Page 1

SE


Firmans verksamhet TREC NUTRITIONS historia är knuten till USA, där firmans central i New York sedan 13 år driver med försäljning av komponenter för produktion av näringstillskott och supplement. Polen var från början tänkt som det perfekta landet för lokalisering av representanter för Mellan- och Östeuropa. Efterfrågan och intresset för produkter av högsta kvalité har däremot orsakat en snabb omvandling av firmans verksamhet. I början var det konfektionering av preparat som importerades från USA, senare – produktion av dessa under eget namn. Sådan indelning av aktivitet fungerar i Polen sedan 2001, med klar fördel för konfektionering av USA-importerade tillskott under TREC NUTRITIONS namn. En del av tillskott som säljs av företaget produceras och packas i dem amerikanska laboratorier. Dessa preparat kommer till Polen i form av färdiga produkter, som på plats endast förses med etiketter. Detta gäller särskilt preparat vars produktionsteknologi är väldigt kostsam eller vars receptur är patenterad.

Helautomatisering av produktionsprocesser, låga produktionskostnader och först och främst storleken på TRECS inköp i USA möjliggör en offert av produkter med mycket bättre kvalitetsparametrar än dem som erbjuds av konkurrenter och till ett t o m 40% lägre pris!

Produkternas kvalité TREC NUTRITIONS preparat innehåller dem bästa aktiva ämnen i höga doser till ett överkomligt pris. Varför är vi då inte billigast på marknaden? Eftersom vi inte sänker priset på bekostnad av kvalitén. Vår prioritering är den höga kvalitén, utan kompromiss! För närvarande erbjuder

Helautomatisering av produktionen – produktionsanställd vid kapselräknaren på fabriken i Gdynia.

En av många sterila arbetsplatser för kapseltillverkning

TREC NUTRITIONS säte och logistikcentrum i Gdynia.

I Gdynia konfektioneras supplement från dem bästa laboratorier i världen.

– produktionsanläggning i Gdynia. TREC NUTRITION sina kunder den bredaste och prismässigt mest konkurrens- och kvalitetskraftiga produktoffert på den polska marknaden. Erfarenheten som firman har förskaffat sig under det fleråriga samarbetet med dem bästa butikerna som specialiserar sig på försäljning av tillskott har möjliggjort en professionell och kompleks förberedelse till marknadens växande behov. Leverantörer av TREC NUTRITIONS produkter är dem bästa laboratorier i världen som rekommenderas av potentater i tillskottbranschen och som arbetar under insyn av bl. a. amerikanska FDA (Läkemedelsverket) . FDA certifikat är en garanti för preparatens hälsosäkerhet. Råmaterialen som levereras till TREC NUTRITION används även av bl. a amerikanska firmor så som: Weider, EAS, Met-Rx, Prolab och Twin-Lab.

Produktionsteknologi

Helövervakning av produktionsprocesser och distribution av färdiga preparat.

Färdiga produkter fraktas från produktionsavdelningen till nivå „noll”, till lagret.

Från början av verksamheten är firmans säte beläget i Gdynia – Polens största omlastningshamn. Val av lokalisering av produktionslokaler gjordes med hänsyn till logistiska och ekonomiska avseenden, vilket begränsade till ett minimum råvarans transportkostnader (med båtfrakt) från USA till Polen.

Produktionsprocesser på TREC NUTRITION realiseras med hjälp av högutvecklad teknologi. TREC NUTRITIONS maskinpark är en av dem modernaste i branschen, med bl. a funktionell och modern linje för produktion av kapslar. Företaget satsar på utveckling av ny produktionsteknologi och framtagning av unika teknologiska recepturer. Dem bästa teknologer och laboranter i Polen anställs för framtagning av speciella produktsammansättningar. Firmans fasta partner är det specialiserade på undersökning av livsmedel analytiska laboratoriet J.S. Hamilton Poland Ltd, som helt objektivt

Erfarenhet och samarbete med USA Den stora erfarenheten, välutbildad personal, modern teknisk bas och professionellt bemötande av Kunder möjliggjorde firmans mycket snabba utveckling och åstadkommande av en status av branschens ledare. TREC NUTRITION kan på den polska marknaden erbjuda amerikanska produkter av högsta kvalitet till ett relativt lågt pris tack vare: • Mångårigt samarbete med dem bästa och största amerikanska laboratorier, • Framförhandlandet av fördelaktiga handelsvillkor, • Exakt kostnadsberäkning, • Minimalisering av tull- och transportavgifter.

Säkerhet och kvalité – varje tillverkad kapsel genomgår kvalitetskontroll. Automatiserad linje för packning och etikettering av färdiga produkter.

och oberoende av TREC NUTRITIONS anställda analytiker verifierar och bekräftar produkternas innehåll och kvalité.

Kvalitetskontroll

Produktions- och logistikcentrum till den största amerikanska proteinproducenten MAIN STREET INGREDIENTS.

Produktionslinje för vassleproteiner i MAIN STREET INGREDIENTS, vars service TREC NUTRITION använder sig av.

TREC NUTRITIONS produkter genomgår noggranna undersökningar utförda av tredje parter, d v s konkurrensen och konsumenterna. Positiva resultat av dessa undersökningar och märkets mycket goda renommé på den polska marknaden är den bästa garantin och utgör grunden till alla tilldelade certifikat och den vikten som TREC NUTRITION lägger vid kvalitén. TREC NUTRITIONS preparat tillverkas i enlighet med moderna trender och nutida teknologiska och sportmedicinska standard. Företaget samarbetar kontinuerligt med Polens största vetenskapliga center, så som Medicinska Akademier och Idrott Akademier.


