Page 1

NAVODILA ZA UPORABO ABS LAVINSKEGA NAHRBTNIKA

Stay on top, to stay alive

Slika 1:  Sestavni  deli  ABS  lavinskega  nahrbtnika.

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


Table of  Contents   1.  UVOD  

3

2. NAVODILA  ZA  VARNO  IN  UČINKOVITO  UPORABO  

4

3. OPIS  LAVINSKEGA  NAHRBTNIKA  IN  NJEGOVIH  DELOV.  

5

4. UPORABA  LAVINSKEGA  NAHRBTNIKA  

5

4.1 UPORABA  IN  VAJA  PROŽENJA.  

5

6 6   6   7   8   9   10   10   11   12   12   13  

KORAK 1.  PREVERJANJE  TEŽE  BOMBICE   KORAK  2.  PRITRJEVANJE  PLINSKE  BOMBICE.   KORAK  3.  UPORABA  TRAKOV  IN  PASU.   KORAK  4.  PREVERJANJE  DELOVANJA  AKTIVACIJSKE  ROČICE   KORAK  5.  NAMEŠČANJE  AKTIVACIJSKE  ROČICE   KORAK  6.  POKLOPEC  Z  TRAKOM  ZA  ZAŠČITO  PROTI  NEHOTENEMU  PROŽENJU   KORAK  7.  NASTAVITEV  VIŠINE  AKTIVACJSKE  ROČICE   KORAK  8.  ODSTRANJEVANJE  AKTIVACIJSKE  ROČICE   KORAK  9.  PREIZKUS  AKTIVACIJE   KORAK  10.    PRAZNENJE  ZRAČNIH  MEHOV   KORAK  11.    ZLAGANJE  MEHOV   KORAK  12.    ZAMENJAVA  PLINSKE  BOMBICE  IN  AKTIVACIJSKE  ROČICE.   4.2    PRED  VSAKO  TURO  OZIROMA  UPORABO  SISTEMA  ABS   4.3  PO  KONČANI  UPORABI  ALI  TURI  

13 13  

5. RAVNANJE  MED  PLAZOM  

14

5.1 AKTIVACIJA   5.2  OBNAŠANJE  V  PLAZU   5.3  PO  PLAZU   5.4  VPRAŠALNIK  ZA  STATISTIČNE  ANALIZE  

14 14   14   14  

6. KAKO  DELUJE  SISTEM  ABS.  

15

7. VZDRŽEVANJE  

15

7.1 PREGLED  DELOVANJA   7.2  TEST  PO  PROŽENJU  SISTEMA  V  PLAZU   7.3  SERVIS  

15 16   16  

8. SESTAVNI  DELI  

16

8.1. ZRAČNA  MEHOVA   8.2  VENTIL  ZA  VSESAVANJE  ZRAKA  IN  PRAZNJENJE  BLAZIN   8.3  NASTAVEK  ZA  PRITRDITEV  PLINSKE  BOMBICE   8.4  AKTIVACIJSKA  ROČICA   8.5    PLINSKA  BOMBICA   8.6  SISTEM  ZA  NOŠENJE  NAHRBTNIKA  

16 16   16   17   17   17  

9. SHRANJEVANJE  IN  ČIŠČENJE  

17

10. TRANSPORT  

18

11. ŽIVLJENSKA  DOBA  

18

12. DODATNE  INFORMACIJE  

19

12.1. ČE  SE  POJAVIJO  NASLEDNJE  TEŽAVE:  

19

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


12.2 GARANCIJA   12.3  TEHNIČNI  PODATKI   12.4  DOVOLJENJA  IN  POTRDILA  

19 19   20  

1. Uvod  

Čestitamo  vam  ker  ste  se  odločili  za  nakup  novega  ABS  lavinskega  nahrbtnika.       Ta  navodila  vsebujejo  informacije  glede  delovanja  in  uporabe  ABS  lavinskega   nahrbtnika.       Prosimo,  preberite  ta  navodila  podrobno  pred  uporabo  lavinskega  nahrbtnika.   Posebno  pozornost  namenite  navodilom  za  varno  in  učinkovito  uporabo,  ter  se   teh  navodil  dosledno  držite.  Da  boste,  do  teh  navodil  zlahka  dostopali,  vam   predlagamo,  da  jih  shranjujete  na  priročnem  mestu  saj  vam,  bo  to  omogočalo   hitro  osvežitev  znanja  o  sistemu,  pred  športno  aktivnostjo.     Poskrbite,  da  ta  navodila  predate  z  nahrbtnikom,  če  izdelek  posodite,  ali  ga   predate  naprej.       Dele  navodil,  ki  so  označeni  s  tem  znakom  (!)  jih  preberite  podrobno  in  jim   posvetite  posebno  pozornost.     (POZOR!)  Sistem  ABS  lavinskegi  nahrbtnik  je  reševalna  oprema,  ki  v   določenih  pogojih  lahko  prepreči  popolno  zasutje,  v  kolikor  je  aktiviran.  Ne   more  pa  preprečiti  sprožitve  samega  plazu.  Možnost  smrtne  nevarnosti   obstaja,  tudi  ko  žrtev  ni  zakopana  v  plazu.  Vsak  plaz  je  življensko  nevaren,   ne  glede  na  kakoršno  koli  opremo,  ki  jo  uporabljamo.  Zato  naj  vas  uporaba   sistema  ABS  lavinskega  nahrbtnika  ne  napeljuje  k  aktivnostim  v  slabših   razmerah,  kot  je  sicer  varno.       Za  nemoteno  delovanje  ABS  lavinskega  nahrbtnika  potrebujete  aktivacijsko   enoto  (plinsko  bombico  in  aktivacijsko  ročico).  Vsak  ABS  sistem  je  predhodno   testiran.  Ekstremne  situacije,  ki  se  pojavljajo,  ko  ste  v  nevarnosti  zahtevajo  že   naučen  pristop  do  uporabe  ABS  lavinskega  nahrbtnika,  zato  proizvajalec   priporoča,  da  je  sprožitev  lavinskega  nahrbtnika,  del  vašega  osebnega  treninga.       Prosimo  preberite  navodila  za  uporabo,  preden  prvič  sprožite  ABS  lavinski   nahrbtnik.  Če  želite  garancijo  vašega  ABS  lavinskega  nahrbtnika  podaljšati  na  4   leta,  izpolnite  garancijski  list  na  www.abs-­‐airbag.com.       • Ne  nameščajte  sprožilne  ročice  na  ABS  lavinski  nahrbtnik,  če  niste   predhodno  namestili  polne  plinske  bombice.   • Vedno  zamenjajte  aktivacijsko  ročico  in  plinsko  bombico  po   aktivaciji  ABS  lavinskega  nahrbtnika.   • Ko  sta  zamenjani  obe  komponenti,  je  ABS  lavinski  nahrbtnik   pripravljen  za  ponovno  uporabo.     • Vedno  odstranite  aktivacijsko  ročico,  ko  nahrbtnik  ni  v  uporabi.     Annapurna  Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


