Page 1

Trebbe Energie足notaloos Wonen Een huis zonder energierekening is niet duur

CO2-Prestatieladder

In 2012 stapten we met trots in op niveau 3

Lichte omzetstijging Hogere omzet in utiliteitsbouw, woningbouw bleef gelijk

Maatschappelijk Jaarverslag 2012

duurzaam sociaal financieel


Inhoudsopgave 1. Profiel/organisatie 1.1 Het bedrijf Trebbe 1.2 Dijkham en Van den Hengel 1.3 Onze mensen 1.4 Projecten

2

4 4 6 6

2. Sociaal 2.1 Intern 2.2 Extern

12 12

3. Duurzaam 3.1 Waarom duurzaam? 3.2 People - Planet - Profit 3.3 Doelstellingen 3.4 Borging resultaten

16 16 18 18


De toekomst zit in mensen, niet in stenen Trebbe is een familiebedrijf, een mensenbedrijf. Ik voel me verbonden met onze mensen en ik waardeer hun inzet enorm. Ter ere van het 100-jarig bestaan van het bedrijf Trebbe hebben we dan ook een reis naar Berlijn gemaakt met onze personeelsleden en hun partners. Een bewuste keus om dit ondanks de crisis gewoon te doen. People Maar ook moeten we keuzes maken die uit mensenoogpunt minder populair zijn en dat gaat me aan het hart. We hebben te maken met een krimpende omgeving. We moeten afscheid nemen van mensen die we hebben opgeleid en die jaren voor ons hebben gewerkt. Dat proberen we op zorgvuldige wijze te doen en in goed overleg met de ondernemingsraad, maar het blijven beslissingen die me persoonlijk raken. Wat mij zorgen baart, is de uitstroom van mensen en dus ook kennis. De instroom daarentegen staat op een laag pitje. In de toekomst gaat dit voor grote problemen zorgen. Want de toekomst van onze bedrijfstak zit niet in stenen maar in mensen. Zij doen het werk. Zij bedenken en maken een product en zetten het in de markt. Wij geven geen boeken uit die door een ander gedrukt zijn. We zijn geen verkooppunt op internet. Wij zijn echt! Planet Duurzaamheid: de wet- en regelgeving is de laatste jaren enorm aangescherpt op dit gebied. De verschillende EPC-uitwerkingen van ons woonconcept Trebbe Basiswonen en natuurlijk Trebbe Energienotaloos Wonen zijn hiervan het resultaat. Prachtige producten die de wereld een stukje beter maken en een kostenbesparing met zich meebrengen voor de consument. Het loopt hier echter nog stuk op het kostenaspect. We bevinden ons in een crisis waar we met man en macht werken aan kostprijsverlaging. Er zijn maar weinig mensen in staat meer te betalen voor een woning die energiezuinig of zelfs energienotaloos is. Toch ben ik ervan overtuigd dat deze producten het wel gaan redden. De crisis is eindig en jongere generaties zijn milieubewuster. Veel meer dan mijn generatie. Het gebruik van de natuur is wĂŠl eindig. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Die bewustwording groeit, maar er is tijd voor nodig. Ik vergelijk het wel eens met het dragen van een helm. Dat duurde ook tien jaar voordat het werd geaccepteerd. Toch zie je langzaam een win-winsituatie ontstaan op het gebied van duurzaamheid. Neem nou ons wagenpark; de CO2-uitstoot ervan is gedaald. Ook gaan we heel bewust om met afval op de bouwplaats, papierverbruik op kantoor, enzovoorts. Profit We hebben te maken met een prijzenslag. Om de kostprijs van onze producten omlaag te brengen, werken we met prefabricage en optimaliseren we onze logistieke processen. De kwaliteit houden we op peil en het is ons zelfs gelukt om dit te verbeteren. Dankzij onder meer BIM en Lean dalen de faalkosten, gaat het aantal opleverpunten omlaag en is er minder nazorg nodig. Een crisis vergt creativiteit. Onze bedrijfstak heeft de afgelopen jaren een enorme slag gemaakt en daar gaan we mee door. Het is hard werken, overleven. ContinuĂŻteit van onze onderneming: daar koersen we op.

algemeen directeur Trebbe Groep 3


1. Profiel/organisatie

1.1

Het bedrijf Trebbe Trebbe Groep B.V.: - Hoofddirectie en ondersteunende diensten Trebbe Oost & Noord B.V. en Trebbe West B.V.: - Ontwikkelen en bouwen - Renovatie en onderhoud - Woningbouw en utiliteitsbouw Trebbe Materieel B.V.: - Levering materieel - Advisering over bouwplaatsinrichting

Trebbe Groep B.V.

