Page 1

Märts 2014

I N F O L E H T Haanja Kool NR 27

Lumi pole veel täiesti ära läinud,

Päikest täis on koolituba.

Juba õues on kevad,

Vahtramahla tilgub juba.

viimnegi lumi sulab.

kuigi vahepeal oli tunne, et kevad on juba siin käinud.

Pajuuted valged

Paljud linnud lõunamaalt

Koolivaheaeg tuleb varsti,

paljastavad palged.

on tagasi jõudnud.

oodata jäänud veel natuke.

Puud nüüd virgalt lehte läevad,

Lumikellukesed ja sinililled

Aga peale vaheaega

pikemad on kevadpäevad.

uuristavad maad,

jälle kooli rutakem,

Jõed ja ojad vulisevad -

et saaks ninad välja pista.

et õpetaja ei pahandaks

kätte jõudmas on ju kevad.

ja meie hoolsusehinnet ei alandaks. Juhan-Eerik Perli 6. kl

Miina Aleksandra Piho 6. kl

Jan-Kustav Heier 5. kl

Emale tulbid

Kollakad õied,

ja ta lemmikkommikarp.

urvautid on põõsal,

Roosid on ka head.

Sarapuul kurval.

Kärg Valner 4. kl

Kevad akna all, taevas näha värvikaar, puude pillerpall.

Johanna Sarik 4. kl

Kärg Valner 4. kl

Haanja rühma noorliikmed Kodutütarde pühalik tõotus Tahan olla korralik ja aus, armastada oma kodu ja isamaad, aidata ligimest ja jääda ustavaks kodutütarde põhimõtetele ja määrustele.

Haanja Kooli infoleht nr 27

Noorkotkaste pühalik tõotus

Tagareas vasakult: Heleen Hansberg, Villu Kõva, Kertu-Liis Ihats, Jack Koemets. Esireas vasakult: Kirke Lee Vodi, Sanel Štein, Janete Talo, Karl Markus Hannust, Eva-Lotta Kuus.

Kinnitan ausõnaga, annan pühaliku tõotuse teha kõike, mis minu võimuses, et täita oma kohust Eesti isamaa ees, igal ajal aidata oma ligimest, ustavaks jääda noorkotkaste seadustele ja nende järgi tegutseda. Olen alati valmis!

Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit, Carlos Anti Koemets


Direktor kiidab: * Avaldan kiitust väga tubli saavutuse eest maakondlikul noorkotkaste ja kodutütarde kabe- ja malevõistlusel 9.11.2013. a Võrus järgmistele Haanja rühma liikmetele: Keity Kuusile (kabes I koht), Kairi Heinile (kabes II koht), Karl-Gustav Sokale (kabes III koht), Leo Artur Skotile (males I koht), Janeli Kõvale (males II koht), Kristiina Himmale (males II koht), Ain-Erik Heierile (males II koht), Jan-Kustav Heierile (males III koht). Tänu õpetaja Maire Nirgile. * Av ald an kiitu st K ristiin a Himmale, Võrumaa 2013. a parimale noorsportlasele orienteerumises. Tänu treener Kadri Partsile. * Avaldan kiitust Karl Gustav Sokale tubli esinemise eest matemaatikaolümpiaadil 25. jaanuaril 2014. a Võrus. Tänu õpetaja Triinu Grossmannile. * Avaldan kiitust väga tubli esinemise eest Kaitseliidu meistrivõistlustel suusatamises 1.02.2014. a Valgehobusemäel järgmistele Haanja rühma liikmetele: Merli Mari Utsalile, Karolin Jõgevale, Janeli Kõvale, Miia Heleene Utsalile, Katre Tootsile, Kristiina Himmale, Kairi Heinile, Keity Kuusile, Kristjan Sokale, JanKustav Heierile, Lauri Sügisele, Mihkel Partsile, Kevin Limbole, Karl -Gustav Sokale. Võrumaa malev võitis 1563 punktiga üldarvestuses I koha. Tänu õpetaja Kadri Partsile. * Avaldan kiitust Miina Aleksandra Pihole väga tubli tulemuse eest (I koht) maakondlikul muusikaõpetuse olümpiaadil Võrus 31. jaanuaril 2014. Tänu õpetaja Maire Nirgile. * Avaldan kiitust hea tulemuse eest Võru maakonna koolinoorte saalihoki meistrivõistlustel Võru Spordikeskuses 30.01.2014. a järgmistele õpilastele: Sander Hannustile, Taavi Sügisele, Ilmar Vodile, Märtin Kõvale, Kristjan Kõvale, Sander Jõgevale. * Avaldan kiitust heade tulemuste eest ETV-Swedbanki II etapil 25.01.2014. a Mammastes järgmistele õpilastele: Kristiina Himmale, Kairi Heinile, Mihkel Partsile, Kevin Limbole, Katre Tootsile, Miina AlekHaanja Kooli infoleht nr 27

