Page 292

TRIBUNA13

12/1/07

13:08

Página 290

290

A. SERRA

Figura 1. Mapa comparatiu Collsacabra. Voltregà Aquest treball anava precedit d’un altre centrat en la zona del Collsacabra i basat en bona part en la documentació escrita que es presentà com a tesi de doctorat. Simultàniament s’havien fet estudis sobre capbreus en altres zones com el del castell de Voltregà, el del castell d’Oló i Aguiló o el de Tona, entre d’altres.1 En aquells moments ja començava a despuntar la prospecció arqueològica com a mètode de treball per a aconseguir una “arqueologia espacial” com queda de manifest amb els col·loquis fets a Terol des de l’any 1984.2 Ara bé, en el context de la crisi oberta pel debat postprocessual, l’arqueologia espacial també fou qüestionada. La transformació de l’antiga arqueologia espacial en l’arqueologia del paisatge no respon3 tant a un canvi d’objectius com a un canvi del que es vol transmetre.

2. A escala europea tingueren una forta repercussió la taula rodona feta a París el 1982 i publicada el 1986 sota la direcció d’Alain Ferdière i Elisabeth Zadora-Rio amb el títol: La prospection archéologique Paysage et peuplement. O el volum Castrum 2. Structures de l’hàbitat et occupation du sol dans les pays méditerranéens. Les méthodes et l’apport de l’archéologie extensive, Rome-Madrid (Collection de l’École française de Rome; 105 - Collection de la Casa de Velázquez; 21), 1988. Jo mateixa en el congrés fet a Oviedo i publicat a Actas del III Congreso de Arqueología Medieval Española l’any 1992 vaig donar a conèixer l’inici d’aquest tipus de treball en “La prospección arqueológica medieval y la distribución del espacio”. 3. Aquest plantejament ha estat defensat en el treball d’ORTEGA ORTEGA, Julián M. “De la arqueología espacial a la arqueología del paisaje. ¿Es Annales la solución?”. Comunicació presentada al V Coloquio Internacional de Arqueología Espacial, n. 19-20 Teruel 1998, p. 34-51. M’identifico en termes generals amb l’autor, per la reflexió constructiva que presenta en un tema que encara ara està buscant una teoria adequada que interrelacioni cultura, societat i espai.

Profile for Direcció General del Patrimoni Cultural

Tribuna Arqueologia 2004-2005  

Articles Tribuna d'Arqueologia 2004-2005

Tribuna Arqueologia 2004-2005  

Articles Tribuna d'Arqueologia 2004-2005

Advertisement