Page 1

Het magazine dat de ondernemer bijpraat. uitgave 2

voorjaar 2014

Drie zussen nemen het familiebedrijf Ambi Pack over van hun vader:

“Het ondernemerschap

was niet vanzelfsprekend”

en verder: Financiële planning vs. ‘life planning’? Nieuwe flexwet minder flexibel Caroline de Haas ten voeten uit Fabels en feiten over omzetbelasting Simone Dekkers: “Ballroomdansen is magie!”


MANS, het magazine van Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs  

Inhoud 4 Als ondernemer word je geacht alles te plannen. Onze visie op financiële planning vs. life planning.

10 Ondernemer ten voeten uit: Caroline de Haas van Instituut Essence over de bewustwording van superfoods.

nr. 2 - voorjaar 2014

6

9

Vader Tio en zijn drie dochters over de overname, ‘business and pleasure’ en bijzonder ondernemersgevoel.

16

Belangrijk nieuws voor werkgevers die regelmatig gebruikmaken van flexibele arbeidskrachten.

20

Simone Dekkers, secretaresse bij H&P en haar uitlaatklep: Ballroom en Latin dansen.

Hun ambities zijn groot, het doel is om klein te blijven. Lantack en hun slimme aanpak in de scheepvaart.

En verder ...

Colofon

3 Voorwoord 12 Million Dollar, baby? 14 Fabels en feiten over omzetbelasting 18 Hebbe! Coole gadgets en handige hebbedingen 24 Wat je verhaalt is lekker 25 Advies & meer

MANS is een uitgave van Hermans & Partners en verschijnt twee keer per jaar in een oplage van ca. 1.000 stuks. Idee, vormgeving en realisatie:

Trend reclame & advies Oud-Beijerland, in samenwerking met Hermans & Partners.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, aan welke toestemming de uitgever voorwaarden kan verbinden. Hoewel aan dit magazine de grootst mogelijke zorg is besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en uitgever(s) geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. © Copyright 2014 Hermans & Partners B.V., accountants en adviseurs, alle rechten voorbehouden.

2
 Voorwoord

Voorwoord Nieuwe ronde, nieuwe MANS Het eerste nummer van MANS oogstte veel leuke reacties, veel lezers herkende onze bevlogen en persoonlijke stijl. Kennelijk valt het op als een accountant met power en lef naar buiten treedt. Daadkrachtig en met visie adviseren is ons dagelijks werk. Als ondernemer heeft u immers geen behoefte aan een accountant die met u meepraat, maar eentje die kritisch nadenkt over uw handelen en uw toekomst. Wat die toekomst betreft, zijn wij positief. In een crisis hebben ondernemers de neiging om met de kop tussen de schouders te gaan buffelen. Juist in deze tijden is het van belang om rond te kijken, zaken op orde te brengen en een fundament te bouwen voor groei. Nu de crisis bijna voorbij is hopen wij dat meer ondernemers de rust krijgen om zich te bezinnen.

Directie Hermans & Partners: Svenn Mastenbroek, Dominik Hermans en Edwin Gevers

Vergeet vooral niet om ook de rust te nemen voor de mooie dingen in het leven. Leun bijvoorbeeld even lekker ontspannen achterover en geniet van deze nieuwe MANS. Wij wensen u ontzettend veel leesplezier.

Dominik Hermans

Reacties, tips en ideeĂŤn zijn meer dan welkom op dplh@henp.nl

3


Vraag & antwoord  

Financiële planning vs. ‘life planning’? Als ondernemer word je geacht alles te plannen. Toch geldt voor veel mensen het motto van John Lennon: “Life is what happens to you while you’re busy making other plans”. Blijkbaar zit dat in onze genen, maar is dit zakelijk slim? H&P-adviseur Leon Hermans praat ons bij over het uitstippelen van de juiste route, zowel persoonlijk als financieel. 4
 Vraag & antwoord Door C.E.E. (Leon) Hermans RA. Na jaren directielid, nu sinds januari 2014 actief als adviseur bij Hermans & Partners.

“Get the right clothes, get the job, get the girl, get the house, get the car, get a new house, get another car, get the pension, get the retirement and ... then you die.” ‘Conversations with God’-Auteur Neale Donald Walsch stelt vast dat het leven van veel mensen op deze manier verloopt. Om zich vervolgens de vraag te stellen: “Is that all there is?”.

Plannen

Wanneer je als ondernemer plant voor de langere termijn vraagt dat je nadrukkelijk bewust na te denken over wat je écht wilt. De uitgestippelde richting wordt bepalend voor je denken en je handelen. De oplossingen die je vindt en beslissingen die je neemt, moeten je naar het gestelde doel leiden. Soms over de uitgestippelde route, soms met omwegen. Soms kan het zelfs nodig zijn om het doel bij te stellen. Want als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan.

Financiële planning

inschatten, verzekeringsaspecten, zorgelementen, arbeids(on)geschiktheid, pensioenvoorzieningen een rol spelen. Bij oudere ondernemers komen daar nog andere aspecten bij. Denk aan een testamentaire opzet, levenstestament, inschattingen over ouderdom en verzorging, overdracht aan de volgende generatie en financiële behoeften na het werkzame leven. Ook de planning van wat er gebeurt bij overlijden (estate-planning) is een wezenlijk onderdeel van de afstemming van persoonlijke wensen en ideeën. Al was het maar om al te substantiële bijdragen richting fiscus te voorkomen.

Juiste keuze(s)?

