Page 28

TRIBUNA02

12/1/07

26

10:42

Página 26

J. CASTANY, LL. GUERRERO, L. FÀBREGAS

A la balma Nivell VII (correspon al nivell V interior. Nivell sense restes arqueològiques) A 4,30 m. Està format per blocs de conglomerats, possiblement de base, entre els quals hi ha raconades de sorres, llims i graves. No és un terra homogeni i presenta un alt grau d’humitat, fet que l’identifica com a sòl freàtic, l’anàlisi geològica del qual, segons Josep Biosca, denota clarament que és el sòl de base o de formació geològica del jaciment. Aixecats parcialment i amb dificultat extrema alguns d’aquests blocs de conglomerats, per veure si hi havia cap més nivell d’ocupació, el resultat ha estat negatiu.

Figura 9. Formes ceràmiques del nivell calcolític i motlle de punta de llança

Profile for Direcció General del Patrimoni Cultural

Tribuna Arqueologia 2004-2005  

Articles Tribuna d'Arqueologia 2004-2005

Tribuna Arqueologia 2004-2005  

Articles Tribuna d'Arqueologia 2004-2005

Advertisement