F00008 skötselanvisning duet 20211020

Page 1

TRIDENT Rullstolscykel DUET

Skötselanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

sida

1. Försäkran om överensstämmelse 2 2. Förord 1 2.1 Beskrivning DUET 3 2.2 Viktigt 3 2.3 Säkerhet 3 2.4 Teknisk information 3 2.5 Dimensioner och vikter 4 2.6 Utrustning standard 4 2.7 Utrustning tillval 4 3. Inställning 4 3.1 Komma i och ur rullstolen 4 3.2 Bromsar 6 3.3 Rullstolsdel och Cykeldel 6 DUET 3.4 Hjul 7 Rullstolscykeln Duet har en cykeldel som kopplas till eller 4. Användning 7 4.1. Viktigt vid färd 7 från rullstolsdelen med ett enkelt handgrepp. Ett praktiskt 4.2. Rekommendationer 7 alternativ till bilen vid kortare turer till exempelvis affären. 4.3. Belysning 7 Kontruktionen är både sportig och ergonomisk och 4.4. Låsning och parkering 7 rullstolscykeln kan vid behov förses med batteridriven 4.5. Säkerhet 8 hjälpmotor. 5. Underhåll 8 5.1. Rengöring 8 Garantitid på Duet är två år. Fordon med elhjälpmotor har 5.2 Generellt underhåll 8 ett batteri med garantitid sex månader. Garantin innefattar 5.3 Däck 8 inte förslitningsdelar som t ex däck, kedja och lampor. 5.4 Reparation 8 Används Duet på annat sätt än vad denna anvisning 5.5 Reservdelar 8 beskriver eller om fordonet modifieras/byggs om utan 5.6 Service 8 leverantörens vetskap gäller inte garantin för produkten. 5.7 Återvinning 8 Vid tillval, elhjälpmotor, är garantin, två år förutom batteriet som har garantitid sex månader. Läs denna skötselanvisning noga innan första färd för att bibehålla kvalitéen på Duet. Maxbelastning total: 180 kg.

2. FÖRORD Copilot är ett fordon som håller hög kvalitet. Läs denna skötselanvisning noga innan första färd för att bibehålla kvalitéen på rullstolscykeln. Vid kontakt med Trident ange alltid individnummer och ordernummer. Denna information finns på cykelramen.

Maxbelasting rullstol: 100 kg Maxbelastning cykeldel: 100 kg. Vikt: 41 kg . Medicintekniska direktivet klass 1 93/42/EEC. Duet är godkänd av, Rheinisch-Westfälischen TÜV, Germany, vad gäller maximal säkerhet.

Trident - Rullstolscykel DUET Skötselanvisning | 1


TRIDENT Rullstolscykel DUET

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt Medicintekniska direktivet klass 1 93/42/EEC

1. Tillverkare: Huka B.V Münsterstraat 13, 7575 ED Oldenzaal, the Netherlands 2. Sammanställare: B.Kamp Managing Director Huka B.V 3. Beskrivning: Rullstolscykel 4. Varunamn: Duet

5. Försäkran: Produkten överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i Medicintekniska direktivet klass 1 93/42/EEC och är CE-certifierad. Tillverkarens representant i Sverige, Trident Industri AB, bestyrker därtill också EG-försäkran vid leveransdatum. 6.

Ort och datum för försäkran:

Ängelholm 2016-02-26

7. Tillverkarens representant, Sverige: TRIDENT INDUSTRI AB Metallgatan 27 262 72 Ängelholm 0431-44 95 00

Joakim Majava VD, TRIDENT INDUSTRI AB

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | info@trident.se | www.trident.se 2 I Trident - Rullstolscykel DUET Skötselanvisning


TRIDENT Rullstolscykel DUET

2.1 Beskrivning DUET

2.3 Säkerhet

1 3 2 4 5

Duet är ett sportigt fordon som fungerar bäst vid varsam hantering. Cykla försiktigt och undvik att köra av och på trottoarkanter. Upptäcker du skador på fordonet byter du ut delarna omgående för att undvika skaderisk vid färd.

8 6 7 10 9 11 1. Sits med säkerhetsbälte 2. Handbroms och parkeringsbroms 3. Nackstöd 4. Växlar 5. Cykeldel 6. Rullstol 7. Länkhjul 8. Fotstöd 9. Höjdjustering för styret 10. Ekerskydd 11. Stöd

2.2 Viktigt Duet är ett kombinationsfordon som består av två delar, en rullstolsdel och en cykeldel med åtta växlar. Duet med elhjälpmotor har sjuväxlat nav. Det är viktigt att följa anvisningarna för att fordonet skall fungera länge utan problem. ● Maxlast för rullstolsdelen är 100 kg, för cykeldelen 100 kg. ● Trafikregler och säkerhetsföreskrifter skall följas i alla situationer. Cykeln får inte användas på annat sätt än vad denna anvisning beskriver. ● Gör ej tekniska ombyggnationer av Duet då detta påverkar garanti och trafiksäkerheten. ● Duet är inte terränggående. Cykla endast på anlagda vägar. Anpassa färden efter trafik- och väderförhållande.

