Tribuna 329. Desembre 2017

Page 1

tribuna maresme NÚMERO 329. DESEMBRE 2017 Propera sortida: 21 de desembre

www.tribunamaresme.com k @tribunamaresme f tribunamaresme

Bicicletes al límit Més de 150 riders de 14 països van participar al 10è Happy Ride Weekend que va celebrar-se al circuit de La Poma Bikepark de Premià de Dalt. El Masnou dedica una Setmana d’activitats a Harry Potter

Casa Graupera de Mataró dedica el torró 2017 al Modernisme

Epinium, guardonada amb el Premi Creatic 2017 a la millor start-up

Agenda amb les activitats del cicle del Nadal al Maresme Foto: Feliu Vilalta


EDITORIAL

CONCURSOS SORTEIG D’UN LLIBRE Participa i guanya un exemplar del llibre Lifting, de Pep Bras, publicat per Quaderns de la Font del Cargol, que aplega 35 anys de contes de l’autor, els que ha escrit entre 1981 i 2016.

Campanya electoral cap el 21D Després dels dies difícils viscuts en els darrers mesos, entrem de ple en la recta electoral cap al 21D. El proper dimarts 5 de desembre comença la campanya que s’allargarà fins al dia 19. És evident que aquestes són unes eleccions producte d’una situació excepcional. Res ha estat de ‘normalitat’ en els temps intensos que hem viscut: la Declaració Unilateral d’Independència, l’empresonament dels líders de l’ANC i Òmnium Cultural, primer i després d’una part del govern cessat de la Gene· ralitat, l’anada d’una altra part a Brussel· les i els canvis de seu de nombroses empreses davant la incertesa econòmica del context, a més del marc del que suposa l’aplicació de l’Article 155. Es miri com es miri, aquesta és una situació de plena excepcionalitat. I sense deixar de banda el patiment de les per· sones empresonades i les seves famíli· es, a l’espera que puguin tornar a casa seva, avancem cap a una convocatòria electoral que permetrà fer una fotografia ben clara de l’opinió de la ciutadania

LA VINYETA

catalana en el context actual. Després del 21D serà molt important, sobretot, recuperar un escenari de diàleg polític i de normalitat de les institucions catalanes. Dels resultats de les eleccions n’apareixerà el govern que ha de liderar aquesta etapa en la que caldrà refer molts de ponts trencats. Però si això se· ria el més desitjable, no podem oblidar, tampoc, que possiblement, l’endemà de les votacions no s’haurà trobat una solució clara al problema polític d’una societat dividida i amb posicionaments força oposats. Ara és temps, però, d’escoltar les pro· postes dels grups polítics. I després del 21D, que el seny que ens ha caracteritzat sempre, permeti als polítics catalans navegar en aquests mars tempestuosos dels darrers temps i avançar cap a un es· cenari més satisfactori, cosa que proba· blement no succeirà a curt termini, però sí que ha de guiar els plantejaments polí· tics en aquests moments. En democràcia i amb respecte, tot hauria de poder-se plantejar per trobar solucions.

“Nic Odemus es va treure el paquet de Camel de la butxaca dels texans i va buscar el cigarret que duia un 4.271 gargotejat en el filtre. Sempre els numerava abans de sortir de casa, per prescripció del metge de capçalera. Herr Otto Raven M.D. sostenia que l’única forma de combatre un hàbit nociu era mitjançant la tortura psicològica”.

GUANYA ENTRADES PELS PASTORETS DE PREMIÀ DE MAR Pots guanyar 5 entrades dobles per la representació dels Pastorets. L’Estel de Natzaret que es farà el dia 26 de desembre al Patronat Social Premianenc.

Maneres de participar ALS CONCURSOS 1. Enviar un email a: promocio@tribunamaresme.com. 2. Facebook. Posar m’agrada a la publicació del concurs. 3. Twitter. Retuitejar el tuit del concurs.

Ricard Soler. www.ricardsoler.blogspot.com

00TM www.e-cib.com

Codi E-cib Els lectors de Tribuna Maresme trobareu el codi E-cib en diversos articles o anuncis. El codi de 4 dígits us permetrà connectar l’espai físic de l’anunci o l’article amb Internet, on hi podreu obtenir més informació. Per enllaçar el codi amb la xarxa cal anar a la web www.e-cib.com i introduir els 4 dígits indicats. També podeu descarregar-vos l’aplicació E-cib, disponible per Android i IOS, als vostres smartphones i agilitzar el procés.

tribuna maresme 20.000 exemplars distribuïts als municipis de la comarca

2

Tribuna Maresme

Editor/director: Josep Maria Ponce. Col·laboradors: Albert Calls, Margarida Colomer, Eduard Domingo (Natur Center), Ramon Domingo, ISSA, Jesús Gonzàlez Notario, Josep Grau (Montaltrek), Quim Giménez, Anna Lladó, Passi Garden Home, Ferran Planell, Gemma Ponce, Gabriel Pujol, Remei Ribas (Àvia Remei), Joan Salicrú (Associació Cultural Valors), Ricard Soler.. C/ Lourdes, 40 · 08330 Premià de Mar · Tel. 93 752 52 67 www.tribunamaresme.com · info@tribunamaresme.com Dip. Legal: B-26375-2005. Impressió: Impressions Intercomarcals S.A.

TRIBUNA Maresme no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles dels seus col·laboradors, ni dels missatges publicitaris.


ACTUALITAT Finalitza amb èxit la ‘Setmana Potter’ al Masnou Font: elmasnouviu.cat Fotos: Ramon Boadella / Marc Panal

Entre el 23 i el 26 de novembre, al Masnou es va commemorar el vintè aniversari de la publi· cació del primer llibre de J. K. Rowling, Harry Potter i la pedra filosofal, que va convertir el per· sonatge de Harry Potter en l’he· roi d’una generació de lectors. De la mà de l’Associació Juvenil de Teatre del Masnou (AJTEM), els participants a la ‘Setmana Potter’ van poder gaudir d’una programació farcida d’activitats vinculades al món de la màgia per a tots el públics. L’espectacle ‘Màgia júnior’, del Mag Marín, que va omplir de gom a gom l’Espai Escènic Ca n’Humet, va ser una de les acti· vitats que va cloure la setmana dedicada a Harry Potter. Al llarg dels dies de celebració, s’hi van donar vàries activitats vincula· des a l’univers màgic de Potter: una gimcana, una lectura dra· matitzada d’un conte, la pre· sentació d’un llibre, un docu· mental, un concert... fins i tot un sopar que va convertir l’Espai de Trobada de Ca n’Humet en el gran menjador de Hogwarts.

Per poc, no es va aconseguir batre el rècord Guinness del major nombre de gent disfres· sada de Harry Potter, una ac· tivitat que va comptar amb la col·laboració de les escoles del municipi i amb més de 400 in· fants disfressats. També, es va haver de suspendre l’activitat que volia convertir el parc del Llac en un túnel del terror, per previsió de mal temps. Durant la Setmana Potter, també hi va haver altres activi· tats que van complementar la celebració de l’efemèride, com una fira, tallers, un torneig de Quidditch Muggle i un escape room. A més, per implicar la pobla· ció i els diferents sectors del municipi, també es van convo· car dos concursos: un per enga· lanar els balcons de les cases i, l’altre, per fer-ho als aparadors dels comerços del Masnou. El punt de partida d’aquesta Setmana dedicada a l’univers màgic de Harry Potter, va ser el musical que prepara l’AJTEM sobre el personatge de J. K. Rowling. Durant aquests dies de celebració, també es va realitzar un càsting per triar els partici· pants.

Tribuna Maresme

3


Mortalitat massiva de nacres a la posidònia de Mataró Font: Associació Posidònia 2021 Foto: Cedida

La nacra (Pinna nobilis) és un mol·lusc bivalve endèmic del mar Mediterrani i molt caracte· rístic a las praderies de posidò· nia com la que tenim a Mataró. Actualment es troba amenaçat a un nivell tant crític que la massi· va mortalitat actual fins i tot pot significar l’extinció de l’espècie a tot el Mediterrani en qüestió de pocs mesos Després de l’alarma donada pels científics a finals del 2016 quan es va començar a obser· var un gran nombre d’individus morts al sud de l’Estat Espanyol, aquest fenòmen es va anar exte·

aquest fenòmen. En aquest moment les poblaci· ons de la Costa Brava sembla que són les úniques de tota la costa Mediterrànea que encara no han estat afectades però malaurada· ment és qüestió de temps. A les zones amb mortalitat evident com a Mataró és molt important proporcionar informació de la presència de qualsevol exemplar viu. Disposar d’individus resis· tents a aquest organisme serà determinant per a una futura repoblació. Es prega enviar qual· sevol observació incloent foto, localització,fondària,tamany, etc. a info@posidonia2021.org o www.observadoresdelmar.es/ projecte-14.php.

nent primer a les Balears i poste· riorment al sud de la costa cata· lana. A Mataró en les darreres set· manes tots els exemplars obser· vats pels col·laboradors de l’as· sociació Posidònia 2021 ja han estat afectats per un organisme microscòpic encara no classificat que bloqueja el sistema digestiu fent que aquest “musclo gegant” tant emblemàtic de casa nostra mori literalment de gana. Malau· radament les úniques observa· cións de nacres vives que s’han produït darrerament correspo· nen a una espècie molt similar de tamany més petit, la nacra de roca (Pinna rudis) que curi· osament no es veu afectada per

La primera diagnosi de l’Economia Social i Solidària constata l’existència de 110 cooperatives al Maresme Ateneu Cooperatiu

Històricament s’ha considerat Mataró i el Maresme un territori amb gran tradició cooperativa, on s’han donat experiències no només de creació d’aquest tipus d’empreses sinó també de crea· ció d’una xarxa d’intercoopera· ció i solidaritat entre elles. Però fins al moment no existien dades recents que permetessin construir el mapa de l’Economia Social i Solidària a la comarca. Aquest dèficit era una de les fites

4

Tribuna Maresme

que es va marcar l’Ateneu Coope· ratiu del Maresme, que treballa en la línia d’interactuar amb els agents econòmics i els col·lectius socials de la comarca, quan es va posar en marxa el passat gener. Així, segons l’estudi elaborat durant aquests mesos s’ha pogut certificar que al Maresme existei· xen actualment 110 cooperatives, la majoria de les quals tenen la seu a Mataró. N’hi ha més al Baix Maresme (Argentona, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, etc.) que no pas a les poblacions de l’alt Ma·

resme (Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, etc.) i, per tipologia, entre les cooperatives destaquen les de treball associat (essent un 80,90% del total), se· guides de les agràries (10%), les de consum i usuaris (7,27%) i les de serveis (1,81%). Les més mi· noritàries són les marítimes o les d’ensenyament. Pel que fa l’activitat econòmica principal de les empreses es pot afirmar que la majoria d’empre· ses cooperatives del Maresme s’ubiquen en el sector dels ser·

veis, ja sigui serveis a les perso· nes, a les empreses o bé culturals. Així mateix, pel que fa el sector específic, la majoria d’empreses es dediquen al comerç a l’engròs o al detall, seguides de les activi· tats professionals científiques i/o tècniques i de l’educació. Les cooperatives són el princi· pal referent de l’Economia Social i Solidària però no l’únic ja que sota aquest paraigua s’hi inclo· uen també associacions, fun· dacions, mutualitats i societats laborals.Bicicletes al límit en el Happy Ride Weekend de La Poma Bikepark a Premià de Dalt Text: Redacció Foto: Feliu Vilalta

La desena edició del Happy Ride Weekend es va celebrar els pas· sats dies 18 i 19 de novembre a La Poma Bikepark de Premià de Dalt. Durant tot el cap de setma· na més de 150 riders vinguts de 14 països diferents es van con· gregar a La Poma Bikepark per participar en les competicions de diferents disciplines: Dual Speed & Style el divendres 17, Pump Track dissabte 18 i la dis· ciplina estrella, Dirt Jump, de la qual es van celebrar les rondes classificatòries i la competició amateur, dissabte a la tarda, do· nant pas a la gran final i especta· cle de diumenge. Més de 4.400 persones van passar per La Poma Bikepark durant aquests tres dies per presenciar a alguns dels millors riders del moment en acció, i l’espectacle va començar amb el xou de “Hit the Buff Bell”, en el qual es va col·locar una campa· na a un dels salts i els riders ha· vien de fer-la sonar en combina· ció amb els seus trucs. El francès Loic Esteve va fer un espectacu· lar 360 tocant la campana que li va permetre endur-se aquest premi especial a casa. Aquest espectacle va donar pas a la gran final de BMX, en

6

Tribuna Maresme

Podeu veure més fotos de la jornada a través del següent codi e-cib:

17TM www.e-cib.com

què el local Ricard Grimal va ser la gran sorpresa quedant en tercera posició. Sergio Barro· so es va endur la pala de plata i l’incomparable rider madrileny Sergio Layos es va fer amb la pala d’or. Tot seguit va començar el Red Bull Best Air, una prova en la qual es valorava l’altura dels ri· ders al Quarterpipe. Fàcil d’en· tendre, qui més vola més gua· nya. En aquest cas Sergio Layos tampoc va tenir rival, i amb 3 metres i 80 centímetres d’altura, es va dur un altre trofeu. Durant la gran final de MTB 24 riders van haver de demostrar que eren els millors. L’americà Nicholi Rogatkin es va fer amb la


victòria seguit del seu amic suec Max Fredriksson, però la gran sorpresa la va donar el rider de Dresssome, de La Batlloria, al Vallès Oriental, Marcel Dur· bau, que contra tot pronòstic va aconseguir fer-se amb el tercer lloc i desbancar a molts dels ri· ders convidats. Finalment, el plat fort va ser el “Cash for Tricks” i el “Best Trick”. És en aquest moment de la nit que l’esperit del Hap· py Ride Weekend pren vida i és que tots els riders ho donen tot i intenten demostrar tot el seu millor repertori de trucs per em· portar-se diners. Cada nou truc, espectacular i ben caigut, els feia guanyar 20 €, i el millor de tots també es va emportar el premi al Best Trick, el qual va anar a un Frontflip cliffhanger de Bienve· nido Aguado. L’alcalde de Premià de Dalt, Josep Triadó i diversos regidors del consistori, van ser els encar· regats de lliurar els premis, amb

Els vencedors en l’última jornada van ser Nicholi Rogatkin i Sergio Layos L’equip de La Poma Bikepark va acabar el cap de setmana amb la satisfacció de 10 anys de diversió i espectacle l’equip de Red Bull i els directors de màrqueting de Buff, Ferran Aymerich i de Cola Cao, Javier Coromina. En total es van lliurar 2.500 € en metàl·lic i molts regals proporcionats per les marques patrocinadores. L’equip de La Poma Bikepark va acabar el cap de setmana amb la satisfacció de 10 anys de diversió i espectacle amb alguns dels millors riders del món i amb la mirada posada en els següents 10 anys de “Happy Riding”.

Mercedes Bike Tour Enguany, l’equip de Vehicle Industrial de MB Motors ha celebrat el Mercedes Bike Tour a les instal·lacions de l’Hípica Can Vila (Sant Esteve de Palautordera). Un centenar de participants van gaudir d’una ruta de 20 km dins el marc immillorable del Parc Natural del Montseny. Les furgonetes Camper Expert i Marcopolo de Mercedes - Benz són el vehicle idoni pels amants de la bicicleta de muntanya.

Mb motors presenta la nova pick up de Mercedes-Benz, la Classe X El passat dissabte 18 de novembre, MB Motors va presentar la Classe X a les instal· lacions de l’Hípica Can Vila, fent demostracions de les capacitats off road d’aquest vehicle, que arriba al mercat mantenint les propietats exigides com la robustesa, la funcionalitat i la resistència amb les virtuts habituals d’un Mercedes - Benz, com són el disseny, confort, dinamisme i seguretat. La Classe X es converteix a la vegada en un vehicle urbà i elegant, adient per a ser utilitzat en família.

Tribuna Maresme

7


LLETRES

El retorn de la narrativa curta de Pep Bras Quaderns de la Font del Cargol continua la seva singladura edi· torial, centrada principalment en els autors del Maresme. Un dels seus darrers títols publicat és Lifting, de l’autor de Premià de Mar Pep Bras. Un nen que abandona el seu cos temporalment per donar una lliçó als pares; un doble professional que decideix sal· tar-se les regles; un marit gelós que es torna invisible; un poli que topa amb el passat a ritme de bateria; dos amants de pa· rada de bus; un soldat racista

a qui li surt el tret per la culata; un expert en art que envia car· tes a un dentista; un corrector de català acompanyat d’un fal· có ensinistrat; i el doctor Hou· se, que té ganes de xerrar amb l’autor durant una festa a Los Angeles. Són alguns dels pro· tagonistes de Lífting: 35 anys de contes: 1981-2016, que re· cull el bo i millor de la narrativa curta de Pep Bras (Premià de Mar, 1962) des del lli·

bre La mosca al nas fins a l’actu· alitat, amb dos relats inèdits de propina. L’humor de tots els tons, l’ero· tisme, el gènere negre i fins i tot el terror serveixen de teló de fons per a unes his· tòries que Sergi Pà· mies va definir com d’«un ritme trepi· dant», i que han ob· tingut premis com el Just Manuel Casero, el Marina, La Piga de la Viuda Reposada o La Sonrisa Vertical.

