Page 1

Revitalisering bedrijventerrein Broekvelden

In opdracht van gemeente Bodegraven-Reeuwijk voert BAM Infra Regio West Wegen de herinrichting van bedrijventerrein Broekvelden uit. Op maandag 21 september starten de werkzaamheden en deze zijn naar verwachting eind 2015 afgerond. Waarom wordt het bedrijventerrein opgeknapt? Broekvelden gaat al heel wat jaren succesvol mee. De bedrijvigheid heeft ook een keerzijde met betrekking tot de parkeerdruk en de vele vrachtwagen(aanhangers) welke her-en-der op het terrein staan geparkeerd. De brede wegen nodigen hier ook toe uit; Het geeft echter een ongewenst en onveilig wegbeeld. Met de revitalisering van het bedrijventerrein Broekvelden verbeteren we de veiligheid en de uitstraling door optimalisatie van het ruimtegebruik en toepassing van meer groen. Bij de werkzaamheden wordt ook het vrachtwagenparkeerterrein Kleienhof naast de Burgemeester Crolesbrug in Bodegraven betrokken. Na afloop van dit project kan parkeren alleen nog op eigen terrein of op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en niet langer zomaar langs de weg. Wat gaat er gebeuren? Om het ontwerp te realiseren gaan we nieuwe parkeerplaatsen, voetpaden en veilige fietsoversteken aanleggen, wegen op het terrein versmallen en een groene uitstraling creëren. In de bijlage vindt u een inrichtingstekening in combinatie met de planning van de werkzaamheden. Hoe wordt het project uitgevoerd? Aannemersbedrijf BAM Infra voert de werkzaamheden gefaseerd uit. Alles wordt in het werk gesteld om uw woning/bedrijf zo veel mogelijk bereikbaar te houden. BAM informeert u via de digitale nieuwsbrief, project app of website van de Gemeente over de werkzaamheden en wat dit betekent voor de bereikbaarheid en het verkeer. Werkwijze, planning en fasering Op bedrijventerrein Broekvelden is de parkeerdruk hoog. Voordat wij starten met de versmallingswerkzaamheden leggen wij in de eerste periode van uitvoering daarom ook de nadruk op het realiseren van de nieuwe parkeerplaatsen aan de Henri Dunantweg en op het midden eiland Ierlandweg / Frankrijkweg. De (versmallings)werkzaamheden voeren we uit in een halve rijbaanafzetting. Doordat de rijbanen op het bedrijventerrein breed zijn, kunnen vrachtauto’s hier om-en-om passeren. Bedrijven blijven op enkele momenten na goed bereikbaar. Tijdens deze uitvoeringsperiode zijn er een aantal momenten waarop er asfaltwerkzaamheden worden uitgevoerd. De locaties waar asfaltwerkzaamheden plaatsvinden zijn op het planningsoverzicht in de bijlage aangeduid in een oranje kleur.

Afsluitingen De asfaltwerkzaamheden op de rijbaan worden in fases uitgevoerd. Voor de kwaliteit van het asfalt en de veiligheid van onze mensen sluiten we de rijbaan af voor verkeer. De aangrenzende bedrijven of het parkeerterrein zijn tijdens deze frees- en asfaltwerkzaamheden maximaal 8 uur niet bereikbaar voor transport en verkeer. Wij zijn ons ervan bewust dat een afsluiting van de rijbaan het logistieke proces van bedrijven kan verstoren. Wij willen er zorg voor dragen dat alle bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk doorgang kunnen hebben. Een wegafsluiting, maar ook verminderde bereikbaarheid van bedrijven ten tijden van de (versmallings)werkzaamheden stemmen wij vooraf met de aangrenzende bedrijven af. Verkeer en omleidingen • Tijdens de uitvoering van de (versmallings)werkzaamheden blijft verkeer mogelijk via de halve rijbaan. • Omleidings- en adviesroutes duiden wij aan met gele bebording. • Wanneer wij voorlangs een bedrijf het trottoir vernieuwen, blijft doorgang mogelijk via loopschotten. • Hulpdiensten kunnen uw woning/bedrijf altijd bereiken. Stel uw vraag aan de omgevingsmanager

Contact Indien u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen heeft kunt u terecht bij één vast aanspreekpunt. Onze omgevingsmanager, Jolanda Geleijnse, is bereikbaar via het e-mailadres projectbroekvelden@bamwegen.nl of op werkdagen tussen 7.00 en 17.00 uur per telefoon 06 - 524 47 425 Op de hoogte blijven? dat kan via: • de website www.bodegraven-reeuwijk.nl/broekvelden • U kunt zich ook abonneren op onze digitale nieuwsbrief via een link op deze website. • Er is een speciale (gratis) Project App: broekvelden geschikt voor de platforms Apple en Android, die u vanaf 18 september 2015 kunt downloaden op uw smartphone.


Informatiebrief revitalisering broekvelden 150913  

Project Revitalisering Broekvelden, Bodegraven BAM Infra Regio West Wegen Informatiebrief A4, planningsoverzicht in grove lijnen en inricht...

Informatiebrief revitalisering broekvelden 150913  

Project Revitalisering Broekvelden, Bodegraven BAM Infra Regio West Wegen Informatiebrief A4, planningsoverzicht in grove lijnen en inricht...

Advertisement