Jubilæumsskrift Lillebæltsbroen 50 år

Page 1

Den nye Lillebæltsbro 1970-2020 50 ÅR MED VÆKST OG SAMMENHÆNGSKRAFT


2

trekantomraadet.dk


Jubilæumsskriftet er udgivet af Trekantområdet og er trykt i 400 eksemplarer. De historiske billeder er leveret af Middelfart Museum, Fredericia Lokalhistoriske Arkiv og pressefotograf Peter Honoré. Grafisk Design: Mediegruppen / Dronefoto: KIRAdrone

Tillykke til hele Danmarks Lillebæltsbro Der findes en liga af bygningsværker, der løfter sig over alle andre. Det er de bygningsværker, der er så meget mere end deres blotte funktion. Det er de bygningsværker, der påvirker os. Personligt og som samfund. Det er bygningsværker, der bliver billede på en forandring, og som bliver en levende del af vores historie og identitet. En af juvelerne i denne liga er den nye Lillebæltsbro. En arkitektonisk perle med stor symbolværdi og ikke mindst en kæmpe økonomisk betydning. Den samfundsmæssige betydning af den nye Lillebæltsbro kan ikke undervurderes. Da den åbnede den 21. oktober 1970, bandt den ikke blot to landsdele i et ø-rigt land sammen. Den blev også inspiration til at binde hele Danmark endnu tættere sammen med andre markante broprojekter. Mange millioner danskere er i de forgangne 50 år kørt på arbejde, på familiebesøg og på ferie hen over den nye Lillebæltsbro. Millioner af lastbiler med varer til ind- og udland har passeret broen – oftest som smidigt glidende trafik. Sådan skulle det gerne blive ved med at være. I starten af 1970’erne passerede 15.000 køretøjer broen hver dag. I dag er det tal 80.000 køretøjer om dagen – dobbelt så mange, som der kører på Storebæltsbroen.

Lillebæltsbroen 50 år

Den nye Lillebæltsbro er muligvis det enkeltstående stykke infrastruktur, der historisk set har betydet mest for væksten i Danmark. Den nye Lillebæltsbro har særligt understøttet erhvervsudviklingen i Trekantområdet: Gennem årene har Trekantområdet udviklet sig til Danmarks Produktionscentrum med hundredvis af industrivirksomheder, hvis værdiskabelse kommer hele Danmark til gavn. Men det er blot én ud af mange grunde til, at den nye Lillebæltsbro er hele Danmarks Lillebæltsbro. For jeg er sikker på, at hver eneste dansker har deres egen relation til broen. Tillykke med de 50 år!

Jens Ejner Christensen, Formand for Trekantområdet Danmark og borgmester i Vejle

3


”Den nye Lillebæltsbro har været der hele mit liv. Bogstaveligt talt. Vi fylder begge 50 år i år, og selvom jeg også har kørt en del kilometre i mit liv, så er det intet at regne mod de mange tusind kilometre, som den nye Lillebæltsbro må lægge asfalt til hver dag. Broen er et knudepunkt mellem Jylland og Fyn. Det er en vital forbindelse for hele vores infrastruktur, og den er årsagen til, at der er et blomstrende arbejds-, erhvervs- og familieliv på begge sider af bæltet. Det er en sund og stærk lillebror til den første bro over Lillebælt, hvis 85. fødselsdag i år også er værd at fremhæve. De supplerer hinanden, som søskende kan på bedste vis, og jeg ville ikke være nogen af dem foruden. Det siger jeg som transportminister - og som bosiddende i Sønderjylland.”

Stephanie Lose formand for Region Syddanmark

4

trekantomraadet.dk

Benny Engelbrecht Transportminister

“Jeg tror, at stort set alle kender Lillebæltsbroen og kan huske at have krydset Lillebælt for at besøge familie og venner eller tage på arbejde. Lillebæltsbroen har derfor stor betydning for sammenhængen i både Danmark og Syddanmark – både for person- og godstrafik. Den nye Lillebæltsbro er en af de mest trafikerede vejstrækninger i Syddanmark, og hver dag er 25.000 pendlere afhængige af uhindret passage over Lillebælt for at kunne komme frem og tilbage til arbejde. Samtidig er 32.000 erhvervskøretøjer afhængige af en velfungerende Lillebæltsbro for at kunne besøge kunder og transportere varer mellem Fyn og Jylland og mellem Øst- og Vestdanmark. Den nye Lillebæltsbro har været et helt afgørende stykke dansk og syddansk infrastruktur de seneste 50 år. Jeg er sikker på, at adgangsvejene over Lillebælt også de næste 50 år vil være helt centrale for passagen mellem Fyn og Jylland.”