Vedno uporabljajte  ABS  lavinski  nahrbtnik  v  kombinaciji  z  lavinsko  žolno,  lopato   in  plazovno  sondo  za  iskanje  pogrešanih.       ABS  lavinski  nahrbtnik  je  narejen  v  Nemčiji.    

2. Navodila  za  varno  in  učinkovito  uporabo  

(!)  ABS  lavinski  nahrbtnik,  ne  more  preprečiti  plazu.   (!)  Vsak  plaz  je  lahko  življensko  nevaren,  ne  glede  na  kakoršno  koli   opremo,  ki  jo  uporabljamo   (!)  Uporaba  ABS  lavinskega  nahrbtnika  ne  napeljuje  k  aktivnostim  v   slabših  razmerah,  kot  je  sicer  varno.   (!)  Funkcija  in  rekacija  ABS  lavinskega  nahrbtnika  je  omejena  izključno  za   preprečevanje  popolne  zasutosti  žrtve.  Vendar  morate  vedeti,  da  obstajajo   situacije,  pri  katerih  je  zasutje  delno  možno  ali  pa  ga  je  praktično   nemogoče  preprečiti.     (!)  ABS  lavinski  nahrbtnik  mora  biti  v  primeru  plazu  sprožen.  Pomembno   je,  da  redno  vadite  navidezni  poteg  aktivacijske  ročice,  saj  boste  le  tako  v   primeru  nevarnosti  lahko  pravilno  in  dovolj  hitro  reagirali.  Zaradi  vaše   varnosti,  vam  priporočamo,  da  sprožite  vaš  ABS  sistem  pred  začetkom   zimske  sezone  (enkrat  letno).     (!)  ABS  lavinski  nahrbtnik  zahteva  previdno  rokovanje  in  pregled,  pred   vsako  turo.     (!)  Aktivacijska  ročica  in  plinska  bombica,  imata  možnost  ponovnega   polnjenja  (pri  proizvajalcu).     (!)  Aktivacijsko  ročico  namestite,  šele  ko  ste  namestili  plinsko  bombico.   Sprožitev  ročice,  ob  prazni  plinski  bombici,  ali  brez  nje  lahko  močno   poškoduje  sistem.  Če  pride  do  te  napake,  mora  nahrbtnik  biti  poslan  in   pregledan  s  strani  servisnega  centra  (proizvajalca).     (!)Če  je  rdeča  linija  na  aktivacvijski  ročici  dobro  vidna,  le  ta  ni  napolnjena   in  ne  deluje  ter  je  neuporabna.     (!)Ne  uporabljajte  poškodovanih  aktivacijskih  ročk,  saj  lahko  pride  do   nevarnosti  eksplozije  ob  potegu  ročice.   (!)Ne  poskušajte  izvleči  zatiča  aktivacijske  ročice  če  le  ta  ni  vstavljena  v   sistem  nahrbtnika,  saj  lahko  pride  do  poškodb.     (!)Pomembno  je  da  je  zatič  zaščiten  pred  umazanijo.  Če  le  ta  pride  v  konakt   z  umazanijo,  ga  ne  probavajte  očistiti  sami.  Pošljite  ga  v  servisni  center  ali   dobavitelju.   (!)Redno  preverite  datum  uporabe  na  aktivacijski  ročici.   (!)Vedno  uporabljajte  samo  orginalne  ABS  plinske  bombice,  aktivacijske   ročice,  in  rezervne  dele.     (!)Zaradi  varnosti  in  veljavnosti  garancije,  ne  spreminajte,  zamenjujte  ali   opravljajte  kakoršnega  koli  dela  na  ABS  sistemu.  Vsa  ta  opravila  morajo   biti  opravljena  na  uradnem  servisu  (proizvajalec).     (!)Kartuša  se  mora  v  ventil  priviti  z  lahkoto.  Če  prihaja  do  kakoršnega  koli     upora  ali  je  privijanje  nemogoče,  ta  plinksa  bombica  ni  uporabna,  in  jo  je   treba  zamenjati.   Annapurna  Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


(!)Polna plinksa  bombica  ne  sme  biti  izpostavljena  prevelikim   temperaturam  (štedilnik,sonce  itd.).  Plinska  bombica  naj  nebo   izpostavljena  močnejšim  udarce  in  velikim  mehanksih  pritiskom,  saj  lahko   pride  do  eksplozije.  (MAX  temp.  50°C  ali  +122F)   (!)Po  uporabi,  se  prepričajte,  da  ni  nevarnosti,  za  poškodbo  zračnih  mehov,   ob  njihovem  zlaganju.  Pazite  da  imajo  prosto  izstop  iz  nahrbtnika  v   primeru  aktivacije.  Pozornost  je  posebno  treba  nameniti  cepinom,  palicam   smučem  itd,  ki  lahko  ovirajo  nemoteno  napihovanje.     (!)Zlaganje  mehov  mora  biti  izvedeno  po  navodilih,  saj  drugače  lahko  pride   do  zastoja  pri  napihovanju  ali  celo  do  poškodbe  samega  nahrbtnika.   (!)Nahrbtnik  naj  nebo  dostopen  otrokom.   (!)Pazite,  da  ne  poškodujete  ljudi  okoli  sebe,  ko  aktivirate  nahrbtnik.     (!)Da  nebi  prišlo  do  nezaželjene  aktivacije  nahrbtnika,  (manjši  prstori,   žičnice,  kabine  gondol,  helikopter,  avtobus,  vlak  itd.)  snemajte  aktivacijsko   ročico,  sicer  lahko  pride  do  poškodb  ljudi  v  omenjenih  prostorih.  

