Page 1

Het Kinderbrein in systemisch perspectief 14 mei 2013

John van der Meij en Karin Deden Trilemma: Praktijk voor Training, Coaching en Therapie (Oegstgeest) Parre en Deden Consultancy


Niets is wat het lijkt‌ leren kijken met nieuwe ogen


HET IS NOOIT TE LAAT VOOR EEN GOEDE JEUGD!


Kind verward, overmand door emoties, chaotisch..

Des-integratie brein


Grootste uitdagingen dagelijks voor ouders is gebrek aan integratie in het brein van hun kind 1) brein kind nog niet volledig ontwikkeld 2) oude patronen ouders


Ouder-kind relatie triggert vaak onopgeloste issues ouder

Welk intern proces creĂŤert het uit verbininding gaan..?


Trigger ouder: weggaan bij kind na voorlezen moeite met grenzen stellen


Ouders kwetsbaarheid triggers in dagelijks leven

Uitdagen van de grenzen Distress van je kind zien Onderhandelen over bedtijd Allerlei ‘scheidingen’ overdag


Wat heb je nodig om hiermee om te gaan? Jezelf en je “unfinished business” leren kennen Begrijpen wat er in het brein gebeurt Impliciet geheugen snappen Verschil tussen “low road en high road” weten


Van generatie op generatie‌ Niet opgelost issue vader Kwetsbaarheid ontwikkeld Komt tevoorschijn in: -opvoeding -werken met kinderen


ONTWIKKELING BREIN


Het brein is een sociaal orgaan, ontwikkeld en veranderd in interacties met andere “breinen” The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain; Cozolino; 2006

Individueel niveau

Neuronen in limbisch brein niet volledig ontwikkeld bij geboorte Relaties “vormen”het brein

Sociaal niveau

De behoefte om contact te maken en te relateren vormt het brein Empathie ‘boetseert’ de PFC


Ontwikkeling Brein


Ervaringsafhankelijke plasticiteit van zuigeling, nodig voor affect regulatie, hechtingsschema’s en zelf-identiteit ontwikkeling


In the Brain in the Palm of your Hand, your thumb is the Limbic System:


Geen goede communicatie tussen rationele brein(vingers) en limbische brein (duim )


Wie het kleine niet eert‌

over de grote invloed van vroege sociale ervaringen inaugurele rede Marianne Riksen-Walraven 2002

1) De recher hemisfeer ontwikkelt als eerste en slaat daarom veel vroege sociale en emotionele ervaringen op. 2) Ontwikkeling dwarsbalk linker en rechter hemisfeer einde 1e jaar 3) Meer verbindingen met limbische brein


Moeder-kind interacties (0-3 jr), vooral imprint in corticale limbische circuit R.Hemisfeer

Nodig om affecten te kunnen moduleren


Corpus Callosum

communicatie van rechts naar links (VV)

Ontwikkelt na 1e levensjaar


Ontwikkeling van de orbitofrontale cortex, als belangrijk controlecentrum van het emotionele brein (tussen 9-18 maanden)


NEUROPLASTICITEIT EN ONTWIKKELING


“Neuronen die samen vuren, worden goede buren” iedere ervaring zorgt voor “vuren”van neuronen (Hebb 1949)

Nieuwe gedachte, gedrag, activiteit


Plasticiteit in je brein


Hechtingspatronen


Hechting is veiligheid, bescherming en emotionele regulatie in geval van dreiging en gevaar John Bowlby, 1965


Interpersoonlijke relatie: ouder richt aandacht op de innerljke wereld van het kind

Feeling Felt

Activeert: 1) regulerende circuits 2) integratieve prefrontale vezels

Afstemming op de ander: bevordering veilige hechting


Intrapersoonlijke relatie: het richten van de aandacht op de innerlijke wereld van jezelf

Activeert: 1) Zelf regulerende circuits 2) integratieve prefrontale vezels

Innerlijk afstemmen op jezelf: bevordering veerkracht


1) Het hechtings-gedrag systeem is een fysiek deel van het brein.

Orbito Prefrontale Cortex.

Bowlby. 1964

PFC veel te doen met interpersoonlijk relateren -emotie-regulatie -empathie -gezichtsherkenning


2) PFC kind is niet volledig ontwikkeld bij geboorte. PFC ouder helpt bij het ontwikkelingsproces van het kind


Still Face Experiment


Niet vermijden intimiteit Zeker gehecht 60%

Niet bang voor Vermijdend verlating en afwijzing

20%

Ambivalent 10%

Bang voor Gedesorganiseerd verlating en 10% afwijzing

Vermijden intimiteit


Verwarring in amygdala: 1) verwerken van soc-emot processen (relaties) 2) angstactivering Bias naar het negatieve Bepaalt impliciet geheugen

Amygdala

Alle hechtingspatronen zijn impliciet gecodeerd Eerste 2 ½ - 3 jaar


Hechting

Levensverhalen

Veilig

Veilige geest

Vermijdend

Afwijzende geest

Ambivalent

Verwarde geest

Gedesorganiseerd

Onverwerkte geest


Zelfkennis van de hulpverlener over zijn hechtingsstijl zorgt voor adequate inschatting van de ernst van de hulpvraag patiĂŤnt

Man 61 jaar 4 jaar aspecifieke rugklachten Scoort 7 op VAS-pijn Catastroferende coping


Bailey, S. J., McWilliams, L. A., & Dick, B. D. (2012). Expanding the social communication model of pain: are adult attachment characteristics associated with observers' pain-related evaluations? Rehabil Psychol, 57(1), 27-34.