Steffan Herrik tog feriejob 120 meter over Lillebælt En vaskeægte brobisse kan man næppe kalde Steffan Herrik. Til gengæld er den 70-årige billedkunstners livsbane flettet betydeligt mere sammen med den nye Lillebæltsbro end de fleste andre broarbejderes. – Jeg er vokset op med Lillebæltsbroen i baghaven, da mit barndomshjem lå få huse fra de landbaserede piller på Middelfart-siden. Det var en fascinerende byggeplads at være nabo til, da jeg var dreng og ung i 1960’erne, fortæller Steffan Herrik. Han husker flere spektakulære hændelser fra den tid: Blandt andet hvordan strømmen i Lillebælt tog én af de gigantiske sænkekasser og var lige ved at drive den i land ved Strib, før slæbebådene fik kontrol over den igen. Fascinationen af brobyggeriet drev også den unge mand ind på byggepladsen, hvor han meldte sig som løsarbejder på byggeriet. – Jeg gik på kunstakademiet, men brugte flere sommerferier som løsarbejder. Selv om jeg bare var ufaglært, fik jeg lov til at arbejde helt oppe på toppen af pylonerne i 120 meters højde. Der er en fantastisk udsigt, men man skal ikke være bange for højder. Jeg arbejdede også inde i vejbanerne og nede i ankerblokkene. Nogle arbejdsdage kunne godt vare 12-15 timer. Den var nok ikke gået i dag, siger Steffan Herrik. Han husker den rå tone blandt de rigtige brobisser, der ofte levede et hårdt arbejdsliv og et hårdt liv efter fyraften.

Lillebæltsbroen 50 år

– Men vi havde en fantastisk arbejdsformand, der kunne håndtere både brobisser og os løsarbejdere. Hver morgen gik han en runde og tjekkede op på bisserne. De hårdest ramte, trak han ud af dagens mandskab, siger Steffan Herrik. Det var i øvrigt den samme arbejdsformand, der endte med at fyre Steffan Herrik på stedet. – Jeg havde klaget til arbejdstilsynet over, at der manglede udsugning i sænkekasserne. Så blev jeg fyret – og det var jo sådan set fair nok, siger Steffan Herrik, der stadig husker arbejdsformandens afskedssvada: – Han sagde: ”Ved du, hvad der er galt med dig, Herrik? Du har læst for mange bøger!”, fortæller Steffan Herrik med et grin. Han fortryder hverken sin fyring eller sine sommerferiejobs på den nye Lillebæltsbro: – Det gav nogle fantastiske oplevelser. Det var et ganske velbetalt arbejde, der også betød, at jeg slap for studiegæld. Brobyggeri er jo en form for disciplineret galskab. Det har jeg altid været tiltrukket af. Og så er det jo sjovt, at jeg i dag kan gå ture med mine børnebørn ved broen og fortælle dem, at den var jeg med til at bygge, siger Steffan Herrik, der i dag bor lidt uden for Middelfart – stadig med udsigt til Lillebæltsbroens pyloner.

5


50 år med trafik på den

80.000

70.000

”Lillebæltsbroen står for borgerne i Middelfart - og fynboerne generelt - som et udtryk for det stærke samarbejde og udviklingen i Trekantområdet. Fra store dele af Middelfart kan man følge broens puls, når den hver dag binder landet sammen fra øst til vest. For os er Lillebæltsbroen et symbol på sammenhængskraft, og den forbinder historien med fremtiden. Den danner bro mellem mennesker, der er forskellige, i stærke fællesskaber og samler over kommunegrænser.”

60.000

50.000

40.000 Johannes Lundsfryd Jensen Næstformand for Trekantområdet Danmark, borgmester i Middelfart

30.000

20.000

6

trekantomraadet.dk

1990

1980

Køretøjer pr. hverdagsdøgn

1970

10.000


nye Lillebæltsbro

25.000 pendlere krydser hver dag Lillebælt

Lillebæltsbroen 50 år

2010

2000

Hver dag tager 25.000 arbejdstagere afsted fra deres hjem og krydser broen for at komme på arbejde på den anden side af Lillebælt.

I starten af 1970’erne krydsede omkring 15.000 køretøjer den nye Lillebæltsbro hver dag. I dag krydser 80.000 køretøjer broen hver dag. Der kunne dog også være kø og tæt trafik på den nye Lillebæltsbro i 1970’erne. På billedet ses tæt trafik i nærheden af afkørsel 59 på Jyllandssiden i 1972.