3. Opis  lavinskega  nahrbtnika  in  njegovih  delov.       1.  Nastavek  za  pritrditev  plinske  bombice.     2.  Zračna  mehova.     3.  Predala  za  zračna  mehova.     4.  Ventil  za  vsesavanje  zraka  in  praznjenje  mehov.     5.  Ventil  za  praznenje  mehov.   6.  Plastično  varovalo  proti  sprožitvi.   7.  Spojka  za  namestitev  aktivacijske  ročice.   8.  Predel  za  namestitev  aktivacijske  ročice.     9.  Prsni  trak.     10.  Pas.   11.  Nožna  zanka  za  večjo  varnost.   12.  Plinska  bombica.     13.  Pokrov  bombice.     14.  Aktivacijska  ročica.     15.  Zatič  aktivacijske  ročice.    

4. Uporaba  Lavinskega  Nahrbtnika    

4.1 Uporaba  in  vaja  proženja.    

Pred  preizkušanjem  preverimo  vse  sestavne  dele  ABS  lavinskega  nahrbtnika  in   njihovo  pravilno  namestitev  in  s  tem  omogočimo  nemoteno  aktivacijo  ABS   lavinskega  nahbtnika.  Celoten  postopek  je  preprost  a  mora  biti  izpeljan,  kot  je   navedeno  v  nadaljevanju:    

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


Korak 1.  Preverjanje  teže  bombice       Preverimo  težo  polne  plinske  bombice  brez  pokrova  pred  vsako  uporabo  (z   natančno  tehtnico).  Teža  le  te  je  navedena  na  nalepki,  ki  se  nahaja  na  dnu  ali   strani  plinske  bombice.  Razlika  je  lahko  do  +/-­‐  5  gramov(vsaka  plinksa  bombica,   je  po  polnjenju  pri  proizvodnji  individualno  stehtana)  .  Vsako  neuporabljeno   plinske  bombico,  ki  ima  večje  odstopanje,   vam  bo  trgovec  ali  dobavitelj  zamenjal.     Slika  2:  Popolnoma  napolnjena  plinksa   bombica  je  nujna  za  pravilno  delovanje   ABS  lavinskega  nahrbtnika     Korak  2.  Pritrjevanje  plinske  bombice.     Pred  namestitvijo  preverite,  ali  je  nastavek   za  pritrditev  bombice  čist.  Igla,  ki  prebode   medeninasto  membrano  na  bombici,  mora   biti  vidna  na  sredini.  Privijte  polno  plinsko   bombico  do  naseda  in  pa  dovolj  trdno,da  ni  mogoče  zavijti  še  enega  obrata.         Slika  3:  Pred  vsako  uporabo  preverimo,   da  je  plinska  bombica  tesno  privita,  saj   tako  preprečimo  uhajanje  vsebine  in   nepravilno  delovanje  sistema  ter  okvare   sistema.      

Privijanje plinske  bombice  mora  biti   lahkotno.  Potrebno  je  paziti,  da  plinska   bombice  ne  privijemo  pod  nepravilnim   kotom!  Če  se  nam  bombica  med  privijanjem   zatika  ali  je  privijanj  oteženo,  potem  te   bombice  ne  smemo  uporabljati!  Takšno   plinkso  bombico  moramo  vrniti.  Trgovec  ali  dobavitelj  vam  jo  bo  zamenjal.   Korak  3.  Uporaba  trakov  in  pasu.     Nahrbtnik  oprtamo  na  ramena  in  si  nastavimo  dolžino  naramnic  glede  na  naše   telo.  Pas  mora  biti  vedno  zapet  in  primerno  nastavljen.  Zapeta  in  pravilno   nastavljena  morata  biti  tudi  prsna  sponka  in  trak,  ki  objema  nogo.  Le  ta  poskrbi  ,   da  vam  ABS  lavinsekga  nahrbtnika  ne  mora  dvigniti  iz  telesa,  v  primeru  gibanja  v   plazu  ABS  sistem  deluje  varovalno  samo,  če  nahrbtnik  v  primeru  nesreče  ostane   na  našem  hrbtu!       Večina  teže  oprtanega  nahrbtnika,  mora  biti  na  vaših  bokih  in  ne  na  vaših   ramenih!   Annapurna  Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


Slika 4:  Trakovi  za  pravilno  namestitev  ABS  lavinskega  nahrbtnika   Sistem  za  nošenje  nahrbtnika  je  v  skladu  z  visokimi  Evropskimi  standardi.     (TUV  navodili)  za  različne  vrste  ekstremnega  gibanja  na  prostem.  Vsi  trakovi  na   nahrbtniku,  so  bili  testirani,  da  zdržijo  silo  3000N     Namig!  Najprej  si  oprtamo  nahrbtnik,  šele  nato  pritrdimo  aktivacijsko  ročico.   Tako  preprečimo  nehoteno  proženje  lavinskega  nahrbtnika.     Korak  4.  Preverjanje  delovanja  aktivacijske  ročice     Vsaka  aktivacijska  ročica  vsebuje  naboj  (0.19  grama  eksploziva),  ki  ob  aktivaciji   povzroči  velik  pritisk.  Ročica  je  za  proženje  z  istim  nabojem  uporabna  samo   enkrat.  Ko  aktivacijsko  ročico  sprožimo,  naboj  eksplodira.  Rezultat  eksplzije  je   sprožitev  plinske  bombice  in  napihovanje  balonov.     Naboj  v  aktivacijski  ročici  ima  omejen  življenksi  čas.  Zato  na  priporočamo,  da  se   aktivacijska  ročica  uporablja  dlje  kot  3  sezone.     Kovinski  zatič,  na  strani  aktivacijske  ročice,  nam  indicira  dobo  izdelave..  Od   začeta  zime  2010,  pa  ima  stranica  aktivacijske  ročice  rdeč  pokrovček,  na  katerem   imamo  odtisnjeno  leto  obvezne  zamenjave.  Mesec  zamenjave  je  vedno  Maj  v   označenem  letu.  Prosimo  opazujte  datum  uporabe.      