Ambivalente Hechtingsstijl

Vermijdende Stijl

Bang voor afwijzing

Wantrouwen intimiteit

Snel argwanend Claimend

Geven weinig steun Minachten stress anderen Negatieve oordelen Accepteren pijngedrag minder

Overmatige en/ of opdringerige zorg


INTEGRATIE OUDE EN NIEUWE BREIN


Integratie onder-boven


LOW ROAD HIGH ROAD


The ‘low’ road or ‘high’ road?

LeDoux 1996; The emotional brain


“Low road” informatieverwerking

“Low road functioning involves the shutting down of the higher processes of the mind and leaves the individual in a state of intense emotions, impulsive reactions, rigid and repetitive responses and lacking in self reflection and the consideration of another’s point of view. Involvement of the prefrontal cortex is shut off when one is on the low road.” Siegel and Hartzell, Parenting from the Inside Out.


“High road” informatieverwerking

Integrative functioning: “A form of processing information that involves the higher, rational, reflective thought process of the mind. High-road processing allows for mindfulness, flexibility in our responses and an integrating sense of self awareness. The high road involves the prefrontal cortex in its processes.” Siegel and Hartzell, Parenting from the Inside Out.


INTEGRATIE LINKER EN RECHTER HEMISFEER


Horizontale integratie

L

R


Integratie links-rechts


Nadruk op processen rechter hemisfeer Rechts heeft VETO-power over links Cozolino, 2006

Meer relaties met negatieve emoties; schaamte, depressie, bezorgdheid, terugtrekken Dient als “hart�van zelfbewustzijn en zelfidentiteit Invloed op hechtingsprocessen is moeilijk te veranderen


Rechter brein naar Rechter brein contact


BREIN ASYMMETRIE WORDT GERELATEERD AAN INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN AFFECTIEVE STIJL, PERSOONLIJKHEID, MOTIVATIE…

POSITIEF TOENADERING Geluk, boosheid

NEGATIEF TERUGTREKKEN Angst, bezorgdheid


De linker- en rechterhelft van de hersenen; nogal verschillende manieren om de realiteit waar te nemen en om met elkaar te communiceren

Left Brain, Right Brain, Perspectives from Cognitive Neuroscience; Springer & Deutsch, 1997


INTEGRATIE IMPLICIET / EXPLICIET GEHEUGEN


Eerste communicatie non-verbaal: via gelaat, intonatie, houdingen en gebaren (0 - 1½ jaar) en opgeslagen in sociaal impliciet geheugen

Impliciet Geheugen ouder Impliciet geheugen kind …caretaking transmits the childhood experiences of parents to their children, making a parent’s unconscious a child’s first reality… Cozolino


Mythes geheugen 1) Brein bestaat uit duizenden dossiers die je opent als je je iets herinnert 2) Geheugen is een foto-kopieerapparaat


Amygdaloid en hippocampus

AMYGDALA

HIPPOCAMPUS


De amygdala netwerken zijn functioneel vlak na de geboorte Geboorte

3 Jaar

Emotioneel Geheugen Impliciet

Feitelijk Geheugen Expliciet

Amygdala

Hippocampus


Multple systems of memory

• Impliciet Geheugen • Expliciet Geheugen - vroeg ontw./ subcorticaal - rechter hemisfeer - amygdala

- laat ontw./ corticaal - linker hemisfeer

• Impliciet Sociaal

• Expliciet Sociaal

Geheugen

- hechtingsschema’s - overdracht

- hippocampus

Geheugen -

identiteit verhalen autobiografisch


Het grootste deel van het geheugen is impliciet; dit geheugen vormt onze emotionele ervaringen, ons zelfbeeld en onze relaties‌ We maken verwachtingen over hoe de wereld in elkaar zit ( mentaal model), gebaseerd op eerdere ervaringen


INTEGRATIE VAN BEWUSTZIJN


Mindsight Daniel Siegel, 2010


Wiel van bewustzijn 1) Gevoelens komen en gaan ( emoties 90

sec) 2) Aandacht besteden aan wat ervan binnen gebeurt (SIFT) 3) Terug naar de as


DANK VOOR UW AANDACHT!


Integratie van organen in lichaam


HET BREIN IN DE PALM VAN JE HAND


In the Brain in the palm of your hand, your wrist is your Spinal Cord:


In the brain in the palm of your hand, your palm is your BRAINSTEM: Heart rate, breathing, blood pressure, alertness, sleepiness


In the Brain in the Palm of your Hand, your thumb is the Limbic System:


In the Brain in the Palm of your Hand, your fingertips are your Prefrontal Cortex:


Stop it

Kinderbrein in Systemisch Perspectief  

Relatie tussen neurowetenschappen bij kinderen en praktisch systemisch werk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you