Wie vertelt ons overigens dat we überhaupt financiële doelen moeten stellen, met als risico dat we ‘gevangene’ worden van onze eigen doelen? Het najagen van doelen kan leiden tot stress, burn-out, een ongezonde leefwijze, een jachtig bestaan, de vrees om te falen, spanning in relaties, een gevoel van machteloosheid en stuurloosheid. Waarom zouden we überhaupt doelen najagen? Financiële onafhankelijkheid? Helaas is dit voor heel veel mensen ook na lang en hard werken niet haalbaar. En dan nog ... ‘Is that all there is?’ Er is ook best wat te zeggen voor het leven bij de dag. Als er geld is, maken we het eerst op, daarna kijken we weer verder. Als we ons kunnen kleden en voeden en een dak boven ons hoofd hebben, dan is het goed.

“Life planning zoekt naar datgene wat ons ten diepste bezighoudt.”

Heb je je doelen eenmaal op een rij en op papier gezet en lijken ze redelijk realistisch, dan verdient het aanbeveling deze plannen financieel te ‘vertalen’. Eigenlijk kun je dit al in een vrij vroeg stadium doen, ook als je al op jonge leeftijd als ondernemer start. Sterker nog: je kunt niet tijdig genoeg beginnen met wennen aan het feit dat in financiële planning economische zaken, fiscale invloeden, kansen

Life planning

Het moderne denken over financiële planning accepteert dat een planning een belangrijk instrument is in het economische leven, juist omdat de schoorsteen moet blijven roken. Maar we erkennen ook dat niet iedereen op dezelfde wijze in het leven staat. Dat de juiste keuze voor veel mensen ook kan betekenen dat je de kracht vindt om doelen los te laten en gewoon te leven. In gesprekken over life planning proberen we daarom de focus te leggen op hetgeen mensen primair bezighoudt. Dit kunnen zaken zijn als gezin en kinderen, kleinkinderen, religie en spiritualiteit, charitatieve doelen, vrijwilligerswerk, ontwikkelingswerk, ondersteuning van de armen door microkredieten, invulling van hobby’s, vrije tijd en vakantie. Voor velen zijn deze aspecten belangrijker dan materiële en economische targets. De ware, intrinsieke drijfveren in ons leven liggen niet altijd aan de oppervlakte. Daarom is het juist goed om hierover bewust na te denken en ze manifest te maken alvorens over te gaan tot de financiële planning. Een helpende hand is hierbij meestal onontbeerlijk.

Conclusie

Life planning stijgt uit boven de materiële planning en zoekt naar datgene wat mensen ten diepste bezighoudt. Het in kaart krijgen en invullen van deze aspecten helpt om een stabieler fundament te leggen onder de te stellen doelen. Financiële planning is hiervan dan slechts een onderdeel; een middel, geen doel. En misschien is dit per saldo wel het beste medicijn tegen stress, werkdruk en burn-outs. 5


Jan Tio (60) is eigenaar van Ambi Pack. Na ruim 20 jaar ondernemerschap draagt hij binnenkort het stokje over aan zijn drie dochters.

samen Jan: “In 1998 startte ik met Ambi Pack, voor die tijd had ik samen met mijn broer een bedrijf in farmaceuticals. Ambi Pack is van een klein bedrijf met vijf medewerkers gegroeid naar wat het nu is: een verpakkingsspecialist met vijfenvijftig medewerkers.

Family-affair

Ondernemen zit in de familie. Mijn vader had een eigen zaak, mijn broers ook. Het zit denk ik in de genen. Onze dochters zijn geleidelijk aan alledrie bij Ambi Pack terechtgekomen. Eerst als productiemedewerker in de vakanties, maar nu allemaal fulltime. Het was voor mij niet vanzelfsprekend dat mijn dochters in de zaak zouden komen. Ze waren altijd vrij in hun studieen beroepskeuze. Nu nemen ze geleidelijk aan het stokje over. Natuurlijk ben ik trots op mijn meiden dat ze dit samen gaan doen!

Advies bij overname

Er komt veel kijken bij de overname van een bedrijf als Ambi Pack. Zelf heb ik daar allemaal geen verstand van, mijn hart ligt meer bij de techniek. Hermans & Partners was al mijn adviseur, en zij zorgen er nu voor dat de overname soepel verloopt. De vertrouwensband is prettig en ze houden de belangen voor het bedrijf, voor mij én voor mijn dochters goed in de gaten.

Business and pleasure

Bij ons is de zaak nooit ver weg, maar iedereen voelt zich er prettig bij dus dan is het goed. Het gaat ook niet ten koste van de familieband. We zijn in ieder geval pas nog met elkaar op vakantie geweest en dat was erg gezellig.”

6


Ellen Tio (34), Maaike Brinkman-Tio (32) en Karin Tio (28) alledrie in de verpakkingsbranche gerold, vanuit verschillende achtergronden, maar nu met één gezamenlijk doel: Ambi Pack succesvol voortzetten.

spraak Bijzonder gevoel

Ellen Tio (34): “Ik ben er geleidelijk ingerold, van vakantiewerk in de productie via het opzetten van een kwaliteitssysteem en het regelen van de planning naar de bestuurlijke taken. Mijn vader is een ondernemer die bewust bezig is met de continuïteit van het bedrijf op de lange termijn. Dus ook de vraag over zijn opvolging kwam bijtijds. We voelen ons allemaal goed bij het idee dat we geleidelijk aan steeds meer eigenaar worden. Dat we binnenkort met z’n drieën aan het roer staan, geeft een bijzonder gevoel.”