Cicloturisme tranquil per Catalunya amb Rafael Vallbona De la mà de Cossetània Edici· ons, Rafael Vallbona publica 50 itineraris de cicloturisme tranquil per Catalunya, llibre en el qual s’hi poden trobar circuits ciclistes on el paisatge, la des· coberta i el patrimoni són els protagonistes, de manera que eviten les grans dificultats físi· ques i el cicloturisme esportiu. Cada ruta d’aquesta nova obra del periodista i escrip· tor maresmenc està pensada a partir de la idea de descobrir i cartografiar un territori amb suau cop de pedal, i posar-lo en valor històric, paisatgístic, soci·

8

Tribuna Maresme

al i cultural. En concret, són itineraris per vint-ivuit comarques de tot el país, del litoral a l’Aran i del Segrià a l’Empordà. A més, sempre que es pot, s’hi combina la bicicleta i el transport públic, una mescla idònia per fomen· tar el turisme sostenible. L’autor va publicar, l’any 2013, Cicloturisme tranquil per Catalunya. Ara, a 50 itineraris de cicloturisme tranquil per Catalunya, proposa 50 rutes completament noves per fer tranquil·lament en bicicleta.

Rafael Vallbona és escriptor i peri· odista. Ha publicat llibres de tota mena de gèneres; per al· guns ha guanyat uns quants premis, i altres han estat traduïts a diversos idiomes. Apassio· nat del ciclisme, ha participat en nom· broses proves internacionals tant de carretera com de mun· tanya, i ha fet alguns viatges en bicicleta dels quals n’ha escrit diversos llibres.

Tardor literària a Can Vallerià EI proper dissabte 2 de desem· bre, a les 7 de la tarda, el talent poètic de Valerià Pujol, Salva Solé i Foni-i, que el 1975 va ger· minar amb el llibre Tricefàl·lia i l’espectacle musical del mateix nom, torna a Can Vallerià, amb la veu original de Carol Brunet en una versió a capella. Aquest acte s’emmarca dins de la Tar· dor literària que s’ha organitzat enguany des d’aquest espai cul· tural de Premià de Dalt i tanca la temporada. Tots els actes s’han centrat en la poesia.

Presentació de ‘Tho donaré tot’ a Barcelona L’escriptor Francesc Miralles presentarà la novel·la T’ho donaré tot, de l’escriptora mares· menca Sílvia Tarragó, publi· cada per Columna Edicions. L’acte es farà el proper dissabte 9 de desembre, a les 12h, a la Llibreria Alibri (c/ Balmes, 26), de Barcelona. T’ho donaré tot és una nova novel·la de Sílvia Tarragó, després de publicar Temps de llum. Una novel·la amb romanticisme, intriga i drama que transporta els lec· tors als orígens del parc d’atrac· cions del Tibidabo, el primer de l’estat i un dels més antics del món.


Declaren desert el 59è Premi Iluro de Monografia Històrica

El 41è Premi Marià Manent per a Montse Assens de Premià de Dalt

El veredicte del jurat de la 59a convocatòria del Premi Iluro de Monografia Històrica, convocat per la Fundació Iluro, es va fer públic el passat 15 de novembre a la nit a l’Ateneu de la Fundació Iluro. L’acte, va estar presidit per l’alcalde de Mataró, David Bote Paz, i el president de la Funda· ció Iluro, Pere Carles i Subirà. A la 59a convocatòria s’hi ha· vien presentat dos treballs: Testimoni d’importacions al temps antic i Puig i Cadafalch, periodista. El Jurat del premi, es va reunir a Barcelona el 10 de no· vembre i després d’avaluar els treballs presentats va conside· rar que cap de les obres presen· tades reunia els requisits que s’hi exigeixen. En conseqüèn· cia, va acordar, per unanimitat, declarar desert el Premi Iluro. La proclamació del veredicte del jurat va anar precedida de

El passat 18 de novembre, el Teatre de Sant Jaume de Pre· mià de Dalt, va ser l’escenari del lliurament del 41è Premi Marià Manent, un dels tres premis literaris més antics del país, segons va explicar el pre· sident del jurat, Vicenç Llorca. La guanyadora va ser Montse Assens, artista i escriptora lo· cal, membre de la secció Arts i Lletres de Premià de Dalt, amb

la conferència ‘Joaquim Coll i Regàs a partir de documents inèdits’, a càrrec de Clara Mas i Casals, gestora cultural, docto· randa en Humanitats i rebes· néta de Joaquim Coll i Regàs, que, arran de la recuperació de l’arxiu familiar, està realitzant una recerca històrica sobre la figura del seu rebesavi i la seva tasca com a empresari tèxtil mataroní.

la seva obra Apartheids. El pre· sident del jurat va descriure la poeta premiada com “un terratrèmol, sensible, escriptora i dona”. També es va lliurar el Premi de Narrativa a la memòria d’en Valerià Pujol, que enguany va ser per a Raimond Aguiló, el po· eta de Falset que, curiosament, l’any 2010 va guanyar el Premi Marià Manent de Poesia.

Tribuna Maresme

9


ENTREVISTA A MARIA SANPLÀ, ESCRIPTORA

Maria Sanplà, l’escriptora que trenca silencis El passat 22 de setembre es va presentar a Cabrils la primera novel·la publicada de l’autora de Vilassar de Dalt Maria Sanplà: El silenci de les cases (Pagès editors). Sanplà va conversar amb Jordi Montlló sobre el procés de creació literària del seu treball. Tot seguit, reproduim un fragment de la xerrada. Text: Jordi Montlló Foto: Laura Bosch

Maria, s’ha escrit molt sobre la ficció. El personatge de la Marta fa un assaig sobre l’escriure. És una de les tres textures que té l’obra. Quan, com i per què vas decidir a fer-te escriptora? Va ser per vèncer la mort o per trencar les muralles, o per sobreviure perquè no saps viure, com diu la protagonista del llibre? De fet, no va ser cap decisió presa. Més aviat és el final d’un llarg camí de papers, paraules, llibres i papereres. Un moment de maduresa de l’escriptura. Em preguntes si va ser per vèncer la mort, i només et puc contestat que la paraula escrita perdura més enllà de la mort. L’obra con· serva tot allò que no vols que mori. Per trencar muralles? No, més aviat per caminar-hi per sobre, és més senzill. Pensa que aquestes preguntes que em fas són afirmacions de la protago· nista del llibre; no meves. Sobre

10 Tribuna Maresme

la darrera pregunta et diré que, en el meu cas, escriure em per· met viure dues vides; la meva i la dels personatges que creo. La vida és la matèria primera per a l’escriptor, com diu la Marta? En aquesta pregunta la Marta (la protagonista) i jo, sí que pen· sem igual. I sí; la vida que conec,

la meva vida, la que m’envolta, distorsionada per la meva visió. Reflectida en els diferents perso· natges. En les veritats dels meus personatges hi trobo una mínima comprensió del món. Són una humil exploració de l’existència. Escriure és recollir els dolors de la memòria i transformar-los per salvar-te?

A vegades sí. És la rebel·lia de l’art, la recerca de la felicitat. Su· blimar el dolor per tornar-lo art, bellesa o com a mínim tornar-lo útil. Per salvar-te? No, per tro· bar-li alguna utilitat. Es pot ser un bon escriptor sense patir? Dius en boca de la Marta: “Creació igual a dolor, no creació igual a més dolor encara”. On és l’esperança? Això deu dependre de l’escrip· tor. Majoritàriament la història de la literatura així ho reflecteix. Més aviat estic parlant de la pro· funditat que et dona el fet d’ha· ver “patit” i entenc que “patir” ho fem tots, només que alguns el transformem en paraules. Aquí entraríem en la dicotomia que deia Kundera: escriure com a lleugeresa o escriure com a pe· santor... o una sàvia barreja dels dos conceptes. On és l’esperan· ça? No ho sé, potser en poder continuar escrivint. De què tracta l’obra? O com diries als teus alumnes, quin és el tema? Parlo de l’amor i et puc dir que en parlo sobretot en un context de silenci. Fins i tot en els capítols més cruents i tristos, l’amor, com el silenci s’escampa per l’obra. Com a lector aficionat puc entreveure algunes influències o similituds. Qui són els autors o autores que més


t’han influït? En són molts i moltes. Pensa que de ben petita ja era una gran lectora i hi ha moltíssims autors que han deixat una influència en mi. Des de Mercè Rodoreda i Valerià Pujol, a Muller, Kristof, Woolf, Duras, Barbal, Benedetti, Kundera, Shakespeare, Auster, Millás i molts i molts d’altres amb qui estic sent injusta. El que sí et puc dir és que sento una atracció especial per les autores, potser perquè són dones com jo i m’hi identifico més. El que és segur és que l’obra és molt difícil d’etiquetar. És complexa, que no complicada. Estem massa acostumats a què ens donin les coses mastegades? Diuen els editors que el gran públic sí. Que vol anar per fei· na i llegir de manera lineal i senzilla. Però, també hi ha un altre

públic capaç de llegir obres més “complexes”, per dir-ho d’alguna manera. A vegades, també s’ha de tenir l’oferta perquè hi hagi demanda. Hi ha poques novel·les amb una densitat i una potència tan gran en les teves imatges. Les imatges del silenci potser són les més potents. El silenci de les cases és el silenci amb el que han de viure les dones? Si les cases parlessin què explicarien? Sí. És el silenci on viuen les dones de l’obra carregat d’amor, de tristesa, de maltractaments i de mort. Un si· lenci dens que ocupa l’obra i que comença a esber· lar-se a partir de l’obra de la Milena i més tard a partir de l’assaig de la Marta. Si les cases parlessin ens ex· plicarien els dife·

És el silenci on viuen les dones de l’obra carregat d’amor, de tristesa i de mort El que sí et puc dir és que sento una atracció especial per les autores, potser perquè són dones com jo i m’hi identifico més rents silencis dels personatges, alguns els arribem a conèixer al llarg de l’obra. Et sents còmoda amb la definició d’escriptora que crida silencis? Em sembla que tothom que escriu crida silencis, d’una ma· nera o d’una altra. El fet de crear una obra, per a mi, ja és trencar un silenci. Encara que sigui en el complex mon de la ficció. Tot i així, també t’he de dir que és la Marta, la protagonista, qui crida

silencis; jo només els trenco. Jugues amb el temps. Mostres una escena i uns capítols, més endavant mostres escenes anteriors a la que havies mostrat, intercalant personatges, espai i temps, teixint una fina xarxa que atrapa el lector i no el deixa anar fins el final. No he pensat en cap moment que l’ordre fos important per entendre l’obra. Els capítols són molt curts i densos. Hi ha força personatges que anem coneixent al llarg de l’obra. Presentar-los teixint aquesta xarxa que tu dius, m’ha anat molt bé per fer que la persona que llegeix es vagi en· ganxant poc a poc als diferents personatges i els acompanyi al llarg de l’obra. Llegiex l’entrevista completa a través del següent codi e-cib:

16TM www.e-cib.com

Tribuna Maresme

11


noves tecnologies

Units contra les notícies falses La majoria de visites als webs dels mitjans de www.annalladoferrer.com comunicació provenen de les xarxes socials, en especial de Facebook. La plataforma de Mark Zuckerberg és clau per a la difusió de la informació, per a atreure usuaris. Ara bé, la companyia nord-americana continua insistint que, tot i que les notícies són importants dins de la xarxa social, la família i els amics són la seva prioritat. “Sempre seran al primer lloc”. Cadascú persegueix el seu objectiu. “Parlem un idioma diferent”, ha afirmat Campbell Brown, responsable de News Partnerships de Facebook, en una conferència a Amsterdam aquest mes de novembre. Tot i això, reconeix que “volem ser un veritable soci dels mitjans” per tal de lluitar contra les notícies falses i recuperar la credibilitat del sector. Aquest sí que és un punt comú; un dels principals reptes ara mateix. Les anomenades fake news perjudiquen tant els mitjans com la xarxa social amb més usuaris mensuals de tot el món, més de 2.000 milions. Brown reconeix que està farta de sentir una frase que ja s’ha fet habitual, “Ho he llegit a Facebook”, quan algú es refereix a una informació falsa. Amb el boom de les fake news, els darrers anys, la companyia nord-americana és més conscient de la responsabilitat que té davant de la societat. “No som una organització de notícies, però formem part de l’ecosistema de les notícies”, admet Campbell Brown. Per això, insisteix que cal lluitar, conjuntament amb els mitjans, per recuperar la credibilitat perduda, tot i que els objectius de cadascú, especialment en termes de negoci, són diferents. La batalla contra les notícies falses els ha unit.

Epinium guanya el premi Creatic 2017 a la millor start-up

EL FUTUR ÉS ARA Anna Lladó Periodista

12 Tribuna Maresme

La start-up Epinium, que impulsen els emprenedors Carlos Martínez i Miquel Ferrando, és la guanyadora de la 17a edició dels premis Creatic, que ator· guen el TecnoCampus i l’Ajuntament de Mataró. En la categoria a la milor idea empresarial, el reconeixement se’l va endur el projecte Thumblock, presentat per Miquel Giménez, que unes hores abans rebia a la Universitat Pompeu Fabra el premi UPF Emprèn. L’entrega dels premis es va fer el passat 23 de novembre en la Nit de l’Emprenedoria i la Innovació, que va reunir més de 200 persones al centre de congressos del TecnoCampus. Epinium és una plataforma d’anà· lisi de l’e-commerce que facilita la presa de decisió a les marques mit· jançant la intel·ligència artificial i el Big Data, ja que permet, a temps real, conèixer els gustos dels consumidors, adaptar-se a les seves necessitats, conèixer les tendències del mercat, analitzar el posicionament de la com· petència i monitoritzar les variacions

de preu en els productes. La resta de guanyadors dels premis Creatic són els següents: Thumblock (Categoria idea, 1r pre· mi). Cadenat intel·ligent per a moto· cicletes i ciclomotors, que incorpora un sistema de desbloqueig amb tec· nologia biomètrica. Diari infantil Bitxos (Categoria idea, 2n premi). Diari digital en català amb una capçalera innovadora que acosta als més petits a la lectura dels diaris. Global Player (Categoria idea, men· ció especial). Plataforma digital que posa en contacte a jugadors de futbol amb clubs d’arreu a través dels seus entrenadors o scouts. Supervision (Categoria start-up, 2n premi). Aplicació adreçada al públic infantil per controlar la distància a la qual s’utilitza un dispositiu mòbil i el temps d’exposició, aspectes molt im· portants per evitar malalties visuals com la miopia.


Tribuna Maresme

13


OPINIÓ Un cop d’estat altrament dit 155 FENT MEMÒRIA Margarida Colomer Historiadora

Amb l’acord del Consell de Ministres del 21 d’octubre passat, el PP va activar l’article 155 amb el suport de C’s i del PSOE. Al llarg de la història els governs espanyols han aprofitat qualsevol excusa per suspendre les institucions catalanes. En 1873, en temps de la Primera República Federal, aquesta es va dissoldre amb el cop d’estat del general Pavía. Durant tot el 1874, la població va viure en la memòria de

I ara què? JUGANT A ESCRIURE Ferran Planell Escriptor

Votarem!... I vam votar. Quan la dignitat, l’honestedat i la solidaritat són inherents en els gestos, però també en el fons; quan la memòria ens permet perdonar, però no pas oblidar; quan la gent és decidida, ferma i perseverant; quan tot això passa, és difícil doblegar un poble. El nostre legítim President, Carles Puigdemont, en l’última ofrena al President Màrtir, va dir: “A

14 Tribuna Maresme

la República, fins que el 1875 es va instaurar la Restauració borbònica. El 1923 tornarà haver-hi un cop d’Estat protagonitzat per Primo de Rivera, aquest va fer empresonar dirigents de la CNT i el 1925 va abolir la Mancomunitat. El 1931 amb la Segona República hi hagueren dos cops d’estat, el de l’agost de 1932, mentre a les Corts estaven discutint l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i el d’octubre de 1934. Al primer, el govern republicà va aturar el cop militar; però el 1934, va ser el propi govern del Partit Radical i de la CEDA que va

posar tot el govern de la Generalitat i el dels ajuntaments a la presó per haver donat suport a Lluís Companys, qui va declarar la República Catalana dins una República Federal espanyola. A les eleccions generals de febrer de 1936, després d’haver perdut les institucions i la batalla al carrer, va guanyar el Front d’Esquerres. Això va desencadenar un esperit de revenja a sectors poc democràtics espanyols i també catalans, que van propiciar el cop d’estat militar de 18 de juliol, la Guerra Civil de 19361939 i la dictadura franquista fins el

1975, amb la mort de Franco. En la Constitució de 1978, tots tenien molt present l’experiència de 1934 i volien disposar d’un mecanisme per poder intervenir l’autonomia. Una altra cosa és que l’article 155 que es va aprovar en el Senat s’ajusti a la Constitució. Per aconseguir recuperar l’autogovern, la llibertat dels presos polítics i el procés sobiranista, avui ens toca anar a votar en unes eleccions que, encara que no ens agradin, hem d’aconseguir una majoria a favor d’una República catalana. El poble català és molt perseverant.

