Page 1

Eksamen

Advokatsekretær

03.05.04

VEDLEGG Skriving av brev og dokumenter etter NS4129 Følg vanlige skriveregler så langt du kan f eks når det gjelder  forkortelser, store forbokstaver, generell rettskriving etc. Du skal kjenne til hvordan brev og dokumenter skal settes opp  etter Norsk Standard 4129, men du er selvsagt også klar over at  slett ikke alle bedrifter følger standarden. Den er da også ment  som en veiledning. Under dokumentproduksjonen skal du likevel  holde deg til følgende tommelfingerregler med utgangspunkt i NS  4129, dersom ikke annet er uttrykkelig sagt i fonogrammet: Generelt for tallformater: • • •

Dato på formatet dag – måned – år skrives slik: 00.00.00  eller 00.00.0000  (unntak for personnummer som skrives 000000 00000). Telefonnummer skrives slik: 00 00 00 00. Mobiltelefon: 000  00 000 Bankkontonummer: 0000 00 00000

Brev: 1. Marger: Sett toppmarg 1 cm og venstremarg 2 cm. For at  midtstilt tekst skal se pen ut, kan det være lurt å sette  høyre­ og venstremargen lik. 2. Avsenderinformasjon skal holdes innenfor linjene 1 til 4,  Skrifttype Arial, 12 pkt, fet. 3. Mottaker settes på linje 8 med adresse på de påfølgende  linjene. Skrifttype Times New Roman, 12 pkt 4. Hovedoverskrift/saksoverskrift settes på linje 16.  Skrifttype Arial, 14 pkt, fet. 5. Avsnittsoverskrifter i brevet skrives med Arial, 12 pkt,  fet. 6. Fortløpende tekst (brødtekst) skrives med Times New Roman,  12 pkt 7. Underskrifter skal skrives 4 linjeskift under avslutningen  av brevet. ”Plass for underskrift” betyr m a o fire  linjeskift. 8. Dersom vedlegg  er omtalt i brevet, skal notat om disse  skrives  minimum 4 linjer etter underskrift, selv om det  ikke er nevnt i fonogrammet. Andre dokumenter: Reglene for skrifttype og størrelse for hovedoverskrifter og  avsnittsoverskrifter følges også her. Du kan også følge reglene  UTDANNINGSHUSET©2004

Side 1 av 7


Eksamen

Advokatsekretær

03.05.04

for marger i stor grad. Det er også fullt mulig å markere  viktige stikkord i teksten med utheving eller kursivering, men  dette bør helst gjøres i samråd med den som har gitt deg  oppdraget.

UTDANNINGSHUSET©2004

Side 2 av 7

Standardoppsett brev NS4129  

UTDANNINGSHUSET©2004 Side 1 av 7 Advokatsekretær 03.05.04 Andre dokumenter: Reglene for skrifttype og størrelse for hovedoverskrifter og avs...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you