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


Neuporabljene, pretkle  ročice,  morate  zamenjati  pri  prodajalcu  ali  dobavitelju.   Po  ceni  določeni  s  strani  dobavitelja.       Zatič  na  ročici  mora  biti  čvrst  (ne  sme  se  premikati)  in  rdeča  črta  ne  sme  biti   vidna.  Če  je  na  zatiču  vidno  rdeče  polje,  pomeni,  da  aktivacijska  ročica  ne  bo   delovala  in  mora  biti  obvezno  zamenjana!     Ne  uporabljajte  poškodovane  sprožilne  ročice.    

Slika  5:  Zatiča  na  ročici  ne  prijemajmo,  vlecimo...  Lahko  se  sproži  in  nas   poškoduje.   Ročico  vedno  zaščitimo  pred  udarci  in  umazanijo.  Paziti  moramo,  da  otroci   nimajo  dostopa  do  nje.       Za  uporabo  brezžične  sistema  proženja,  se  prosimo  posvetujte  z  dobaviteljem.       Korak  5.  Nameščanje  aktivacijske  ročice     Zatič  na  aktivacijski  ročimi  potisnemo  v  spojko  na  nahrbtniku.  Z  drugo  roko   držite  plastični,  zaščitni  pokrovček,  da  vas  ne  ovira  pri  namestitvi.  Ko  boste   ročico  pritisnili  v  spojko,  se  bo  ta  avtomatično  zaskočila.    

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


Slika 6:  Namestitev  aktivacijske  ročice   Aktivacijska  ročica  bo  delovala  pravilno  samo,  če  bo  tako  tudi  nameščen.  Če   ročice  ne  moremo  namestiti,  si  oglejte  poglavje  12.1  v  nadaljevanju.  Če  ročica  ni   nameščena  pravilno,  vendar  je  ostala  zataknjena  na  nahrbtniku,  ta  nahrbtnik  ne   bo  deloval  pravilno  in  aktivacija  nebo  mogoča!     Opozorilo!  Aktivacijsko  ročico  namestimo  še  le,  ko  je  na  nahrbtnik  že  privita   plinska  bombica.  Če  namestimo  sprožilec  na  sistem  brez  bombice  ali  s  prazno   bombico,  bomo  ABS  sistem  poškodovali!  V  takem  primeru  kontaktirajte   dobavitelja.     Če  smo  do  sedaj  sledili  vsem  korakom,  je  naš  ABS  sistem  že  pripravljen  za   delovanje.  Vseeno  pa  priporočamo,  da  si  najprej  do  konca  preberete  navodila  in   šele  nato  poskusno  sprožite  nahrbtnik.     Korak  6.  Poklopec  z  trakom  za  zaščito  proti  nehotenemu  proženju     Poklopec  z  trakom  za  zaščito  proti  nehotenemu  proženju  pokrije  aktivacijsko   ročico  in  tako  prepreči  morebitno  neželjeno  proženje.  (!)  Preden  zapustimo   varno  območje,  mora  biti  rdeči  trak  popolnoma  sproščen  in  nameščen  za   aktivacijsko  ročico.    

 Da  popolnomo  preprečite  možnost  nehotene  aktivacije  ABS  sistema,  vam   priporočamo,  da  odstranite  aktivacijsko  ročico,  še  posebaj  v  situacijah,  kjer  lahko  

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


poškodujte sebe  ali  druge  ljudi  v  bližnji  okolici.  Posebaj  kadar  se  nahajamo  v   gondoli,  avtobusu,  helikopterju  itd.     Za  uporabo  brezžičnega  aktivacijskega  sistema,  se  prosimo  posvetujte  z   dobaviteljem!   Korak  7.  Nastavitev  višine  aktivacjske  ročice     Ko  namestimo  aktivacijsko  ročico  na  spojko,  preverimo,  ali  nam  višina  (za  poteg   ročice)  kjer  se  nahaja  odgovarja.  Če  nam  ne,  je  višino  mogoče  enostavno   spreminjati  s  trakom(ježkom),  ki  nastavek  pripenja  na  naramnico.  Pravilna   višina  ročice  je  nekje  med  prsmi  in  ramo.    

Slika 7:  Nastavitev  višine  aktivacijske  ročke

Paziti moramo,  da  aktivacijska  ročica  ni  nikoli  obdana  z  oblačili  ali  čemer   koli,  kar  bi  lahko  oviralo  aktivacijo  ali  oteževalo  hiter  dostop  do  ročice.     Prodajalec  vam  lahko  namesti  aktivacijsko  ročico  tudi  na  desno  naramnico(v   osnovi  na  levi  naramnici)  če  imate  željo  (levičar-­‐ka).     Korak  8.  Odstranjevanje  aktivacijske  ročice     Če  želimo  odstraniti  aktivacijsko  ročico  moramo  odpreti  zaščitni  poklopec  s   trakom  na  predelu  za  namestitev  ročice  in  potegniti  obroč  spojke  na  katero,  je   pritrejna  aktivacijska  ročica.  Ta  bo  s  potegom  obroča  sama  odstopila  iz  spojke,   brez  dodatnega  vlečenja.    Z  dodatnim  vlečenjem,  lahko  ponesreči  sprožite  sistem.   Če  vam  ročice  ne  uspe  odstraniti  si  poglejte  poglavje  12.1  v  nadeljevanju.    