sandra Pihole, Karolin Jõgevale, Janeli Kõvale, Kristjan Sokale, Jan-Kustav Heierile, Merli Mari Utsalile, Janette Talole, Eva-Lotta Kuusile. Tänu õpetaja Kadri Partsile. * Avaldan kiitust heade tulemuste eest Võrumaa MV sisekergejõustikus 6.02.2014. a järgmistele õpilastele: Kristiina Himmale, Miina Aleksandra Pihole, Kristjan Sokale, Kristjan Kõvale ja Taavi Sügisele. Tänu õpetaja Kadri Partsile. * Avaldan kiitust Merli Mari Utsalile ja Miia Heleene Utsalile väga heade tulemuste eest ETV Swedbanki III etapil 8.02.2014. a Albus. Tänu õpetaja Kadri Partsile. * Avaldan kiitust Kristiina Himmale ja Mihkel Partsile väga heade tulemuste eest Põlvamaa MV suusaorienteerumises 8.-9.02. 2014. a Värskas. Tänu õpetaja Kadri Partsile. * Avaldan kiitust tubli esinemise eest 6. kl inglise keele viktoriinil 08.02.2014. a Võrus järgmistele õpilastele: Teet Soele, Miina Aleksandra Pihole, Germar Moorusele. Tänu õpetaja Svetlana Yavnashanile. Avaldan kiitust väga hea õppimise eest 2013/2014. õppeaasta II trimestril järgmistele õpilastele: 1. Rasmus Hein 1. kl 2. Ketli Saks 1. kl 3. Richard Oppar 1. kl 4. Lisett Samm 2. kl 5. Mattias Antsov 3. kl 6. Sanel Štein 3. kl 7. Kärg Valner 4. kl 8. Miina Aleksandra Piho 6. kl Avaldan kiitust hea õppimise eest 2013/2014. õppeaasta II trimestril järgmistele õpilastele: 1. Marten Laane 1. kl 2. Adeele Valb 1. kl 3. Aigren-Henri Linder 1. kl 4. Kert Lestberg 1. kl

5. Jack Koemets 2. kl 6. Karl Markus Hannust 3. kl 7. Heleen Hansberg 3. kl 8. Kertu –Liis Ihats 3. kl 9. Eva-Lotta Kuus 3. kl 10. Villu Kõva 3. kl 11. Janete Talo 3. kl 12. Kirke- Lee Vodi 3. kl 13. Kristjan Lüüs 3. kl 14. Aveli Valb 3. kl 15. Johanna Sarik 4. kl 16. Merli Mari Utsal 4. kl 17. Sirlen Vodi 4. kl 18. Marge Kons 5. kl 19. Karl-Gustav Vaab 5. kl 20. Kristjan Sok 5. kl 21. Janeli Kõva 6. kl 22. Leo Artur Skott 7. kl 23. Karl-Gustav Sok 7. kl 24. Ilmar Vodi 9. kl Avaldan kiitust Eesti Vabariigi 96. iseseisvuspäeva puhul järgmistele õpilastele: 1.a klass Aigren Henri Linderile 1.b klass Ketli Saksile 2.a klass Lisett Sammile 3.a klass Eva-Lotta Kuusile 3.b klass Janete Talole 4. klass Kärg Valnerile 4. klass Lauri Sügisele 5. klass Jannet Koemetsale 6. klass Janeli Kõvale 7. klass Leo Artur Skotile 8. klass Sander Jõgevale 9. klass Ilmar Vodile Avaldan kiitust Eesti Vabariigi 96. iseseisvuspäeva puhul järgmistele töötajatele: Õpetaja Malle Truijale Õpetaja Maire Nirgile Peakokk Ülle Hailile Koristaja Lea Langile Urmas Veeroja Haanja Kooli direktor

Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit, Carlos Anti Koemets


Loodusega sõbraks Haanja lasteaiapere ja Ruusmäe maja lapsed veetsid 14. veebruaril toreda tunni koos külalisega Keskkonnaametist. Räägiti, kuidas hätta sattunud loomadega käituda. Lapsed tõid palju näiteid oma kokkupuudetest metsloomadega. Eriti põnevaks kujunes aga rollimäng, mille teemaks oli “Linna sattunud loom”.

appi kutsuma. Kleer: Loomapoegi ei maksa koju tuua. Terve looma kõht on punnis, sest ema toidab teda. Haige loom on uimane, tal on silmad kinni. Metsa ei tohi prügi viia, loomad jäävad kinni. Mulle meeldis mägra nahk.

Keili: Nägin loomade nahku ja sain neid silitaÕpetajad Anne ja Ülle küsisid lastelt, mis neile da, väga pehmed olid. kohtumisest meelde jäi. Sädeli: Prügi ei tohi maha visata, loom nuusuKristjan: Ta rääkis meile ägedaid asju. Mulle tab kilekotti ja sööb selle ära. Ta võib ka prügismeeldis mängus ajakirjaniku osa. se kinni jääda. Siilikeselt ei tohi lehti pealt ära Aveli: Mulle meeldis väga. Nüüd ma tean rohvõtta ja loomi ei tohi valvata ega neid koju viia. kem sellest, kuidas loomi aidata. Kui loomad on hädas, peab kutsuma politsei ja Rimo: Mulle meeldis mängus politseinik olla. kiirabi. Richard: Tal olid kaasas mänguloomad ja looÕp Anne Heier ja Ülle Isak made pärisnahad. Ketli: Mulle meeldis näidend. Kert: Kõik oli väga vahva. Märt: Ma sain teada, kuidas loomi aidata, kui nad kuhugi kinni jäävad, näiteks mutta. Nägin jänesenahka, rebase oma ei olnud, rebane on ju kaval. Katriine: Kui loom tuleb linna, peab kaitseameti

Ümarlaud Ruusmäe lasteaiarühmas

Vallavanem Ruusmäel

19. veebruaril toimus Ruusmäe lasteaiarühmas ümarlaud. Lastevanematega olid tulnud vestlema Võrumaa Õppenõustamiskeskuse psühholoogid. Vestluse teemaks oli "Jonn".

25. veebruaril käis meil külas Haanja vallavanem Juri Gotmans. Ta tervitas meid kõiki kättpidi. Laulsime koos ühe kodulaulu ja rääkisime sellest, mis meile Eestimaal meeldib. Siis rääkis vallavanem oma kooliajast ja tööst. Küsisime, kas tema töö on kerge või raske. Ta vastas, et on kergemaid ja raskemaid päevi. Talle meeldivad need päevad, kui kooli- või lasteaialapsed on kusagil toredasti esinenud. Vallavanem tundis huvi, milliste hobidega me tegeleme. Selgus, et nagu meilegi, meeldib ka talle sporti teha.

Lastevanemad said nõu küsida ja jagada teistega oma kogemusi. Lepiti kokku individuaalseid nõustamisi. Psühholoogid tutvustasid kirjandust ning iga lapsevanem sai näpunäiteid lastega edukamaks toimetamiseks. Loodame ka edaspidi teha nõustamiskeskusega koostööd ja soovitame seda teistelegi. Nõuanded on k õigile tas uta. K üs ige julgesti! Lea Sarik Ruusmäe lasteaiarühma õpetaja

Lõpuks joonistasime sellest kohtumisest pildi. Joonistasime vallavanemat. Ta andis pildile ka oma autogrammi. Vallavanem ütles, et talle meeldis meiega koos olla. Meile meeldis ka. Aveli Valb 3. kl

Haanja Kooli infoleht nr 27

Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit, Carlos Anti Koemets


Noorkotkaste ja kodutütarde tunnustamisüritus 6. märtsil kogunesid Võru maleva erinevate rühmade noorkotkad ja kodutütred ning noorliikmed Võru Kesklinna Kooli neljandale korrusele, et osaleda pidulikul koondusel. Kutsetega olid kutsutud need liikmed, kes tulid vastu võtma tänukirju ja erialamärke. Lisaks neile oli ka hulgaliselt valgete pluusidega noorliikmeid, kes elevusega ootasid liikmeks vastuvõttu.

