Page 1

Tamperelainen seurakuntalehti

Lähde laulamaan Suvivirttä Metsä­ vaellukselle ja osallistu muuhun Vihreän viikon ohjelmaan. Sivu 4

Toukokuu/2014

at osanom k k r i K n ee Tamper alehti.fi ilt = Silta: s

Kari Hyötylä ja Maarit Ruissalo syventyvät lehteen taktiilisti. sivut 6–7

Saaga Vähäsalon Kukko on esillä Vehmaisten iltapäiväkodissa. liite: s. 1 ja 10

Johannes Poikkimäki

Pormestarin sydämenasia Rami Marjamäki

Hannu Jukola

Hannu Jukola

Anna-Kaisa Ikonen kertoo kunnia­ tehtävästään. Sivut 8–10

Jesse Kaikuranta kerää varoja kehitysmaiden opetuksen tueksi. sivu 18


Silta 4/2014

pääkirjoitus Kirsi Airikka vt. päätoimittaja

Tampere 7.5.2014

Kummius kantaa

T

ampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen puhuu tässä lehdessä kummiudesta. Kummius on hänelle sydämenasia ja kunniatehtävä, joka on tuonut valtavan paljon iloa. Kummiutta tulin pohtineeksi myös hiihtolomalla Äkäslompolossa, kun katselin saamelaisten kauniita kummiristejä myyntipöydällä. Miehensä valmistamia koruja myymässä ollut rouva kertoi, että saamelaiskulttuurissa kummiperinne on erityisen tärkeää. Saamelaislapsella saattaa olla jopa toistakymmentä kummia. Perinteisesti yhteisö on huolehtinut lapsista yhdessä, jos vanhemmille esimerkiksi sattuu jotakin. Mieheni sukuun saatiin muutama vuosi sitten saamelainen nuori nainen, jonka isä oli menehtynyt tapaturmaisesti. Olin itse kuuntelemassa, kun naisen kummisetä piti morsiamen isälle perinteisesti kuuluvan puheen nuoren parin häissä. Se oli liikuttava kokemus, joka osoittaa, miten tärkeä merkitys kummisuhteilla voi ihmisten elämässä olla. Joskus voi kuitenkin käydä niin, että arjen kiireet, pitkä välimatka, ristiriidat tai elämän vaiheet erottavat kummilapsen ja kummin toisistaan. Jos näin ikävästi käy, kummi voi toteuttaa luottamustehtäväänsä rukoilemalla kummilapsen puolesta. Parhaimmillaan kummius on läpi elämän kestävä hieno ihmissuhde, joka antaa paljon sekä kummilapselle että kummille. Siksi perheitä kannattaa rohkaista kasteeseen ja kummien hankkimiseen.

toukokuu tulevat pyhät

7.5.–4.6.

11.5. Jumalan kansan koti-ikävä Äitienpäivänä mielessä on iloa mutta ikä­ vääkin. Raamatussa luvataan, että kerran kaipauksemme täyttyy. Olemme matkalla taivaan kotiin. 18.5. Taivaan kansalaisena maailmassa Kristittyinä rukoilemme rauhaa ja odotamme Jumalan valtakunnan toteutumista. Jeesus opetti, että se valtakunta on jo nyt meidän keskellämme ja sisimmässämme. 25.5. Sydämen puhetta Jumalan kanssa Rukoussunnuntai muistuttaa rukouksen mahdollisuudesta ja voimasta. Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Sydämen hiljaisuudessa voi kuulla myös Lohduttajan ja Rohkaisijan kuiskauksia.

29.5. Helatorstai – Korotettu Herra Kristus astui taivaaseen 40 päivän kuluttua siitä, kun hän oli noussut kuolleista. Jumala korotti hänet luokseen ja antoi hänelle kai­ ken vallan taivaassa ja maan päällä. Hallitsi­ jamme on Armonruhtinas. 1.6. Pyhän Hengen odotus Jeesus lupasi omilleen Pyhän Hengen, joka synnyttää luottamuksen Jumalaan. Kaipaus on jo uskon alku.

JO JOUTUI ARMAS AIKA

Uu verkko si pa Valiko lvelu ituja raama rukous tuntekstejä elä evl.fi/r män tueksi: aa viikon mattuapaivill e

Pian saa taas laulaa sitä ihanaa laulua, jossa kerrotaan, kuinka auringon lämpö suo siunaustaan ja muistuttaa Jumalan hyvyydestä. Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa yhä elämäämme voimakkaasti. Pohjoisella pallonpuoliskolla myös kirkkovuosi liittyy vahvasti luonnon kiertokulkuun, sillä valo on tärkeä vertauskuva kristillisessä uskossa. Jumalan kirkkaus kuultaa luomakunnan läpi. Sitä voi pysähtyä ihastelemaan vaikka metsäkirkossa tai kirkon pihamaalla vietetyssä jumalanpalveluksessa. Luonnon arvostaminen ja kunnioittaminen lähtee siitä, että jo lapsena saa kokea luontoelämyksiä ja ymmärtää olevansa osa suurempaa kokonaisuutta. Kun huoli luonnon tuhoutumisesta painaa, on lohdullista muistaa, että Kristuksen pelastava työ koskee koko luomakuntaa. PALSTAN TEKSTIT: Laura Tuhkanen-Jukkola

Perheitä kannattaa rohkaista kasteeseen ja kummien hankkimiseen.

Tampereen seurakuntien järjestämät Aamukaste-tilaisuudet ovat hieno esimerkki työstä, jolla kirkko tukee kasteperheitä ja vahvistaa kummiutta. Seuraava Aamukaste järjestetään 10. toukokuuta Aleksanterin kirkossa. Seurakunnat voivat tarvittaessa vanhempien toiveesta auttaa kummin löytämisessä. Seurakunnilla on kummipankissa vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita kummin tehtävään. Kasteen ohella kirkko tukee ihmisiä ja on mukana monissa muissakin elämän eri käänteissä – iloissa ja suruissa. Jämijärven lento-onnettomuuden uhrien omaiset eivät saa rakkaitaan takaisin tähän elämään. Silti oli lohduttavaa, että Tampereen piispa Matti Repo sekä Tampereen seurakuntien papit ja muut työntekijät ovat valmiita tarjoamaan tukea sureville läheisille ja kaikille muillekin ihmisille, jotka järkyttyivät nuorten ihmisten kuolemasta. Seurakunta on yhteisö, joka kannattelee ja auttaa, kun omat voimat eivät enää riitä. Kirkko ja sen työntekijät kulkevat tamperelaisten rinnalla. Ota rohkeasti yhteyttä!

KUVA: Hannu Jukola

HELMI

2

Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon! Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan.” Tällä Jeesus tarkoitti Henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan.


Silta 4/2014

KUVA: Mummon Kammarin arkisto

kysymystä

Diakoniajohtaja Antti Lemmetyinen, Aili Pärnänen (keskellä) ja Mummon Kammarin toiminnanjohtaja Maarit Tammisto vihkivät Otavalankadulla sijaitsevat Kammarin tilat käyttöön huhtikuussa 1989.

Majoituspalveluita tarjoava Forenom aloittaa hotellitoiminnan toukokuussa Seurakuntien talossa Tampereella. Seurakuntayhtymä ja Forenom ovat solmineet 10 vuoden vuokrasopimuk­ sen, joka sisältää 5 vuoden option. – Olemme tarjonneet asiakkaillem­ me jo kymmenen vuotta valmiiksi ka­ lustettuja asuntoja Pirkanmaan alueella. Nyt tarkoituksenamme on aloittaa pit­ käaikainen hotellitoiminta Tampereel­ la. Löysimme hyvän yhteistyökumppa­ nin Tampereen seurakunnista, kertoo Forenomin toimitusjohtaja Johannes Kangas. – Yhteistyö Forenomin kanssa sopii meille hyvin, koska tavoitteena oli saada pitkäaikainen ja luotettava vuokralainen seurakuntien tiloihin, sanoo Tampe­ reen seurakuntien hallintojohtaja Matti Ilveskoski. Omena-hotellin lopetti toimintan­ sa Seurakuntien talossa maaliskuun lo­ pussa. Forenom työllistää noin 120 työnte­ kijää Suomessa. Yrityksellä on liki 2 000 asuntoa ympäri Suomea sekä noin 50 Pietarissa ja noin 80 Tukholmassa. Yri­ tyksen liikevaihto oli viime vuonna noin 27 miljoonaa euroa.

Haudan ainaishoitoa ei saa irtisanoa ilman täsmälaskentaa

suosion salaisuus? ❶ Suomen ensimmäinen seura-

❸ Tamperelaisten ideasta syntyi

❺ Mihin tämän hetken vanhus-

kunnallinen lähimmäistyön keskus, Tampereen seurakuntien Mummon Kammari täyttää tänä keväänä 25 vuotta. Kuinka Kammari sai alkunsa, sosiaalineuvos, rovasti Antti Lemmetyinen? – Kammarin perustamista edelsi lä­ himmäis- ja ystäväpalvelu sekä avun­ välitystoiminta. Mitä enemmän toi­ mintaan tuli mukaan vapaaehtoisia, sen selvemmin nähtiin, että toiminta tarvitsee omat tilat. Aika pian Kamma­ rista tuli myös ”kyläpaikka”.

kansanliike ja 1990-luvulla kammareita oli Suomessa jo liki 200. Mikä on Kammarin suosion salaisuus? – 1990-luvun laman aikana monia hy­ vinvointivaltion palveluja karsittiin, ja monet työpaikat hävisivät pysyväs­ ti. Kirkossa ymmärrettiin, että ainoa mahdollisuus oli oppia uusia tapoja ajatella ja toimia. – Viesti, että vapaaehtoistyötä voi tehdä tavallisen ihmisen taidoin, meni hyvin läpi. Jokaisen panosta ja ideoita on arvostettu. Kokemus, että vapaaeh­ toistyö tuottaa suuria merkityksiä elä­ mälle, on ollut yhteinen.

tenhoidon epäkohtiin Kammarin toiminta vastaa? – Vanhustenhoito on kriittisen talous­ tarkastelun kohteena. Palvelu pyritään tuottamaan ja ostamaan mahdollisim­ man halvalla. Siksi on syntynyt niin ”kaluttuja palveluja”, etteivät ne tyydytä vanhusta itseään. Toisaalta tarjolla on laadukkaita palveluja maksukykyisille. – Kammari on osannut tunkeutua keskelle hoitojärjestelmiä tuoden tu­ kensa niin hoidettaville kuin hoitajille. Vapaaehtoista lähimmäistä odotetaan vanhustenhoidon palveluissa. Sano­ taan, että yksinäisimmät vanhukset asuvat palvelutaloissa.

❹ Mikä on ollut parasta

Antti Lemmetyinen toimi Tampereen seurakuntien diakoniajohtajana vuosi­ na 1987–2002. Hän puhuu Mummon Kammarin 25-vuotisjuhlassa 15.5. kello 15 Tuomiokirkossa.

vastaan Tampereella? – Innostus oli käsittämättömän suurta. Vapaaehtoisten määrä kasvoi nopeasti. Ilmiö kiinnosti tiedotusvälineitä. Kam­ marin julkisuustyö onnistui painotta­ maan hyvän elämän mahdollisuuk­ sia kertomalla arjen pienistä ihmeistä. Toiminnasta tuli näkyvä osa tampere­ laista vanhuspalvelua.

Uusi hotelli aloittaa Seurakuntien talossa

Lue lisää tampereenseurakunnat.fi/kirkko_tampereella/uutiset_ja_media

Mikä on Mummon Kammarin

❷ Kuinka toiminta otettiin

3

Kammarissa? – Parasta on ollut ihmistä kunnioit­ tavan kohtaamisen sekä aidon läsnä­ olon korostaminen hyvässä vanhus­ työssä.

TEKSTI: Kirsi Airikka

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt, ettei Tampereen seurakuntayhtymä saa irtisanoa yksittäisen haudan ainaishoi­ tosopimusta ilman täsmällisiä laskelmia haudan hoitoon tarkoitettujen varojen loppumisesta. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti syk­ syllä 2011 lakkauttaa ainaishoitosopi­ mukset vuoden 2019 lopussa. Sopimuk­ sista maksettu pääoma ja korkotuotot eivät laskelmien mukaan riitä katta­ maan hautojen hoitoa. Ainaishoidosta on tehty 6090 sopi­ musta. Näiden hautojen hoitokustan­ nukset olivat vuonna 2010 noin 487 000 euroa. Päätöksestä valitti yksityishenkilö. Nyt seurakuntayhtymän on tarkistetta­ va pääomien laskentatapa. Seurakuntayhtymässä on katsottu, ettei hautainhoitorahaston varoja ole mahdollista yksilöidä hautakohtaisesti vuosikymmeniä jälkikäteen. Useissa seura­ kunnissa ja seu­ rakuntayhtymissä on aiemmin lo­ petettu ainaishoi­ tosopimuksia ja madallettu hoito­ tasoa. Aiemmat valitukset on rat­ kaistu seurakun­ tien hyväksi.


4

Silta 4/2014

KUVA: Anni Salmesvuori

Rippikoulun suosio pysyy Tampereen rippikoululaiset kävivät viime kesänä Manchesterissa. Kuvassa on meneillään maissipallojen siirto lautaselta toiselle nenällä.

Tampereella rippikoulun käy tänä vuonna 1400 nuorta eli 80 prosenttia ikäryhmästä. Suosituimpia ovat liikuntapainotteiset ja kansainväliset rippikoulut sekä kesäkuun alun riparit. Kesän uutuutena on roolipelirippikoulu. Kaikkiaan ryhmiä on 60. Kaupunkirippikoulun, leirien ja erityispainotteisten ryhmien suosiot ovat kyselyn perusteella lähes yhtä suuret.

Raamattuvisan voitto meni Sastamalaan

Vaellus suvivirteen Nikon puupalikat on saatu vaihdossa kynttilöihin, Liisa Tuomi kertoo.

Tampereen kristillisen koulun jouk­ kueet saalistivat seitsemännen ja kah­ deksannen sijan valtakunnallisessa Raamattuvisassa. 5.- ja 6.-luokkalaisille tarkoitetun kilpailun voitto meni Varilan koulun jouk­ kueelle Sas­ tamalasta. Loppukil­ pailu järjes­ tettiin Hel­ singissä. Pääpalkinto­ na oli matka Roomaan. ✦

Ekopaastoon osallistui noin

8000 paastoajaa

ekopaasto.fi, facebook.com/ ekopaasto Pelipuistossa jaetaan taas tarvitseville Jakamisen Päivä -avustustapahtuma järjestetään Hervannassa Pelipuiston seurakuntakodilla nyt kuudetta kertaa. Lauantaina 10.5. kello 11–13 jaetaan vaatteita, jalkineita, leluja, kodintekstii­ lejä ja -tarvikkeita maksutta kaikille tar­ vitseville. Ilmaiseksi on tarjolla myös lämmin keittolounas, leipää ja muuta lahjoituk­ sena kerättyjä tuotteita sekä palvelupis­ teitä, kuten verenpaineen mittauspiste ja hiustenleikkuupiste. Aiempina kertoina tapahtuman kävi­ jämäärä on vaihdellut kahdesta viiteen sataan. Lahjoituksia ovat antaneet aiempina vuosina monet yritykset sekä MLL Her­ vanta, Päiväkeskus Musta Lammas ja lu­ kuisat yksittäiset ihmiset. Lahjoituksia otetaan vastaan Pelipuis­ ton seurakuntakodilla mieluiten tapah­ tumaviikolla 9.5. saakka. Tilaisuuden järjestävät Tampereen eteläinen seurakunta, Adra Finland-sää­ tiö ja Jakamisen Paikka -yhdistys. ✦

Tampereen seurakunnat kuuluu jälleen Vihreän viikon järjestäjiin ja on mukana ympäristötorilla Tammelantorilla 2.6. kello 16–20. Suvivirsivaellus järjestetään Hervannassa helluntaina 8.6. Lähtö on Hervannan kirkolta (os. Lindforsinkatu 7) kello 17.30 kohti metsäkirkkoa. Mukaan voi liittyä myös matkan varrelta tai mennä omaan tahtiin. Perillä Metsäkappelilla on noin kello 18.30 lyhyt kesäillan hartaus, jossa lauletaan Suvivirttä. Hartauden pitää Ilmo Käki. ✦

Tavaranvaihto vähentää jätekuormaa

Y

löjärveläinen Liisa Tuomi on innokas vaihtotavaran kierrättäjä. Facebookin 03-alueen Annetaan/ lahjoitetaan/ vaihdetaan/ vastaanotetaan -ryhmän kautta hän on vaihtanut housut Ihaa-pehmoleluun ja kirjan muumitikkariin. Tuomi sai sysäyksen vaihtokaupoille, kun aiemmassa asuintalossa koitti putkiremontti eikä liikoja tavaroita ollut aikaa hinnoitella ja kuskata kirpputorille. – Kun tavara lähti kiertämään, into kasvoi. Nykyään hän toimii ryhmän ylläpitäjänä. Ryhmässä kiertää kaikenlaista huonekaluista lähtien. Kahvipaketit, säilykkeet ja makaroni ovat suosittuja vaihdokkeja. Kahvipaketilla voi saada vaikka kassillisen lastenvaatteita. Hyvin säilyvien ruokatarvikkeiden lisäksi kelpaavat myös kissanruoka ja postimerkit. – Edullisia autojakin ihmiset sinne laittavat, Tuomi kertoo. – Laitoin palstalle käsilaukun, että saatiin lapselle pääsiäiskoristeita. Nuo toiset koristeet vaihdoin ruisleipään ja turkkilaiseen jogurttiin. Joskus olen kuivannut suppilovahveroita vaihdettavaksi.

Perhe on asunut Ylöjärvellä vasta vähän aikaa, joten vaihtokaverit ovat enimmäkseen Tampereella. Tätä nykyä Liisa Tuomella ei ole aikaa kierrellä kauppoja, eikä niihin ole helppo mennä uhmaikäisen lapsen kanssa. – Itselläni on se ajatus, että nouto olisi suht nopea. Palstalla voi ilmoittaa myös tarvitsevansa jotain. Toisinaan annetaan tarpeetonta pois. – Toisen romu on toisen aarre, Tuomi lainaa tunnettua periaatetta. – Miksi ostaa uutta, kun voi saada käytettynä hyväkuntoista tavaraa ja omalta osaltaan pienentää hiilijalanjälkeä kierrättämällä. Hän on huomannut, että osa porukasta on ympäristöhenkistä, osalla taas talous tiukalla. – Facebook-ryhmän ydinajatus on, että tavara saataisiin kiertämään elinkaarensa loppuun saakka, jotta se ei päätyisi turhaan kaatopaikalle. Kotona perhe kierrättää niin paljon kuin mahdollista, ja ympäristöasioita tulee seurattua tiedotusvälineistä. Tuomi on tutkaillut vaihtoaarteita myös Vihreän viikon ympäristötorilla. ✦ TEKSTI: Asta Kettunen KUVA: Hannu Jukola

Pois turha kuormitus Jokaisen on päätettävä esineensä arvo itse. – Kun vaihtokaverit tulevat tutuiksi, tietää suunnilleen, mitä kukin haluaa. Tavara saattaa olla edukkaampaa kuin kirpparilla.

vihreaviikko.fi


Silta 4/2014

Logo uudistui

Tanssijuhlassa ei pönötetä

Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän logoa on päivitetty. Uudistuksen on toteuttanut alkuperäisen logon suunnittelija, graafikko Juha Siro. Yhtymä ja sen viisi seura­kuntaa ovat ottaneet käyttöön omat tunnusvärit. Ne löytyvät tapahtumaliitteestä kunkin seurakunnan yhteydestä.

Rakenteilla valtakunnallinen nuorten aikuisten tapahtuma Uusi valtakunnallinen yhteisökohtaaminen Spirit 2014 järjestetään helatorstaina 29. toukokuuta Aleksanterin kirkossa. – Tavoitteena on rakentaa vähitellen valtakunnallinen nuorten ja nuorten aikuisten tapahtuma myös Tampereelle, kertoo pastori ja koordinaattori Timo Pöyhönen. Hän huomauttaa, että sen rakentamiseksi on luontevaa tehdä yhteistyötä niiden paikkakuntien kanssa, joissa jo on vastaavaa toimintaa. Niissä on perustettu seurakuntalaisten suunnittelemia ja toteuttamia, soivia ja rentoja messuja tai raamattu- ja musiikkitilaisuuksia. Tapahtuma alkaa Uusi verso -messulla. Tarjolla on myös raamatunopetusta, ehtoollista, ylistystä ja rukouspalvelua. Iltapäivän valmennuspajat varustavat arjen uskonelämään. Illalla on vuorossa talk show Ilta Lauran kanssa Special. Päivän järjestävät Uusi Verso, Hengen uudistus kirkossamme -yhdistys, helsinkiläinen Kotiryhmäverkosto sekä Lempäälän Majakka -yhteisö. ✦

5

Yksi tapahtuman esiintyjistä on 25-henkinen kuoro Higher Ground Vocals, joka haluaa tehdä mustan musiikin tunnetummaksi Suomessa. Musiikkia tarjoavat myös Peter Joukaisen house band ja Sakari Heikkilän ylistysyhtye.

Tampereen NNKY:n tanssiliikuntaa erityisryhmille tarjoava Gospel-latta­ rit Special ja Tampereen seurakuntayh­ tymän vammaistyö järjestävät Tanssia, laulua, naurua -tanssijuhlan jo kolmat­ ta kertaa. – Rajattomassa tanssijuhlassa ei pönötetä penkissä, vaan yhteisöllinen ilonpito kuuluu jokaiselle. Ohjelmas­ sa on kaikille sopivia, lyhyitä lattari­ tanssiohjauksia, laulatusta ja iloista yh­ dessäoloa, kertoo gospelliikuntatyön koordinaattori Maarit Saarela. Myös pyörätuolitanssiin on mahdolli­ suus tutustua. – Kaikkeen ohjelmaan saa osallis­ tua täysin oman kunnon mukaan, eikä hauskuus vaadi minkäänlaisia pohjatai­ toa tai -kuntoa. Jumalan rakkauden ja ihmisarvon omaksumista todeksi liikkeen avulla ta­ voitellaan Seurakuntien talon Näsin sa­ lissa 17.5. kello 13–15. Vapaa pääsy. Lisätietoja: www.tnnky.fi/gospel-lattarit, gospelliikunta@tnnky.fi

Lisätietoa: hengenuudistus.fi KUVA: Harri Halmejärvi

60-vuotisjuhlassa annettiin myös partiolupauksia.

Partio menestyy harrastuksena Partio lasten ja nuorten harras-

tuksena on kasvussa. Hämeen Partiopiirin jäsenmäärä kipusi tammikuussa yli 9000:n. Valtakunnallisesti partioon liittyi viime syksyn aikana eniten uusia jäseniä Pirkanmaan ja Hämeen alueella, lähes 2500 uutta partiolaista. Tampereella partion aloitti uutena harrastuksena viime vuoden loppupuolella noin 700 lasta, ja kasvua tapahtui myös ympäristökunnissa. Hämeen Partiopiirin tavoitteena on saada tänä vuonna rikki 10 000 jäsenen raja. Pulaa on aikuisista viikkotoiminnan vetäjistä. Aikuiset toimivat lippukunnissa nuorten tukijoina, pienimpien lasten ryhmien johtajina, taustatukena sekä esimerkiksi leireillä ja retkillä.

