Page 1

PARADOXICAL RELAXATION’ Wise - Anderson Relaxing the Default Inner Pattern


Tim Parks

∗ ‘Paradoxale ontspanningsoefeningen' die inderdaad eerder paradoxaal dan ontspannend zijn


Paradoxale Ontspanning Wise / Anderson

∗ Acceptance and Commitment Therapy ∗ Mindfulness


ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY Embracing Your Demons and Follow Your Heart

∗ Clients learn to reduce the impact and influence of unwanted thoughts and feelings, through the effective use of mindfulness. ∗ Psychological processes of a normal human mind are often destructive (leads to psychological suffering ). The root of this suffering is human language itself.


Acceptance and Commitment Therapie (ACT) ∗ Ontstaan door Steve Hayes in 1986 ∗ Problemen ontstaan doordat we van ‘ onze symptomen af willen’ ∗ Doel: transformeren van onze moeilijke gedachten en gevoelens. Verandering van symptomen is bijzaak en is een zijdelings gevolg van het streven naar een rijk en zinvol leven. ∗ Methode: vaardigheden varierend van ademtechniek, mindfulness tot cognitieve technieken.


Vb sociale angst ∗ ∗ ∗ ∗

Vele interventie-strategien Het gevecht, controle krijgen, is het probleem Hoe meer we het bevechten hoe groter het probleem Met taal wordt het gevecht vormgegeven en het angstnetwerk versterkt : ‘Waarom ik’


Kritiek ∗ ∗ ∗ ∗

Frits Winter

Het draait om aanvaarding en berusting Dogma: strijden mag niet Echter: geen overwinning zonder strijd Stelling: aanvaard alleen wat je niet kunt veranderen en gebruik goede gedachten en ben je bewust van niet-goede gedachten. ∗ 3 criteria voor strijd: 1 manier van vechten 2 aard van de tegenstander 3 kans op succes *


Wise Anderson

For many, the world inside the body and mind is unknown territory.

∗ Relaxation is the practice of choosing to allow the feeling of openness and vulnerability. ∗ Relaxation is easy and needs no special training. Dealing with resistance to relaxation is what training is all about.


Paradoxical Relaxation has two components ∗ A A breathing technique used at the beginning of relaxation. This coordination of heart rate and respiration supports the patient’s respiratory sinus arrhythmia which reduces respiration to approximately 6 breaths per minute and ∗ B Instruction given for the remainder of the relaxation session directing patient to focus attention on the effortless letting go of tension in a specified area of the body and accepting residual tension that does not easily release


Gevoels-Amnesie Biofeedback makes the Invisble Visable


De ‘ Blinde Vlek’

Ik

Anderen

Bewust

Bewust

Bewust

Onbewust

Onbewust

Bewust

Onbewust

Onbewust


De onrustige onderstroom Default Inner Posture (Pattern)

â‚Ź


Wise Paradoxial Relaxation Relaxing the default inner posture

(the pattern of tension that does not relax)

∗ Learning to calm down your nervous system regularly could be more important to your quality of life than anything you could ever do for yourself. ∗ The practice of choosing to be okay with your inner experience sends a powerful message to your nervous system.


Paradoxical Relaxation ∗ Verminderen van angst door het te accepteren ∗ Het verminderen van de innerlijke spanning lukt buiten de methode alleen met intimiteit, intoxicatie, en enkele fasen in de slaap.


Wise – Anderson methode ∗ Methode (na de ademtechniek) : ∗ 1 Breng je aandacht naar de ongemakkelijke sensaties en gevoelens en laat dit toe. Voel en ervaar de verschijnselen die tot voor kort onbekend waren. ∗ 2 Kies ervoor er niets aan te doen (maak je probleem niet tot vijand) ∗ 3 Blijf minimaal 10 minuten gefocust op de sensatie zonder te vechten of ervoor weg te lopen


∗ Wat zijn je lichamelijke overbelastingssignalen en in welke situatie kom je die het meest tegen in je werk? ∗ Voer je een wezenlijk ‘ gevecht’ in je professie

Paradoxale relaxatie  

relatie van paradoxale relaxatie en lichaamswerk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you