1. Föraren av Duet skall vara minst 16 år. 2. Kontrollera fordonet innan färd så att det är trafiksäkert. 3. Trafikrelger skall följas. 4. Rullstolsanvändare skall efter behov ha bälte för att sitta säkert. 5. Använd alltid godkänd hjälm, både förare och passagerare. 6. Cykla extra försiktigt på hal, sluttande och ojämn väg. 7. Se till att du syns vid mörker och vid dålig sikt. Följ trafikföreskriften om belysning tänd på cykel vid mörker, gäller både fram och baklykta. Använd gärna reflexväst. 8. Cykla sakta på gångvägar. 9. Lås alltid cykeln vid parkering för att undvika stöld.

2.4 Teknisk information ● Sits, nackstöd och fotstöd är tillverkade av ABS kompositmaterial. Det mjuka överdraget är avtagbart och tvättbart i 40°, handtvätt. ● Cykeln är lackerad med tre lager pulverlack. ● Hjul 47-559 (26x1,75 inch) med integrerade reflexer. ● 8 växlar (Schimano Nexus) och fotbroms. (7 växlar vid beställning med elhjälpmotor.) ● Främre kedjeklinga med 38 tänder och kedjeskydd. ● Bakre kedjeklinga med 28 tänder. ● Trumbroms samt parkeringsbroms. ● Halogenlampor med dynamo.

Trident - Rullstolscykel DUET Skötselanvisning | 3


TRIDENT Rullstolscykel DUET

2.5 Dimensioner och vikter

3. INSTÄLLNING

● Rullstolsdel Längd: Bredd: Höjd: Höjd: Vikt:

80-140 cm (utan eller med fotstöd) 69 cm 107 cm (med nackstöd) 78 cm vid leverans 27 kg

Vid levernas av fordonet är det viktigt att kontrollera att alla fästen är spända och justerade till användare innan färd.

● Cykeldel Längd: Bredd: Höjd: Vikt:

131 cm 36 cm 85 cm med sadel 12,5 kg

● Cykel- och rullstolsdel ihopkopplade Längd: 265 cm Vikt: 39,5 kg

Styre ska spännas och riktas innan första färd. Detta är viktigt för din säkerhet.

3.1 Komma i och ur rullstolen A. Sänk Rullstolen. Lås parkeringsbromsen, se bild A. Koppla loss rullstolsdel med cykeldel. Rullstolens läge lutas framåt så att de små framhjulen står på marken.

2.6 Utrustning standard ● Cykeldel med cykelstöd ● Rullstolsdel med sits och dyna. ● Hand-, pedal- och parkeringsbroms. ● Halogenlampor med dynamo. ● Fyrpunktsbälte till rullstol. ● Avtagbart nackstöd till rullstol. ● Fotstöd till rullstol som är höj- och sänkbart. ● Ekerskydd till rullstol. ● Vita reflexer fram. ● Ringklocka ● Pump ● Reparationskit med verktyg

B. Fotstöden kan svängas åt sidan för att enklare komma i och ur rullstolen. ● Ta ut sprinten (1). Sväng fotstödet åt sidan. Efter förflyttning svänger du tillbaks stödet och låser med sprinten.

2.7 Utrustning tillval ● Armstöd till rullstol. ● Abduktionsblock till rullstol. ● Dynor i olika modeller och tjocklekar till rullstol. ● Tippskydd ● Elhjälpmotor

C. Höjdjustering av fotstödet Du justerar djupet på fotstödet (se punkt 2) och höjden (se punkt 3). D. Justering av fotstödets vinkel. Vinkeln justeras genom att du lossar på skruvarna under stödet, justerar och spänner skruvarna igen.

4 I Trident - Rullstolscykel DUET Skötselanvisning


TRIDENT Rullstolscykel DUET

E. Demontering av fotstödet Du lossar fotstödet genom att lossa skruvarna. Förvara det sedan på ett säkert ställe. F. Justering av nackstödet. Lossa skruvarna (1), justera vinkeln och höjden på nackstödet, därefter spänner du skruvarna.

1

G. Finjustering av nackstödet. Lossa skruvarna, flytta nackstödet framåt eller bakåt till rätt läge, fäst skruvarna igen. Nackstödet kan användas både som huvudstöd (högre upp) eller som nackstöd (längre ner). På bilden visas verktyget som sänds med för justering av nackstödet.