Trebbe Oost & Noord B.V.

Trebbe West B.V. - Nieuwegein

- Enschede - Zwolle - Groningen

Trebbe Materieel B.V. - Enschede

Deelnemingen - Dijkham bouw B.V. Nijkerk -Bouwbedrijf Van den Hengel B.V. Soest

1.2

Dijkham en Van den Hengel Trebbe beschikt over twee deelnemingen: Dijkham bouw B.V. in Nijkerk (90,2 procent) en Bouwbedrijf Van den Hengel B.V. (50 procent) in Soest. Twee bedrijven die elk een uitstekende aanvulling vormen op onze kwaliteiten en ervaring. Dijkham is gespecialiseerd in bedrijfshuisvesting. Van productiebedrijven tot horecapanden en van distributiecentra tot koel- en vrieshuizen. Van den Hengel is een bekende naam wanneer het gaat om bijzondere renovatie- en restauratieprojecten.

4


Jack Roukema kocht een Trebbe-huis in Lent Ik kwam in aanraking met het project Homerun Lent door het bouwbord langs de kant van de weg. Het project sprak me in eerste instantie aan vanwege de locatie. Nadat ook de woningen op mijn wensen bleken aan te sluiten, ben ik gaan googelen op Trebbe. Een groot bedrijf met veel ervaring, ook in grote projecten. Daar kreeg ik vertrouwen in. En dat is vooral in deze tijden erg belangrijk. Ik ben vanaf het begin af aan to-the-point geweest. Geen flauwekul. Ik wist wat ik (niet) wilde en dat werd erg goed opgepakt. Trebbe is flexibel en kopersbegeleider Wietse Boer dacht altijd goed mee. Hij verkocht niet alleen ja of nee, maar kwam ook met slimme suggesties voor verbeteringen. Hoe ik Trebbe zou omschrijven? Ondanks het meer dan honderdjarig bestaan, komt Trebbe over als een jong, duurzaam en dynamisch bedrijf met een communicatiestijl anno 2013! Duidelijke brieven en de inzet van Facebook en Twitter; dat geeft een positieve uitstraling. Ik hoop hier zeker nog vijftien jaar te wonen, maar mijn volgende huis zou zomaar weer een Trebbe-huis kunnen zijn!

5


1. Profiel/organisatie

1.3

Onze mensen Iedere medewerker draagt met zijn of haar vakmanschap een eigen steentje bij aan het bedrijf. Door samen te werken, zijn we tot nog meer in staat. Met onze gezamenlijke passie voor bouwen, maar met verschillende inzichten en vakgebieden vormen we krachtige teams. Teams die passen bij de opgave en een optimaal resultaat kunnen neerzetten. 1.4