Toinen NNKY:n vuotuisen tunnustuspalkinnon saajista tänä vuonna oli Suomen Partiolaisten Value Based Leadership -koulutusohjelma, joka on suunnattu järjestöjen 20–25 -vuotiaille nuorille johtajille. Palkinnon teemana oli tänä vuonna johtajuus. Partiolaiset perustavat seurakuntavaaleihin omia ehdokaslistoja. Toissa viikolla vietettiin valtakunnallista partioviikkoa. Viikolla juhlittiin myös Tampereen Partiolaisten 60-vuotista taivalta. Uuden kiertopalkinnon vuoden elinvoimaisimpana lippukuntana sai Kaukapartio. ✦ partioehdokkaat.fi mukaanpartioon.fi

Köyhyys vaikuttaa lapseen Perheen köyhyys ja taloudelliset vai­ keudet voivat vaikuttaa kielteisesti las­ ten oppimiskykyyn, käyttäytymiseen ja terveyteen. Lastenpsykiatri Teija-Leena Hyytiäinen ja kaupunginhallituksen jäsen Tiina Elovaara alustavat ongel­ masta helatorstaina 29. toukokuuta kel­ lo 14.30 työväenmuseo Werstaan 2. ker­ roksen Bertel-salissa. Tilaisuuden järjestävät Kuule köyhää -toimikunta ja seurakuntien yhteiskun­ nallinen työ. Väinö Linnan aukiolla voi tutustua Mahdollisuuksien toriin.

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA ARKEEN

fennokauppa.fi

Moli LAAJA VALIKOIMA SUOJIA VIRTSANKARKAILUUN

A! TERVETULO

TIETOISKU VIRTSANKARKAILUSTA MA 12.5. KLO 17-19

Pantin talon auditorio, Tampere. Luennoitsija: Anu Parantainen. Kahvitarjoilu, vapaa pääsy.

FENNO MEDICAL OY

09 276 360

asiakaspalvelu@fennomedical.fi

fennokauppa.fi

Pyydä ILMAINEN näyte


6

Silta 4/2014

Urheilullinen Kari Hyötylä (takana) kulkee tandemillaan jälleen lumien sulettua. Matkaan lähdetään kotitalon edustalta Hervannasta. Edessä polkee tulkki Reino Bruun.

Aina on enkeli takana katsomassa TEKSTI: Laura Tuhkanen-Jukkola KUVAT: Hannu Jukola

K

ari Hyötylän (66) mukana kuuroso-

keiden palvelukeskuksessa Hervannassa mukana on kaksi tulkkia, jotka viittovat taktiilisti: toinen heistä viittoo Karin käteen sen, mitä puhun, ja toinen heistä puhuu minulle sen, mitä Kari viittoo. Hyötylä on ollut kuuro syntymästään lähtien, mutta sokeutunut täysin vasta 35-vuotiaana. Usherin oireyhtymä todettiin, kun hän oli 20-vuotias. Jo lapsena näkökenttä oli kapea ja hämäränäkö huono. – Päivällä näin jotain, illalla en nähnyt. Saatoin silti kulkea yksin pimeää tietä kyläpaikkaan. Eivät äiti ja isä tienneet, etten nähnyt mitään. Tekemisen kautta kasvoi luottamus omiin kykyihin. – Kannoin vettä, hain puita, sahasin ja pilkoin kirveellä polttopuita. Isää vähän hirvitti, mutta koska isä kävi kauempana töissä, minua tarvittiin talon töitä tekemään. Kotiväki ei käynyt kirkossa, koska isä oli vahvasti vasemmistolainen. Ristiriita on myöhemmin hälvennyt. Kari ku-

vailee olevansa puolimatkassa, koska on käynyt rippikoulun ja kuuluu kirkkoon. Sukulaisiaan hän ei moiti: – Aina olen ollut tervetullut kahville, ja käteen on viitottu kirjaimia.

Etelän-junaan Kouluun Kari joutui lähtemään Jyväskylään asti, lähempänä ei kuurojen koulua ollut. Juna vei seitsenvuotiaan kouluun elokuun puolivälissä. Ensimmäisen kerran kotiin pääsi vasta joululomalle. Asuntolassa nukuttiin toisten oppilaiden kanssa samassa isossa huoneessa. – Äitiä ja isää oli kova ikävä, sitä monet kerrat itkettiin. Alussa etsin isää ja äitiä nurkista. Yhteydenpito kotiin oli muutama kirje ja kortti. Silloin tällöin kotoa tuli paketti, jossa saattoi olla vaate tai syötävää. – Yritin asuntolanhoitajalle viittoa, ja hän sitten kirjoitti korttiin. Kari oli luokassa ainoa, jolla oli huono näkö, mutta sitä


Silta 4/2014

KUVA: Hannu Jukola

opettaja ei tiennyt. Opettajien viittomakielentaito ei ollut hyvä, taululle kirjoitettiin eikä pistekirjoitusta opetettu. 19-vuotiaana matka kulki Helsinkiin näkövammaisten ammattikouluun. Siellä Hyötylä opiskeli rottinkitöitä, harjojen punontaa, viittomakieltä ja pistekirjoitusta. Oppilaista 10 oli kuurosokeaa ja 160 sokeaa. – Oli mukavaa yhdessä toisten kuurosokeiden kanssa. Jukka Ahola oli mukava johtaja. Mutta siihen aikaan ei ollut vielä oppaita eikä tulkkeja.

7

Elämän rikkautta Nuorena Kari Hyötylä harrasti painia, judoa ja juoksemista. Usein tuli juostua 18 kilometrin matkaa Kittilästä Kaukoseen tädin luokse ja takaisin. Plakkarissa on myös kolme pronssimitalia näkövammaisten 21 kilometrin juoksusta. Vanhemmiten sydänvaivat ovat pakottaneet hidastamaan tahtia. Vuonna 1971 hän sai työpaikan Hämeenlinnan Sampolasta. – Siellä tein harjanpunontaa ja rottinkitöitä. Lenkkeilin vapaa-ajalla. 30-vuotiaana näkö oli huonontunut niin, ettei hän pystynyt enää illalla yksin liikkumaan. Silloin kuurot ystävät auttoivat; Erkki Paavola tai Juhani Syvänen lähti mukaan lenkeille, ja juostessa Hyötylä piti kaveria käsivarresta kiinni. – Sokeutumisen jälkeen en ole voinut enää pelata jalkapalloa enkä hiihtää, mutta edelleen näen niistä unia. Matkustaminen ja liikkuminen eivät ole koskaan pelottaneet Karia. – Kyllä siellä joku enkeli on takana katsomassa, hän uskoo. Hämeenlinnassa Kari tapasi tulevan vaimonsa Hilkan. Tämä osallistui leirille, jolla Kari oli opettamassa valkoisen kepin käyttöä.

Braillino on pistekirjoituksella käytettävä apuväline. Sen käyttöä ei ole vaikea oppia.

– Surullisuuden saa hävitettyä, kun liikkuu tulkin kanssa. Muuten olen yksinäinen. Kolmena päivänä viikossa luen lehtiä kahden tulkin kanssa. Seitsemän vuotta sitten Kari sai käyttöönsä pistekirjoituksella käytettävän laitteen, Braillinon. Sille voi tallentaa muistiinpanot ja sen voi liittää matkapuhelimeen, jolloin sillä voi kirjoittaa ja lukea tekstiviestejä.

” Siihen aikaan ei ollut vielä oppaita eikä tulkkeja. Nykyään on helpompaa.”

Viittomakielisten terveydenhuollosta löytyy puutteita – Viittomakieliset eivät ole saaneet tasavertaisia palveluja muihin verrattuna, harmittelee Tampe­ reen Viittomakielisten yhdistystyöntekijä Jari Malkamäki. – Kuulevat potilaat voivat soittaa lääkäriaikoja, ja myös soittopyynnöt ovat käytössä. Viittomakielisille tämä on mahdotonta. Ainoa ratkaisu on käydä pai­ kan päällä varaamassa aikaa itse. Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan terveys­ huoltopiiriin on lähetetty aloite siitä, että viittoma­ kieliset saisivat varata lääkäriaikoja tekstiviesteillä. Vastauksen mukaan kaupunki ei ota käyttöön tätä mahdollisuutta, sillä kaupunki ei voi varmistaa viestin vastaanottajaa. Asiaa mietitään uudelleen, kun kaupunki suunnittelee muutoksia tietojärjes­ telmiinsä parin vuoden sisällä.

Aktiivinen eläkeläinen Kari ja Hilkka ovat asuneet Hervannan palveluasunnossa vuodesta 2000 lähtien. Edellisenä vuonna Kari oli joutunut jäämään sairauseläkkeelle käsien kipeytymisen vuoksi. Se vähän masensi, mutta liikunta piristää aina. Pyöräily on yhä rakas harrastus, ja tandemilla voi kesäisin tehdä lenkkejä. Karilla on ollut neljä tandempyörää, joista uusin on kolmipyöräinen ja varustettu sähkömoottorilla. – Reino Bruunin kanssa ajettiin kerran 857 kilometrin lenkki. Haastattelun jälkeen Hyötylä aikoo mennä kuntosalille, ja torstai-iltaisin kokoontuu shakkikerho.

– Tajusin, että pystyn lukemaan uutisia Braillinon avulla, koska osaan pistekirjoitusta. Tilaan myös tulkit tekstiviesteillä. – Minä ja Hilkka taidetaan olla ainoat aktiiviset Braillinon käyttäjät Suomessa. Se on harmi, koska laitteen käyttö olisi aika helppo opetella. – Kuurosokeille pitäisi saada lisää avustajia, niin että useammin pääsisi esimerkiksi uimahalliin. Sekin olisi tietysti mukavaa, jos ei tarttis huolehtia rahasta. – Mutta sanon kyllä muillekin, että rahasta ei kannata kinata. Ihmisten pitäis olla sovussa ja kunnioittaa toisiaan, eri uskontojenkin. ✦

Ongelmia tulee vastaan aika ajoin.

– Viittomakielen tulkin kautta soittaminenkaan ei onnistu joka kerralla, kun ajanvarauksessa ei voi­ da varmistua, että soittaja on kyseinen potilas. Esi­ merkiksi Raisiossa, Nokialla ja Lahdessa tekstivies­ tillä varaaminen onnistuu, Malkamäki kertoo. Malkamäki kertoo toisenkin esimerkin: – Viittomakielinen potilas joutuu hätäpäivystyk­ seen iltamyöhään tai yöllä. Tulkin tilaus kuuluu sairaanhoitajalle tai lääkärille. Potilaan pitää odottaa aulassa lääkärin kutsua, mutta hän ei voi kuulla sitä. Jos lääkäri on suostunut soittamaan tulkin, on tämän saapumista pitänyt vielä odottaa. Tästä voi tulla vaaratilanteita. – Paras ratkaisu olisi, että Acutan vastaanotto soittaisi heti tulkin paikalle. Näin tulkki ehtisi tulla ennen lääkärin kutsua. Malkamäki ehdottaa, että kaikkia viittomakieli­ siä potilaita palvelisi viittomakielen osaava sairaan­ hoitaja tai lääkäri esimerkiksi tietyssä terveyskes­ kuksessa. – Yleensä Tampereen kaupunki on edelläkävi­ jä viittomakielisten palveluissa. Terveydenhuollossa Tampere voisi kuulua Suomen kärkikaupunkeihin järjestämällä tekstiviestimahdollisuuden. TEKSTI: Asta Kettunen

Viittomakielinen draama saarnana

Kari Hyötylän apuna shakin pelaamisessa on Maarit Ruissalo.

Kuurojen valtakunnalliset 28. kulttuuripäivät pidetään Tampere-talossa 16.–18. toukokuuta. Päivien tunnus on Riko rajoja. Tampereen tuomiokirkossa perjantaina 16.5. kello 20 pidettävään iltamessuun on draa­ makasvatuksen menetelmin valmistettu esi­ tys iltakirkon saarnaksi. Sen on ohjannut coda (kuurojen vanhempien kuuleva lapsi) Mari Saarikoski-Liinapuro.


8

Silta 4/2014

Kummilapset ovat syd채mess채ni TEKSTI: Kirsi Airikka KUVAT: Anna-Maria Palsi-Ikonen


Silta 4/2014

K

ummius on minulle sydämenasia. Se on tuonut minulle valtavan paljon iloa. On upeaa seurata kummilasten kehittymistä ja kasvua, miettii Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen. Anna-Kaisa Ikosella on neljä kummilasta: kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Iältään lapset ovat 9-, 5ja 3-vuotiaita. – Kummin tehtävä on kunniatehtävä, jonka haluaa mielellään ottaa hoitaakseen. Siitä ei voi kieltäytyä. Joka kerta, kun minua on pyydetty kummiksi, olen liikuttunut kyyneliin. Elämän hienoimpia hetkiä on, kun saa kastejuhlissa kummilapsen syliinsä. Se piirtyy mieleen ikuisiksi ajoiksi. Ikonen hoitaa kummiutta yhdessä puolisonsa kanssa. – On hienoa, että voin jakaa tämän tehtävän mieheni kanssa. Yhdessä on kiva suunnitella, miten muistamme kummilapsia ja vietämme aikaa heidän kanssaan. Yhteydenpito on helppoa, koska kummilapset ovat Ikosen ja hänen puolisonsa sisarusten ja ystävien lapsia. Serkukset ovat hyviä kavereita keskenään.

Kummi on luottoihminen – Kun välit kummilasten perheisiin ovat läheiset, voi puolin ja toisin olla tukena ja tarjota hoitoapua kummilapsen perheelle. Näin kummi on perheen luottoihminen ja hänelle syntyy luontevia arjen tilanteita tavata kummilasta, miettii Anna-Kaisa Ikonen. Aika ajoin Ikonen kuitenkin potee huonoa omaatuntoa, koska kiireinen pormestarin työ rajoittaa kummilasten tapaamista.

”Olen heidän rinnallaan ja tukenaan myös silloin, jos elämässä tulee vaikeuksia ja surua.” Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen on työnsä takia usein kiireinen, mutta silloin, kun hän on kummilastensa kanssa, hän on sataprosenttisesti läsnä. Lapsi tarvitsee kummilta ennen kaikkea huomiota.

– Mutta silloin, kun olen heidän kanssaan, olen sataprosenttisesti läsnä. Lapsi tarvitsee kummilta ennen kaikkea huomiota. Kummius ei aina vaadi materiaalista muistamista, vaikka toki merkkipäivinä on kiva muistaa lasta lahjalla. Ikonen haluaisi olla kummilapsille helposti lähestyttävä ja turvallinen aikuinen. – Haluan olla läsnä heidän elämässään, mahdollisimman paljon myös arjen hetkissä. On hauskaa, kun voi täysillä heittäytyä leikkiin heidän kanssaan, Varsinkin pienimmät kummilapset ovat vilkkaita ja liikunnallisia vauhtiveikkoja, joiden kanssa on ihanaa esimerkiksi laskea pulkkamäkeä, hymyilee Ikonen. Ikonen oli pakahtua ylpeydestä, kun yhdeksänvuotias kummityttö soitti viulua suvun kastejuhlassa. – Oli ihanaa jakaa onnistumisen ilo hänen kanssaan.

Rinnalla kulkija myös vaikeuksissa Kummius on tuonut Ikoselle valtavasti iloa. – On upeaa seurata lasten kehitystä, kasvua ja taitojen kehittymistä. On rikkaus, että he ovat niin erilaisia, jokainen oma persoonansa. Kaikki kummilapset ovat minulle eri tavalla läheisiä ja rakkaita. Tähän saakka Ikonen on saanut toteuttaa kummiuttaan ilon kautta. – Haluan, että kummilapseni kuitenkin tietävät, että olen heidän rinnallaan ja tukenaan myös silloin, jos elämässä tulee vaikeuksia ja surua. Yritän rakentaa kummilapsiini niin läheisen yhteyden, että se kantaa myös mahdollisissa tiukoissa paikoissa. Ikonen myöntää pohtineensa kummiutta myös omien lastensa kannalta. – Elämä on arvaamatonta. Jos itselleni sattuisi jotakin, toivon, että omien lasteni kummit olisivat heidän tukenaan vaikeina hetkinä, vakavoituu Ikonen.

Vappulounas omien kummien kanssa Anna-Kaisa Ikosella on lämmin ja läheinen suhde omiin kummeihinsa. Vanhempien ystäväpariskunta on kulkenut Ikosen rinnalla niin lapsuuden arkitilanteissa kuin elämän isoissa taitekohdissa ja juhlissa.

ANNA-KAISA IKONEN • Syntynyt vuonna 1977 Tampereella

• Perhe: mies ja kaksi lasta

• Koulutus: yhteiskuntatieteiden tohtori

• Harrastukset: lenkkeily, lukeminen, maalaaminen, kulttuuri ja matkailu

• Aikaisemmat työt: projektijohtaja konsulttitoimisto Net Effectissä, johdon kehittämispäällikkö Pirkanmaan TE-keskuksessa (nykyisin ELY-keskus), apulaispormestari Tampereen kaupungilla, hallinto- ja kuntaministerin valtiosihteeri valtiovarainministeriössä, pormestari Tampereen kaupungilla Luottamustehtävät: Tampereen kaupunginvaltuutettu, Tampereen kaupunkiseudun seutuhallituksen puheenjohtaja, Pirkanmaan maakuntavaltuutettu, Suomen Kuntaliiton hallituksen varajäsen, Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen Maailmanliiton hallituksen jäsen

• Mikä on ajankohtaista pormestarin työssä juuri nyt? – Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, Tampereen ratikkapäätös ja talouden tasapainotus. • Mikä on tärkeää yksityiselämässäsi juuri nyt? – Perhe. Lapset odottavat parhaillaan kevätjuhlia ja itse odotan kesäkuun alussa olevaa tohtoripromootiota. • Tärkein mottosi tai elämänohjeesi? ”Älä arvioi päivää korjaamasi sadon vaan istuttamiesi taimien perusteella.”

Rakasta ja rukoile • Kristillinen kummius syntyi jo 100-luvulla jKr. • Vuosittain noin 150 000 ihmistä sitoutuu kummiuteen Suomen ev.lut. kirkossa. • Kummi on kastettavan aikuinen ystävä, joka sitoutuu olemaan läsnä hänen elämänsä vaiheissa. • Kastettava tarvitsee pääsääntöisesti kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kummina voi toimia myös anglikaani, ortodoksi, katolinen tai muu kristitty.

9

• Kummia kutsutaan osallistumaan vanhempien ja seurakunnan kanssa kummilapsen kristilliseen kasvatukseen. Kummius on johdattamista elämään kirkon yhteydessä. • Kummius on luottamustehtävä, joka säilyy koko elämän ajan. • Lisätietoja: evl.fi/kaste • Lähde: Kristitty kummi -esite, Kirkkohallitus 2012


10

Silta 4/2014

– Muistan erityisesti mukavat yhteiset Lapin-reissut sekä kummitätini tekemät kauniit ja lämpimät neuleet, joita sain lahjaksi. Kummien kanssa olen myös käynyt paljon hyviä keskusteluja, muistelee Ikonen. Ikosella on ollut työasioiden kautta myös ammatillinen suhde kummisetäänsä. – Kummilapsen ja kummien suhde on vuosien varrella muuttunut aikuisten väliseksi ystävyyssuhteeksi. Edelleen tapaamme silloin tällöin. Käymme kummieni kanssa esimerkiksi yhteisellä vappulounaalla.

Lasten katedraali tukee kristillistä kasvatusta Yksi kummin perinteisistä tehtävistä on lapsen kristillinen kasvatus. – Kristillinen arvopohja on minulle itselleni tärkeä ja niitä arvoja haluan myös välittää kummilapsilleni. Tärkeintä on kuitenkin kunnioittaa kummilapsen perheen arvoja ja toimia sen

mukaan. Nämä asiat vaativat usein tahdikkuutta ja hienotunteisuutta, pohtii Ikonen. Anna-Kaisa Ikonen antaa tunnustusta Tampereen seurakuntien varhaiskasvatuksen työlle. – Esimerkiksi Finlaysonin kirkon Lasten katedraalin tuokiot lapsiperheille tukevat hienolla tavalla lasten kristillistä kasvatusta ja sanoittavat hengellisiä asioita lapsille. Ikosen omat lapset ovat pohtineet joulun tarinaa kerrontanukkien ja alttareiden avulla. Koko perhe on käynyt myös laulamassa Lasten Kauneimpia joululauluja Finlaysonin kirkossa. Anna-Kaisa Ikosen mukaan kummi voi aina rukoilla kummilastensa puolesta. Näin lapsi on mielessä, vaikka viime tapaamisesta olisikin aikaa. – Kummilapseni ovat minulle aina erityisen rakkaita lapsia, joita kannan sydämessäni ja joita muistan esirukouksissani. ✦

”Kiva ja iloinen kummitäti” Anna-Kaisa Ikosen kummilapsi Ester Karmala, 9 vuot-

Mikä kummitädissä on parasta?

ta, kertoo itsestään ja kummitädistään:

– Kaikki!

Mitä harrastat ja mistä asioista pidät?

– Harrastan viulunsoittoa ja pidän eläimistä, etenkin koirista.   Montako kummia sinulla on?

– Minulla on yhteensä neljä kummia. Mitä asioita olet tehnyt kummitätisi Anna-Kaisan kanssa?

– Olemme viettäneet kesälomaa yhdessä, uineet ja veneilleet sekä saunoneet. Mistä asioista yleensä juttelette?

Mikä on kivoin muisto yhteisestä hetkestä kummitädin kanssa?

– Kivoin muisto on juhannuskokolla mummulassa Koirasaaressa. Mitä toivoisit kummitädiltäsi?

– En mitään erikoista.

Tämä iloinen talvimuisto on viime talvelta. Anna-Kaisa Ikonen laski mäkeä kahden kummilapsensa, Esterin ja Alvarin kanssa.

Haluaisitko joskus itse olla jonkun lapsen kummi, jos siihen tarjoutuu mahdollisuus?

– Kyllä varmaan. ✦

– Juttelemme koulustani ja kuulumisista. Millainen kummitäti Anna-Kaisa on?

– Anna-Kaisa on kiva ja iloinen kummitäti.

Anna-Kaisa Ikosen kummipoika, kolmivuotias Alvar nauttii luontoretkestä kummitätinsä kanssa.


