{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

TRIDENT Elrullstol PENDEL

Skötselanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING

sida

1. Försäkran om överensstämmelse 2 2. Förord 3 2.1. Leverans 3 2.2. Garanti 3 2.3. Beskrivning kontrollpanel 3 2.4. Bromsar 5 2.5. Tändningslås 5 2.6. Laddningskontakt 6 2.7. Signalhorn 6 2.8. Blinker 6 2.9. Reglage för höj- och sänkning 6 2.10. Nödstopp 6 2.11. Ventil för höj- och sänkning 6 3. Fixering av manuell rullstol 7 3.1. Fixeringsspakar 7 PENDEL 4. Innan du kör fordonet 7 5. Rekommendationer vid färd 8 Pendel erbjuder en frihetskänsla och självständighet som 6. Parkera 8 vida överträffar den klassiska elrullstolen. På ett snabbt och komfortabelt sätt kan passageraren ta sig fram, oberoende 7. Batteri 8 7.1. Generell information 8 av assistans. Den har avsevärt bättre vägegenskaper och 7.2. Laddning av batteri 9 komfort än en vanlig elektrisk rullstol. Samtidigt är den 8. Underhåll 9 lättmanövrerad och kraftfull likt en scooter. 8.1. Pumpning av däck 9 8.2. Däck 9 Genom att den manuella rullstolen rullas direkt i fordonet 8.3. Motor 9 skonas axlar och överkropp. Med ett knapptryck sänks den 8.4. Lufttryckssystem 9 bakre delen ner till marken, uppkörningsrampen fälls ner 8.5. Rengöring 10 och det är bara att köra på. Ett nytt knapptryck och Pendel 8.6. Belysning 10 återgår till körläget och rullstolen fixeras. Väl framme 8.7. Lampor 10 befinner sig passageraren redan i sin egen rullstol. 8.8. Säkring 10 9. Felsökning självtest 10 10. Felsökningsschema 11 11. Teknisk specifikation 12 12. Dimension 12 12.1. Reparation 12 12.2. Reservdelar 12 Maxbelastning total: 125 Kg. 12.3. Service 12 Egenvikt: 160 Kg 12.4. Återvinning 12 Pendel elrullstol är testad av TÜV och uppfyller de svenska normerna för förskrivning. RWD: EU-Homolgati som 45 km/h fordon. Medicinekniska direktivet klass 1 93/42/EEC Elrullstol Pendel är patenterad och ritningar och design är skyddade av copyrigt.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning | 1


TRIDENT Elrullstol PENDEL

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE enligt Medicintekniska direktivet klass 1 93/42/EEC

1. Tillverkare: Huka B.V Münsterstraat 13, 7575 ED Oldenzaal, the Netherlands 2. Sammanställare: B. Kamp Managing Director Huka B.V 3. Beskrivning: Ellrullstol 4. Varunamn: Pendel 5. Försäkran: Produkten överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i Medicintekniska direktivet klass 1 93/42/EEC och är CE-certifierad. Tillverkarens representant i Sverige, Trident Industri AB, bestyrker därtill också EG-försäkran vid leveransdatum. 6.

Ort och datum för försäkran:

Ängelholm 2016-02-29

7. Tillverkarens representant, Sverige: TRIDENT INDUSTRI AB Metallgatan 27 262 72 Ängelholm 0431-44 95 00

Michael Hermansson, VD, TRIDENT INDUSTRI AB

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se 2 I Trident - Ellrullstol PENDEL Skötselanvisning


TRIDENT Elrullstol PENDEL 2. FÖRORD

2.2. Garanti

För att färden skall bli så trevligt som möjligt är det viktigt att du först läser hela bruksanvisningen. I texten hittar du återkommande rutor med viktiga punkter. När du förstår hur fordonet Pendel fungerar kan du läsa bruksanvisningen en gång till med rutorna, viktiga punkter.

