Page 1

CV John van der Meij: John van der Meij Regentesselaan 32 2341 KP Oegstgeest 06 51557143 05-09-52 te Leiden john@trilemma.nl vader van twee kinderen 24 en 26 weduwnaar sinds april 2000

Opleiding HBS-A ( 1964-1970) te Leiden Fysiotherapieopleiding Den Haag ( 1970-1974) Manuele therapie van der Bijl ( 1979-1982) Gymnologisch Instituut (Utrecht) 1976 docentenopleiding 1 jaar onder leiding van Ad van Hout en Hr Mink ( was het eerste jaar dat deze opleiding werd gegeven) Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding 1979-1982, waaronder didaktische scholing in het kandidaatsprogramma Functionele anatomie Stichting Scholing en Wetenschap diverse cursussen didaktiek en Performance (1977-1987) Interne opleiding Doceren in het Opleidingscentrum Verpleegkunde Ziekenhuis Leyenburg Den Haag (1979-1982) vak anatomie en fysiologie Orthopedische Manuele Therapie ( 1994-1998) Opleiding Emotioneel Lichaamswerk ( 1998-2001) Opleiding Systemisch Werk bij Eskartee olv Johannes Schmidt, Parre- en Deden olv Karin Deden, Phoenix Opleidingscentrum Utrecht olv Wibe Veenbaas, ( 2000heden) Innerlijk Leiderschap bij Eggink en Partner te Driebergen ( 2008-heden) Ziekte en gezondheid in (onderwijs)sytemen bij Weisfelt & partners (2008-2009) Werkzaamheden Therapie: Revalidatie centrum “Het Zeehospitium� te Kijkduin( 1975- 1979) 12 jaar groepspraktijk als fysio/manuele therapeut in Gezondheidscentrum Den Haag ( 1977-1989) Eigen praktijk voor manuele therapie in Oegstgeest ( 1989- 2004) NB. praktijk tijdelijk gestopt na overlijden partner in 2000 Expertisewerk op chronische pijn/stressgebied, coaching van vastgelopen clienten en consultancy op het snijvlak van lichamelijke en emotionele problematiek( 2001-2004)


Research therapeut en inhoudelijk vormgever van het Spine and Joint Centre Rotterdam ( 1996-okt.2002) Wetenschap en Research Ontwikkeling nationaal meetinstrument voor het meten van pijn : MPQ-DLV (McGill Pain Questionnaire- Dutch Language Version) (1981-1984) Participatie in diverse wetenschappelijke projekten op het snijvlak van beleefde pijn en bekkenproblematiek)vanuit het internationaal geörienteerde Spine and Joint Centre (1995-2002) Ontwikkeling Pijnonderwijs in Nederland Lid van de commissie “Richlijnen bekkenpijn” Research Therapeut Spine and Joint Centre 1996-2002 Publikatie van diverse artikelen, nationaal en internationaal Paranimf promotie Dr. Mens Pregnancy related low back pain ( 20001) Spreker diverse congressen/ symposia/ lezingen nationaal / internationaal 1989-heden Onderwijs: Docent anatomie/ fysiologie Verpleegkunde Opleiding Leyenburg Den Haag( 1978-1981) Docent Fysiotherapie Hoge School Leiden ( 1980- 2008) vakken: sensomotoriek, onderzoek en behandeling, massage, onderzoekstechniek, neurowetenschappen, pijnwetenschappen Docent Toegepaste Neurowetenschappen (ITON) (Amsterdam en Haarlem)( 1982-heden) Docent Post-HBO Hoge School Leiden, Hoge School Breda, Hoge School van Amsterdam ( 1992-heden) Docent Huisartsenopleiding Unversiteit Leiden onderzoekstechniek onderste- en bovenste extremiteit (1994-1995) Gastdocent diverse cursussen NPI Bekkenproblematiek, Chronische pijn, Pre- en Postnatale Zwangerschap en Chronische Stress ( 1986-heden) Gastdocentschap Pain-sciences Universiteit van Berlijn 1998-1999 Docentschap eigen ontwikkelde verdiepingsdagen bij Trilemma “De Kracht van het Brein” en “De Kracht van het Hart” Per jaar ongeveer 25 lezingen over het brein, het hart, persoonlijke ontwikkeling, brain-based coaching en brain-wise therapy, etc. Prijs: prijs: "docent van het jaar" aan de Hoge School Leiden; 2000, 2001, 2003 Coaching: Systematisch coachen van studenten HBO en Post_HBO van 1992-2008 Coachen van teamleden Spine and Joint Centre 1999-2002 Coachen van clienten met stress-en pijnproblematiek in eigen praktijk 1998heden Coachen vanuit mijn coachingsbedrijf Trilemma (2002-heden)


Trainingen: Trainingen in gezondheidsgerichte benadering 2000-2002 Twee- en driedaagse Trainingen aan verschillende soorten therapeuten in “Anders omgaan met stress en pijn” 2002-2003 Oprichting Trainings- en Coachings Bureau “Trilemma” , van Fixatie naar Beweging (2002-heden) Publikaties: Bakx, V.E.M., Oostendorp, R.A.B., Elvers, J.W.H, Van der Kloot, W.A. & Van der Meij, J. ( 1992) Pijnmeting in de fysiotherapie, een betrouwbaarheidsonderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 2, 60-67. Van der Meij, J, Oostendorp R.A.B, Van der Kloot, W.A; (1995). De Nederlandse versie van de McGill Pain Questionnaire, een betrouwbare pijnvragenlijst. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 139, 669-673 Van der Kloot, W.A.Kroeze, S, Bakx, V.E.M, Van der Meij, J, Oostendorp, R.A.B,( 1996). Psychologische aspecten van langdurige pijn bij patienten met klachten aan het bewegingsapparaat. Gedrag en Gezondheid, 24, 49-64. Verkes, R.J., Kloot, W.A., Van der Meij, J., The perceived structure of 176 pain descripive words. Pain 1989; 38; 219-229. Van der Kloot, W.A., Van der Meij, J,. Vertommen, H. MPQ-DLV; een standaard Nederlandstalige versie van de McGill Pain Questionnaire. Lisse: Swets& Zeitlinger, 1989. Van der Meij, J,. Waarnemen van pijn & stresspatronen bij een patient met chronische bekkenpijn. Nederlands Tijdschrift voor Bekkenproblematiek, sept. 2002. Van der Meij, J,. Beweging in Pijn. Versus ; Tijdschrift voor Fysiotherapie, december 2002 Vermij J, Van der Meij, J,. Intern gerichte stress-responsen in de ontwikkeling van chronische pijnsyndromen. 2001 Van der Meij, J, Vleeming, A, Mens, J. A case of Chronic Peripartum Pelvic Pain. In: Book; Clinical Reasoning For Manual Therapists; Australie; 2004

Cv december 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you