Silta 4/2014

11

````````````` Hyvää Äitienpäivää! `````````````

RaDio patmos

KOTI KAUNIIKSI

Verhoilemme teidän keittiön tuolit, sohvat, nojatuolit Kankaista hyvät valikoimat. Valmistamme myös teille sohvia määrämitoilla, haluamallanne kankaalla. Verhoilua 25 vuoden kokemuksella

Verhoiluliike Yli-Heikkilä Nyyrikintie 1, Tampere 040

739 1822 www.kolumbus.fi/timylihe

Juhlat ja tilat Juhlat Linkosuon juhlasaleissa. Tuomme juhlat ja tuotteet myös kotiin tai seurakuntasaliin. Tilaa ja nouda laajasta valikoimastamme. . Buffet & Café Linkosuo, Näsin sauna ja juhlatila Näsilinnankatu 26

. Kalevanpaasi, Sarvijaakonkatu 3 . Ravintola Kaupinpuisto

- juhlapalvelut -

Ukk-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1

Puh. 020 770 2483

www.linkosuo.fi

Puhelun hinta: Kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh+7,02snt/min. Matkapuhelimesta 8,35 snt/puh+17,17 snt/min.

ikimuistoiset lahjat

www.piplia.fi

www.facebook.com/linkosuonjuhlapalvelut

Ihan uusi elämys. TAMPERE 101,6 MHz www.patmos.fi

Silta jaetaan tamperelaisiin koteihin joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko. Voit noutaa myös lehden jakelupisteistämme: Tampereen Kauppahalli, Seurakuntien talo, pääkirjasto Metso, Tampereen kirkot, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillisen yliopiston kappelit ja Rautatieaseman tunneli.

Lähiruokaa ja lämmintä palvelua Yli satavuotias Tampereen kauppahalli palveluksessasi. Kauppahallissa tavataan!

HOPEARIIPUKSET

korulahja ajatuksella. herran siunaus -riipus saatavana myös kultaisena.

KUlTAInEn nImIPAInATUS

Nahkakantisen Raamatun ja virsikirjan kanteen. useita eri kansivaihtoehtoja. tutustu valikoimaan www.pipliakauppa.fi

TEEmAmUKIT

arabian teemamukit arkeen ja juhlaan. maalaukset heljä liukko-sundströmin. saatavana vain Pipliasta. ■ 26 € / kpl

Hämeenkatu 19 / Hallituskatu 10 33200 Tampere

suomen Pipliaseura | myynti 010 838 6520 | myynti@piplia.fi | www.pipliakauppa.fi

Ammattilaiset palvelevat

Selkä kuntoon

Kirpputori

Rentouta selkäsi!

Hakametsän Jäähallin

Lordos-selkälauta 95 €

Tilaa www.lordos.fi tai poikkea Mephisto, Satamakatu 8, Tampere ®

Jättikirppis

Tule myymään uutta tai vanhaa. Varaa kaksi pöytää hintaan 29 €. Yksi pöytä maksaa 19 €. tervetuloa myymään tai tekemään huippuostoksia joka sunnuntai klo 10-15!

Kuninkaankatu 19 B 21 2. kerros

TERVETULOA

Pianonviritys

Hyvinvointi

PIANONVIRITYKSET

Jalkahoito kotikäyntinä

Juha Yli-Knuuttila Puh. 0400 669 799 pianonviritys@gmail.com

OSTAMME Muutto- ja kuolinpesien irtaimistot. Siivoamme kohteen myyntikuntoon.

Puh. 040 582 4637

WWW.OSTANKUOLINPESAT.FI

50€

(Teisko + 5 €) Jalkahoidon ammattitutkinnon suorittanut sairaanhoitaja

Satu laurell p. 050 558 0232

www.jaahallinkirppis.fi 0400 698 539

Kuolinpesät Ammattilaiset palvelevat -palsta julkaistaan jokaisessa Silta-lehdessä

Päähineet

Sisustus

Remonttipalvelut

Sadevesikourut

Nepalska Iloisia käsityötuotteita Nepalista!

Laukontori 4, Tervetuloa! ma-pe 10-18, la 10-15

tikkaat, kattoturvatuotteet ym. Myös räystäskourujen korjaukset.

JM SALONEN OY Pirkanmaa p. 050 321 5359

Suutari

Näsinsuutari

Näsilinnankatu 19 p. 03 2223385 Avoinna ma-pe 10-17


12

Silta 4/2014

Mandaloiden väritys rauhoittaa mieltä.

Retriitin osallistujien yhteinen mandala.

Oululainen toimintaterapeutti Minna Koivula käyttää työssään mandaloita ja joogaa sovelletusti.

TEKSTI JA KUVAT: Teemu Järventie

Retriitti sulkee marakatin suun

T

yhmä kysymys, viisas vastaus. Jos hiljaisuudella on parantava voima, miksi hiljaisuuden retriittiä ei voi viettää yksin kotonaan tai mökillään. Tai pitämällä mykkäkoulua puolison kanssa? Miksi pitää lähteä jonnekin korpeen sitä varten? Siksi, koska on ihan eri asia olla hiljaa yhdessä kuin yksin. Yhdessä koettu hiljaisuus vie elämän tarkoituksen ytimeen: olemme täällä toisiamme varten. Kun on yhdessä vaiti, omalla erityisellä tavallaan hiljaisuudesta tuleekin yhteinen kieli ja kokemus. Ekumeenisten karmeliittojen järjestämä jooga-mandala -retriitti on kerännyt Kangasalan Ilkkoon kymmenkunta osallistujaa. Karmeliitat on kirkon äänetön yhtiömies, hiljainen vallankumous, joka haluaa tuoda Lutherin ulos ajaman mystiikan takaisin. Mystiikka ei ole sitä, että on hämärää, puhutaan hämäriä ja ollaan muuten vain hämäriä. Se on ainoastaan todellisuuden tajuamista entistä kirkkaammin. Keskiaika on mystikkoja täynnä. Kirkkaimmista ajattelijoista mainittakoon Mestari Eckhart ja Avilan Pyhä Teresa.

Ihmisen oleminen on Eckhartin mukaan paradoksi: hänen tulee saavuttaa se, mitä hän ikuisesti jo on. Eckhartin ajattelukin on paradoksaalista: hän sekä esittää Jumalaa koskevia väitteitä että kieltää esittämänsä väitteet. Ikään kuin tässä ei olisi tarpeeksi, hän vielä kyseenalaistaa molemmat väitteet. Mestari näyttää, kuinka Jumala on käsitteiden ja luodun ymmärryksen tuolla puolen, ikuisuudessa. Eikä ikuisuuteen ole mahdollista päästä muuta kuin ihmismielen sisäisessä askeesissa. Eikä askeesia ole ilman hiljaisuutta. Tästä samasta puhuu nunna nimeltä Avilan Pyhä Teresa, karmeliitta hänkin: kuinka mieleen voi luoda tilan, sisäisen linnan, jonka huoneissa voi käyskennellä koska tahansa kenenkään häiritsemättä. Freud taisi osata teresansa ulkoa. Joogatunnit ohjasi Johanna Jokinen (toinen vas.). Jokisen vasemmalla puolella istuu oululainen Minna Koivula ja Jokisen oikealla puolella Kristiina Jaakkola sekä Anni Pesonen Hyvinkäältä.


Silta 4/2014

13

Suurella vaivalla kaikkien yhdessä tekemä mandala siivottiin lopuksi pois muistutuksena elämän katoavaisudesta.

Retriitin messut toimitti Messukylän seurakunnan pastori Mauri Nieminen. Vasemmalla on sisar Hannele Kivinen De Fau Ekumeenisesta karmeliittayhteisöstä.

Johanna Jokisen mukaan jooga lähtee siitä, mikä on luonnollista ihmisen keholle. Minna Koivula toimii avustajana.

Mystiikka á la Teresa: ihminen tutustuu todelliseen minäänsä, eikä ole Jumala-tuntemusta ilman itsetuntemusta. Tämäkään ei onnistu ilman hiljaisuutta.

Kuulemme, mitä emme kuule Ennen mandalakuvioiden värittämistä karmeliitta, sisar Hannele Kivinen De Fau antaa meille labyrintin ja lyijykynät, jotta piirtäisimme itsemme labyrintin keskiöön ja sieltä ulos.

Käden heilutusta, harkittua hengitystä

Lyijykynän kärki alkaa viipyen piirtää ulospääsyä labyrintista. Tällainenkö ääni siitä syntyy? Lempeä, rahiseva, turvallinen. Oli jo päässyt unohtumaan. Tällainen retriitti avaa ymmärrystä. Siihenkin, mikä ero on sanattomuuden, puhumattomuuden ja vaikenemisen välillä. Se on ulkoisen hälyn poistamista, että pääsisi sisäiseen tietoon kiinni. Sisäinen tieto? Haetaan vastaus viisailta. Terho Pursiainen kirjoittaa kirjassaan Jumala (Kirjapaja 2004), kuinka ihmisellä on kaksi minää: lyhytnäköinen, hyödyn ja vaaran näkökulmasta asiat näkevä marakattiminä. Toinen on tavattoman viisas sisäinen minä, joka on vapautunut pelosta ja hyödystä. Me siis puhumme, ajattelemme ja olemme eri tapaluokissa. Meillä on kaksi minää. Jotta sisäisen minän pohjattomalta tuntuvaan hiljaiseen tietoon, jota jotkut viisaudeksi kutsuvat, pääsisi kiinni, pitää marakatti saada vaikenemaan. Mikään ei ole sen tehokkaampi tapa tukkia marakatin suu kuin retriitti.

Porilainen joogaopettaja Johanna Jokinen vierastaa käsitettä kris­ tillinen jooga. – Jooga on vain joogaa. Se sopii niin kristityille kuin muitakin us­ kontoja tunnustaville. Mihin me tarvitsemme sitä rajaa joogan ja kristillisen joogan välillä? Itse en ole koskaan käynyt kristillisessä joo­ gassa, joten en voi puhua asiasta enempää. Ekumeenisten karmeliittojen retriiteissä joogatunteja ohjaavan Jo­ kisen mielestä eniten joogaa vastustavat ne kristilliset piirit, jotka ei­ vät joogasta paljoa tiedä eivätkä sitä pahemmin tunne. – Tällaisen taustalla on aina tietämättömyyttä ja pelkoa, ja näille peloille ei ole mitään perustetta. Joogahan lähtee siitä, mikä on luon­ nollista ihmisen keholle. – Väitän, että joissakin uskonnollisissa yhteisöissä on paljon suu­ rempia vaaroja kuin joogassa. Järvenpääläinen Anni Pesonen tuli jooga-mandala -retriittiin lä­ hinnä Sisar Hannelen ansiosta. Hän on aiemmin osallistunut Sisar Hannelen vetämään hiljaisuuden retriittiin ja halusi uudestaan, var­ sinkin kun joogakin on tuttua. Kolmas asia, joka häntä tässä retriitis­ sä viehättää, on ekumeenisten karmeliittojen edustama kristillinen mystiikka. – Jos vaikka voisi kokea tuon Jumalan. Että semmoinen tavoite. Pappina työskentelevä Pesonen pitää surullisena sitä, että joogan kaltainen harmiton asia on jatkuvasti päivänpolttava ongelma aivan marginaaliselle ryhmälle. – Jos heiluttaa kättä takaviistoon ja hengittää harkitusti, niin mitä epäkristillistä siinä on?

Tästä jutusta ei ole sinulle apua Marakatin vaientaminen ei ole ihan uusi keksintö. Jeesus meni erämaahan pitkäksi aikaa ollakseen yksin hiljaisuudessa. Monen uskonnon keskeinen elementti ja yhteinen kieli on maailmasta vetäytyminen, hiljaisuus. Jos ei voi vetäytyä maailmasta, voi vetäytyä sisäiseen linnaansa, kuten Avilan Pyhä Teresa. Kohta pitää lopettaa, sillä hiljaisuus on hyvin huono lehtijutun aihe, jopa kristillisessä lehdessä, kuten tämä. Lehtijutussa pitää aina tapahtua jotain, mielellään dramaattista. Täällä retriitissä ei tapahdu ulkoisesti mitään, mistä saisi kiinni. Hiljaisuus sopii individualistiseen aikaan, sillä se on vapaa auktoriteeteista. Kukaan

eikä mikään voi sanoa, miten se pitää kokea ja mitä siitä pitää seurata. Se on henkistä aikuisuutta, itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Sitä ei voi opettaa, siihen ei voi käskeä eikä valmista kaavaa ole. Se on dogmeista täysin vapaa. Hiljaisuudessa ihminen auttaa itse itseään, sillä kukaan muu ei hänen puolestaan sammuta kännykkää ja vedä digiboksin piuhaa irti. Siksi alan teologiasta, mystikkojen ajatuksista tai uskontojen viisauksista ei ole mitään apua. Kaikkein vähiten tästä vaivaisesta lehtijutusta. Joten: heitä tämä lehti pois ja ole hiljaa. ✦


Silta 4/2014

Hyvä tyyppi

14

– Tampereella on hyviä ja helposti tavoitettavia lintupaikkoja, esimerkiksi Iidesjärvi ja keskustan alue Viinikanlahdesta Tammerkoskeen ja Aspinniemeen. Tulkaa nuoret mukaan, toivottaa Kim Kuntze, tällä kertaa retkiseuranaan Hilma ja Terho Marjamäki.

Innostuksen tartuttaja

L

intuharrastaja Kim Kuntze, 20, haluaa kierrättää pienenä kokemaansa hyvää. Tekniikan opiskelija vetää nuoria luontoon. – On mahtavaa seurata reaktioita, kun retkellä nähdään jokin kiva lintu. Ei sen tarvitse olla naurulokkia kummempi. Lapsen innostus ja riemu tuo mieleen tunteet, joita itsellä oli aikanaan. Kun Kuntze oli kymmenvuotiaana ensi kertaa opastetulla lintukävelyllä Ruissalossa, hienoin havainto oli harmaapäätikka. Poikaan teki vaikutuksen, kun aikuiset tiesivät niin paljon linnuista. Siitä se lähti, elämäntapa. – Tämä on paras ja monipuolisin harrastus! Linnut ovat upeita, saa liikkua luonnossa, löytää uusia ystäviä. Joku bongaa, joku rengastaa, joku valoku-

vaa, joku seuraa vain tiettyä lajia, joku tekee kaikkea. Maastossa kulkemisessa on aina oma jännityksensä. Lintulaskentoja ympäri Suomea tekevää Kuntzea kiehtoo myös luonnonsuojelun ja tieteen näkökulma. Turun lintutieteellisen yhdistyksen nuorisojaoston pitkäaikainen aktiivi yrittää nyt tarmokkaasti elvyttää nuorisotoimintaa Tampereella. – On tärkeää saada uutta polvea mukaan, muuten tulevaisuudessa ei ole esimerkiksi laskentojen tekijöitä. Sitä paitsi nuorena oppii helposti. Kuntze retkeilee mielellään nuorison kanssa. Monet tutuksi tulleet lapset ja nuoret soittelevat hänelle usein haviksistaan ja pyytävät määritysapua. – Heidän kanssaan on aina mukava jutella. TEKSTI: Pirjo Silveri KUVA: Rami Marjamäki


Silta 4/2014

saarnavuoro

hartaudella

Maan korpi muut aikanaan hyväksi uskotut aineet on kielletty. Ih­ miskunnalla on toivoa! ✦ Harri Helin Kirjoittaja on Ekokumppanit Oy:n projektipäällikkö, joka työskentelee jätteen synnyn ehkäisyn ja materi­ aalitehokkuuden parissa.

KUVA: Annikki Kytölaakso

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie on minun virte­ ni. Kansakoululaisena olin kesät Uudessakaupungissa. Mummon seinällä oli tuo klassinen maalaus, jossa tyt­ tö ja poika käsi kädessä kulkevat huonokuntoisen sil­ lan yli ja heidän takanaan on enkeli suojelemassa lap­ sia. Samuli Edelmannin versio virrestä on minusta pa­ ras. Virressä on myös luontoelementti mukana: Kor­ pi on metsätyyppi: runsaspuustoinen, sammaleinen, kostea kuusikko. Mielestäni sen enkelin pitäisi yhtä lailla suojella tätä korpea. Ihminen hukkasi luontosuhteensa 1960-luvul­ la. Maailman ruokaongelmat oli ratkaistu: Oli keksitty DDT, jolla tapetaan tuhohyönteiset ja sitä kautta vilja­ sadon määrä kolminkertaistuu. Oli valjastettu ydinvoi­ ma. Pieni valkoinen sokeripalan kokoinen pala uraa­ nia vastasi oppikirjan mukaan kokonaista mustaa hiilijunaa energiamäärässä. Öljyä ja metalleja löytyi ja niitä pystyttiin kaivamaan yhä syvempää. Ihmisestä oli tullut luomakunnan herra. Tampereella on kaunis muistomerkki tuolta tek­ nologisen suuruudenhulluuden rajalta: Kauppi. Vuo­ den 1974 yleiskaavassa oli vielä merkintä: atomivoi­ malavaraus. Pyynikille suunniteltiin moottoritietä. Ja Tammerkoski piti laittaa putkeen. Päivisin vesi valui­ si Näsijärvestä Pyhäjärveen putkea pitkin ja tuottaisi energiaa. Yöaikaan, kun olisi ylituotantoa energiasta, pumpattaisiin vesi takaisin toiseen suuntaan. Tuntui, että kaikki olivat tässä mukana. Seurakun­ tien mielestä hyvä metsien hoito tarkoitti taloudelli­ sesti mahdollisimman tehokasta metsänhoitoa. Nykyisin on toisin. Seurakunnat on suojellut Maan Korven. Kaupin atomivoimala ja Pyynikin moottoritie­ suunnitelmat on haudattu. DDT, PCB, freonit ja monet

Mistä tekstistä saarnaat? Saarnan teksti on Joh. 17:6–10. Siinä Jeesus rukoi­ lee omiensa puolesta. Hän siis rukoilee meidänkin puolestamme, jotka nyt tarvitsemme häntä ja us­ komme häneen. Mikä on saarnasi näkökulma?

 Meidän tulee ottaa suuntaa Jumalan sanasta.

Löydätkö tekstistä yhtymäkohtia omaan elämääsi?

liika lääkityskin on ollut parem­ pi vaihtoehto kuin omavaltainen itsensä psykoosiin saattaminen. Hengellisen ja sakramentaalisen hoidon vuoksi lääkitykseni on kui­ tenkin paljon pienempi kuin muilla ns. ”bipolaaritautisilla”. Itsemurhia tässä maassa tapah­ tuu aivan liikaa ja harvat tietävät sen, että monia itsetuhon riivaa­ mia potilaita voidaan auttaa *ek­ sorkismeilla ja raitishenkisellä hen­ gellisellä hoidolla. Ortodoksisissa ja katolisissa maissa tällainen apu on olemassa ja siksi masennusta ja it­ semurhia on paljon vähemmän.

Totta kai sana on yhtä hyvin itseäni kuin kuulijoi­ takin varten. Hienoa on tietää, että Jeesus rukoi­ lee puolestamme. Hän rukoilee niiden puolesta, jotka Isä on hänelle antanut. Meilläkin kaikilla on niitä, jotka Isä on antanut meidän osallemme, että me rukoilisimme heidän puolestaan ja eri tavoin koettaisimme ohjata heitä taivastielle. Mikä muu on sinulle tärkeää juuri nyt? Edessä oleva uusi elämän vaihe on mielessä. Eläk­ keelle jäämisen myötä pääsen täyttämään kalente­ riani itse haluamallani tavalla. Vaikka viran tuomat tehtävät jäävät, Jumalan kutsu viedä hyvää sano­ maa eteenpäin pysyy ja tehtävä jatkuu. Totta kai myös perhe ja lastenlapset ovat tärkeä osa elämää, kun olen eläkkeellä. Harrastukset, ku­ ten liikunta, kielet ynnä muut ovat myös muka­ na kuvassa.

Kiitos Jumalalle lääkkeistä *pahojen henkien karkottaminen

Kirjoituksesi on luottamukselli­ nen ja tiedot tulevat vain tutkimus­ käyttöön. Yhteistyöstä kiittäen, Martti Keinänen FL, TM Itä-Suomen yliopisto

Asko Peltonen saarnaa Tuomiokirkossa Kaatu­ neitten muistopäivänä 18. toukokuuta kello 10, jol­ loin on 4. sunnuntai pääsiäisestä. Päivän aiheena on Taivaan kansalaisena maailmassa. KUVA: Hannu Jukola

haetaan aineistoa sairauteen liitty­ vistä esirukouskokemuksista. Tut­ kimusta ohjaavat professori Paavo Kettunen ja dosentti Jouko Kiiski Itä-Suomen yliopistosta. Kirjoita omista tai läheisesi sai­ rauteen liittyvistä esirukouskoke­ muksista 30.6.2014 mennessä yli­ opiston e-lomakkeelle netissä osoitteessa: https://elomake.uef.fi/ lomakkeet/8848/lomake.html

Lähtösaarnaa valmistellessa

Tärkeintä on, että olemme kerran perillä taivaan kodissa. Siksi taivasasioiden ei tulisi unohtua syr­ jään elämästämme. Tätä olen koettanut eri tavoin koko ajan teroittaa. Ja siitä on hyvä nytkin puhua. Meillä on vaarana sopeutua ja mukautua ajan hengen mukaan. Silloin saatamme ajautua pois Jumalan sanan osoittamalta koetellulta ja varmal­ ta pohjalta. Meidän tulee ottaa suuntaa Jumalan sanasta. Sana ohjaa meidät Jeesuksen luo ja vii­ toittaa kotitien.

Auttamista vai väkivaltaa? Oletko hakenut sairauteen apua esirukouksesta soittamalla tai kir­ joittamalla rukouspyyntöjä tai osal­ listumalla rukoustapahtumiin? Onko apua hakenut joku läheisesi, mahdollisesti jo edesmennyt hen­ kilö? Esirukoustoimintaan liittyy on­ gelmakohtia, joista on vähän tut­ kimustietoa. Tässä käytännölli­ sen teologian väitöstutkimuksessa

KUVA: Hannu Jukola

Mitä haluat saarnassasi viestiä?

Karismaattisesta huijauksesta moderni psyyken lääkitys on meil­ le kaikille suuri siunaus. Idän Kir­ kon opetuksen mukaan Pyhä Henki saavutetaan askeettisella kilvoituk­ sella ja jatkuvalla sydämen puhdis­ tamisella. Tunnepitoiset ekstaattiset hengelliset kokemukset vievät har­ haan. Itse olen ollut 13-vuotiaas­ ta maanis-depressiivinen. Yli 15 vuoden ajan olen ripittäytynyt lä­ hes joka viikko ja saanut ihmeellis­ tä apua sairaanvoitelun sakramen­ teista ja elänyt ilman depressioita. Masennus on sisäänpäin kääntynyt aggressio. Kun sanoutuu irti vihas­ ta ja katkeruudesta, alakulo pysyy poissa. Mutta lääkkeiden vähentä­ minen tai pois jättäminen on aina saanut aikaan suurta kärsimystä it­ selleni ja läheisilleni. Ajoittainen