Voorbeeld

Maaike Brinkman-Tio (32): “Ik zag hoe Ellen het naar haar zin had. Zelf miste ik op dat moment de vrijheid in mijn werk, het meebeslissen en de zelfstandigheid. Samen met mijn man startten we in de productie en hebben ons zo ontwikkeld. Ondernemerschap was voor mij zeker niet vanzelfsprekend. Mijn vader werkte altijd keihard, dat heb ik als kind wel gezien. Het idee dat we nu met zijn drieën geleidelijk aan de zeggenschap krijgen, is mooi en spannend tegelijk. Als kind waren we - door ons leeftijdsverschil - geen drie-eenheid, nu wel.”

300% en meer

Karin Tio (28): “Ik werk vanaf 2010 bij Ambi Pack. Al vrij snel kwam de overname ter sprake, zij het zijdelings. We werden door Hermans & Partners geïnterviewd voor een onderzoek naar overnames van familiebedrijven. Toen was het nog ver van mijn bed. Toen de vraag van mijn vader kwam, heb ik er goed over nagedacht. Ik vond het lastig voor te stellen mede-eigenaar te zijn, ook omdat ik er relatief nog maar zo kort werkte. Nu ben ik aan het idee gewend en gaan we er samen 300% voor. Of eigenlijk nog meer, ook mijn vriend werkt bij Ambi pack. Ja, we zijn inderdaad een écht familiebedrijf.”

7


Samen meer mans  

Samen Zaken doen is samenwerken. Maar het leven bestaat niet uit werk alleen. Je kunt ook samen ontspannen, leren en delen. Daarom organiseren we regelmatig uitjes, workshops en themalunches. Voor onze cliënten, en voor onszelf, want wij doen graag dingen samen.

16 mei

Cliëntenlunch met makkelijk verteerbaar marketingadvies

18

september

Samen met Trend reclame & advies

Samen met Chantal Hoogstad-Lijbers en Rob Engels

In de vestiging Mijnsheerenland genieten we een smakelijke en gezonde lunch, waarbij een ervaren marketeer ons een half uurtje bijpraat over marketingcommunicatie.

13

september

Toertocht voor liefhebbers van motoren, auto’s én de natuur Samen met zo veel mogelijk cliënten

Dit wordt al weer de vijfde keer dat een stoet klassieke motoren en bijzondere auto’s door het prachtige landschap zal meanderen. Ditmaal in omgeving Gorinchem. Weer of geen weer, de H&P Toertocht is ongekend populair.

Prinsjesdagsessie: de miljoenennota belicht voor ondernemers

Twee dagen na Prinsjesdag bespreken twee financieel specialisten de effecten van de regeringsplannen voor de economie, voor het bedrijfsleven en voor ondernemers. Voor ú!

31 oktober

CJB Lunch: voedzame kost voor ondernemers in de groei Samen met de netwerkclub Contact Jonge Bedrijven

Net als elk jaar organiseren we ook in 2014 weer een netwerklunch voor ‘onze’ CJB leden. Het onderwerp en de spreker zijn nog niet bekend, maar reken maar dat het boeiend wordt.

Ga naar de H&P-app voor meer info over onze evenementen en workshops 8
 arbeidsrecht Door mr. E.E.D. (Edward) van ‘t Zelfde (Jurist). Sinds december 2009 werkzaam bij Hermans & Partners, vestiging Mijnsheerenland.

Nieuwe Flexwet minder flexibel Belangrijk nieuws voor werkgevers die regelmatig gebruikmaken van flexibele arbeidskrachten. Het voorstel voor de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is door de Tweede Kamer aangenomen. Na akkoord door de Eerste Kamer zal het arbeidsrecht in fasen veranderen. Dit kan grote gevolgen hebben voor u als werkgever. Wij praten u graag even bij over een aantal wijzigingen ...

Minder flexibiliteit

Een van de grootste wijzigingen is de aanpassing van de (keten) regeling per 1 juli 2015. Volgens de huidige regeling volgt een contract voor onbepaalde tijd pas na drie jaar dienstverband, eventueel verdeeld over drie tijdelijke arbeidscontracten met tussenpozen van maximaal drie maanden. De nieuwe wet verkort dit naar een samenwerking van in totaal twee jaar en verlengt de tussenpozen naar zes maanden.

Tijdelijke contracten tijdig opzeggen Tijdelijke contracten met een duur van zes maanden of langer die na

1 juli 2014 eindigen, moet u in het vervolg uiterlijk één maand van tevoren opzeggen. Bij te late opzegging moet u de werknemer één maandsalaris boete betalen. Deze regeling geldt ook voor al lopende contracten. Inventariseer uw arbeidscontracten dus ruim vóór 1 juli 2014, zodat u ze tijdig en schriftelijk opzegt!

Geen proeftijd of concurrentiebeding meer

Per 1 juli 2014 kunt u in tijdelijke contracten tot zes maanden geen proeftijd meer overeenkomen. Ook mag u alleen nog in uitzonderlijke, zwaarwichtige omstandigheden een concurrentiebeding opnemen. Het uitsluiten van loondoorbetaling als er geen werk is (nul-urencontracten) wordt eveneens aan banden gelegd. In de zorgsector wordt dit zelfs geheel verboden!

Kan de cao soelaas bieden?

Het wetsvoorstel betekent een forse inperking van uw flexibiliteit als ondernemer. Met instemming van de vakbonden kan in cao’s wel deels van de wet worden afgeweken. Maar in

dat geval bent u dus weer afhankelijk van de vakbonden.