Garantitiden är 2 år undantaget batteri som har garantitid på 1 år. Garantin innefattar inte förslitningsdelar, som t ex däck, glödlampor m m. För att garantin inte ska förverkas, kontakta Trident Industri AB vid skador eller fel innan ni åtgärdar eventuella defekter. Vid felanmälan skall ordernummer och ramnummer meddelas.

● Exempel på ruta med viktiga punkter.

● Innan du använder detta fordon skall du läsa hela bruksanvisningen. ● Pendel elrullstol är ett fordon byggt för att transportera en person som sitter i rullstolen. ● Total maxbelastning är 125 kg. (Lämplig transport är vanlig rullstol eller rullstol med lätt hjälpmotor.) ● Fordonet har ett säkringssystem anpassat till rullstolar som har bakre hjulstorlek, 24" eller 26". ● Pendel är inte byggd för att användas utanför anlagda vägar. ● Förutom trafikvana, måste användaren ha tillräcklig motorik i händerna för att styra och bromsa. ● Kör aldrig fortare än maxhastigheten, 25 km/h, detta gäller även i nedförsbacke, då motorn kan skadas.

2.1 Leverans Pendel levereras komplett med: • Batteriladdare • Skötselanvisning Trident - Elrullstol Pendel. Pendel kan anpassas med följande saker: • Justering av styrets höjd och avstånd. • Justering av säkringspunkterna mot vilken rullstolen är säkrad, de anpassas till storleken på din rullstol. • Sänkning av den maximala hastigheten. • Anpassning av “sköldpadds-hastighet”. • Anpassning av hastighet bakåt. • Anpassning av motorbromsen.

2.3. Beskrivning kontrollpanel 4

11

5

9

8

10

Fig 1: Kontrollpanel 1) Styre 2) Gashandtag 3) Instrumentbräda 4) Broms 5) Hastighetsmätare 6) Tändningslås

3

4

4

1

2

6

12

7

7) Laddningskontakt 8) Signalhorn 9) Blinker 10) Reglage för höj- och sänkning 11) Nödstopp 12) Ventil för höj- och sänkning

2.3.1. Styre

Håll händerna på styret när du kör fordonet. Styret går att justera till önskad höjd. Justeringen görs genom att lossa bulten på styret, justera till rätt höjd och sedan spänna bulten igen. ● Efter du justerat höjden på styret. Kontrollera att du har full vridmöjlighet i styret och att alla funktioner fungerar.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning | 3


TRIDENT Elrullstol PENDEL 2.3.2 Gashandtag

Med gashandtaget reglerar du farten på fordonet. För att accelerera vrider du handtaget försiktigt. Håll handtaget i samma position när du uppnått önskad hastighet. När du vill stanna vrider du handtaget i motsatt varv tills fordonet stannar. ● Tänk på att snabba hastighetsförändringar ger fordonet okontrollerbara rörelser vilket kan skada brukare och fordon. Öka och sänk hastighet försiktigt. Innan du startar fordonet. Kontrollera att gashandtaget går att vrida. ● Kontakta leverantör om gashandtaget är onormalt trögt eller snurrar utan motstånd.

2.3.3 Instrumentbräda k j i g h

2.3.3.a Hastighetsmätare/Trippmätare

Ställ in hastighetsmätaren på km/h. På displayen kan du se kördistans, körtid, total kördistans och klocka.

2.3.3.b Backknapp

Det är möjligt att backa fordonet. För att backa skall fordonet stå still, tryck sedan på backknappen. När du backat klart stannar du fordonet och trycker på knappen igen. ● Tryck inte på backknapp under färd, fordonets elektronik och motor kan gå sönder. Backa från stillastående läge.

2.3.3.c ”Sköldpadds-hastighet” knapp

Med denna knapp kan du välja en behaglig högsta fart på 9 km/h. Aktivera denna knapp innan färd inte under färd. ● Aktivera inte ”Sköldpadds-hastighet” under färd, fordonets elektronik och motor kan gå sönder.

