Page 1

Trendsvormers Hoe de nieuwe –wellness- consument zich informeert en de trend bepaalt

Ranking van reclame- en redactionele bronnen / Wellness

September 2008 Sanoma Uitgevers Afdeling Sales Intelligence / Researchblog.nl Bron: Rapportage Trendsvormers onderzoek, TNS NIPO, september 2008. De inhoud van dit artikel is auteursrechtelijk beschermd. Verspreiding of gebruik van de inhoud is alleen toegestaan wanneer dit voorzien wordt van een duidelijke bronverwijzing.


Trendsvormers - Hoe de nieuwe consument zich informeert en de trend bepaalt

Het Trendsvormers-onderzoek is een initiatief van Sanoma Uitgevers in samenwerking met TNS NIPO en de Universiteit van Amsterdam. In het onderzoek is gezocht naar een voor communicatie en marketing bruikbaar profiel van de invloedrijke consument, de ‘opinion leader’ of ‘influential’ anno 2008. Het onderzoek heeft ook gekeken naar de informatiebehoefte en het mediagedrag van de invloedrijke consument. Het Trendsvormers onderzoek is in de periode mei/juni 2008 uitgevoerd onder ruim 2.050 respondenten.

Resultaten - Wellness De onderzoeksgroep voor het domein wellness bestond uit Nederlandse vrouwen in de leeftijd 15-65. In deze rapportage zijn de tabellen opgenomen met daarin gerangschikt de bronnen die men kan gebruiken om zich te informeren of te inspireren op het gebied van trends en ontwikkelingen op wellnessgebied. Het begrip wellness is vertaald als ‘een gezonde levensstijl’/ ‘gezond leven’ . Er wordt een onderscheid gemaakt tussen reclame bronnen zoals advertenties, nieuwsbrieven of internetsites van merken en redactionele bronnen zoals artikelen in tijdschriften of televisieprogramma’s. De bronnen vrienden en kennisen en winkels (informatie van de winkelvloer bijvoorbeeld van winkelpersoneel) is ondergebracht in de tabel redactionele informatie.

Achter elke bron staan percentages vermeld die inzichtelijk maken hoeveel procent de desbetreffende bron (heel) belangrijk vindt bij het informeren en inspireren.

Achtereenvolgens zijn in het rapport de volgende tabellen opgenomen: -

Reclamebronnen ter informatie

-

Reclamebronnen ter inspiratie

-

Redactionele bronnen ter informatie

-

Redactionele bronnen ter inspiratie

-

Online bronnen ter informatie

-

Online bronnen ter inspiratie


Nu eerst een beknopte samenvatting van de overall resultaten.

Informatiebronnen die Trendsvormers erg belangrijk achten, zijn winkels (89%), televisieprogramma’s over dit onderwerp (88%), familie/vrienden (81%), artikelen in tijdschriften (75%), internetsites over het specifieke onderwerp (73%), artikelen in betaalde dagbladen (59%) en boeken (56%). De belangrijkste mediumtypen voor het verkrijgen van informatie zijn dus televisie, tijdschriften, internet, betaalde dagbladen en boeken.

Alle informatiebronnen, behalve internetreclame, worden door Trendsvormers belangrijker gevonden dan door de trendvolgers. Het grootste verschil in gepercipieerd belang tussen beide groepen zit bij de informatiewaarde van winkels en televisieprogramma’s.

Dezelfde informatiebronnen zijn belangrijk als inspiratiebron, echter in een iets andere volgorde. Vooral winkels worden minder belangrijk gevonden als inspiratiebron dan als informatiebron.

Qua inspiratiewaarde zit het grootste verschil tussen de Trendsvormers en de trendvolgers in het gepercipieerde belang van winkels, internetsites over het onderwerp en artikelen in tijdschriften.