Asko Peltonen on Tampereen Tuomio­ kirkkoseurakunnan kappalainen.

Osaltaan siihen vaikuttaa se, että kyseessä on vii­ meinen saarnani ennen eläkkeelle siirtymistä. Il­ man muuta päivän aiheen mukaisesti kahden maailman kansalaisuus on esillä.

Lukijalta Ystäväni arkkipiispa Martti Simojoki sanoi aikanaan: ”Kirkossa ei saa olla mitään, mikä ei kestä päi­ vänvaloa – ja jos jotakin on, siitä on kerrottava.” Luterilaisessa kirkossa on 40 vuoden ajan pidetty kaatamisko­ kouksia, joissa tavoitellaan ihmeitä ja hengellisiä kokemuksia ja kerä­ tään rahaa kärsiviltä ja epätoivoisil­ ta ihmisiltä. On myös vaarallista ja vastuu­ tonta opetusta liittyen lääkkeiden käyttöön. ”Lääkkeet ovat saatanan tapa tulla ihmiseen.” ”Lääkkeet es­ tävät Pyhän Hengen työn.” Tällai­ nen opetus on saanut aikaan pal­ jon itsemurhia ja muuta pahaa. Meitä psyykkisesti kärsiviä ihmi­ siä on tässä maassa aivan liikaa ja

15


16

Silta 4/2014

tiesitkö kolumni

Vanha Virsi, N:o 318

1. Jo joutuu armas aika, Ja suvi suloinen; Kaunistuu joka paikka Ruohoinen, viljoinen. Kui meitä lähemmäksi Aurinko lähenee, Kuollostaan eläväksi Taas luonto virkenee.

3. Kauniilla äänillänsä Laulaavat lintuiset, Eikö myös kielillänsä Laulaisit ihmiset? – Sielumme vakavasti Kiitelkööt Jumalaa, Kuin kaitsee armiasti, Iloittaa kerralla.

5. Sä kaunis, kukoistava Saronin kukkainen, Sielumme aina avaa Hyville avuillen; Suo armostas Sionin Kasteella kastettaa, Kuin ruusu Libanonin Hyvälle hajahtaa.

2. Ihanat niityn-sarat, Ja laihot laaksojen, Ylpiät yrttitarhat Puinen viheriäisten, Ne meille muistuttavat Hyvyyttä Jumalan, Kuin kaikki nähdä saavat Vuon alla ainian.

4. O Jesu Kriste jalo, Riemumme, turvamme, Paistava, kirkas valo! Hautele rintamme. Ja meitä uudistele Rakkauven lemmelläs, Pois vaivat vierittele Meistä Sun kädelläs.

6. Suo maan ja meren kantaa Kasvuja tarpeeksi, Ja niitä meille antaa Vuon alla eineeksi; Ravitse runsahasti Pyhällä sanallas: Sitä me hartaammasti Anomme armostas.

Lähde: Kuopion Hippakunnan Sanomia 23.7.1859

Suvivirttä suomeksi jo yli 300 vuotta Virressä Jo joutui armas aika on kuusi säkeistöä. Säveltäjää ei tunneta, joten virsikirjassa on merkintä ”Ruotsalainen 1697”. Melodiaa pidetään ruotsalaisena kansansävelmänä. Sitä on arveltu myös saksalaiseksi. Ensimmäistä kertaa virsi ilmestyi Ruotsissa vuonna 1694 nimellä En sommarvisa. Virren alkaminen luonnonkuvauksella oli virsissä harvinaista 1600-luvulla. Sävelmä painettiin ensimmäisen kerran Ruotsin koraalikirjaan vuonna 1697. Alkuperäisten sanojen kirjoittajaksi on arveltu Gotlannin piispaa Israel Kolmodinia. Suomessa Suvivirsi tunnetaan vuodelta 1700 arkkivirtenä, jotka levisivät yksittäisille paperiarkeille painettuina.

Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuoden 1701 virsikirjassa, joka oli ilmestyessään nimeltään Uusi Suomenkielinen Wirsikirja. Virttä lauletaan Suomessa ja Ruotsissa koulujen kevätjuhlissa. Se on yleinen myös häissä. Siitä on myös tehty sanoitukseltaan ei-uskonnollinen muunnelma, Suvilaulu. Vuonna 2004 virsikirjan jumalanpalvelusliitteeseen otettiin toinen sanoitus. Numero 822 kuuluu kirkollisten toimitusten osastoon.

Kesästä iloiten Viimevuotiseen tapaan kaikissa Tampereen seurakuntien jumalanpalveluksissa pääsee laulamaan Suvivirttä 25. toukokuuta. Lisäksi järjestetään Suvivirsi-piknik.

• Suvivirsi-kampanjan avulla kerätyt varat ohjataan koulujen rakentamiseen Haitiin. Jo 25 000 lasta on saanut mahdollisuu­ den koulunkäyntiin Kirkon Ulkomaanavun (KUA) tuella Haitissa. • Kampanjan ovat kehittäneet KUA ja Kirkko Helsingissä. Se on laajentunut koko Suomeen. • Tampereella Suvivirren sunnuntaita vietetään sunnuntaina 25.5. Kaikissa jumalanpalveluksissa lauletaan Suvivirsi ja kerätään kolehti KUA:lle. • Suvivirsi-piknik järjestetään Tuomiokirkon puistossa sunnuntaina 25.5. kello 11.30. Tapahtumassa lauletaan kesäisiä lauluja manserokkareiden kera.

– Lähdimme innolla mukaan Kirkon Ulkomaanavun kampanjaan jo viime vuonna, sillä se yhdistää kivalla tavalla huvin ja hyödyn. Suvivirsi tuo laulajalleen kesäisen mielen ja tarjoaa samalla mahdollisuuden auttaa hädänalaisia. Tänä vuonna kampanjalla tuetaan kehitysmaiden lasten ja nuorten koulutusta, kertoo Tampereen seurakuntien tiedotussihteeri Eva Wäljas. – On hyvä ajankohta järjestää tapahtumia kesästä ja yhdessäolosta iloiten – ja mikä muu virsi siihen juhlintaan sopii paremmin kuin Suvivirsi, lisää Tuomiokirkkoseurakunnan pastori Merja Halivaara. Kansalaisaloite.fi -sivuille on avattu aloite sen puolesta, että kouluissa yhä vaalittaisiin suomalaisia kristillisiä perinteitä. Sen mukaan Suvivirsi, kristilliset joululaulut ja -kuvaelmat sekä seurakuntien aamunavaukset ovat osa sitä. Kannattajia kerätään 25. syyskuuta saakka. Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi järjestää koulujen päättäjäispäivänä Save the Suvivirsi -tempauksen Töölöntorilla Helsingissä. Kirkko ja kaupunki -lehti puolestaan on haastanut lukijoitaan lähettämään laulusta omia murretulkintojaan.✦ TEKSTI: Asta Kettunen Lisätietoa: evl.fi/virsikirja siba.fi/virtuaalikatedraali/ vanhatvirret kansalaisaloite.fi/fi/aloite/798

• Suvivirren voi kajauttaa myös esimerkiksi Hervannan Suvivaelluksella 8.5. tai Aitolahden kevätjuhlassa 25.5. suvivirsi.fi.

Silta silta.fi 1. vuosikerta • Kustantaja/ julkaisija: Tampereen ev. lut. seurakunnat • Toimitus: vt. päätoimittaja Kirsi Airikka, p. 050 381 0970, toimitussihteeri Asta Kettunen, p. 050 438 2716, s-posti: toimitus@siltalehti.fi ja etunimi.sukunimi@evl.fi. Osoite: Seurakuntien talo, Näsilinnankatu 26, PL 226, 33101 Tampere. • Ilmoitusmyynti, -valmistus ja -laskutus: Medialiike, Tampere Myynti, laskutus: Mervi Juutilainen, p. 044 520 5560, mervi.juutilainen@medialiike.fi

Ilmoitusvalmistus: Tuija Lautiainen, p. 044 532 2300, tuija@seema.fi • Jakelu: Tampereen Ykkösjakelut Oy. Jakelupalaute: jakelupalaute@kotimaa.fi, p: 020 7 54 2 267 Osoitteellinen jakelu: Itella Oy, tilaukset: sari.laakso@evl.fi, p. 040 804 8066 • Taitto: Kotimaa Oy • Painosmäärä: 95 000 kpl • Paino: Alma Manu, Tampere • ISSN: ISSN 2342-0979 (painettu) ISSN 2342-0987 (verkkojulkaisu), • Seuraavat lehdet ilmestyvät: 4.6., aineisto 19.5. mennessä, 2.7. aineisto 16.6. mennessä

Panu Raipia Kirjoittaja on tamperelainen teatterintekijä, Tampereen Komediateatterin johtaja, aviomies ja isä, joka harrastaa liikuntaa.

Kehitys kehittyy Sain 1980-luvun alussa lahjaksi tv-pelin. Se oli hienoin lahja, jonka olin ikinä saanut. Sillä pystyi pelaamaan squashia ja tennistä tai harrastamaan tarkkuusammuntaa. Peliohjaimina toimivat kak­ si nyrkkiin sopivaa muovista näppäintä, joilla pystyi ohjaamaan mailaa. Tarkkuusammunta suoritettiin muovisella pistoolilla, josta lähti johto pelikonsoliin. Tv-peli otti uuden askeleen pelimaailmassa. Sii­ hen asti perheessämme oli pelattu perinteisiä lau­ tapelejä, kuten Afrikan tähteä ja erityisen ärsyttä­ vää Kimbleä, korttipelejä ja Jazzia unohtamatta. Nyt pystyin liittämään tv-pelin antennin johdolla suo­ raan televisioon. Siellä näkyivät ne kaksi maagis­ ta valkoista, noin viiden senttimetrin pituista viivaa, joita pystyimme liikuttamaan ylhäältä alas. Näiden mailojen tehtävä oli osua niiden välillä rientävään valkoiseen pisteeseen, joka vaihtoi aina osumas­ ta suuntaa. Vau! Se oli nerokasta, insinööritieteiden huippusaavutus! Kaverit kokoontuivat luokseni pelaamaan. Tv-pe­ li oli himoittu, ja vähitellen ne yleistyivät. Musta­ valkoinen kuva ja pari aneemista viivaa tekivät niin suuren vaikutuksen, että hyvin pienen hetken luu­ lin jo olevani kiinnostunut tekniikasta. Aika pian selvisi, että se oli vain harhaluulo. Näin nerokkaita keksintöjä varten täytyy olla ihan oma ihmislajinsa, johon minä en kuulu.

Näin nerokkaita keksintöjä varten täytyy olla ihan oma ihmislajinsa, johon minä en kuulu.

Tv-peliä seurasivat aika pian elektroniikkape­ lit. Niistä suosituin oli Donkey Kong, jossa oli perä­ ti kaksi pientä näyttöä. Itse en sellaista saanut, vaan jouduin tyytymään aarretta vahtivaan mustekalaan. Sitten menikin muutama vuosi ennen kuin pe­ limaailmani laajeni. Isä osti minulle Commodo­ re 64:n. Olin saanut tietokoneen. Vau! Mitä sillä voi tehdä? Tuohon aikaan, 80-luvun puolivälissä, luin vielä käyttöohjeita. Muutaman viikon opiskelun jäl­ keen olin ohjelmoinut tietokoneohjelman. Siinä oli neljä riviä, joiden ansiosta valkoinen kuutio puto­ si tv-kuvaruudun yläreunasta alas. Eikä siinä vielä kaikki. Se teki sen aina uudestaan! Yliopistoaikoinani 1990-luvun alussa sain tutus­ tua Windows-järjestelmään, Exceliin sekä kuvan- ja tekstinkäsittelyohjelmiin. Sen jälkeen kaikki onkin kehittynyt tasaisesti siinä määrin, että tämä huma­ nisti on enää vain hatarasti rattailla. Täytyy myöntää, että olemme saaneet elää mie­ lettömän hienoa aikaa, jos sitä mitataan teknisellä kehityksellä. Kolmenkymmenen viime vuoden ai­ kana on saatu niin paljon aikaan, että sitä on vaikea ymmärtää, jos peilinä pitää muuta teknistä kehitys­ tä maailman historiassa. No, Angry birds odottaa. Niin, ja se tv-peli on muuten vielä tallessa ja se toimii!

Lue kirjoittajan esittely ja kommentoi kolumnia osoitteessa siltalehti.fi/blogi.


Silta 4/2014

17

monipuolisin LAKITOIMISTO den irkanmaan Pirkanmaan monipuolisin monipuolisin sisustusmyymälä RAJAMÄKI suojatuotteiden Kaihtimien ja markiisien sisustusmyymälä erikoismyymälä auringonsuojatuotteiden sisustusmyymälä K

A

I

H

D

I

N

P

U

K

K

I

L

A

perunkirjoitukset ja LIUKUOVET JA KAAPISTOT RVEKKEILLE UUTUUKSIA JA TERASSEILLE PARVEKKEILLE JA TERASSEILLE ILLE perinnönjaot l avioerot ja ositukset l lasten huolto-, tapaamisja elatusasiat l testamentit, avioehdot ja edunvalvontavaltuutukset l kauppakirjat ja sopimukset l riitaoikeudenkäynnit LAUSTYÖNÄ: MITTATILAUSTYÖNÄ: Suuri Suuri N l rikosoikeudenkäynnit ETON ETO timet MITTATILAUSTYÖNÄ: • Sälekaihtimet valikoima valikoima VELOITUKS TILAA VELOITUKS TILAASuuri valikoima on I on esillä NTesillä - ja terassikaihtimet • Parveke- ja terassikaihtimet UKÄYon TELUKÄYNTI SUUNNITTEL NIT UN SU Maksuton puhelin- ja myymälässämme, myymälässämme, Sälekaihtimet rulla- ja•laskosverhot • Paneeli, rulla- ja laskosverhot , KSIIN, esillä myymälässämme, tervetuloa! tervetuloa! YRITYKSIIN ot ja -tangot • VerhokiskotYR jaITY -tangot sähköpostineuvonta • Parvekeja terassikaihtimet SÖIHIN , taite- ja tilanjako-ovet• Liuku-, taitetilanjako-ovet YHjaTEI YHTEISÖIHIN tervetuloa! Itsenäisyydenkatu 2, TreAurinkosuoja- ja• turvakalvot ja turvakalvot Paneeli,• Aurinkosuojarulla- jaJAlaskosverhot HIN TEIHIN TEI KO KO JA iisit ja screenit • Markiisit ja screenit • Verhokiskot jatuotteeet -tangot 0400 638411 ym. alan tuotteeet ym. alan l

vesa.rajamaki@lakitoimisto.com

Seuraava

Silta

www.kaihdinpukkila. www.kaihdinpukkila. • Liuku-, taite- ja tilanjako-ovet Suuri • Aurinkosuojaja turvakalvot N TO SE OITUjaKscreenit valikoima A VEL • Markiisit on esillä KÄYNTI LUtuotteet TEalan NNITym. myymälässämme, tervetuloa! YRITYKSIIN,www.kaihdinpukkila. Kaihdin Pukkila • Viinikankatu 36, 33800 Tampere IN IH Ö YHTEIS Puh. (03) 3122 0900 tai 0400 633 227 JA KOTEIHIN

ilmestyy

4.6.

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi – palveleva perheyrityksemme

Tammerkosken Kukka- ja Hautauspalvelu Luotettavaa palvelua ja asiantuntemusta kaikissa hautaukseen liittyvissä asioissa.

PÄIVYSTYS 24 h 050 362 9690

Arkut, kuljetukset Asiakirjat Kukat ja sidontatyöt Muistotilaisuudet Pitopalvelut Hautakivimyynti

Kalevan puistotie 17 Kauppakatu 12 p. (03) 255 4102 p. (03) 253 1720

Aleksanterinkatu 15 (htsto Vuori) p. (03) 212 2137

Meillä on lähes vuosisata hautausalan kokemusta Tampereella.

www.tampereenhautauspalvelu.fi

Rongankatu 2, 33100 Tampere, puh. 03 211 0331

Kevään ja kesän juhliin...

Käsityökortteli-kiertue rantautuu Tampereelle. Kortteli nousee Keskustorille 17.-18.5. Lauantaina ostoksille voi tulla klo 10-18 ja sunnuntaina klo 11-18. Käsityökorttelit ovat toritapahtumia, joissa Suomen Käsityöyrittäjät -ryhmän jäsenyritykset myyvät tuotteitaan. Tarjolla on upeaa, kotimaista käsityötä arkeen, juhlaan, lahjaksi ja omaksi iloksesi.

Vapaa pääsy - tervetuloa!

19,90

12,90

20,00

(25,90)

(19,90)

Ihana, virkistävä Upeat kuvat ja kirja itselle tai oivaltavat tekstit lähimmäiselle lahjaksi. vahvistavat mieltä.

Yli 400 rakastetuinta ja koskettavinta laulua.

Hanna Ekola vierailee myymälässämme 9. toukokuuta klo 15—17:00

Kristillinen kirjakauppa Suola ja Valkeus

Puutarhakatu 17, Tampere, www.suolajavalkeus. puh. 044-2013 092 Avoinna ark 10-17, la 10-14

Tervetuloa

ainutlaatuiseen Ravintola Pikonlinnaan

ammattilaisten herkuista

Nauti keittiömme

arkisin klo 8-16, lounasaika 10.30 – 13.00

Lounas

Keitto

8,70 6,50

kaikkine lisukkeineen

SALAATTIBAARI

Lapset puoleen hintaan

Järjestämme toiveidenne mukaan JUHLAT JA KOKOUKSET

Pikonlinnantie 240, Kangasala, p. 050 3795350 www.ravintolapikonlinna.fi Tampereelta ajat alle puolessa tunnissa. Hyvät bussiyhteydet, Keskustorilta bussi no 70

Myös pitopalvelu – tilausleipomo – lounassalaattien lähettipalvelu


18

SILTA 4/2014

Sierra Leone meni sydämeen – Koen tärkeäksi, että yhä useampi lapsi kehitysmaissa oppii lukemaan ja kirjoittamaan pätevän opettajan avulla, Jesse Kaikuranta perustelee lähettilääksi ryhtymistään.

teksti Elisa af Hällström KuvaT: Ville Asikainen / Kirkon Ulkomaanapu

K

irkon Ulkomaanapu käynnisti huhtikuun lopulla hänen kanssaan Katastrofin ainekset -kampanjan, joka kerää varoja kehitysmaiden opettajien kouluttamiseen. Siviiliammatiltaan Kaikuranta työskentelee laulunopettajana. – Suomessa on vahva pedagogien koulutus ja opettajien opettamiseen käytetään erityisen paljon aikaa. Siksi on hyvä, että Afrikassa käy juuri suomalaisia opettajia, artisti sanoo. Viime syksynä Kaikuranta lensi Sierra Leoneen keskelle Zimmin arkea. Vuonna 2001 päättynyt sisällissota näkyy yhä monessa. Lähes puolet väestöstä on nuoria ja heistä 70 prosenttia ilman työtä. – Olin perinteisessä, vanhanaikaisessa kylässä lähinnä tarkkailemassa. Nyt voin kertoa tarpeista ja mitä välineitä länsimaista pystyisimme antamaan, Kaikuranta kuvailee tehtäväänsä.

Jesse Kaikuranta tapasi paikallisia nuoria ja tutustui Zimmin koulutuskeskukseen, josta valmistuu puuseppiä, kampaajia, kokkeja, rakennusmiehiä ja batiikkikankaiden tekijöitä.

“Uskon, että kaikki kokemamme avartaa mieltä ja sydäntä.“

Itsetuntoa ja liiketaitoa Tiiviiden matkapäivien aikana hän perehtyi paikalliseen koulutuskeskukseen ja tapasi paljon lapsia. – Heille pitää opettaa käytännön elämän taitoja, jotta he osaavat toimia omassa elin­ ympäristössään, lähettiläs kiteyttää. Matkan jälkeen kokemuksia saattoi kerrata Opettajat ilman rajoja -seminaarissa. Nimi tulee vapaaehtoistyön verkostosta, jonka kautta pyritään saamaan 10 000 kehitysmaan opettajalle parempi ammattitaito. – Harva lähtee kylästä mihinkään, joten kieltenopetus ei välttämättä ole kaikista tärkein asia opetuksessa. Moni aloittaa oman liiketoiminnan. Tätä varten pitää opettaa oman arvon tuntoa, ja sitä ja työn arvostamista pitää kohottaa. Lisäksi liike- ja markkinointitaitoja ja työn hinnoittelua voisi opettaa, että he saavat voittoa, Kaikuranta herättelee. Nuoruuden ikävaihetta ei ole, vaan lapsuuden perheen tukemisesta siirrytään aikuiseksi uuteen perhe-elämään. Taksimatka pääkaupungissa kuitenkin avarsi huomiota.

– Nuorten afrikkalaisten keskuudessa on alkanut itää länsimainen ajattelu, hän sanoo. – Tapasin 22-vuotiaan miehen, joka ajoi taksia. Hän kertoi, että nykyään nuorena naimisiin menoa pidetään ahdistavana.

Kokemuksin kohti tulevaa Matka on mielessä yhä ristiriitaisena, mutta ei raskaana muistona. – Minulla ei ollut konkreettista kuvaa Afrikasta ja kaikki, mitä olin kuullut, oli kaikkea muuta.

– Ensin jäi tietynlainen ahdistus. Nyt kun matkasta on aikaa, ei muistelu ole enää traumaattista. Voin miettiä kivoja asioita ja muistella maan kauneutta. – Uskon, että kaikki kokemamme avartaa mieltä ja sydäntä. Se kuuluu ja näkyy meissä, Kaikuranta pohtii. Omaan tulevaansa hän toivoo yhteistyötä erilaisten muusikoiden kanssa, koska kokee mukavana kokeilla kaikkea erilaista. – Haluan tehdä uusia avauksia. Mietintämyssy on päässä, laulaja kertoo.

Keräyskampanja jatkuu elokuun loppuun asti. 24. toukokuuta Jesse Kaikuranta esiintyy Tampereen Likkojen lenkissä. Tiedossa on noin tunnin mittainen keikka. ✦

http://omakampanja.kirkonulkomaanapu.fi/riittavakoulutus/jesse-kaikuranta

Tehoa opettamiseen • Miljoonien lasten tulevaisuus on uhattuna riittävän perusopetuksen puuttumisen takia. Lukutaidoton lapsi joutuu kadulle, pakkotyöhön tai lapsisotilaaksi. Koulua käymättömiä on nyt puolet vähemmän kuin lähivuosina, yhä noin 57 miljoonaa. • Oppimistuloksissa ei ole edetty tarpeeksi opettajapulan ja opetuksen laadun takia. Yksin Saharan

eteläpuoliseen Afrikkaan tarvitaan miljoona opettajaa lisää. • Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin katastrofiavun antaja. Sen tukemissa ammattikouluissa opiskellaan niin kampaajiksi, hitsaajiksi, puusepiksi kuin kankaanpainajiksikin.


SILTA 4/2014

19

Eloisuutta huumorin höystein Lasten Katekismuksessa on menoa ja meininkiä, kun Saara ja Benkku sekä Anna-suntio pe­ rehtyvät uskon ja elämän suu­ riin ja pieniin kysymyksiin. Niitä pyöritellään lapselle ymmärret­ tävällä tavalla. Harri Heikkasen kuvitukses­ ta löytyy huumorin lisäksi väriä ja vauhtia. Kirjan kirjoittaja Antti Siukonen oli saanut vihreää valoa Las­ ten Keskuksesta idealleen, ja kä­ sikirjoitus oli pitkälle valmiina siinä vaiheessa, kun Heikkasta