Kodutütarde peavanema ja ringkonnavanema tänukirja ning suusataja erialamärgi sai KAIRI HEIN. Suusataja erialamärgi said veel järgmised Haanja rühma kodutütred; Merli Mari ja Miia Heleene Utsal, Karolin Jõgeva ja Janeli Kõva ning noorkotkad Jan-Kustav Heier, Kristjan Sok, Mihkel Parts ja Kevin Limbo. Sidemehe erikatse märgi sai aga Kristjan Kõva. Kiituskir-

ja said ka toetajaliige Kadri Parts ja rühmajuht Maire Nirk, kes osalesid oma kogudega (Kadril lepatriinud ja Mairel erinevate maade külmkapimagnetid) edukalt noorkotkaste ja kodutütarde kogujate näitusel. Meeldivat koostöö jätku! Rühmajuht Maire Nirk

Noored kotkad turnipeol Võrumaa noorkotkad esindasid Noorte Kotkaste organisatsiooni laupäeval, 8. märtsil Kalevi Spordiseltsi korraldatud Eesti meeste turnipeol. Nad kogusid 58 punkti ning said kuldplaadi, lisaks palju toredaid elamusi peolt ning ekskursioonidelt. Kava autor Thea Turulinn ei suutnud imestust varjata: „Kuidas see teil kõigest kolme nädalaga on õnnestunud nii selgeks saada?“

Pildil Haanja ja Kreutzwaldi rühma poisid ning juhendajad

Võrumaa noorkotkaste võimlemisrühm, kuhu kuulusid ka Jan -Kustav Heier, Sander Peetrisoo, Kristjan Sok, KarlGustav Vaab ja Mairo Hannust, esindas kogu Eestimaa noorkotkaid 8. märtsil Tallinnas Kalevi spordihallis naistepäeva auks toimunud meeste turnipeol. Osa võtsid igas eas mehed ja osalejaid oli kokku 15 rühma. Meie võimlemiskava oli “Sport teeb tugevaks”. Ma ütleksin, et meil läks väga hästi: saime 4. koha ehk kuldplaadi. Haanja Kooli infoleht nr 27

Tallinnasse sõitsime juba reedel. Meile olid organiseeritud huvitavad ekskursioonid. Käisime Kaitseliidu peastaabis, kus kohtusime kolonelleitnant Kiiliga. Edasi sõitsime ekskursioonile teletorni ning märkimata ei saa jätta ka seda, et kõndisime torni vaateplatvormile, 21. korrusele, jalgsi. Õhtu lõpetas ekskursioon Lennusadamasse.

Täpselt nii palju aega jäi turnipoiste leidmiseks ja väljaõpetamiseks. Aitäh juhendajale Tea Kõrsile, Haanja rühmajuhile Maire Nirgile, Kreutzwaldi rühmajuhile Tiia Kiisile ning Haanja ja Kreutzwaldi rühma noorkotkastele, kes kiire väljakutse vastu võtsid ja edukalt finišisse jõudsid! Eva Vodi, noorteinstruktor KL Võrumaa malev

Olid väga toredad, sisukad ja h a r i v a d p ä e v a d . Karl-Gustav Vaab 5. kl Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit, Carlos Anti Koemets