Reclamebronnen ter informatie voor “Wellness”

Televisiereclames over dit onderwerp Internetsites van winkels of fabrikanten Advertenties in betaalde dagbladen Geadresseerde reclamefolders (die u per post toegestuurd krijgt) Huis aan huis folders Email nieuwsbrieven Evenementen/beurzen Advertenties in tijdschriften Reclame in abri’s of op billboards Advertenties in gratis dagbladen (Spits!, Metro, De Pers, Dag) Radio reclames over dit onderwerp Reclame op internet (bijvoorbeeld via banner of pop-up vensters)

Trendsvormers %

Trendvolgers %

56 54 53 52

23 23 18 20

50 49 48 43 32 27

27 16 12 26 9 14

22 10

12 6

% belangrijk / heel belangrijk significante verschillen zijn vetgedrukt

De cijfers in bovenstaande tabel zijn de resultaten op de vraagstelling:

Hieronder staan een aantal informatiebronnen die u kunnen informeren en uw kennis kunnen vergroten op het gebied van wellness. Kunt u voor elk van de genoemde bronnen aangeven hoe belangrijk of onbelangrijk elk van deze informatiebronnen voor u is bij het informeren en het vergroten van uw kennis op het gebied van wellness? De vele medische programma’s, programma’s over gezondheid en gezond leven die

op televisie worden uitgezonden zijn een belangrijke bron om op de hoogte te blijven

van trends en ontwikkelingen op dit gebied. Na televisie is er een belangrijke rol

weggelegd voor internet als informatiemedium.


Reclamebronnen ter inspiratie voor “Wellness”

Internetsites van winkels of fabrikanten Geadresseerde reclamefolders (die u per post toegestuurd krijgt) Advertenties in tijdschriften Advertenties in betaalde dagbladen Evenementen/beurzen Televisiereclames over dit onderwerp Huis aan huis folders Email nieuwsbrieven Advertenties in gratis dagbladen (Spits!, Metro, De Pers, Dag) Radio reclames over dit onderwerp Reclame in abri’s of op billboards

Trendsvormers %

Trendvolgers %

48 44

23 22

44 41 41 40 40 38 23

24 18 14 22 25 13 15

20 18

11 10

% belangrijk / heel belangrijk significante verschillen zijn vetgedrukt

De cijfers in bovenstaande tabel zijn de resultaten op de vraagstelling:

Hieronder staan een aantal informatiebronnen op het gebied van wellness. Kunt u voor elk van de genoemde bronnen aangeven hoe belangrijk of onbelangrijk elk van deze informatiebronnen voor u is wanneer het gaat om het opdoen van inspiratie en ideeën over wellness? Internet is naast informatie-medium ook een belangrijk-inspiratie medium geworden. Advertenties op het gebied van wellness zijn ook een belangrijke inspiratiebron voor Trendsvormers, hetzelfde geldt voor Evenementen en beurzen.


Redactionele bronnen ter informatie voor “Wellness” Trendsvormers %

Trendvolgers %

89 88 81 75 73 59 56 44

38 46 45 47 42 34 34 18

42 34

18 18

Winkels Televisieprogramma’s over dit onderwerp Familie/vrienden Artikelen in tijdschriften Internetsites over het specifieke onderwerp Artikelen in betaalde dagbladen Boeken Artikelen in gratis dagbladen (Spits!, Metro, De Pers, Dag) Radioprogramma’s over dit onderwerp Internetblogs, weblogs, internetforums % belangrijk / heel belangrijk significante verschillen zijn vetgedrukt

De cijfers in bovenstaande tabel zijn de resultaten op de vraagstelling:

Hieronder staan een aantal informatiebronnen die u kunnen informeren en uw kennis kunnen vergroten op het gebied van wellness. Kunt u voor elk van de genoemde bronnen aangeven hoe belangrijk of onbelangrijk elk van deze informatiebronnen voor u is bij het informeren en het vergroten van uw kennis op het gebied van wellness? Winkels zijn een belangrijke informatiebron. Ook de vele medische programma’s en programma’s over gezondheid op televisie zijn belangrijke redactionele informatie bronnen. Artikelen in tijdschriften scoren ook hoog. Voor 1 op de 3 Trendsvormers zijn internetblogs en weblogs een belangrijke bron, andere internetbronnen scoren nog hoger.


