Page 1

Treći Trg | 1


O Trećem Trgu Treći Trg osnovan je u Beogradu 2004. godine kao nevladino, neprofitno, nestranačko društvo za istraživanje i afirmisanje savremene književnosti i kulture. Treći Trg objedinjuje ljude sličnih interesovanja koji bavljenje umetnošću i kulturom shvataju kao ozbiljnu duhovnu vežbu. Najznačajniji projekti koje je pokrenuo Treći Trg su: ■ Časopis za književnost Treći Trg, elektronski i štampani (www.trecitrg.org.rs) ■ Beogradski festival poezije i knjige TRGNI SE! POEZIJA! – međunarodna manifestacija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda a pod generalnim sponzorstvom Erste Bank (www.trgnisepoezija.blogspot.com) ■ Tribinske programe MOJ TRG pod pokroviteljstvom Sekretarijata za kulturu Grada Beograda (www.trgnise.blogspot.com) ■ Kreativne radionice TRGNI SE! STVARAJ NA NOVOM BEOGADU! pod pokroviteljstvom Balkanskog fonda za lokalne inicijative – BCIF (www.trgnisestvaraj.blogspot.com) ■ Biblioteke: 1. Sa Trećeg Trga – Biblioteka časopisa Treći Trg 2. Pasoš – Biblioteka za poeziju 3. Passport – Biblioteka Beogradskog festivala poezije i knjige 4. Pasoš / Passport – Biblioteka Beogradskog festivala poezije i knjige (dvojezična) 5. Trgni se! Poezija! – Biblioteka Beogradskog festivala poezije i knjige (dvojezična) 6. Homage – Biblioteka Beogradskog festivala poezije i knjige (dvojezična) 7. Poezija&Poezija – Biblioteka Trećeg Trg i Časopisa Poezija (dvojezična) 8. tt – Biblioteka za svetsku književnost (Poezija – Proza – Drama – Esej) – Treći Trg i Čigoja štampa 9. Desant – Biblioteka za savremeni roman 10. itd... – Biblioteka putopisa 11. Sredozemlje - Literatura evropkog Mediterana 12. 12/19 - Novi pesnički glasovi 2 | Treći Trg


About Treći Trg Treći Trg was founded in Belgrade in 2004 as a nongovernment, nonprofit, nonpolitical association with the aim to research and affirm modern literature and culture. Treći Trg unites people of similar interests who see art and culture as serious spiritual exercise. The most important projects initiated by Treći Trg are: ■ Literary and art magazine Treći Trg, electronic and printed (www.trecitrg.org.rs) ■ Belgrade poetry and book festival TRGNI SE! POEZIJA! – an international event supported by the Ministry of Culture of Serbia and the Secretary for Culture of the City of Belgrade, with Erste Bank general sponsorship (www.trgnisepoezija.blogspot.com) ■ Panel discussions MOJTRG with the support of the Secretary for Culture of the City of Belgrade (www.trgnise.blogspot.com). ■ Creative workshops project TRGNI SE! STVARAJ NA NOVOM BEOGRADU! with the support of the Balkan Community Initiatives Fund (www.trgnisestvaraj.blogspot.com) ■ Editions: 1. Sa Trećeg Trga – Edition that accompanies the magazine 2. Pasoš – Edition for poetry 3. Passport – Belgrade Poetry and Book Festival edition (billingual) 4. Pasoš/Passport – Belgrade Poetry and Book Festival edition (billingual) 5. Trgni se! Poezija! – Belgrade Poetry and Book Festival edition (billingual) 6. Homage – Belgrade Poetry and Book Festival edition (billingual) 7. Poezija & Poezija – Billingual edition of Treći Trg and Magazine Poezija 8. tt – Edition for world literature (Poetry – Prose – Drama – Essay) – Treći Trg and Čigoja štampa 9. Desant – Modern novel edition 10. itd... – Travel edition 11. Mediterranean - Literature of European Mediterranean 12. 12/19 - New Voices of Poetry Treći Trg | 3


Sredozemlje

Stela Voskaridu Ikonomu PlaŠ 2017, poezija, str. 61 FoB 2017, poetry, 61 pages ISBN 978-86-6407-035-5 Cena/Price: 500 RSD

Efrosini Manda-Lazaru Skupljačica mina 2017, poezija, str. 79 The Mine Gatherer 2017, poetry, 79 pages ISBN 978-86-6407-033-1 Cena/Price: 600 RSD

4 | Treći Trg


Sredozemlje

Angela Kajmakljoti Izbliza 2017, poezija, str. 61 Up Close 2017, poetry, 61 pages ISBN 978-86-6407-034-8 Cena/Price: 500 RSD

Treći Trg | 5


12/19

Ognjen Aksentijević Um za morem, smrt za vratom 2017, poezija, str. 73 Mind on Sea, Death on Neck 2017, poetry, 73 pages ISBN 978-86-6407-036-2 Cena/Price: 500RSD

Jovan Marković Znakovi i znaci 2017, poezija, str. 39 Signs and Symbols 2017, poetry, 39 pages ISBN 978-86-6407-037-9 Cena/Price: 400 RSD

6 | Treći Trg


12/19

Natalija Jovanović Od svih jednostavnih stvari 2017, poezija, str. 71 Aut of All Simple Things 2017, poetry, 71 pages ISBN 978-86-6407-038-6 Cena/Price: 500 RSD

Stevan Bradić Naziv knjige 2017, poezija, str. 47 On Earth 2017, poetry, 47 pages ISBN 978-86-6407-039-3 Cena/Price: RSD

Treći Trg | 7


12/19

Goran Živković Psihoslajdovi 2017, poezija, str. 133 Psychoslides 2017, poetry, 133 pages ISBN 978-86-6407-040-9 Cena/Price: RSD

Goran Stamenić Sveti magnet 2016, poezija, 35 str. Holy Magnet 2016, poetry, 35 pages ISBN 978-86-6407-020-1 Cena/Price: 450 RSD

8 | Treći Trg


12/19

Patrik Kovalski Zlatna groznica 2016, poezija, 95 str. Gold Fever 2016, poetry, 95 pages ISBN 978-86-6407-023-2 Cena/Price: 570RSD

Srđan Gagić Prelazno doba 2016, poezija, 61 str. The Transition Period 2016, poetry, 61 pages ISBN 978-86-6407-022-5 Cena/Price: 500 RSD

Treći Trg | 9


12/19

Stevan Tatalović Ustupanje mesta 2016, poezija, 73 str. 2016, poetry, 73 pages ISBN 978-86-6407-021-8 Cena/Price: 520 RSD

Posebna biblioteka Milan Dobričić Dnevnik glavobolje 2017, roman, str. 121 Diary of a Headache 2017, novel, 121 pages ISBN 978-86-6407-032-4 Cena/Price: RSD

10 | Treći Trg


D.A.N.T.E.O.N.

Kolja Mićević Živa antologija francuske poezije od XI do XX veka, I 2013, poezija, 542 str. Live Anthology of French Poetry from XI till XX century, I 2013, poetry, 542 pages ISBN 978-86-86337-92-4 Cena kompleta/Price of the complete set: 5000 RSD Izbor, prevod i komentari Kolje Mićevića Selected, translated and commented by Kolja Mićević.

