Page 51

051

“De spanningsboog bij kinderen is kort, dus afwisseling tijdens de trainingen is heel belangrijk.”

idee wat deze sport inhoudt. En is vier keer proeven niet genoeg, dan kom je gewoon een vijfde of zesde keer. Heb je geen fiets? Dan kun je die lenen, we hebben er een paar staan”, lacht hij. Terwijl de trainer een klein loopparkoers langs het water uitzet, zit een aantal kinderen te geinen met elkaar. Een jongen rent achter een meisje aan, een ander zit in z’n uppie te wroeten in het zand. Wanneer Heijsteeg terug dribbelt om de oefening uit te leggen, stoppen de kinderen subiet met spelen en stellen zich keurig in een rijtje op. Zijn stem is luid, maar prettig. Wanneer de jonge triatleten twee rondjes door het mulle zand hebben gelopen, is het tijd voor de afsluiter van een pittige trainingsavond: slingertikkertje. Na vijf minuten is iedereen leeg, tijd om met z’n allen in rustig tempo terug te lopen naar het zwembad, waar de kinderen zo weer door hun ouders worden opgehaald. Heijsteeg neemt bij het zwembad alle tijd om afscheid te nemen van de kinderen. Hij geeft high fives, deelt schouderklopjes uit en noemt ze allemaal toppers. Zijn stelling: Ieder kind heeft talent. Daarom krijgen ze allemaal de aandacht die ze verdienen. “Niemand is goed, niemand is slecht, je bent wie je bent”, zegt hij. Ook maakt hij een kort praa tje met de meeste ouders. Het gaat de jeugdtrainer goed af.

FIETSBROEK VAN A XEL

NTB zet in op stimuleren jeugd en junioren Technisch directeur

weinig”, zegt Berk. “Op

Adrie Berk van de

dat gebied is er nog een

Nederlandse Triathlon

wereld te winnen.”

Bond (NTB) draait er niet om heen: het

De NTB gaat er de

merendeel van de Ne-

komende jaren in elk

derlandse triathlonver-

geval flink aan trekken.

enigingen is – helaas

Hoe? Vooral door

– niet zo happig om

succesverhalen te ver-

jeugdleden aan zich

tellen. Berk: “Ik ken een

te binden. Berk kent

aantal zeer bevlogen

de argumenten. ‘Het

jeugdtrainers die bereid

zwembad is al zo vol’.

zijn hun ervaringen

Of: ‘Het kost ons teveel

te delen. Daarnaast

tijd en energie om ook

verzorgen we extra

nog een jeugdafdeling

bijscholingen voor

op te zetten’. Ook ge-

jeugdtrainers, zijn we

hoord: ‘We hebben het

bezig met het schrijven

al gezellig genoeg’.

van een document over hoe je jeugdleden bin-

Zorgwekkend? Een

nen een vereniging het

beetje wel, vindt

beste kunt begeleiden

Berk, want wie de

en we gaan in overleg

jeugd heeft, heeft de

met de KNZB over de

toekomst. Hoeveel

mogelijkheden voor

kinderen in Nederland

het oprichten van een

aan triathlon doen, is

triathlontak bij zwem-

niet exact bekend. Bij

verenigingen.”

de NTB staan momenteel zo’n 450 kinderen

Zes van de 125 tria-

als lid ingeschreven.

thlonverenigingen

Daarvan zitten er 320

mogen zich een NTB

bij een vereniging. Zij

Opleidingsvereniging

hebben een licentie en

noemen. Deze vereni-

doen dus regelmatig

gingen hebben onder

mee aan wedstrijden.

meer een aparte

“Dat zijn er veel te

>>

Heijsteeg zelf was vijftien toen hij met de triathlonsport in aanraking kwam. Zijn moeder werkte in de huishouding bij de ouders van Axel Koenders, vijfvoudig Nederlands kampioen lange afstand in de jaren tachtig van de vorige eeuw. “Door hem ben ik begonnen. In 1986 deed ik mijn eerste kwart in Zaandam. Mijn tijd weet ik nog: 2.55.18 uur. Ik had een fietsbroek van Axel geleend, met Amstel d’r op.” Sinds 2008 is Heijsteeg het gezicht van de jeugd- en juniorenafdeling van Oceanus Triathlon Team. De ‘Oceaantjes’ worden de triatleten in de dop genoemd. Om te zien hoe de kinderen ervoor staan, verzorgt de jeugdafdeling vier à vijf wedstrijden per jaar. De meest fanatieke kinderen trekken het hele land door, om deel te nemen aan de wedstrijden van het Jeugd- en Juniorencircuit. Bij Oceanus trainen kinderen tussen de 7 en 14 jaar twee, soms drie keer per week. Op dinsdagavond wordt er tussen zes en acht gezwommen en gelopen, op zaterdagochtend wordt er gefietst, gelopen en soms gezwommen. Kinderen ouder dan 14 hebben hardlooptraining bij AV Aalsmeer. Heijsteeg zegt veel energie te krijgen van het trainen van kinderen. Of het een roeping is? “Misschien wel. Maar ik doe het niet alleen, hè? Ton Kleijberg en Peter van Bunnin-

Profile for Nederlandse Triathlon Bond

Transition #3  

Het ledenmagazine nieuwe stijl van de Nederlandse Triathlon Bond. Verschijnt elke twee maanden. Lees verder via www.transition.nl met het la...

Transition #3  

Het ledenmagazine nieuwe stijl van de Nederlandse Triathlon Bond. Verschijnt elke twee maanden. Lees verder via www.transition.nl met het la...

Advertisement