H. Säkerhetsbälte. Rullstolsanvändaren skall använda bälte enligt hans/hennes handikapp. Det är viktigt att användaren sitter säkert i rullstolen. 1. Fot och ankelfäste 2. Lårsele 3. Midjebälte 4. Axelremmar 5. Kardborrband 6. Snabbspänne

3.

5.

6.

I. Montering av sits. Placera sitsen på ramen/stagen (2) mellan hjulen (1). Kläm fästena på undersidan av sitsen. Kontrollera att sitsen är korrekt monterad. 1. 2.

J. Justering av vinkeln på sitsen. Dra tillbaks spaken på sitsen (1), vrid 90° för att låsa. Lossa ryggstödet (2), justera till rätt lutning. Fixera lutningen genom att vrida spaken igen 90°, tills du hör ett klickljud när spaken hittar rätt fixeringsläge. 2. 1.

1.

2. Anpassa rullstolens tyndpunkt så att rullstolsdelen inte tippar framåt när rullstolsandvändare lutar sig framåt och ingen sitter på den ihopkopplade cykeldelen.

4.

Trident - Rullstolscykel DUET Skötselanvisning | 5


TRIDENT Rullstolscykel DUET

JK. Justering Lossa stänkskydden och ta bort sitsen. Lossa de fyra klämmorna och justera ramen. Använd försktigt gummihammare om ramen kärvar. När du fått ramen i rätt position spänn klämmorna och montera stänkskärmarna.

3.3 Rullstolsdel och cykeldel Rullstolsanvändaren kan sitta kvar i rullstolen när cykeldelan moteras eller demonteras. Observera! Lägg alltid rullstolsbromsen i parkeringsläge. L. Höjdjustering av rullstolens handtag. O. Ansluta Rullstol- med cykeldel. Lossa klämmorna (1 och 2) på båda sidor, justera höjden Kroka i cykeldelen (1) med rullstolens anslutning (2) och spänn åt klämmorna. Kontrollera att handtaget är sitter på undersidan av kopplingsfästet. Luta rullstolen låst i position innan du använder rullstolen. försiktigt tills kopplingarna möts. Lås kopplingen med 2 1 bygeln på ovansidan (3). 3. 4.

3.2 Bromsar M. För handtaget uppåt för att bromsa. Fixera bromshandtaget med låsningen då du parkerar.

1. 2. Koppla Rullstolsdelen från cykeldelen. Öppna bygeln (3), sänk rullstolen, kroka av anslutningskopplingen (2). Är det tungt att öppna bygeln kan detta regleras genom att justera skruvarna på bygeln (4). P. Justering av sadel Cykelns sadel kan justeras i höjd och lutning.

N. Finjustering av broms Bromsarna är justerade från fabrik. Bromsarna kan finjusteras om det finns behov. Justeringen måste utföras lika på båda sidor. Kontrollera detta noga innan första färd för säker cykling.

6 I Trident - Rullstolscykel DUET Skötselanvisning


TRIDENT Rullstolscykel DUET

3.4 Hjul ● Kontrollera att hjulen är hela och pumpade. Är däcken slitna byts dessa ut. Välpumpade däck håller längre, bromsar effektivare och hjulen rullar lättare. Däck med lite luft slits snabbare än välpumpade. ● Ekrar. Det är viktigt att ekrarna är symetriskt spännda i fälgen. Ekrarna är korrekt spännda från fabrik. Byts någon eker är det viktigt att dessa spänns korrekt för att fälg och däck inte ska gå sönder. Vid tveksamhet, kontakta kompetent personal. ● Navet i hjulet är injuserat vid leverans. Vobblar hjulet, för oljud eller är tungt att snurra, kontaktar du kompetent personal. ● Pedaler och vevaxel är injusterade vid leverans. Skulle pedalarmarmna glappa tar du bort kåpan och spänner bulten som håller pedalarmarna. Om pedalerna behöver spännas vrider du fast dessa, den vänstra pedalen är gängat moturs och den högra medurs. ● Kedjan skall vara spänd och inte skrapa emot. Behöver detta justeras kontakta kompetent personal.

4. ANVÄNDNING

● Kör försiktigt på våta, hala, lutande och smala vägytor. ● Duet är inte terränggående, cykla därför på anlagda vägar och i anpassad hastighet. ● Vid parkering, bromsa och lås broms vid stillastående.

Det är inte tillåtet att transportera annat än två personer på Duet, en person i rullstolsdelen. Ej heller transport av annan last är tillåtet. Duet får ej ihopkopplas/bogseras med andra fordon.

Trampning under växling kan göra att växeln går sönder och garantin förverkas.

