niet) lekker”

“Het is (on)verantwoord”

“Ik ben het (niet) zo gewend”


Het brein in de palm van je hand Dan Siegel, Mindsight 2009


BLOK II

MAAK CONTACT DE THERAPEUTISCHE RELATIE


NEUROPLASTICITEIT


Plasticiteit in je brein http://www.youtube.com/watch? v=JismoWKknZ4


“Neuronen die samen vuren, worden goede buren” iedere ervaring zorgt voor “vuren”van neuronen (Hebb 1949)

Nieuwe gedachte, gedrag, activiteit


Neuromythologie en Neurogenese 10.000 stamcellen per dag de helft ervan nodig voor het leren van iets nieuws

Juiste omstandigheden: -

herhaling emotionele prikkeling nieuwigheid zorgvuldige focus van aandacht


Menselijk brein is een sociaal orgaan The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain; Cozolino; 2006


Sociale brein: gevoelig voor impulsen binnen en buiten ons lichaam

Breincircuit voor zelfbeheersing en zelfkennis

Breincircuit voor het leren kennen van anderen

The irony is that human beings are buit to mentally “resetâ€? and see the world socially anytime they enter a new situation‌


Lood in de tuimelaar‌


Spiegelneuronen, werkzaam om hersenen van mensen met elkaar te verbinden


Spiegelneuronen: deze activeren bij ons precies hetzelfde als wat we bij een ander waarnemen: hun emoties, hun bewegingen en hun bedoelingen

Gallese et al.; Iacoboni et al.; Rizzolatti et al. 1996‌ See www.pbs.org/wgbh/nova/sciencenow/3204/01.html


Als ik iemand een beweging zie maken, maak ik die zelf ook (bijna): imitatie Spiegelneuronen stellen me in staat jouw bedoeling te begrijpen.


Emoties zijn besmettelijk‌ emoties bij de ander observeren, is voor de hersenen hetzelfde als deze emoties zelf ervaren Daniell Goleman, Social intelligence, 2006

Feedbackonderzoek: Negatieve feedback maar warm en optimistisch gekregen, achteraf prettig gevoel


Emotionele besmetting: het fenomeen dat mensen die bij elkaar zijn qua stemming verschuiven naar degene met de sterkste emotie van dat moment Goleman, 2007

Wie stuurt emoties? -Groep van gelijken: sterkste emotie-uiter wint --Groep met machtsverschil: machtigste persoon wint


Sharing pain and relief: neural correlates of physicians during treatment of patients KB Jensen et all .Molecular Psychiatry (2013), 1–7

Patiënt- behandelaar interacties dragen significant bij aan placebo-effecten en klinische uitkomsten

PROGRAM IN PLACEBO STUDIES & THERAPEUTIC ENCOUNTER (PiPS) Harvard Medical School Verwachtingsproces behandelaar


Activiteit “beloningscentrum� behandelaar


BLOK III

STRESS & ZELFREGULERING


Je bewust zijn van je innerlijke toestanden, en het hanteren ervan

Zelfbeheersing


Het centrale gebied voor zelfregulering is de Prefrontale Cortex Prefrontale schors Cortex Dorsolaterale Prefrontale

Cognitieve controle Aandacht Besluitvorming Redeneren Flexibel reageren

Remt

Amygdala

Emotioneel ongemak Woede Impulsiviteit Angst

Krachtige rem PFC betekent meer beslissingsruimte‌.


Amygdala: hersenradar voor gevaar en dreiging Rechts: emotioneel zelfbewustzijn; bewust van je eigen gevoelens en ze begrijpen

Rechter amygdala

Linker Amygdala

Neemt Amygdala het gezag over in de hersenen?


Ben je van streek dan veel activiteit van R. Amygdala in combinatie met R. PFC Davidson, RJ; Emotion and affective style, 1992

Nadeel: Quick and Dirty Veel fouten “Gevaren” zijn symbolisch Rechter Amygdala STRESS AS


Gestoord tijdens je werk


Top vijf van situaties in werkomgeving die de amygdalae activeren Tony Schwartz; the way we’re working isn’t working, 2010

- Neerbuigend behandeld worden en -

gebrek aan respect Oneerlijk behandeld worden Niet gewaardeerd worden Het gevoel hebben dat er niet naar je geluisterd wordt Onhaalbare deadlines Telkens gestoord worden


I) Iemand die zich afgewezen of “bedreigd” voelt door zijn meerdere. Er ontstaat een cascade van ‘neurochemicals’

Cortisol en adrenaline


Er ontstaat een soort “cortisolbad” vooral in Prefrontale cortex en Hippocampus

CORTISOL

CORTISOL

Leren Cognitie Geheugen

Cortisol verdwijnt niet snel: 13- 26 uur…


II) Gaat angst of stress door dan ontstaat een ‘amygdala hijack’

Prolonged state of fear


III) Wat “sluit� in het brein zijn systemen: 1) voor opbouw vertrouwen 2) voor afstemmen en empathie 3) voor helder denken en probleem oplossen

2)Spiegel neuronen

3)Orbitofrontale Cortex 1) Nc Accumbens


Algemeen patroon bij het uitvoeren van taken onder oplopende spanning Mobbs, 2009 Hoe voorkom je dat je “neuronaal afzakt?

