Page 234

TRIBUNA10

12/1/07

12:30

232

Página 232

D. BEA

Figura 13. Estructura amb basament megalític. Possible muralla. Secció. (Valldepérez, 2003)

3.3. Fase augustal L’existència d’estructures datables en aquesta fase apareix reduïda a únicament dos elements. Es tracta d’un impluvi aparegut al Sector 2000 i de les restes d’un nimfeu seccionat pels murs d’unes naus industrials modernes properes al carrer del Vapor. Pel que respecta a l’impluvi aquest és de tipus itàlic, de planta rectangular amb sengles columnetes al seu entorn, de base quadrangular i en molt mal estat de conservació. Fou amortitzat en construir-se els horrea, reomplint-lo de pedres de gran volum i tapant-lo amb un paviment de terra batuda. La seva cronologia s’ha pogut determinar a partir de la tipologia, juntament amb la datació ante quem que aporta el seu nivell d’amortització. El cas del nimfeu és similar. Originàriament circular, avui en dia apareix seccionat pels murs d’una nau industrial moderna. Està integrat per diverses bases de columna de pedra arenosa de tipus toscà, per sobre d’un basament mural de pedra lligada amb mor-

Profile for Direcció General del Patrimoni Cultural

Tribuna Arqueologia 2004-2005  

Articles Tribuna d'Arqueologia 2004-2005

Tribuna Arqueologia 2004-2005  

Articles Tribuna d'Arqueologia 2004-2005

Advertisement