2.3.3.d Hissknapp

Med denna knapp höjer du golvet i Pendel till körläge. Är inte golvet i rätt höjd indikerar lampan rött när golvet är i rätt höjd slocknar lampan. Körläge aktiveras automatiskt när golvet hamnar i rätt läge. ● Kontrollera att rampen bak är uppfälld innan du trycker på hissknappen. Om rampen inte är uppfälld låter kompressorn men golvet höjs inte.

a b c d e f

a) Hastighetsmätare/ f) Varningsljus Trippmätare. g) Batteriindikator b) Backknapp h) Höger blinker c) ”Sköldpadds-hastighet” knapp i) Köraktivering d) Hissknapp j) På/av lampa e) Belysningsknapp k) Vänster blinker

2.3.3.e Belysningsknapp

Med denna knapp tänder och släcker du belysningen.

2.3.3.f Varningsljus

Med denna knapp tänder och släcker du varningslampan.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se 4 I Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning


TRIDENT Elrullstol PENDEL 2.3.3.g Batteriindikator

Denna display visar nivån på energin i batteriet. Beroende på hur snabbt, backigt, hur kall utetemperatur du har och om du kör med ljus tänd, räcker laddningen i ditt batteri.

Tänk på: • Vid kalla utetemperaturer är effekten i batteriet lägre. Ladda batteriet i rumstemperatur för att bibehålla batterikapaciteten. • Kör du fordonet med belysningen tänd, drar dette extra energi. • Kör du i backig terräng drar detta mer energi än i plan. • ”Range” visar ungefärlig kvarvarande körstäcka till nästa laddning. • Kör du i hård motvind drar detta mer energi. • Väl pumpade däck gör att fordonet drar mindre energi, mindre motstånd mot väglaget. • Ett gammalt batteri har inte samma laddningskapacitet som ett nytt. • Planera din energiförbrukning till nästa laddningsmöjlighet. • Fordonet sänker automatiskt hastigheten när energin i batteriet håller på att ta slut. • När lampan längst till höger blinkar på diplayen kan du bara köra några kilometer till innan batteriet är helt tomt.

2.3.3.h.k Blinker

Lamporna, blinker höger och vänster, lyser när du trycker på blinkerknappen på styret.

2.3.3.i Köraktiveringslampa

När denna lampa inte lyser kan du köra fordonet.

2.3.3.j På/Av lampa

När nyckeln i tändningslåset är aktiverad, lyser denna lampa.

2.4 Bromsar

Fordonet har tre bromssystem, enligt gällande regler för fordon i trafik. 1) Mekanisk broms 2) Hydraulisk broms 3) Parkeringsbroms

1

3

2

2.4.1 Mekanisk broms

Bromssystemet aktiveras med handtaget på styrets vänstra hand. Denna reglerar trumbromsen på framhjulet.

2.4.2 Hydraulisk broms

Bromssystemet aktiveras med handtaget på styrets hörga hand. Denna reglerar trumbromsen på båda bakhjulen.

2.4.3 Parkeringsbroms

Bromssystemet aktiveras med spaken på styret. Bromsen är anknuten till framhjulet. När du lägger i parkeringsbromsen sänks fordonet till lågt läge. ● Kontrollera att parkeringsbromsen inte är i när du kör.

2.5 Tändningslås

Detta är huvudtändningen. Genom att vrida nyckeln startar du motorn. Du kan inte ta ur nyckeln när motorn är igång.

Tändningslås

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning | 5


TRIDENT Elrullstol PENDEL 2.6 Laddningskontakt

Här laddar du fordonets batteri. Anslut laddningskontakten och ladda batteriet, under laddning kan inte fordonet köras. När laddningen är klar lossa laddaren genom att trycka på knappen ovanför laddningskontakten.