Companys el van assassinar en nom de l’ordre i la legalitat establerta”. D’ell, d’en Companys, tots en tenim ben present aquelles tan sentides seves paraules: “Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer”. I des que aquestes van ser dites, hem lluitat, hem sofert i ara estem vencent. L’ordre i la legalitat establerta, amb 77 anys de diferència, ha acabat empresonant a líders de la societat civil, a més de mig govern de la Generalitat i ha fet que la resta s’hagi hagut d’exiliar. És evident que Espanya no ha canviat gaire. Certament els uniformes militars han deixat pas als vestits d’acurat tall i corbata, però

respecte als drets dels catalans, als governants del “indisoluble estado español”, ben bé els podríem aplicar aquella frase que s’atribueix a Fernando VII: “Son los mismos perros con distintos collares”. És innegable que ens ho estan posant difícil, però estem vencent i vencerem. I ho farem essent molts el 7 de desembre a Brussel·les i desbordant les urnes el 21D de vots independentistes. Ho farem com sabem fer-ho, pacíficament i democràticament. Que omplirem Brussel·les no en tinc cap dubte. Que el 21D guanyarem a les urnes, tampoc. Però hem de sumar tots els esforços, perquè

el resultat sigui contundent. El 21D no són unes eleccions autonòmiques més, el 21D hem de restituir el poder al legítim govern de la Generalitat amb el nostre President al capdavant. El govern que ens ha dut on som, perquè així el poble li havia demanat. Que ningú s’enganyi, perquè el govern no ens ha enganyat. En ple segle XXI ha de ser possible assolir la independència sense vessament de sang i per això les coses s’han fet bé. Nosaltres hi som, al segle XXI. És Espanya qui té el rellotge aturat. Ens cal trobar un rellotger. A Brussel·les obrirem els ulls a Europa, però el 21D hem d’enlluernar al món. Ara no ens podem rendir.


El músic radical

de Música de la capital francesa i, els diumenges, tocar l’orgue a les misses de l’església de la SainteTrinité de París. Una rutina que no canviava pràcticament mai. Una vida aparentment ben avorrida. I, en canvi, la seva obra fou ben radical. L’avantguarda musical de la segona meitat del segle XX

(Boulez, Xenakis, Stockhausen...) va passar per les seves classes, que s’explica que eren un niu de radicalitat. Messiaen va fer molta música religiosa, i rebé crítiques de totes bandes: sectors catòlics la trobaven poc comprensible, i per a certs crítics progressistes la seva música contenia “harmonies reaccionàries”. En el nostre món hi ha persones que sembla que necessitin afirmar que són radicals. Gent que és molt radical de paraula, que és molt radical en les formes, però que, a l’hora de la veritat, no transforma res. Prefereixo les persones que, com Olivier Messiaen, treballen discretament i amb humilitat. Poden semblar avorrides i conservadores. Però les transformacions venen d’elles. Són els autèntics radicals.

interessos del capital (immobiliari en aquest cas) i no en el creixement, individual i col·lectiu, de la igualtat d’oportunitats. Però el capital es continua movent i continua albirant sobre la ciutat possibles peces. Noves víctimes, com els residents en zones antigues o històriques, en edificis amb manca de rehabilitació per falta d’inversió, que són comprats per fons financers per convertir-los en apartaments cool, per a turistes, o per als fills de les classes benestants que havien marxat a la perifèria de la ciutat

dispersa, o per a les classes també benestants estrangeres. Això que se’n diu gentrificació. La meva troballa amb aquesta ruïna moderna coincideix amb una notícia que ha passat pràcticament desapercebuda: només es recuperaran uns 14.000 milions d’euros dels més de 50.000 que es van posar a les mans dels bancs per al seu rescat. Diners públics. Si la crisi va ser motivada per una falta d’ètica total, la seva gestió no ho és menys i les desigualtats socials comencen a ser estructurals.

VALORS Albert Dresaire Consultor en TIC

El músic i ornitòleg francès Olivier Messiaen es va unir a l’exèrcit del seu país quan va esclatar la Segona Guerra Mundial. L’any 1940 fou fet presoner de guerra pels alemanys. Durant el seu arrest al camp de presoners de Silèsia va compondre el Quartet per a la fi dels temps, per als quatre instruments que hi havia al camp: clarinet, violí, violoncel i piano. El 15 de gener de 1941 la peça fou estrenada davant el públic format per 400 presoners, que escoltaren l’obra emocionats enmig d’un gran silenci. Fa uns anys vaig descobrir la música de Messiaen. És una música que no és fàcil d’escoltar. No “entra” a

la primera. Però té “alguna cosa” que em captiva. M’agrada. I també em crida l’atenció la vida d’aquest compositor. Messiaen va viure sempre en un pis modest de París. Portava un ritme de vida molt auster. Profundament catòlic, el seu dia a dia era fer de professor al Conservatori

Ruïnes modernes VALORS Consol Prados Sociòloga

Als afores d’una ciutat em trobo una promoció d’habitatges a mig construir. Són cases unifamiliars adossades, i ara abandonades. Han començat a créixer herbes a les voreres dels nous carrers urbanitzats, buits, i tinc dubtes si els fanals funcionen o no quan arriba el vespre. Són les ruïnes modernes. Es va fer somiar a la gent sobre un mapa de promocions. Un mapa

de colors com a paradigma de l’ascensor social. No, el progrés que es venia no era la millora de l’educació, ni la cultura, ni els espais comuns (i em refereixo tant als espais físics com als espais democràtics). No, el progrés que es venia era individual i immobiliari. Ara, totes aquestes ruïnes modernes se’ns manifesten com la frustració del somni trencat. Signe de deteriorament, de decadència, de quelcom insostenible... És el que passa quan el somni es basa en tangibles subjectes als vaivens dels

Tribuna Maresme

15


El Nadal al Maresme Una selecció dels actes nadalencs que es celebren a la comarca

ALELLA Antigues Escoles Fabra Taller: Crea el teu arbre de Nadal. Divendres 1 de 17 a 20h. Crearem un arbre de Nadal de sobretaula de fusta i el decorarem amb la tècnica de l’scrap i altres elements decoratius. Can Lleonart Taller de torrons. Dimecres 13 de 18 a 20h. Arriba Nadal i us proposen un taller per aprendre a fer un torró molt bo i sorprenent: el torró de whisky. Plaça de l’Ajuntament Encesa de llums de Nadal! Divendres 15 a les 18h. Concert de la Coral Municipal d’Alella i Coral En-cantada de l‘Escola La Serreta. Xocolatada, neules i cava. DIVERSOS INDRETS Fira de nadal amb La Marató. Dissabte 16. De 10 a 13h: Exhibició de taekwondo, patinatge i gimnàstica rítmica, a càrrec d’alumnes de l’Escola d’Iniciació Esportiva (Pavelló Municipal). De 10.30 a 14.30h i de 16.30 a 20.30 h: Trenet de Nadal (Inici i final de trajecte: carrer de les Heures i carrer Àfrica).De 11 a 14h i de 17 a 20h: Rocòdrom, tirolina, llits elàstics i inflable infantil (Plaça de l’Ajuntament). De 11 a 14h i de 17 a 20h: Inflables infantils (Pista del carrer Àfrica). 12h: Exposició de diorames i pessebres (Rectoria de Sant Feliu d’Alella). De 13 a 14.30h: Enotast (Oficina de Turisme). De 13 a 14.30h: Mostast (Can Lleonart). De 17 a 20h: Fem cagar el Tió… tot jugant! (Pati de Can Lleonart). 20h: Trobada de Corals amb concert a càrrec de la Polifònica Joia d’Alella, Coral Municial d’Alella i el grup vocal de l’escola de música Ressò (Església de Sant Feliu).

16 Tribuna Maresme

DIVERSOS INDRETS Fira de nadal amb La Marató. Diumenge 17. 10h: 10è Cros d’atletisme d’Alella (El Bosquet). 11h: Taller infantil de pessebres i xocolatada (Pati de Can Lleonart). 11h: Plantada de la Colla de Gegants, Capgrossos, Grallers i Timbalers d’Alella, amb la col·laboració dels Timbalers del Most (Pati de Can Lleonart). D’11 a 14h: Cars ecològics (Pista del carrer Àfrica). 11.30h: Excursió familiar, a càrrec de l’ADF Alella (Can Lleonart). 12h: Taller obert de timbals, a càrrec dels Timbalers del Vi d’Alella (Pati de Can Lleonart). 18h: Bingo de Nadal a càrrec del Casal d’Alella (Pavelló Municipal).

ARENYS DE MAR Mercat municipal Nadal amb swing al Mercat. Divendres 1 a les 20 h. Jornada gastronòmica on paradistes i restauradors de la vila oferiran tapes, productes nadalencs, dolços, vi, cava i cervesa a preus populars. Biblioteca Taller de Nadales. Dimecres 13 a les 18 h. A càrrec del Conjunt Vox·Art. Biblioteca Hora del conte. Especial de Nadal. Dijous 14 a les 18 h: Per Nadal un conte i un regal a càrrec d’Elisabeth Ulibarri. Dimarts 19 a les 18 h: Cançonetes per a nens i nenes a càrrec de David Xiberta. C.C.Calisay Obertura del pessebre municipal. Divendres 15 a les 18 h. Horaris: De dilluns a divendres de 18 a 20.30 h. Dissabtes i diumenges d’11 a 13 i de 18 a 20.30 h. Els dies 25 i 26 a les i el 6 de gener de només tardes. Fins al 7 de gener.

Biblioteca Demostració de cuina de Nadal: Aprenem a fer Torrons! Divendres 15 a les 18 h. A càrrec de Jenny Díaz. Plaça de l’Església Fira de Nadal. Dissabte 16 i diumenge 17 a partir de les 10 h. C.C.Calisay Despertada del Tió. Dissabte 16 a les 12 h. A les 17.30 h: Donem menjar al Tió! C.C.Calisay Fem cagar el Tió. Diumenge 17 a les 11 h. Ateneu Arenyenc El Poema de Nadal. Diumenge 17 a les 12 h. Interpretat pel taller de lectura dramatitzada de l’Ateneu i amorosit per les nadales del Cor Tiamat. Teatre del Seràfics Gags de Nadal: Nadal? Bah... ximpleries! Diumenge 17 a les 17 h. A càrrec dels grups del Taller de Teatre de l’Espai Jove. Església de Santa Maria Concert de Nadal: Família Aixa. Dissabte 23 a les 20.15 h. Entrada lliure. Plaça de l’Església Les dotze campanades. Diumenge 31 a les 23 h. Celebrem junt l’arribada del nou any amb música de DJ’s.

ARENYS DE MUNT Sala Municipal Vine a donar menjar al Tió. Dissabte 23 de 10 a 14 h. De 16 a 21 h: Fem cagar el Tió. Rectoria Inauguració del 61è Pessebre Monumental. Diumenge 24 a les 20.30 h.

Centre Moral Els Pastorets Musicals. Dilluns 25 a les 19.30 h, dijous 28 a les 21.30 h i dissabte 30 a les 17.30 h. A càrrec del Centre Moral. plaça de l’Església Parc de Nadal infantil. Dimecres 27 i dijous 28. Sala Municipal Històries del Fum Fum Fum. Divendres 29 a les 22 h. Monòlegs nadalencs en clau d’humor. plaça de l’Església Arribada del patge reial de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient. Diumenge 31 a les 12 h. Sala Municipal Revetlla de Cap d’Any. Diumenge 31 a les 21.30 h. Sopar, cotilló i ball. Tiquets: 48 €.

ARGENTONA La Sala Big Band Jazz Maresme & Susana Sheiman. Divendres 15 a les 20.30h. La Big Band Jazz Maresme, acompanyada de la cantant Susana Sheiman, ens oferirà un repertori dels millors dels temes d’aquestes dates tan especials. Centre Parroquial Els Pastorets. Dilluns 25 a les 19.30h i els dies 5 i 6 de gener a les 18 h. Pavelló esportiu Parc de Nadal. Dies 27, 28, 29 i 30 de desembre d’11 a 13 h i de 16 a 20 h. El Parc de Nadal oferirà diverses activitats lúdiques i esportives.


CABRERA DE MAR Plaça de l’Església 35a edició de la Fira de Santa Llúcia Dissabte 16 de 16.15 a 20 h. Parades amb productes nadalencs, recollida d’aliments, concert i el pessebre vivent. Biblioteca Ilturo Taller de nadal: Arbres de Nadal creatius. Dilluns 18 a les 18 h. Taller a càrrec d’Assumpció Ramón. Adreçat a infants de 7 a 12 anys. Escola Pla de l’Avellà Jocs gegants i patge reial. Divendres 22 a les 16.45 h. El Missatger reial està a punt d’arribar, mentrestant podrem passar l’estona jugant amb els Jocs Gegants. Església Sant Feliu Concert del Cor Parroquial de Sant Feliu i orgue. Dissabte 23 a les 22.45 h. Amb Carme Godall i el Cor Parroquial Sant Feliu. Església Sant Feliu Cant de la Sibil·la. Diumenge 24 a les 22.45 h. Església Sant Feliu Missa del Gall. Diumenge 24 a les 23 h. En acabat, inauguració del pessebre. Envelat Municipal Figuretes de pessebre + Els Pastorets. Divendres 29 a les 19 h i dissabte 30 a les 18 h. Figuretes de Pessebre: Els més menuts de la colla protagonitzen una historia on les forces de l’infern volen “convertir” les diferents figures d’un pessebre que vol arribar a Betlem. Els Pastorets: La versió reduïda de Josep M. Folch i Torres on dos rabadans volen arribar a Betlem. Plaça de l’Ajuntament Na-Na-Na Nadal. Dissabte 30 a les 12 h. Actuació musical amb Pep Puigdemont i entrega de la carta dels Reis al Missatger reial.

CABRILS Biblioteca

L’hora del conte. Divendres 1 a les 18 h. El Nadal d’en Pere Perot, amb Eva González. Diversos espais Encesa de llums i nit del comerç. Divendres 1 a partir de les 19 h. Amb cava, regals, punts de brou i xocolata calenta, i diverses actuacions. nucli antic Fira de Nadal. Dissabte 2 de 10 a 20 h. Mercat de nadal, els oficis del pessebre català, activitats infantils. Biblioteca Taller de cuina de Nadal. Dimarts 12 a les 10 h. Amb Pep Massiques.

Espai Jove Altell Taller de Handmade. Divendres 15 a les 17.30 h. Creació de decoracions per a l’arbre de Nadal. Museu Municipal Nadal a cel obert: la fira de Santa Llúcia. Dissabte 16 a les 19 h. A càrrec de Jordi Montlló, president de l’entitat de reserca “El Bou i la Mula”. Biblioteca Taller de Nadal per a infants. Dimecres 20 a les 18 h. Fes la teva postal de Nadal. Biblioteca Taller d’ornamentació de Nadal. Divendres 22 a les 10 h. Amb Pilar Aznar i Bàrbara González. Plaça de l’Església Xxii cagatió popular. Divendres 22 a les 17.30h. Amb l’actuació de +Tumàcat. Pati del casal de la Gent Gran Xviii exposició de diorames i pessebres. Divendres 22 a les 19.30h. Amb la participació d’entitats i les corals de Cabrils La Fàbrica Matito Titelles. Dimecres 27 a les 11.30h. A càrrec de Matito. La Fàbrica La lluna d’en Joan. Dijous 28 a les 11.30 h. A càrrec de Teatre Nu. La Fàbrica Fem pop! Divendres 29 a les 11.30 h. A càrrec d’Orelles de xocolata. Plaça de l’Església Festa de cap d’any. Diumenge 31 a les 23.45 h. Espectacle de llum i focs i brindis amb cava. La Fàbrica Ball de cap d’any amb Raggatunning. Diumenge 31 a les 0.30 h.