2020

Den nye Lillebæltsbro har ikke blot bundet landet sammen. Den har også skabt et sammenhængende arbejdsmarked tværs over Lillebælt og gjort Trekantområdet til et vækstlokomotiv.

7


Broen til vækst ”Lillebæltsbroen gav industrien en klar forestilling om betydningen af at binde landsdelene sammen trafikalt. Lillebæltsbroen blev dermed til inspiration for andre faste forbindelser som Storebælt, Øresund og den kommende Femernforbindelse”

Michael Svane Branchedirektør i DI Transport

”Lillebæltsbroen har været helt afgørende for valget om at placere vores virksomhed i Middelfart, da den gør, at vi er i stand til også at tiltrække medarbejdere fra Jyllandssiden.”

Carsten Kind administrerende direktør, Interacoustics A/S, Middelfart

”Lillebæltsbroens 1.700 meter er meget mere end blot en forbindelse mellem Fyn og Jylland. Den smukke bro udgør en vital del af den danske infrastruktur og har lige fra sin åbning i oktober 1970 været vidne og medvirkende til Danmarks vækst og styrkede mobilitet. Den har på fornem vis bundet Danmark sammen og styrket eksportmulighederne for virksomhederne i både Øst- og Vestdanmark og står i dag som et flot eksempel på, hvordan form og funktion kan gå op i en højere enhed.”

Carina Christensen Administrerende direktør for ITD – brancheorganisation for den danske vejgodstransport

8

trekantomraadet.dk


Den vigtigste bro i Danmark Lillebæltsbroen

55 biler i minuttet

Storebæltsbroen

25 biler i minuttet

Øresundsbroen

14 biler i minuttet

Lillebæltsbroen 50 år

9


Fremtiden byder på trængsel – men byder den også på løsninger? Lillebæltsbroens fædre og mødre var forudseende. De planlagde og byggede broen, så den var totalt overdimensioneret til datidens trafikmængde i starten af 1970’erne. Men de vidste allerede dengang, at trafikken bare ville blive ved med at stige. Fortidens rettidige omhu har betydet, at mennesker og varer i årtier har kunnet passere smidigt på tværs af landet og videre ud i Europa. Den smidighed og mobilitet er imidlertid blevet mere og mere udfordret i løbet af det seneste årti, hvor trafikmængden og trængslen hen over broen er steget drastisk. Det fører oftere og oftere til ulykker og nedbrud, der lukker trafikken helt ned i timevis.

Nu er det tid til at udvise rettidig omhu igen. For niveauet for kritisk trængsel på Lillebæltsbroen nærmer sig hastigt. Om det er om 6, 8 eller 10 år er ikke afgørende. Uanset hvad haster det med at finde en løsning på trængslen på Lillebælt. Tænk bare på at det tog 10 år fra beslutningen om at bygge den nye Lillebæltsbro blev taget, til broen åbnede. Som grafen viser, risikerer trafikken på Lillebælt at sande helt til, hvis der ikke snart træffes en beslutning om at fremtidssikre forbindelsen. Mulige broprojekter andre steder i Danmark kan nemlig ikke løse trængselsproblematikken på Lillebælt. Trængslen på Lillebælt kan kun løses på Lillebælt.

”Vi er er servicevirksomhed, der hærder metalkomponenter for 1500 kunder i Danmark, Sydsverige og Nordtyskland. Vi har 9 lastbiler og afhenter selv komponenterne til hærdning ude hos kunderne og bringer dem retur, så hurtigt som muligt. Vores kunder vil have høj kvalitet og levering til tiden. Vi indgår typisk i vores kunders værdikæde i slutningen af en proces, hvor de har travlt med at aflevere det færdige projekt til deadline. Derfor er det alfa og omega for os, at vi har uhindret adgang til hurtig og effektiv infrastruktur ud i Norden og Tyskland. Det skal Lillebæltsbroen gerne kunne blive ved med at give os.” Jesper Rasmussen direktør, Bodycote Danmark, Ejby

10

trekantomraadet.dk


0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042

Forventet trafikudvikling over Lillebælt

150.000

125.000

Kritisk trængsel over Lillebælt

100.000

75.000

50.000

25.000 FAKTISK TRAFIKUDVIKLING

Lillebæltsbroen 50 år

FORVENTET TRAFIKUDVIKLING

11


15666 Mediegruppen

www.trekantomraadet.dk/den-nye-lillebaeltsbro