1

Analyse, nadenken weloverwogen handelen

2 3

Bij overactief worden lagere breindelen worden er steeds meer fouten gemaakt

Tijd verstrijkt opschieten Onrust Besluiten op basis van emoties Deadline Paniekerig Overlevingssprong in ‘t duister


EMOTIONELE REGULATIE

STAYING COOL UNDER PRESSURE


Iedereen heeft een links-rechtsverhouding van prefrontale activiteit die precies voorpselt hoe we dagelijks gestemd zijn Davidson, 2012

NEGATIEVER

POSITIEVER


Emotieregulatie via Prefrontale Cortex Davidson 1982; Kabat-Zinn, 2006; Siegel, 2007

Linker Prefrontale Cortex als Stressmanager - Remt circuits van de Amygdala - Helpt ons emotionele evenwicht te -

houden Activeert circuits die actief zijn tijdens enthousiasme en betrokkenheid


KEN JE EMOTIONELE STIJL


Een emotie met zijn eigen “lichamelijke-sensatiekaart�


Bodily topography of basic (Upper) and nonbasic (Lower) emotions associated with words. The body maps show regions whose activation increased (warm colors) or decreased (cool colors) when feeling each emotion. PNAS Early Edition; Lauri Nummenmaa et all; 2013


Zes dimensies van de emotionele stijl uit systematisch onderzoek naar neurale basis van emoties Richard Davidson; 2012


1)Veerkracht: signalen van de PFC naar de amygdala en van de amygdala naar de PFC bepalen hoe snel het brein zich herstelt van een schokkende ervaring.


Mensen die langzaam van tegenslag herstellen zijn er minder signalen tussen de Amygdla en de PFC Veroorzaakt door: 1)Lage activiteit PFC 2)Gebrek aan verbindingen tussen PFC van de Linker hersenhelft en de Amygdala NB hoop door neuroplasticiteit!!


Werkzaamheid van linker Prefrontaal gebied versterken 1) Lummelen 2) Mindfulness 3) Zelfcompassie

Left anterior shift


LUMMEL


Het “rustbrein” (default mode network) in rust zijn de sociale circuits in het brein heel actief

Sense of self

Autobiograf. reflectie

Rustbrein actief tijdens “niets doen”

Memory

Integratie

Gaat vooraf aan Inzicht


WEES MINDFUL MEDITEER


Neuroplasticiteit

TRAINEN VAN SPIEREN VERANDERT HET LIJF

TRAINEN VAN DE GEEST VERANDERT HET BREIN


Afname grijze stof amygdala na mindfulness training Hรถlzel et all, SCAN (2010) 5,11^17


TEDxCambridge - Sara Lazar on how meditation can reshape our brains http://www.youtube.com/watch?v=m8rRzTtP7Tc


HEB ZELFCOMPASSIE


Brene Brown: De kracht van kwetsbaarheid • TEDxHouston

TED

Boeken: 1)De Kracht van Kwetsbaarheid 2)De Moed van Imperfectie


Verbondenheid is de reden van ons bestaan. Dat is wat ons leven richting en zin geeft‌

M. Lieberman: Social: Why our Brains are wired to connect ; 2013


Citaat: De Kracht van Kwetsbaarheid Schaamte kennen we allemaal. We hebben allemaal een lichte en een duistere kant. Maar als we niet in het reine komen met de dingen waar we mee worstelen, dan gaan we geloven dat er iets mis is met ons, dat we niet goed genoeg zijn‌ Schaamte= angst voor onverbondenheid


Er is bijna niets erger dan te worden afgewezen en buitengesloten‌ Naomi I. Eisenberger, Matthew D. Lieberman in Pain, 2006


Sociale en fysieke pijn The pains and pleasures of social life: a social cognitive neuroscience approach Lieberman & Eisenberger, 2008 Anterior Cingula Cortex (dorsaal)

Rechter Ventro-laterale PFC

Anterior Cingula Cortex (dorsaal)

Rechter Ventro-laterale PFC


Zelfcompassie (www.zelfcompassie.nl)

• Aardig zijn voor jezelf Warm en begripvol op jezelf reageren ook als je fouten maakt of lijdt.

• Je menselijkheid erkennen Lijden en gevoelens van tekortschieten horen bij het leven. We maken ze allemaal mee, niet alleen ik..


Silhouet illusie Welke kant draait de danseres op? Nobuyuki Kayahara


Resultaten van het Groot Nationaal Onderzoek naar stress ( okt 2012) DOOR: FLOORTJE VISSERS

De eerste resultaten van het Groot Nationaal Onderzoek (GNO) naar stress zijn bekend. Er werd onderzocht in hoeverre stressgevoeligheid, in combinatie met het ervaren van veel of weinig stress, het dagelijks doen en laten be誰nvloedt.


GEEFT DEZE LEZING U STRESS? HOEVEEL VERSCHILLEN ZIET U TUSSEN DEZE TWEE IDENTIEKE DOLFIJNEN??


The Healthy Mind Platter

NeuroLeadershipjournal 4; 2012 David Rock, Daniel J. Siegel, Steven A.Y. Poelmans and Jessica Payne

Cursus Trilemma: Het Brein vd Therapeut 23 mei en 20 juni ITON Haarlem


DANK VOOR UW AANDACHT!

WWW.TRILEMMA.NL


Gehanteerde literatuur 1) Het Gelaagde Brein; reflectie en discipline bij het werken aan verandering; Martin Appelo 2) Mindsight; de psychologie van het nieuwe bewustzijn; Daniel Siegel 3) Mijn Brein is niet Jouw Brein; Richard Davidson & Sharon Begley 4) De kracht van kwetsbaarheid; BrenĂŠ Brown 5) De moed van imperfectie; BrenĂŠ Brown 6) Het Brein en Emotionele Intelligentie; Daniel Goleman 7) Dromen, durven, doen; Ben Tiggelaar


Voor meer informatie over trainingen en cursussen zoals bijv. -Persoonlijke Groeigroep -Het Brein vd Therapeut -Het is nooit te laat voor gelukkige jeugd‌ -Zie WWW.TRILEMMA.NL

Lezing de kracht van het brein van de therapeut 1 april groningen  
Lezing de kracht van het brein van de therapeut 1 april groningen  
Advertisement