pyydettiin kirjaa kuvittamaan. Kuvittaja/ sarjakuvailija/ graa­ fikko kertoo rytmin syntyvän si­ vun elementtien asettelusta: – Antti oli miettinyt sivuko­ konaisuuksia jo käsikirjoitusvai­ heessa aika pitkälle, ja visuaa­ linen osuus syntyi luontevasti hänen ajatustensa jatkeeksi. Au­ keamat hengittävät mielestä­ ni hyvin, vaikka niissä on run­ saamminkin sisältöä. – Tämä on tärkeää, kun tekee kirjaa pienemmille lapsille. Hei­ tä ei saa uuvuttaa tukkoon ah­

Harri Heikkasen kuvitusta Lasten Katekismukseen

detuilla tekstikoko­ naisuuksilla tai se­ kavilla kuvamosaiikeilla. Tästä syystä sivun yleisilmeet vaihtelevat, kuvakoot ovat dynaa­ misia ja välillä tehdään tehtäviä. Heikkanen halusi saada hah­ moista eloisat, selkeäpiirteiset ja ajanmukaiset. – Sain käsikirjoituksen ja mel­ ko lailla vapaat kädet käsikirjoi­ tuksen visualisointiin. Oli hienoa, että sain käyttää itselleni tuttuja sarjakuvan elementtejä kirjan ku­ vituksessa ja tuoda omia ideoitani myös sisällön rikastuttamiseen.  Heikkanen on muun muas­ sa tehnyt kymmenen vuotta Raa­ mattu-aiheista sarjakuvaa lasten lehteen. TEKSTI: Asta Kettunen

Valoisaa musiikkia Poikakuoro Pirkanpojat esittää keväistä musiikkia äi­ tienpäiväkonserteissa Steiner-koulun Aurora-salissa 10. toukokuuta kello 14 ja kello 16. Aluksi lauluvuoron saa Concentus-kuoro, joka toimii uusien kuorolaisten harjoitusryhmänä. Päävastuun kan­ taa A-kuoro, joka laulaa Italiassa vastikään esitetyn kilpai­ luohjelmistonsa parhaimmistoa. Konserteissa kuullaan perinteisten kuorokappaleiden lisäksi muun muassa Jouko Linjaman, Edward Elgarin ja Pekka Kostiaisen sävellyksiä. A-kuoron miesäänet tulkitsevat serenadeja ja sanoitta­ mansa Oodi äidille -numeron. Konsertin lopuksi tarjoillaan tulevan syksyn pop-konserttiohjelmiston parhaita paloja. ✦

KUVA: Jiri Halttunen

Kesälläkin voi opiskella Touko- ja kesäkuussa käynnistyy runsaasti ammatillisia koulutuksia. Hae nyt! Tai tarvitsetko pätevyyksiä kesätöitä varten. Vielä ehdit suorittaa mm. hygieniapassin, työturvallisuuskortin tai tulityökortin.

Arja Korisevan kirkkokonserttikiertue johdattaa lapsuuden herkkiin hetkiin.

Näyttelijä Ahti Jokinen tuo mukanaan runollisen kevään.

Herkkiä tulkintoja kesän kirkkolauluista Kevään herääminen Arja Korisevan kera nähdään ensi-illassa 7.5. kello 18.30 Pirkkalan kirkossa. Estradilla käy muun muassa nuori laulaja- ja näytte­ lijälupaus Ronja Alatalo. Näyttämölle nousee pitkästä aikaa myös tamperelaismuusikko Reijo ”Rexi” Innanen. Kaiken kruunaa Suvivirsi. Toinen ilta on Tampereen Tuomiokirkossa 14.5. kel­ lo 18.30. Silloin kuullaan lisäksi urkuri Henri Herstaa. Kolmas esitys on sunnuntaina 18.5. kello 16 Pälkä­ neen kirkossa. Tilaisuudet toteuttaa Pyhän Johanneksen Hospitaa­ liritarikunnan Tampereen yhdistys. Sen toimintaa joh­ taa Esko Raipia. Tuotoilla tuetaan lapsia ja nuoria seurakuntien per­ he- ja nuorisodiakonian kautta. Ennakkomyynti Tam­ pereella: Lippula Kauppahallissa, Aamulehden netti ja Pirkan Kello. ✦

Miksi odottaa syksyyn, kun voit aloittaa opinnot jo nyt.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Opintoneuvoja Tuuli Oksanen, puh. 044 7906 373, opintoneuvonta@takk.fi

Katso lisää: www.takk.fi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

ONKO SINULLA JO KESÄTÖITÄ? Tule jakamaan lehtiä ja mainoksia. Haemme reippaita ja tunnollisia, tänä vuonna vähintään 14 vuotta täyttäviä nuoria mainosten jakajiksi. Työn kesto noin 2 - 4 tuntia keskiviikkoisin ja lauantaisin. Jakelutyöstä saat taskurahaa ja mikä parasta, arvokasta työkokemusta. Katso lisätiedot ja täytä hakemus

SSM SUOMEN SUORAMAINONTA | TAMPEREEN YKKÖSJAKELUT OY


20 Silta 4/2014

Jaakko Ryhänen pitää instrumenttinsa kunnossa muun muassa lenkkeilemällä. Hän harmittelee kotikulmilla Onkiniemessä leviävää tunneli­työmaan pölyä, joka ei tee kurkulle hyvää.

Ryhänen vastasi Kammarin kutsuun

N

yt kun olen eläkkeellä, laulan silloin kun huvittaa ja siellä missä huvittaa. Ja Mummon Kammarin tilaisuudessa sattuu huvittamaan, koska koen asian tärkeäksi. Näin sanoo laulaja Jaakko Ryhänen, jonka tahti on eläkeläiseksi yhä melko tiivis: hän käyttää opetustyöhön kolme päivää viikossa ja on lisäksi palannut esiintymislavoille puolitoista vuotta sitten tehdyn ison ohitusleikkauksen jälkeen. – Tää on ihan helppoa verrattuna siihen, että vuosikymmenien ajan minulla oli 80 konserttia vuosittain. – Nykyään lähden mukaan hyvällä mielellä, kun kohde on tärkeä, mutta jos pääsy-

lipuilla kerätään rahaa hyväntekeväisyyden nimissä, siihen mä en lähde. – Yleisö ei voikaan paljon vaatia eläkeläiseltä, Ryhänen nauraa. Hän on esiintynyt Mummon Kammarin hyväksi pari kertaa aikaisemminkin, ja kun kutsu 25-vuotisjuhlintaan kuuluvaan Koko kaupungin kevätjuhlaan tuli, hän ei epäröinyt. Ryhänen sanoo osallistuvansa mielellään tärkeisiin asioihin, kuten juuri Mummon Kammarin tekemään työhön. – Seuraavalla viikolla on vuorossa Tammela-keskus, jonne myös on kiva mennä. Syksyllä pidämme harpisti Liisa Honkasen kanssa Sydäntautiliiton neljän konsertin sarjan Basso ja harppu sydämen asialla. Tampereen-konsertti on Tuomiokirkossa 8.11.

Vanhusten hyvinvointi on ollut Ryhäselle tärkeää lapsesta saakka. Hän oli vastikään Koukkuniemessä siunaamassa suvun vanhusta, joka olisi kesällä täyttänyt 90 vuotta. – Siellä on paljon ihmisiä, joita ei käy kukaan katsomassa. – Vanhuksia on sullottu laitoksiin, ja he ovat numeroita vain. Tämä on kamalaa! Mun mielestäni vanhusten hyvä hoito on kunnia-asia ja kuuluu yhteiskunnalle. Ryhänen arvostaa vanhainkodeissa työskenteleviä, jotka vajaamiehityksestä ja pienestä palkasta huolimatta hoitavat vanhat hyvin.

Jo joutui armas aika

Koko kaupungin kevätjuhla Mummon Kammarin 25-vuotisjuhla Tuomiokirkko15.5. klo 15 Kolehti nuorten työllistämiseksi vanhusten ulkoiluapuna

TEKSTI ja kuva: Asta Kettunen Lisää: siltalehti.fi

Ensi Numerossa

:

• Kari P kertooeitsamo kuulum iset • Kaikk e a kesällä kivaa • Biker helluns-kirkko taina

Anna palautetta Siltalehdestä Mikä oli mielestäsi lehden paras juttu?

Voit laittaa palautetta ja juttuideoita sähköpostitse: toimitus@siltalehti.fi, kirjepostitse: Tampereen seurakunnat, Silta-lehti, PL 226, 33101 Tampere tai sähköisellä palautelomakkeella: siltalehti.fi/palaute.


Tapahtumat

N! E E T L A OTA T

Tampereen ev. lut. seurakunnissa tapahtuu 7.5.–4.6.2014

KUVA: Rami Marjamäki

Iltapäiväkerholaiset tekivät taidetta

Ida Korhonen esittelee iltapäiväkerholaisten tekemää Puska-taideteosta. Vehmaisten iltapäiväkodin näyttely on esillä 15.5. saakka, avoinna klo 12–16, Kauppilaisenkatu 26. Lue pienten taiteilijoiden kommentteja taiteen tekemisestä liitteen sivulta 10. Alpakka odottaa silittäjiä Pappilan puutarhajuhlassa 27.5. klo 18 Takahuhdin seurakuntatalolla. Luvassa tietoa lähetystyöstä, kivaa ohjelmaa lapsille sekä herkkuja. Lue lisää s. 4.

Pelataan!

MUISTA • KUVA: Valpuri Tauriainen

Tiukkaa matsia luvassa Sinkkujen ulkopeli-illassa 13.5. klo 18–20 Aleksanterin kirkkopuistossa. Luvassa frisbeen heittoa, sulkapalloa, mölkkyä ja petankkia. Tule pelaamaan ulkopelejä kirkon pihamaalle!

www.tampereenseurakunnat.fi/tapahtumat

• •

Retriitti, voiman ja ilon lähde. Tule hiljentymään arjen kiireistä! Katso lisää s. 4 Nepal-teema ja juhla-ateria 27.5. klo 18 Lielahden kirkossa. Katso s. 4 Talkoopäivä Ilkon kurssikeskuksessa 27.5. klo 9-17. Kaikille käsille ja persoonille iästä riippumatta mukavaa sekä hyödyllistä tekemistä.


2

SILTA 4/2014

Hiljaisuuden kirkko avaa aisteja pyhään

Pelipuiston seurakuntakoti Teekkarinkatu 17 P. 040 804 8425 Jakamisen päivä -avustustapahtuma, 10.5. klo 11–13. Tarjolla vähävaraisille maksutta lämmin lounas, leipää, vaatteita, kodin tekstiilejä ja tarvikkeita sekä palveluita kuten verenpaineen mittausta, leluja, hiustenleikkuuta ja muuta. Lisät. Antti Vanhala p. 050 366 1677, antti.vanhala@evl.fi Koko perheen retki, 29.5. klo 14–18 Mukava, toiminnallinen ulkoilupäivä Torpan kurssikeskuksen upeissa maisemissa Siivikkalassa. Makkaranpaistoa, räiskäleitä, saunomista, liikuntaa ym. tiedossa. Lähtö klo 14 Hervannan kirkolta ja Pelipuiston srk-kodilta, paluu Hervantaan klo 18.30. Retken hinta: aikuiset 10 €, 7–18-vuotiaat 5 €, alle 6-vuotiaat maksutta. Hinta sisältää kuljetukset, 3 kpl ruokalippuja makkaran ja räiskäleiden ostamiseen, ohjelman ja hyvän seuran. Suosittelemme ottamaan mukaan myös omia eväitä ja pukeutumaan sään mukaisesti. Ilm. 20.5. mennessä Kaisa Plomp p. 050 430 4473 tai Antti Vanhala p. 050 366 1677.

– Hervannan ja Härmälän kirkot ovat toimivia tiloja, jotka muuntuvat ja tarjoavat mahdollisuuksia tarvittaessa monenlaiseen toimintaan. Viinikan kirkkoa on taas viime KUVA: Hannu Jukola

HERVANTA Hervannan kirkko Lindforsinkatu 7 P. 050 599 7335 Perheiden iltakerho, 8.5. klo 17.30–19.30. Yhdessäoloa, iltahartaus ja iltapala (0,50 € /hlö). Ohjaajina Virpi Savela-Saarinen sekä Henna Ahrikkala. Aiheena Ilta­nuotiolla Lähetys- ja raamattuluento, 11.5. klo 9.30–10.30 Voiko seurakunta kasvaa? kappalainen Soile Ranta­vuoriKähärä Messu, 11.5. klo 11, Äitienpäivä, Ilmo Käki, Markku Mustajärvi, Riikka Heikkinen Katutapahtuma, 17.5. klo 10–14.30, Duosta Hervannan torin kautta kirkolle klo 10–10.45 laulutuokio kauppakeskus Duossa, Viestiveljet Jarmo Ojanperän johdolla klo 11–12.30 ulkoilmatilaisuus Hervannan torilla, Kari Kolehmainen, Viestiveljet, kenttälounas klo 13–14.30 tilaisuus kirkolla, poika ja isä: Markku Mustajärvi puhe, Pekka Mustajärvi todistus, kahvitarjoilu. Tilaisuuden järjestää Tampereen Eteläinen seurakunta/Hervanta sekä Viestiveljet Lähetys- ja raamattuluento, 18.5. klo 9.30–10.30. Taivaan kansalaisena maailmassa, pastori Ilmo Käki Messu, 18.5. klo 11 Hannu Vuorinen, Ilmo Käki, Martti Syrjäniemi, Renessanssi­yhtye Jumalan kämmenellä -ilta, 20.5. klo 17.30–19. Kirkkohetki, askartelua, temppurata tai leikkejä, iltapala Ylistysilta, 21.5. klo 19. Ylistystä, lyhyt sana ja rukousta. Ylistyksestä vastaa Jukka-Pekka Nakari. Messu, 25.5. klo 11, Suvivirren sunnuntai, Kaija Karvala, Soile Rantavuori-Kähärä, Riikka Heikkinen, Hervannan gospelkuoro Jumalanpalvelus, 29.5. klo 11, Helators­ tai, Markku Mustajärvi, Martti Syrjäniemi Messu, 1.6. klo 11 Ilmo Käki, Soile Rantavuori-Kähärä, Riikka Heikkinen

Eteläisen seurakunnan kirkkoherran Jussi Mäkisen mielestä on rikkaus, että seurakunnan lähikirkot ovat rakennuksina luonteeltaan erilaisia.

vuosina tietoisesti viritetty hiljaisuuden kirkoksi. Mäkisen mukaan kirkon luostarimainen olemus ja monet kristilliset vertauskuvat tarjoavat mahdollisuuden omatoimiseen hiljentymiseen ja aikuisten hengelliseen ohjaukseen. Viinikan tiekirkko kutsuu tänäkin kesänä paikkakuntalaisia ja matkailijoita virkistymään sekä nauttimaan arkkitehtuurista, kuvataiteesta ja musiikista. Kirkon neljä hiljentymispaikkaa ja viriketekstit johdattavat kävijää hiljentymään omin päin tai ryhmässä. Viime keväänä valmistunut Hiljainen polku johdattaa ihmisiä pyhiinvaellukselle kaupunkiympäristöön sekä tutustumaan viehättävään puutarhakaupunginosaan ja luontoon. Historia ja nykypäivä kohtaavat polulla. Viinikanpuiston taulujen kuvat ja ajatukset houkuttelevat kävijöitä pysähtymään ja hiljentymään. Lisäksi puistoissa ja Iidesjärven maisemissa kulkee noin kahden kilometrin reitti, jota voi kulkea esitteen kanssa. Esite sisältää kartan, tietoa alueesta sekä hiljentymisajatuksia. – Hengellisen ohjauksen tavoitteena on, että ihmisen arki ja hengellinen elämä olisivat vuorovaikutuksessa. Kirkko haluaa olla mukana ihmisen elämän eri käänteissä ja tarjota hänen elämäänsä merkitystä. Ihminen saa aina palata takaisin, kotikirkko ottaa ihmisen aina vastaan, pohtii Mäkinen. Viinikan kirkossa juhlitaan kirkon vihkimisen 82-vuotispäivää helatorstaina 29.5. Viinikan Tiekirkko on avoinna ma–pe 9.6.–17.8. klo 11–18, osoitteessa Kaartotie 1. Paikalla on opas. Esillä on taiteilija Päivi Mansikka-ahon grafiikkaa.

Eteläisen seurakunnan kirkkoherra Jussi Mäkinen oli mukana ristisaatossa palmusunnuntaina Viinikan kirkossa.

Kotikirkon kulmilta

M

yönteinen kokemus kotikirkosta luo seurakuntaelämästä merkityksellisen. Kotikirkko on vieraanvaraisuutta henkivä, arvokas ja samalla kotoisa paikka. Kuvat ja seinätkin puhuvat. Kirkon kellojen sointi havahduttaa muistamaan, että minua odotetaan. Olen tervetullut! Vielä jos joku kuuntelisi minua. Kuuntelemalla toista ihmistä ei voi tehdä hänelle mitään pahaa. Seurakuntaelämä elpyy, jos inhimillinen osallisuuden kokemus voimistuu. Luontevimmin osallisuuden kokemus syvenee, kun jumalanpalveluselämää leimaa jälleennäkemisen ilo. Silloin puhutaan suhteista. Miten huomioidaan uudet tulokkaat, lapset ja nuoret tai yksinäiset? Jokainen kaipaa tulla huomatuksi ja nähdyksi omalla tavallaan. Miksi kotikirkon jumalanpalvelus on luovuttamaton? Jumalan sanan kuule-

minen ja osallisuus Pyhään Ehtoolliseen luovat kristityn identiteettiä. Oma uskonnollinen identiteetti ja vakaumus on välttämätöntä moniarvoistuvan kaupunkielämän keskellä eläessämme. Erilaisuutta on vaikea kohdata myötätuntoisesti, jos oma vakaumus on epäselvä tai arkailen tuoda sitä julki toisia kunnioittaen. Miksi emme olisi reilusti kristittyjä! Kirkko palaa aina juurilleen, kun se tähyää tulevaan. Tämä ei tarkoita sitä, että tuodaan eilinen korvaamaan huominen. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan hänen historiassa tekemiensä pelastustekojen kautta. Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Minua sykähdyttää näky kotikirkosta ja sen kahdesta alttarista! Pyhä Johannes Krysostomos puhui kahdesta alttarista: yksi on kirkossa ja toinen köyhien, kärsivien ja ahdistettujen joukossa. Jumalan-

palveluksen vahvistamana ja ruokkimana seurakunnan tulee jatkaa Kristuksen elämää antavaa työtä palvelemalla profeetallisesti ja myötätuntoa osoittaen maailmaa ja taistellen kaikkia ihmisten aiheuttamia epäoikeudenmukaisuuden ja sorron, epäluottamuksen ja ristiriitojen muotoja vastaan. Kotiseurakunta ja sen lähikirkko eivät ole vain itseään varten. Meitä innoittaa näky kaikkia ihmisiä erotuksetta palvelevasta ja myötätuntoa osoittavasta yhteisöstä, joka rohkenee vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja kaikkea vääryyttä sekä omassa keskuudessaan, että toimintaympäristössään. Tämän unelman toteutuminen on vielä kaukana, mutta suunta on oikea! Lähde kumppaniksi! Yhdessä voimme enemmän! Jussi Mäkinen Eteläisen seurakunnan kirkkoherra


SILTA 4/2014

HÄRMÄLÄ Härmälän kirkko Talvitie 26 P. 050 408 7759 Intialainen piispa Jacob Marineni vierailee Härmälän kirkossa perjantaina 9.5. klo 18. Tilaisuudessa ovat mukana mm. Mirja ja Risto Rautkoski sekä Anne Huhtala ja Gospel Grove . Järj. Tampereen eteläinen seurakunta, Tampereen Palatsi ry ja Agape Intia ry. Messu, 11.5. klo 10 Antero Eskolin, k. Markku Ylipää Messu, 18.5. klo 10 Satu SaarelaMajanen, k. Anssi Pyykkönen Suvivirren sunnuntain messu, 25.5. klo 10 Satu Saarela-Majanen, k. Katariina Vuorinen Helatorstain messu, 29.5. klo 10 Antero Eskolin, k. Markku Ylipää Messu, 1.6. klo 10 Jukka Lehto, k. Markku Ylipää

Autuas on janoinen

V

uorisaarnassa Jeesus sanoo todella näin ihmeellisesti: ”Autuas on janoinen.” Jos sinun on jano, etsi vettä ja juo. Jos tahdot tuulettaa, avaa ikkuna. Kuka tahtoo puhdistautua, hänen tulee peseytyä. Joka tahtoo peseytyä, hänen tulee riisuuntua. Jeesus sanoo myös: ”Etsikää, niin te saatte löytää.” Viime kesänä Harjun seurakunnan kappalainen Jukka-Pekka Ruusukallio puhui nuorille konfirmaatiokirkossa. ”Jeesus lupaa, että etsivä löytää. Etsikää siis. Jos tuntuu, ettei löydy, niin etsikää vaikka koko ikänne. Jos et ennen löydä, niin perillä ymmärrät.” Kylläinen, ravittu ja janonsa tyydyttänyt ei etsi. Janoinen etsii, etsivä löytää. Kristitty on etsijä. Psalmien kirjassa rukoilemme: ”Neuvo minulle tiesi, opeta polkusi.”

Yksi määritelmä kirkon tehtävästä on ”tuoda Kristus – Jumalan valtakunta – maan päälle meidän ihmiset kohdattavaksi.” Avata uskon ovi. Harjun seurakunnan toiminta-ajatus on: ” että Harjussa kasvaisivat ja kauaksi kantaisivat nämä kolme: usko, toivo ja rakkaus.” Uskon oven aukaisee Apostolien tekojen mukaan Jumala. (14:27). Ilmaisu on hieno, arvoituksellinen ja syvällinen. Ovesta käydään sisälle toiseen tilaan. Vähitellen selviää, mihin olen tullut ja missä olen. Sellainenkin jae Uudessa testamentissa on, että Jeesus seisoo ovella kolkuttamassa ja astuu sisälle ovesta, joka avataan. (Johanneksen ilmestyskirja 3:20). Toisessa Timoteuskirjeessä Paavali kehottaa uskovaa Timoteusta ”pyrkimään uskoon.”(2:22). Kirkkoisä Augustinuksesta tiedämme, että hänen elämänsä

KUVA: Hannu Jukola

VIINIKKA Viinikan kirkko Kaartotie 1 P. 050 371 7449 Tyhjän sylin messu, 8.5. klo 18 Maarit Kuusisto, Taru Varpenius, Eveliina Ruokola. Messu, 11.5. klo 10 Matti Etelänsaari, Maarit Kuusisto, k. Veikko Myllyluoma Hiljainen iltakirkko, 15.5. klo 19, Ismo Kunnas Messu, 18.5. klo 10, Ismo Kunnas, k. Helga Anttikoski, Picantus-kuoro, johtajana Emmi Kleemola Hiljainen iltakirkko, 22.5. klo 19, Ismo Kunnas Messu, 25.5. klo 10, Suvivirren sunnuntai, Antero Eskolin, Ismo Kunnas, k. Veikko Myllyluoma Messu, 29.5. klo 10, Jussi Mäkinen, Maarit Kuusisto, k. Veikko Myllyluoma, Kirkkokuoro Messu, 1.6. klo 10, Hiljaisuuden polun avaus, Maarit Kuusisto, Jussi Mäkinen, k. Veikko Myllyluoma Koivistonkylän seurakuntatalo Koivistontie 46 P. 050 436 5226 Israelilainen messu, 24.5. klo 16, Koivistonkylän srk-kodilla. Pastoreina Hannu Ruuskanen ja Jorma Satama. Musiikki Markku Ylipää ja kuoro, soololaulua mezzosopraano Mariam Men. SHALHEVETJAH-messu. Messun sävelmistö: Jaakov ja Ester Horesh Nekalan seurakuntatalo Kuoppamäentie 23 P. 050 364 2970 Iltamessu, 9.5. klo 18. Tule tekemään yhdessä messu, jossa on hyvä olla! Iltamessu on rento ja vapaamuotoinen messu, jossa jokaisella on mahdollisuus olla sitä tavalla tai toisella toteuttamassa. On myös mahdollisuus tulla ja levätä ja hiljentyä olematta aktiivinen. Iltatee nyyttäriperiaatteella.