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


Ročico, odstranite,  kadar  nahrbtnik  ni  v  uporabi,  in  nato  ročico  posravite  v   namenski  žep  na  nahrbtnikovem  pasu.     Korak  9.  Preizkus  aktivacije     Želimo  si,  da  se  boste  ob  uporabi  ABS  lavinskega  nahrbtnika  počutili  poplnoma   varno.  Zato  vam  toplo  priporočamo,  da  vadite  proženje  kot  del  vašega  treninga.       Prosimo  poskrbite,  da  v  času  vaje  proženja  okoli  vas  (1m)  ni  predmetov  ali  ljudi,   ki  bi  jih  lahko  poškodovali,  ali  bi  te  poškodovali  vas  ali  ABS  nahrbtnik.  Aktivacijo   sprožite  z  močnim  hitrim  potegom  aktivacijske  ročice.  Sila  potrebna  za  sprožitev   sistema,  je  približno    8kg.  (80N).  Po  aktivaciji,  se  bosta  zračna  mehova  napolnila     v  približno  2-­‐3  sekundah.      

Slika 8:  Napihnjene  blazine  

POZOR! Hrup,  ki  nastane  ob  polnjenju  zračnih  blazin  je  posledica  pretoka   plina  skozi  ventil  in  ob  tem  dodatnega  vsesavanja  zraka  iz  okolice.  Hitrost   polnjenja  mehov  je  odvisno  tudi  od  zunanje  temperature  in    nadmorske   višine.        

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


Korak 10.    Praznenje  zračnih  mehov     Pri  praznjenu  prvo  odpnite  mrežico(pri  novejših  izvedbah),  ki  je  napeta  čez   enoto  za  vsesavanje  in  praznenje.  Nato  dvignite  rdečo  gumjsto  zaščito  in   pritisnite  na  ventil  za  prazanjenje,  ki  se  nahaja  na  sredini  enote  za  vsesavanje  in   praznjenje.  Istočasno  pa  stisnite  zračno  blazino,  in  jo  popolno  izpraznite  .Nato   ponovno  pripnite  zaščitno  mrežico.    

Korak  11.    Zlaganje  mehov     (!)  POZOR!  Nepravilno  zlaganje  mehov  bo  povzročilo  počasno  in  slabo   ponovno  napihovanje  mehov.  To  lahko  pripelje  do  okvare  sistema  ali   poškoduje  nahrbtnik.  Zato  prosimo  da  zlagate  mehove  v  skladu  s   spodnjimi  navodili.    

1. Položimo  nahrbtnik  in  mehove  na  tla.  Enota  za   praznjenje  in  vsesavanje  morata  biti  obrnjena  proti  tlem.   Gladaka  stran  blazin  naj  bo  obrnejna  navzgor.     2.  Zgornji  del  zaračnega  meha  zložimo  tako  da  je  zgornji   rob  blazine  poravnan  z  robom  predala  za  zračno  blazino.     3.  Spodnji  del  meha  nato  upognemo  proti  zgornjemu  robu.   Meh  moramo  zložit  na  velikost  predala  za  shranjevanje   blazin.       4.  Prepognite  mehove  tri  krat  v  smeri  nahrbtnika.  Vsak   prepognjeni  del  mora  bit  širok  približno  za  širino  dlani,  če   hočemo,  da  se  mehovi  lahko  ponovno  nemoteno  napihnejo.     5.  Meh  nato  potisnemo  v  predal  nahrbtnika,  ki  je  temu   namenjen.  Enota  za  vsesavanje  in  praznenje  mora  biti   jasno  vidna  na  vrhu  zloženega  meha.      

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


6. Nato  z  ježkoma  nameščenima  na  pokrovu  predala   zapremo  predala  za  shranjevanje  mehov.                          

Korak 12.    Zamenjava  plinske  bombice  in  aktivacijske  ročice.     Po  vsaki  uporabi,  je  potrebna  menjava  tako  plinske  bombice  kot  tudi  aktivacijske   ročice.  Za  zamenjavo  obeh  komponent  si  pomagajte  z  navodili    v  korakih  1,2  ter   4,5.  Po  zamenjavi  je  lavniski  nahrbtnik  ponovno  pripiravljen  za  uporabo.       Sedaj  nadaljujte  s  treningom  aktivacije  in  izpolnite  dokument  za  podaljšanje   garancije  na:  www.abs-­‐airbag.com  pod  ABS-­‐system.    

4.2  Pred  vsako  turo  oziroma  uporabo  sistema  ABS     Moramo:       1.  preveriti  težo  bombice.   2.  pritrditi  plinsko  bombico.   3.  pritrditi  in  prilagoditi  trakove  in  pas.     4.  preveriti  aktivacijsko  ročico.   5.  namestiti  aktivacijsko  ročico.     6.  preveriti  ježke  na  predalih  za  mehove.      

4.3 Po  končani  uporabi  ali  turi    

Sledimo  koraku  8  v  navodilih  (odstranimo  sprožilec).  Plinska  bombica  lahko   ostane  nameščena  v  nahrbtniku.      

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


5. Ravnanje  med  plazom    

5.1 Aktivacija     Aktivirajte  ABS  lavinski  nahrbtnik  brez  oklevanja  ko  opazite,  da  lahko  postanete   žrtev  snežnega  plazu.  Bolje  je  aktivirati  sistem  večkrat,  kot  je  potrebno,  kot  da  bi   pri  aktivaciji  oklevali.   Za  sproženje  aktivacijsko  ročko  potegnimo  močno  in  hitro  ter  poskusimo   pobegniti  pred  plazom.  (umik  izven  plazine)   Mehovi  ABS  se  bodo  sprožili  v  vsakem  primeru,  četudi  bomo  smučali,  tekli,   padali  ali  pa  smo  že  ujeti  v  drvečem  plazu.  Mehova  ki  se  napihujeta,  nas  ne  bosta   ovirala  pri  poskusu  bega  pred  snežnim  plazom,  kamenjem  ipd.      

5.2 Obnašanje  v  plazu       Po  sproženju  sistema  v  primeru  plazu,  se  je  potrebno  osredotočiti  le  na  smer   padanja  ali  drsenja.  Zaradi  načina  pritrditve  zračnih  blazin  na  nahrbtnik  boste   lahko  svobodno  premikali  roke.  To  vam  omogoča,  da  si  z  rokami  pomagate  pri   umikanju  oviram.  Med  drsenjem  čimbolj  umiritie  gibanje  telesa  ter  si  zaščitite   glavo.  Oblika  zračnih  blazin  je  namenjena  tudi  zaščiti  glave,  tako  da  ni   onemogočeno  gibanje  glave  in  vaš  pogled  okoli  vas.  Vedno  si  poskušajte  odpeti   smučarkse  vezi.  Ko  se  plaz  začne  umirajti,  poskušajte  imeti  zgornji  del  telesa  nad   snegom  in  se  čim  hitreje  rešiti  iz  plazu.      