Blijf alert

Juist in een periode waarin u scherp op de kosten moet letten, kan deze wetgeving grote gevolgen hebben. Ook al omdat bestaande contracten na 1 juli 2014 deels onder deze wetgeving gaan vallen. Hoewel het nu nog maar een wetvoorstel betreft, adviseren wij u wel al rekening te houden met bekrachtiging door de Eerste Kamer en tijdig uw tijdelijke arbeidscontracten te beoordelen. Neem desgewenst contact met ons op. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

“Juist in een periode waarin u scherp op de kosten moet letten, kan deze wetgeving grote gevolgen hebben.” 9


Ondernemer ten voeten uit  

mans

genoeg Ontmoet ondernemers

Caroline de Haas is eigenaresse van Instituut Essence in Oud-Beijerland. Essence is een advies- en behandelcentrum voor voeding, huidverbetering en gezondheidsverbetering. Caroline is een ondernemer die zich met hart en ziel inzet voor een gezond bedrijf en fitte klanten. “Gezondheid is geen trend, het is een langzame bewustwording dat we maar één lichaam hebben en dat we het daar mee moeten doen. De aandacht voor superfoods? Ik zie elke dag dat het mensen helpt om zich fitter en gezonder te voelen. Als je kijkt wat er met ons eten is gebeurd de afgelopen decennia, dan is een aanvulling echt niet gek. In onze praktijk help ik mensen bij die bewustwording. Ik kijk hierbij naar het hele lichaam en niet alleen naar de klachten. Zo is bij ons een gezond lichaam de basis voor een gezonde geest.”

Jasje Drykorn Lipstick Pupa

Gezichtverzorging Dermaquest Levensmotto 

Accountant 

10

Volg je hart Hermans & Partners
 Ondernemer ten voeten uit

11


“Million dollar, baby?â€? Als ondernemer voer je continu strijd: tegen de concurrentie, de markt en je eigen tekortkomingen. Dat kost veel kracht. Je kunt daarom in de verleiding komen je te omringen met meegaande types: niet te kritisch en niet te veel tegengas. Je hebt het immers al zwaar genoeg. Toch is juist de confrontatie met de mensen die naast je staan een veilige manier om sterker te worden. Zij dagen je uit en leggen je zwakke punten bloot zonder meteen schade aan te richten. Kies dus partners die je helpen uitdelen ĂŠn leren incasseren.

12


13


Fabels en feiten  

Fabels en feiten over

Omzetbelasting Rond het afdragen en terugvorderen van btw in (inter)nationaal zakelijk verkeer bestaan nogal wat misvattingen. Graag geven we u een kleine bloemlezing van onweerlegbare feiten en hardnekkige fabels over de omzetbelasting. Door Edwin Stuurman AA (Accountant). Sinds juni 2013 werkzaam bij Hermans & Partners, vestiging Mijnsheerenland.

14
  Fabels en feiten

Fabels Uitgaven in de horeca zijn altijd aftrekbaar

Veel ondernemers denken dat alle zakelijke uitgaven in de horeca (representatiekosten) aftrekbaar zijn voor de btw. Helaas, dat is niet zo. U kunt alleen kosten aftrekken voor overnachtingen en eten/ drinken dat u afhaalt en elders nuttigt. Uitgangspunt is wel dat u de kosten maakt om omzet te creëren die belast is met btw.

Btw is alleen terug te vorderen bij faillissement

Nee, hoor ... zodra u zeker weet dat de klant niet of alleen gedeeltelijk gaat betalen, kunt u de btw al terugvorderen met een schriftelijk verzoek bij de belastingdienst. U moet dat dan wel onderbouwen en aantonen dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat de vordering niet inbaar is. Let op! U mag de btw op een oninbare vordering niet terughalen door de factuur te crediteren.

Bij vrijgestelde ondernemers hoef je geen btw te factureren

Bij het leveren van goederen en/of diensten aan vrijgestelde ondernemers wordt vaak verondersteld dat de factuur zonder btw moet, omdat de afnemer de btw niet kan verrekenen. Fout! U bent verplicht om mét btw te factureren als u belaste prestaties verricht. De vrijgestelde ondernemer wordt namelijk als eindgebruiker gezien en of hij de btw wel of niet kan verrekenen maakt verder niet uit.

Feiten Doorbelasten van kosten niet altijd één tarief

Als ondernemer kunt u bij het doorbelasten van kosten te maken krijgen met een combinatie van btw-tarieven. Als u de kosten afzonderlijk doorbelast, gelden dezelfde btw-tarieven als die op de aan u geleverde diensten/goederen. U hoeft dan dus niet alles onder het hoogste tarief te brengen. Zijn de kosten onderdeel van één prestatie, dan geldt het btw-tarief op de hoofdprestatie.

Verkoop op afstand aan consumenten binnen EU

Bij verkoop van goederen aan consumenten in andere EU-landen geldt een btw-drempel, die kan variëren van 35.000 tot 100.000 euro. Zodra u die drempel in een bepaald land overschrijdt, moet u daar een btw-nummer aanvragen en btw berekenen volgens het ter plekke geldende tarief.

Aftrekbeperking btw

De btw op uitgaven voor personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken zijn niet altijd aftrekbaar. U mag de btw alleen aftrekken tot een uitgave van € 227 (exclusief btw) per medewerker per jaar.