Oskusainete päev Vastseliinas

Targalt internetis võistlusmängu poolfinaalist

26. veebruaril toimus Tartu Raamatukogu Konverentsikeskuse saalis Targalt internetis võistlusmängu Tartu poolfinaal, kus võist6. veebruaril 2014 toimus Vastlesid omavahel piirkondlike võistluste võitjad – Lähte Ühisgümseliina Gümnaasiumis oskusainaasiumi, Avinurme Gümnaasiumi, Haanja Kooli, Pärnu Vanalinnete päev, mis oli mõeldud 5. ja na Põhikooli ja Juuru Gümnaasiumi võistkonnad. 6. klassi õpilastele. Meie koolist võtsid sellest osa Jannet, Karolin ja Janeli koos õpetaja Esmalt tutvustasid võistkonnad ennast ja oma koole ning andsid Kersti Aasaga. See oli vahva ülevaate sellest, mida on nende koolis tehtud veebiturvalisuse ja päev, kus tuli lahendada erine- internetiohutuse teadlikkuse tõstmiseks. Peale tutvustust avanes vaid ülesandeid käsitöös, kunsti õpilastel võimalus näidata oma osavust ning koostööoskust arvuti-, töö- ja tehnoloogiaõpetuses. mängu Kinect mängu mängides. Samal ajal toimus teiste võistkonEsimene oli võistlusmäng. dade osavõtul väitlus teemal „Suhtluskeskkondadesse registreeriSeal oli vaja kokku panna sõna misel peaksid kõik kasutajad tuvastama oma reaalse identiteedi“. ja selle tähendus. Näiteks küsi- Oma teadmisi interneti turvalisusest ning info otsimise oskust said ti, mis on härghöövel või mis on õpilased näidata QR koodi viktoriinis. Kõik võistkonnad said endatangid. Moodustati kolmeliik- le võistluseks tahvelarvutid, seejärel tuli neil üles leida saali seinmelised segavõistkonnad, kuhu tele paigutatud QR koodid ja peale seda nendes peituvad ülesankuulusid erinevate koolide õpi- ded lahendada. Koduse tööna olid õpilased valmistanud interneti lased. Karolini võistkond sai turvalisemat kasutamist käsitlevad lauamängud, mida hindasid sõnade tundmises 2. koha, nii õpilased ise kui ka žüriiliikmed. Tööde seas leidus nii täringu-, Janeli võistkond 3. ja Janneti sõnaseletus- kui ka erinevat tüüpi ülesannete lahendamist käsitlevõistkond 4. koha. Auhinnaks vaid mänge. Võistlus lõppes teatrivooruga, milles võistkonnad esisaime väga ilusad klaasist alu- tasid e-ohutuse lühinäidendi teemal „Kui Arno isaga koolimajja sed, mis olid tehtud Vastseliina jõudis, olid tunnid juba alanud…“. Näidendis hinnati probleemi klaasikojas. Edasi jagunesime püstitamise oskust ja selle edasiandmist läbi etenduses loodud tegruppidesse ja saime osaleda gelaskujude ning olukorrale leitud lahendust. Kokkuvõttes oli kolmes töötoas. Klaasitoas tegi- võistlus väga tasavägine. Tihedas konkurentsis kogus erinevate me klaasist kaelaehteid, liiva- ülesannete tegemisel kõige enam punkte Avinurme Gümnaasium toas liivakaarte sõbrapäevaks, ning teiseks tuli Pärnu Vanalinna Põhikool, kes pääsesid edasi aparvuti teel juhitavate tikkimis- rillis toimuvasse Targalt internetis võistlusmängu finaali. Haanja ja freesimismasinate toas val- Kool saavutas III koha. Haanja Kooli esindasid võistlusel Keity mistasime sõbrapäevaks võt- Kuus, Mirjam Vodi, Kevin Limbo, Johann-Kristjan Toots. Õpilasi mehoidjaid. Päev oli põnev, mi- juhendasid Triinu Grossmann ja Kersti Leit. nule meeldis väga minu enda Kokkuvõtte allikas: targaltinternetis.ee tehtud südamekujuline klaasist kaelaehe. Pilte oskusainete päevast saab vaadata Võrumaa Teataja fotogaleriist. Janeli Kõva 6. kl

Pildi allikas: http://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2014/03/ IMG_8803.jpg

Kosutavat ja rõõmsat koolivaheaega! Kohtume 24. märtsil! Haanja Kooli infoleht nr 27

Toimetajad: Triinu Grossmann, Kersti Leit, Carlos Anti Koemets

Haanja Kooli infoleht nr 27