5.3 Po  plazu     Najdite  varno  mesto.  Poskušajte  pomagati  drugim  udeležencem  v  plazu  če  je  to  le   mogoče.  Mehove  spustite  šele,  ko  ste  popolnoma  prepričani,  da  ni  več  možnosti   za  nevarnost  ali  ponovni  plaz.  Poskušajte  namestiti  novo  plinsko  bombico  in   novo  aktivacijsko  ročico  takoj  ko  je  mogoče.  V  slučaju  da  ste  še  vedno  v  območju   plazu,  pustite  mehova  napihnjena.      

5.4 Vprašalnik  za  statistične  analize   Prosimo  vas,  da  sporočite  vsako  aktivacijo  ABS  lavinskega  nahrbtnika  v  plazu   preko  obrazca  za  statistične  analize.  Ta  bo  poslan  v  raziskovalni  center  za   lavinsko  varnost  (SLF)  v  Davosu,  kjer  opravljajo  statstične  meritve.  S  tem  boste   pomagali  v  nadalnjem  procesu  razvoja  sistema  ABS.  Vprašalnik  lahko  dobite  na   naši  spletni  strani  www.abs-­‐airbag.com.  Prosimo  da  ga  izpolnite,  ga  oddate   zastopniku,  ali  ga  pošljete  direktno  na  ABS  ali  SLF  v  Davosu.      

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


6. Kako  deluje  sistem  ABS.     S  sistemom  ABS  plazovnih  mehov  ste  dobili  napravo,  ki  je  nastala  na  podlagi   dolgoletnih  izkušenj  pri  reševanju  izpod  plazov.  Večina  ljudi,(smučarji  in  snežni   deskarji)  ki  jih  zasuje  plaz,  preživijo  zasutje  v  snegu,  vendar  ostanejo  zakopani  in   se  sami  ne  morejo  rešiti  iz  snežnega  objema.  Reševalci  jih  prav  tako  ne  morejo   dovolj  hitro  najti.  V  večini  primerov  zaradi  pomanjkanja  zraka  nastopi  smrt.       Največja  ovira  za  uspešno  reševanje  nastopi,  ko  je  žrtev  plaza  več  kot  en  meter   pod  površjem.  Najpogosteje  zasutega  ponesrečenca  iz  take  globine  izkopljemo,   prepozno,  in  s  tem  močno  zmanjšamo  možnost  preživetja.  Zato  je  zelo   pomembno,  da  ponesrečenec  ostane  na  površju  plazu.  V  samo  nekaj  sekudah  po   potegu  aktivacijske  ročice,  nam  lavinski  nahrbtnik  ABS  v  večini  primerov  to   omogoča.  Premikajoči  se  sneg,  dvigne  s  tal  mnogo  predmetov  na  svojo  površino.   Če  ima  predmet  manjšo  težo  kot  sneg,  ostane  na  površju.  To  je  tudi  princip   delovanja  ABS  lavinskega  nahrbtnika.     Dodatnih  170  litrov  volumna  mehov,  preprečuje,  da  bi  vas  potegnilo  v  notranjost     premikajočega  se  snega.  Oblika  nahrbtnika,  in  dodatni  volumen  pripomoreta  k   manjši  možnosti  za  zasutje.  ABS  lavinski  nahrbtnik,  je  pomagal  že  nekaj  sto   ljubiteljem  belih  strmin,  da  so  ostali  na  površju  in  tako  preživeli.      

7. Vzdrževanje    

7.1 Pregled  delovanja     ABS  sistem  ne  potrebuje  vzdrževanja,  če  upoštevamo  naslednja  navodila.       • Oba  mehova  aktivirajte  vsaj  enkrat  letno.  Ta  preiskus  je  tako  tehnično   testiranje  sistema  in  tudi  trening  proženja  in  postopkov  za  uporabnika.     • Preverite  stanje  enote  za  vsesavanje  in  praznenje.  Nekajkrat  pritisnite   rdeč  gumb  na  ventilu  za  vsesavanje  in  praznenje.  Gumb  se  mora  zapirati   tekoče  in  brez  zatikanja.     • Redno  preverjajte  uporabnost  trakov,  zaponk,  predelov  s  shranjenimi   mehovi  in  ježkov  na  žepih  za  shranjevanje  mehov.     • Redno  preverjajte,  ali  je  nastavek  za  pritrditev  bombice  čist.     • Zatič  aktivacijske  ročice  se  mora  enostavno  namestiti  na  spojko.  Če  se   med  snemanjem  ročica  zatika,  jo  lahko  namažite  s  kapljico  silikonskega   olja,  ki  je  priloženo  ob  nakupu.     • Pred  uporabo  vedno  preverite,  ali  je  bombica  pravilno  oziroma  dobro   nameščena  oziroma  dovolj  privita.    

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


7.2 Test  po  proženju  sistema  v  plazu     Če  sta  po  proženju  oba  mehova  popolnoma  napihnjena,  sistem  deluje  brezhibno.   Najprej  spraznite  mehova  in  ju  pustite,  da  se  posušita.     • Temeljito  preglejte  mehova  zaradi  možnosti,  da  sta  se  predrla.     • Preverite,  ali  se  je  med  nesrečo  poškodoval  kateri  izmed  trakov.     • Preverite  naramnice  in  vse  druge  šive  nahrbtnika.     • Preverite  vse  zaponke.     • Če  najdete  poškodbo  ali  sumite,  da  je  v  sistemu  prišlo  do  poškodbe,   pošljite  ABS  sistem  zastopniku.   • Če  sta  ena  ali  obe  zračni  blazini  deformirani  po  proženju  v  snežnem  plazu,   jih  prav  tako  pošljemo  zastopniku.      

