Page 66

066

TRANSITION

Veilig zwemmen in open water NIETS BEREIDT JE BETER VOOR OP HET ZWEMONDERDEEL VAN EEN TRIATHLON DAN EEN ZWEMTRAINING IN OPEN WATER. TRIATLEET EN ZWEMTRAINER ANDY KOOLMEES VERZORGT IN DE PERIODE MEI-OKTOBER 15-20 ZWEMTRAININGEN IN BUITENWATER. HIJ VERTELT WAAR JE OP MOET LETTEN. TRAINING

Tekst Andy Koolmees Beeld Charlie Crowhurst/Getty Images

1

 Waterkwaliteit en weer

beetje in het water te laten zakken om dan tijdens het inzwem-

Op zwemwater.nl kun je de wa-

men zo lang mogelijk met je

terkwaliteit van het meer of de

hoofd boven water of op je rug te

plas waar je wilt gaan zwemmen

zwemmen. Je longen gaan dan

controleren. Je vindt er onder

beter openstaan.

meer een overzicht van veilige zwemlocaties en waar mogelijk sprake is van blauwalg of botulisme. Maar ook zonder dergelijke verontreiniging is het verstandig

3

 Veiligheid tijdens het zwemmen

Duik nooit vanaf wal, vlonder of

om zo weinig mogelijk water in te

boot in het water, maar ga altijd

slikken. Check voor je zwemtrai-

voorzichtig het water in: Je weet

ning op een goede weersite ook

nooit hoe diep het is en wat er

of er geen onweer, storm of hagel

onder de wateroppervlakte ligt.

wordt verwacht. Vergeet bij zon-

Voor de veiligheid op het water

nig weer niet je nek in te smeren;

is het verstandig om samen met

die verbrandt snel.

minstens één buddy te zwemmen, maar een groter groepje

Met een felgekleurde badmuts of

of felgekleurde objecten. Houd er

van min of meer gelijkwaardige

een SafeSwimmer — een kleine

echter rekening mee dat de ho-

zwemmers verdient de voorkeur.

oranje boei die je om je middel

rizon vertekent; een voorwerp is

Bij een groot niveauverschil

kunt gespen — ben je goed zicht-

vaak verder weg dan je denkt. Een

Buitenwater kan in Nederland

kunnen de snellere zwemmers

baar. Met een SafeSwimmer kun

goede zwembril zorgt dat je goed

— zeker in het voorjaar — best

bijvoorbeeld een wat groter

je bovendien drijven bij kramp en

kunt blijven kijken bij een felle of

koud zijn. Met een wetsuit en

vierkant, een ruimere boog of

heb je opbergruimte voor bijvoor-

laagstaande zon.

twee badmutsen kan je echter al

een paar keer een V zwemmen

beeld sleutels en een GPS-appa-

vroeg beginnen met zwemmen in

in plaats van een rechte lijn. Zo

raat (wel inpakken in plastic!).

buitenwater. Een tripakje onder

blijf je bij elkaar. Lukt het niet om

je wetsuit geeft ook wat extra

samen met anderen te zwem-

warmte. Koud douchen is een

men, laat dan in elk geval het

goede training om je lichaam aan

thuisfront weten waar, wanneer,

kou te laten wennen, net als re-

hoe lang en welke route je gaat

gelmatig een stuk zonder wetsuit

2

 Wennen aan koud water

Voor een goede oriëntatie (maar ook voor je ligging) heeft twee-

4

O  riëntatie in open water

zijdig ademen de voorkeur. Dat leer je door in training veel 1 op 3 of 1 op 5 slagen te ademen. Maar

Koers houden is in open water

kijk in wedstrijden af en toe ook

zwemmen. Je kan ook bezoe-

lastiger dan in het zwembad. Je

even recht vooruit om te zien of je

zwemmen. Daarmee blijf je ook je

kers of — als die er is — de life

hebt geen lijn op de bodem om te

wel de kortste weg aflegt. Jezelf

drijftechniek bijhouden.

guard van je zwemplek vragen

volgen. Bekijk daarom in training

aanleren om schuin naar voren

een oogje in het zeil te houden.

en wedstrijd van tevoren goed

te kunnen kijken zonder je hoofd

Soms beginnen zwemmers door

En zorg ervoor dat je altijd dicht

waar je heen moet zwemmen en

teveel te hoeven optillen verstoort

de kou, harde golven of zenuwen

langs de wal zwemt zodat je in

welke oriëntatiepunten je kunt

je slag het minst.

te hyperventileren. Dat kan je

geval van nood makkelijk het

gebruiken, zoals hoge gebouwen

voorkomen door je stukje bij

water kunt verlaten.

(een flat of toren), groepjes bomen

Profile for Nederlandse Triathlon Bond

Transition #3  

Het ledenmagazine nieuwe stijl van de Nederlandse Triathlon Bond. Verschijnt elke twee maanden. Lees verder via www.transition.nl met het la...

Transition #3  

Het ledenmagazine nieuwe stijl van de Nederlandse Triathlon Bond. Verschijnt elke twee maanden. Lees verder via www.transition.nl met het la...

Advertisement