Kolja Mićević Živa antologija francuske poezije od XI do XX veka, II 2013, poezija, 555 str. Live Anthology of French Poetry from XI till XX century, II 2013, poetry, 555 pages ISBN 978-86-86337-93-1 Cena kompleta/Price of the complete set: 5000 RSD Izbor, prevod i komentari Kolje Mićevića Selected, translated and commented by Kolja Mićević.

Treći Trg | 11


D.A.N.T.E.O.N.

Kolja Mićević Živa antologija francuske poezije od XI do XX veka, III 2013, poezija, 550 str. Live Anthology of French Poetry from XI till XX century, III 2013, poetry, 550 pages ISBN 978-86-86337-94-8 Cena kompleta/Price of the complete set: 5000 RSD Izbor, prevod i komentari Kolje Mićevića Selected, translated and commented by Kolja Mićević.

12 | Treći Trg


tt

Peter Huhel Teofrastov vrt 2016, poezija, 165 str. The Garden of Teophrastus 2016, p0etry, 165 pages ISBN 978-86-6407-013-3 Cena/Price: 900 RSD

Izabrane pesme nemačkog pesnika Petera Huhela (1903-1981), u prevodu Stevana Tontića Selected poems by German poet Peter Huchel, translated by Stevan Tontić

Žak Rubo Nešto crno 2016, poezija, 152 str. Something Black 2016, poetry, 152 pages ISBN 978-86-6407-016-4 Cena/Price: 800 RSD

Zbirka francuskog pesnika Žaka Ruboa (rođen 1932), u prevodu Ane Moralić Collection of poems by French author Jacques Roubaud, translated by Ana Moralić

Treći Trg | 13


tt

Ivo Andrić Lirika 2011, poezija, 123 str. Lyric 2011, poetry, 123 pages ISBN 978-86-86337-50-4 Cena/Price: 280 RSD

Poezija Ive Andrića (1892-1975) povodom pedesetogodišnjice Nobelove nagrade Poetry by Ivo Andrić (1892-1975) the book is dedicated to fiftieth anniversary of the Nobel prize awarded to this author.

Gonsalo M. Tavareš Kvart 2011, kratka proza, 538 str. The Neighbourhood 2011, short prose, 538 pages ISBN 978-86-86337-51-1 Cena/Price: 900 RSD

Kratka proza portugalskog pisca Gonsala M. Tavareša (rođen 1970) u prevodu Tamine Šop Short prose by a Portuguese author Gonçalo M. Tavares (born in 1970), translated by Tamina Šop

14 | Treći Trg


tt

Jahim Topol Hladnom zemljom 2011, roman, 131 str. By the Cold Ground 2011, novel, 131 pages ISBN 978-86-86337-53-5 Cena/Price: 500 RSD

Roman češkog pisca Jahima Topola (rođen 1962), u prevodu Tihane Hamović A novel by a Czech author Jachym Topol (rođen in 1962), translated by Tihana Hamović

Roderik Neon Godina psa 2011, roman, 155 str. The Year of the Dog 2011, novel, 155 pages ISBN 978-86-86337-52-8 Cena/Price: 500 RSD

Roman angolskog pisca Roderika Neona (rođen 1965), u prevodu Vesne Stamenković A novel by an Angolan author Roderic Nehone (born in 1965), translated by Vesna Stamenković

Treći Trg | 15


tt

Kad bi život bio takav Antologija angolske priče Priredila Domingas de Almeida 2011, proza, 263 str. If Life Could Be Like That Anthology of Angolan stories Editor Domingas de Almeida 2011, prose, 263 pages ISBN 978-86-86337-57-3 Cena/Price: 600 RSD Antologija angolske priče u prevodu grupe prevodilaca An anthology of Angolan Stories translated by a group of translators

Mašado de Asis Izabrane priče 2011, kratka proza, 77 str. Selected Stories 2011, short prose, 77 pages ISBN 978-86-86337-55-9 Cena/Price: 300 RSD Izabrane priče brazilskog pisca Mašada de Asisa (1839-1908) u prevodu Mladena Ćirića i Ane Lukić Selected stories by a Brazilian author Machado de Assis (1839-1908) translated by Mladen Ćirić and Ana Lukić

16 | Treći Trg


tt

Tri portugalske drame 2011, drama, 101 str. Three Portuguese Dramas 2011, drama, 101 pages ISBN 978-86-86337-56-6 Cena/Price: 350 RSD

Tri portugalske drame u prevodu Tatjane Manojlović Three Portuguese Dramas, translated by Tatjana Manojlović

Oven Martel Drugi čovek 2011, roman, 235 str. The Other Man 2011, novel, 235 pages ISBN 978-86-86337-54-2 Cena/Price: 500 RSD

Roman velškog pisca Ovena Martela (rođen 1976), u prevodu Milana Dobričića A novel by a Welsh author Owen Martel (born in 1976), translated by Milan Dobričić

Treći Trg | 17


tt

Ladislav Klima Jadi kneza Šternenhoha 2011, proza, 155 str. The Sufferings of Prince Sternenhoch 2011, novel, 155 pages ISBN 978-86-86337-58-0 Cena/Price: 500 RSD

Roman češkog pisca Ladislava Klime (18781928) u prevodu Tihane Hamović Novel by a Czech author Ladislav Klíma (1878-1928), translated by Tihana Hamović

Edit Sedergran Izabrane pesme 2011, poezija, 97 str. Selected Poems 2011, poetry, 97 pages ISBN 978-86-86337-59-7 Cena/Price: 350 RSD Izabrane pesme finske pesnikinje Edit Sedergran (1892-1923) u prevodu Slavice Agatonović Selected poems by a Finnish author Edith Södergran (1892-1923), translated by Slavica Agatonović

18 | Treći Trg


tt

Rože Kajoa Pesnička umetnost 2012, esej, 74 str. The Art of Poetry 2012, poetry, 74 pages ISBN 978-86-86337-79-5 Cena/Price: 500 RSD

Prevela sa francuskog Ana Moralić Translated from French by Ana Moralić

Biserka Rajčić Moj poljski pesnički XX vek 2012, poezija, 555 str. My Polish Poetic XX Century 2012, poetry, 555 pages ISBN 978-86-86337-81-8 Cena/Price: 2000 RSD

Antologija poljske poezije 20. veka u izboru Biserke Rajčić Anthology of Polish poetry of 20th Century selected by Biserka Rajčić

Treći Trg | 19


Poezija & Poezija

Šesnaest Cvetova zla Šarla Bodlera 2011, poezija, 46 str. Sixteen Flowers of Evil by Charles Baudelaire 2011, poetry, 46 pages ISBN 978-86-86337-44-3 Cena/Price: 200 RSD Dvojezično izdanje Šesnaest Cvetova zla Šarla Bodlera (1821-1867), u prevodu Borislava Radovića Bilingual edition of Sixteen Flowers of Evil by Charles Baudelaire (1821-1867), translated by Borislav Radović

20 | Treći Trg


Bilingual Poetry Edition

Milan Dobričić Blessed Losers 2013, poezija, 131 str. 2013, poetry, 131 pages ISBN 978-86-86337-91-7 Cena/Price: 500 RSD

Dvojezično izdanje pesama Milana Dobričića u prevodu Novice Petrovića. Bilingual edition of poems by Milan Dobričić, translated by Novica Petrović.

