Page 1

B E G Y N D E R

D E T

I K K E

M E D

E N

N Y

Trekantområdets Erhvervsforum er et nyt netværkssamarbejde for ledende erhvervsfolk. Gennem dialog og netværk er det forummets erklærede mål at fremme tanker og initiativer, der sætter nye dagsordener for vækst.

F O R

V Æ K S T ?

Et medlemskab af det nye erhvervsforum giver dig adgang til: Netværksarrangementer

- Børsens Executive Club

- Vinsmagning og nytårskur

Selvom Trekantområdet i forvejen er et af Danmarks største vækst-

områder, rummer det potentiale til meget mere. Den særlige forbindelse

mellem erhverv, forskning, sport og kultur, vi finder her, giver muligheder for at skabe en udvikling, vi ikke behøver at skele til andre steder.

Trekantområdets Erhvervsforum vil være erhvervslivets talerør og et fælles afsæt til at få det bedste ud af den viden og ambition, der er koncentreret i området.

D A G S O R D E N

- Generalforsamling Erhvervsmøder

- Aktuelle emner inden for ledelse

- Faglige indlæg med ledende toperhvervsfolk fra Trekantområdet Vi kan allerede nu – i samarbejde med Børsen – byde på 5 eksklusive arrangementer. Der afholdes tre stk. i Trekantområdet samt to stk. i København via Børsen Executive Club.

Prisen for et medlemskab for resten af 2014 er 1.995 kr. ex. moms.

W W W . E R H V E R V S F O R U M . N E T


H V I S V I I K K E G Ø R N O G E T N Y T,

sker der ikke noget nyt

CEO & PARTNER SKOV ADVOK ATER

ADM. DIREKTØR, IBC

Jørgen A. Houm ann

Erik Svanvig

Trekantsområdets Erhvervsforum vil på tværs af byerne i Trekantområdet være én samlet stemme for erhvervslivet. Men meget mere end det. Jeg ser det også som et sted, hvor erhvervsledere i fællesskab kan netværke samt udvikle nye ideer og banebrydende innovation til gavn for den fortsatte vækst i hele Trekantområdet.

Et netværk af den her karakter vil uden tvivl bidrage til større forståelse og samarbejde mellem virksomheder og erhvervsledere. Fagligt og kommercielt kommer det til at gøre en forskel. Og så vil det medvirke til at gøre Trekantområdet attraktivt i forhold til Aarhus og Hamborg.

OMRÅDEDIREKTØR, NORDEA

Peder Kjølhede

Det er i grunden meget enkelt. Udvikling kommer igennem gensidig forståelse. Og gensidig forståelse har de bedste betingelser i et stærkt netværk. Det vil kort sagt gavne Trekantområdet at få et forum, hvor erhvervsfolk kan mødes på tværs og skabe dialog og nye perspektiver.

HEAD OF BRAND EXPERIENCE, DONG ENERGY

Marianne Klockm ann

Det er altid inspirerende at udveksle erfaringer og ny viden i et velfungerende netværk. Og hvis ledende erhvervsfolk i fællesskab synliggør, at Trekantområdet byder på et attraktivt erhvervsliv, vil det styrke muligheden for at fastholde og tiltrække kompetente medarbejdere til området i fremtiden.

DIREKTØR KIF KOLDING / KBH

STATSAUTORISERET REVISOR, PARTNER, PWC

Jens Boesen

Jan Bunk Harbo Larsen

Det er nødvendigt at stå sammen som en større enhed, hvis vi fortsat skal øge Trekantområdets vækst og gennemslagskraft. Det er jeg sikker på, at vi gør gennem et erhvervsforum, hvor vi kan være sammen om at se nye muligheder og være et skridt foran andre.

Ved at samle Trekantområdets erhvervsledere kan vi sætte et markant aftryk på landkortet – og med det automatiske medlemskab af Børsen Executive Club er der samtidig mulighed for at skabe kontakt til andre toperhvervsfolk i Danmark og høre deres meninger om erhvervslivet.

DIREKTØR, STOMAGUARD

Bjarke Wolm ar

Etableringen af det nye erhvervsforum er for mig et resultat af det faktum, at der simpelthen mangler et stærkt netværk for erhvervsledere i Trekantområdet – et netværk med mulighed for at skabe og styrke Danmarks største og mest dynamiske vækstområde.


I N S P I R E R E N D E F O R E D R A G 12 . JUNI -14 MORGENMØDE I KOL DING OM L EDEL SE SVÆR K T Ø JER OG SUC CE S F UL DE VÆKS T S T R AT EGIER Lær af de bedste, når Trekantområdets Erhvervsforum i samarbejde med Børsen slår dørene op til vores første arrangement for erhvervsledere i Trekantområdet. Hvad skal der til for at lede og fordele med succes? Og hvordan lykkes man med at skabe unikke betingelser for vækst? Kom og få svarene fra chefredaktør, Niels Lunde og økonomisk redaktør ved Børsen, Thomas Bernt Henriksen.

Medlemskab af Trekantområdets Erhvervsforum giver automatisk adgang til Børsen Executive Club – Danmarks uformelle mødested for ledere og meningsdannere.

CHEFREDAKTØR, BØRSEN

Niels Lunde

Børsen Executive Club er dér, hvor erhvervsfolk kan tanke ny inspiration og viden samt udveksle erfaringer, holdninger og resultater med andre medlemmer. Året rundt byder klubben på foredrag og arrangementer, der kritisk og inspirerende klæder virksomheder på til de udfordringer, fremtiden bringer – ligesom den giver rig mulighed for at tage del i eksklusive sociale aktiviteter.

Arrangementet er gratis og kræver ikke medlemskab af Trekantområdets Erhvervsforum.

L Æ S MER E HER >

L Æ S MER E HER >

SEP T EMBER -14 Fagligt erhvervsmøde med indlæg fra ledende toperhvervsprofil fra Trekantområdet.

NOV EMBER -14 Netværksmøde med fagligt indslag efterfulgt af vinsmagning.

ØKONOMISK REDAKTØR BØRSEN

Thomas B. Henriksen

Meld dig ind i Trekantområdets Erhvervsforum og Børsen Executive Club. Prisen for resten af året er 1.995 kr. ex. moms. MELD DIG IND HER >


MELD

DIG

IND

HER

og f책 resten af 2014 for 1.995 kr. ex. moms

W W W . E R H V E R V S F O R U M . N E T

Trekantområdets Erhvervsforum  

Trekantområdets Erhvervsforum er et nyt netværkssamarbejde for ledende erhvervsfolk. Gennem dialog og netværk er det forummets erklærede mål...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you