Btw-nummer bij B2B-levering in de EU

Als u aan ondernemingen binnen de EU factureert, moet u het btw-nummer van de afnemer op de factuur vermelden en controleren. Daarnaast moet op de factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat het om een intracommunautaire levering of prestatie gaat. Let op: de aanduidingen voor leveringen verschillen van die voor diensten.

15


in ’t weekend  

“Dansen is magie”

16
Bij Hermans & Partners werken accountants, bedrijfseconomen, fiscalisten, salarisadministrateurs en strategisch bedrijfsadviseurs. Wij zien ze elke dag als collega’s. U ontmoet ze als adviseur en expert en zou ze op straat of in een winkel misschien niet eens herkennen. Dat vinden wij jammer. Daarom stellen we u in deze rubriek graag voor aan de mens achter de professional.

  in ’t weekend

Simone Dekkers behoort tot ‘de jeugd van tegenwoordig’ van Hermans en Partners. Met haar net afgeronde secretaresseopleiding versterkt ze het team als receptioniste bij ons in Mijnsheerenland en Bergen op Zoom. Deze Brabantse dame is er eentje van ‘stille wateren, diepe gronden’. Op het werk is ze altijd correct, netjes en ingetogen. Maar in het weekend … gaan de remmen los en danst ze de sterren van de hemel. Simone, vertel eens? “Op mijn dertiende begon ik met dansen. Gewoon in de dansschool, een basiscursus Ballroom en Latin. Ik begon ermee omdat vriendinnetjes het ook deden. Ik had aanleg en ging een keertje kijken bij een wedstrijd. Toen was ik verkocht: die jurken, de prachtige dansparen, de show en het applaus. Het was magisch.

Ballroom en Latin

Keihard trainen voor felbegeerde titel

Mijn droom? Ooit Nederlands kampioen worden. Je kunt ongeveer tot je 35e op topniveau Latin blijven dansen, dus ik heb nog tijd genoeg. Voor ballroom geldt niet echt een limiet. Mijn trainer gelooft in mijn droom en daar werken we nu naartoe. Dat betekent vijf of zes keer in de week trainen, 2,5 uur per keer. Nu train ik minder, ook omdat ik dus geen vaste danspartner heb. Maar ik heb het er straks zeker voor over.

“Dansen is echt mijn uitlaatklep. Als ik ergens mee zit, dan dans ik het er uit.”

Inmiddels zijn mijn vriendinnen van toen al lang gestopt, ik dans nog steeds. Mijn passie is Ballroom (Engelse wals, Tango, Slowfoxtrot en Quickstep) en Latin (Samba, Rumba, Chacha, Paso doble en Jive). Wedstrijden dans ik ook, dat is geweldig en smaakt altijd naar meer. Wat op dit moment ontbreekt, is een vaste danspartner. Ik volg nu lessen bij een vaste trainer en weet mezelf zo te verbeteren. De echte krachtmeting op de dansvloer, zoals bij wedstrijden, ontbreekt en dat is jammer.

Bewegen = emotie

Trainen is mede daarom ook altijd erg intensief, het is een andere vorm van samenwerking dan die tussen een voetbaltrainer en zijn spelers. Je moet vol voor elkaar gaan en jezelf volledig openstellen, pas dan kan er iets moois ontstaan.

Dansen is mijn uitlaatklep. Als ik ergens mee zit, dan dans ik het eruit. Er is veel techniek nodig en je moet goed nadenken, maar uiteindelijk vertaal je alles naar bewegingen en gevoel. Alles draait om het vertellen van het verhaal in bewegingen.

Mee in de muziek

De muziek, die was wennen. In het begin vond ik de Ballroom muziek een beetje saai, omdat dit voor mij onbekende muziek was, maar hoe verder je jezelf ontwikkeld hoe beter je de muziek gaat begrijpen. Bij Latin is dit hetzelfde. Ik geniet van het speelse en soms zomerse dat de muziek teweegbrengt.

Wanted!

Aan het eind van het seizoen zijn de testavonden, om te kijken wat je niveau is en om een niveau hoger te komen. Op dit moment ligt mijn uitdaging bij het vinden van een nieuwe danspartner, zodat ik samen met hem kan trainen en verder groeien. Ik kan het overigens iedereen aanraden eens te komen kijken naar een Ballroom- of Latin- danswedstrijd. Het is echt een ongekend feestelijk spektakel”

17


gadgets  

Hebbe!

De zomer zit er weer aan te komen. Tijd voor vakantie, hobby’s, klussen of gezellig samen dingen doen. Of om lekker thuis te blijven en het vakantiegeld doelgericht en intelligent te investeren in een aantal onmisbare hebbedingen voor het hele gezin.

Rijp voor de sloop Er zijn van die dingen waar je als man niet zonder kunt. Nou ja, je kán wel zonder maar je wil het niet. De Colebar is zo’n ding. Hamer, koevoet, winkelhaak, gradenboog en ratelsleutel in één fraai vormgegeven stuk mannengereedschap. Met nog een ontroerend vader-zoonverhaal erachter ook. Excuseer, wij zijn even op zoek naar iets om te slopen. www.colebar.com

Keramiek dat bloost Het bedrijf Moving Color maakt materialen die van kleur veranderen bij temperatuurswisseling. Dit is te verwerken in badkamertegels, tafelbladen, kunstwerken en gebruiksvoorwerpen. Bijvoorbeeld om te laten zien dat een pan of krultang nog heet is. Kitsch of fascinerend, geinig of nuttig ... daar zijn we nog niet helemaal uit. www.movingcolor.net

