Page 1

10409


ME G O D

1. Jeg vil altid gøre arkitektur til et fucking manifest! Arkitektur skal gøres begribeligt for krop og sjæl gennem det hånden kan gribe. 2. JEG VIL ALTID TALE PÅ EN MÅDE SOM SELV BØRN OG POLITIKERE FORSTÅR! Uden dialog fucker jeg arkitekturen up og fucking skader faget. 3. JEG VIL ALTID LADE ARKITEKTUR HYLDE HVERDAGSLIVET! Arkitektur handler om at skabe fucking meningsfyldte rammer for et fucking enestående hverdagsliv. 4. JEG VIL ALDRIG TALE OM ‘GRIMT’ ELLER ‘PÆNT’! Arkitektur handler ikke om hvordan den fucking ser ud, men om hvad den fucking gør. 5. JEG VIL ALDRIG REDUCERE ARKITEKTUR TIL DESIGNOBJEKTER! Arkitektur er fucking SSR (Slumrende Sociale Relationer). Intet fucking andet! 6. JEG VIL ALTID SKABE LÆRENDE LANDSKABER! Det vi fucking sanser fucking husker vi! Store globale forandringer skabes og styrkes i hverdagens nære oplevelser. 7. JEG VIL ALDRIG MERE KUN LØSE EEN TING AD GANGEN! Verden er kompleks og kræver hybride løsninger, der fucking forbinder frem for at fucking adskille. 8. JEG VIL ALDRIG MERE LØSE ALTING PÅ EEN GANG! Arkitektur er i fucking proces. Byen unddrager sig fucking planlægning. Jeg er aldrig fucking klog nok. 9. JEG VIL ALTID VÆRE (OVER)MODIG! Alle systemer modarbejder forandringer. Forvent at blive fucking modarbejdet. 10. MIN ARKITEKTUR SKAL FUCKING BEGEJSTRE! Løsningerne findes i spændingsfeltet mellem domme– og dagligdag, og hvis det ikke er fucking sjovt at gå på arbejde, så gør jeg det fucking forkert. Ydermere lover jeg som arkitekt, at afstå fra at hænge med hovedet når jeg står i lort til halsen. Mit ypperste formål i livet er at skabe forudsætninger for skabelsen af en superempatisk menneskehed, igennem en tydeliggørelse af det enkelte individs mangestrengede forbundenhed til fucking alt andet i Verden.

Navn

Firma

Dato


S

OPSIS N Y

ULVELAND! Mennesket befinder sig i disse år i et absurd spændingsfelt. Et spændingsfelt udgjort af den nært forstående klimadommedag og den enkeltes konkrete hverdag, hvor madpakker skal smøres, børn hentes og arbejdet passes. Samfundet fejrer nye oliefund i Nordsøen, mens klimaforandringerne sammenlignes med en asteroide på kollisionskurs med Jorden. Lortet hænger sammen og oksebøffen er direkte skyld i katastrofale skovrydninger i Sydamerika. Spændingsfeltets absurditet kulminerer i et kollektivt reaktionsmønster, der spænder fra panik, over handlingslammelse til frivol kampkonsum: “Ulven kommer!” råber de, men indtil videre har de jo kun set den i Thy. Lad os nyde livet mens vi kan! Når både politikere, embedsmænd og erhvervsliv har fejlet i omstillingen til det nye verdensbilledes realiteter, vendes blikket håbefuldt mod arkitektstanden. Arkitekterne skal igen genopfinde sig selv, steppe op i samfundets fødekæde og indtage pladsen som de visionære vækstkvæg verden hungrer efter. Velkommen til Ulveland! Filmen tematiserer arkitektens balanceakt imellem daglig- og dommedag, imellem dødelig klimaalvor og den grænseløse befolkningstilvækst. Arkitekten skal skabe fysiske omgivelser, der formidler verdens store udfordringer og realiteter på en måde, der mobiliserer indsigt, handling, forandringsvillighed og, ikke mindst, optimisme. Alt dette uden at hverken det holistiske overblik eller individets konkrete hverdag tabes af syne. Arkitekten skal udøve katastrofeterapi! Dette formidles gennem filmens usentimentale form, der konstant zoomer ind og ud: Fra det nære hverdagsliv til nye danmarkskort. I et mash-up imellem eksperter, den genfødte arkitekt og den utæmmede ulv, præsenterer filmen syv debatlande: Ulveland, Dæmningsland, Reservatland, Energiland, Krølfedtland, Mellemkødsland og Fortætningsland samt debatbyerne Sundby, Vådby og Bikseby. Alle søger de at anvise bærende- frem for brændende platforme og skabe nye optikker på debatten om Danmark og storbyens fremtid. Teknisk eksekveres filmen loyalt i forhold til storyboardets frivole montage af medier og fremstillingsformer og mikser 2D og 3D vektorgrafik, stills og manipuleret realfilm. Der hentes inspiration fra OMA’s Content, Charles & Ray Eames, Bruce Sterling, RSA Animate, Jimmy Corrigan - the Smartest Kid on Earth og Spike Jonze. Storyboardet forventes sammenskrevet i fase 2 til en mere intens endelig udgave, gerne i dialog med juryen.


ULVELAND af TREDJE NATUR  

ULVELAND! Mennesket befinder sig i disse år i et absurd spændingsfelt. Et spændingsfelt udgjort af den nært forstående klimadommedag og den...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you