Page 1

De Kracht van het Hart een learnshop over ‘verbinding’

16-3-20123

John van der Meij Trilemma: Praktijk voor Training, Coaching en Therapie (Oegstgeest) Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (Haarlem)


Waar bent u?


Waar bent u? Hier bevindt u zich.


Het hart begint het kloppen zelf, de timing van de hartslag via het autonome zenuwstelsel

Hart klopt 100.000 maal per dag


Embryonale fase

Approx. 5 weeks 0,3 inch 6,3 mm) Blechschmidt Collection


Embryo 5 weken , 6 mm lang


Het hart zoekt steeds de onvoorwaardelijke verbinding met de ander hart als orgaan eerder functioneel dan hersenweefsel P.Weisfelt, Hoe heb ik je lief, 2002


Anahata: Sanskriet voor ongebroken, ongeschonden

4e chakra; behorend bij hart, longen en ademhaling


De basale ervaring van het hart is die van eenheid


Hart: dirigent van het orkest

hart-geest-centrum-gevoel-intentie


Van het hart als pomp naar sociaal, emotioneel leren


We cannot always build the future for our youth, but we can build the youth for our future.窶認ranklin D.Roosevelt


Psychologische betekenis van het hart is het vermogen zich te openen of te sluiten

Hart

Brein


Alex Grey, de artiest die de uitstraling van het hart als ‘holy fire’, heilig vuur, ziet.


De hart-brein verbinding ANGST

LIEFDE


Kwaliteiten van het hart De held(in) van binnen Kern van je authentieke zelf

Bron van emoties zoals liefde, zorg, waardering, compassie

Intu誰tieve helderheid

Het vermogen om over tegenslagen heen te komen Diepere verbinding met jezelf en anderen


Tot het midden van de 17de eeuw werd het hart in het westen gezien als het centrum van de ziel.


The little brain in the heart

Neurocardiology; Anatomical and Functional Principles; Armour JA (1994)


Psycho-spirituele aanpak van menselijke problemen de deur van het hart gaat naar binnen toe open


HARTENWENSEN


Een hartenwens is een wens die vanuit het diepste van je wezen voortkomt Eggink

Pijnlijk verlangen

Wat er nu is

Wat er zou kunnen zijn‌.


Pijn markeert de overgang tussen twee staten van zijn Hogere Zelf Poort

Overlevings strategieĂŤn


“If you want to move to a better place in life, you have to start loving that place and loving the journey with utmost reverence� Ghandi/ Eggink


De paradoxale wet van verandering “A prayer of the heart can achieve what nothing else in the world can� Ghandi/ Eggink


STRESS


De werkdruk is in Nederland het hoogst van Europa, en 85% van de bezoeken aan artsen zijn stress-gerelateerd‌


Approach- en avoidancetoestand bij stress Dempsey et all, 2000

APPROACH

Opwinding

AVOIDANCE

Stress


Breinstructuren betrokken bij angst en stress


Amygdala-netwerken voor het signaleren van emotionele en cognitieve onbalans Kuks et al, 2007

De relaties van de amygdala met andere hersenstructuren


Wat je waarneemt krijgt in Amygdala emotionele betekenis nog voor we het ons bewust zijn


Informatie van “bedreigende” stimuli kan de amygdala via twee verschillende routes bereiken LeDoux 1996; The emotional brain: The mysterious underpinning of emotional life

Volgorde: • zintuiglijke informatie • verwerking emotioneel systeem • “pijn of fijn” ? • cognitie


De receptoren van de zenuwcellen in de amygdala zijn voornamelijk gevoelig voor “bedreigende� of avidance-opwekkende stimuli.Jolant van den Haspel, Masterthese Hersenen en Gedrag, 2009


De gevoeligheid voor de avoidance-opwekkende stimuli wordt bepaald door de “drempelwaarden� in de zenuwcellen amygdala Phelps et al, 2005

Trauma

structureel

Stress tijdelijk


De amygdala-netwerken activeren het autonome systeem op onbewust niveau

Activatie AZS +/ -


Gevoeligheid amygdala

RECEPTOREN TESTOSTERON

RECEPTOREN OXYTOCINE

RECEPTOREN STRESSHORMOON CORTISOL


Trust-Building Hormone Short-Circuits Fear In Humans Press Release • December 07, 2005

AMYGDALA


The antidote to exhaustion is not necessarily rest‌ it is wholeheartedness David Whyte (2008) Courageous Conversations


Wat gebeurt er in het brein bij het horen van onplezierige woorden betreffende je relatie?


Hartslagvariabiliteit: graadmeter van de gezondheid


Cognitieve reacties bij stress


Hartcoherentie • Definitie: • gelijkmatig versnellen en vertragen van

het hartritme • toestand van het lichaam waarbij allerlei systemen gaan samenwerken (synchroniciteit) • en het autonome zenuwstelsel in balans komt (veilige modus)


De werking van ons hart wordt sterk bepaald door onze emoties • Negatieve emoties zoals

HEART RATE

HEART RATE

Emotions are Reflected in Heart Rhythm Patterns 90 80 70 60

FRUSTRATION

90 80 70 60

APPRECIATION

1

50

100 TIME (SECONDS)

© Hunter Kane 2003

150

• 200

frustratie resulteren in een chaotisch hart ritme, wat kan leiden tot verminderd functioneren van het brein (cortical inhibition). Focussen op een positieve emotie leidt tot een harmonisch hartritme, wat resulteert in meer helderheid van denken (cortical facilitation).