18
 gadgets

Fly me to the moon Wij klommen vroeger met onze papieren vliegtuigjes op een flat en gooiden ze eraf. Zo bleven ze soms wel tien seconden zweven. Maar de jeugd van tegenwoordig wil méér. Die vouwen een vliegmachine met hulpmotor. Bestuurbaar met de speciale smartphone-app. Dat is al heel wat beter dan de hele dag binnen gamen. www.poweruptoys.com

Breedbeeldezel Je kunt je tv aan de muur schroeven, op een meubel zetten of in de open ruimte plaatsen met deze coole verrijdbare schermdrager in de vorm van een klassieke schildersezel. In zware metalen designuitvoering te koop voor $ 2495,-. Of scoor voor € 200,een échte houten atelierezel en een bus zilververf. Wel zo kunstzinnig. tiny.cc/ezelmans

Mijn rug op! Niets zo leuk als een flink stuk wandelen met je kids. Tot ze moe worden en gaan drenzen. En als je ze dan op je rug tilt, ben je in no-time rijp voor de fysio. Deze kindertiller biedt uitkomst. Daarmee draag je tot 30 kilo grut moeiteloos op je rug. Wel oppassen bij lage takken. Of juist niet. www.piggybackrider.com

19


uitzicht

Hun ambities zijn groot, het doel is om klein te blijven. Lantack en hun slimme aanpak

Klein is het nieu 20


uitzicht

in scheepvaart-automatisering

we zwart 21


uitzicht  

IT’ers zijn in onze beleving altijd een soort einzelgängers, verzonken in techniek en behoorlijk incommunicado. ‘Boy, are we wrong.’ We hadden een boeiend, vloeiend en zeer inspirerend gesprek met Cliff Lagendijk en Ray Kiesbrink, directeurs/eigenaars van Lantack B.V. In de zes jaren van hun bestaan zijn ze uitgegroeid tot toonaangevend automatiseerder voor kleine en grote bedrijven. Hun ambities? Groot. Het doel? Klein blijven.

Het verhaal begint op het MBO. Ray vertelt: “In de tijd dat ik op school zat, was er nog nauwelijks ICTonderwijs. Op een dag kreeg ik een briefje onder mijn neus, waarop ik kond aankruisen welke richting ik op wilde. Er waren vier mogelijkheden: admin 1, admin 2, admin 3 en ergens onderaan stond een klein vakje ICT. Net als de meeste leerlingen kruiste ik admin 1 aan, maar eigenlijk dacht ik : ‘liever ICT’. Schoorvoetend ging ik naar de leraar en veranderde mijn keuze. Uiteindelijk telde de eerste ICT-klas zes man, na een paar maanden wisten we meer dan de leraar. Ons werd ook maar direct gevraagd om de schoolautomatisering te doen. The rest is history...” Ray en Cliff ontmoeten elkaar bij de Gemeentewerken Rotterdam. Cliff komt binnen als groentje en kijkt op naar Ray, die op dat moment meer ervaring heeft. Maar Cliff is ambitieus: “Ik kwam net van school terecht op de helpdesk. Maar de kamer naast mij, daar gebeurde het. Dat was de kamer van de systeembeheerders, waar Ray er eentje van was. Ik was ambitieus en gelukkig viel mijn inzet op en kwam ik later ook terecht bij de systeembeheerders. Onze samenwerking - en later ook onze vriendschap - is daar dus begonnen.” Wat volgde, waren banen bij bedrijven als Dow, Gemeente Rotterdam en Philips, waar ze de automatisering 22

verzorgden. Maar ze wilden liever dichter bij huis werken en bij voorkeur op hun eigen manier. Cliff trok de stoute schoenen aan en gaf meteen ook één paar aan Ray. Samen zijn ze nu de basis van Lantack. Ray: “Lantack kiest voor het MKB en dus niet voor de grote bedrijven. Wij vinden dat het MKB net zulke professionele automatiseringsoplossingen verdient als grote bedrijven. Goede automatisering draagt bij aan betere bedrijfsresultaten. Dat is niet alleen belangrijk voor grote, maar juist ook voor kleinere bedrijven. Daarnaast leveren we graag totaaloplossingen; dat doen we liever dan alleen consultancyuren schrijven.”

Busje voor de deur

kernwerkzaamheden zijn telecom, VoIP (dat staat voor Voice over IP, bellen via internet, red.), beveiliging, remote beheer, support en cloud. ICT is de rode draad door het hele verhaal, waarbij we niet alleen de spullen leveren, maar deze liever zelf ontwikkelen. We zetten complete systemen op, koppelen mailservers, beheren de cloud, enzovoorts.”

Het jongensboek

Zodra het over de techniek en innovatie gaat, beginnen de ogen van de heren te glimmen. Dit is waar hun jongensboek over gaat. Cliff, enthousiast: “We kwamen in contact met bedrijven in de scheepvaartbranche en mochten een pilot starten om de hoofdkantoren van scheepvaartjongens te koppelen met hun schepen. Want tegenwoordig draait alles om communicatie en bereikbaar zijn. Dat geldt voor zowel bedrijfsmatige, als persoonlijke informatie. Eerste vraag die iemand stelt als hij komt solliciteren, is niet wat hij kan verdienen maar of hij ook op het schip kan facebooken. Contact met het thuisfront is cruciaal voor de bemanning aan boord van een schip. En daar heeft een arme Filippijn net zoveel recht op als een rijke

“We zijn klein en voor ons is ieder project een uitdaging, we bijten ons erin vast.”