Lahj oita l Hyv ankaa ien T eko Näsi Kaupalle jen linn , a Lue nkatu 26 li suur . ella sää: laka sydame uppa l.fi

3

Harjun seurakunnan kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen on innokas pyöräilijä, joka kulkee usein myös työmatkoja pyöräillen.

Kirkkopyöräily Pyhäjärven ympäri Leppoisa Kirkkopyöräily yhdistää liikunnan ja kulttuurin sunnuntaina 18. toukokuuta. Pyhäjärven maisemissa kulkeva 40 kilometrin reitti lähtee Keskustorilta ja kiertää Pirkkalan ja Nokian kautta takaisin Tampereelle. Matkalla pysähdytään Viinikan, Pirkkalan, Nokian ja Pispalan kirkossa vilvoittelemassa ja virkistäytymässä. Jokaisessa kirkossa on pientä ohjelmaa ja kevyttä purtavaa pyöräilijöille. Pyöräilemään lähdetään kello 12.30 Keskustorilta Vanhan kirkon edestä, Nokian kirkolta ja Pirkkalan kirkolta. Jokaisella kirkolla pidetään pieni matkaan siunaus ennen lähtöä. Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat ajaa

letkan edellä ja valittavana on useampia erivauhtisia ryhmiä. – Kirkkopyöräily sopii reittinsä ja luonteensa puolesta erityisen hyvin myös vähemmän pyöräilyä harrastaneille, kannustaa Timo Lampila Kaupin Kanuunoista. – Mukaan voi liittyä myös matkan varrelta ja kierroksen voi tehdä oman aikataulunsa mukaan. Kaikki kirkot ovat auki kello 12.30–17. Kirkkopyöräily on osa valtakunnallista pyöräilyviikkoa. Tapahtuman järjestävät Pirkkalan seurakunta, Nokian Seurakunta ja Tampereen seurakunnat yhdessä Ekokumppaneiden, Kaupin Kanuunoiden, Tampereen polkupyöräilijöiden ja Reilun kaupan kaupunki -hankkeen kanssa.

oli jatkuvaa uskon kauneuden etsimistä, kunnes hänen sydämensä löysi levon Jumalassa. Kristuksessa kaikki ihmissydämen kaipaus ja vaivannäkö saa täyttymyksensä. Usko kutsuu meitä kääntymään Jumalan antamaa valoa kohti. Emme hallitse valoa, mutta valo kutsuu seuraamaan.  Britt G. Hallqvist kirjoitti filosofi Sören Kierkegaadin ajattelun innoittamana runon, jonka Anna- Maija Raittila suomensi: ”Vain sydän auki, tiet löydät kätketyt. Lukkojen suojaan kuivut ja käperryt. Herrasi kanssa käy ulos vapauteen. Voima on siellä kätketty heikkouteen.” Veli-Pekka Järvinen Harjun kirkkoherra

Lielahden kirkko Ollinojankatu 2 P. 050 400 2108 Messu, 11.5. klo 12 Rainer Backström, Tarvo Laakso, k. Elina Peura Tapulinmäen tupa, 14.5. klo 11–13. Tuvassa voi tavata päivän vieraan, tuoda omaa ohjelmaa ja syödä keittolounaan (keitto ja kahvi 3 €). Tied. Ulla Pettinen 050 322 9973 ja  Riitta Laiho 041 548 0150 Messu, 18.5. klo 12, Aluekappalainen Rainer Backströmin lähtö ja -juhla. Rainer Backström, Martti Lammi, k. Tarja Laitinen. Scaramella nokkahuiluyhtye. Messun jälkeen kakkukahvit. Messu, 25.5. klo 12. Messun toimittaja Tarvo Laakso, Riitta Laankoski, k. Kauko Konttinen Iltamessu, 1.6. klo 18 Jukka-Pekka Ruusukallio, k. Janne Salmenkangas Pispalan kirkko Pispalan valtatie 16 P. 050 320 6331 Messu, 11.5. klo 11, Isosten siunaaminen. Messun toimittaja Pasi Hakkarainen, Mirella Lehtola, k. Tarja Laitinen Taizémessu, 11.5. klo 17 Messu, 18.5. klo 11, Luomakunnan sunnuntai, Markku Komulainen, Veli-Pekka Järvinen, k. Maiju Häyrynen, Eternitas -kuoro Varikkomessu, 18.5. klo 16 ja klo 18.30. sekä 1.6. klo 16. Kesäkuun messussa siunataan vuoden aikana syntyneet vauvat, uusiverso.fi Messu, 25.5. klo 11 Mirella Lehtola, Markku Komulainen, k. Janne Salmenkangas, Elina Peura Messu, 29.5. klo 11, Kristiina Hyppölä, k. Elina Peura Messu, 1.6. klo 11, Veli-Pekka Järvinen, Kristiina Hyppölä, k. Sanna Vihervirta Sururyhmä, 8.5. klo 18–19.30, Pispalan kirkon kirkontupa. ”Katsomme yhdessä eteenpäin Sinä läheistäsi sureva olet lämpimästi tervetullut sururyhmään. Illassa voimme jakaa kokemuksiamme menetyksestä samassa elämäntilanteessa olevien


4

SILTA 4/2014 KUVA: Uolevi Salonen

kanssa. Aloitamme illan kahvitarjoilulla, ilmoittautumista ei tarvita. Mukana vanhustyönohjaaja Maija Lehtonen ja pastori Riitta Laankoski. Raholan kerhohuone Jurvalankatu 4 Hartaus, 25.5. klo 16, pastori Riitta Laankoski Tesoman kirkko Tesomankuja 11 (Tesomankatu 6) P. 03 344 3148 Messu, 11.5. klo 10, Riitta Laankoski, teologiharjoittelija, k. Elina Peura. Messun jälkeen rukouspalvelija tavattavissa Naisten lenkkisauna, 13.5. ja 27.5. klo 17.30. Naiset ulos lenkille ja ylös saunan lauteille! Iltalenkki Tesomajärven ympäristössä reipashenkisessä naisporukassa. Yhteislähtö Tesoman kirkolta klo 17.30, sauna klo 18.30 alkaen. Matkaan mukaan lenkki­ vaatteet, pyyhe ja Raamattu. Tied. Jaana Rantakari, 040 763 5263 Aamumessu, 14.5., 21.5. ja 28.5. klo 8.30 Messu, 18.5. klo 10 Kristiina Hyppölä, Tarvo Laakso, k. Sanna Vihervirta. Messun jälkeen rukouspalvelija tavattavissa Messu, 25.5. klo 10 Veli-Pekka Järvinen, teologiharjoittelija Maarit Fagernäs, k. Sanna Vihervirta. Messun jälkeen rukouspalvelija tavattavissa Messu, 29.5. klo 10 teologiharjoittelija Maarit Fagernäs, Jukka-Pekka Ruusu­ KUVA: Pirjo Silveri

Nepalilainen juhla-ateria 27.5. klo 18 Lielahden kirkossa. Kirsti Kirjavainen (kuvassa vasemmalla) ja Mandira Awele kertovat dalitien asemasta Nepalissa. Voit pukeutua iltaan teeman mukaisesti. Tulot illasta Harjun seurakunnan Nepalin kummilapsille. Ilm. 23.5. mennessä marja.oksanen@evl.fi, p. 040 8048152

Harjun kappalaisen Rainer Backströmin lähtösaarna ja eläkkeellelähtöjuhla Lielahden kirkon messussa 18.5. klo 12.

kallio, k. Sanna Vihervirta. Messun jälkeen rukouspalvelija tavattavissa Messu, 1.6. klo 10 Messun toimittaja Riitta Laankoski, Jukka-Pekka Ruusu­ kallio, k. Elina Peura Lamminpään hautausmaa Rauhantie 21 P. 03 344 0166 Kunniakäynti sankarihaudalla, 18.5. klo 12 Kristiina Hyppölä, k. Sanna Vihervirta Muualla Anna ja Arvo -kahvila, 20.5. klo 13–14.30, Raholan Kotilinna, Senioreiden yhdessäoloa ohjelman kera Tonava kaunoinen, Maaria Rautio. Ohjelmassa: kahvit, yhteislaulua, hartaus, keskustelua, tuolijumppaa, yhdessäoloa, ym. Ohjaajina vapaa­ ehtoiset Marja Koivisto ja Maaria Rautio. Anna ja Arvo-projekti

AITOLAHTI Aitolahden kirkko Jenseninkatu 4 p. 03 362 0155 Messu, 11.5. klo 10, 3. sunnuntai pääsiäisestä. Juha Vuorio, Miia Moilanen

ko Kaipaa vätke autosi oa? huolt

7, nkatu Rasula isissa! vehma

Öljynvaihdot + suodatin alkaen 10 € L (*hinta sis. työt) Henkilöauton käsinpesu + vahaus 53 € Henkilöauton käsinpesu 23 € Rasulankatu 7, HALLI 8, Tampere • p. 0400 497 294 Edulliset huollot ja korjaukset autoihin M-Huoltamolla. Käyttämällä palveluitamme autat nuoria työllistymään! HuoLLoT • koRjAuksET • REngAsTyöT • kEvyET sIsäsIIvouksET

Messu, 18.5. klo 10, 4. sunnuntai pääsiäisestä. Kaisa Yrjölä, k. Jussi Kauranen Messu, 29.5. klo 10, Helatorstai, pastori Pekka Luukkala, Miia Moilanen Messu, 1.6. klo 10, 6. sunnuntai pääsiäisestä. Terttu Haikka, Miia Moilanen Aitolahden vanha kirkko Aitoniementie 268 P. 03 360 0373 Juhlamessu, 25.5. klo 10, 5. sunnuntai pääsiäisestä. Juha Vuorio, Miia Moilanen, Aitotahti-kuoro, Saara Väänänen, huilu, Lotte Nyberg, trumpetti, Lila Arha, viulu, Ulla-Riikka Kuisma, sello. Messun jälkeen seurakuntajuhla ja ruokailu Aitolahden kirkolla. Bussi­ kuljetus Linnainmaan marketeilta Atanväylä-Nikinvälän kautta vanhalle kirkolle ennen messua ja messun jälkeen kirkolle Atalan seurakuntakoti Pulkkakatu 6 P. 050 599 7344 Löydä Elämä -ilta, 18.5. klo 17. Jumalan käytössä, Ritva ja Kari Mikkonen, Jaakko Niemi, MOT-musiikkiryhmä, rukouspalvelua Jumalan kämmenellä -ilta, 21.5. klo 18–19.30. Yhteinen ilta lapsille ja koko perheelle jatkuen ke parittomilla viikoilla. Luojaa kesästä kiitän, Leena Katriina Leppänen. Tied. diakoniatyön­tekijä Anna Henriksson p. 050 527 9932 MESSUKYLÄ Messukylän kirkko Messukylänkatu 54 P. 050 599 8215 Messu, 11.5. klo 10 Jorma Kantola, Tuula Haavisto, k. Markku Haavisto Kaatuneitten muistopäivän messu, 18.5. klo 10 Juha Lankinen, Jorma Kantola, k. Petri Karaksela, Kirkkokuoro.

Seppeleenlasku sankarihaudalla, puhe rehtori Sami Nykänen Messu, 25.5. klo 10 Anne-Maarit Rantanen, Janne Häkkinen, k. Heikki Hinssa, Piccolon kamarikuoro Helatorstain sanajumalanpalvelus, 29.5. klo 10 Juha Lankinen, Jarkko Vikman, k. Petri Karaksela, rippikoulujen isosten siunaaminen Messu, 1.6. klo 10 Juha Lankinen, Kaisa Yrjölä, Heikki Hinssa Messukylän vanha kirkko Kivikirkontie 2 P. 050 599 8215 Kivikirkon messu, 1.6. klo 18 Touko Hakala, k. Hanna Kataja Takahuhdin seurakuntatalo Tanhuankatu 40 P. 03 365 2965 Pappilan puutarhajuhla, 27.5. klo 18 Mukana mm. Tansanian lähetit Katri ja Visa Kuusikallio. Lapsille omaa ohjelmaa. Tarjolla munkkeja, kahvia, mehua. Makkaranpaistoa poutasäällä. Arpajaiset. Pihamaalla vierailee kilttejä alpakoita…saa silittää... Uudenkylän seurakuntatalo Ali-Huikkaantie 13 P. 050 360 5924 Jeesuksen jalanjäljissä – opetusta Vuorista, 11.5. klo 17–19. Autuaita ovat rauhantekijät. Iltamessu, 18.5. klo 17 Kaisa Yrjölä, pyhäkoulu (3+), varkkikerho, iltapala. Jeesuksen jalanjäljissä – opetusta Vuorista, 25.5. klo 17–19. Vainottuja vanhurskauden vuoksi. Kaukajärven seurakuntatalo Keskisenkatu 20 P. 040 804 8650 Piirien yhteinen kevätjuhla, 12.5. klo 12 ”Liput liehuen kesään” Messu, 18.5. klo 12 Touko Hakala, k. Hanna Kataja

Vain muutos on pysyvää

K

atsoipa valtion virkamies oikeudekseen määritellä missä Suvivirttä ei saa laulaa ja jos kuitenkin lauletaan, montako säkeistöä. Onneksi ministeri korjasi tuon kannanoton. Elämme aikaa, jossa kirkon ja kristillisen uskon tavat ja perinteet ovat joutuneet suurennuslasin alle. Ei tarvitse olla kummoinenkaan profeetta veikatakseen, että samansuuntaisia irtiottoja tehdään tulevaisuudessakin. Ne murentavat – jonkun mielestä oikeutetusti – kirkon ja kristillisen uskon asemaa yhteiskunnassamme ja tavallisen ihmisen elämässä. Elämme mielenkiintoisia muutoksen aikoja. Toisaalta tiedämme, että kristillinen usko leviää kovalla vauhdilla Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Sielläkin eletään mielenkiintoisia muutoksen aikoja, ihmiset astuvat pimeydestä valoon. Messukylän seurakunnan lähetysväki keskusteli kuukausi sitten, miten voimme tehostaa lähetystyön tukemista. Tarkoitimme tuolloin lähetystyötä

kaukaisissa maissa, mutta ehkä entistä lähempänä on aika, jolloin kotimaastamme tulee lähetystyön kohde? Organisaatiossa tapahtunut hallinnollinen ratkaisu synnytti uuden Messukylän seurakunnan. Seurakunnan työ on jatkunut suunnitellusti, ikään kuin muutosta ei olisi ollutkaan. Yhteisissä neuvotteluissa on kuitenkin havaittu monia työn ja toimintojen kehittämismahdollisuuksia ja monenlaisen yhteistyön tehostamisen tarvetta yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa. Sunnuntaina 25. toukokuuta saa luvan kanssa laulaa Suvivirttä kaikissa Messukylän seurakunnan kirkoissa. Aitolahden lähikirkossa järjestetään samaisena pyhänä koko seurakunnan kevätjuhla, jonne olet lämpimästi tervetullut. Siunattua suvea! Juha Vuorio Messukylän kirkkoherra


SILTA 4/2014

Levonmäen seurakuntakoti Hikivuorenkatu 63 P. 050 430 4751 Perhemessu, 25.5. klo 15 Touko Hakala, k. Hanna Kataja Linnainmaan seurakuntakeskus Korpikodinkatu 2 P. 03 363 3123 Piirien kevätjuhla, 21.5. klo 11.30 ”On ilo, ilo, ilo olla yhdessä…” Juhlassa mukana Ritva Fabrin, Sisko-Helena Miettinen ja Tuija Vähäoja. Messu, 25.5. klo 12 Juha Lankinen, k. Petri Karaksela. Muut Kesäkirkko, 3.6. klo 13, Ylisenkatu 6. Virpi Pohjanen, Merja Mäkisalo, Heikki Hinssa Kesäkirkko, 4.6. klo 18, Lahdensivun koti, Jaakonmäenkatu 5. Anne-Maarit Rantanen, Hanna Kataja, HuikkaanRuotulan omakotiyhdistys.

TEISKO Teiskon kirkko Teiskon kirkkotie 114, 34260 Terälahti P. 040 558 0137 Messu, 11.5. klo 10, 3. sunnuntai pääsiäisestä. Tero Matilainen, Tuuli Muraja Messu, 18.5. klo 10, 4. sunnuntai pääsiäisestä. Kaatuneitten muistopäivä, Hannele Juutinen, k. Saija Siuko. Kunniakäynti sankarihaudalla. Teiskon srk-kodilla kirkkokahvit Messu, 25.5. klo 10, 5. sunnuntai pääsiäisestä. Suvivirren sunnuntai, Hannele Juutinen, Tuuli Muraja. Isosten tehtävään siunaaminen Messu, 29.5. klo 10, Helatorstai. Tero Mati­lainen, Hannele Juutinen, Tuuli Muraja. Vapaaehtoisten kiitosjuhla, Teiskon srk-kodilla kirkkokahvit

Kuva: Hannu Jukola

Muun muassa Merja Mäkisalo (vas.), Jukka Uotila, Juha Vuorio, Satu Turunen, Olavi Heino ja Jyri Luotonen kokoontuivat pohtimaan uuden Messukylän seurakunnan lähetystyön tulevaisuutta.

Messu, 1.6. klo 10, 6. sunnuntai pääsiäisestä. Tero Matilainen, Tuuli Muraja Hautojen hoitopäivän hartaus, 4.6. klo 11, Tero Matilainen, Tuuli Muraja. Kukka- ja taimimyyntiä sekä Marttojen kahvio Teiskon kirkon parkkipaikalla Naisten lenkki ja saunailta, 19.5. klo 18. Omin eväin. Lisät. Pirjo Torikka p. 050 563 3724 Huom! Ilkon kurssikeskuksessa Kämmenniemen kerhohuone Kämmenniemenkatu 46 P. 050 410 9979 Avoin Raamattupiiri, 8.5. klo 18.30 ryhmätila. Tied. TM Pihla Rapola p. 040 595 8412 Miesten saunailta, 15.5. klo 18.30, ryhmätila. Omat saunaeväät mukaan. Saarentuvan kevään viimeinen kokoontuminen, 21.5. klo 10–13.30, Saarentuvan kevään viimeinen kokoontuminen ”Jo joutui armas aika ja suvi suloinen...” Teiskon seurakuntatalo Teiskon kirkkotie 113, 34260 Terälahti P. 050 323 6776 Yhteisvastuukerääjien kahvi- ja palautekeskustelutilaisuus, 13.5. klo 18 Muualla Joukontupa, 13.5. klo 13–14.30, Kotilinnasäätiön kerhohuone, Joukontupa, Ullakonvainio 5. Ulkoilun ja makkaranpaiston merkeissä Ehtoollishartaus ja kahvit, 27.5. klo 13, Kotilinnasäätiön kerhohuone Lähetyksen rukousryhmä, 26.5. klo 19, Ylä-Sääksi, Sääksniementie 118 A

Lähetystyö yhdistää Messukylässä Vahva lähetystyön perinne yhdistää Messukylän seurakunnan lähikirkkoja. Se huomattiin, kun joukko Messukylän, Aitolahden ja Teiskon lähetysväkeä kokoontui pohtimaan lähetystyön tulevaisuutta. Kaikissa lähikirkoissa lähetystyön lähtökohtana ovat nimikkosopimukset järjestöjen kanssa. – Teiskossa lähetystyö on perinteisesti ollut koko seurakunnan yhteinen juttu, jossa vapaaehtoisilla on iso rooli. Kylillä toimii kuusi lähetyspiiriä, jotka valmistavat käsitöitä myyjäisiin ja keräävät varoja monin tavoin, kertoi pitkään lähetyssihteerinä toiminut Elina Tarkkala. Päätapahtuma on perinteiset lähetysjuhlat, jotka järjestetään 24.8. Teiskon kirkolla. Myös Aitolahden lähetyspajan tuotteet ja tapahtumat tuovat tuloja lähetystyölle. Lähetysrenkaan avulla nimikkolähetteihin pidetään tiiviisti yhteyttä. – Lähetystyön tulisi toimia läpäisyperiaatteella niin, että kaikki työmuodot olisivat mukana. Siten saisimme myös lapset, nuoret ja perheet syttymään lähetystyöhön. Tulevaisuutta ovat vapaaehtoisten vastuun lisääntyminen ja projektit, pohti Aitolahden lähetystyön vastuuryhmän puheenjohtaja Jukka Uotila. Läpäisy toimii jo Messukylässä, sillä lähetyssihteeri Merja Mäkisalon mukaan

suurin osa lähetystyöstä tehdään yhdessä muiden työmuotojen kanssa. – Esimerkkinä ovat Pappilan puutarhajuhlat, jonka järjestämiseen osallistuvat lähetyksen ohella varhaiskasvatus, nuorisotyö ja diakoniatyö. Työtä tehdään myös seurakunnan ulkopuolella. Lähetyssihteeri on muun muassa käynyt pitämässä kansainvälisyyskasvatusta koululaisille. Uusia ajatuksia iltaan toivat Suomen Lähetysseuran palvelupäälliköt Riitta Sandberg ja Matti Huotari, jotka esittelivät uutta lähetystyön palvelusopimusta. Messukylän kirkkoherra Juha Vuorio piti illan antia innostavana. – Lähetys on aktiivisten ihmisten asia, ja tämä oli hieno yhteinen aloitus. Lähetystyön tulevaisuutta voidaan ryhtyä pohtimaan syksyllä, kun seurakunnan rakenne on saatu valmiiksi. Vuorion mukaan iso keskustelunaihe ovat lähetysrahat ja niiden jakautuminen pienten ja isojen lähetysjärjestöjen sekä kansainvälisen diakonian kesken. Pappilan puutarhajuhlat 27.5. klo 18 Takahuhdin seurakuntatalolla. Lue lisää tapahtumaliitteestä s. 4.

KALEVA Kalevan kirkko Liisanpuisto 1 P. 040 804 8774 Messu 4.5. klo 10, Tapio Virtanen, Harri Luoma, musiikki Kari Nousiainen sekä kamarikuoro Picantus Jumalan kämmenellä -perhepyhäkoulu Kalevan kirkon seurakuntatiloissa klo 17.30–19, ke 6.5. ”Hyvä paimen”, 20.5. ”Kiitos kaikesta minkä loit”, 3.6. ”Emme ole yksin”. Yhteinen ilta lapsille ja heidän perheilleen. Kirkkohetki, askartelua, temppuilua ja leikkiä, maksuton iltapuuro. Tied.: Jyrki Pikkarainen 050 326 2388. Messu 11.5. klo 10, Veli-Pekka Ottman, Elina Rautavirta, musiikki Eliina Somppi ja Kari Nousiainen Messu 18.5. klo 10, Minna Rahko, Veli-Pekka Ottman, musiikki Eliina Somppi ja Kari Nousiainen Messu 25.5. klo 10, Jukka Kuusisto, Tapio Virtanen, musiikki Eliina Somppi Messu 29.5. klo 10, Elina Rautavirta, Harri Luoma, musiikki Anna Arola Messu 1.6. klo 10, Tapio Virtanen, Elina Rautavirta, musiikki Henri Hersta

Lapinniemen kappeli Lapinniemenranta Jumalanpalvelus 4.5. klo 12, Tapio Virtanen, Kari Nousiainen Messu 11.5. klo 12, Veli-Pekka Ottman, Kari Nousiainen Jumalanpalvelus 18.5. klo 12, Minna Rahko, Eliina Somppi Jumalanpalvelus 25.5. klo 12, Jukka Kuusisto, Eliina Somppi Näkövammaisten toimintatila Myötätuuli Ilmarinkatu 10 Hyvän mielen kerho mielenterveyskuntoutujille, 7.5. ja 21.5. klo 13–14.30. Tied. Heli Haavisto, p. 050 571 3106. PYYNIKKI Aleksanterin kirkko Pyynikin kirkkopuisto P. 040 804 8764 Ehtoollishartaus, 8.5. klo 17 Sami Uusi-Rauva Messu, 11.5. klo 10 Sami Uusi-Rauva, Sanna Toivola, Katariina Vuorinen Aamumessu, 14.5. klo 7.15 Päivi Repo Ehtoollishartaus, 15.5. klo 17 Merja Halivaara Messu, 18.5. klo 10, Ari Rantavaara, Säde Siira, k. Katariina Vuorinen Ehtoollishartaus, 22.5. klo 17 Ari Rantavaara Messu, 25.5. klo 10, Olavi Salminen, Säde Siira, k.. Katariina Vuorinen Messu, 29.5. klo 10, Nuorten aikuisten kirkkopyhä. Marko Huhtala, Timo Pöyhönen Messu, 1.6. klo 10 Ari Rantavaara, Sami Uusi-Rauva Rukouksen ja ylistyksen ilta, 4.6. klo 18.30 Pyynikin kirkontupa Mustanlahdenkatu 21 A Kirkontuvan toimintaa klo 10 kahvit, klo 11 ohjelma, aamunsana, klo 12.30 lounas Lisät. p. 040 804 8771 tai keittiö 040 804 8772 9.5. Markku ja Heli Rinta laulavat kitaran säestyksellä. Hyvää äitienpäivää! 12.5. lauletaan yhdessä Maija-Stinan kanssa 13.5. Mika Waltarin Uskon kilvoitus, Antti Punkari 14.5. Mitä taide minulle merkitsee? Aulis Raunio 19.5. vohvelikahvit, tuolijumppaa 20.5. Ortto- kenkä, kenkämallistojen esittelyä 23.5. Vieraana laulukuoro Viestiveljet 26.5. matkailu avartaa, Jaakko Kentta 28.5. Lahja Viljanen kevät-kesärunoja 2.6. olotupapäivä, Astu Suveen kesä­ juhla Vanhassa kirkossa ja Laikunlavalla klo 10–14 3.6. Klo 10 aamukahvit Amurin helmessä. Klo 11 jumppahetki ulkoilun merkeissä 4.6. Klo 11 kuunnellaan ja arvaillaan lintujen ääniä Rukouksen ja ylistyksen ilta, klo 18.30 14.5., 21.5. ja 28.5. TUOMIOKIRKKO Tuomiokirkonkatu P. 040 804 8765 Messu, 11.5. klo 10, 3. sunnuntai pääsiäisestä, Äitienpäivä – Jumalan kansan koti-ikävä, Mari Korhonen-Hieta, Antero Niemi, urkuri Henri Hersta Messu, 18.5. klo 10, 4. sunnuntai