EL MASNOU Pl. Marcel·lina Monteys Festa solidària de Nadal. Dissabte 2 a les 10.30 h. Fira de Nadal en què les entitats sense ànim de lucre del poble podran vendre els seus articles per financiar així els seus projectes. Pistes esportives Pau Casals Curs de cuina familiar, especial Nadal!. Divendres 15 a les 18 h. Biblioteca L’Hora del Conte. Dissabte 16 a les 11 h: Els Reis de l’Orient i el misteri del camell desaparegut. Parròquia de Sant Pere Ple de cor. Dissabte 16 a les 12 h. Concert dels cors infantils, mitjans i adults i el grup vocal a cappella de l’Escola Municipal de Música. Tribuna Maresme

17


Els Vienesos Inauguració del pessebre municipal. Dissabte 16 a les 17 h. Nadales infantils i encesa del pessebre. Parròquia de Sant Pere Gloria RV 589 de A. Vivaldi. Diumenge 17 a les 20 h. Cor Scandicus i la Jove Orquestra de Cambra del Masnou s’uneixen per interpretar el Gloria RV 589 de A. Vivaldi, juntament amb la coral convidada Loiola’s Sound. Carrer de Sant Rafael Pessebre al carrer de Sant Rafael. Del 18 de desembre al 5 de gener de 10 a 20 h. El dia 23 de desembre, a les 21.15 h, la Coral Xabec cantarà davant del pessebre. Edifici Centre 40è Concert de Joves Intèrprets del Masnou. Divendres 22 a les 19.30 h. Concert de Nadal dels alumnes del Centre d’Estudis Musicals d’Arkadion i Musicamo. Els Vienesos Fem cagar el tió! Dissabte 23 a les 17 h. Regal per a infants fins a esgotar les existències i xocolatada. La Teatral Música en família: cançons de Nadal. Dissabte 30 a les 10.30 h. Sessió per gaudir de la música en família: activitats centrades en l’escolta, el cant, el moviment i l’experimentació amb la música.

18 Tribuna Maresme

MATARÓ TALLER DE GRAVAT Taller de postals de Nadal. Dissabte 2 de 10.30 a 12.30 h i de 16 a 18 h. Un taller senzill adreçat a petits i grans per descobrir la màgia del gravat.

TEATRE MONUMENTAL Orquestra de Cambra Catalana. Dissabte 16 a les 21 h. Concert de Nadal amb una tonadilla del compositor mataroní Lluís Misson, dos motets de Jaumes Casellas i el Gloria de Vivaldi, interpretat conjuntament amb el Cor Ciutat de Mataró. 17 €.

LOCAL DE L’ASSOCIACIÓ DE PESSEBRISTES Pessebres i diorames. Del 3 de desembre al 7 de gener. Exposició de pessebres i diorames. Obert diumenges i festius d’11 a 14 h i de 17.30 a 20.30 h. Els dies 1 i 6 de gener, només obert de 17.30 a 20.30 h. A partir del 22 de desembre, obert també de dilluns a dissabte de 17.30 a 20.30 h.

CAN MARFÀ El mitjó perdut de Nadal. Diumenge 17 a les 12 h. Taller familiar en què transformarem un mitjó perdut.

CA L’ARENAS En Terri us felicita el Nadal. Diumenge 10 a les 12 h. Activitat familiar que convida els petits a fer d’artistes i crear una felicitació de Nadal.

ESGLÉSIA DE SANT JOSEP L’Orquestra i Càritas fan Nadal. Diumenge 17 a les 18 h. Concert de Nadal a càrrec de l’Orquestra de Mataró, amb la col·laboració del Cor Infantil del Cor Ciutat de Mataró.

BIBLIOTECA ANTONI COMAS Fanalets de taula. Divendres 15 a les 18 h. Amb material de reciclatge crearem fanalets per guarnir la taula de Nadal. A càrrec de Gemma Artigas. Activitat per a infants de 6 a 12 anys. PLAÇA DE LA MURALLA CantEMMM!. Dissabte 16 a les 17.30 h. Concert i cantada popular de nadales amb els alumnes de cors de l’Escola Municipal de Música de Mataró.

LES ESMANDIES. La Jove Orquestra Iluro i els cors de l’Aula de Música Masafrets. Diumenge 17 a les 12.30 h. Concert de Nadal dirigit per Lucia Beresova i Jordi Lalanza.

Col·legi Cor de Maria Concert de Nadales. Diumenge 17 a les 19 h. Concert de Nadales a càrrec de la Coral Castellterçol i la Coral La Nota, dirigida per Gabriel Miralles, amb Anna Puig al piano. BIBLIOTECA ANTONI COMAS BAC en joc. Del 23 de desembre al 7 de gener. Durant les vacances de Nadal trobareu jocs de taula de lògica i estratègia.

TEATRE MONUMENTAL El petit Dalí. Diumenge 17 a les 18 h. Espectacle musical ple de fantasia i imaginació que ens endinsarà en el peculiar món de l’artista. Recomanat a partir de 4 anys. CENTRE CIUTAT Nadales al carrer. Dissabte 23 a les 19 h. A càrrec de diversos músics de les comparses institucionals de Mataró, que aniran per carrers i places fins arribar a la plaça de Santa Anna. TEATRE MONUMENTAL Big Band Jazz Maresme, the blues and the roots. Dissabte 23 a les 21 h. Concert de Nadal de la Big Band Jazz Maresme amb Victor Puertas (harmònica, orgue i veu) i Tòfol Martínez (guitarra i veu). 14 €. ESGLÉSIA DE SANT JOSEP Cor Madrigalista de Mataró. Dilluns 25 a les 21 h. Concert de Nadal que constarà de dues parts: una primera de cançons nadalenques tradicionals i una segona amb la interpretació de la cantata Nit de vetlla, en la qual participaran cantaires de tota la ciutat. SALA CLAP Partidaris. Dimarts 26 a les 20 h. Després de quinze anys del primer Sant Esteve, Partidaris ens oferiran un repertori renovat amb una aposta ferma per la cançó reivindicativa, de protesta, compromís social i llibertat. 6 €.


SALA CLAP Pau Riba + De Mortimers: Jisàs de Netzerit. Dijous 28 a les 21 h. El músic presenta el seu capítol anual d’actualitat musicada ple de sàtira i bon humor. 12€. PORT DE MATARÓ Arribada dels Missatgers Reials. Diumenge 31 a les 12.30 h. Arribada dels Missatgers Reials a bord del vaixell Sant Ramon. A partir de les 11.30 h el grup mataroní GospelSons oferirà un taller de gòspel. PLAÇA DE SANTA ANNA L’Oca dels més petits. Diumenge 31 a partir de les 17.30 h. Tallers, berenar i un espectacle de màgia a càrrec del Mag Nil per celebrar que s’acaba l’any.

PLAÇA DE SANTA ANNA L’Oca, el Cap d’Any popular de Mataró. Diumenge 31 a les 00.30 h. Festa popular, lliure, gratuïta amb barra a preus populars i la música ballable d’avui i de totes les èpoques.

PREMIÀ DE DALT Parc Felicià Xarrié Fira de Nadal. Dies 9 i 10 d’11 a 14 h. i de 17 a 20 h. Comerç per fer les compres de Nadal i activitats per a tota la família. Jocs gegants, espectacle de titelles i màgia, tallers infantils, xocolatada, caga tió, visita del Pare Noël, sorteig de productes, trenet, flashmob amb la col·laboració de la Marató TV3.

Espai Santa AnnA Manualitat de Nadal. Dimarts 12 de 18 a 20 h. Realitzarem un ornament nadalenc. Can Figueres Concert de Nadal. Dimarts 12 a les 17.30 h. i dijous 14 a les 19.30 h. Concert de tots els alumnes de l’Escola Municipal de Música amb les seves diferents agrupacions.

Espai Santa Anna Cuina de Nadal amb Pamsucre. Dimarts 19 de 18 a 19.30 h. Realitzarem noves i creatives receptes per Nadal de la mà de Pamsucre. Espai Santa Anna Concert de nadales 2017. Dimarts 19 a les 19.30 h. A càrrec de La Coral del Barri.

KRISOL WALDORF Fira de Nadal. Diumenge 17. A càrrec de Krisol Waldorf Maresme.

SC Sant Jaume Concert de Nadal. Dissabte 23 a les 21.30 h. A càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana.

SC Sant Jaume Taller decoració de Nadal. Dilluns 18 de 18 a 20 h. A càrrec de la Gemma Roig.

Església parroquial Concert de Nadal. Dilluns 25 a les 20 h.Coral Primiliana de Veus Femenines.

Tribuna Maresme

19


PREMIÀ DE MAR Plaça Mercè Rodoreda Encesa de les garlandes de Nadal. Divendres 1 de 17 h a 20 h. Festa de benvinguda al Nadal. Per celebrar l’entrada a la campanya de Nadal anem a la Plaça mercè Rodoreda per celebrar una festa amb música i activitats infantils. Amb l’actuació en directe del grup Sambà de festa. carrers comercials Animació, música, globus i malabaristes. Dies 2, 3, 9, 15, 16, 22, 23, 24 i 29 de 17 h a 20.30 h. Gran Via Lluís Companys Fira de Nadal. Del 2 al 24 de 10 a 20 h. Escola Municipal Música Aperitiu Musical. Diumenge 3 a les 12 h. A càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música. Escola Municipal Música Auditori Viu. Dimarts 12 a les 19 h. Audició dels alumnes de l’Escola de Música. Centre Cívic Cantada de Nadales. Dimecres 13 a les 17.30 h. A càrrec de la coral Amics del Cant. Espai l’Amistat Un món de Nadales. Divendres 15 a les 21.30 h. VI temporada de música clàssica. A càrrec de Cris Juanico i La Coral l’Amistat. Patronat Teatre Pastorets: L’estel de Natzaret. Dies 16, 17 i 30 de desembre a les 18 h i dimarts 26 a les 19 h.

20 Tribuna Maresme

COMERÇOS PREMIÀ Visita del Pare Noel als establiments de Premià de Mar. De dilluns 18 a dissabte 23. El Pare Noel visitarà les botigues adherides al CAP. Escola de Música Audicions de Nadal. De dilluns 18 a divendres 22 a les 17.30 h, 18.30 h i 20 h. A càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal de Música. Centre Cívic Pessebre. De dilluns 18 a dimarts 9 de gener. El pessebre en homenatge a Josep Beneyto (Pitu) ambientarà les festes de Nadal. De dilluns a divendres de 9.30 h a 13 h i de 17 h a 22 h i dissabtes de 17 h a 21 h.

Espai l’Amistat Gran Ball de Cap d’Any. Diumenge 31 a les 00.30 h. Després del raïm, vine a celebrar l’Any Nou amb nosaltres!

SANT ANDREU DE LLAVANERES Passeig Mare de Déu de Montserrat Fira de Nadal. 9 i 10 de desembre. Venda de productes relacionats amb el Nadal. Biblioteca Taller de postals de Nadal. Dissabte 16 a les 12 h. A càrrec d’Imma Dorda Pallarolas.

Església Santa Maria Concert de Corals. Dimecres 20 a les 20 h. A càrrec de les Corals de l’Escola Municipal de Música.

Institut Llavaneres Concert de Nadal. Dilluns 18 a les 18.30 h. A càrrec de l’Escola Municipal de Música Llavaneres.

Espai l’Amistat Concert de Nadal. Divendres 22 a les 19 h .A càrrec dels grups instrumentals de l’Escola Municipal de Música.

Església de Sant Andreu Concert dels conjunts corals. Dimecres 20 a les 18 h. A càrrec de l’Escola Municipal de Música Llavaneres.

Plaça Països catalans Recollida de cartes del Pare Noel. Dissabte 23. Espai l’Amistat Valsos i danses. Dissabte 23 a les 21.30 h. A càrrec de l’Orquestra Simfònica Harmonia & Cor. plaça Països Catalans Parc infantil de Nadal al centre comercial. Dissabte 23 i diumenge 24. De 10 h a 13.30 i de 17 h a 20 h. Parc infantil amb ponts de mico, escalada, inflables i fotomuntatge d’aventura.

Can Roura Encesa de la il·luminació i inauguració del pessebre dels jardins de Can Roura. Dissabte 16 a les 19 h.

carrer Aurora, 20 Exposició de diorames. Del 25 de desembre al 6 de gener. Diorames construïts pels membres dels Amics de l’Art Pessebrístic.

Plaça Nova 47a Pujada del pessebre a Sant Mateu. Diumenge 17 a les 8 h. Tradicional sortida a peu per pujar el pessebre a l’ermita de Sant Mateu.

Església Sant Cristòfol Concert de Nadal. Dilluns 25 a les 21.30 h. A càrrec de la Jove Orquestra i alumnes de l’Escola de Música i Dansa Estudi Teresa Maria.

SANT VICENÇ DE MONTALT pavelló Festival de Nadal. Divendres 15 a les 19h. De l’Escola Municipal de Dansa. Casal de Cultura Inauguració del Pessebre Monumental i de les exposicions del Cercle Nadalenc. Exposicions obertes del 16 de desembre al 22 de gener, les vigílies de festa i festius, de 12 a 14h i de 18 a 20h. centre cívic Concert de Nadal de L’Oriola. Dissabte 16 a les 17h. A càrrec dels conjunts corals i instrumentals de l’escola: Big Band, Batucada, Orquestra, Cors i Combos. pista annexa pavelló Mou-te per Nadal! Diumenge 17 de 10 a 14h. Sessions gratuïtes de Pilates, CrossFit, Cycling i Zumba.


Tribuna Maresme

21


Bones Festes Venda de pinsos Venda de complements per a animals de companyia Servei de perruqueria canina i felina

Plaça Josep Tarradellas, 37-41, local 1 Tel. 93 759 86 36 · VILASSAR DE MAR Segueix-nos al Facebook facebook.com/totpinso · facebook.com/comacasa

Si no pots venir, truca’ns, nosaltres t’ho portarem:

93 759 86 36 (Servei gratuït)

plaça del Poble Fira de Nadal. Dissabte 16 i diumenge 17 d’11 a 14h i de 17 a 20h. Concert de la coral ‘Som Veus’ (diumenge a les 12h) i Mercat solidari per a la Marató de TV3, impulsats per l’AMPA de l’Escola Sant Jordi. Activitats alternatives per a públics de totes les edats. centre cívic Audició d’alumnes de L’Oriola. Dimarts 19 a les 17 i a les 18.30h. plaça del Poble Vine a fer cagar el Tió! Dilluns 25 d’11.30 a 13 h. Joguina i llaminadura per a tots els infants. pista annexa pavelló Revetlla de Cap d’Any. Diumenge 31 a les 22 h. Sopar popular. En acabat, ball amb l’Orquestra D’altra Banda.

TEIÀ Església de Sant Martí El cant de la Sibil·la. Dissabte 2 a les 19 h. Representació del cant litúrgic de la Sibil.la i Cant del Renaixement Parce mihi Domine de Cristóbal de Morales. Plaça de les Teixidores Nadal al carrer. Dissabte 16 a les 11 h. Nadales i balls a càrrec dels alumnes de l’escola Cadença i de l’escola Bibiana Morales.

CLÍNICA VETERINÀRIA SANT JOAN

Bones festes HOSPITALITZACIONS i URGÈNCIES

Tel. 93 750 22 90 Segueix-nos al facebook: Clinica-Veterinaria-Sant-Joan

c/ Lluís Jover, 76 · Vilassar de Mar

Tel. 629 33 96 97

22 Tribuna Maresme

CMC la Unió Pessebre artístic. Del 16 de desembre al 14 de gener. Obert en l’horari habitual i tots els festius de 12 a 14 i de 18 a 20.30 h. RECTORIA Pessebre vivent. Diumenge 17 a les 12 h. Església de Sant Martí Concert de Nadal. Diumenge 17 a les 13.30 h. Organitzat per Corals de Teià. CMC la Unió Centres de taula. De la tradició a l’avantgurada. Dies 18 i 20 de desembre de 10 a 12 h. Taller per crear elements per a la taula de Nadal.

Flor de la Palma Nadal a cals Cupiello. Dissabte 23 i dilluns 25 a les 21.30 h, dimarts 26 a les 19 h. Teatre a càrrec del Grup Teiatre. CMC la Unió Cantada de Nadales. Diumenge 24. Després de la missa del Gall.

VILASSAR DE DALT Casal Popular Taller de decoració nadalenca. Dilluns 4 i 11 de 19 a 20.30 h. Espai cívic Encesa de l’arbre dels desitjos. Dimarts 5 a les 17.30 h.

Museu Arxiu 43 Pessebre Monumental de Can Banús. Del 25 de desembre al 14 de gener. Festius, vigílies i caps de setmana de 12 h a 14 h i de 18 h a 20.30 h. Teatre La Massa Els Pastorets de Vilassar. Dimarts 26 i dissabte 30 a les 19 h. El Ternal Teatre representa la seva particular i tradicional versió dels Pastorets. Biblioteca Taller d’il·lustració. Dissabte 30 a les 11 h. A càrrec de Mireia Pujol Riera. Per a infants d’entre 8 i 12 anys.

VILASSAR DE MAR

Pati de les Escoles Contes Menuts. Dissabte 16 a les 11.30 h. Contes de Nadal.

Nucli antic Fira de Nadal. Dissabte 2 i diumenge 3 de 10 a 22 h.

Era de can Rafart Pessebre vivent. Dissabte 16 a les 17.30 h. Del Casal de la Gent Gran de can Rafart i l’Aula de Dansa.

Can Bisa Vidmar Festival.08 Christmas Edition. Dissabte 2 i diumenge 3 d’11 a 15 h. Art, disseny, música i gastronomia. www.vidmarfestival.com.