Het verhaal van Lantack begint thuis, achter de keukentafel met een laptop, een printer en een busje voor de deur. Ray: “We regelden de automatisering voor de plaatselijke advocaat en de bakker op de hoek, maar ook voor grotere bedrijven als productiebedrijven en de scheepvaart.” Nu, zes jaar later, is Lantack een goedlopend bedrijf met acht man personeel, diverse ‘keukentafels’ en meer busjes voor de deur. Cliff: “Onze
 uitzicht

Cliff Lagendijk en Ray Kiesbrink op de brug van een Fairmount zeesleper

westerling. Dus dat is wat we doen. Via satelliet en breedbandinternet creëren we een VoIP -verbinding, die ervoor zorgt dat iedere medewerker, waar dan ook, toegang heeft tot het netwerk. Conference calls vanaf verschillende schepen naar dat ene hoofdkantoor? Geen probleem. De kosten zijn laag, omdat we slim omgaan met de beschikbare telefoonlijnen vanuit de landen. Dankzij VoIP is het mogelijk om te bellen tegen lokale telefoonkosten en dus niet voor het torenhoge buitenlandse tarief. Dat scheelt enorm!” Of het uniek is wat de mannen doen? Ray: “VoIP is niet uniek, wel gaan wij er anders mee om. We zijn klein en voor ons is ieder project een uitdaging, we bijten ons erin vast. We willen altijd de best mogelijke oplossing bedenken in plaats van dat we een standaardprotocol uitrollen.”

Welke crisis?

Juist door de crisis, gingen er deuren open voor Lantack. Ray: “Bedrijven willen graag efficiënter werken. Automatisering is juist dan belangrijk. Wat ons onderscheidt, is dat we werken met vaste prijzen per maand. Als bij concurrenten een storing wordt gemeld, gaat de fanfare

spelen. Wij leveren gewoon een goed product, dat met monitoring en regelmatig onderhoud niet zoveel storingen heeft. En als klanten storingservice nodig hebben, valt dat binnen het maandbedrag. We voelen ons verantwoordelijk voor het werk dat we doen, in plaats van dat we willen binnenlopen op extra uren.”

Huismussen met visie

Als ik Cliff vraag naar zijn toekomstplannen, geeft hij meteen aan dat het hun droom is om klein te blijven. Dat vraagt om uitleg. Cliff: “Wij kennen de cultuur binnen de grotere bedrijven en weten hoe het er daar aan toe gaat. Dat is precies de reden waarom we voor onszelf zijn begonnen. We zijn nu met acht man en willen groeien naar maximaal vijftien man.” Pas gingen Cliff en Ray naar Duitsland, naar een internetleverancier in de scheepvaart. Ze waren vol lof over de mannen van Lantack. Ray: “Bij schepen is het heel normaal dat wanneer er een nieuw netwerk moet worden aangelegd, engineers overvliegen, overnachten, taxi’s nemen en een mooi hotelletje pakken. Maar dat is niet hoe wij het doen. Wij bouwen op kantoor in Nederland het hele datablok, we

testen het en na akkoord van de klant pakken we het in en gaat het naar het schip. Daar koppelt de kapitein het systeem en vervolgens is het systeem in werking. Vanuit Nederland kunnen wij het hele systeem monitoren en besturen. Slechts in enkele gevallen worden we afgeschoten richting schip, maar dat is alleen als er écht iets aan de hand is. Onze manier van werken bespaart bijzonder veel kosten. Afijn, met die Duitse partij zijn de onderhandelingen inmiddels in de afrondende fase. We kiezen er wel voor om dit los te koppelen van Lantack, omdat het qua grootte Lantack ontstijgt.”

Het warme bad

“De boekhouder op de hoek, die waren we ontgroeid.”, vertelt Cliff. “Sinds zeven maanden zijn we nu klant bij Hermans & Partners. Het is prettig werken, ze zijn open en eerlijk over kosten, en werken efficiënt. Dankzij Ron Nagtzaam kwamen we hier in een warm bad. Natuurlijk zijn er wel verbeterpuntjes, maar we zijn allebei mans genoeg om die op te lossen. Vertrouwen als basis voor succes. Zo werken we voor onze eigen klanten en dat zoeken we ook in een leverancier.” 23


Literatuur  

Wat je verhaalt is lekker Wij vallen als een blok voor een goed verhaal. Als je er wat van opsteekt is het mooi meegenomen, maar het hoeft niet altijd leerzaam en nuttig te zijn. Soms is het ook gewoon fijn om je te laten meevoeren door de gebeurtenissen. Hier een selectie uit de verhalen - op papier en op het scherm - die ons de laatste tijd wisten te inspireren, te boeien én te verstrooien.

De beslissende voorsprong

The Wolf of Wall Street

Geven en nemen

Als manager heb je de neiging om vooral naar buiten te kijken. Je moet innovatiever, strategisch slimmer en communicatief sterker zijn dan de concurrent. Patrick Lencioni toont een alternatieve route naar succes. Hij adviseert de organisatie zelf gezonder te maken door politieke spelletjes, gebrekkige communicatie en slecht leiderschap uit te bannen. Wij vonden dit een boeiende opvolger van Lencioni’s bestseller ‘De vijf frustraties van Teamwork’.