5


6

SILTA 4/2014

Keskusta ilman kirkkoja?

M

itä olisi kotikaupunkimme keskusta ilman kirkkoja? Jotain puuttuisi. Puuttuisi iso osa kaupunkimme historiaa. Puuttuisi iso osa kulttuuria. Puuttuisi paikka, johon voi astua sisään istumaan, katsele­maan, olemaan hiljaa, sytyttämään rukous­ kynttilän. Puuttuisi paikka, johon tulla koulun kevätkirkkoon, messuun, ehtoolliselle, häihin, konserttiin, puhumaan työntekijälle tai kirkon päivystäjälle. Jos keskustassa ei olisi kirkkoja, puuttuisi jotain, mikä kannattelee ja antaa tukea ja turvaa muutosten keskellä. Onneksi on kirkkoja. Jokainen niistä välittää omalla tavallaan kuvaa ihmistä ra-

kastavasta Jumalasta. Jokainen kirkko on ihmistä varten. Tuomiokirkko on haavoittuneen enkelin kirkko. Sinne ihminen tulee siipien suojaan, pois pahan ulottuvilta. Kalevan kirkko on särkyneen ruo’on kirkko. Siellä auringon valo heijastaa Jumalan valoa ja avaruutta. Sitä, joka ei koskaan katoa. Aleksanterin kirkko kurottaa kohti taivasta, kohti pyhää, Jumalan luo. Sitten kun astuu sisään Avoimeen kirkkoon, kohtaa hymyilevät kasvot, jotka toivottavat tervetulleeksi. Siellä voi olla hiljaa tai osallistua päivittäiseen rukoushetkeen. Keskustorin Vanha kirkko on nähnyt ja kokenut kotikaupunkimme vaiheet.

Kuva: Hannu Jukola

Olli Hallikainen kutsuu tamperelaisia jumalan­palvelukseen ja Suvivirsi-piknikille 25. toukokuuta.

Suuri Suvivirsi-piknik Tuomiokirkon puistossa – Eväskori kainaloon, viltti pyörän tarakalle ja sitten vain kohti Tuomiokirkon puistoa, kutsuu tuomiorovasti Olli Hallikainen kaupunkilaisia Suvivirsi-piknikille. Suuri Suvivirsi -piknik levittäytyy Tuomiokirkon puistoon sunnuntaina 25. toukokuuta kello 11.30 heti jumalalanpalveluksen jälkeen. Tapahtumassa lauletaan Suvivirttä ja muita kesäisiä lauluja Manse-rokkareiden johdolla. Laulattamassa ovat Costi Hautamäki, Mikko Alatalo sekä Hauli Bros -yhtye. Säestyksestä huolehtii kanttori Sanna Vihervirta. Lapsille iloa tuo Taika-Petteri.

Omien eväiden lisäksi tarjolla on grillimakkaraa, pullaa ja kahvia. Vapaaehtoinen pulla- ja makkaramaksu kerätään Kirkon Ulkomaanavulle. – Suvirsi-piknik on samalla uuden Tuomiokirkkoseurakunnan tervetulojuhla, iloitsee Hallikainen. Suvivirsi-piknik on osa Kirkon Ulko­ maan­avun Suvivirsi-kampanjaa, jolla tuetaan kehitysmaiden lasten ja nuorten koulutusta. Suvivirsi-piknikin lisäksi kaikissa Tampereen seurakuntien jumalanpalveluksissa lauletaan Suvivirsi 25. toukokuuta.

Kun maailma ja elämä muuttuvat, kirkko tuo näkyvää todellisuutta syvempää turvaa. Finlaysonin kirkossa voi nähdä menneiden sukupolvien työn jäljen. Siellä voi aistia Finlaysonin tehtaan väen rukoukset oman elämän ja läheisten puolesta. Siellä voi eläytyä Raamatun kertomuksiin Lasten katedraalin nukkealttarien äärellä.

misen itkua. Hän iloitsee ja nauraa ihmisen naurua. Kirkko on rakennus, mutta se on myös yhteisö. Se elää jäsenissään. Kirkko on siksi, että usko, toivo ja rakkaus antaisivat perustan ja tarkoituksen elämään – tähän ja tulevaan. Astu siis sisään kirkkoon. Kirkkojen aukioloajat löydät seurakuntien kotisivuilta.

Kirkot ovat ihmistä varten. Ne ovat rukouksen paikkoja. Ne ovat Jumalan kohtaamisen paikkoja. Kirkosta lähdetään ulos keskelle elämää. Sielläkin Jumala on. Hän kulkee arjessa ihmisen rinnalla. Kristus itkee ih-

Olli Hallikainen tuomiorovasti, Tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra

pääsiäisestä – Taivaan kansalaisena maailmassa. Asko Peltonen, Olli Hallikainen, urkuri Henri Hersta, laulu Tuomas Laatu. Pirkanpojat A-kuoro, joht. Jouni Rissanen. Asko Peltosen lähtö ja kahvit messun jälkeen Messu, 25.5. klo 10, 5. sunnuntai pääsiäisestä – Sydämen puhetta Jumalan kanssa. Suvivirren sunnuntai, Hilkka Olkinuora, Olli Hallikainen, urkuri Henri Hersta. Tuomiokirkon kuoro, joht. Tuomas Laatu Messu, 1.6. klo 10, 6. sunnuntai pääsiäisestä – Pyhän Hengen odotus. Olli Hallikainen, Amélie Liehrmann, urkuri Tuomas Laatu, kamarikuoro Cantionale

Pyynikki församlingshem Kisakentänkatu 18 Gudstjänst/Högmässa varje söndag kl 10.30. För annan verksamhet eller eventuella ändringar se vårt program­ blad som finns bl.a. i församlingshemmet, Kyrkpressen, vår webb-sida www.tampereenseurakunnat.fi/ svenska eller ring 040 804 8150.

Seurakuntien talo Näsilinnankatu 26 P. 03 2190 111 Heti-hengellinen tiistaikerho, 13.5. klo 13–14.30, Emmaus. Amélie Liehrmann: Kesän koittaessa Ikäihmisten virkistyspäivä ke 25.6. klo 9-16 Ilkossa. Ohjelmassa hyvää, rentouttavaa yhdessäoloa ja maittavaa ruokaa kauniissa Kangasalan maisemissa. Hinta 25 € sis. matkat, kahvit, ruoat ja monipuolisen ohjelman. Lisät. ja ilm. 30.5. mennessä Minna Sormunen p. 050 518 4683

ETSIJÄT JA EPÄILIJÄT Seurakuntien talo Näsilinnankatu 26 joka toinen keskiviikko klo 17–19 kokoustila Emmauksessa Ryhmä etiikasta, elämästä ja uskosta kiinnostuneille 7.5. Miksi kirkkoon liitytään? 21.5. Kevätkauden päättäjäiset. HUOM! 21.5. kokoontumispaikkana kokoustila Antiokia (2.krs). Lisät. Ville Aalo p. 050 468848, ville.aalo@evl.fi

DEUTSCHER GOTTESDIENST Am 11.5 um 15 Uhr im Gemeindehaus von Pyynikki. K.+M. Röker

ENGLISH SERVICE the Old Church, Keskutori P. 040 804 8766 English Service in the Old Church every Sunday at 4pm Sunday School for kids, coffee social for everyone. Welcome! 11.5. Rev. Ville Aalo 18.5. Rev. Risto Korhonen 25.5. Rev. Ville Aalo 1.6. Rev. Tuomas Mäkipää from the Anglican Church in Finland

YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ / TOIMINNALLISET TAPAHTUMAT

ILKON KURSSIKESKUS Ilkontie 8–10, Kangasala p. 040 804 8008 ilkko@evl.fi Ilkon NaMien Talkoopäivä, 27.5. klo 9–17, Naisille ja miehille mielekästä tekemistä Ilkon kurssikeskuksen hyväksi. Kaikille käsille ja persoonille iästä riippumatta mukavaa sekä hyödyllistä tekemistä maan mainiossa seurassa halonhakkuusta liukumäen jäädytykseen, somistamisesta verhojen ompeluun ja maton kutomisesta seinän maalaamiseen.  Talkootyöt tehdään Ilkon henkilökunnan opastuksella ja avustuksella. Palkkana ateriat ja sauna sekä hyvä mieli. Päivään saa tulla ja poistua oman aikataulun mukaan. Naisten Teematiistai, 27.5. klo 18–20, Hengellinen kohtaamispaikka naisille. Keskustelemme Jeesuksen vertauksista. Apostolien teot, luku 21. Vapaaehtoinen kahvimaksu ohjataan Helsingin uudelle Lastensairaalalle. Lopuksi pääsee nauttimaan Lampi­ saunasta ja Lammen ihanuudesta. 


SILTA 4/2014

Gud vandrar med oss på svenska

H

ej! Jag är Kim, kyrkoherde i Tammerfors svenska församling. Församlingen finns till för att Du bor här i Tammerfors nejden. Jag vet, att man inte kan leva på svenska i Tammerfors, men många upplever att det är viktigt, att få tala, tänka och lyssna på det goda budskapet på sitt eget modersmål. Tammerfors svenska församling har 917 medlemmar. Du kanske är en av dem, eller så hör Du av någon anledning till en av de fyra finska församlingarna här i Tammerfors. Eller kanske Du som jag, bor utanför stadens gränser och inte därför kan vara medlem i vår församling. Hur som helst, så är Du välkommen att delta i församlingens liv. Gudstjänsten, Mamma, pappa, barn gruppen, Amen – bastukvällen för män, diskussionsgruppen Skriba för vuxna, Diakonikretsen, Tisdagsklubben för skolelever – i allt detta är Du välkommen att delta. Dop, vigslar, jordfästningar, händelser under olika skeden i livet får vi uppleva på vårt eget modersmål. Vi svenskar här i Tammerfors är en liten minoritet som samarbetar på många fält. Kantor Paula, diakon Essi, ungdomsarbets-ledare Leppis, barnledare Pi, församlingssekreterare Paula och jag, vi finns alla till för Dig. Du hittar oss och vårt månadsprogram på nätet på adressen: www.tampereenseurakunnat.fi/svenska Jag hoppas vi kan träffas i olika sammanhang och önskar Dig Guds rika välsignelse på Din livsstig. Vi ses o hörs! Kim Rantala kyrkoherde Tammerfors svenska församling

MUMMON KAMMARI – Vapaaehtoisen vanhustyön keskus – Kyläpaikka kaikenikäisille Otavalankatu 12 A Mummon Kammari Toimisto p. 03 219 0455 ma klo 9–17, ti–to klo 9–14. www.mummonkammari.fi Vapaaehtoisen vanhustyön AVUNVÄLITYS p. 03 219 0711 arkisin, lääkäriin saatot ja muut kertaluonteiset avunpyynnöt klo 9–11, muut klo 13 asti. Muistojen Kammari, Kyläpaikka ja Mummon Lahjapuoti avoinna toukokuussa ma klo 10–18, ti–to klo 10–14. Leskien klubi -kahvila 4.5. ja 28.5. klo 10–12. Vapaaehtoisten auttamistyön tueksi ma 5.5.klo 17: Kun vanhus ottaa puheeksi kuoleman, Mika Kallunki. Aamukahvivieras ke 7.5. klo 11: Näyttelijänä eläkkeellä, näyttelijä Tuija Vuolle. Miesten pannariaamu to 8.5. klo 11. Tervetuloa tutustumaan vapaa­ ehtoiseen vanhustyöhön! Päivähartaus ja toivevirret torstaina 8.5. klo 12 rovasti Olavi Salminen Perehdytyskurssi vapaaehtoiseen vanhustyöhön to 8.5. klo 13–15 jatkuen to 13.5. Seuraava kurssi ma 12.5. klo 17–19 jatkuen ma 19.5. Koko kaupungin kevätjuhla, Mummon Kammarin 25-vuotissyntymä­ päiväjuhla Tuomiokirkossa torstaina 15.5. klo 15. Astu Suveen – päivä ma 2.6. Jo joutui armas aika – musiikkihartaudet

7


8

SILTA 4/2014

Vanhassa kirkossa klo 10 Ilkka Hjerppe ja Maija-Stiina Uotila, klo 12 Tuomas Laatu ja Stephen Evans ja klo 14 Jaakko Kentta, Veikko Rantalainen ja MaijaStina Uotila. Järj. Elonpolkuja-verkosto.

MUSTA LAMMAS Päivätoimintakeskus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille Pellavatehtaankatu 17 G, p. 03 389 1841. Avoinna ma–to klo 7.30–13, pe klo 7.30–11.30. Puuro ma–to 9–11 Pullakirkko perjantaisin klo 9.30–10.00. Tarjolla leipää ja kahvia. 9.5. Eurooppa-päivä. Antti Kulmala 16.5. Jukka Kuusisto 23.5. Kari Kuusisto

MYÖTÄTUULI Yhteinen vammaistyö P. 050 413 1909 Iidesrannan seurakuntakoti, Iidesranta 5

KUVA: Hannu Jukola

Aurinkoklubi tiistaina 13.5. klo 17–19 tied. Paula Kontro 050 343 3118 Näsin Sali, Näsilinnankatu 26 Tanssia, laulua, naurua-juhla La 17.5. klo 13–15. Lyhyt lattaritanssi­ ohjaus, laulatusta, mahd. tutustua pyörätuolitanssiin. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu Kuurojentyö Tuomiokirkko, Tuomiokirkonkatu Pe 16.5. klo 20 Viittomakielinen iltamessu ja teetarjoilu kuurojen kulttuuripäivillä ”Riko rajojasi” Myötätuuli, Ilmarinkatu 10 AVOIN KESÄKAHVILA 5.6.–19.6 torstaisin klo 10–13 Näkövammaistyö Myötätuuli, Ilmarinkatu 10 To 8.5. klo 13 Helene Schjerfbeckin elämä ja taide, Marja-Leena Pukema Ke 14.5. klo 13 Miestenpiiri Myötä­ tuulessa ja torikahvit, mukana Mikko Voutilainen To 15.5. klo 13 Romanien tavat ja kulttuuri.Ramona Nyman-Grönfors To 22.5. klo 13 Kevätjuhla ja –konsertti, keitto- ja kahvitarjoilu, k. Hanna Kataja AVOIN KESÄKAHVILA MYÖTÄTUULESSA 5.6.–19.6 torstaisin klo 10–13, ohjelmassa mm. sanaa ja säveliä, lehdenlukua, asiointimahdollisuus mm.torilla, kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa

Järj.Harjun srk/ystävyysseurakunta­ toimikunta Retki Tykkimäelle 17.5. klo 8–20, Koko perheen retki Tykkimäelle toukokuussa Lisät. ja ilm. sivulla www.tampereenseurakunnat.fi/ tykkimaki Retkestä ei lähetetä erillistä retkikirjettä, vaan ajankohtainen tieto päivitetään nettisivulle.

RETRIITIT Ikaalisten Metsäkestilässä Hiljaisuuden retriitti 23.–25.5. Ohj. Anneli Tirkkonen ja Terhi Törmä. Hinta 100 €. Ilm. p. 044 786 8056, anneli.tirkkonen@evl.fi tai terhi.torma@evl.fi Helatorstain hiljaisuuden päivä 29.5. Ohj. Liisa Erkiö ja Liisa Nieminen. Hinta 40 €. Ilm. p. 050 523 2104, liisa.erkio@saunalahti.fi Helluntain hiljaisuuden retriitti 6.–8.6. Ohj. Pirkko Raipala ja Harri Virtanen. Hinta 100 €. Ilm. p. 040 745 3393.

NUORET AIKUISET/ Uusi Verso

Tänne menisin Raimo Pohjanniemi eläkkeellä oleva opettaja – Suvivirren laulamiseen liittyneestä kohusta johtuen ehdotan, että kaikki, joilla ei ole mahdollisuutta laulaa virttä koulun kevätjuhlassa, osoittaisivat kannanottonsa kohuun menemällä messuun Suvivirren sunnuntaina 25. toukokuuta. Virttä lauletaan kaikissa Tampereen seurakuntien jumalanpalveluksissa. – Myös Tuomasmessua suosittelen etenkin ensikertalaisille. Tuomasmessua vietetään 18. toukokuuta kello 18 Aleksanterin kirkossa. – Lapsiperheille sopivista tapahtumista valitsisin koko perheen retken Torpalle 29. toukokuuta. Retki on mukava, toiminnallinen ulkoilupäivä Torpan kurssikeskuksen upeissa maisemissa Siivikkalassa. Ohjelmassa on makkaranpaistoa, räiskäleitä, saunomista, liikuntaa ja muuta mukavaa. Lähtö on kello 14 Hervannan kirkolta ja Pelipuiston seurakuntakodilta, paluu Hervantaan kello 18.30. Raimo Pohjanniemi haluaisi kuulla, mitä seurakuntien tapahtumia Peltolammilla asuva Marjaana Ruuttunen suosittelisi kesäkuussa.

RETKET/MATKAT Seurakuntaretki merimaisemiin 22.–24.7. Ouluun, Hailuotoon, Oulunjoessa olevalle Turkansaarelle. Lähtö Keskustorilta Vanhalta kirkolta klo 7.30. Hotellimajoitus 2hh, puolihoito, matkat ja opastukset 250 €. Tied. ja ilm. viim. 23.5. mennessä. Antti Punkari p. 050 525 8536 tai Elvi Koskinen p. 050 337 1728. Järj. Tuomiokirkkosrk/ Pyynikki Matka Napapiirille. Luosto, Pyhätunturi 6.–10.8. Majoitus Norvajärven leirikeskuksessa, 2-4 hengen huoneissa. Retkiä mm. Kairosmaja, Pyhätunturin luontokeskus, patikointia Pyhä-Luoston kansallis­ puistossa ja Auttikönkään vesi­ putouksen luona ym. Hinta, aikuiset 400 € ja nuoret 13–17 v. 300 €, lapset 2-12 v. 250 € ja alle 2 v. ilman. Hintaan sis. matkat, majoitus, yksi lämmin ateria päivittäin ja aamu- ja iltapalat. Tied. ja ilm. matkan johtaja Risto Itämetsä p. 040 9374 000, s-posti risto.itametsa@gmail.com

RUKOUKSEN TALO Rautatienkatu 22 Rukous on kristittyjen äidinkieli ja

Tampereen ev.lut. seurakuntien UUSI T e! TOIMIpIS

Pispalan kirkko Pispalan valtatie 16 P 050 320 6331 Varikkomessu Hyvää musaa ja Jumalan sanaa rennossa ilmapiirissä. Varikkomessuja on kaksi samanlaista peräkkäin klo 16 ja klo 18.30. Ensimmäisessä messussa on pyhäkoulu sekä tulkkaus englanniksi. 18.5. klo 16 ja. klo 18.30 1.6. klo 16 Kevätkauden viimeisessä messussa siunataan myös syksyn 2013 ja kevään 2014 syntyneet vauvat. Huom! 1.6. vain yksi messu

Hiljaisuuden ja luonnon puhuttelussa -retriitti 13.–15.6. Ohj. Anne-Marie Grundström ja Raili Turtola. Hinta 100 €. Ilm. p. 050 520 4798, anne-marie.grundsten@luuku.com Sydänkesän talkooretriitti 27.6.–1.7. Ohj. Metsäkestilän ystävät. Osallistua voi osan aikaakin, hinta sen mukaisesti. Ilm. p. 050 5232 104, liisa.erkio@saunalahti.fi Henkilökohtaisesti ohjattu retriitti 1.–5.8. Ohj. Aija Kaartinen ja Mari Leijo. Hinta 200 €. Ilm. p. 050 372 2776, aija.kaartinen@evl.fi 23.–25.5. Hiljaisuuden retriitti, ohj. Anneli Tirkkonen ja Terhi Törmä. Hinta 100 €. Ilm. p. 044 7868 056 tai anneli.tirkkonen@evl.fi tai terhi.torma@evl.fi

KIRKKOMUSKARIT SYKSY 2014

Toiminta alkaa viikolla 36 (ma 1.9. alkaen). Kirkkomuskari käynnistyy myös Lielahden kirkolla, Ollinojankatu 2, mikäli ilmoittautuneita tulee riittävästi. Muut toimipaikat: Aitolahden kko, Atalan srk-koti, Hervannan kirkko, Härmälän kirkko, Kaukajärven srk-koti, Seurakuntien talo (keskusta), Koivistonkylän srk-koti, Lentävänniemen srk-koti, Levonmäen srk-koti, Linnainmaan srk-koti, Takahuhdin srk-koti, Tesoman kirkko ja Viinikan kirkko. OJA LISÄTIeT e! UILTAMM NeTTISIV

Ilmoittautumiset ti 20.5. alkaen sähköisellä lomakkeella www.tampereenseurakunnat.fi/kirkkomuskarit

SuvivirSi kaikissa Tampereen seurakuntien jumalanpalveluksissa 25.5. www.tampereenseurakunnat.fi

Aamukaste

Aleksanterin kirkossa

10.5.2014

Haluatteko juhlalliset ja tunnelmalliset kirkkohäät vähällä vaivalla? Riittää kun tulette paikalle ja sanotte ”tahdon”, seurakunta järjestää kaiken muun. Mutkaton ja mukava kastejuhla, jossa kastetaan pieniä ja isompia lapsia. Seurakunnat tarjoaa täytekakkukahvit. Lisätietoja ja ilmoittautuminen tampereenseurakunnat.fi/aamukaste p. 050 302 7781

Hääyö 28.5.

Ilmoittautumiset 19.5. mennessä Arkisin klo 9–15 p. 040 804 8170

Hääyö 28.5.2014 Finlaysonin kirkossa

tampereenseurakunnat.fi/haayo FB: tampereenhaayo


SILTA 4/2014

kaikille tarkoitettu siunauksen lähde. Tule syttymään rukouksesta ja rakentamaan seurakuntaa rukouksin. Yhteistä rukousta arkisin klo 9–11 Nuorten rukouskoulu Preikkari parittomien viikkojen maanantai klo 18 Nuorten Praisekuoro- ja bändi parillisten viikkojen maanantai klo 18

SAUNAILLAT Rantasauna lämpiää Luhtaanrannassa torstai-iltaisin klo 18–21. Os. Luhtaanrannantie 62. Naiset saunomaan klo 18 ja miehet klo 19.30, hartaushetki nuotiolla klo 19.15. Makkaranpaistoa omin eväin, ota mukaan omaa juotavaa. Tilaisuus sopii myös perheille. Saunaillat: 29.5., 12.6., 26.6., 24.7., 7.8. ja 21.8. Tied jyrki.pikkarainen@evl.fi p. 050 326 2388

SINKUT Aleksanterin kirkon krypta Pyynikin kirkkopuisto tiistai-iltaisin klo 18–20 (parill. vko) www.tampereensinkut.fi sari.peltonen@evl.fi p. 050 381 7177 Sinkkujen ulkopeli-ilta, 13.5. klo 18–20. Ulkopelejä kirkon pihamaalla: frisbeen heittoa, sulkapalloa, mölkkyä, petankkia, krokettia yms.