Dejan Matić Between Thirty-Three and Death 2013, poezija, 77 str. 2013, poetry, 77 pages ISBN 978-86-86337Cena/Price: 500 RSD

Dvojezično izdanje pesama Dejana Matića u prevodu Novice Petrovića. Bilingual edition of poems by Dejan Matić, translated by Novica Petrović.

Treći Trg | 21


Trgni se! Poezija!

Igor Isakovski Dlanovi puni srče 2013, poezija, 153 str. Palms Full of Broken Glass 2012, poetry, 153 pages ISBN 978-86-86337-82-5 Cena/Price: 400 RSD

Dvojezično izdanje izbora pesama makedonskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg, u njegovom prevodu Bilingual edition of selected poems by a Macedonian poet, winner of the Treći Trg award, translated by Igor Isakovski

Roland Orčik Skinuti Maler 2012, poezija, 147 str. 2012, poetry, 147 pages ISBN 978-86-86337-82-5 Cena/Price: 400 RSD

Dvojezično izdanje izbora pesama mađarskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Rolanda Orčika Bilingual edition of selected poems by a Hungarian poet, winner of the Treći Trg award Roland Orcsik

22 | Treći Trg


Trgni se! Poezija!

Katarina Gripenberg Izabrane pesme 2012, poezija, 93 str. Selected Poems 2012, poetry, 93 pages ISBN 978-86-86337-80-1 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama finske pesnikinje, dobitnice nagrade Treći Trg Katarine Gripenberg, u prevodu Slavice Agatonović Bilingual edition of selected poems by a Finnish poet, winner of the Treći Trg award Catharina Gripenberg translated by Slavica Agatonović

Aleksandar Skidan Crveni pomeraj 2012, poezija, 135 str. Red Shifting 2012, poetry, 135 pages ISBN 978-86-86337-77-1 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama ruskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Aleksandra Skidana (rođen 1965), u prevodu Mirjane Petrović Bilingual edition of selected poems by a Russian poet, winner of the Treći Trg award Aleksandr Skidan (born in 1965) translated by Mirjana Petrović

Treći Trg | 23


Trgni se! Poezija!

Gokčenur Č. U svetu smo mi, u svetu su reči, ovde je sve tako savršeno 2012, poezija, 125 str. 2012, poetry, 125 pages ISBN 978-86-86337-76-4 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama turskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Gokčenura Č. (rođen 1971), u prevodu Vesne Gazdić Bilingual edition of selected poems by a Turkish poet, winner of the Treći Trg award Gokčenur Č (born in 1971) translated by Vesna Gazdić

Kateržina Rudčenkova Granična senka 2011, poezija, 107 str. The Border Shadow 2011, poetry, 107 pages ISBN 978-86-86337-47-4 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama češke pesnikinje, dobitnice nagrade Treći Trg Kateržine Rudčenkove (rođene 1976), u prevodu Tihane Hamović Bilingual edition of selected poems by a Czech poet, winner of the Treći Trg award Kateřina Rudčenková (born in 1976) translated by Tihana Hamović

24 | Treći Trg


Trgni se! Poezija!

Gonsalo M. Tavareš 1 2011, poezija, 105 str. 2011, poetry, 105 pages ISBN 978-86-86337-46-7 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama portugalskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Gonsala M. Tavareša (rođen 1970), u prevodu Jasmine Nešković Bilingual edition of selected poems by a Portuguese poet, winner of the Treći Trg award Gonçalo M. Tavares (born in 1970), translated by Jasmina Nešković

Žaume S. Pons Alorda Epic & Majestic 2011, poezija, 107 str. 2011, poetry, 107 pages ISBN 978-86-86337-45-0 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama katalonskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Ž.S.P. Alorde (rođen 1984), u prevodu Jelene Petanović, Hristine Vasić i Silvije Monros-Stojaković Bilingual edition of selected poems by a Catalan poet, winner of the Treći Trg award J.S.P. Alorda (born in 1984), translated by Jelena Petanović, Hristina Vasić and Silvija Monros-Stojaković

Treći Trg | 25


Trgni se! Poezija!

Marko Pogačar Portret s britvama 2011, poezija, 107 str. Portrait with Razors 2011, poetry, 107 pages ISBN 978-86-86337-41-2 Cena/Price: 400 RSD Izbor pesama hrvatskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Marka Pogačara (rođen 1984) Selected poems by a Croatian poet, winner of the Treći Trg award, Marko Pogačar (born in 1984)

Brajan Henri Karantin 2010, poezija, 105 str. Quarantine 2010, poetry, 105 pages ISBN 978-86-86337-39-9 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama američkog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg, Brajana Henrija (rođen 1972) u prevodu Danijele Jovanović Bilingual edition of selected poems by an American poet, winner of the Treći Trg award Brian Henri (born in 1972), translated by Danijela Jovanović

26 | Treći Trg


Trgni se! Poezija!

Adam Videman Čista posla 2010, poezija, 104 str. Clean Business 2010, poetry, 104 pages ISBN 978-86-86337-38-2 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama poljskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Adama Videmana (rođen 1967), u prevodu Biserke Rajčić Bilingual edition of selected poems by a Polish poet, winner of the Treći Trg award Adam Wiedemann (born in 1967), translated by Biserka Rajčić

Faruk Šehić Street Epistles 2009, poezija, 63 str. 2009, poetry, 63 pages ISBN 978-86-86337-22-1 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama mladog bosanskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Faruka Šehića (rođen 1970), u prevodu Vesne Stamenković Bilingual edition of selected poems by a young Bosnian poet, winner of the Treći Trg award Faruk Šehić (born in 1970), translated by Vesna Stamenković

Treći Trg | 27


Trgni se! Poezija!

Džejms Bern Kuća koja iščezava 2009, poezija, 79 str. The Vanishing House 2009, poetry, 79 pages ISBN 978-86-86337-21-4 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama mladog britanskog pesnika, dobitnika nagrade Treći Trg Džejmsa Berna (rođen 1977), u prevodu Vesne Stamenković Bilingual edition of selected poems by a young British poet, winner of the Treći Trg award James Byrne (born in 1977), translated by Vesna Stamenković

Aleksandra Petrova Samo drveće 2009, poezija, 73 str. Only Trees 2009, poetry, 73 pages ISBN 978-86-86337-20-7 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama ruske pesnikinje Aleksandre Petrove, dobitnice nagrade Treći Trg (rođena 1964), u prevodu Mirjane Petrović Bilingual edition of selected poems by a Russian poet, winner of the Treći Trg award Aleksandra Petrova (born in 1964), translated by Mirjana Petrović

28 | Treći Trg


Passport

Milan Dobričić Lirika i tako... 2013, poezija, 83 str. Lyrical Poetry and Stuff… 2013, poetry, 83 pages ISBN 978-86-86337-87-0 Cena/Price: 400 RSD