Hoe een effectenhandelaartje zich rijk handelt, liegt, steelt en snuift, om uiteindelijk heel diep te vallen. Onmogelijk om deze hilarische, maffe, aangrijpende en soms bizarre film in een paar regels samen te vatten. Regiegenie Scorcese en de Oscarwaardige Di Caprio slagen er in je bijna drie uur lang te vermaken. Een verhaal met een moraal, maar daar heb je gelukkig geen moment last van. Genieten!

Hoogleraar psychologie Adam Grant ontdekte dat ‘gevers - mensen die anderen helpen zonder iets terug te verwachten - uiteindelijk méér succes in hun sociale en zakelijke leven behalen dan ‘nemers’ en ‘matchers’. Hij toont dit aan met recente onderzoeksresultaten, gelardeerd met boeiende persoonlijke verhalen. Een overtuigend en inspirerend pleidooi voor altruïsme als basis voor succes. Alleen jammer dat we het boek wél gewoon moesten betalen.

Patrick Lencioni

Martin Scorcese

‘Ik ben koopman’ Charles den Tex

De familie Fentener van Vlissingen is al sinds begin 17e eeuw actief in het bedrijfsleven. Zij stonden aan de wieg van KLM, Hoogovens en SHV (nog steeds het grootste familiebedrijf van Nederland). Ook verricht de familie veel filantropisch werk: het zijn ‘gevers’. Den Tex beschrijft het bedrijf en geeft daarnaast een kijkje in de familiegeschiedenis. Een mooi monument voor een nog steeds springlevende dynastie. 24

Adam Grant

Suits Serie

Vanuit de USA bereiken ons legio series met onwaarschijnlijke maar succesvolle partners. Slimme schrijver met mooie detective in Castle. Eigenwijze illusionist met mooie detective in The Mentalist. In ‘Suits’ werkt een New Yorkse topadvocaat samen met een student met fotografisch geheugen aan lastige zaken. En dat terwijl de student geen diploma heeft! In dit genre een prima serie met goed acteerwerk, en dus behoorlijk verslavend!
  algemeen nieuws

Advies & meer Kijk voor de volledige nieuwsberichten op www.henp.nl/nieuws

De eigen bv als suikeroom?

Btw-voordeel bij nieuwbouw Bouwt u een nieuwe woning die u deels gaat verhuren aan de bv? Of creëert u een nieuwe aanbouw voor zakelijk gebruik? Dan kunt u - onder voorwaarden - de btw voor dit deel van uw (nieuwe) woning aftrekken. Wat die voorwaarden precies zijn, leest u in het artikel op www.henp.nl.

Het gebeurt wel dat een dga een lening afsluit bij het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld voor de financiering van een woning. Dat kan, maar als de dga niet meer kan terugbetalen, mag de bv de vordering niet zomaar fiscaal ten laste van de winst brengen. Dat hangt onder meer af van de ‘zakelijkheid’ van de lening. Heeft de bv echt voor suikeroom gespeeld, dan is dat een onacceptabel risico waar de fiscus niet aan mee wenst te betalen.

Pensioenopbouw of -afbraak? Het blijft rommelen op pensioengebied. De Tweede Kamer heeft de regels voor pensioenopbouw verder aangescherpt en het maximumpercentage verlaagd. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw inkomen na uw pensionering. Bovendien komt er een aftoppingsgrens van € 100.000. U kunt dit deels opvangen met een nettolijfrente, maar ook daarvoor gelden weer allerlei regels. We schreven er een stuk over op onze website.

Hypotheekrenteaftrek bij vruchtgebruik woning

Zuinig rijden, ook fiscaal

Als er bij een overlijden meerdere erfgenamen zijn, ontstaan soms complexe situaties. Bijvoorbeeld als een woning inclusief hypotheekschuld eigendom wordt van de ene erfgenaam, terwijl een andere het vruchtgebruik krijgt en ook de hypotheekrente betaalt. In principe mag de laatste de hypotheekrente niet aftrekken. De schuld staat immers niet op zijn naam! Of toch? Het artikel Hypotheekrenteaftrek ook bij vruchtgebruik woning brengt (voorlopig) duidelijkheid.

In 2013 zijn alle verkooprecords voor elektrische en hybride auto’s gebroken. Veel mensen hebben nog snel even geprofiteerd van de ruime subsidies en belastingvoordelen. Sinds 1 januari 2014 is de overheid minder gul. Al blijven er goede fiscale redenen om te kiezen voor een in alle opzichten ‘zuinige’ auto. Lees het artikel op www.henp.nl. 25


“Ruimte en rust om te ondernemen” Mercedes Benz Wüst is bekroond als meest klantvriendelijke Mercedesdealer van Nederland. Trotse eigenaren Marcel en George Wüst: “Twee klanten tevreden houden is niet moeilijk. Bij honderden klanten wordt het lastiger. Dat vergt discipline en concentratie. Dat wij op het gebied van service en klanttevredenheid als beste van Nederland beoordeeld zijn, komt ook doordat wij als ondernemer blind kunnen vertrouwen op een ijzersterk team medewerkers en professionele leveranciers, zoals Hermans & Partners. Hun solide back-up geeft ons vertrouwen en daarmee voldoende ruimte en rust in het hoofd om te concentreren op onze eigen kerntaak: het tot in de puntjes organiseren van de 24/7 service aan onze klanten.”

26


27


Mijnsheerenland | Gorinchem | Bergen op Zoom www.henp.nl

MANS Magazine nr. 2  
MANS Magazine nr. 2  

MANS, het magazine van Hermans & Partners, accountans en adviseurs. www.henp.nl

Advertisement