4.2 Rekommendationer ● Färdas med Duet på jämna och anlagda vägar. Duet kan användas året om men tänk på att saltade vägar kan påverka metalldelarna på Duet. ● Kontrollera att däcken är pumpade innan färd. ● Undvik att barn vistas runt cykeln särskilt vid hjulen. ● Kontrollera regelbundet bromsarna och att belysningen fungerar. ● Följ trafikreglerna och kör varsamt.

4.3 Belysning 4.1 Viktigt vid färd ● Innan färd kontrollera alltid funktionen av Duet och att den är trafiksäker. ● Provkör Duet innan första färd. Duet har inte samma styr och bromsegenskaper som en vanlig två-hjul cykel. Cykla försiktigt. ● Duet lutar sig automatiskt in i kurvorna. Du förbättrar balansen som förare genom att luta dig inåt i kurvor. ● Tänk på att Duet behöver en stor svängradie. Har du för snäv radie, stanna och hoppa av cykeln och lyft in cykeldelen i rätt position.

Vid mörker och dålig sikt ha alltid belysningen på för din och andras säkerhet. Kontrollera regelbundet att belysningen fungerar. ● Kontrollera att vajern mellan lampa och dynamo har kontakt. Är vajern rostig eller att skyddshöljet på vajern gått sönder ska den bytas. Kontakta kunnig person. ● Kontrollera att lampan inte oxiderat i dess fäste. ● Kontrollera även att dynamon är i mitten av hjulet.

4.4 Låsning och parkering

Lås alltid Duet då du inte använder den. Har du möjlighet Duet är konstruerad för två personer, en förare och en passagerare. Färdas Duet utan passagerare att förvara cykeln och även under vinterförvaring inomhus, blir Duet instabil. Med passagerare tyngdpunkten är detta att föredra. stabiliserad och lättare att manövrera och bromsa.

● Cykla med ansvarstänk och följ trafikreglerna. Säkerhet före hastighet. ● Både förare och passagerare skall använda hjälm och gärna reflexväst.

Trident - Rullstolscykel DUET Skötselanvisning | 7


TRIDENT Rullstolscykel DUET

4.5 Säkerhet

5.4 Reparation

1. Kontrollera att Duet är trafiksäker innan färd. 2. Följ gällande trafikregler för din säkerhet. 3. Använd hjälm 4. Kör extra försiktigt vid våta, hala, lutande vägar. 5. Tänd belysningen vid mörker och dålig sikt. 6. Anpassa hastighet till väglag och trafik. 7. Vid parkering lägg i bromsen och fäll ner fotstödet på cykeldelen. Lås cykeln.

När du upptäcker fel och avvikelser som du själv inte kan åtgärda, kontakta Trident. Många fel kan avhjälpas med rådgivning via telefonservice. Tänk på att inte modifiera Duet eller byta ut delar som kan påverka din garanti av Duet och fordonets trafiksäkerhet.

5. UNDERHÅLL 5.1 Rengöring Rengör Duet med ljummet vatten, milt rengöringsmedel och mjuk trasa. Rengör inte med högtryckstvätt. Vid grövre nedsmutsning använd borste.

5.2 Generellt underhåll

5.5 Reservdelar Reservdelar köper du via din leverantör av Duet. Ring Trident för information 0431-44 95 00.

5.5 Service Rekommendationer för service av fordonet är en gång per år. Detta för att hålla säkerställa säkerheten på fordonet vid användning.

5.6 Återvinning

Förbrukad produkt skall lämnas till återvinningscentral Dessa punkter är återkommade och behöver underhåll eller delad i materal så mycket som är möjligt. bytas ut vid förslitning. ● Kedja - Rengör och smörj. ● Ekrar, kedjeklinga och växeldelar - Rengör och smörj. ● Bromskablar - Justera. ● Däck - Pumpa till rätt lufttryck. Slitet däck byts ut. ● Lampor - Byt trasiga lampor. ● Handtag - Byt ut om det är slitet. ● Kontrollera ekrarnas spänning av en kompetent personal efter var 300 km.

5.3 Däck

På Trident är produktförbättringsarbetet en fortlöpande process och genomförs kontinuerligt. Av den anledningen kan den levererade produkten skilja sig från bilderna i denna beskrivning.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | info@trident.se | www.trident.se 8 I Trident - Rullstolscykel DUET Skötselanvisning

F00008 20211020

Håll däcken välpumpade. Däcken har bilventiler och kan mätas och fyllas på bensinstation. Om du akut måste pumpa däcken finns en handpump fastsatt på cykelramen. Framhjulen har innerslang som kan bytas utan att hjulet behövs demonteras. ● Rekommenderat lufttryck: Stort däck 3,5 PSA, litet däck 2,5 PSA. På däck som är monterade står även rekommenderat lufttryck.