De vagale handrem • Het parasympatische

• •

systeem( vagaal netwerk) vergelijkbaar met handrem die “sympatische motor” afremt. Met goedwerkende ‘vagale rem’ betere omgang met stress Te meten via hartritmevariabiliteit(HRV)= direkte weerslag van het ‘verkeer’ tussen emotionele brein en hart


Relax - nothing is under control‌


METEN VAN DE VARIABILITEIT VAN HET HART • Het aantal hartslagen per minuut • Harslagkracht: Pre-EjectiePeriode (PEP) maat voor de snelheid van de contractiekracht van het hart; Left-Ventricular Ejection Time (LVET)

• De tijd tussen de hartslagen : InterBeatIntervallen (IBI)


VAN HARTSLAGEN NAAR HARTSLAGCURVEN


Hart communiceert op vier verschillende manieren met het brein HeartMath Research Center; Science of the heart; exploring the role of the heart in human performance, 2001

• Biofysisch (via bloeddruk) • Neurologisch (via zenuwstelsel) • Biochemisch (via hormoonstelsel) • Energetisch (via elektromagnetische velden)


Hart-Brein •Het hart zendt veel meer informatie naar het brein dan andersom. •De hartsignalen hebben vooral effect op breincentra die belangrijk zijn voor het nemen van beslissingen en creativiteit.


© 2008 Institute of HeartMath®

Met dank aan Rollin McGraty

62


A Boy and His Dog Mabel (The Dog)

Heart Rate (BPM)

Heart Rhythms

Josh (The Boy)

Time (Minutes)

© 2008 Institute of HeartMath®

Josh enters room and loves Mabel

Heart Rate (BPM)

Josh and Mabel in separate rooms

Josh leaves room Mabel wants Josh to stay

63


De 4 kwaliteiten van het hart De 4 onmetelijken De 4 brahmaviharas Liefdevolle vriendelijkheid (maitri) Compassie, mededogen (karuna) Empatisch/ sympathiserende vreugde Gelijkmoedigheid (upeksha)


Veerkracht: signalen van de PFC naar de amygdala en van de amygdala naar de PFC bepalen hoe snel het brein zich herstelt van een schokkende ervaring.


De 5 hindernissen Zintuigelijk verlangen Aversie, kwaadwilligheid Dufheid, eigenlijk luiheid en nslaperigheid Rusteloosheid en bezorgdheid Twijfel of scepsis


Sociale intu誰tie: hoge act. in de fusiforme gyrus en hoge act in de amygdala bij een sociaal-intu誰tief brein


Fijngevoeligheid voor je omgeving: hippocampus belangrijk voor afstemmen van ons gedrag op de omgeving


Zelfbewustzijn: de insula ontvangt signalen van de inwendige organen


Instelling: de PFC en de NC Accumbens vormen het beloningcircuit.


Lang is gedacht dat het limbische systeem de zetel van de emotie was; in werkelijkheid is de cortex ook bepalend voor onze emotionele gesteldheid en stemming


CASUS JONATHAN


Alle biologische systemen gericht op impulsen in het lichaam; sociale brein gevoelig voor impulsen buiten ons lichaam


Menselijk brein is een sociaal orgaan

The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain; Cozolino; 2006

CORTICAAL SUB CORTICAAL


Interpersonal neurobiology

The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain; Cozolino; 2006

Interpersoonlijke afstemming “feel felt�

Het brein is een sociaal orgaan dat gevormd is en wordt door ervaring


Eerste communicatie non-verbaal: via gelaat, intonatie, houdingen en gebaren (0 - 1½ jaar)

Acc rechter hemisfeer

Ontwikkeling van ”wij-gevoel”


Moeder-kind interacties (0-3 jr), vooral imprint in corticale limbische circuit R.Hemisfeer

Nodig om affecten te kunnen moduleren


Cingula Cortex belangrijk voor het ontwikkelen van communicatie, empathie, monitoren van interpersoonlijke- en omgevingsinformatie.

Kop Cingula je voelt dat jij het bent die de dingen doet

Staart Cingula emotionele informatie over je eigen handelingen


Cingula Cortex bevat spoelcellen, die nodig zijn voor de neurale verbinding die nodig is voor zelfcontrole en om aandachtig te blijven bij moeilijke problemen Allman et all, 2005 Spoelcellen of Von Economo Neurons verbinden Insula met kop van de Gyrus Cinguli

Ervaringsafhankelijke plasticiteit


Lessen te leren van onbewuste communicatie 1) Onderschatting van de mate van info die we 2) 3) 4) 5)

communiceren Onderschatting hoeveel van onze onbewuste processen (onzichtbaar voor jezelf) voor de ander “zichtbaar” zijn Ouders met onopgeloste conflicten/ traumata communiceren hun innerlijke emotionele wereld onbedoeld aan hun kinderen Dit vroege “leren” vormt het brein en bepaalt mede de pers.heid, gedachten, gedrag, overtuigingen, etc. Therapeutisch relatie is eerste gereedschap voor breinverandering

kracht vh hart  

gildedag Limmen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you