2.9 Reglage för höj- och sänkning

Fungerar inte hissknappen på instrumentbrädan kan du trycka på den här knappen istället. Denna funktion är direktkopplad till en kompressor som styr hissfunktionen i fordonet. Knappen sitter långt fram nära styrstaget.

Knapp som lossar laddare från kontakt. Laddningskontakt

2.7 Signalhorn

Knapp för att tuta finns på vänster styrhandtag.

Blinkerreglage

● Tänk på att när du aktiverat kompressorn med tryck måste du trycka på knappen igen för att stänga av. Kompressorn blir annars överhettad och kan skadas.

2.10 Nödstopp

På vänster styrhandtag sitter knappen för nödstopp. Den används endast om du behöver stänga av fordonet snabbt.

Signalhorn (Tuta)

● Tänk på att använda tutan endast som varningssignal till övriga trafikanter. Använd med sparsamhet, signalen är hög.

2.11 Ventil för höj- och sänkning 2.8 Blinker

Knappen till blinkerreglaget har du på vänster styrhandtag. Du aktiverar blinker höger eller vänster beroende på åt vilket håll du för reglaget. På instrumentpanelen ser du respektive lampa vid blinkning.

Reglaget sitter vid tändningslåset. Ventilen släpper ut lufttrycket och fordonet sänker sig. Vill du höja fordonet slår du ventilreglaget åt andra hållet innan du trycker på hissknappen.

● Tänk på att blinkningen skall manuellt stängas av på reglaget.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se 6 I Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning

Ventil


TRIDENT Elrullstol PENDEL

● Tänk på att ventilen måste vara stängd innan du trycker på hissknappen, är den öppen släpps luften ut och fordonet höjs inte.

3. FIXERING AV MANUELL RULLSTOL

När du kör fordonet skall rullstolen fixeras i sitt läge. Detta gör du med fixeringsspakarna som finns på båda sidorna i fordonet. Spakarna kan justeras till det läge din rullstol behöver. Kontrollera först att luftmängden är korrekt i den manuella rullstolens däck. Rulla in i fordonet med rullstolen. ● Tänk på att om inte rullstolen är fixerad, kan du, rullstolen och fordonet skadas vid färd.

3.1 Fixeringsspakar

Nedan följer några punkter du kan kontrollera för att säkerställa att fixeringen är korrekt. ● Rullstolens däck ligger tätt mot vinkeln och fixeras något ovanför centerdiameter på rullstolens hjul. När fordonet fixerar och låser sig för färd pressas rullstolen ner mot golv och förstärker fixeringen. ● Kontrollera att fixeringen ligger an och i samma läge av båda bakhjulen på rullstollen. ● Efter du höjt bakrampen. Justera djupet på fixeringen till rätt läge. Rullstolsdäcket skall pressas ner mot golvet. ● Fixera med skruven i detta läge, inför nästa färd.

Rullstolens hjul

2

► 3

4

● Prova i olika lägen av fixering innan du startar färd med fordonet. Det är viktigt att rullstolen står fixerad stabilt för att undvika eventuella skador i färd.

1

Fixeringsspakarna kan justeras i höjd (1), djup (2) och bred (3). När rätt djup är klart, säkra avståndet genom att fixera det med fixeringsskruven (4).

4. INNAN DU KÖR FORDONET

När du skall köra fordonet för första gången kontrollera att alla justeringar är rätt inställda och att alla funktioner fungerar som de ska. Fordonet är parkerat med rampen nere. Kör på rampen försiktigt med din manuella rullstol. ● Tänk på att rampen till fordonet lutar, kör på försiktigt. ● Rulla in den manuella rullstolen tills de stora hjulen ligger mot fixeringsspakarna. ● Bromsa rullstolen när du hittat rätt läge. ● Sätt i nyckeln i tändningen och vrid om.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning | 7


TRIDENT Elrullstol PENDEL ● Kontrollera att nödstopp och att lamporna på instrumentbrädan fungerar som det ska. ● Kontrollera att ventilen för höj- och sänkning är stängd. ● Kontrollera att ventilen är stängd annars höjs inte fordonet och kompressorn kan bli överhettad. ● Tryck på hissknappen. Nu startar kompressorn och fordonet höjs. Håll in hissknappen tills kompressorn slutar av sig själv. När köraktiveringslampan slocknar är fordonet klart för färd. ● Kontrollera att bakrampen stängts ordentligt och att inget föremål finns mellan fixeringsspak och hjul.