Pati de Les Escoles Fira de Santa Llúcia. Dissabte 16 i diumenge 17 de 10 a 21 h. Teatre La Massa Amb ritme de Nadal. Diumenge 17 a les 18 h. La Cia. Marta Mas ens porta un espectacle ple de cançons i dances de Nadal. Biblioteca Taller de Nadal. Dimecres 20 a les 18.30 h. Fem capsetes! Amb la tècnica decoupage farem capsetes per posar regals petits o guarnir l’arbre de Nadal.

Sala M. Roser Carrau Diorames individuals i Monumental pessebre col·lectiu. Divendres 8 a les 12 h: inauguració. A càrrec de l’Associació de Pessebristes i Modelistes. Hotel d’Entitats Pintada de nadales. Dissabte 16 a les 11 h. Amb figures de fang per a infants. Plaça de l’Església Cantada de nadales al carrer. Diumenge 17 a les 11 h. Amb els alumnes de l’Aula de Música.

Can Rafart Concert de Nadal. Divendres 22 a les 17.30h. A càrrec de l’Aula de Música.

Bar de Mar Vilassar Big Band. Diumenge 17 a les 20 h.

Església Parroquial Concert de Nadal de la Coral Mareny. Dissabte 23 a les 20.30 h.

Ateneu Vilassanès Concert de Nadal. Dilluns 18 a les 18 h. A càrrec de l’Aula de Música.

Casal Popular Concert de nadales. Dilluns 25 a les 21 h i divendres 29 a les 20.30 h. A càrrec del grup de músics dels Pastorets.

Pl. Vicenç Martí Arribada del Carter Reial a cavall. Divendres 29 a les 18 h. Recollirà les cartes dels infants.


Bon nadal Places de centre de dia

casa pairal fundació privada

Àmplia zona enjardinada Servei de psicologia Fisio - Animació TRÀMITS LLEI DE LA DEPENDÈNCIA

Creu de Sant Jordi 2015

C/ Rosari, 59 · Vilassar de Mar · Tel. 93 750 01 18 · Fax 93 759 43 13

Tribuna Maresme 23


CUINA Casa Graupera dedica el torró 2017 al Modernisme Des de fa 122 anys, Casa Grau· pera de Mataró elabora postres tradicionals, xocolates, galetes, neules i torrons... L’any 1993 va tenir la idea de dissenyar un torró diferent cada Nadal, una aposta divertida i entusiasta, una manera de compartir il·lusions. Sorprendre cada any amb sabors diferents inspirats en temàtiques variades, és tot un repte que els motiva. Enguany han volgut dedicar un torró al Modernisme, una època on els oficis van tenir una rellevància important. “Nosaltres tenim al cor l’ofici de neuler, amb una vinculació molt

gran en l’etapa modernista”, asseguren. El Torró Creació’17 va presen· tar-se el passat 18 de novembre amb degustació gratuïta tot el dia. A la tarda, es va fer una pe· tita cercavila de música tradicio· nals de la mà dels grallers de la Colla Gegantera d’Iluro, que van sortir de la casa natal de Puig i Cadafalch i van anar cap al Fos· sar Xic. Convidant al tast públic. En un any tan especial per a Mataró, tot apuntava a fer un torró en honor a un mataroní il·lustre com Josep Puig i Cada· falch, fent referència a la seva obra que és tot un tresor mo·

dernista a la ciutat, com la ‘Casa Coll i Regàs’ que obre les portes al públic aquesta tardor. Un torró d’aromes modernis·

tes, de sabors propers a les di· ades de festa i sobretaules llar· gues amb tertúlies inacabables, els sabors escollits són les de les postres més populars: crema ca· talana, cafè i cubans. Les imatges escollides: el pany de les portes interiors de les sales principals de la Casa Coll i Regàs i els vitralls de la part superior d’aquestes. El pany com a refe· rent de l’obertura al públic de la casa aquesta tardor i els vitralls plens de lluminositat i color que donen vida a les estances prin· cipals, com les llums de colors que il·luminen les nostres cases durant el Nadal.

Espinaler amplia l’establiment del polígon de Vilassar de Mar fins a 600 m2 La firma Espinaler va inaugurar el passat 23 de novembre l’am· pliació de l’establiment que té al polígon de Vilassar de Mar. Ara disposa de 600 metres quadrats en els quals exhibeix 6.000 refe· rències en productes gourmet i de marca pròpia. Miquel Tapias, propietari d’Espinaler, ha recor· dat que la firma té 121 anys i ha encoratjat la plantilla a “seguir

24 Tribuna Maresme

treballant amb el mateix rigor i entusiasme que el primer dia”. La botiga Espinaler, que va ser inaugurada l’any 2000, era una sola nau industrial. L’any 2008, la família Tapias va adquirir la nau adjacent i va ampliar-ne el magatzem. Aquesta ampliació va permetre que l’establiment fos guardonat, l’any 2012, amb el premi de Millor Botiga Gourmet

Especialitzada d’Espanya, en el marc de la Fira de Gourmets Ma· drid. La firma del Maresme augura per al 2017 un creixement sem· blant al dels darrers 6 anys, que s’apropa al 20% anual acumu· lat. El 2012 va facturar 8 milions d’euros; el 2013, 9,3; el 2014, 11,8; el 2015, 13,2, i el 2016 16,2 mili· ons d’euros. ACN


EL MÓN DEL VI

LA RECEPTA DE L’ÀVIA REMEI

La DO Costers del Segre Quim Giménez sommelier

La Do Costers del Segre junta· ment amb la DO Pla de Bages són de les menys conegudes, però no menys importants. El Consell Re· gulador es va fundar l’any 1986 i es va ratificar el 1988. Localització: Ocupa la zona meridional de la província de Lleida. Està molt disgregada i ocupa set territoris. Abarca les zo· nes d’Artesa de Segre, Les Garri· gues, Pallars Jussà, Raimat, Segrià i Valls de Riu del Corb. Superfície: Aproximadament de 4.700 hectàrees amb 37 cellers i 633 viticultors. Clima: Mediterrani interior amb hiverns freds i persistent hu· mitat per la boira. Estius calorosos

amb índexs baixos de pluviome· tria. Terreny: En la seva majoria són de tipus calcari i granític, amb al· guna variació segons la zona. Varietats blanques: Macabeu, parellada, xarel·lo, garnatxa blan· ca, chardonnay, sauvignon blanc i riesling. Varietats negres: Garnatxa ne· gra, ull de llebre (“tempranillo”), cabernet sauvignon, monestrell (Mataró), merlot, trepat, samso (carinyena), pinotnoir i syrah. Els vins blancs són lleugers i afruitats, marcats per la varietat de raïm. Els fermentats en barrica presenten major estructura. Els vins negres joves són afrui· tats i equilibrats. Els de criança són estructurats, untuosos i llargs en boca.

TORRÓ DE MASSAPÀ

Ingredients: · 1 quilo d’ametlles crues triturades. · 1 quilo de sucre fi. · 2 patates mitjanes. · 2 cullerades de suc de llimona. · Fruita confitada variada.

PreparaciÓ: Bullim les patates. Quan estiguin encara calentes les tirem damunt del sucre. Mentre les aixafem el sucre s’anirà desfent. Li afegim les ametlles triturades i el suc de llimona. Anem remenant-ho procurant que quedi tan fi com sigui possible. Agafem un motlle rectangular i li posem unes cireretes partides per la meitat i d’altres fruites confitades, segons els gustos. Deixem que reposi uns dies i ja estarà.

Presentació del Vi Novell 2017 Un any més, els cellers de Mata· ró (Can Montserrat, Montserrat i Castellví) han presentat el Vi No· vell 2017. Enguany, l’etiqueta del vi és obra de l’artista mataronina Laia Arnau. El celler Mas Foraster, de la DO Conca de Barberà, ha elaborat aquest vi amb les varietats ull de llebre (tempranillo) 80%, trepat 10% i cabernet sauvignon 10%. Presenta un color cirera amb ri· vets violacis, com correspon a un vi acabat de fermentar. En boca

EL TAST

AA MIRGIN LAIETÀ

és un vi fresc, amb notes de fruita persistent que el fan agradable. Té molt bona harmonia amb arros· sos, pasta, formatges semicurats, embutits i carns blanques.

Vista: De color groc pàl·lid amb reflexos daurats. Aromes: Aromes de fruita blanca amb un rerefons de flors, fruites vermelles i ametlles. En boca: Untuós, sec i fruitós. Bombolla fina amb un pas elegant per boca; cava ben estructurat sense perdre frescor amb un post gust persistent i molt gustós. Varietats: Pansa Blanca, Chardonnay, Pinot Noir, Macabeu.

Tribuna Maresme 25


SALUT I BENESTAR CONSELL BENESTAR

Sals de bany amb romaní i mandarina La sal marina drena les toxines del cos i aporta minerals. La civada hidrata; i la combinació amb romaní i mandarina, ajudarà a activar la circulació, tonificarà i il·luminarà el cos. PREPARACIÓ 1. En un bol, barreja ½ tassa de sal marina gruixuda, 1 tassa de sal rosa de l’Himàlaia i 1 tassa de flocs de civada fins. 2. Afegeix un grapat de romaní i la ratlladura de ½ mandarina. 3. Barreja bé i col·locaho en un recipient hermètic. Consell extret de la Revista nº 93 de Veritas. www.veritas.es

26 Tribuna Maresme

Aliments per a la tardor ISSA www.clinicaissa.com

Quan comença la tardor encara hi ha aliments d’estiu que podem aprofitar, però aviat s’acaben i haurem de substituir-los per al· tres. Haurem de tenir en compte que comença el fred i les tempe· ratures comencen a baixar. Per això el nostre organisme necessi· tarà: ferro, proteïnes i vitamines (sobretot la C i la B). El més im· portant és tenir una alimentació saludable, variada i equilibrada. Els 8 aliments imprescindibles per a la tardor són: 1. Castanyes. És el que primer ens ve al cap quan parlem de la tardor. Les castanyes tenen una gran aportació nutritiva. Una de les grans característiques és que tenen molt poques calories, mol· ta fibra i hidrats de carboni. Ens cobriran l’aportació de ferro que necessita el nostre cos. 2. Bolets. És l’època que més surten i els boletaires aprofi· ten per anar a buscar-ne. Tenen baix contingut calòric i una gran aportació proteica més semblant a l’animal que al vegetal i alt con· tingut de fibra. I contenen molta vitamina del grup B.

3. Llenties i cigrons. Els llegums és molt important intro· duir-los a la nostra dieta, no no· més a la tardor sinó tot l’any. Les llenties contenen molta proteïna i calci. I tenen baixa quantitat de greix, però calòricament alt. Contenen ferro, potassi, vitami· nes del grup B i magnesi. Els ci· grons destaquen per l’alt contin· gut de fibra i hidrats de carboni, així com vitamines del grup B. Gràcies a la quantitat de fibra que tenen ajuden a baixar els ni· vells de colesterol en sang. 4. Figues: Les figues destaquen per la seva gran quantitat de fibra i pel baix contingut calòric. No te· nen molta quantitat de greix ni de proteïnes, però sí de vitamines i minerals. És un dels aliments que va millor per poder combatre les mucositats gràcies al seu poder expectorant i antioxidant. 5. Peres: Les pe· res hi són tot l’any, però el seu sabor a la tardor és millor ja que són més dolces i sucoses. És una fruita molt rica en Vitamina C.

6. Tomàquets: Un altre ali· ment que no pot faltar a la dieta, ni a la tardor ni en tot l’any. És molt poderós nutritivament. És un gran enfortidor del sistema immunològic. 7. Ous: Proteïna 10 per excel· lència. És la proteïna de més alt valor biològic. Els greixos que conté (principalment Omega-3) i vitamines es concentren més a la part del rovell. I a la clara és on podem aconseguir gran quan· titat de minerals i vitamines del grup B, sobretot B12 i àcid fòlic. 8. Coliflor: És una gran font de vitamina C, per tant un dels aliments que no pot faltar a la tardor i els seus nutrients ajuden a reduir el colesterol. Cal desta· car que és un gran antioxidant i estaria indicat en persones amb problemes de cor. Pràcticament no conté greixos.


Psicologia: l’enveja i l’agraïment Ramon Domingo PSICÒLEG

L’enveja, des del punt de vista psicològic i psicoanalític, seria “el sentiment irritant que vivim de manera conscient i sobretot inconscientment, cap a una altra persona que posseeix i gaudeix de coses desitjables que nosaltres volem tenir i intentem arrabassar” (M. Klein). Un sentiment que tothom co· neix: quan diem o pensem, ad· mirativament: que guapo/a és! Que rics que són! Quina bona vida que tenen, quin suport so· cial que reben, com gaudeixen quan estan junts, etc., manifes· tem, suaument o més agressiva· ment, com ens agradaria ser així. Doncs bé, sembla que la nos· tra vida mental, està “farcida” en el seu origen per aquests senti· ments, profunds i visibles mol· tes vegades en les relacions de

família, en l’elecció d’amics, afi· cions, en definitiva en qualsevol relació, personal o material que desitgem i tenim. La part “fos· ca” és que per aconseguir el que ens agrada tant, podem fer-ho de moltes maneres, i la majoria d’elles “arrabassadores”. Als infants cal advertir-los per· manentment que les coses no es prenen dels altres, que cal dema· nar-les. I quines filigranes relaci· onals no han de fer els cuidadors per aconseguir aquesta manera de negociar! El nostre programa mental de “m’agrada - ho vull - ho prenc” cal mediatitzar-lo amb un: ho demano i un gràcies! Conver· tint el procés en una font de plaer. Quan ens quedem a l’etapa de prendre agressivament allò que volem, estem manifestant moltes vegades el pànic i la culpa a no ser atesos , una certa cobdícia i plaer en l’agressió, així com la rà· bia per la nostra incapacitat per

escoltar i comprendre (i apren· dre), en siguem conscients o no. Massa vegades el món intern dels individus es construeix so· bre les dificultats d’aconseguir el necessari per poder estar agraïts, i massa vegades per aconseguir el que es vol dels altres els agre· dim per obtenir-ho. La pròpia agressió ens impedeix valorar el que hem obtingut de forma for·

çada, dificulta greument el reco· neixement de que allò que hem pres o destruït no era nostre sinó d’un altre, es digui pare, mare, mestre o sistema social i polític. Els fills a qui hem donat la vida, volen independència i marxar de casa: ho han de fer per poder créixer i aprendre a gestionar la pròpia enveja. Hi ha qui ho en· tén com una manca d’agraïment i per tant, no solament es sent “atacat en els seus principis”, sinó que es sent decebut i fracassat, acusant-los de desagraïts, obli· dant el que ens han donat ells(!). Aquestes són, doncs, les dues cares de l’enveja: l’agraïment i l’agressió. Depèn de com hàgim gestionat els processos de desit· jar sobre els altres, tindrem més facilitat o menys per entendre i aprofitar els valors d’allò que ens agradava tant. Es digui democrà· cia, independència, o fins hi tot lleis i justícia.

Tribuna Maresme 27


LLEURE NADAL

Neix una nova tradició entorn el Tió de Nadal, el Caçations

Premià de Mar. El CAP regala als clients participacions de la Loteria de Nadal. També sorte· ja una Gran Panera de Nadal. A més, el Pare Noel visitarà les botigues adherides al CAP i re· collirà les cartes que els nens i nenes li entreguin, del 18 al 23 de desembre. I el dissabte 23 de desembre, el Pare Noel serà a la plaça dels Països Catalans.

Text: AMIC

Amb l’organització per tercer any del Caçations, anar a bus· car el Tió de Nadal al bosc s’està convertint en una nova tradició entre les famílies catalanes: Ti· ons de Nadal s’amaguen a dife· rents boscos de Catalunya per a què les famílies els vagin a bus· car amb l’ajuda d’un mapa i les coordenades GPS al mòbil. Fins ara els Tions de Nadal han aparegut a les cases de for· mes molt diverses: truquen a la porta de casa o una nit aparei· xen màgicament al balcó, però segurament la més autèntica de les formes d’acollir un bon Tió és anant a buscar-lo allà d’on prové: al bosc. Amb Caça· tions aquesta activitat es posa a l’abast de totes les famílies, i no només d’aquelles que ja visquin en entorns rurals. És, a més, una molt bona excusa per anar a descobrir i gaudir dels espais naturals que tenim a Catalunya. Per tot això, des que el 2014 es va crear l’activitat Caçations, l’acollida per part de les famíli·

28 Tribuna Maresme

Nadal amb les Assossiacions de comerciants

es ha estat entusiasta: “L’emoció que hem viscut buscant i trobant el tió al bosc ha estat com la de la nit de Reis i veure la cara de la meva filla en trobar-lo no ha tingut preu!”, ex· plica una de les mares que ja ha gaudit de l’experiència. Aquest any Caçations s’or· ganitza a nou llocs diferents de Catalunya: Montserrat, Ru· pit, El Montnegre-Corredor, la Baronia d’Escornalbou (a

Tarragona), el Bages, el Pene· dès, Riudarenes i Vallirana. Al darrere hi ha una xarxa de col· laboradors formada per enti· tats socials, empreses locals i institucions. Per gaudir d’aquesta màgica activitat només cal fer la reser· va a www.caçations.cat, esco· llint el lloc i dia en que t’em· portes també una experiència que grans i petits recordaran sempre.