Sinkkuillat tarjoavat vertaisryhmän yksin tai yksin lastensa kanssa eläville aikuisille. Sinkkuilloissa on käynyt keskimäärin 25 osallistujaa, jotka ovat kaiken ikäisiä aikuisia.

liikuntarajoitteisille. Retkellä mukana Sari Peltonen ja Riitta Nääjärvi.

Tuomasmessu, 18.5. klo 18 ”Kenen maailma?” www.tampereentuomasmessu.fi

SUURELLA SYDÄMELLÄ KLUBI

SEURAKUNTIEN KIRJASTO

Nekalan seurakuntatalo Näsilinnankatu 26, katutaso Kuoppamäentie 23 P. 050 330 9308 sisäänkäynti Kuismantien puolelta, avoinna arkisin klo 9–15 Keskustorilta bussi nro 15 vapaa langaton verkko, päivän lehdet, Sinkkujen oloilta Nekalassa, 17.5. talo tarjoaa kahvit! klo 17–21. Yhdessäoloa, keskusteVoi tulla ilmoittautumaan lua, sisäpelejä, saunomista, vapaa­ehtoiseksi. nyyttärit. Keskustorilta paiIltaohjelmat netistä kalle pääset bussilla 15, halu Soita, jo www.tampere.suurellasaav at tietä s pysäkki on aivan talon sydamella.fi utett ä tila avuu Puh n edessä. Yhteyshenkilöe löyty linnum desta. nä Martti Tamminen seur vät joka erot 050 576 6771 ak ise TORPAN

u kohd ntatilann alta.

Sinkkujen kevätretki Noormarkkuun 28.5. Kulttuuria ja seurakuntaelämää Noormarkussa. Lähtö Vanhan kirkon edestä klo 8.30, paluu n. klo 19. Tutustumiskohteina Villa Mairea, Ahlströmin Voyage -näyttely, Noormarkun Klubi, Noormarkun kirkko ja tapaaminen paikallisten yksin elävien kanssa seurakuntatalolla. Retken hinta 55 € sis. bussimatkat, lounaan, kahdet kahvit sekä kävelyopastukset ja sisäänpääsymaksut kulttuurikohteissa. Ilm. viim. 19.5. Anita Kuuselalle p. 050 420 7788 tai anita. kuusela@evl.fi. Ilmoita myös erityisruokavaliosi. Kulttuurikierros ei sovellu

KURSSIKESKUS

Torpantie 29 33450 Siivikkala P. 040 804 8381

Miestenilta, 13.5. klo 19, ”Mitä voimme miehinä oppia juutalaisesta uskosta?” Pastori Markku Komulainen. Illan sana: Teuvo Suurnäkki, ehtoollinen kodassa Illan isäntä: Risto Itämetsä. Saunat lämpimänä klo 17 alkaen, kahvit klo 18.15.

Näsilinnank. 26 PL 226, 33101 Tampere p. 03 219 0111 (vaihde), avoinna 8.30–15.45 Katutason asiakaspalvelupiste • Keskusrekisterin asiakaspalvelu • Seurakuntatoimiston asiakaspalvelu • Hautaustoimen asiakaspalvelu Avoinna arkisin klo 9–15.

Aleksanterin kirkossa Pyynikin kirkkopuisto P. 040 804 8764

tukea & aPua Soita seurakuntien avunvälitykseen, p. 03 219 0711 arkisin klo 9–13. täytä avunpyyntölomake osoitteessa suurellasydamella.fi tule käymään Seurakuntien talon ala-aulassa, Näsilinnankatu 26, arkisin klo 9–15.

Haluatko keskustella parisuhdettasi askarruttavista kysymyksistä?

ITSENÄISYYS - KRISTILLINEN ARVOPERUSTA - YHTEISTYÖ - VAKAA EUROOPPA

Parisuhdepysäkille voi tulla joko yksin tai kumppanin kanssa yhdessä tai osallistua ohjattuihin keskusteluryhmiin. Tarkoituksena on löytää uusia voimavaroja, edistää seksuaaliterveyttä ja lisätä elämänhallintataitoja.

SAULI AHVENJÄRVI, Jouko Jääskeläinen, Tekniikan tohtori, kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen; raamatturyhmän puh.joht. www.sauliahvenjarvi.fi

Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Lämpimästi tervetuloa! PARISUHDEPYSÄKKI Tuomiokirkonkatu 15 D 43, 4. krs Soita ja varaa aika: 040 – 592 6496

SEURAKUNTIEN TALO

TUOMASMESSU

P U O L U S T A J A - elämän eri vaiheissa

PARISUHDEPYSÄKIN toiminta on tarkoitettu yli 60-vuotiaille naisille, miehille ja pareille, jotka haluavat keskustella parisuhteeseen, seksuaalisuuteen ja erilaisiin elämäntilannemuutoksiin liittyvistä kysymyksistä ammattitaitoisen työntekijän kanssa. Ongelmien käsittelemisen myötä avautuu usein uusia mahdollisuuksia.

Kaikille avoin. Näsilinnankatu 26, 5. krs. P. 03 219 0281 materiaalipalvelu@evl.fi Avoinna ma–ti ja to–pe klo 9.30–15.30, keskiviikkoisin klo 9.30–17. Tervetuloa tutustumaan ja lainaamaan! Katso video sijainnistamme tinyurl.com/srkkirjasto

108

Valtiotieteiden tohtori, kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan jäsen; Israel-ystävyysryhmän puh.joht. www.joukojaaskelainen.com

114 Äänestä Europarlamenttivaaleissa 25.5. Ennakkoäänestys 14.-20.5.

Maksaja KD r.p.

9


10

SILTA 4/2014 KUVA: Janne Ruotsalainen

Apuopettajat saivat ensiapukoulutusta

J

oukko Messukylän seurakunnan apuopettajia osaa tulevana kesänä toimia, jos rippileirillä tarvitaan ensiaputaitoja. Ensihoitajiksi opiskelevat Matleena Ojansuu ja Christer Lundberg vetivät apuopettajille ensiapukoulutuksen kevättalvella Torpan kurssikeskuksessa. – Todella hyvä koulutus, ja oli mielenkiintoista kuulla alan opiskelijoilta tästä aiheesta. Se antoi valmiuksia oikeaan tilanteeseen niin, ettei jää sormi suuhun, kertoo rippikoulun apuopettaja Enna Alastalo, joka antaa myös itse ensiapukoulutusta partioharrastuksessa nuoremmille. Myös apuopettaja Roni Rinne oli tyytyväinen. – Monet asiat olivat partiosta jo ennestään tuttuja, mutta kertaushan on opintojen äiti. Konkreettista harjoittelua ei varsinkaan ole pitkään aikaan ollut, joten se teki hyvää. Opin koulutuksesta toki uuttakin. Erityisesti sain luottamusta ja varmuutta omia ensiaputaitojani kohtaan. Koulutus oli Ojansuun ja Lundbergin ensihoitajakoulutuksen opinnäytetyö Tampereen ammattikorkeakouluun. Molemmat valmistuvat tänä keväänä. Ensihoitajaopiskelijat Matleena Ojansuu ja Christer Lundberg opettivat ensiaputaitoja rippikoulun apuopettajille. Koulutukseen osallistuivat muun muassa apuopettajat Roni Rinne ja Enna Alastalo.

Molemmat ovat olleet mukana seurakunnan nuorisotoiminnassa ja kokevat apuopettajien työn tärkeäksi. – Apuopettajat toimivat leireillä ohjaajina ja valvojina, mutta koulutukseen ei kuulu ensiapuopetusta. Mielestämme jokaisella ihmisellä tulisi olla jonkinlainen valmius auttaa toista ihmistä hädässä. Erityisesti lasten ja nuorten auttamiseen suunnattu koulutus palvelee tätä ajatusta ja tavoitetta. Ohjaajista oli hienoa huomata, että nuoret olivat kiinnostuneita aiheesta ja täysillä mukana. – Koulutuspäivän jälkeen meille jäi tunne, että tästä oli hyötyä niin nuorten arkielämään kuin leireillekin. Nuoret saivat antaa palautetta niin numeraalisesti kuin kirjallisesti koulutuksen jälkeen. – Koulutus vastasi apuopettajien odotuksia ja suuri osa koki saavansa paremmat valmiudet toimia ensiapua vaativissa tilanteissa. Erityisesti nuoret pitivät siitä, että he saivat itse harjoitella ja toiminnasta sai myös palautetta. – Koemmekin, että apuopettajat saivat tietojen ja taitojen lisäksi aimo annoksen itsevarmuutta toimia hätätilanteessa ja antaa ensiapua. Se ehkä koulutuksen tärkein asia olikin, sillä hätätilanteessa toimiminen ei valitettavasti ole mikään itsestäänselvyys, miettii Matleena Ojansuu. Kirsi Airikka

T

uli tunne, että olisin oikea taiteilija, vaikka maalasin mallista, kiteyttää iltapäiväkerholainen Saaga Vähäsalo tuntemuksensa taiteen tekemisestä. Vehmaisten seurakuntatalossa vietettiin koululaisten iltapäiväkodin taidenäyttelyn avajaisia 2. huhtikuuta. Avajaiskierros aloitetaan sormivirkkausyhteistyöstä ”Virkkuupuut”. Se on ollut somisteena ja palvellut niin seurakuntalaisten kaste-, muisto- kuin syntymäpäiväjuhlissakin. Kalvotöihin käytettiin kalvotusseja. – Aihe oli vapaa. Kalvotyönä toteutettiin myös perhemessuun kiitos- ja pyyntörukousosio. Lapset piirsivät ja aikuiset tekstittivät kuvat. Katsoimme kalvokuvat piirtoheittimen välityksellä, teksti seurasi mukana. Tämä toimi päivän hartaushetkenä, kertoo lastenohjaaja Sinikka Lindén, joka ohjaa Vehmaisten iltapäiväkerhoa yhdessä lastenohjaaja Merja Kokon kanssa. Vaativin toteutus oli mallista tehty maalaustyö.

KUVA: Rami Marjamäki

”Tekemäni paras työ ikinä” – Koululaiset valitsivat kuvan, jota lähtivät toteuttamaan mallin mukaan. Työtä tehtiin kolme viikkoa, kuin palapeliä konsanaan. Työssä oli monta vaihetta: suunnittelu, hahmottelu, värien valinta ja niiden kokeilu. Lapset tekivät töitä innokkaina joka päivä, kun läksyt oli tehty, kertovat ohjaajat. Taiteilijoiden kommentteja:

”Alkuun mietin, etten osaa tehdä tätä, mutta siitä tuli aika kiva”. Vilma Salonen

”En osaa tehdä noita miehiä. Sovitaan, että niillä on nyt ruokatunti ja ne on pois kuvasta. Muutetaan työn nimi Rakennusmiehet Rakennustelineiksi. Lenni Raiski

Vehmaisten taidenäyttelyn avajaisissa nostettiin malja pienille taiteilijoille.

”Tekemäni paras työ ikinä.” Teemu Palo

”Työn tekeminen jännitti, mutta siitä tuli hieno”. Tuukka Pirilä

”Siinä oli monta vaihetta, kivaa tekemistä”. Justus Helkearo

Vehmaisten iltapäiväkodin taidenäyttely on esillä 15.5. saakka Vehmaisten seurakuntatalossa, Kauppilaisenkatu 26. Näyttely on avoinna klo 12–16.

Nyt etsitään uusia luottamushenkilöitä. Asetu ehdolle ja tee kirkosta näköisesi. tampereenseurakunnat.fi/seurakuntavaalit


SILTA 4/2014

11

Konserttitarjotin Iltasoitto uittotunnelissa

Ko Mess nsertti in hyvä -nuorten Tuom ksi 14.5 . iokir Lue koss lisää a s. 19 . !

Filharmoninen Käyrätorviyhtye kajauttaa soinnut kevätiltaan helatorstaina 29. toukokuuta. Tilaisuus alkaa Näsijärven rannassa (Paasikiventie 38) kello 18. Tunnelissa Pispalan palaneen kirkon paikalla paljastetaan muistoristi ja lauletaan keväisiä lauluja ja virsiä. Laulamassa on myös Tampereen yliopiston laulajien kuoroporukka.

KUVA: Sini Pennanen

Tampere Filharmonian käyrätorvensoittaja Timo Ruskeepää.

Katso tarkemmat tiedot:

Konsertteja 7.5.–4.6.2014

tampereenseurakunnat.fi/konsertit

Yhteisvastuu-konsertti

tysseuran kautta. Ohjelma 15 € (lapset 5 €)

Iltamusiikkia Tuomiokirkossa

Tuomiokirkko

pe 9.5. klo 19

sisältää kakkukahvit.

su 18.5. klo 18

Kamarikuoro Cantionale, joht. Tuomas

Tampereen Filharmoninen kuoro, joht. Jani

Laatu

Sivén, Henri Hersta, urut

Henri Hersta, urut

Lielahden kirkko Jakaranda-yhtye

Picantus-kuoron kevätkonsertti

Kolehti Yhteisvastuulle

ma 12.5. klo 19

Levynjulkaisukonsertti

Ohjelma 10 €

Viinikan kirkko

Starwarin ripariviisut

Picantus-kuoro, joht. Emmi Klemola

ke 21.5. klo 18

Virsiklubi

Lielahden kirkko

to 29.5. klo 19

Kolehti Yhteisvastuulle

Lielahden kirkko

pe 9.5. klo 18 Pispalan kirkko

Huuto-hyväntekeväisyyskonsertti

Jii-Pee Skyttä kertoo Suunta-levynsä

to 15.5. klo 18

laulujen synnystä

Sampolan juhlasali

Kasva aina valoon päin

Kolehti Yhteisvastuulle

Dave Lindholm, Mikko Alatalo, Jussi Selo

to 22.5. klo 19

HÄMY -trio Kolehti Yhteisvastuulle

sekä opiskelijoita

Messukylän kirkko

Yhteistä ylistystä

Häämusiikkikonsertti

Tampereen lukioiden hyvinvointipäivän

Lauluyhtye Uoma

pe 30.5. klo 18.30

su 11.5. klo 14

konsertin tuotto nuorten mielenterveys-

Aleksanterin kirkko

työlle

Sanna Toivola, Katariina Vuorinen

Laikunlava Eestiläinen messu

hengellisiä yhteislauluja, joht. Arto Ovaska

ja iltaehtoollinen

& Lauluryhmä

Like a Rose

la 24.5. klo 18

Äitienpäivän kahvikonsertti

la 17.5. klo 18

Pispalan kirkko

Lounasmusiikkia

su 11.5. klo 15

yliopiston juhlasali

Urmas Sisask, (säveltäjä) lyömäsoittimet,

ke 4.6. klo 12

Näsin sali, Seurakuntien talo

Tampereen yliopiston laulajien 50-vuotis-

Harjun kuorot, Peetelin kamarikuoro

Aleksanterin kirkko

Tampereen Kamarimusiikkiseuran

juhlakonsertti, joht. Päivi Liimola

Tallinnasta, joht. Heikki Liimola, urkuri Elina

Anneli Malkki, laulu

Peura

Katariina Vuorinen, säestys

orkesteri, joht. Miika Jämsä Viulusolisteina Riikka ja Laura Marttila

Kalevan kuorojen kevätlaulajaiset

Tuotto kehitysmaiden vammaisten lasten

su 18.5. klo 15

Iltamusiikkia Tuomiokirkossa

ja nuorten koulunkäyntiin Suomen Lähe-

Kalevan kirkko

su 25.5. klo 18


tukea & apua

Hilje n hetk ny eksi Lähd ek Seur appeliss a a talos kuntien Avoi sa, 2 krs nn . klo 8 a ma–t o –18 klo 8 ja pe –14

Jos et tiedä, mihin ottaa yhteyttä: • Soita seurakuntien avunvälitykseen, p. 03 219 0711 arkisin klo 9–13. • Täytä avunpyyntölomake osoitteessa suurellasydamella.fi. • Tule käymään Seurakuntien talon ala-aulassa, Näsilinnankatu 26, arkisin klo 9–15.

Keskustelu ja hiljentyminen

Sairaaloissa

sILMUKKA

• Avoin kirkko. Aleksanterin kirkko on avoinna arkisin ma– pe klo 12–18, jolloin paikalla on päivystävä seurakuntalainen. Pappi tavattavissa ma–pe klo 16–18. Rukoushetki ma–ke, pe klo 17. Ehtoollishartaus torstaisin klo 17. Raamatunlukuja rukoushetki tiistaisin klo 12. Rukoilevat äidit tiistaisin klo 17.30. Junnukappeli eli avoimet ovet koululaisille keskiviikkoisin ja torstaisin klo 13–15.

• Sairaalapapit ovat käytettävissä henkilökohtaisia keskusteluja varten. Heidät tavoittaa helpoiten sairaalan henkilökunnan avulla. Yhteys- ja lisätiedot: tampereenseurakunnat. fi/sairaalapappi

• Henkilökohtaista rippiä varten ota yhteyttä seurakuntasi pappiin tai päivystävään pappiin Aleksanterin kirkossa.

• Lähes jokaisessa Tampereen koulussa on koulukummi eli seurakuntien työntekijä, joka on sekä koulun että oppilaiden apuna ja tukena.

• Lähdekappeli Seurakuntien talossa, Näsilinnank. 26, avoinna hiljentymistä varten arkisin ma–to klo 8–15 ja perjantaisin klo 8–14 • Palveleva puhelin 01019–0071 suomenkielisille su–to klo 18–01, pe ja la 18–03 ja 01019–0072 ruotsinkielisille joka ilta klo 20–24. • Perheneuvonta auttaa parisuhde- ja perheongelmissa. Asiakkaaksi ilmoittautuminen ja tiedustelut numerosta 040 8048 100 ma–pe klo 9–11 ja ma ja ke klo 13–15 tai sähköpostilla: perheneuvonta.tampere@evl.fi. • Seurakunnilla on vertaistukiryhmiä elämän eri tilanteisiin, esim. sureville, adoptioperheille, rikoksen uhrien läheisille, vankien omaisille ja sinkuille. Tarkemmat tiedot kokoontumisista tampereenseurakunnat.fi/vertaistuki • Surun aikana yhteyttä voi ottaa pappiin tai seurakunnan työntekijään. Seurakunnissa järjestetään myös sururyhmiä läheisensä menettäneille. Tietoa ryhmistä saa seurakuntien työntekijöiltä, tämän lehden tapahtumatiedoista ja osoitteesta tampereenseurakunnat.fi/tukea_ja_apua/surussa • Muutamilla isoilla työpaikoilla on nimetyt työpaikkapapit, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti. Tarkemmat tiedot: tampereenseurakunnat.fi/tyopaikkapappi

• Pispalanvaltatie 16 C. Avoinna arkisin ma, ti, ke klo 9–13. Avoimessa kahvilassa voit lukea päivän lehden tai hoidella puhelimitse virallisia asioitasi. Käytössäsi on tietokone. Kun tarvitset neuvoja tai opastusta sosiaalitoimeen, työttömyyteen ym. liittyvissä asioissa, tervetuloa juttusille! HUOM! 7.5. suljettu. Tiedustelut: diakoni Pia Ojalahti, p. 050 434 33 15

Lapset, nuoret ja opiskelijat

Apua toimeentuloongelmiin • Toimeentulo-ongelmissa auttaa oman seurakunnan diakoniatyöntekijä. Apua saadakseen ei tarvitse olla seurakunnan jäsen. Diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot seurakuntien sivuilta: tampereenseurakunnat.fi/seurakunnat

• Nuorten ohjaus- ja toimintakeskus Messi tukee nuoria ja nuoria aikuisia elämänhallinnan opettelemisessa ja oman elämänpolun löytämisessä. Lisätietoja messiin.fi.

• Raha-asioissa neuvontaa saa erikseen sovittavissa, henkilökohtaisissa neuvotteluissa. Yhteydenotot avunpyyntölomakkeella: suurellasydamella.fi

• Oppilaitospapit ovat opiskelijoiden tukena toisen asteen oppilaitoksissa, TAMKissa, Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Yhteystiedot tampereenseurakunnat.fi/opiskelijalle

• Ruokapankin ruuanjaosta Tampereella vastaa RuokaNysse. Jos sinulla on tarve päästä RuokaNyssen, ota ensin yhteyttä oman seurakuntasi diakoniatyöntekijään.

• Tekstaritupu p. 050 341 9285, tekstaritupu.net. Apua ja tukea koululaisille tekstiviesteillä ja sähköpostilla. Niihin vastaa koulutettu nuorisotyöntekijä tai pappi.

Mummon Kammari • Lähimmäisapua kotona asuville vanhuksille. Avunpyynnöt Seurakuntien avunvälitykseen, arkisin p. 03 219 0711. •

musta lammas • Päivätoimintakeskus päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Pellavatehtaankatu 17 G, 33100 Tampere, p. 03 389 1841. Avoinna ma–to 7.30–13, pe 7.30–11.30.

• Työttömien ja pienituloisten ruokailut: Café Pelipuisto, Pelipuiston srk-koti, annossalaatteja aukioloaikoina ma–pe klo 9–14 (2,5 €). Edulliseen hintaan leivonnaisia, kahvia/teetä. Hervannan kirkko ti–to 11–13 (3 €) Kalevan kirkko työttömille to 11–12.30, hartaus 11.45 (2 €) Kaukajärven srk-koti ti klo 12.45 (työttömät 2 € ja muut 4 €) Linnainmaan srk-keskus ke klo 12.45, ei kuukauden ensimmäinen ke (työttömät 2 € ja muut 4 €) Nekalan srk-talo ke klo 12–13 (2 €) Messukylän srk-koti to klo 12.45 (työttömät 2 €, muut 4 €) Pispalan kirkko aamupala to klo 9.30–11 (0,50 €, muut 2 €) Tesoman kirkko ma ja ke klo 12–13.15 (2 €, muut 4 €) Uudenkylän srk-koti, ma klo 12.45 (työttömät 2 € ja muut 4 €) Todiste työttömyydestä mukaan.

Silta: toimitus@siltalehti.fi, silta.fi. Julkaisija: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, p.03 219 0111, tampereenseurakunnat.fi. Seuraava numero: 7.5.2014

• KRISTILLISET JÄRJESTÖT •

Herättäjäyhdistys Siioninvirsiseurat to 15.5. klo 19 Seurakuntien talo, Ateenasali, Näsilinnank. 26, Hannu Ruuskanen,     Reijo Ylimys, Raimo Naumanen.

www.kansanraamattuseura.fi /sinulle/toiminta /kaupungeissa/tampere

EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY ry Su 18.5. klo 18 Siionin Kanteleen lauluseurat Tampereella, Linnainmaan srk-talolla, Korpikodinkatu 2. Rovasti Tapani Annila kertoo Kanteleen lauluista. Kahvitarjoilu.

Esikoislestadiolaiset Kurjentaival 22, 33100 Tampere (Vastapäätä Viinikan kirkkoa)

Seurat Pyhäpäivisin klo 14.00 Kanssapuheet (raamatun tutkiminen) Tiistaisin klo 13.00 ja torstaisin klo 18.30 Nuortenilta Tiistaisin klo 19.00

Tervetuloa!

Tampereen rauhanyhdistys Nekalankulma 1 www.tampereenrauhanyhdistys.fi Seurat sunnuntaisin klo 16, keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 19 11.5. kevätjuhla klo 16 12.5. nuorten aikuisten raamattupiiri klo 18 26.5. seurat Koukkuniemen vanhainkodissa, Jukola 3, klo 16 27.5. naistenilta klo 18.30 29.5. helatorstaiseurat klo 16 Tervetuloa! Seura-aikoina seurat kuunneltavissa osoitteesta www.tampereenrauhanyhdistys.fi

Silta toukokuu 2014  
Silta toukokuu 2014  
Advertisement