Projecten

Kanaleneiland - Utrecht

Plaats

Omschrijving

Amstelveen

25 woningen Elsenbuiten

Apeldoorn

45 woningen Orden

Duiven

27 woningen Iepen

Ede

nieuwbouw CSG Het Streek

Enschede

94 zorgappartementen Ramelebrink

Enschede

uitvaartcentrum Vredehof

Enschede

groot onderhoud 166 woningen Dolphia

Enschede

nieuwbouw ziekenhuis MST

Groningen

151 appartementen De Groenling

Groningen

appartementengebouw De Trefkoel

Groningen

32 woningen Bessemoerstrook

Groningen

schakelstation Enexis

Groningen

verbouwing Alfa-college

Haaksbergen

43 woningen Nieuw Frankenhuis

Houten

44 woningen Castellum hof 1

Houten

31 woningen Castellum hof 5

Huissen

74 woningen Tuindorp West

Huissen

27 eengezinswoningen

Huissen

20 woningen

IJmuiden

68 appartementen Hoogtij & Laagtij

Kampen

renovatie 46 appartementen

Leiden

504 studentenwoningen

Lent

69 woningen Laauwik

Maurik

75 woningen en 30 appartementen De Slaag

Nijverdal

schakelstation Enexis

Oldenzaal

schakelstation Enexis

Renkum

119 woningen Bergerhof

Rijswijk

26 woningen en 27 appartementen

Steenwijk

2 woningen type Hotel

Utrecht

199 appartementen Kanaleneiland Blok A, vlek 1

Utrecht

109 woningen 't Zand Leidsche Rijn

Veenendaal

multifunctioneel centrum Tricotage

Wageningen

96 koop- en 19 studentenwoningen Nieuw Kortenoord

Wageningen

82 woningen

Wageningen

53 woningen fase 3

Zuidhorn

12 woningen Zuiderzon

Zwolle

verbouw Broerenkerk

Zwolle

uitbreiding en renovatie gerechtsgebouw

Zwolle

woonzorgcentrum Berkumstede


Schooldirecteur Jan Haasjes: ‘Op Trebbe kun je bouwen’ Een degelijke en betrouwbare partner met een mooi plan tegen een passende prijskwaliteitverhouding. Die indruk kregen wij van Trebbe tijdens de Europese aanbesteding van ons nieuwe schoolgebouw. De goede referenties maakten bovendien duidelijk dat het bedrijf zijn sporen had verdiend. Dat wij het project in bouwteam hebben uitgevoerd, was heel goed. De mensen van Trebbe in het bouwteam waren zeer betrokken bij de school, ter zake kundig, flexibel en duidelijk. En wat tijdens de bouw vooral opviel was de netheid op de bouwplaats. Het is uiteindelijk niet het bedrijf, maar het zijn de mensen die het doen. En dat deden ze! Iedere schooldag weer geniet ik van het resultaat. Iedereen kent inmiddels ons schoolgebouw. Het valt op. Ook over de kwaliteit van het eindresultaat ben ik erg te spreken. Trebbe heeft het voor elkaar gekregen om binnen het budget verschillende zaken verder te optimaliseren. En het mooie is dat na de oplevering de deur niet dicht ging. Wanneer er wat is, staat hoofduitvoerder Harrie Kwakkel steeds paraat. Goede nazorg dus en dat is enorm belangrijk!

directeur CSG Het Streek, locatie Zandlaan in Ede

7


Renoveren is communiceren Een goede bouwer zijn, dat is ĂŠĂŠn. Maar kunnen bouwers ook communiceren? Dat is bij renovatie van groot belang. Respect en begrip voor de bewoners of gebruikers en een oplossingsgerichte werkwijze. Wij beschouwen renovatie-projecten als een bouwtechnische opdracht en bovendien als een sociaal maatschappelijke opgave. Renovatieproject Dolphia in Enschede is daar een mooi voorbeeld van: 166 woningen, 166 opzichters.

uitvoerder Trebbe

8


1. Profiel/organisatie

Personeelsvereniging

Ondernemingsraad in 2012

Iedere Trebbe-medewerker kan lid worden van de personeelsvereniging (PV).

De OR heeft in 2012 zes keer vergaderd met de

Deze vereniging organiseert elk jaar een feest voor leden met hun partners,

directie. In iedere vergadering werd een gastspreker

inclusief vutters en gepensioneerde medewerkers die tijdens hun werkzame

uitgenodigd.

leven ook lid waren. De gastsprekers in 2012 waren: In 2012 werd het honderdjarig bestaan van Trebbe gevierd. Alle personeelsleden

- Gerrit van Wijgerden, directeur Trebbe West, over

van het bedrijf en hun partners verbleven een weekend lang in Berlijn. Daarom is

de voortgang binnen de werkgroepen MVO en de

besloten in het jaar 2012 geen PV-feest te houden.

stand van zaken m.b.t. de stuurgroep DIM SUM (bestaande uit alle Trebbe-directieleden en gericht op veranderingen) - Marcel Berghuis, hoofd Automatisering, gaf uitleg over het nieuwe programma Navision en de voortgang in het proeftuintraject - Anita Bevers, hoofd Personeelszaken, gaf uitleg

225 mannen

27 vrouwen

over het Sociaal Jaarverslag en het personeelsbeleid binnen onze organisatie - Jos Roesthuis, KAM-manager, vertelde over het KAM-rapport en de CO2-Prestatieladder - Hein Trebbe jr. deelde met de ondernemingsraad zijn inzicht en werkwijze binnen de organisatie - Marcel Trienen, directeur Trebbe Oost & Noord, over de acquisitie binnen onze organisatie - Geert Klein Lebbink, adjunct-directeur Trebbe Oost & Noord, gaf aan waarom er tot op heden geen functioneringsgesprekken zijn met bouwplaats­ medewerkers

252

Verder kwamen in de vergaderingen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde: - Ziekteverzuim - Werkgelegenheid, omzet en dekking

medewerkers

- MVO - Leaseregeling auto’s - Voortgang Ondernemingsplan 2012-2014

32% 9% is langer dan 25 jaar in dienst

is langer dan 10 jaar in dienst

De OR zelf komt zes maal per jaar bijeen om bovengenoemde onderwerpen voor te bespreken. Verder is de OR in 2012 twee maal op een tweedaagse cursus geweest. Tijdens de eerste cursus namen ze de speerpunten van Trebbe onder de loep. De tweede cursus was gericht op de OR-verkiezingen en start van de zittingstermijn van de nieuwe OR.