Från det att ha kommit in på den polska marknaden har TREC tillämpat och stadigt förbättrat dem hårda regler för GMP (God Produktions Praktik) samt GHP (God Hygien Praktik). Dessa regler säkrar hygieniska arbetsvillkor och kontroll av mikrobiologiska, fysiska och kemiska hot som kan förutses och kontrolleras genom rätt utfört arbete.

Normer och certifikat Samtliga TREC NUTRITIONS produkter tillverkas i enlighet med Europeiska Unionens lagstiftning. Företaget följer ovillkorligen samtliga normativa och juridiska föreskrifter gällande för branschen. Beviset som styrker den stora omsorgen för dem tillverkade produkternas säkerhet är dem hos TREC NUTRITION tillämpade krav enligt ISO 22000.

TREC NUTRITION stödjer såväl kroppsbyggare som andra idrottsmän aktiva inom övriga sportgrenar.

S o m ledande i branschen stödjer TREC inte bara kroppsbyggare (bl. a Tomasz Bobrowski – Polens mästare, Dawid Geler – Irlands mästare) men även andra idrottsmän som tränar MMA, K-1, Box och Rugby.

Vitamin-Shop försäljningskedja TREC NUTRITION utvecklas expansivt. 2005 har vi startat utvecklingen av en ny idé, som gick ut på att skapa VITAMIN SHOP - en professionell butikskedja med näringstillskott. För närvarande finns över 80 sådana butiker.

Kraven har skapats av experter inom näringsindustri i samarbete med internationella organisationer och Codeux Alimentarius Kommissionen. Denna Kommission har tillsats för utveckling av näringsnormer av The United Nations' Food and Agriculture Organization (FAO) och World Health Organization (WHO). ISO 22000 är ett dokument innehållande krav gällande tillämpning, funktion och förbättring av förvaltningssystem inriktat på leverans av säkra produkter till kunden. Denna internationella standard förenar HACCP systemets krav med God Produktions och Hygien Praktik och dess mål är att garantera att så väl omgivningen, arbetsvillkoren och personalens tillvägagångssätt determineras av hög hygien-, sterilitetsoch kvalitetsstandard.

Säkerhet och lagenlighet TREC NUTRITIONS styrelse lägger stor vikt vid produkternas laglighet och säkerhet, varför firmans mission är leverans av dem bästa, effektivaste och säkraste produkter inom näringstillskott och supplement för idrottsmän. Människans hälsa är det största värdet för oss och i fråga om detta är vi kompromisslösa, för hälsan är viktigare än en tillfällig tillfredställelse! TREC NUTRITION är sedan många år medlem i Nationella Supplement och Näringstillskott Rådet – en organisation som samlar, representerar och övervakar dem största producenter av näringstillskott. Organisationen är samtidigt en koordinator och bedömare av nya förordningar och hygieniskt - sanitära regleringar så väl nationellt som i överenskommelse med EFSA (European Food Safety Authority) på det europeiska forumet. Förutom stor omsorg om produkternas säkerhet och kvalité, är företaget medvetet om övriga aspekter som påverkar verksamheten och värnar därför för bl. a naturmiljön samt arbetssäkerhet och hygien.

VITAMIN SHOP kedjan erbjuder dem bästa supplement och dietprodukter från dem främsta polska och utländska tillverkare. Vår offert berikas dessutom av konkurrenskraftig preparatlinje av hög kvalité, tillverkad under eget – d v s VITAMIN SHOPS - namn. I dessa butiker kan kunderna, förutom standardurval av supplement för idrottsmän, hitta även andra produkter

Den professionella, framtagna av bildkonstnärer och grafiker, inredningsarrangeringen gör att butikerna besöks inte enbart av idrottsmän. Vitamin-Shop är den största professionella näringstillskottskedjan i Polen med försäljning av supplement, näringstillskott och vitaminer till idrottsmän m fl.

bl. a för fettförbränning, kosttillskott för bättre hud och hår, koncentrations- och minnestärkande preparat, energigivande och konditionsstärkande preparat samt vitaminpreparat. Butikskedjans estetiska utseende har skapats av professionella grafiker, konstnärer och experter inom detaljhandelsmarknadsföring. Butikerna är tack vare detta visuellt mycket attraktiva och besöks gärna även av kunder som inte tränar styrkeidrott.

Firmans expansion Förutom företagets imponerade expansion i Polen, samarbetar vi även med företag från andra länder och inför systematiskt våra produkter på nya utländska marknader. För närvarande säljs TREC NUTRITIONS produkter i England, Irland, Frankrike, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Belgien, Holland, Spanien, Portugal och Italien, på Cypern, i Ukraina och Franska Guyana. Företagets exportverksamhet utvecklas snabbt tack vare högkvalificerad personal och heldatorisering av det logistiska centret. TREC NUTRITIONS verksamhet är inriktad på stadig utveckling, med bibehållandet av produkternas högsta kvalité, konkurrenskraftig pris samt kundernas uppskattning. Företagets konsekventa och genomtänkta verksamhet möjliggör framgångsrikt förverkligande av vårt motto. TREC NUTRITIONS Styrelse www.trecnutrition.com


www.trecnutrition.com

TREC Nutrition Broschyr  
TREC Nutrition Broschyr  

trec, broschyr

Advertisement