● Trafikregler gäller även för det fordon du kör. Följ trafikregler och kör extra försiktigt på gångvägar med skymd sikt. ● Tänk på att vädret påverkar underlaget, kör med försiktighet vid risk för halka. ● Kör aldrig fortare än 25 km/h i nerförsbacke, du kan förstöra fordonets motor. ● Följer du inte rekommendationerna vad gäller körning kan du utsätta dig själv, ditt fordon och andra för fara.

6. PARKERA

● Använd alltid ”Sköldpadds-hastighet” när du kör på trottoar och gångvägar.

● Innan du parkerar, kontrollera parkeringsplatsen att den är stor nog för fordonet, plan yta utan lutning, inga ojämnheter och gott om utrymme bakom för att komma ut ur fordonet med din manuella rullstol. ● Lägg i parkeringsbromsen och stäng av tändningen med nyckeln. Ta ur nyckeln ur tändningslåset. ● Slå ventilen neråt och släpp ut luften i fordonet. Fordonet sänker sig. ● Bakrampen fälls ner automatiskt när du sänker fordonet ända ner till marken. ● Lossa bromsen på din rullstol och rulla försiktigt baklänges ur fordonet. Tänk på lutningen på rampen så du inte tippar bakåt med rullstolen.

5. REKOMMENDATIONER VID FÄRD

7. BATTERI

● Släpp parkeringsbromsen. Håll båda händerna på styret och håll in det vänstra bromshandtaget. Kontrollera att bromslampan lyser. ● Släpp bromshandtaget försiktigt och gasa mjukt med gashandtaget på höger hand. Fordonet rör sig framåt. ● Gasa alltid mjukt och försiktigt för att undvika skada.

Dessa rekommendationer är för att du skall ha en bibehållen funktionalitet på fordonet länge utan krångel. ● Använd endast Pendel på plan vägbana. Fordonet är inte byggd att ta sig fram i “off-road”. ● Kör inte i djupa hål, du kan fastna och fordonet kan gå sönder. ● Kör inte igenom vatten- eller lerpölar. Fordonets elektronik kan skadas. ● Planera för säker körning. ● Kör försiktigt i backar och undvik backar med större lutning än 17°. ● Fordonets maxbelastning är 125 kg. ● Var inte fler än en passagerare i fordonet. ● Transportera inte andra fordon eller rullstolar än de fordonet är avsett till.

7.1 Generell information

Fordonets batteri är ett underhållsfritt batteri om du följer punkter nedan och laddningsinstruktionerna. ● Lägg aldrig metallföremål, verktyg på batteriet då det kan bli kortslutning. ● Använd aldrig öppen eld vid batteriet eftersom laddning av batteri kan ge brännbar gas. ● Ladda alltid batteriet i väl ventilerat utrymme. ● Låt aldrig batteriet bli helt urladdat. Vid färd reglerar fordonet detta genom att sänka farten när laddningen håller på att ta slut. ● Ladda alltid batteriet en gång varje månad under vinterförvaring även när du inte använder fordonet. ● Vid kalla temperaturer ladda batteriet ofta gärna efter varje färd. Vid kalla temperaturer laddas batteriet långsammare.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se 8 I Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning


TRIDENT Elrullstol PENDEL ● Håll batteriet och dess poler rena. ● Uppstår problem med batteri eller om du måste byta batteri, kontakta Trident. ● Trasiga batterier är farliga sopor och skall hanteras enligt återlämning av batterier på din kommuns sophantering. ● Följer du inte den generella information om batteriet kan batteriet påverkas negativt och förkorta livslängden, dessutom gäller inte garantin för produkten.