9


1. Profiel/organisatie

Overzicht leeftijdsopbouw 2012 45 40 35

Headcount

30 25 20 15 10 5 0 20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60-65

30-35

35-40

40+

Leeftijdsgroepen

Overzicht dienstverband 2012 70 60

Headcount

50 40 30 20 10 0 0-5

5-10

10-15

15-20

20-25

25-30

Dienstjaren

10


Kerngegevens 2012

2011

8

8

175

185

Aantal medewerkers Trebbe West

49

53

Aantal medewerkers Trebbe Materieel

12

12

Sociaal Aantal medewerkers Trebbe Groep Aantal medewerkers Trebbe Oost & Noord

Aantal medewerkers BAM/Trebbe

8

9

252

267

Ziekteverzuim bouwplaatsmedewerkers

8,77%

5,67%

Ziekteverzuim UTA-medewerkers

3,93%

2,03%

5

4

Aantal medewerkers in totaal

Ongevallen (excl. onderaannemers en combinanten) Financieel Omzet Netto resultaat Netto resultaat/omzet Eigen vermogen Solvabiliteit Current ratio

€ 173.000.000 € 168.000.000 € 829.000

€ 2.962.000

0,5%

1,8%

€ 15.930.000

€ 16.621.000

34,1%

37,6%

1,70

1,80

€ 51.934.000

€ 43.470.000

Projecten Omzet utiliteitsbouw Omzet woningbouw

€ 120.861.000 € 125.143.000

Deelnemingen Omzet Van den Hengel Aantal medewerkers Van den Hengel Omzet Dijkham Aantal medewerkers Dijkham

€ 11.797.424

€ 13.948.000

48

53

€ 23.543.181

€ 20.030.060

56

56

Jubilarissen Bij Trebbe vierden in het jaar 2012: - 11 mensen hun 12,5-jarig jubileum - 5 mensen hun 25-jarig jubileum - 3 mensen hun 40-jarig jubileum

11


2. Sociaal

2.1

Intern Een prettige werksfeer; dat vinden we belangrijk. Vertrouwen, samenwerking en openheid staan daarin centraal. Elke individu is belangrijk. Wij geven onze medewerkers vrijheid. Samen maken we onze ambities waar. De werksfeer bij Trebbe is informeel. Iedereen is makkelijk benaderbaar, welke functie de persoon ook heeft. Ons intranet (eens per twee weken een update) en onze KAMnieuwsbrief Juist (verschijning twee keer per jaar) zijn interne middelen die alle medewerkers van Trebbe kunnen inzien en hen op de hoogte houden van wat er speelt binnen het bedrijf. De Facebook-pagina van Trebbe geeft hen de mogelijkheid met elkaar en met externe betrokkenen in dialoog te treden.

2.2

Extern Wat hebben/doen we? - gedragscode

We bouwen niet voor onszelf, maar voor de klant. In alles wat we doen staat dan ook de klant centraal. Van de ontwikkeling tot en met de oplevering en het onderhoud.

- bedrijfscode conform het SBIB model - social media-richtlijnen - vertrouwenspersoon voor alle medewerkers (Anita Bevers - Smits, hoofd Personeelszaken) - jaarlijks functioneringsgesprek met alle

Zoals we intern met elkaar omgaan, zo gaan we ook met onze stakeholders om. Wederzijds respect, dat is de basis voor een goede samenwerking. We hechten waarde aan persoonlijk contact. Trebbe is een bedrijf met korte lijnen.

UTA-medewerkers - BHV’ers op alle kantoren en bouwplaatsen - persoonlijke ondersteuning bij ziekte - toolboxmeetings op de bouwplaats en de kantoren

12

EĂŠn keer per jaar verschijnt ons relatiemagazine Kracht, dat wordt verspreid onder al onze relaties en medewerkers. Verder informeren we onze relaties via onze website, digitale nieuwsbrief en social media-kanalen (Facebook, Twitter, YouTube, SlideShare, LinkedIn). Via deze wegen treden we ook graag met ze in dialoog. Zo trekken we samen op, om te leren van elkaar en om samen beter te worden.


Co-makership Trebbe gaat voor kwaliteit! Goed is niet goed genoeg. Wij gaan voor beter, elke dag weer. En dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met onze partners. Samen zijn we sterker! Voor ons woonconcept Basiswonen werken we samen met co-makers. Met hen hebben we in 2012 contracten afgesloten. Wij kennen elkaar en het product door en door. Elk project gebaseerd op dit woonconcept pakken we namelijk samen op. En elke keer doen we dat net een stukje beter en efficiënter. Dat hebben we zelfs opgenomen in speciale prestatiecontracten die we met onze co-makers hebben afgesloten. De co-makers voor Basiswonen zijn: - Van der Sluis Holding uit Genemuiden (installaties) - IJB Groep uit Lemmer (funderingen) -S  paansen Bouwsystemen uit Winkel (prefab betonnen casco’s) - Lucassen Bouwconstructies uit Hengelo (constructie) - BDC uit Rijssen (adviseur energieprestatie) - Trebbe Kleinbouw uit Enschede (bergingen) De doelstelling voor 2013 is om ook co-makers voor de daken, kozijnen en afbouw te selecteren.