Vilassar de Mar. Enguany el sor· teig de Nadal que s’organitza des de Vilassar Comerç consisteix en 3.000 € en talonaris. L’entrega de butlletes es fa des de l’1 fins el 20 de desembre. Han d’anar amb 2 segells de 2 establiments. El sorteig, el 27 de desembre, a les 14 h, a la seu de Vilassar Co· merç. El Masnou. El 10 i 11 de desem· bre la Fira de Santa Llúcia creix. En primer lloc, l’espai s’amplia al carrer Tomàs Vives per tal acollir més oferta gastronòmica amb la presència de foodtrucks i pa· rades d’alimentació. En segon, augmenta l’oferta de lleure i les activitats pels més petits.


Fira Magic torna al Parc Central de Mataró Com cada any, en el parc central de Mataró es podrà gaudir del parc d’atraccions de Firamagic. Aquestes instal·lacions estaran disponibles a partir del 2 de de· sembre fins al 7 de gener, més d’un mes perquè tothom pugui venir a passar una bona estona. Aquest recinte estarà obert tots els dies: el dies laborals obert per les tardes i els dies festius obert el dia complet. En el recinte firal s’hi podrà gaudir de 15 atraccions diferents per a tots els públics, des dels més petits fins al més valents. Pels més atrevits s’hi poden tro· bar atraccions com el Cangur o el Jamaica, on les sensacions són màximes. També hi trobareu l’Eurodisney, el Tren de la mina, les Barques pirates, les Jum· ping..., on els pares podran gau· dir amb els seus fills. I pels més petitons hi podreu trobar els Ca· valls de l’oest, el mini Scalextric,

la Pista de boles, el Globus de la patrulla canina, els Llits elàs· tics... Aquest any, com a novetat, hi haurà el Vaixell pirata, perquè tant nens com pares gaudeixin tots plegats.

A part de les atraccions, Fira· magic ofereix una carpa de 200 metres quadrats, on es fan diver· ses activitats, de manera gratuïta i per a tots els públics. Ofereix 21 actuacions diferents, de diversos

personatges animats, perquè els nens puguin passar una tarda agradable i sense cap cost. Una de les altres activitats que ofe· reixen és la de recollida de car· tes, tant del Pare Noel, com del patges dels Reis Mags. Si el més petit de la casa vol venir a deixar la seva carta ho pot fer. D’altra banda, Firamagic dei· xa a l’abast una promoció amb 20.000 tiquets 2x1, els quals se· ran repartits a tota la població, perquè puguin gaudir de les instal·lacions de una manera més econòmica. Amb aquest mateix tiquet, es tindrà la pos· sibilitat de participar en un sor· teig, amb el qual es podrà gua· nyar dues entrada a Disneyland París, amb dues nits d’hotel. El sorteig es realitzarà a la carpa d’activitats. De la mateixa mane· ra, s’ofereix un tiquet per obtenir una hora de pàrquing totalment gratuïta.

Tribuna Maresme 29


LA PASSEJADA

Ruta: Santa Magdalena (El Bages) Text: Josep Grau Fotos: Mari Carmen Areales

Si tot Montserrat ens impressi· ona per les seves roques punxe· gudes, la pau que es respira pels camins interiors i les seves vistes aèries, encara és més gran un lloc que faríem sobresortir d’aquest conjunt, Santa Magdalena. Amb una mica de sort, tindrem un mar de núvols a sota nostra i a la llunyania, sobresurtiran les cres· tes dels cims més altius. Ermita de Sant Miquel. Es va reconstruir el 1994, ja que de· gut als incendis ocorreguts a la muntanya de Montserrat, va que· dar malmesa; i en aquesta ocasió, varen ser afegits els pòrtics per protegir els pelegrins de la pluja.

Durada: 3 h. 45 m. | Desnivell: 420 m. Distància: 7,1 Km.

Consulta com arribar-hi a través del següent codi e-cib:

15TM www.e-cib.com

Consulta el Track a Wikiloc través del següent codi e-cib:

14TM

Ermita de Sant Joan: Va ser construïda aprofitant una bal·

www.e-cib.com

ma. Es considerava com l’ermita més ben orientada de totes, amb bones vistes i estàncies espaio· ses; per aquest motiu, aquí es re· tiraren alguns abats del monestir els últims anys de la seva vida. Escales de Jacob: Són 91 escalons, construïts amb pacièn· cia, picant a la roca per a poder donar accés des del Pla de les Taràntules a Santa Magdalena.

La vista que se’ns ofereix és for· midable i ens recompensa de l’esforç esmerçat. Santa Magdalena: Es va ai· xecar en el lloc en què hi havia un castell, i el 1498 es va reconvertir en ermita. Actualment, sols en podem apreciar les ruïnes com alguna cisterna d’aigua i algun tros de mur. Va ser destruïda per l’exèrcit francès el 1812.

PLANTES

L’AGENDA DE DESEMBRE DEL JARDINER NO T’OBLIDIS DE: PROTEGIR DEL FRED. Si es preveuen gelades, rega les plantes per a augmentar la inèrcia tèrmica. Comprova periòdicament que les fundes, mantes tèrmiques, pantalles tallavents i la resta de proteccions estiguin complint la seva funció. PODAR. Si encara li has de treure les branques seques, dèbils o mal formades a algun arbust, arbre ornamental o fruiter, agafa ja les podadores i evitaràs que perdin saba; no toquis els que faran flor al febrer. Retalla les perennes que han parat de florir, com els crisantems i els àsters.

SANSEVIÈRIES: ESPASES AMUNT

No en va se les anomena espases de Sant Jordi: les seves fulles llargues i planes, o cilíndriques com una javelina, s’aixequen desafiants i de tal manera que res sembla poder-les torçar. Decoratives i resistents alhora, les sansevièries són imbatibles.

ENTRECAVAR LA TERRA. Trenca i esmicola amb una aixada o un magalló la crosta dura que el fred i la pluja formen a la terra del jardí, l’hort i els tests.

LES ESTRELLES DEL MES

Skimmia japonica

ARRIBA EL NADAL: OBRE-LI LA PORTA!

Els detalls són el que dóna un toc especial a la decoració nadalenca. Si busques inspiració per decorar casa teva les properes festes de Nadal, visita Passi Garden Home: et sorprendrem! 30 Tribuna Maresme

FRUITS DECORATIUS PER L’HIVERN

A part del grèvol, hi ha molts altres arbustos i arbres on trobar-hi els vermells més càlids per als dies més freds, com ara el pomer Malus ‘Everest’ de la fotografia.

Cyclamen

Jacinto Hyacinthus

Callicarpa americana

MÉS CONSELLS ROSERS Quan comencin a sortir les gemmes dels rosers de peu baix, poda’ls bé fent talls de biaix amb unes tisores.

LA GESPA Intenta que no es formin bassals permanents perquè no surtin molsa i líquens.

PLANTES DE FLOR Posa adob ric en potassi i fòsfor als el·lèbors, pensaments, brucs, ciclàmens, i altres que ara són en flor.CINEMA

Festival L’Alternativa 2017

AGENDA CINES MATARÓ. FOMENT MATARONÍ Fantasy of the Girls. Divendres 1 a les 20.30 h. D’Ahn Jung-min (Corea del Sud, 2016). Cicle de cinema d’Asia.

Jesús Gonzàlez t jesusgonnot

La 24a edició del festival L’Alter· nativa de Barcelona ha comptat amb una de les seleccions cine· matogràfiques de la temporada. La mostra no es planteja fer un recull de les pel·lícules més im· portants de la temporada, aque· lles que han passat per altres festivals recollint, en algun cas, més d’un premi. L’Alternativa opta per cintes arriscades i sem· pre amb un procedència indie o quelcom aproximat. El film encarregat d’inaugu· rar va ser Zama, la darrera pel· lícula de Lucrecia Martel, una de les directores favorites de L’Alternativa. El film suposa una aproximació atípica a la novel·la d’Antonio di Benedetto que ja venir precedida per la polèmica a la Mostra de Venècia. La secció oficial ha comptat amb una bona i variada selecció de films tant nacionals com d’al· tres parts del món. Un des més

MATARÓ. FOMENT MATARONÍ En cuerpo y alma. Dijous 14 a les 20.30 h. D’Ildikó Enyedi (Hongria, 2017). PREMIÀ DE MAR. Patronat Teatre Renda bàsica. Dissabtes 2 i 23 a les 20 h. Documental del mes.

Un fotograma de pel·lícula guanyadora, La fábrica de nada.

destacats és El mar nos mira de lejos, un treball que es situa dintre de les heterodoxes coor· denades de la no-ficció i oscil· lant entre la part social del cine· ma d’Isaki Lacuesta i el cinema poesia de José Luis Guerín. La cinta de Manuel Muñoz Rivas té com a protagonistes els habitants dels terrenys on es creu que va existir, fa més de 2.000 anys, la fundacional ciutat de Tar· tessos. El film ofereix una bella re· flexió sobre l’efímer pas del temps i la permanència de la natura. L’altre gran film destacat va ser La fàbrica de nada (A fabrica de

nada), l’esperada cinta de Pedro Pinho que venia precedida pel seu èxit als festivals de Cannes i Sevilla i que a L’Alternativa es va fer amb el principal guardó. El film de Pinho, el més recent dels directors punters portu· guesos, planteja una cinta a mig camí entre el documental i els treballs del cinema situacionis· ta. La història gira al voltant dels obrers d’una fàbrica d’ascensors que decideixen autogestionar-se prescindint del patró. Paral· lelament assistim a la descripció de les seves vides així com a di· ferents debats de caire polític.

PREMIÀ DE MAR. BIBLIOTECA Railway children. Dilluns 4 a les 18.30 h. De Prithvi Konanur (Índia, 2016). Dins el Cicle Cinema d’Àsia. PREMIÀ DE MAR. BIBLIOTECA Father’s will. Dilluns 11 a les 18.30 h. De Bakyt Mukul (Kirguizistan, 2016). PREMIÀ DE MAR. BIBLIOTECA The mother. Dilluns 18 a les 18.30 h. De Erdenetsetseg Bazarragchaa (Mongòlia, 2016). Dins el Cicle Cinema d’Àsia. TEIÀ. CMC la Unió Jules et Jim. Divendres 22 a les 19 h. De François Truffaut (França, 1961). VILASSAR DE MAR. Biblioteca Frantz. Dimecres 13 a les 18 h. De François Ozon (França, 2016). VILASSAR DE MAR. Biblioteca Despertando a Ned. Dilluns 18 a les 18 h. De Kirk Jones (Irlanda, 1998). VILASSAR DE MAR. Biblioteca El secreto de Esma. Dimecres 20 a les 18 h. De Jasmila Zbanic (Bòsnia, 2006).

ESTRENES DESTACADES DE DESEMBRE Coco De Lee Unkrich, Adrián Molina (EUA, 2017). Amb Benjamin Bratt, Gael García Bernal, Edward James Olmos, Ana Ofelia Murgia. Estrena 1/12/17

32 Tribuna Maresme

Star Wars: Los últimos Jedi De Rian Johnson (EUA, 2017). Amb Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Óscar Isaac, Mark Hamill. Estrena 15/12/17

Wonder Wheel De Woody Allen (EUA, 2017). Amb Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, James Belushi, Max Casella, Michael Zegarski Estrena 22/12/17

The Disaster Artist De James Franco (EUA, 2017). Amb James Franco, Alison Brie, Seth Rogen, Zac Efron, Sharon Stone. Estrena 29/12/17


MASCOTES

Regals per a ells? Natur Center www.naturcenter.es

Ara per Nadal ens fem regals entre nosaltres, i moltes perso· nes ho fan també amb les seves mascotes. Vist des de fora, molta gent que no té aquesta relació amb els animals pot pensar que és un fet totalment innecessari i prescindible, però en molts dels casos hi ha persones que de· penen moltíssim dels seus ani· mals, sigui pel simple fet d’es· timació, perquè els hi aporten companyia o perquè els recor· den a alguna altra persona. Gossos, gats, conills, hàms· ters, fures, lloros, cotorres... tots ells ens omplen a la seva manera un espai de la nostra llar, i aque· lles persones que estimem els animals, no ens els podem obli· dar durant aquestes dates.

Què els hi podem regalar? Doncs trobem un munt de coses adaptades a cada un d’ells. Pel nostre gos podem optar per una gran varietat de joguines; igual com els nens, estaran tot el dia entretinguts amb la seva nova joguina. O per altra ban· da, podem optar per regalar-li aquell lot de galetes que ens serveixen per donar-li poc a poc com a premi. Ossos, collars, corretges, llaminadures, roba

d’abrigar, colònies, casetes, coi· xins, llits, matalassos... Al nostre gat també li podem regalar algun d’aquells elements que durant l’any ens adonem que ho necessiten, com pot ser un rascador amb el qual el tin· drem entretingut moltes esto· nes, joguines de mil formes i materials, collars, llitets... i apro· fitem durant aquestes èpoques per fer-ho. També podem optar igual com amb els gossos, per

obsequiar-li amb un lot de lla· minadures o galetes adequades per a ells. Pels ocells, lloros, guacamais... hi ha una gran varietat de jogui· nes, escales, nusos, cordes, gron· xadors... que podem afegir a la seva gàbia perquè es diverteixin i s’entretinguin encara més. Tam· bé pels nostres amics conills, fu· res, hàmsters, eriçons... podem obsequiar-los amb un sense fi de detalls com poden ser collars, colònies, xampús, roba, jogui· nes, llaminadures, raspalls... I per a aquells animals que no tenim una relació tan directe, com poden ser els peixos, rèptils i amfibis, de ben segur que tam· bé trobarem un regal adequat per a cada un d’ells, des d’una menjadora automàtica a una de· coració pel seu hàbitat o algun menjar amb alguna delicatessen.

Tribuna Maresme 33


L’AGENDA DEL MES MÚSICA ARENYS DE MAR. Teatre Principal Reload. Diumenge 17 a les 19 h. A càrrec de The Gospel Viu Choir. ARENYS DE MAR. Església de Santa Maria Concert de Nadal: Família Aixa. Dissabte 23 a les 20.15 h. ARENYS DE MUNT. Centre Moral Eve. Dissabte 2 a les 21 h. Rock psicodèlic. ARGENTONA. La Sala Big Band Jazz Maresme & Susana Sheiman. Divendres 15 a les 20.30h. Concert de Nadal. EL MASNOU. Casino del Masnou Coral la Teatral. Divendres 15. Viatge sonor per diferents paÏsos i estils que us faran emocionar, ballar i cantar. EL MASNOU. Parròquia St Pere Gloria RV 589 de A. Vivaldi. Diumenge 17 a les 20 h. Concert de Nadal amb el Cor Scandicus, la coral Loiola’s Sound i la Jove Orquestra de Cambra del Masnou. MATARÓ. Casa Coll i Regàs La música de Nicolau Guanyabens. Exotisme, revolució i renaixença. Divendres 1 a les 19h i 21 h. Balades, cançons i obra lírica, que transporten el públic cap a melodies i ritmes que es van fer populars al Mataró de la primera industrialització. 15€ MATARÓ. L’ARC CAFÈ CULTURAL Ian Lints. Divendres 1 a les 20 h. Folk-rock nordamericà. MATARÓ. L’ARC CAFÈ CULTURAL Esteban Faro. Dissabte 2 a les 20 h. Temes del segon disc del músic.

34 Tribuna Maresme

MATARÓ. L’ARC CAFÈ CULTURAL Numa Pastor. Diumenge 3 a les 20 h. Concert del cantant, guitarrista, compositor i productor de Buenos Aires. MATARÓ. L’ARC CAFÈ CULTURAL Los Alérgicos. Divendres 8 a les 20 h. El grup s’insipira en la música dels anys 60 i 70. MATARÓ. L’ARC CAFÈ CULTURAL El Sobrino del Diablo. Dissabte 9 a les 20 h. El grup torna a L’Arc amb força, lletres irreverents i un gran sentit de l’humor. MATARÓ. PLAÇA DE PI I MARGALL Pele MacLeod. Diumenge 10 a les 12 h. La banda presenta el seu nou disc, Veritat tossuda. MATARÓ. L’ARC CAFÈ CULTURAL Jazz Divas. Diumenge 10 a les 20 h. Un repàs a la història de les millors veus del jazz amb la veu d’Aly Alma. MATARÓ. CASAL L’ALIANÇA WoM. Dijous 14 a les 21 h. Tres dones, tres ànimes, tres veus, tres instruments. WoM són les lletres que identifiquen un nou projecte musical fresc, alegre i sensual. Dins el cicle de Músiques Tranquil·les. 13 €. MATARÓ. L’ARC CAFÈ CULTURAL Un tal Pere. Divendres 15 a les 20 h. La banda presenta el seu tercer disc, deu cançons al voltant d’una sola idea: el moviment. MATARÓ. SALA CLAP Ash Grunwald. Divendres 15 a les 22 h. La potència del rock australià reconvertida en blues del segle XXI. 12 €

ALBERT PLA I DIEGO CORTÉS MATARÓ. SALA CLAP. Divendres 1 a les 22 h. Els músics es retroben després de presentar amb gran èxit fa uns anys Tenemos un problema. Un concert imprevisible. 15 €

ORQUESTRA CAMBRA CATALANA MATARÓ. TEATRE MONUMENTAL. Dissabte 16 a les 21 h. Concert de Nadal amb una tonadilla del compositor mataroní Lluís Misson, interpretat amb el Cor Ciutat de Mataró. 17 €.