Redactionele bronnen ter inspiratie voor “Wellness”

Televisieprogramma’s over dit onderwerp Artikelen in tijdschriften Familie/vrienden Winkels Internetsites over het specifieke onderwerp Artikelen in betaalde dagbladen Boeken Radioprogramma’s over dit onderwerp Artikelen in gratis dagbladen (Spits!, Metro, De Pers, Dag) Internetblogs, weblogs, internetforums

Trendsvormers %

Trendvolgers %

74 74 71 62 62 54 54 45 43

48 41 45 34 37 32 32 19 20

30

16

% belangrijk / heel belangrijk significante verschillen zijn vetgedrukt

De cijfers in bovenstaande tabel zijn de resultaten op de vraagstelling:

Hieronder staan een aantal informatiebronnen op het gebied van wellness. Kunt u voor elk van de genoemde bronnen aangeven hoe belangrijk of onbelangrijk elk van deze informatiebronnen voor u is wanneer het gaat om het opdoen van inspiratie en ideeën over wellness? Artikelen in tijdschriften zijn samen met televisie de meest belangrijke bronnen om op

de hoogte te blijven van de Wellness-trends. Internet is een belangrijkere

inspiratiebron dan boeken over het onderwerp.


Online bronnen ter informatie voor “Wellness”

Trendsvormers %

Trendvolgers %

73 54 49 34

42 23 16 18

Trendsvormers %

Trendvolgers %

62 48 38 30

37 23 13 16

Internetsites over het specifieke onderwerp Internetsites van winkels of fabrikanten Email nieuwsbrieven Internetblogs, weblogs, internetforums % belangrijk / heel belangrijk significante verschillen zijn vetgedrukt

Online bronnen ter inspiratie voor “Wellness”

Internetsites over het specifieke onderwerp Internetsites van winkels of fabrikanten Email nieuwsbrieven Internetblogs, weblogs, internetforums % belangrijk / heel belangrijk significante verschillen zijn vetgedrukt

Online bronnen scoren hoog en vervullen dus een belangrijke informatie- en inspiratiefunctie voor zowel Trendsvormers als volgers. 73% hecht veel waarde aan het internet als informatiebron. Voor 1 op de 3 Trendsvormers zijn blogs een belangrijke bron om geïnformeerd en/of geïnspireerd te zijn.


Gebruik informatie over “Wellness” Ik heb de informatie… In praktijk gebruikt Bewaard Gedeeld met vrienden / familie Niet meteen iets mee gedaan, maar ga het in de toekomst gebruiken Digitaal opgeslagen voor later gebruik Via het internet verspreid / gedeeld met anderen Niets mee gedaan Geen informatie geraadpleegd Anders Weet niet

Trendsvormers % 40 14 45 28

Trendvolgers % 19 6 25 26

19

5

3

1

0 0 3 4

10 2 2 19

Trendsvormers op het gebied van wellness blijken over het algemeen vaker wat met informatie over een gezonde levensstijl te doen dan de trendvolgers: ze delen de informatie vaker met anderen, ze gebruiken de informatie vaker zelf in de praktijk, ze slaan het vaker digitaal op voor later gebruik en verspreiden het vaker via internet.

Verstrekte informatie over “Wellness” Algemene informatie over het onderwerp Tips / adviezen bijv. over gebruik product Specifieke productinformatie Informatie over merken Verkoopinformatie Informatie over fabrikant / winkel Anders Weet niet Significante verschillen zijn in deze tabel aangegeven met een + Basis: ondervraagden die anderen hebben geïnformeerd

Trendsvormers % 61 53+ 30+ 20 11 10+ 7 0

Trendvolgers % 57 37 16 14 11 2 4 0

trendsvormers_domein_wellness  

Hoe de nieuwe –wellness- consument zich informeert en de trend bepaalt Ranking van reclame- en redactionele bronnen

Advertisement