Kwaliteit en Veiligheid Kwaliteit en veiligheid vinden we erg

Voor elk project dat we uitvoeren, wordt een

Doelstellingen voor 2013:

belangrijk. Om zeker te stellen dat deze

veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld,

-n  ieuw ISO 9001 certificaat (huidig

onderdelen op een gestructureerde wijze

evenals een keuringsplan. Aan de hand

aandacht krijgen is ons kwaliteits –en

van deze plannen wordt de veiligheid en

veiligheidssysteem al meer dan 10 jaren

kwaliteit op de bouwplaats geregeld door

gecertificeerd volgens respectievelijk de

onder andere wekelijkse veiligheidsinspec-

ISO 9001 en VCA** norm.

ties, VGM voorlichting en goedgekeurde en veilige gereedschappen.

In 2012 zijn de volgende resultaten behaald: Met het keuringsplan wordt elk belangrijk

- verder vullen en promoten gebruik

onderdeel in het bouwproces gecontroleerd

- ongevallenindex (ongevallen in relatie tot gewerkte uren) is gedaald t.o.v. 2011.

- integratie van kennisbank en KAMsysteem in 1 digitaal systeem -o  ptimalisatie van processen met Lean en BIM Speerpunten veiligheid: gebruik (rol) steigers, naleven van V&G

- handhaving van beide certificaten kennisbank

certificaat geldig tot 1 juni 2013)

afspraken en beveiliging vloeren en daken.

zodat afwijkingen direct worden opgemerkt en hersteld. Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanager Trebbe

In 2012 index 12, in 2011 index 13,9.

13


Leren bij Trebbe

BIM en Lean

De bedrijfstak vergrijst. Bovendien is gebleken dat

Met zowel BIM als Lean zijn we in 2009 gestart. Mooie ontwikkelingen, maar wel

twee derde van de mensen, dat als gevolg van de

met af en toe wat obstakels. Zo konden we bij BIM soms niet zo ver gaan als we

crisis uitvloeit, niet meer in de bouw terugkomt. Dat is

zouden willen, omdat niet iedereen zo ver is. Daarbij komt dat iedereen dit het

zorgelijk, want we blijven bouwen. En als het econo-

liefst wil doen op zijn eigen manier, soms anders dan wij vooraf hadden bedacht.

misch tij keert hebben we zelfs extra mensen nodig.

Een goed resultaat behaal je pas wanneer iedereen goed samenwerkt en zich

Het opleiden van jonge mensen is dan ook ontzettend

flexibel opstelt.

belangrijk. Wij brengen hen graag de kneepjes van het vak bij. En ook voor ons is het leerzaam.

Mijn ervaringen zijn desondanks positief: we hebben inmiddels bij 18 projecten ervaring opgedaan met BIM. Het heeft een dusdanige plaats ingenomen binnen

In het jaar 2012 hadden we twee afstudeerders die

onze organisatie dat we vaak helemaal niet meer terug willen naar de ‘oude

hun onderzoek richtten op Lean. Dat opende op een

wereld’. Ook Lean werpt zijn vruchten af. Niet alleen ‘buiten’, maar ook steeds

aantal punten onze ogen.

vaker ‘binnen’. Voor ons woonconcept Trebbe Basiswonen geldt dat we, samen met onze comakers, de tijd van opdracht tot start bouw hebben teruggebracht

14

Of de bouw een goede bedrijfstak is voor jonge men-

van 23 naar 13 weken. Het aantal projecten waarbij we Lean hebben toegepast

sen? Zeker! Het is een prachtig branche. Je maakt iets

ligt inmiddels op 13. BIM en Lean liggen overigens erg dicht bij elkaar. Bij BIM

van blijvende waarde. Voor mijzelf is dat elke dag weer

moet je allemaal samenwerken en wil het een succes worden, dan moet je geza-

genieten. Bouwen aan de toekomst; dat doen we bij

menlijk nadenken over hoe alles zo efficiënt mogelijk kan. Daarmee kom je heel

Trebbe!

dicht bij de Lean-gedachte.