Četvrta zbirka pesama mladog srpskog pesnika Milana Dobričića (rođen 1977) The forth poetry book by a young Serbian poet Milan Dobričić (born in 1977)

Goran Korunović Gostoprimstva 2011, poezija, 45 str. Hospitalities 2011, poetry, 45 pages ISBN 978-86-86337-43-6 Cena/Price: 300 RSD

Prva zbirka pesama mladog srpskog pesnika Gorana Korunovića (rođen 1978) The first poetry book by a young Serbian poet Goran Korunović (born in 1978)

Treći Trg | 29


Passport

Uroš Kotlajić Poslednji gran žete velike ane andrejevne 2010, poezija, 38 str. The last grand jeté of the great ana andreevna 2010, poetry, 38 pages ISBN 978-86-86337-42-9 Cena/Price: 300 RSD Druga zbirka pesama mladog srpskog pesnika Uroša Kotlajića (rođen 1982) The second poetry book by a young Serbian poet Uroš Kotlajić (born in 1982)

30 | Treći Trg


Pasoš / Passport

Zlata Kocić Le Pieton au Large 2014, poezija, 84 str. 2014, poetry, 84 pages ISBN 978-86-6407-000-3 Cena/Price: 400 RSD

Dvojezično izdanje izbora pesama srpske pesnikinje u prevodu Ljiljane Huibner-Fuzellier i Raymonda Fuzellier Bilingual edition of selected poems by Serbian poet Zlata Kocić, translated by Ljiljana Huibner-Fuzellier and Raymond Fuzellier

Heder Tejlor Popodnevna bolovanja 2009, poezija, 61 str. Sick Day Afternoons 2009, poetry, 61 pages ISBN 978-86-86337-27-6 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama kanadske pesnikinje, učesnice Beogradskog festivala poezije i knjige Heder Tejlor (rođena 1977), u prevodu Vesne Stamenković Bilingual edition of selected poems by young Canadian poet, participant of the Belgrade Poetry and Book Festival Heather Taylor (born in 1977), translated by Vesna Stamenković

Treći Trg | 31


Pasoš / Passport

Lenka Danjhelova Neuvršćeno 2009, poezija, 73 str. Unincluded 2009, poetry, 73 pages ISBN 978-86-86337-24-5 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama češke pesnikinje, učesnice Beogradskog festivala poezije i knjige Lenke Danjhelove (rođena 1973), u prevodu Biserke Rajčić Bilingual edition of selected poems by a Czech poet, participant of Belgrade Poetry and Book Festival Lenka Daňhelová (born in 1973), translated by Biserka Rajčić

Enes Halilović Leaves on Water 2009, poezija, 79 str. 2009, poetry, 79 pages ISBN 978-86-86337-29-0 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama srpskog pesnika, učesnika Beogradskog festivala poezije i knjige Enesa Halilovića (rođen 1977), u prevodu Vesne Stamenković Bilingual edition of selected poems by a Serbian poet, participant of Belgrade Poetry and Book Festival Enes Halilović (born in 1977), translated by Vesna Stamenković

32 | Treći Trg


Homage

Ime Prezime Naziv knjige 2017, poezija, str. Title in English 2017, poetry, pages ISBN 978-86Cena/Price: RSD

Ime Prezime Naziv knjige 2017, poezija, str. Title in English 2017, poetry, pages ISBN 978-86Cena/Price: RSD

Treći Trg | 33


Homage

Miloš Komadina Not Just Anything 2009, poezija, 61 str. 2009, poetry, 61 pages ISBN 978-86-86337-23-8 Cena/Price: 400 RSD Dvojezično izdanje izbora pesama značajnog srpskog pesnika Miloša Komadine (1955-2004) kome je priređen omaž u okviru Beogradskog festivala poezije i knjige, izbor Gordana Ćirjanić, prevod Nina Živančević Bilingual edition of selected poems by a prominent Serbian poet Miloš Komadine (1955-2004), whose homage was part of the Belgrade Poetry and Book Festival, selected by Gordana Ćirjanić, translated by Nina Živančević

34 | Treći Trg


Treći Trg | 35


Pasoš

Uroš Kotlajić Iris 2008, poezija, 32 str. Iris 2008, poetry, 32 pages ISBN 978-86-86337-11-5 Cena/Price: 200 RSD

Prva zbirka pesama mladog srpskog pesnika Uroša Kotlajića (rođen 1982) The first poetry book by a young Serbian poet Uroš Kotlajić (born in 1982)

Ivana Kekić Baštovanova krv 2009, poezija, 40 str. Gardener’s Blood 2009, poetry, 40 pages ISBN 978-86-86337-15-3 Cena/Price: 200 RSD

Prva zbirka pesama srpske pesnikinje Ivane Kekić (rođena 1969) The first poetry book by a Serbian poet Ivana Kekić (born in 1969)

36 | Treći Trg


Pasoš

Milan Dobričić Dovijanje 2006, poezija, 48 str. Coping 2006, poetry, 48 pages ISBN 86-86337-05-8 Cena/Price: 200 RSD

Druga zbirka pesama mladog srpskog pesnika Milana Dobričića (rođen 1977) The second poetry book by a young Serbian poet Milan Dobričić (born in 1977)

Milosav Gudović Vrtovi i reči 2006, poezija, 64 str. Gardens and Words 2006, poetry, 64 pages ISBN 86-86337-07-4 Cena/Price: 200 RSD

Prva zbirka pesama mladog srpskog pesnika Milosava Gudovića (rođen 1980) The first poetry book by a young Serbian poet Milosav Gudović (born in 1980)

Treći Trg | 37


Desant

Aleksandar Mandić Kopilad bogova: Ajtari 2013, epska fantastika, 453 str. The Bastards of Gods: Koret 2013, epic fantasy, 453 pages ISBN 978-86-86337-83-2 Cena/Price: 800 RSD Treći, završni deo trilogije epske fantastike mladog srpskog pisca Aleksandra Mandića (rođen 1984) The third book of an epic fantasy trilogy by a young Serbian writer Aleksandar Mandić (born in 1984)

38 | Treći Trg


Desant

Bariš Mustedžapioglu Legende o Pergu I, Kukavica i zver 2013, epska fantastika, 260 str. Legends of Perg I: The Coward and The Beast 2013, epic fantasy, 260 pages ISBN 978-86-86337-96-2 Cena/Price: 600 RSD Prvi deo tetralogije epske fantastike mladog turskog pisca u prevodu Marijane Mišević. The first book of an epic fantasy tetralogy by a young Turkish writer, translated by Marijana Mišević.

Bariš Mustedžapioglu Legende o Pergu II, Tajna Merderana 2014, epska fantastika, 271 str. Legends of Perg II: The Secret of Merderan 2014, epic fantasy, 271 pages ISBN 978-86-86337-71-9 Cena/Price: 600 RSD Drugi deo tetralogije epske fantastike mladog turskog pisca u prevodu Marijane Mišević. The second book of an epic fantasy tetralogy by a young Turkish writer, translated by Marijana Mišević.