PAU RIBA + DE MORTIMERS: JISÀS DE NETZERIT MATARÓ. SALA CLAP. Dijous 28 a les 21 h. El músic presenta el seu capítol anual d’actualitat musicada ple de sàtira i bon humor. 12 €.

UN MÓN DE NADALES PREMIÀ DE MAR. Espai l’Amistat. Divendres 15 a les 21.30 h. A càrrec de Cris Juanico i La Coral l’Amistat. Dins del cicle VI temporada de música clàssica.

MATARÓ. TEATRE MONUMENTAL Sociedad Musical de Cehegín. Dissabte 16 a les 17.30 h. Concert amb motiu del 35è aniversari de la banda musical de Cehegín, ciutat agermanada amb Mataró. MATARÓ. L’ARC CAFÈ CULTURAL Kings of Swing. Diumenge 17 a les 20 h. Enric G Majoral torna a l’escenari amb els millors temes del jazz, swing i blues. MATARÓ. TEATRE MONUMENTAL Big Band Jazz Maresme, the blues and the roots. Dissabte 23 a les 21 h. Concert de Nadal de la Big Band Jazz Maresme amb Victor Puertas (harmònica, orgue i veu) i Tòfol Martínez (guitarra i veu). 14 €. MATARÓ. SALA CLAP Partidaris. Dimarts 26 a les 20 h. Concert de Sant Esteve ple d’energia, reivindicació i bones cançons. 6 €. PREMIÀ DE DALT. SC Sant Jaume Concert de Nadal. Dissabte 23 a les 21.30 h. A càrrec de l’Orquestra de Cambra Catalana. PREMIÀ DE MAR. Espai l’Amistat Valsos i danses. Dissabte 23 a les 21.30 h. A càrrec de l’Orquestra Simfònica Harmonia & Cor. ST Vicenç Montalt. centre cívic Gospel for kids. Diumenge 3 a les 18 h. A càrrec de la formació musical Dream Kids. VILASSAR DE MAR. Ateneu Vilassanès Cor VilasSons. Dissabte 2 a les 12 h. Judit Neddermann, direcció, i Meritxell Neddermann, piano.


Tribuna Maresme 35


TEATRE ARENYS DE MAR. Teatre Principal Oh my god Barcelona. Diumenge 3 a les 19 h. Teatre musical a càrrec de la Cia. Bratisllava.

EL MASNOU. Ca n’Humet Paradís. Nico & Sunset. Dissabte 16 a les 20 h. Una comèdia construïda des del drama, amb tocs esperpèntics.

ARENYS DE MAR. Teatre Seràfics Ser o no ser... no pot ser. Dissabte 16 a les 21 h. Teatre a càrrec del Taller de Teatre d’adults del Seràfics.

LLAVANERES. parc de Ca l’Alfar Ruth i Mercé. separades...i què? Diumenge 3 a les 19 h. Teatre a càrrec de Marià Font, Mayte Carreras i Cristina Solà.

ARENYS DE MAR. Teatre Seràfics Gags de Nadal: Nadal? Bah... ximpleries! Diumenge 17 a les 17 h. A càrrec dels grups del Taller de Teatre de l’Espai Jove. ARENYS DE MUNT. Sala Municipal Històries del Fum Fum Fum. Divendres 29 a les 22 h. Monòlegs nadalencs en clau d’humor. CABRERA DE MAR. Cal Conde La Bella i la Bèstia. Dissabte 2 a les 17 h. Teatre a càrrec dels alumnes del curs de Teatre Musical. CABRILS. La Fàbrica El darrer dia del Cafè de la Granota. Diumenge 3 a les 18h. A càrrec de la companyia Mea Culpa.

ELS PASTORETS ARENYS DE MUNT. Centre Moral Els Pastorets Musicals. Dilluns 25 a les 19.30 h, dijous 28 a les 21.30 h i dissabte 30 a les 17.30 h. A càrrec del Centre Moral. ARGENTONA. Centre Parroquial Els Pastorets. Dilluns 25 a les 19.30h i el i 6 de gener a les 18 h. CABRERA DE MAR. Envelat Municipal Figuretes de pessebre + Els Pastorets. Divendres 29 a les 19 h. Figuretes de Pessebre: Els més menuts de la colla protagonitzen una historia on les forces de l’infern volen “convertir” les diferents figures d’un pessebre que vol arribar a Betlem. Els Pastorets: La versió reduïda de Josep M. Folch i Torres.

MATARÓ. TEATRE MONUMENTAL Nit de gala de la Fundació el Maresme.Divendres 1 a les 20 h. Espectacle d’humor amb l’actuació de Víctor Parrado i Marc Buixadera. MATARÓ. CAN GASSOL. La pell escrita. Dissabte 2 a les 20.30 h. Text de Manel Bonay sobre una dona transgènere que conserva la seva consciència més enllà de la mort.

MATARÓ. SALA CABANYES Els Pastorets de Mataró. Dies 6, 7, 13, 20 i 27 de gener a les 19 h. Dies 14, 21 i 28 de gener a les 17h. PREMIÀ DE MAR. Patronat Teatre Pastorets: L’estel de Natzaret. Dies 16, 17 i 30 de desembre a les 18 h i dimarts 26 a les 19 h.

MATARÓ. CAN GASSOL Reconstruint Frankenstein. Divendres 15 i dissabte 16 a les 20.30 h, diumenge 17 a les 19 h. Pere Vàzquez reconstrueix ara la seva versió del clàssic.

VILASSAR DE DALT. Teatre La Massa Els Pastorets de Vilassar. Dimarts 26 a les 19 h. El Ternal Teatre representa la seva particular i tradicional versió dels Pastorets.

MATARÓ. TEATRE MONUMENTAL Mur. Divendres 29 a les 20.30 h i dissabte 30 a les 18 h. Espectacle de circ vital, poètic i integrador que empra l’arquitectura efímera per reflexionar sobre les limitacions, físiques i mentals. PREMIÀ DE DALT. SC Sant Jaume Humor i Hòsties. Dissabte 9 a les 21.30 h. A càrrec Mal Martínez de de la Cia El Terrat. PREMIÀ DE MAR. Espai l’Amistat El despertar de la primavera. Dissabte 16 a les 21.30 h. Musical pop rock que tracta sobre l’amor adolescent. Preu: 20 € TEIÀ. Flor de la Palma Nadal a cals Cupiello. Dissabte 23 i dilluns 25 a les 21.30 h, dimarts 26 a les 19 h. Acàrrec del Grup Teiatre. VILASSAR DALT. Teatre La Massa Chapertons: Rodó, 25 anys. Diumenge 3 a les 18 h. Els Chapertons són tres pallassos sense més artifici que un desacostumat talent per al joc. Preu: 12€.

RUTES I VISITES ARENYS DE MAR. Plaça Església Ruta guiada Història i Tradicions. Diumenge 17 a les 11 h. Repassarem la història, els costums i les tradicions de la vila d’Arenys de Mar. ARGENTONA. Plaça Nova Caminada popular. Diumenge 17 a les 9.30h. CABRERA DE MAR. Can Benet Ruta teatralitzada al Castell de Burriac. Diumenge 10 a les 10.30 h. Descobrirem les llegendes del Castell de Burriac. CABRERA DE MAR. Can Benet Ruta arqueològica. Diumenge 17 a les 10.30 h. EL MASNOU. Plaça d’Ocata Visita la Mina d’Aigua del Masnou. Diumenge 10 a les 11 h. EL MASNOU. Parròquia St Pere El Masnou, terra de mar. Diumenge 24 a les 11 h. Passeig pels carrers, edificis i racons més sorprenents del Masnou. LLAVANERES. plaça de la Vila Llavaneres entre el Renaixement i el Modernisme. Dissabte 2 a les 10.30 h. MATARÓ. AJUNTAMENT Ruta Puig i Cadafalch. MataróArgentona. Dissabte 2 a les 10 h. Visita guiada a diversos edificis modernistes que l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch va construir a Mataró i a Argentona. 36 Tribuna Maresme

MATARÓ. BASÍLICA DE SANTA MARIA Conjunt barroc dels Dolors. Dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30 a les 11.30 i 18 h.

PASSEJADA PER LA SERRALADA LITORAL

MATARÓ. TORRE LLAUDER Vil·la romana de Torre Llauder. Dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30 a les 12 h. Visita guiada al jaciment arqueològic.

Òrrius. Ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes. Diumenge 3 a les 10h. Passejada a l’entorn de Céllecs per descobrir roques i rocams de tota mena: naturals, neolítiques, esculpides o misterioses. Durada: 3,5 h. Distància: 5 km. p.slitoral@diba.cat.

MATARÓ. AJUNTAMENT Mataró, un passeig per la història. Diumenge 3 a les 11 h. Un tast de la història de Mataró. MATARÓ. CASA COLL I REGÀS Casa Coll i Regàs. Dijous 7, 14, 21 i 28 de 12 a 14 h. Divendres 1, 8, 15, 22 i 29 de 18 a 20 h. Dissabtes 2, 9, 16, 23 i 30 de 18 a 20 h. Diumenges 3, 10, 17, 24 i 31 de 12 a 14 h.

EL PUIG ESTELA (RIPOLLÉS) ST Vicenç Montalt. PK. C/ Ginesta. Dies 9 i 10 de desembre. Recorregut de gran bellesa, amb unes vistes espectaculars sobre el Canigó, zona de Vallter i Pirineu. I cap al sud, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Dificultat Mitja. Coordinador: Joan Pallàs (660 419 475). www.montaltrek.org

MATARÓ. CA L’ARENAS Un tast d’art a Ca l’Arenas. Dissabte 9 a les 18 h. Un recorregut per conèixer l’arquitectura de la casa, la figura de l’artista i la col·lecció d’art que s’hi conserva i exhibeix. MATARÓ. NAU GAUDÍ Vapors, fàbriques i cooperatives del Mataró industrial. Diumenge 10 a les 11 h. Ruta per conèixer el patrimoni hereu de la gran transformació de la ciutat durant els segles XIX i XX. MATARÓ. AJUNTAMENT El Modernisme a Mataró. Dissabte 16 a les 18 h. Ruta pels edificis més significatius del Modernisme.

ST Vicenç Montalt. PK. C/Ginesta Pujada a les Agudes per els Castellets. Diumenge 17 a les 8 h. Itinerari espectacular per a pujar al cim de les Agudes, que ens demostra que molts cops, no fa falta anar als Pirineus.Dificultat: Mitjana-Alta. Coordinador: Sisku Calopa (660 328 148). www.montaltrek.org

SANTT Vicenç DE Montalt centre cívic Caminar saludable. Dijous 7 a les 8.30h: Matinal al bosc de grèvol (Parc Natural del Montseny). Dimecres 20 a les 9.30h: Matinal al rocam de Llavaneres. Dificultat: baixa. Inscripció: Josep Grau (666 77 12 81).

SANT Vicenç DE Montalt PK. C/Ginesta Coves de Can Nadal (Òrrius). Diumenge 3 a les 8 h. Passarem per Sant Bertomeu de Cabanyes i després de veure les ruïnes del poblat ibèric de Cellecs, veurem la cavitat rocosa on van viure antics pobladors del Maresme. Dificultat: Fàcil. Coordinador: Josep Grau (666 77 12 81). www.montaltrek.org PREMIÀ DE DALT. SC Sant Jaume Caminada circular. Dissabte 9 a les 8 h. De Can Ruti a Sant Pere de Reixac (Vallès Oriental). TEIÀ. C. ENOTURÍSTIC VALLMORA Visita guiada i tast de vi. Dies 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 i 31 de desembre a les 12 h. Especial nadal. TEIÀ. C. ENOTURÍSTIC VALLMORA Ruta del Vi: El vi al Maresme, passat i present. Dies: 2, 9, 16, 23 i 30 de desembre a les 11 h. TEIÀ. Església de Sant Martí Visita guiada al campanar. Diumenge 10 a les 13 h. VILASSAR DE DALT. Museu arxiu Vilassar Romà. Diumenge 17 a les 11 h. Descobreix el passat romà de Vilassar i la romanització del Maresme. VILASSAR DE MAR. Casa Museu Carme Rovira Casa Museu Carme Rovira. Diumenge 3 a les 12 i 13 h. Visita guiada.


XERRADES I ACTIVITATS LITERÀRIES ARENYS DE MAR. C.C.Calisay Puig i Cadafalch, teixit i arquitectura. Dimarts 5 a les 18 h. A càrrec de Joan Miquel Llodrà, historiador de l’art.

EL MASNOU. Sala Joan Comellas ‘Blancaneus i els set nans’, la bogeria de Disney. Dimarts 12 a les 18.30 h. A càrrec d’ Albert Beorlegui Tous.

ARENYS DE MAR. C.C.Calisay 100 anys de biblioteques públiques. Dimarts 12 a les 18 h. A càrrec de Lluís Agustí de la Universitat de Barcelona.

MATARÓ. ARXIU COMARCAL Arquitectura i sanitat. Mataró, segle XIX. Divendres 1 a les 19 h. Hi intervindran l’historiador Manuel Cusachs amb “Puig i Cadafalch i el Dr. Viladevall”; Carles Forns, doctor en medicina, amb “Sanitat preventiva”, i Agàpit Borràs amb “Urbanisme preventiu”.

ARENYS DE MAR. C.C.Calisay Comunicació i relacions humanes. Dijous 14 a les 19 h. ARENYS DE MAR. C.C.Calisay Un viatge a Roma a través del cinema. Dimarts 19 a les 18 h. A càrrec d’Albert Beorlegui. ARGENTONA. Biblioteca Els ocells del Maresme. Divendres 1 a les 19h. Amb Pere Alzina, biòleg. ARGENTONA. Biblioteca Recursos per senderistes. Dissabte 2 a les 19h. L’Orux Maps. CABRILS. Museu Municipal Nadal a cel obert: la fira de Santa Llúcia. Dissabte 16 a les 19 h. A càrrec de Jordi Montlló, president de l’entitat de reserca “El Bou i la Mula”.

MATARÓ. BIBLIOTECA POMPEU FABRA Premi Helena Jubany. Dissabte 2 a les 12 h. Acte de lliurament del premi literari. MATARÓ. LES ESMANDIES Parlem de sardanes. Dimecres 13 a les 19 h. A partir del documental Aires al cim hi haurà una xerrada amb l’Agrupació Amics de la Sardana de Tiana i el Club Excursionista Tiana. MATARÓ. FUNDACIÓ ILURO L’atenció és la forma més pura de generositat. Dijous 14 a les 19.30 h. A càrrec Teresa Forcades metgessa, teòloga i monja.

TARDOR POÈTICA PREMIÀ DE DALT. Can Vallerià. Dissabte 2 a les 19 h. Càlida nit de serpentina flonja. Tricefàl·lia 1975-2017. Amb Carol Brunet i Rafael Vallbona. Versió a cappella del muntatge sobre Tricefàl·lia.

PRESENTACIONS LLIBRES ARENYS DE MAR. Biblioteca. Divendres 1 a les 19 h. La Data del naixement d’en Colom, de Jordi Bilbeny. CABRILS. Biblioteca. Divendres 1 a les 20.30 h. Born in Catalonia de Robert Rodergas. LLAVANERES. Biblioteca. Dimarts 12 a les 19 h. Galaxia Lucas, a càrrec del seu autor Francisco Javier Millán. MATARÓ. BUC DE LLIBRES. Dimecres 13 a les 19.30 h. Els carrers seran sempre nostres de Liz Castro / Dijous 14 a les 19.30 h. El somni de la Teresa d’Alexandra Trapote. MATARÓ. BIBLIOTECA POMPEU FABRA. Dijous 21 a les 19 h. Desde el cielo a càrrec de l’autora, Montserrat Romero Flores. PREMIÀ DE DALT. SC Sant Jaume. Divendres 15 a les 19.30 h. La casa de la frontera de Rafael Vallbona. PREMIÀ DE MAR. Biblioteca. Dimecres 13 a les 19 h. El paper amagat, de la col·lecció Primília Contes, amb text d’Albert Calls.