adjunct-directeur Trebbe West

hoofd werkvoorbereiding Trebbe


Erkend leermeesterbedrijf Trebbe is een erkend leermeesterbedrijf. Wij beschikken over ruime ervaring in de begeleiding van leerlingen en hebben meerdere door de Fundeon gediplomeerde leermeesters in dienst. In het jaar 2012 hadden we: 6 stagiairs 6 afstudeerders 35 leerlingen

Klachten en nazorg Voor ons houdt het bij de oplevering niet op. Wij trekken pas de deur achter ons dicht wanneer de klant tevreden is. Klachten nemen we uiterst serieus en lossen we in overleg met de klant zo snel mogelijk op. En dat kan nog beter! Eén

Social media Het jaar 2012 was voor Trebbe het jaar waarin social media bedrijfsbreed werden

van de doelstellingen voor 2013 is dan ook onze nazorg meer aandacht te geven en verder aan te scherpen.

ingezet. We zijn er in 2011 mee gestart als onderdeel van de ‘jubileum-campagne’ ter ere van ons 100-jarig bestaan. Best een beetje schoorvoetend. Het is tenslotte ook wel eng: media waar iedereen zomaar wat kan roepen, zonder dat het uit de koker van de communicatieafdeling komt en drie keer is gecheckt. De inzet van social media bleek een uitstekende manier om met relaties in contact te komen, de dialoog aan te gaan en om te laten zien wie je bent en wat je doet. Dus na ons jubileum zijn we ermee door gegaan en hebben we het zelfs uitgebouwd. Onder meer met projectgerichte Facebookpagina’s. Een prachtige en laagdrempelige manier voor toekomstige bewoners om de bouwer van hun woning

Sponsoring Momenteel doet Trebbe nog maar in beperkte mate aan sponsoring. Dit is een keuze die we hebben gemaakt als gevolg van de crisis. Partijen die wij nog sponsoren zijn: -

Odeon De Spiegel in Zwolle

-

FC Twente

-

Orkest van het Oosten

te benaderen en om in contact te komen met hun toekomstige buren. En toekomstige kopers krijgen de kans niet alleen voor stenen (een woning) te kiezen, maar vooral ook voor een buurt met mensen.

Social return

Voor 2013 geldt dat een woningbouwproject zonder social media-kanalen

Werk(ervarings)plekken creëren voor mensen

eigenlijk al niet eens meer denkbaar is. Zo snel kan het gaan!

die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben; dat zien wij als onze maatschappelijke taak. Uit ervaring blijkt dat het succes ervan sterk afhankelijk is van de motivatie van de mensen.

communicatiemedewerker Trebbe

15


3. Duurzaam

3.1

MVO-team

Waarom duurzaam?

Trebbe heeft sinds 2011 een speciaal MVO-team. In

Bouwen met perspectief. Dat doen we al meer dan honderd jaar! Hoe? Met aandacht voor mensen. Onze eigen mensen, maar ook onze relaties.

2012 realiseerde dit team onder andere het volgende: - het bereiken van trede 3 op de CO2-Prestatieladder - de inzet van energiezuinigere auto’s - energiescans van onze kantoren en als gevolg daarvan onder meer slimme meters en onderzoek naar de plaatsing van zonnepanelen

We beschikken over een solide basis; een stevig fundament waarop we kunnen bouwen. Innovaties weten we op waarde te schatten en omarmen we van harte, mits ze waarde toevoegen voor onze opdrachtgevers en eindgebruikers.

10 Puntenplan 2013 1. Bewustwording kweken en onderhouden bij alle medewerkers van Trebbe over ons DNA (waarom, voor wie, waar, wat en op welke wijze bouwen wij)

Wij durven best te zeggen dat we klaar zijn voor de toekomst. Een toekomst waar mensen met veel plezier wonen, werken en leven. Dat is ons doel. Een doel waar wij nooit en te nimmer van afwijken.

2.Verbeteren van de interne communicatie (tijdig en volledig) 3.Verbeteren van de externe communicatie (over ons bedrijf en richting bewoners en

3.2

People - Planet - Profit

gebouw-gebruikers) 4.Aandacht creëren en vasthouden voor de ontwikkeling van medewerkers (persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), scholing en opvolging van afspraken) 5.Aandacht voor de personele samenstelling

Bouwen met perspectief, dat doen wij op basis van drie begrippen: People, Planet en Profit. Algemene begrippen die we onszelf eigen hebben gemaakt door ze te concretiseren. Elk van de begrippen hebben we voorzien van een aantal hoofdonderwerpen waarop wij als Trebbe onze pijlen richten.

van onze organisatie (naar leeftijd en sociaal) 6. Aandacht voor medewerkers (ziekte (verzuim terugdringen) en balans privé/werk) 7. Terugdringen van energiegebruik (kantoor, bouwplaatsen en vervoer) 8. Afvalbeperking op bouwplaatsen (voorkomen en scheiden) 9. Afvalbeperking op kantoren (voorkomen en scheiden) 10. Doen wat we beloven!

