Page 1

RESERVOIR OVERSVØMMELSE OG TØRKE I BYEN Klimatilpasning og byrumsværdi eksemplificeret i Dronningegården.

TREDJE NATUR


p2 路 Reser voir 路 Innosite


TREDJE NATUR Reser voir 路 Innosite 路 p3


DRONNINGEGÅRDEN I DAG

p4 · Reser voir · Innosite


KONGENS HAVE DRONNINGEGÅRDEN AMALIENBORG

TREDJE NATUR Reser voir · Innosite · p5


OM RESERVOIR 60.000 m3

1.500.000 kr.

100.000 m2

Reservoirets samlede kapacitet. (600.000.000 liter)

Er der sparet på vand, for hvert fyldt reservoir. Prisen på rent vand stiger i takt med at grundvandet forurenes (værdien udgør 5. mio. kr. hvis landets dyreste literpris anvendes)

Areal der aflastes af regnvand for hver fyldning af reservoiret. Det svarer til regnvandet fra 6 lignende karréer, der afkobles kloaknettet og forbindes til reservoiret.

Byen skyller over! I 2011 anretter 3 skybrud skader for op imod 5 milliarder kroner i den samlede bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år adfærd så det kan mærkes. I denne case foreslår vi derfor en omdisponering af parkeringspladsen ved Dronningegården. Her anlægges et vandreservoir, der opsamler regnvand fra områdets mange karréer og holder byen fugtig i kommende tørkeperioder. Vandet indgår i beboernes husholdning og yder supportfunktion for områdets parker og træer. Varmeø-effekt, oversvømmelse og monofunktionalitet addresseres i ét greb, og skaber et rammeværk for Innosites mylder af gode enkeltstående idéer. Derved forædles boligsituationen for hundredevis af beboere og ikke mindst bylivsmæssigt, er der noget helt nyt at opleve for tusindvis af årlige badelystne beboere, brugere og turister i området. Da rent vand i stigende grad er ressourcekrævende at skaffe i Danmark, er det oplagt at ’høste’ regnvandet, som det gøres i adskillige andre lande. Løsningens kapacitet er skalérbar. Jo flere karréer der tilsluttes reservoiret og jo flere

p6 · Reser voir · Innosite

husholdninger der udnytter kapaciteten, desto hurtigere tjenes reservoirets anlægningsudgifter ind. Én årlig fyldning af reservoiret kræver blot at 6 lignende karréer tilsluttes, og vil derved kunne skaffe rent vand til 1.300 Københavnere, eller eksempelvis kunstvande over 3 gange arealet af Kongens Have - og med den aktuelle vandpris in mente udgør et fyldt bassin en værdi på 1.5 mio. kr! Reservoiret udføres i kalksten, der neutraliserer vandet for atmosfærens CO2 samtidig med at et system af aktive vandplanter renser vandet. Mikroklimatisk vil vandets fordampning køle byen, og skabe en urban oase i ét af landets tætteste bebyggede kvarterer, hvor flora og fauna trives. Vand er fundamentalt for alt levende, og en ultimativ rekreativ ressource. Reservoiret vil have en bred appeal i det veldefinerede rum som den åbne Karré af Kay Fisker og Svenn Eske Kristensen skaber. Når byen ‘lever’ bedst, er byen i ligevægt, brugerne interagerer positivt med hinanden og udnytter byens – og naturens – muligheder.


400.000 m2

1.300 personer

11.000 m2

Kan kunstvandes om året hver gang reservoiret er fyld. Det svarer til over 3 x Kongens Haves areal.

Kan årligt forsynes med vand hver gang bassinet er blevet fyldt én gang. Hver dansker bruger 130 l vand i døgnet. Regnvand er bl. a. bedre til at vaske tøj i.

Byrummets samlede areal. Det er sammenligneligt med Rådhuspladsen, men der er en verden til forskel.

15 M BEBOERHAVER OFFENTLIG ZONE

-15m -10m -5m

DIAGRAMPLAN

TREDJE NATUR Reser voir · Innosite · p7


VANDBALANCE LOKALT

p8 路 Reser voir 路 Innosite


OVERLØB/VANDING

VANDOPSAMLING

RESERVOIR

TREDJE NATUR Reser voir · Innosite · p9


KØBENHAVNERMODELLEN

Mere regn! Byen opsamler vandet. I stedet for at betragte regvandet som et problem der skal afvikles, bør vi tænke helhedsorienteret, og kapitalisere på de naturlige ressourcer der dumper ned fra oven.

p10 · Reser voir · Innosite


TREDJE NATUR Reser voir 路 Innosite 路 p11


KØBENHAVN 2050

Sammensat kort med oversvømmelsestrusler. Strømning af regn på overfladerne, regnvand i lavninger, opstuvning fra kloak og direkte oversvømmelse fra et 50 års højvande i år 2100 Kilde: COWI

p12 · Reser voir · Innosite


KLIMAETS EKSTREMER

2006

Kilde: DMI.