7.3 Servis       Po  treh  letih  uporabe  proizvajalec  priporoča  celostni  pregled  s  strani   pooblaščenega  lokalnega  zastopnika.  Pregled  je  plačljiv.       V  Sloveniji  se  za  pregled  obrnite  na  zastopnika  Annapurna  way  d.o.o.,  Krakovski   nasip  4,  Ljubljana.  

8. Sestavni  deli    

8.1. Zračna  mehova       Vsak  od  dveh  zračnih  mehov  ima  volumen  85  litrov.  Napihujeta  se  naenkrat,   vendar  imata  ločene  ventile.  Če  je  ena  blazina  poškodovana,  bo  druga  še  vedno   delovala  pravilno.  Notranji  pritisk  v  zračni  blazini  je  približno  0,1  bara.      

8.2 Ventil  za  vsesavanje  zraka  in  praznjenje  blazin       Ta  kombinirani  del  je  pritrjen  neposredno  na  meh.  Gumb  za  sesanje  in  spuščanje   zraka  je  nameščen  na  sredini  enote.      

8.3 Nastavek  za  pritrditev  plinske  bombice    

Nameščen  je  v  zgornji  del  nahrbtnika.  Vedno  mora  biti  čist  in  paziti  moramo,  da   ni  v  bližini  predmetov,  ki  bi  ga  lahko  poškodovali.  Nastavek  vedno,  kadar   bombica  ni  pritrjena,  pokrijemo.  Proizvajalec  priporoča,  da  bombico  puščamo   privito.      

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


8.4 Aktivacijska  ročica       Ročica  vsebuje  sprožilni  naboj.  S  pritrditvijo  zatiča  na  spojko  in  močnim  potegom   aktivacijske  ročice  bo  naboj  eksplodiral.  Eksplozija  povzroči  potisk  igle,  ki   aktivira  plinsko  bombico.  Aktiviranje  bombice  povzroči,  da  se  zračne  blazine   napihnejo  v  2-­‐3  sekundah.      

8.5  Plinska  Bombica       Bombica  je  polnjena  z  dušikom.  Zaradi  visokega  pritiska  (300  barov)  je  bombica   uporabna  samo  v  sistemih  ABS.  Prazno  bombico  lahko  napolni  samo  podjetje   ABS.  Delovna  temperatura  bombice  je  od  -­‐  40  do  +  50  stopinj  Celzija.       Bombice  ne  izpostavljajmo  direktnim  virom  toplote,  saj  ni  predvidena   shranjevanje  pri  temperaturah  nad  50  °C  (nevarnost  eksplozije!).  Bombica  mora   biti  zaščitena  pred  udarci  ipd.       Bombice  lahko  uporabljamo  samo  za  namen  proženja  sistema  ABS.  Kakršna  koli   druga  uporaba,  odpiranje  ali  postopki,  so  lahko  nevarni  in  jih  proizvajalec   prepoveduje.       Bombice  ustrezajo  standardom  1999/36/EC.    

8.6 Sistem  za  nošenje  nahrbtnika     ABS  sistem  mehov  prepoznamo  po  zaščitenem  logotipu.  Trakovi  in  pas  so  v   skladu  z  zahtevami,  ki  jih  za  tovrstno  opremo  predpisuje  TUV.  Nosilnost   elementov  je  3000  N.       Samo  zapet  in  tesno  prilegajoč  oziroma  nastavljen  pas,  prsna  sponka  in  nožna   sponka  zagotavljajo,  da  bo  nahrbtnik  ABS  v  primeru  nesreče  v  plazu  ostal   pritrjen  na  hrbtu  ponesrečenca.  Če  to  ni  tako,  ni  nikakršnega  zagotovila,  da  bo   nahrbtnik  ABS  ostal  na  vašem  hrbtu.      

9. Shranjevanje  in  čiščenje  

Pred  vsako  uporabo  preverimo,  ali  je  bombica  tesno  privita.  Preverimo  tudi   njeno  težo,  kot  je  to  opisano  v  korakih  1  in  2  (poglavje  4).  Med  večkratno   uporabo  lahko  pustimo  bombico  na  sistemu.  Če  bombico  hranimo  ločeno,  ji   moramo  nadeti  aluminjasti  pokrov  za  bombico.       Kadar  sistem  ABS  ni  v  uporabi,  je  priporočljivo,  da  odstranimo  aktivacijsko   ročico.  Sistem  ABS  je  potrebno  hraniti  v  suhem  varnem  (pred  vročino...)   prostoru,  kamor  otroci  nimajo  dostopa.  Za  čiščenje  sistema  lahko  uporabljamo  le   blago  milnico.  Uporaba  močnejših  čistil  ni  dovoljena  in  lahko  povzroči  poškodbe  

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


materialov ter  nepravilno  delovanje.  Delov  ABS  sistema  tudi  ni  dovoljeno  prati  v   pralnem  stroju.  Ventili  in  drugi  kovinski  deli  ne  smejo  priti  v  stik  z  vodo  ali   drugimi  tekočinami.       Po  pranju  je  potrebno  sistem  ABS  popolnoma  posušiti,  saj  lahko  deli  sistema  med   turo  zmrznejo,ter  onemogočijo  delovanje  ABS  lavinskega  nahrbtnika.    

10. Transport     Sistem  ABS  lahko  transportiramo  z  letalom.  Priporočila  so  predpisana  s  strani   IATA  (International  Air  Transport  Association),  nevarni  predmeti  2.3  A.  Vseeno   pa  velja  priporočilo,  da  letalskega  prevoznika  vsaj  14  dni  pred  potovanjem   obvestite  o  tovoru,  najkasneje  pa  pred  nakupom  vozovnice.  Ob  vsakem  ABS   sistemu  je  dovoljen  transport  dveh  aktivacijskih  enot,  ki  pa  ne  smeta  biti   pritrjeni  na  sistem.       Priporočamo  vsem,  da  si  pred  odhodom  naredite  kopijo  priporočil  IATA,  ki  jih   lahko  najdete  na  njihovih  internetnih  straneh  ali  strani  ABS  in  si  tako  prihranite   morebitne  kasnejše  zaplete.  Priporočamo  tudi,  da  kopijo  priložite  v  prtljago  ob   ABS  sistem.  Kadar  prenašamo  samo  bombice  in  aktivacijske  ročice,  morajo   bombice  imeti  originalne  nastavke,  cela  sprožilna  enota  pa  mora  biti  v  originalni   embalaži.    

