Page 1

Coachen met het Brein waarom veranderen zo moeilijk is..

12 maart 2014

John van der Meij en Hilde te Riet Trilemma: Praktijk voor Training, Coaching en Therapie (Oegstgeest) Indi-go tr5aining en coaching (Annen) ITON: Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen (Haarlem)


Dag 1: inhoud 1. De hardware 2. Neuroplasticiteit 3. Sociale brein 4. Zelfregulering en stress 5. Leren en veranderen


Waar bent u?


Waar bent u? Hier bevindt u zich.


DE HARDWARE


Waar hebben we het over‌..


EMPOWERMENT HEB KENNIS VAN HET BREIN


Brain in the palm of your hand


Handmodel


De drie lagen van het Brein Het gelaagde brein; Martin Appelo, 2011 “Ik vind het gewoon (niet) lekker”

“Het is (on)verantwoord”

“Ik ben het (niet) zo gewend”


Reptielen Brein/ Hersenstam 1) Helpt lichaamstoestanden te reguleren 2) Heeft kernen die ‘fight- flight- freeze’ responsen reguleert


Reptielenbrein: doet omdat-ie ‘t zo gewend is‌

Reptielenbrein Overleven Geen woorden Geen gevoel Nieuwe reacties: via klassieke conditionering


Emotionele Brein/ Limbisch systeem

1) Genereren van emoties 2) Reguleren motivationele systeem 3) Appraisal: - waar geef ik aandacht aan? - waar ik aandacht aan geef; goed of slecht? - goed? Meer ervan/ slecht? Minder ervan 4) Genereren van diverse soorten geheugen 5) Essentieel voor Hechting


Het limbische brein; als iets lekker voelt gaan we ermee door Limbische Brein; Handelt op principe van beloning en straf

Geen woorden Limbische Brein Reacties aangeboren en deels aangeleerd Nieuwe reacties : via operante onditionering

Emoties spelen altijd rol


Neocortex: verantwoord ? Corticale Brein We denken na en geven woorden aan dat wat gebeurt Geen belang bij directe behoeftenbevrediging We doen dingen passend bij principes en overtuigingen Nieuwe reacties: via redeneren


Cognitieve Brein/ Cortex 1) Maakt continue “mappen” - map voor toekomst/ planning - creeëren van verbeelding - ontwikkelen van concepten 2) PFC verbindt verleden, heden en toekomst


The ‘low’ road or ‘high’ road?


Geen goede communicatie tussen rationele brein(vingers) en limbische brein (duim)


FLIPPING YOUR LID: Je amygdala (in het limbische systeem) is je emotionele alarm. Als je alarm af gaat, dan spreken we van : “flip your lid”, dan wordt je rechter hemisfeer dominant: “ fight, flight of freeze.” Voor de amygdala, is er geen “verleden”, er is alleen een “nu”.


Afleren kan niet

De mentale programma’s waarin reactiepatronen zijn vastgelegd, worden leven lang opgeslagen in het geheugen


Reactiepatronen zijn geen ‘tumoren’ die je weg kunt snijden Wanneer je een bepaalde reactie minder of niet meer wilt vertonen helpt het niet om te proberen eraf te komen

Wel helpt, een ander reactiepatroon zo sterk te ontwikkelen waardoor de activiteit van de ongewenste reacties uitdooft…


HET SOCIALE BREIN


Why organizations fail Social; Why our brains are wired to connect; Matthew Leiberman, 2013

• Aan liefdadigheid geven activeert het beloningssyteem meer dan geld winnen • Pijnstillers zoals Tylenol verminderen sociale pijn op dezelfde manier als fysieke pijn • Sociaal buitengesloten worden vermindert het IQ met 20%


Sociale brein: gevoelig voor impulsen binnen en buiten ons lichaam

Breincircuit voor zelfbeheersing en zelfkennis

Breincircuit voor het leren kennen van anderen

The irony is that human beings are buit to mentally “resetâ€? and see the world socially anytime they enter a new situation‌


Menselijk brein is een sociaal orgaan The neuroscience of human relationships: Attachment and the developing social brain; Cozolino; 2006


De hersenen zijn zo geprogrammeerd dat ze gevaar willen verkleinen en beloning willen vergroten

Toenaderen beloning

Vermijden gevaar


Pyramide van Maslow Maslow’s Hierarchy of needs, 1970


Sociale verbindingen zijn een even belangrijke

levensbehoefte als voedsel en water Lieberman, 2009


An experimental study of shared sensitivity to physical pain and social rejection ,

Naomi I. Eisenberger, Matthew D. Lieberman in Pain, 2006


Sociale en fysieke pijn The pains and pleasures of social life: a social cognitive neuroscience approach Lieberman & Eisenberger, 2008 Anterior Cingula Cortex (dorsaal)

Rechter Ventro-laterale PFC

Anterior Cingula Cortex (dorsaal)

Rechter Ventro-laterale PFC


Neural sensitivity to social rejection is associated with inflammatory responses to social stress G.M. Slavicha, 2010


Kan ik je een advies geven? Gaat voor het brein over superioriteit claimen‌


Mirror Neurons and how we affect one another


Spiegelsysteem Actief bij handelen, observeren en verbeelden van een beweging Het spiegelen vormt de basis van ieder menselijk contact BREIN – NAAR - BREIN COMMUNICATIE ? Gallese et al.; Iacoboni et al.; Rizzolatti et al. 1996… See www.pbs.org/wgbh/nova/sciencenow/3204/01.html


Als ik iemand een beweging zie maken, maak ik die zelf ook (bijna): imitatie Spiegelneuronen stellen me in staat jouw bedoeling te begrijpen.


Emoties zijn besmettelijk‌ emoties bij de ander observeren, is voor de hersenen hetzelfde als deze emoties zelf ervaren Daniell Goleman, Social intelligence, 2006

Besmetting is automatisch/ onmiddellijk/ onbewust/ buiten beheersing om


Emotionele besmetting: het fenomeen dat mensen die bij elkaar zijn qua stemming verschuiven naar degene met de sterkste emotie van dat moment Goleman, 2007

Wie stuurt emoties? -Groep van gelijken: sterkste emotie-uiter wint


NEUROPLASTICITEIT


Change is har(t)d‌


Mensen hebben weerstand tegen verandering‌


Veel veranderingen worden top-down geleid (bedreigd voelen/ machtsspelletjes) Frank Barret et all; Appreciative Inquiry, 2009

• Lijfbehoud (rept.) • Behoud positie in groep ( paleo-limb) • Behoud vh vertrouwde (neolimb) - weerstand tot verandering


Welke ervaringen zijn vastgelegd?


“Neuronen die samen vuren, worden goede buren” iedere ervaring zorgt voor “vuren”van neuronen (Hebb 1949)

Nieuwe gedachte, gedrag, activiteit


Plasticiteit in je brein http://www.youtube.com/watch? v=JismoWKknZ4


Self- directed neuroplasticity Norman Doidge,The brain that changes itself, 2009

Als verandering echt optreedt is het meestal omdat iemand gekozen heeft om zijn eigen brein te veranderen‌


Dank voor uw aandacht! voor meer info: www.trilemma.nl

Def coachen met het brein 12 maart 2014 groningen  
Def coachen met het brein 12 maart 2014 groningen  
Advertisement