People

Planet

Profit

Bewustwording, wens en noodzaak

Afval

Faalkostenreductie

Scholing en ontwikkeling

Materiaalkeuzen

Betere kwaliteit

Communicatie en informatie

Energie

Continuïteit onderneming

Veiligheid en gezondheid

Flora en fauna

Bewuste bedrijfsvoering Schoner milieu

Certificaten: - VCA** - ISO 9001 - FSC/PEFC (gebruik van hout uit gecertificeerde bossen) - CO2-Prestatieladder, niveau 3 (sinds 2012) - Certificaat Windkracht 220 (we hebben bij drie projecten aangetoond gebruik te maken van groene stroom)

16


CO2-reductie en betaalbare sociale woningbouw

Lidmaatschappen: Stichting Pioneering

Ik ben voorzitter van de werkplaats Klimaatneutraal

Hét platform van en voor vernieuwers in de Twentse bouw. Antje de Groot,

Renoveren van Stichting Pioneering. Ik vind dat we

directeur Trebbe Oost & Noord, is vicevoorzitter van de stichting.

als bedrijf en ikzelf persoonlijk een bijdrage moeten leveren aan de maatschappij, anders dan alleen te

Werkplaats Klimaatneutraal Renoveren

bouwen. Door klimaatneutraal te renoveren zorg

Deze werkplaats maakt deel uit van de Stichting Pioneering en heeft als doel

je enerzijds voor CO2-reductie en anderzijds zorg

de CO2-uitstoot te verminderen en de stijgende energiekosten voor bewo-

je ervoor dat sociale woningbouw betaalbaar blijft

ners te minimaliseren. Jeroen Gietema, medewerker integrale projecten bij

ondanks de stijgende energieprijzen.

Trebbe, is voorzitter van deze werkplaats.

De Werkplaats Klimaatneutraal Renoveren is drie

Netwerk Conceptueel Bouwen

jaar geleden opgericht. Het resultaat tot nu toe:

Een netwerk met conceptaanbieders en opdrachtgevers. Samen werken ze

- Een aantal projecten geïnitieerd

aan een klantgerichtere, betere en praktische aanpak van bouwprojecten door

- Een aantal projecten gemonitord (is de vooraf

toepassing van woonconcepten.

berekende energiebesparing gelijk aan de daad­ werkelijke besparing) - Kennis gedeeld met alle betrokken partijen waaronder ook de leergang ‘Bouwen in de bestaande bouw’ - Partijen bij elkaar gebracht: overheid – kennissector

Nul op de Meter Een platform met zeven bedrijven die energiekostenneutrale woonconcepten ontwikkelden. Concepten van hoge kwaliteit tegen lage kosten, voor alle lagen van de bevolking.

– bedrijfsleven

Platform Supply Chain Excellent In 2013 loopt de subsidie voor de Stichting Pioneering

Dit platform is in 2009 opgericht en heeft als doelstelling kennis en ‘best

af en moeten we op eigen benen staan. De doelstel-

practices’ op het gebied van ketensamenwerking te delen. Gerrit van Wijgerden,

ling voor het komende jaar is dan ook ons klaar te

directeur West, is lid van dit platform.

stomen voor Pioneering 3.0.

Stichting Klantgericht Bouwen SKB heeft als meetinstituut het doel de klantgerichtheid en de opleveringskwaliteit in de bouwbranche te verbeteren. De waardering van de koper voorzitter van de Werkplaats Klimaatneutraal Renoveren

van een woning staat hierbij centraal. Trebbe beschikt over het keurmerk

medewerker integrale projecten bij Trebbe

Klantgericht Bouwen.

17


3. Duurzaam

Duurzaamheidsinnovaties EPC-varianten Ons woonconcept Trebbe Basiswonen hebben wij in verschillende EPC-varianten ontwikkeld. Van 0,6 tot een zelfvoorzienende woning (Trebbe Energienotaloos Wonen).

Trebbe Energienotaloos Wonen - Geen energierekening - Een complete woning inclusief badkamer, keukenblok en berging vanaf €76.800 - In zeer korte tijd te realiseren - Verschillende woningtypen, indelings- en uitbreidingsopties én vrij van architectuur

3.3

Doelstellingen Passief wonen Een passiefhuis is een woning met een heel laag energieverbruik, door met name zeer goede isolatie en een verstandige manier van ventileren. Trebbe heeft één van de eerste sociale en seriematige passiefhuis-projecten in Nederland gebouwd. Het gaat om twaalf passiefwoningen in opdracht van woningcorporatie De Woonmensen in Apeldoorn.