8. UNDERHÅLL 8.1 Pumpning av däck

För att bibehålla bäst funktion i fordonet skall däcktrycket kontrolleras regelbundet. Vi rekommenderar en gång i veckan. Trycket skall vara, 2,5 Bar/36 PSI, på bak och framhjul. Är du känslig för vibrationer rekommenderas att sänka trycket till 2,2 Bar/32 PSI. ● Vid leverans av fordonet är trycket högre än vad som behövs till bruk, ca 0,5 Bar. Justera trycket innan första färd.

7.2 Ladding av batteri

Följ punkterna nedan för att ladda på rätt sätt. ● Ta bort nyckeln från tändningslåset. ● Sätt batteriladdaren där den har god ventilation. ● Anslut laddningskabeln med laddningskontakten på fordonet. ● Anslut den andra laddningkabeln till 220V eluttag. Sätt på laddaren. Batteriet laddas automatiskt. ● Läs noggrant den generella informationen i denna manual innan du laddar batteriet. ● När batteriet är fullladdat, stänger du av laddaren och tar bort laddningskabeln ur laddningskontakten. Tryck på den lilla knappen ovanför laddningskontakten för att frigöra kabeln från kontakten. ● Följer du inte denna information om batteriet kan batteriet påverkas negativt och förkorta livslängden på batteriet. ● Använd endast den batteriladdare som följde med Pendel vid leverans. Andra laddare kan skada batteriet. ● Står fordonet stilla en längre tid. Kontrollera laddningen varje vecka och ladda när det behövs. ● Följer du inte denna information om batteriet och problem uppstår gäller inte garantin på produkten.

8.2 Däck

Kontrollera en gång i månaden mönsterdjupet på däcken. Är däcken slitna byt ut dem. ● Tänk på att ett slitet däck gör att fordonet tappar rätt köregenskap. Är däcken utslitna, byt ut dem.

8.3 Motor

Fordonets motor är i stort sett underhållsfri. Det som kan uppstå är att drivkedjan blir slack och behöver spännas/ justeras. ● Vi rekommenderar att du låter tekniker se över fordonet en gång/år, för att förebygga skador och tekniska problem.

8.4 Lufttryckssystem

En avfuktare ingår i lufttryckssystemet. Den förhindrar ansamling av fukt i slangen. Vid intensiv användning av fordonet, dränerar du det uppsamlade vattnet en gång var 3:e månad. Eftersom denna del finns inbyggd inne i fordonet kontaktar du tekniker för att ta hand om detta. ● Finns det ansamlat vatten i fordonets system och den står ute i kyla under 0°, fryser det ansamlade vattnet och skadar fordonet. Kontrollera att det inte finns ansamlingar av vatten i systemet innan vintern.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning | 9


TRIDENT Elrullstol PENDEL 8.5 Rengöring

Fordonets plastkaross rengör du med ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel inte alkaliska eller sura rengöringsmedel. Efter rengöring kan du extrabehandla karossen med bilvax för bästa hållbarhet. Vi rekommenderar vaxbehandling innan vintern. Skadlig smuts som sand och salt får inte samma grepp i ytan med vaxbehandling.

8.8 Säkring

Fordonet har flertal säkringar som säkrar upp hela fordonet. ● Batteriets säkringar finns nära batteriet och är 200 Ah. ● Säkringsboxen finns under fronten fram.

Baklampa höger 3 Ah

● Använd inte högtryckstvätt för att rengöra fordonet. Trycket förstör oljning och kan förstöra fordonets elektronik. ● Får du repskador på karossen kan dessa fyllas i med färg. Finns som tillval att köpa hos Tident.

