Page 60

Hippische Alliantie Werken als een Paard

Samen met het CHIO Rotterdam vormen de Rotterdamsche Manège en Rijvereniging de Hazelaar, de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij de topsport, de breedtesport en de aangepaste sport.

Deze hippische alliantie geeft ook invulling aan haar sociaal-maatschappelijke

verantwoordelijkheid door het realiseren van bijzondere projecten. Voorbeelden hiervan zijn het CHIO Scholenplan, het CHIO Zonder Hindernissen en het stimuleren van vrijwilligerswerk door bedrijven uit ons netwerk.

Deze en anderen projecten worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting

Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam. Het Trustfonds werft fondsen voor de projecten en is in het bezit van de door de Belastingdienst toegekende ANBIstatus.

Het Trustfonds initieert ook zelf sociaal-maatschappelijke projecten en voert die samen uit met de Hippische Alliantie Rotterdam. Een voorbeeld hiervan is

‘Werken als een Paard’. Met de projecten die we onder de naam Werken als een Paard opstarten, proberen we kinderen die een zetje in de rug kunnen gebruiken verder te helpen. Rode lijn van de projecten is: als je werkt als een paard,

kun je veel bereiken (ook als je een beperking hebt). Het project Werken als een Paard heeft inmiddels vijf onderdelen: een vakantieschool project, een

naschools programma, een programma voor kinderen uit het speciaal onder-

wijs, een project voor de ‘vergeten kinderen’ in Rotterdam en een project waarin we aansturen op meer wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van therapie of training met de inzet van paarden bij kinderen met autisme of een neurologische aandoening.

X werkenalseenpaard

Y @werkenaepaard

[ @werkenalseenpaard

www.stichtingtrustfonds-har.nl | www.werkenalseenpaard.nl

60

CHIO programmaboek 2016  

CHIO programmaboek 2016

CHIO programmaboek 2016  

CHIO programmaboek 2016

Advertisement