11. Življenska  doba  

Z rednim  vzdrževanjem  in  pregledi  s  strani  pooblaščenih  servisov  (na  3  leta),  je   delovanje  sistema  ABS  omejeno  le  z  obstojnostjo  nahrbtnika.  Ko  začnejo   nahrbtnik,  (trakovi,  šivi  ipd.),  kazati  znake  resnejše  obrabe,  se  lahko  sistem   prenese  v  nov  nahrbtnik  ABS.  Postopek  izvede  proizvajalec.  Za  podrobnosti  se   obrnemo  na  zastopnika  ali  trgovino,  kjer  smo  sistem  kupili.       Če  je  ABS  sistem  kakorkoli  poškodovan,  ni  primeren  za  uporabo  in  ne  zagotavlja   varnosti!        

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


12. Dodatne  informacije   12.1.  Če  se  pojavijo  naslednje  težave:     -­‐  Potegnili  smo  aktivacijsko  ročico  in  bombica  ni  bila  nameščena     Eksplozija  bo  poškodovala  ABS  sistem.  Sistem  je  neuporaben  in  mora  na  servis!       -­‐Aktivacijska  ročica  se  ne  da  pritrdi  na  spojko.     Na  spojko  nanesimo  kapljico  silikonskega  olja.  Obroček  na  spojki  dvignimo  in   vstavimo  sprožilec.  Sprožilec  snemimo  in  vstavimo  zatič  ročice  nekajkrat,  da   delovanje  postane  tekoče.  Če  ta  način  ne  deluje,  moramo  sistem  ABS  odnesti  na   servis.       Ne  poskušajmo  namestiti  ročice  na  silo!  Če  se  težava  pojavi  na  terenu  in  nimamo   pri  roki  silikonskega  olja,  pazljivo  dvignimo  zaponko,  vstavimo  ročico  in  zaponko   spustimo.  Po  končani  turi  izvedemo  zgoraj  opisan  postopek.       -­‐  Aktivacijska  ročica  se  ne  da  sneti.     Bombice  ne  smemo  sneti.  Previdno  dvignemo  obroček  na  spojki  in  ročico   poskusimo  odpeti  z  nihanjem  levo  in  desno.  Lahko  dodamo  tudi  kapljico   silikonskega  olja,  ročico  previdno  zavrtimo  in  poskusimo  ponovno.  Če  težava  še   ni  odpravljena,  se  obrnimo  na  zastopnika.       -­‐  Mehovi  se  težko  izstopijo  iz  žepov  za  mehove.   Preverimo,  ali  so  blazine  pravilno  zložene  ter  preverimo  težo  bombice.  Če  težava   še  ni  odpravljena,  se  moramo  obrniti  na  servis.  Če  nismo  prepričani,  ali  bo  sistem   pravilno  deloval,  ga  sprožimo.  Če  se  težava  ne  odpravi,  mora  sistem  na  strokovni   pregled.     -­‐  Ob  sproženju  sistema  zračnih  blazin  so  prisotni  nenavadni  zvoki?     Zvok  nastane  zaradi  delovanja  enot  za  vsesavanje  zraka  in  praznjenje  mehov,  ki   izenačujeta  pritisk.  Morebitno  padanje  ali  nihanje  pritiska  po  nekaj  minutah  ne   sme  biti  več  opazno.  Če  je  padanje  pritiska  še  zaznavno,  moramo  poslati  sistem   na  popravilo  v  servis.      

12.2 Garancija     Garancija  na  ABS  lavniski  nahrbtnik  je  v  osnovi  omejena  na  2  leti.       Če  želite  garancijo  vašega  ABS  lavinskega  nahrbtnika  podaljšati  na  4  leta,   izpolnite  garancijski  list  na  www.abs-­‐airbag.com.  

12.3 Tehnični  podatki    

Volumen:  2  x  85  litrov.     Masa  sistema:  približno  1200  gramov.     Sproženje:  pirotehnično  sproženje  v  aktivacijski  ročici    

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  


-­‐ Proces  polnjenja:  v  približno  1  sekundi  se  mehova  napolnita  z  90  litri  mešanice   zraka  in  plina.  Nadaljnjih  80  litrov  pride  v  mehova  v  približno  naslednji  sekundi   in  pol  (odvisno  od  nadmorske  višine  in  temperature).       -­‐  Bombice:  so  narejene  iz  posebne,  zelo  odporne  kovine,  ali  strukture  aluminija   in  umetnih  mas  (ogljikova  vlakna),  ki  omogočajo  polnjenje  pod  pritiskom  300   barov.  Ustrezajo  EC  direktivi  1999/36/EC.  Bombice  se  lahko  ponovno  napolnijo   samo  s  strani  ABS.       Masa  bombice  je  približno  480  gramov.       -­‐  Sistem  za  nošenje:  ustreza  zahtevam  TUV  za  tovrstne  dejavnosti.  Nosilnost   trakov  je  3000N.       -­‐  Delovna  temperatura:  od  -­‐  40  do  +  50  stopinj  Celzija.        

12.4 Dovoljenja  in  potrdila    

Proizvajalec:  ABS  Peter  Aschauer  GmbH     (ISO  9001:2000)     Država  izdelave:  Nemčija,  EU     TUV  Sud  Product  service  GmbH  —  »Federal  consumer  product  safety  act«,  ki  se   navezuje  na:  PPE  direktive  89/686  EWG  kot  tudi  na  navodila  CE.        

Annapurna Way  d.o.o.  Vse  pravice  pridržane  (2013)  

Navodila za uporabo ABS lavinskega nahrbtnika  

Edinstveni varnostni lavinski sistem.nahrbtnik z dvema zračnima blazinama = edino kar vam v plazu lahko reši življenje. 97% vseh oseb. ki je...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you