Baklampa vänster 3 Ah Huvudlampa 3 Ah Signalhorn 1 Ah Kretskort 10 Ah Kompressor 30 Ah

8.6 Belysning

Det är viktigt att fordonets belysning fungerar under vinter och vid färd i mörker. Kontrollera att lamporna fungerar och byt de som är trasiga. 9. FELSÖKNING SJÄLVTEST Fordonet har ett felsökningsprogram som automatiskt söker upp felet om fel uppstår. På/Av lampan indikerar ● Tänd belysningen när du kör i mörker. Kontrollera att om det finns fel på systemet. Lampan blinkar när det du syns i mörker och att andra trafikanter kan se dig. förekommer fel. Beroende på hur många blinkningar Är en lampa trasig byt den omgående. lampan genererar kan du se vart felet är på fordonet. ● Vid byte av lampor, använd bara lampor med samma egenskaper. Vid användning av fel sorts lampa kan den elektroniska systemet i fordonet gå sönder. Signal från På/Av lampan på instrumentpanelen

8.7 Lampor Typ av lampa

Volt

Huvudbelysning 24 V

Styrka

Modell

Artikelnr

15 W

p26S

1-004156

Köraktiveringslampa instrument 24 V 10 W BA 15S 1-004154 Baklampa 24 V Bromslampa bak 24 V

5 W 15 W

SV 8,5-8 1-004157 13413CP 1-004153

Backlampa instrument

10 W

BA 15S

24 V

Instrumentpanel 24 V

52 Amp lampa

1-004154

När lampan blinkar är det något fel på systemet. 1 blink: Programinställnings fel. 2 blink: Fel i start av fordonet. Gashandtaget är inte i nollposition. 3 blink: Kortslutning i motor. 4 blink: Reläfel 5 blink: Fungerar inte. 6 blink: Gashandtagsfel 7 blink: Fel batterispänning (för hög eller för låg) 8 blink: Överhettning av elektronik eller motor. 9 blink: Gashandtaget är inte i nollposition.

1-004510

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se 10 I Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning


TRIDENT Elrullstol PENDEL 10. FELSÖKNINGSSCHEMA

Fordonet är i sin konstruktion pålitlig med sitt egna felsökningssystem och lätta hantering. Skulle fel uppstå som inte du kan åtgärda, ställ fordonet och kontakta tekniker. Nedan följer ett felsökningsschema där du själv kan undvika längre driftstopp och åtgärda de fel som kan uppstå.

STÖRNING

Fordonet höjer sig inte.

Fordonet höjer sig till rätt läge men kör inte.

Ljus, blinkers eller signalhorn fungerar inte. Fordonet laddar inte.

Eventuellt fel

Åtgärd

Släckt

Släckt

Slocknat

Huvudsäkring trasig

Byt ut huvudsäkring

Släckt

Släckt

Slocknat

Hissfunktionen trasig

Kontakta leverantör

Släckt

Släckt

Slocknat

Kretskort trasigt

Byt ut säkring i säkringsboxen

Lyser

Relät klickar - Säkring kompressor trasigt

Byt ut säkring i säkringsboxen

Lyser

Relät klickar inte - Relä är trasigt

Byt ut kompressorns relä

Lyser

Kompressorn pumpar Luftkontakten är öppen, väser

Stäng luftkontakten

7 Blink

Lyser

Batteriet är tomt

Ladda batteriet

Släckt

Släckt

Slocknat

Huvudsäkring trasig

Byt ut huvudsäkring

Släckt

Släckt

Slocknat

Nödstoppsknappen intryckt

Tryck på nödstoppsknappen

Släckt

Släckt

Slocknat

Säkring till kretskort trasigt

Byt ut säkring i säkringsboxen

Släckt

Släckt

Lyser

Motorfel

Kontakta leverantör

Släckt

Lyser

Inget klick - Huvudrelä är trasigt

Byt ut huvudrelä

Släckt

Lyser

Inget klick - Kretskort är trasigt

Byt ut kretskort

Släckt

Lyser

Bromslampor lyser parkeringsbromsen ligger i.

