Page 1


Ubytovací zařízení Areál tábora se nachází ve vesnici Budíkovice, která leží 4 kilometry severně od města Třebíče, jehož jsou Budíkovice součástí. V samotné vesnici se nachází koupaliště, fotbalové hřiště, dětské hřiště a hostinec. Asi kilometr západně od Budíkovic leží obec Okřešice, kde se nachází rovněž prodejna se smíšeným zbožím. Zařízení je umístěno na okraji Přírodního parku Třebíčsko, který je znám pro svou atmosféru krajiny se syenitovými balvany, borovými remízky a malými rybníčky. Jeho součástí je také nedaleká přírodní památka Syenitové skály.

5


Vybavení zařízení Tábor leží na okraji vesnice poblíž silnice z Třebíče. Samotný areál je rozdělen na dvě části: budovu s předzahrádkou a venkovní jídelnou a prostor pro umístění stanů v letním období. V budově se nachází dvě ložnice vybavené dvoupatrovými postelemi a nadstavěným patrem s celkovou kapacitou pro asi dvacet osob. Součástí budovy je také velká jídelna, sociální zařízení, kuchyně a další provozní prostory. Větší část prostor prošla v nedávné době rekonstrukcí. Ve vnějších prostorách tábora je umístěn přístřešek pro asi 30 osob, který slouží rovněž jako venkovní jídelna. Venkovní část tábora také skýtá možnost sportovního využití, nalezneme zde stůl pro stolní tenis či dětské prolézačky. V letním období je venku také postaveno 20 stanů s podsadou.

7


Letní dětský tábor Každoročně probíhá v Budíkovicích letní tábor pro děti ve věku 6 až 12 let. Tábor je rozdělen do tří běhů, dvou dvoutýdenních a jednoho jednotýdenního, které probíhají od začátku července do počátku měsíce srpna. První běh je vždy zaměřen tematicky, zbylé dva jsou programově všeobecné. V průběhu celého tábora probíhá řada soutěží, her a výletů v okolí tábora. Děti tak mají možnost užít si hry v lese, na louce, či na koupališti. Využíváno je také dětské a fotbalové hřiště. Tábora se účastní okolo 50 dětí, rozděleny jsou do čtyřech oddílů. Ubytovány jsou ve stanech s dřevěnou podsadou či v budově.

9


Jarní tábor Od roku 2009 probíhá v Budíkovicích také jarní tábor. Ten se koná vždy o jarních prázdninách a většinou trvá čtyři dny. Děti jsou ubytovány v budově a v průběhu konání celého tábora se pod vedením vychovatelek školní družiny a praktikantů věnují různé tvůrčí činnosti a hrají hry. Součástí programu jsou také vycházky do okolí vesnice, pokud to počasí umožňuje tak i sáňkování či například výroba zimních krmítek z PET láhví pro ptáčky. Tábora se účastní okolo 20 dětí.

11


Další akce V průběhu celého roku je zařízení v Budíkovicích využíváno i k dalším účelům: Probíhají zde také různé akce školní družiny a školy v přírodě. K dalším pravidelným akcím školní družiny patří třídenní akce určená především prvňákům a druhákům - Vánoce nanečisto . V průběhu tří dnů v listopadu se žáčci naučí vánoční tradice, tvoří různé dekorace či si vyzkouší štědrovečerní stolování. Na jaře probíhá pochod z Třebíče do Budíkovic. Na trase dlouhé více než pět kilometrů je několik stanovišť, například lanové centrum v lese nedaleko Budíkovic. Všichni výletníci se také na konci pochodu v táboře mohou občerstvit. Další jarní akcí je také den čarodějnic na konci dubna pořádaný rovněž školní družinou.

13


Kontakt Jitka Urbanová, hlavní vedoucí školní družiny při ZŠ T. G. Masaryka, hlavní vedoucí jarního tábora a II. a III. běhu letního tábora tel.: 568 619 814 , 723 653 960

15


ZŠ T. G. Masaryka Třebíč, Komenského nám. 61/6

http://www.zstgmtrebic.cz/ ©2010 Marius J. Svoboda & Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka Třebíč

LDT Budíček Budkovice  
LDT Budíček Budkovice  

LDT Budíček Budkovice

Advertisement