MATARÓ. CAFÈ DE MAR La patilla y la visceralidad. Dijous 14 a les 21 h. Espectacle de poesia amb Mònica Caldeiro i Víctor López. Dins el cicle Periferic Poetry de micro obert. MATARÓ. BUC DE LLIBRES Llibreters es confessen. Divendres 15 a les 19.30 h. Quatre antics llibreters vinculats amb Mataró explicaran experiències i anècdotes de la professió. MATARÓ. FUNDACIÓ ILURO Una mirada al Vaticà del papa Francesc. Divendres 15 a les 19.30 h. A càrrec de Ramon Julià, pare escolapi. PREMIÀ DE DALT. Museu Els falsificadors de la vila. Fins al 16 de desembre. Amb la col· laboració del MNAC i del MUHBA. SANT Vicenç Montalt. Casal dels Xurravins La vellesa és una jubilació? Dijous 14 a les 19 h. A càrrec del psicòleg Ramon Domingo Morera. VILASSAR DE MAR. Biblioteca El número, una quotidiana companyia. Divendres 15 a les 18 h. A càrrec de Xavier Vilella.

Tribuna Maresme 37


INFANTIL ALELLA. Biblioteca Taller familiar. Dissabte 2 a les 11.30 h. Juguem al Kami-sumou, a càrrec de Yoshi Hioki. ALELLA. Can Lleonart Mostast. Dissabte 16 de 13 a 14.30h. Taller didàctic, adreçat a infants de 3 a 12 anys. ARENYS DE MAR. Biblioteca Hora del conte. Especial de Nadal. Dijous 14 a les 18 h: Per Nadal un conte i un regal a càrrec d’Elisabeth Ulibarri. Dimarts 19 a les 18 h: Cançonetes per a nens i nenes a càrrec de David Xiberta. ARGENTONA. La Sala El Col·leccionista de Pors. Diumenge 3 a les 18h. Espectacle familiar a càrrec de l’Estenedor Teatre. CABRERA DE MAR. Biblioteca L’hora del conte. Dimecres 20 a les 18 h. Estels a la biblioteca a càrrec de Companyia Patawa. CABRILS. Biblioteca L’hora del conte. Divendres 1 a les 18 h. El Nadal d’en Pere Perot, amb Eva González. EL MASNOU. Biblioteca L’Hora del Conte. Dissabte 16 a les 11 h: Els Reis de l’Orient i el misteri del camell desaparegut. MATARÓ. BIBLIO. FUNDACIÓ ILURO L’hora del conte i manualitats. Divendres 1 a les 17.30 h: L’ovella que va covar un ou. Dimarts 5 a les 17.30 h: La nena del núvol. Dijous 7 a les 17.30 h: La vareta màgica de la Brunilda. Dijous 14 a les 17.30 h: Et menjadé. Divendres 15 a les 17.30 h: El monstre encaputxat.

MATARÓ. CAN SERRA Un Nadal a la romana. Diumenge 3 a les 12 h. Activitat familiar per aprendre a fer i a decorar la nostra pròpia llàntia de fang. MATARÓ. CASAL L’ALIANÇA Pensa en Wilbur. Diumenge 3 a les 12 h. Un espectacle ple d’equilibris, humor i pintura. Recomanat a partir de 4 anys. MATARÓ. BIBLIO. POMPEU FABRA L’hora del conte. Dimarts 5 a les 18 h: Els petits Quitapenas a càrrec de Sònia Armengol i Esther Samblás. Dimarts 12 a les 18 h: No és més que una grip!. Dimarts 19 a les 18 h: L’arbre de sucre a càrrec d’Ada Cusidó. MATARÓ. BUC DE LLIBRES Buc de contes. Dijous 7 a les 17.30 h: Només un puntet. Dijous 14 a les 17.30 h: Agafar i donar. Dijous 21 a les 17.30 h: Els tres porquets, especial eleccions. Dijous 28 a les 17.30 h: Don Quijote de la Mancha. MATARÓ. NAU GAUDÍ Els arcs intel·ligents de Gaudí. Dissabte 9 a les 18 h. Participa en família d’una activitat lúdica i cultural al primer edifici construït per Antoni Gaudí. MATARÓ. CA L’ARENAS En Terri us felicita el Nadal. Diumenge 10 a les 12 h. Activitat familiar que convida a fer d’artistes i crear una felicitació de Nadal. MATARÓ. CASAL L’ALIANÇA Vet-ho aquí. Diumenge 10 a les 12 h. Tururuth Titelles presenta un grapat de contes tradicionals de la nostra cultura.

JOCS DE NADAL INFANTILS

PREMIÀ DE MAR. Patronat Teatre La Nur s’escapa del conte. Diumenge 3 a les 18 h. A càrrec de Gemma Charines.

CABRERA DE MAR. CAN MARTINET. Del 27 al 29 de desembre i del 2 al 5 de gener de 9 a 13.30 h. Els infants de 3 a 11 anys, podran realitzar i gaudir de diverses activitats i manualitats.

PREMIÀ DE MAR. Biblioteca Bromes de paper, llufes de colors. Dimecres 27 a les 18 h. Explicarem un conte, i en acabat aprendrem a fer llufes de paper.i.

EL PETIT DALÍ MATARÓ. TEATRE MONUMENTAL. Diumenge 17 a les 18 h. Espectacle musical ple de fantasia i imaginació que ens endinsarà en el peculiar món de l’artista figuerenc. A càrrec de Viu el Teatre. Recomanat a partir de 4 anys.

MATARÓ. BIBLIO. FUNDACIÓ ILURO Art Time. Dimecres 13 a les 17.30 h. Activitats per descobrir l’art i aprendre anglès.

BIBLIOTECA ANTONI COMAS La porta màgica. Dimarts 19 a les 18 h. Activitat dirigida a nois i noies d’11 a 13 anys.

MATARÓ. BIBLIO. ANTONI COMAS L’hora del conte. Dimecres 13 a les 18 h: El moment perfecte a càrrec de Sílvia Serra. Dimecres 20 a les 18 h: Un passeig de contes de neu. Dimecres 27 a les 18 h: Chomón per a la mainada, contes i cinema mut a càrrec d’Anna Reixach.

MATARÓ. CAN PALAUET Taller de Nadal. Dies 27, 28 i 29 a les 10, 11.30, 17 i 18.30 h. Taller sobre l’exposició Caminar sobre gel a càrrec de Cori Mercadé.

MATARÓ. CAN MARFÀ El mitjó perdut de Nadal. Diumenge 17 a les 12 h. Taller familiar en què transformarem un mitjó perdut. Per a nens i nenes de 5 a 12 anys.

PREMIÀ DE DALT. BIBLIOTECA Hora del conte. Dimecres 13 a les 17.30 h. Petits contes de Nadal a càrrec d’Assumpta Mercader. PREMIÀ DE MAR. MEP Aprèn a pintar amb pólvora. Diumenge 3 a les 11 h. Dins de l’exposició Orígens, d’Enric Punsola.

ST Vicenç Montalt. centre cívic Gospel for kids. Diumenge 3 a les 18 h. A càrrec de Dream Kids. TEIÀ. C. ENOTURÍSTIC VALLMORA Fem un ungüent! Diumenges 3, 17 i 31 a les 11 h. Taller familiar. TEIÀ. C. ENOTURÍSTIC VALLMORA Artistes del suro! Dies: 9 i 24 de desembre a les 11 h. Taller familiar. TEIÀ. BIBLIOTECA Hora del Conte. Dimarts 12 a les 18h. L’Auca dels pastorets del pessebre a càrrec d’Albert Estengre. VILASSAR DE DALT. Biblioteca Aniversari de la Biblioteca, 3 anys! Dimecres 13 a les 18 h. Bollywood per a nens. Celebra’l ballant amb nosaltres i amb les noies de Tike & Nila bollywood! VILASSAR DE DALT. Pati Escoles Contes Menuts. Dissabte 16 a les 11.30 h. Contes de Nadal. VILASSAR DE MAR. Biblioteca L’hora del conte. Dijous 14 a les 17.30 h. Un bosc de contes, amb Gina Clotet. VILASSAR DE MAR. Hotel Entitats Pintada de nadales. Dissabte 16 a les 11 h. Amb figures de fang.

DIVERSOS ALELLA. Mercat Municipal Mercat de puces solidari. Dies 2 i 3 de desembre de 10 a 15h. de l’Associació per la Defensa dels Animals i la Natura d’Alella (ADANA). ALELLA. Can Lleonart Tast de caves i escumosos. Dijous 14 de 19 a 21h. Preu: 19 €. Professora: Eli Vidal, sommelier. www. canlleonart.com. ALELLA. Oficina de Turisme Enotast. Dissabte 16 de 13 a 14.30h. Proposta de degustació de vins DO Alella per a descobrir curiositats sobre el tast i les harmonies. A càrrec d’Eli Vidal, sommelier. ALELLA. El Bosquet 10è Cros d’Alella. Diumenge 17 a les 10h. www.alella.cat/crosalella. ARENYS DE MAR. C.C.Calisay Mercat de la il·lusió. Dissabte 2 i diumenge 3 a les 9 h. 38 Tribuna Maresme

ARENYS DE MAR. Riera Festa del comerç d’Arenys de Mar. Dissabte 2 a les 17 h. Tarda plena d’activitats per a tots els infants.

VIDMAR FESTIVAL

CHRISTMAS EDITION VILASSAR DE MAR. Can Bisa. Dissabte 2 d’11 a 15 h. Art, disseny, música i gastronomia. Jornada cultural i social on artistes, creatius i dissenyadors mostrara el seu treball. www.vidmarfestival.com.

CABRILS. Biblioteca Tast de vins. Dimarts 19 a les 10h. Amb Mercè, de Delicious Delice. EL MASNOU. Espai Casinet i Blanc de Guix Llucifest V, Festival d’Art Contemporani del Masnou. Dissabte 2. 12 h: Vermut artístic. 13.30 h: Rua amb actuacions fins a Blanc de Guix. 16 h: Taller de pedres, a càrrec de Núria Fusellas Gaspà. 17 h: Taller de ceràmica amb raku, a càrrec de Rut Oliver. 18 h: Taller de creació d’éssers impecables. 19 h: Actuacions al capvespre i taller de dibuix amb llum. 20 h: Espectacles de dansa contemporània. 21 h: Espectacle de trapezi. 21.30 h: Sopar popular. 22 h: Sessió de discjòquei amb Radio Fluorescer.

EL MASNOU. Ca n’Humet Nit de l’Esport 2017. Divendres 1 a les 20.30 h. EL MASNOU. Ca n’Humet Trobada d’activitats a Ca n’Humet. Dijous 14 a les 17 h. Mostra d’activitats que es faran a Ca n’Humet: biblioteca, bookcrosing, activitats infantils amb LLeureka, tallers de patchwork, fimo, decoració amb roba...

MATARÓ. PARC CENTRAL Diada Puig i Cadafalch. Diumenge 17 a les 12 h. Ofrena floral davant del monument a Josep Puig i Cadafalch amb la col·laboració de diverses entitats i l’actuació de la coral Primavera per la Pau.

LLAVANERES. Parc de Ca l’Alfaro Llavatraka 2017. Dissabte 2 a les 16.30 h. Concurs de grups de percussió.

PREMIÀ DE MAR. Centre Cívic Acte Cooperació 2017. Dissabte 2 a les 18 h. Campanya de Sensibilització de Premià de Mar i presentació d’entitats de Cooperació. Ponència sobre consum responsable per part d’Esther Vivas, experta en moviments socials. Presentació del diccionari Català-Wolof a càrrec de Jordi Manent, filòleg.

MATARÓ. PLAÇA D’ANDALUSIA Dia històric d’Andalusia a Mataró. Diumenge 3 a les 11.30 h. Hi haurà una ofrena floral al monòlit de Blas Infante. Tot seguit hi haurà la conferència “Andalucía, relato de otra identidad” a la Casa de Andalucía.

TEIÀ. CENTRE ENOTURÍSTIC VALLMORA Vallmora tastavins. Diumenge 17 a les 13 h. Tast de vins DO Alella amb proposta de maridatge a càrrec d’Eli Vidal. La recaptació anirà destinada a la caixa solidària de La Marató.


EXPOSICIONS ALELLA. Can Manyé Optimització combinatòria. Fins al 17 de desembre. D’Ulla Blanca Lima i Nora Ancarola. ARGENTONA. Museu del Càntir Montse Llanas: Estats. Fins al 7 de gener. LLAVANERES. Museu-Arxiu Quim Bertran, 30 anys de fotografies de Llavaneres (1976-2006). Fins al 7 de gener. MATARÓ. CA L’ARENAS Eduard Alcoy. Art i Encanteri (1950-1987). Del 15 de desembre al 8 d’abril. MATARÓ. CAN MARFÀ Els mitjons Molfort’s i la publicitat racional. Fins al 17 de juny. MATARÓ. CAN PALAUET Caminar sobre el gel. Fins al 7 de gener. Exposició col·lectiva que parteix del relat del cineasta Werner Herzog, Del caminar sobre hielo. MATARÓ. CAN PALAUET Oci a la fàbrica. Fins al 24 de desembre. Una proposta de Mariona Moncunill sobre l’eix temàtic del treball en les ciutats postfabrils com Mataró.

MATARÓ. NAU GAUDÍ Un arc, un iglú, una ciutat. Fins al 14 de gener. Exposició de dues obres de la Col·lecció “la Caixa” d’Art Contemporani de Mario Merz i Miquel Navarro. Diumenge 3 a les 12 h: Visita guiada. MATARÓ. ATENEU FUNDACIÓ ILURO La paraula ho va fer tot (15172017). 500 anys de Reforma protestant. Fins al 7 de gener. Recorregut històric pels principals esdeveniments de la vida de Martí Luter i dels fets i personatges més destacats de la Reforma protestant. MATARÓ. ATENEU FUNDACIÓ ILURO Antoni Lleonart. Pintures i dibuixos. Fins al 7 de gener. Exposició de pintures i dibuixos de l’artista mataroní, centrada en paisatges de diversos indrets de Catalunya. MATARÓ. CASAL L’ALIANÇA Carme López. Reflexos de mar. Fins al 10 desembre. Recull d’aquarel·les i acrílics recents d’aquesta artista mataronina. MATARÓ. COL·LEGI APARELLADORS Col·lectiva de gravadors. Fins al 14 de gener. Exposició col·lectiva del Taller de Gravat de Jordi Rosés i Claudia Lloret, d’Arenys de Munt.

PUIG I CADAFALCH. VISIÓ I IDENTITATS MATARÓ. CAN SERRA. Fins a l’1 d’abril. Mostra que ofereix una visió global i interdisciplinària de l’obra de Josep Puig i Cadafalch. Visita guiada: Dissabte 2 a les 18 h.

MATARÓ. CASAL L’ALIANÇA Col·lectiva 15x15. Del 15 desembre al 28 gener. Exposició col·lectiva. MATARÓ. LA DESTIL·LERIA Jordi Prat Pons: ClassX. Fins al 13 de desembre. Mostra de collage. MATARÓ. LA DESTIL·LERIA Tres-cents. Del 16 de desembre a l’11 de gener. Mostra d’obres de petit format de trenta artistes.

MATARÓ. UEC Un viatge a les tribus de la vall del riu Omo. Del 6 de desembre al 24 de gener. De Quim Botey. PREMIÀ DE DALT. Biblioteca Dona, Força, Canvi. Fins al 10 de desembre. PREMIÀ DE MAR. Sala PremiArt Esmalts modernistes. Fins al 10 de desembre. 16 peces amb esmalts transparents i cloisonné de plata.

MATARÓ. LES ESMANDIES. La nit. De l’1 al 22 de desembre. Exposició fotogràfica del projecte col·lectiu del Grup Foto Havana.

PREMIÀ DE MAR. Sala PremiArt Exposició col·lectiva d’artistes. Del 15 de desembre a l’1 de gener.

MATARÓ. UEC Retrats de la Xina. Fins al 5 de desembre. Reportatge fotogràfic de Maria Gracia de la Hoz.

PREMIÀ DE MAR. Biblioteca Arran del Camí Ral: de Barcelona a Arenys de Mar (1880-1920). Fins 31 de desembre. Fotografies.

PREMIÀ DE MAR. MEP Enric Punsola: Orígens. Fins el 7 de gener. Descobreix la pintura amb pólvora. Diumenge 10 i dissabte 30 a les 12 h: visita guiada. TEIÀ. BIBLIOTECA Super women, Super Inventors. Del 15 de desembre a l’11 de gener. Retrats de dones que contra tot pronòstic van aconseguir el seu somni. VILASSAR DE DALT. Biblioteca Un planeta de valors. Del 4 fins al 30 desembre. Relats de diferents autors de la comarca que es presenten acompanyats d’il·lustracions. VILASSAR DE MAR. Biblioteca La singularitat del número. De l’1 al 22 desembre. Del grup “Una mirada particular”, de Viladona. VILASSAR DE MAR. Can Bisa Dia a dia. Fins 10 desembre. Del fotoperiodista Pere Virgili. VILASSAR DE MAR. Can Bisa LII Exposició col·lectiva de VilassART. Del 16 desembre fins 14 gener. VILASSAR MAR. Museu E.Monjo Carme Serra, una mirada retrospectiva. Fins 14 gener.

Tribuna Maresme 39Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.