Treći Trg | 39


Desant

Gonsalo M. Tavareš Mašina Jozefa Valzera 2011, roman, 129 str. Joseph Valzer’s Machine 2011, novel, 129 pages ISBN 978-86-86337Cena/Price: 400 RSD

Roman portugalskog pisca Gonsala M. Tavareša (rođen 1970) u prevodu Tamine Šop Novel of the Portuguese writer Gonçalo M. Tavares (born in 1970), translated by Tamina Šop

Gonsalo M. Tavareš Jedan čovek: Klaus Klamp 2011, roman, 97 str. One Man: Klaus Klump 2011, novel, 97 pages ISBN 978-86-86337-49-8 Cena/Price: 400 RSD

Roman portugalskog pisca Gonsala M. Tavareša (rođen 1970) u prevodu Tamine Šop A novel by a Portuguese writer Gonçalo M. Tavares (born in 1970), translated by Tamina Šop

40 | Treći Trg


Desant

Žoze Luandino Viejra Pravi život Domingoša Šavijera 2011, roman, 81 str. The Real Life of Domingos Xavier 2011, novel, 81 pages ISBN 978-86-86337-61-0 Cena/Price: 500 RSD

Roman angolskog pisca Žozea Luandina Viejre (rođen 1935) u prevodu Ane Lukić A novel by an Angolan writer José Luandino Vieira (born in 1935) translated by Ana Lukić

Borko Veljović Preko crte 2011, roman, 117 str. Over the Line 2011, novel, 117 pages ISBN 978-86-86983-60-3 Cena/Price: 350 RSD

Drugi roman mladog srpskog pisca Borka Veljovića (rođen 1977) The second novel by a young Serbian writer Borko Veljović (born in 1977)

Treći Trg | 41


Desant

Veljko Petranović Mi, narkomani 2010, roman, 136 str. We, the Junkies 2010, novel, 136 pages ISBN 978-86-86337-37-5 Cena/Price: 400 RSD

Prvi roman mladog srpskog pisca Veljka Petranovića (rođen 1981) The first novel by a young Serbian writer Veljko Petranović (born in 1981)

Gonsalo M. Tavareš Jerusalim 2009, roman, 200 str. Jerusalem 2009, novel, 200 pages ISBN 978-86-86337-33-7 Cena/Price: 700 RSD Roman portugalskog pisca Gonsala M. Tavareša (rođen 1970) u prevodu Jasmine Nešković, nagrada Žoze Saramago A novel by a Portuguese writer Gonçalo M. Tavares (born in 1970) translated by Jasmina Nešković, José Saramago award

42 | Treći Trg


Desant

Viktor Radonjić Prozor u zid 2010, roman, 59 str. A Window to the Wall 2010, novel, 59 pages ISBN 978-86-86337-32-0 Cena/Price: 300 RSD

Prvi roman mladog srpskog pisca Viktora Radonjića (rođen 1973) The first novel by a young Serbian writer Viktor Radonjić (born in 1973)

Ivana Prentović Krivokapić Strah od kofera 2009, roman, 157 str. Fear of Suitcases 2009, novel, 157 pages ISBN 978-86-86337-30-6 Cena/Price: 500 RSD

Roman mlade srpske spisateljice Ivane Prentović Krivokapić (rođena 1974) A novel by a young Serbian writer Ivana Prentović Krivokapić (born in 1974)

Treći Trg | 43


Desant

Marko Car Petrov arhipelag 2009, roman, 119 str. Petar’s Archipelago 2009, novel, 157 pages ISBN 978-86-86337-31-3 Cena/Price: 400 RSD

Roman mladog srpskog pisca Marka Cara (rođen 1969) A novel by a young Serbian writer Marko Car (born in 1969)

Marko Pišev Fotofobija 2009, horor pripovetke, 131 str. Photophobia 2009, horror stories, 131 pages ISBN 978-86-86337-14-6 Cena/Price: 400 RSD

Prva zbirka novela mladog srpskog pisca Marka Piševa (rođen 1984) The first story book by a young Serbian writer Marko Pišev (born in 1984)

44 | Treći Trg


Desant

Dušan Savić Bečki točak 2009, roman, 157 str. The Vienna Wheel 2009, novel, 157 pages ISBN 978-86-86337-26-9 Cena/Price: 600 RSD

Prvi roman srpskog pisca Dušana Savića (rođen 1952) The first novel by a Serbian writer Dušan Savić (born in 1952)

Aleksandar Mandić Kopilad bogova: Koret 2009, epska fantastika, 307 str. The Bastards of Gods: Koret 2009, epic fantasy, 307 pages ISBN 978-86-86337-25-2 Cena/Price: 600 RSD Drugi deo trilogije epske fantastike mladog srpskog pisca Aleksandra Mandića (rođen 1984) The second book of an epic fantasy trilogy by a young Serbian writer Aleksandar Mandić (born in 1984)

Treći Trg | 45


Desant

Zehnija Bulić Udica 2008, roman, 85 str. The Hook 2008, novel, 85 pages ISBN 978-86-86337-13-9 Cena/Price: 400 RSD

Roman srpskog pisca Zehnije Bulića (rođen 1970) A novel by a Serbian writer Zehnija Bulić (born in 1970)

Borko Veljović Deca bez očiju 2007, roman, 153 str. Children Without Eyes 2007, novel, 153 pages ISBN 978-86-86983-00-8 Cena/Price: 300 RSD

Prvi roman mladog srpskog pisca Borka Veljovića (rođen 1977) The first novel by a young Serbian writer Borko Veljović (born in 1977)

46 | Treći Trg


Desant

Aleksandar Mandić Kopilad bogova: Salir 2007, epska fantastika, 263 str. The Bastards of Gods: Salir 2007, epic fantasy, 263 pages ISBN 978-86-86983-01-5 Cena/Price: 400 RSD Prvi deo trilogije epske fantastike mladog srpskog pisca Aleksandra Mandića (rođen 1984) The first book of an epic fantasy trilogy by a young Serbian writer Aleksandar Mandić (born in 1984)

itd... Viktor Lazić Tumaranje zemljom osmeha 2008, putopis, 243 str. Wandering Through The Land of Smiles 2008, travels, 243 pages ISBN 978-86-86337-26-9 Cena/Price: 460 RSD Wandering Through the Land of Smiles Romansirani putopis mladog srpskog avanturiste Viktora Lazića (rođen 1985) A novelized travelogue by a young Serbian adventurer Viktor Lazić (born in 1985)

Treći Trg | 47


Sa Trećeg Trga

Jorgos Panagi Mitovi 2017, kratke priče, str. 197 Myths 2017, short stories, 197 pages ISBN 978-86-6407-030-0 Cena/Price: RSD

Ružica Cvetković-Pfajfer Nostalgija u prolazu 2016, poezija, 79 str. Nostalgia Passing 2016, poetry, 79 pages ISBN 978-86-6407-018-8 Cena/Price: 500 RSD

48 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Eva Zonenberg Impreija suze 2017, poezija, str. 148 The Tear Empire 2017, poetry, 148 pages ISBN 978-86-6407-026-3 Cena/Price: RSD

Malgožata Lebda Jezik zemlje 2017, poezija, str. 117 Language of the Earth 2017, poetry, 117 pages ISBN 978-86-6407-027-0 Cena/Price: RSD

Treći Trg | 49


Sa Trećeg Trga

Eva Lipska Draga gospođo Šubert... 2013, poezija, 61 str. Dear Madame Schubert... 2013, poetry, 61 pages ISBN 978-86-86337-85-6 Cena/Price: 500 RSD

Zbirka pesama Eve Lipske u prevodu Biserke Rajčić Book of poetry by Ewa Lipska, translated by Biserka Rajčić.

