Page 1

Nieuwsbrief

‘Het Ankertje’

21 januari 2011

Schooljaar 2010 / 2011 Nr. 20

28 JANUARI 2011: JUBILEUM FEEST! Volgende week, 28 januari 2011, is het dan zo ver: We vieren feest op Het Anker, omdat het 25 jaar geleden is dat we op deze locatie begonnen zijn! Houdt u er a.u.b. rekening mee dat de schooltijden voor de onderbouwkinderen veranderen deze dag. Zij gaan na de presentatie om 12.30 uur naar huis! Traktaties: Op deze feestelijke dag hoeven de kinderen géén fruit, drinken of eten mee te nemen, dat verzorgt de school deze dag. Voor de bovenbouw verzorgt de school ook de lunch. Het is wel handig als zij een bord en een lege beker meenemen. Workshops: CQ verzorgt workshops voor alle kinderen. De workshops staan helemaal in het teken van de winter. De kinderen van de onderbouw ( groep 1t/m4 ) gaan drie workshops volgen en geven een presentatie. I.v.m. de presentatie zou het leuk zijn als de kinderen in dezelfde gekleurde kleding naar school komen. De kleuren passend bij de winter zijn: Wit Blauw Grijs De kinderen van de bovenbouw kiezen 1 workshop. Na hun keuze is duidelijk welke kleding het meest passend is bij hun presentatie. De presentatie: Natuurlijk betrekken wij de ouders ook bij deze feestelijke dag. U bent dan ook van harte welkom bij de presentatie die om 11.30 uur begint en duurt tot 12.30 uur. Dus kom dit gezellig met ons meevieren! Boeiboorden vervangen Na lang wachten, overleggen, weer wachten, is het dan nu eindelijk zover: volgende week start een bouwbedrijf met het vervangen van de boeiboorden rondom de school!

Er is er één jarig! Donderdag 27 januari

Sujin Rosie

Tijgers

Van harte gefeliciteerd Trefwoord Thema: Beperkt In plaats van ‘handicaps’, wordt (tegenwoordig) vaak gesproken over ‘beperkingen’. Met beperkingen bedoelen we, dat je lichamelijke of geestelijke gesteldheid ervoor zorgt dat je op één of andere manier beperkt bent in je doen en laten. Een beperking betekent onder andere dat er meer moeite gedaan moet worden in het leven. Ook in religieus opzicht speelt dit gegeven. Handicaps worden Bijbels nogal eens aangeduid in de betekenis van: ‘het kruis dat je moet dragen’, of veel erger: ‘een persoonlijke straf’. Maar met alles wat je overkomt aan te duiden als persoonlijke straf op de zonde, kom je Bijbels gezien niet weg.


De Bijbelverhalen belichten juist de andere kant van het evangelie: bij Jezus worden mensen niet afgeschreven, maar krijgen mensen nieuwe kansen. In het Oude testament vind je al de grote profetische droom: verlamde zullen lopen, blinden zien en doven horen. Bij Jezus wordt dit tastbaar en zichtbaar. Het wonderlijke in de verhalen zit niet in de genezing van de aandoening op zich maar in de opheffing van de beperking. De nacht van de blinde maakt plaats voor het licht, het isolement van de lamme gaat over in de gemeenschap en de naamloze geestelijk zieke krijgt een identiteit. Deze mensen zijn mĂŠĂŠr dan dat wat hen beperkt. In dit thema worden de kinderen zich bewust van de gevolgen van een handicap of aandoening. Ze ontdekken welke beperkingen dit met zich mee kan brengen. Ze ontdekken ook dat beperkingen ervoor zorgen dat mensen elkaar soms anders gaan zien en behandelen. De verhalen in dit thema nemen de beperkingen niet weg, ze nodigen wel uit om elkaar vooral onbeperkt als mens te zien.

VAN DERDEN.

Super de Boer Dozen actie Denkt u nog even aan de Super de Boer Boodschappenpakketactie. De doos voor de zegeltjes staat er nog tot 31 januari !!! We willen hiermee mensen die het echt kunnen gebruiken mee verrassen.

Alvast bedankt, Agnes Dubbelboer

Nieuwsbrief Anker  
Nieuwsbrief Anker  

even zien hoe zo'n nieuwsbrief ge-embedded kan worden.

Advertisement