Danmarks årsnedbør siden 1874. Værdierne er beregnet landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer. Den fede kurve er 9 års Gaussfiltrerede værdier. Selv om den generelle nedbørsmængde er stigende, er tørkeperioderne også rigt repræsenteret med ekstreme udsving fra gennemsnittet.

TREDJE NATUR Reser voir · Innosite · p13


ANURADHAPURA, ÅR 800 KØBENHAVN, 2011

Et af de bedste eksempler på badetanke eller bassiner i middelalderens Sri Lanka er tvillingebassinerne, kendt som Kuttan Pokuna. De betragtes som en af de mest signifikante bedrifter indenfor hydrologisk ingeniørkunst og som en enestående arkitektonisk og kunstnerisk bedrift. Kilde: Wikipedia

p14 · Reser voir · Innosite


KØBENHAVN, ÅR 2011

TREDJE NATUR Reser voir · Innosite · p15


TØRKEINDEKS

Tørkeindeks er baseret på en vandbalancemodel. Modellen beregner hver dag den mængde af vand i jordvandsmagasinet, som planterne har til rådighed. Kilde: DMI

p16 · Reser voir · Innosite


VARMEØEFFEKT 18. juni 2006

18. Juni 2006

20. juli 2006

20. Juli 2006

Kilde: Urban Heat Island i København. Københavns Kommune.

Sammenligning af overfladetemperatur på Amager Fælled d. 18. juni og ca. 1 måned senere d. 20. juli  (de nederste kort), med de tilhørende fotos (øverst).  Bemærk at store områder på Amager Fælled efter en måneds tørke udviser varmegrader på niveau med de varmeste steder i byen.

TREDJE NATUR Reser voir · Innosite · p17


NATURLIG RENSNING

p18 路 Reser voir 路 Innosite


LIV I VANDET

TREDJE NATUR Reser voir 路 Innosite 路 p19


LOKAL RESSOURCE

En stor del af Danmarks undergrund indeholder et flere hundrede meter tykt lag af kalk. Nogle steder er kalken lige under jorden eller presset frem som klinter. Kilde: wikipedia.org

p20 路 Reser voir 路 Innosite


KALK NEUTRALISERER CO 2

I dag er CO2-koncentrationen i atmosfæren højere end den har været på noget tidspunkt de forudgående 450.000 år. Kilde: Aktuelnaturvidenskab.dk

Jo mere CO2 der findes i atmosfæren, jo mere CO2 opløses i havet. Når CO2 opløses i vand dannes der kulsyre. Ved denne proces frigives brintioner, hvilket gør vandet mere surt.

Konsekvenserne af forsuring har direkte betydning for overlevelsen af en lang række plante- og dyregrupper, men også for hele jordens kulstofomsætning kan ændrede pH forhold i havet få afgørende betydning.

TREDJE NATUR Reser voir · Innosite · p21


p22 路 Reser voir 路 Innosite


TREDJE NATUR Reser voir 路 Innosite 路 p23


OM TREDJE NATUR

TREDJE NATUR Guldbergsgade 29 D 2200 København N www.tredjenatur.dk info@tredjenatur.dk

TREDJE NATUR arbejder for en by der udvikler sig på trods af tendenser. En by hvor man oplever det ensidige, det invasive og det kunstiges skjulte potentiale og gør effekten fra det kultiverede landskab tydeligt. Der er behov for gentænkning af byens rum, så det tilpasses det levende i byen – ikke omvendt. Vores blik er rettet mod steder, hvor det regulerede og det uregulerede kan clashe og skabe nye historier. Vi er fascinerede af den kraft og det potentiale, som den menneskeskabte natur genererer, og vil kortslutte det indgroede skel mellem by og landskab i dansk arkitektur.

p24 · Reser voir · Innosite


Flemming Rafn Thomsen og Ole Schr酶der

TREDJE NATUR Reser voir 路 Innosite 路 p25

RESERVOIR | Byen skyller over  

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd...

RESERVOIR | Byen skyller over  

Byen skyller over! I 2011 anrettede 3 skybrud skader for op imod 5 mia. kr. i DK´s bygningsmassse. Klimaet skifter i disse år markant adfærd...

Advertisement