Eva Lipska Čitač papilarnih linija 2016, poezija, 43 str. Reader od Papillary Lines 2016, poetry, 43 pages ISBN 978-86-6407-017-1 Cena/Price: 500 RSD

Prevod: Biserka Rajčić Translated by Biserka Rajčić.

50 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Paskal Peti Fauverie 2016, poezija, 79 str. 2016, poetry, 79 pages ISBN 978-86-6407-015-7 Cena/Price: 700 RSD

Prevod: Milan Dobričić Translated by Milan Dobričić

Paskal Peti Lovkinja 2016, poezija, 75 str. The Huntress 2016, poetry, 75 pages ISBN 978-86-6407-014-0 Cena/Price: 700 RSD

Prevod: Milan Dobričić Translated by Milan Dobričić

Treći Trg | 51


Sa Trećeg Trga

Zbignjev Herbert Izabrane pesme 2017, poezija, 296 str. Selected Poems 2017, poetry, 296 pages ISBN 978-86-6407-019-5 Cena/Price: 1000 RSD

Prevod: Petar Vujičić i Biserka Rajčić Translated by Petar Vujičić and Biserka Rajčić.

Tadeuš Ruževič Izabrane pesme 2014, poezija, 335 str. Selected Poems 2014, poetry, 335 pages ISBN 978-86-86337-70-2 Cena/Price: RSD

Prevod: Petar Vujičić i Biserka Rajčić Translated by Petar Vujičić and Biserka Rajčić.

52 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Vislava Šimborska Izabrane pesme 2014, poezija, 431 str. Selected Poems 2014, poetry, 431 pages ISBN 978-86-6407-002-7 Cena/Price: RSD

Prevod: Petar Vujičić i Biserka Rajčić Translated by Petar Vujičić and Biserka Rajčić.

Biserka Rajčić Rečnik mlade poljske poezije 2013, poezija, 553 str. Dictionary of Young Polish Poetry 2013, poetry, 553 pages ISBN 978-86-86337-98-6 Cena/Price: 2000 RSD Antologija poezije poljskih pesnika rođenih 1960-1990. godine. Izbor i prevod: Biserka Rajčić Poetry Anthology of Young Polish authors born between 1960-1990. Selected and translated by Biserka Rajčić.

Treći Trg | 53


Sa Trećeg Trga

Eleni Teoharus Lepa cvećarka 2016, poezija, 59 str. 2016, poetry, 59 pages ISBN 978-86-6407-010-2 Cena/Price: 600 RSD

Prevod: Saša Đorđević Translated by Saša Đorđević

Efrosini Manda-Lazaru Noje u gradu 2015, poezija, 29 str. Noah in City 2014, poetry, 29 pages ISBN 978-86-6407-009-6 Cena/Price: 500 RSD

Prevod: Saša Đorđević Translated by Saša Đorđević

54 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Biserka Rajčić Imago Poloniae 2014, eseji, 440 str. Imago Poloniae 2014, essays, 440 pages ISBN 978-86-6407-001-0 Cena/Price: RSD

Klaudiju Komartin Ovuda je prošao Bašo 2015, poezija, 45 str. 2015, poetry, 45 pages ISBN 978-86-6407-006-5 Cena/Price: 500 RSD

Prevod: Ljubinka Stankov Perinac Translated by Ljubinka Stankov Perinac

Treći Trg | 55


Sa Trećeg Trga

Milan Dobričić O 2014, poezija, 59 str. O 2014, poetry, 59 pages ISBN 978-86-86337-99-3 Cena/Price: RSD

Milan Dobričić Trenuci kad se rađaju sveci 2015, poezija, 39 str. 2015, poetry, 39 pages ISBN 978-86-6407-005-8 Cena/Price: 500 RSD

56 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Viktor Radonjić Drame 2014, drame, 135 str. Plays 2014, plays, 135 pages ISBN 978-86-6407-004-1 Cena/Price: RSD

Duško Novaković Ovuda je prošao Bašo 2014, poezija, 202 str. 2014, poetry, 202 pages ISBN 978-86-86337-74-0 Cena/Price: RSD

Treći Trg | 57


Sa Trećeg Trga

Zlata Kocić Biberče 2014, poezija, 105 str. 2014, poetry, 105 pages ISBN 978-86-86337-73-3 Cena/Price: RSD

Paskal Peti Zoo otac 2012, poezija, 93 str. sa ilustracijama Zoo Father 2012, poetry, 93 pages, with illustrations ISBN 978-86-86337-75-7 Cena/Price: 650 RSD

Poezija francusko-velške autorke Paskal Peti (1953) u prevodu Milana Dobričića Poetry by French Welsh author Pascale Petit (1953) translated by Milan Dobričić

58 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Marko Pogačar Crna pokrajina 2013, poezija, 73 str. Black Province 2013, poetry, 73 pages ISBN 978-86-86337-90-0 Cena/Price: 500 RSD

Nova zbirka pesama mladog hrvatskog pesnika. New book of poetry by young Croatian poet.

Gonsalo Tavareš Lažne povesti 2013, kratka proza, 55 str. False Histories 2013, short prose, 55 pages ISBN 978-86-86337-68-9 Cena/Price: RSD

Prevod: Tamina Šop Translated by Tamina Šop

Treći Trg | 59


Sa Trećeg Trga

Klas Anderson Jedan poseban dan 2014, poezija, 41 str. One Special Day 2014, poetry, 41 pages ISBN 978-86-86337-66-5 Cena/Price: 400 RSD

Zbirka pesama Klasa Andersona u prevodu Slavice Agatonović Book of poetry by Claes Andersson, translated by Slavica Agatonović.

Tua Foštrem Jedno veče u oktobru... 2014, poezija, 33 str. One Evening in October... 2014, poetry, 33 pages ISBN 978-86-86337-67-2 Cena/Price: 400 RSD

Zbirka pesama Tue Foštrem u prevodu Slavice Agatonović Book of poetry by Tua Forstrom, translated by Slavica Agatonović.

60 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Hejdi fon Vrikt delta i druge pesme 2014, poezija, 45 str. delta and other poems 2014, poetry, 45 pages ISBN 978-86-86337-65-8 Cena/Price: 400 RSD

Zbirka pesama Hejdi fon Vrikt u prevodu Slavice Agatonović Book of poetry by Heidi von Wright, translated by Slavica Agatonović.