Lägg ur parkeringsbroms fungera inte detta byt parkeringsbroms

2 Blink

Släckt

Lyser

Gasen ligger i gasläge.

Tryck på nödstoppsknappen, vrid tillbaks gashandtaget, starta igen

7 Blink

Släckt

Lyser

Batteriet är tomt

Ladda batteriet

Lyser

Fordonet är inte i körläge

Sänk och hissa fordonet igen

Släckt

Lyser

Ingen lampa lyser Lampor lyser

Säkring trasig

Byt ut säkring i säkringsboxen

Batteriladdaren trasig

Kontrollera funktion i batteriladdaren.

Laddningskabeln inte korrekt ansluten till kontakt

Anslut laddningskontakt i eluttag igen.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning | 11


TRIDENT Elrullstol PENDEL

48 cm

56,5 cm

114/120 cm

Med förbehåll för tekniska ändringar.

73,5 cm

Bromsar fram: Trumbroms aktiveras med handbroms. bak: Hydraliska trumbromsar. Hjul/däck fram: 10” x 2.10 bak: 12” x 3.00 Körhastighet framåt: max 25 km/h bakåt: 40 % av körhastighet framåt. Räckvidd batteri: Upp till 60 km under normala förhållande. Körkapacitet i lutning: Backar upp till 17 °. Körkapacitet kanter: Uppför kant max 10 cm. Nerför kant max 12 cm. Vändkrets: 3.9 m Totalvikt inklusive batterier: 160 kg Maxbelastning: Upp till 125 kg (brukare med rullstol) Maximal rullstolsbredd: 72 cm Fordonets längd: 1,76 m Fordonets bredd: 1m Hjulbas: 1,2 m Markhöjd: 15 cm (Upphöjt läge)

41,5 cm

Underrede: Stålkonstruktion Överdel: Målad glasfiberförstärkt plast. Motor: Magnetmotor 24 V 2400 W Drivsystem: Framhjulsdrift Fjädring fram: Teleskopisk fjädring en sida. bak: Oberoende lufttrycksfjädring. Batterier: 2 st 24 V 100 Ah Gel Batteriladdare: 24 V 12 Ah Elektronik: Svecon motordrivningssytem som har fullt programmerbart kretskort för belysning och andra funktioner. Inbyggda säkerhetssystem: - Mjukstart - Balansering vid snabba rörelser. - Motverkning av kortslutningar. - Varning vid överbelastning. - Självutlösande energisparsystem vid bromsning.

12. DIMENSION

11. TEKNISK SPECIFIKATION

12.1 Reparation

När du upptäcker fel och avvikelser som du själv inte kan åtgärda, kontakta Trident. Många fel kan avhjälpas med rådgivning via telefonservice. Tänk på att inte modifiera eller byta ut delar som kan påverka din garanti av Pendel och fordonets trafiksäkerhet.

12.2 Reservdelar

Reservdelar köper du via din leverantör av Pendel. Ring Trident för information 0431-44 95 00.

12.3 Service

Rekommendationer för service av fordonet är en gång per år. Detta för att hålla säkerställa säkerheten på fordonet vid användning.

12.4 Återvinning

Förbrukad produkt skall lämnas till återvinningscentral delad i materal så mycket som är möjligt.

TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se 12 I Trident - Elrullstol PENDEL Skötselanvisning

F00004 20180525

På Trident är produktförbättringsarbetet en fortlöpande process och genomförs kontinuerligt. Av den anledningen kan det levererade produkten skilja sig från bilderna i denna beskrivning.

Profile for tridentindustri

F00004 skötselanvisning pendel 20180525  

Trident skötselanvisning elrullstol Pendel

F00004 skötselanvisning pendel 20180525  

Trident skötselanvisning elrullstol Pendel