Sulvej fon Šulc Sveti nemir 2015, poezija, 106 str. Holy Restlessness 2015, poetry, 106 pages ISBN 978-86-6407-011-9 Cena/Price: 650 RSD

Prevod: Slavica Agatonović Translated by Slavica Agatonović

Treći Trg | 61


Sa Trećeg Trga

Gabrijel Rozenstok Tragom njenog imena 2013, poezija, 119 str. Uttering Her Name 2013, poetry, 119 pages ISBN 978-86-86337-86-3 Cena/Price: 400 RSD

Zbirka pesama Gabrijela Rozenstoka u prevodu Gorjane Rajić i Milana Dobričića. Book of poetry by Ewa Lipska, translated by Biserka Rajčić.

Stevan Tontić Svakodnevni smak svijeta 2013, poezija, 115 str. 2013, poetry, 115 pages ISBN 978-86-86337-88-7 Cena/Price: 400 RSD

Zbirka pesama Stevana Tontića. Book of poetry by Stevan Tontić.

62 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Vladimir Vukomanović Kana 2013, poezija, 67 str. 2013, poetry, 67 pages ISBN 978-86-86337-89-4 Cena/Price: 400 RSD

Zbirka pesama mladog srpskog pesnika. Book of poetry by young Serbian poet.

An-Helen Atienese Stavi butinu iza uha i nasmeši se 2012, poezija, 103 str. 2012, poetry, 103 pages ISBN 978-86-86337-78-8 Cena/Price: 450 RSD

Poezija finske autorke An-Helen Atianese (1961) u prevodu Slavice Agatonović Poetry by Finnish author An-Helen Atianese (1961) translated by Slavica Agatonović

Treći Trg | 63


Sa Trećeg Trga

Žorž Masedo Ljudi iz mog kraja 2011, kratke priče, 59 str. People From My Neighourhood 2011, short stories, 59 pages ISBN 978-86-86337-48-1 Cena/Price: 400 RSD

Kratke priče angolskog pisca Žorža Maseda (1941-2009) u prevodu Ane Lukić Short stories by an Angolan writer Jorge Macedo (1941-2009) translated by Ana Lukić

Žoao Maimona Žetve gospodina guvernera 2011, drama, 50 str. Harvests of Mr Governor 2011, drama, 50 pages ISBN 978-86-86337-62-7 Cena/Price: 250 RSD

Drama angolskog pisca Žoaoa Maimone (rođen 1955) u prevodu Ljiljane Lukačev A drama by an Angolan writer João Maimona (born in 1955) translated by Ljiljana Lukačev

64 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Saša Andrejević Koncert za fado i gitaru 2010, kratka proza, 117 str. Concert for Fado and a Guitar 2009, short prose, 117 pages ISBN 978-86-86337-35-1 Cena/Price: 400 RSD

Kratke priče mladog srpskog pisca Saše Andrejevića (rođen1963) Short stories by a young Serbian writer Saša Andrejević (born in 1963)

Milan Dobričić Ceđ 2010, kratka proza, 80 str. Lye 2010, short prose, 80 pages ISBN 978-86-86337-40-5 Cena/Price: 300 RSD

Kratke priče mladog srpskog pisca Milana Dobričića (rođen 1977) Short stories by a young Serbian writer Milan Dobričić (born in 1977)

Treći Trg | 65


Sa Trećeg Trga

Milan Rajić Soneti 2010, poezija, 116 str. Sonnets 2010, poetry, 116 pages ISBN 978-86-86337-36-8 Cena/Price: 300 RSD

Zbirka soneta srpskog pesnika Milana Rajića (1959-2008) A book of sonnets by a Serbian poet Milan Rajić (1959-2008)

Radivoj Stanivuk Noći lutajućih zvezda 2010, poezija, 56 str. The Nights of Wandering Stars 2009, poetry, 56 pages ISBN 978-86-86337-34-4 Cena/Price: 400 RSD

Zbirka pesama srpskog pesnika Radivoja Stanivuka (rođen 1960) A poetry book by a Serbian poet Radivoj Stanivuk (born in 1960)

66 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Sergej Beuk Stakleni gong 2009, poezija, 67 str. The Glass Gong 2009, poetry, 67 pages ISBN 978-86-86337-17-7 Cena/Price: 400 RSD

Treća zbirka pesama mladog srpskog pesnika Sergeja Beuka (rođen 1972) The third poetry book by a young Serbian poet Sergej Beuk (born in 1972)

Duško Novaković Klupe nenagrađenih (drugo izdanje) 2009, poezija, 186 str. The Benches of the Unawarded (2nd edition) 2009, poetry, 186 pages ISBN 978-86-86337-28-3 Cena/Price: 600 RSD Drugo izdanje zbirke pesama značajnog srpskog pesnika Duška Novakovića (rođen 1948) The second edition of a poetry book by a prominent Serbian poet Duško Novaković (born in 1948)

Treći Trg | 67


Sa Trećeg Trga

Nevena Budimir Mala stopala 2009, poezija, 35 str. Small Feet 2009, poetry, 35 pages ISBN 978-86-86337-16-0 Cena/Price: 300 RSD

Zbirka pesama mlade srpske pesnikinje Nevene Budimir (rođena 1980) A poetry book by a young Serbian poet Nevena Budimir (born in 1980)

Tatjana Avramović Škola za pisce 2009, kratke priče, 123 str. School for Writers 2009, short stories, 123 pages ISBN 978-86-86337-18-4 Cena/Price: 400 RSD

Kratke priče mlade srpske spisateljice Tatjane Avramović (rođena 1972) Short stories by a young Serbian writer Tatjana Avramović (born in 1972)

68 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Duško Novaković Klupe nenagrađenih 2008, poezija, 153 str. The Benches of the Unawarded 2008, poetry, 153 pages ISBN 978-86-86337-10-8 Cena/Price: 400 RSD

Zbirka pesama značajnog srpskog pesnika Duška Novakovića (rođen 1948) A poetry book by a prominent Serbian poet Duško Novaković (born in 1948)

Bojan Babić Priče o sreći 2008, kratke priče, 67 str. Stories About Happiness 2008, short stories, 67 pages ISBN 978-86-86337-12-2 Cena/Price: 400 RSD

Kratke priče mladog srpskog pisca Bojana Babića (rođen 1977) Short stories by a young Serbian writer Bojan Babić (born in 1977

Treći Trg | 69


Sa Trećeg Trga

Enes Halilović Kapilarne pojave 2006, priče, 107 str. Capillary Phenomena 2006, stories, 107 pages ISBN 86-86337-04-X Cena/Price: 320 RSD

t o / sold ou t a d o r p s a r

Knjiga kratkih priča jednog od najznačajnijih mlađih srpskih pisaca, dobitnika više nagrada Enesa Halilovića (rođen 1977) A short story book by one of the most prominent young Serbian authors, winner of several prizes Enes Halilović (born in 1977)

Marija Knežević Knjiga utisaka 2008, eseji, 95 str. Book of Impressions 2008, essays, 95 pages ISBN 978-86-86337-08-5 Cena/Price: 320 RSD

Knjiga eseja iz kolumne Marije Knežević (rođena 1963) objavljivane u listu Politika A book of essays by Marija Knežević (born in 1963) published in a column in Politika paper

70 | Treći Trg


Sa Trećeg Trga

Erik Ostrovski Dar 2006, poezija, 97 str. Gift 2006, poetry, 97 pages ISBN 86-86337-02-3 Cena/Price: 320 RSD Knjiga poezije jednog od najznačajnijih mlađih poljskih pesnika Erika Ostrovskog (rođen 1977) u prevodu Biserke Rajčić A poetry book by one of the most prominent young Polish poets Eryk Ostrowski (born in 1977) translated by Biserka Rajčić

Lukaš Manjčik affirmative 2006, poezija, 116 str. affirmative 2006, poetry, 116 pages ISBN 86-86337-03-1 Cena/Price: 320 RSD Knjiga poezije jednog od najznačajnijih mlađih poljskih pesnika Lukaša Manjčika (rođen 1978) u prevodu Biserke Rajčić A poetry book by one of the most prominent young Polish poets Łukasz Mańczyk (born in 1978) translated by Biserka Rajčić

Treći Trg | 71


Sa Trećeg Trga

Aleksandar J. Ristić Angelina mesečeva iluzija i druge priče 2006, priče, 109 str. Angelina’s Moon Illusion and Other Stories 2006, stories, 109 pages ISBN 86-86337-00-7 Cena/Price: 300 RSD Treća knjiga Aleksandra J. Ristića (rođen 1973) koja govori o svakodnevici iz neobičnog ugla The third book by Aleksandar J. Ristić (born in 1973) speaking about everyday life seen from an unusual perspective

Eva Zonenberg Imperija suze 2006, poezija, 124 str. The Tear Empire 2006, poetry, 124 pages ISBN 86-86337-01-5 Cena/Price: 320 RSD

/ sold out rasprodato

Knjiga poezije jedne od najznačajnijih mlađih poljskih pesnikinja Eve Zonenberg (rođena 1967) u prevodu Biserke Rajčić A poetry book by one of the most prominent young Polish poets Ewa Sonnenberg (born in 1967) translated by Biserka Rajčić

72 | Treći Trg


Časopis za književnost / Literary magazine

Časopis za književnost Treći Trg broj 55-56, 2017, Literary Magazine Treći Trg Issue 55-56, 2017 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 700 RSD

Časopis za književnost Treći Trg broj 51-52, 2016, Literary Magazine Treći Trg Issue 51-52, 2016 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 700 RSD

Treći Trg | 73


Časopis za književnost / Literary magazine

Časopis za književnost Treći Trg broj 39-42, 2013, Literary Magazine Treći Trg Issue 39-42, 2013 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 400 RSD

Sadrži dvojezični elektronski broj 39-42 posvećen Beogradskom festivalu poezije i knjige 2013 Contains bilingual electronic issue 39-42 dedicated to the 2013 Belgrade Poetry and Book Festival

Časopis za književnost Treći Trg broj 35-38, 2012, Literary Magazine Treći Trg Issue 35-38, 2012 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 400 RSD

Sadrži dvojezični elektronski broj 35-38 posvećen Beogradskom festivalu poezije i knjige 2012 Contains bilingual electronic issue 35-38 dedicated to the 2012 Belgrade Poetry and Book Festival

74 | Treći Trg


Časopis za književnost / Literary magazine

Časopis za književnost Treći Trg sveska 20, 2010, Literary Magazine Treći Trg Issue 20, 2010 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

Sadrži elektronske brojeve 20-30 posvećene projektu WordExpress Contains electronic issues 20-30 dedicated to the Word Express project

Časopis za književnost Treći Trg sveska 15, 2009, Literary Magazine Treći Trg Issue 19-20, 2009 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

Sadrži dvojezični elektronski broj 21 posvećen Beogradskom festivalu poezije i knjige 2009 Contains bilingual electronic issue 21 dedicated to the 2009 Belgrade Poetry and Book Festival

Treći Trg | 75


Časopis za književnost / Literary magazine

Časopis za književnost Treći Trg sveska 13-14, 2009, Literary Magazine Treći Trg Issue 13-14, 2009 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

Sadrži elektronske brojeve 23 i 24 posvećene pregledu katalonske književnosti Contains electronic issues 23 and 24 dedicated to a review of Catalan literature

Časopis za književnost Treći Trg sveska 11, 2008, Literary Magazine Treći Trg Issue 11, 2008 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

ld out o s / o t da raspro

Sadrži dvojezični elektronski broj 21 posvećen Beogradskom festivalu poezije i knjige 2008 Contains the bilingual electronic issue 21 dedicated to 2008 Belgrade Poetry and Book Festival

76 | Treći Trg


Časopis za književnost / Literary magazine

Časopis za književnost Treći Trg sveska 9-10, 2009, Literary Magazine Treći Trg Issue 19-20, 2009 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

Časopis za književnost Treći Trg sveska 7, 2007, Literary Magazine Treći Trg Issue 7, 2007 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

Treći Trg | 77


Časopis za književnost / Literary magazine

Časopis za književnost Treći Trg sveska 5-6, 2007, Literary Magazine Treći Trg Issue 5-6, 2007 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

Časopis za književnost Treći Trg sveska 4, 2006, Literary Magazine Treći Trg Issue 4, 2005 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

78 | Treći Trg


Časopis za književnost / Literary magazine

Časopis za književnost Treći Trg sveska 3, 2006, Literary Magazine Treći Trg Issue 4, 2005 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

Časopis za književnost Treći Trg sveska 2, 2005, Literary Magazine Treći Trg Issue 2, 2005 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

rasproda to / sold o ut

Treći Trg | 79


Časopis za književnost / Literary magazine

Časopis za književnost Treći Trg sveska 1, 2005, Literary Magazine Treći Trg Issue 1, 2005 ISSN 1452-1776 Cena/Price: 300 RSD

t ld ou o s / odato raspr

80 | Treći Trg


Posebna izdanja

Sanja Dimoski Čudesno u nama 2016, eseji, 101 str. 2016, essays, 101 pages ISBN 978-86-6407-012-6 Cena/Price: 600 RSD

Predrag Bjelošević Kardiogram bjekstva 2013, poezija, 91 str. Cardiogram of Escape 2013, poetry, 91 pages ISBN 978-86-86337-97-9 Cena/Price: 500 RSD

Treći Trg | 81


Posebna izdanja

Trgni se! Stvaraj na Novom Beogradu! 2009, poezija, kratke priče, 32 str. Trgni se! Create on New Belgrade!

2009, poetry, short stories, 32 pages ISBN 978-86-86337 Cena/Price: 100 RSD

Tekstovi polaznika radionice Trgni se! Stvaraj na Novom Beogradu! Texts by participants of Trgni se! Create in New Belgrade! workshop

Prvi festival knjige Aranđelovac 2006. 2006, poezija, 31 str. The First Book Festival in Aranđelovac 2006 2006, poetry, 31 pages ISBN 978-86-86337-19-1 Cena/Price: 100 RSD

Tekstovi učesnika prvog festivala poezije Aranđelovac Texts by participants of the First Poety Festival in Arandelovac

82 | Treći Trg


Profile for Treci Trg

Treci Trg Catalogue 2017  

Treci Trg Catalogue 2017  

Profile for trecitrg
Advertisement