Elk jaar stellen we concrete doelstellingen vast die ons stap voor stap deze richting uitduwen. Onze doelstellingen bepalen we niet voor niets per jaar. De markt verandert razendsnel en daar bewegen wij als bedrijf graag in mee. We houden ons in grote lijnen vast aan onze koers, maar weerhouden ons er niet van af en toe een zijspoor te nemen. Het eindstation blijft echter gelijk: een toekomst creëren waar mensen met plezier wonen, werken en leven. 3.4

CO2-uitstoot wagenpark De CO2-uitstoot van ons wagenpark (leaseauto’s en privé-auto’s ingezet voor zakelijk verkeer) is in 2012 gedaald ten opzichte van 2011. 2012

2011

1031,4 ton CO2

1123,3 ton CO2

Deze reductie is een gevolg van onder andere het

Borging resultaten De resultaten van de vooraf bepaalde doelstellingen worden geborgd in de organisatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van ons KAM-systeem, gebaseerd op de normen ISO 9001, VCA ** en FSC/ PEFC. Ook verwerken we de resultaten in de CO2-prestatieladder. De resultaten en de doelstellingen voor het jaar erop delen we via dit verslag met al onze medewerkers. Bouwen met perspectief kun je immers niet alleen, dat moet je samen doen!

gebruik van videoconferencing en het beleid om bij vervanging te kiezen voor zuinigere en milieuvriendelijkere auto’s.

Wij hebben de mogelijkheden en ook de moed! Wij hebben de kennis en ook de visie! Met elkaar stellen wij de erfenis veilig voor hen die na ons komen. Trebbe: bouwen met perspectief!

18


Koploper in energienotaloos wonen Geen energieneutrale woning, maar een energienotaloze woning (zonder energierekening); dat is Trebbe Energienotaloos Wonen. Daarmee gaan we verder dan de ambitie in het Lenteakkoord. In 2012 bereikten we met ons energienotaloze woonconcept de finaleplaats van de duurzaamheidsprijsvraag niaNesto. Een initiatief van woningcorporatie Portaal waarin creatieve conceptaanbieders hun uiterste best doen om met een spraakmakend energieneutraal woningbouwontwerp te komen. We werden in 2012 genomineerd voor De Voorsprong, georganiseerd door Energiesprong en Netwerk Conceptueel Bouwen. De Voorsprong is een prijsvraag waarbij werd gezocht naar partijen in de bouw die gezamenlijk opereren met gedeelde afspraken om een energieneutraal concept op de markt aan te bieden. Zelf vind ik het erg boeiend om te zien hoe snel de ontwikkelingen gaan. De ambities voor 2020 worden eenvoudig gehaald en we blijven innoveren samen met onze co-makers. Tel daar de stijgende energiekosten bij op en we hebben een product dat staat als een huis!

conceptenmanager Trebbe

Video conferencing Kennisdelen vinden we belangrijk en dat willen we niet beperkt houden tot vestigingsniveau. Ook tussen de drie vestigingen wordt dan ook regelmatig overlegd. Dit had echter altijd wel veel reistijd tot gevolg. Slecht voor het milieu en bovendien kost het geld en tijd. Sinds 2012 maken we daarom gebruik van video conferencing. Dat maakt vergaderingen tussen meerdere vestigingen mogelijk mĂŠt beeld en zonder reistijd.

Afval Zowel op kantoor als op de bouwplaats doen we aan afvalscheiding. Daarnaast werken we er samen met onze co-makers aan afval op de bouwplaats zoveel mogelijk te beperken.

19


Helemaal Trebbe Trebbe is een familiebedrijf in hart en nieren. Ontwikkelen en bouwen is onze passie. Tevreden eindgebruikers ons doel.

Postadres Trebbe Groep B.V. Postbus 4 7500 AA Enschede

Wij stapelen niet alleen stenen. Wij geven mensen een plek waar ze prettig kunnen wonen, leven en werken. Waar ze zich veilig en op hun gemak voelen.

Telefoon 088 259 00 00

Website

Dit doen wij niet alleen. Dat doen we samen met onze partners. En met oog voor de wereld om ons heen.

www.trebbe.nl

Social media Twitter: @Trebbe100 Facebook: Trebbe LinkedIn: Bouwen met perspectief

Reactie Wij zijn benieuwd wat u van dit verslag vindt.

Wij bouwen aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin mensen, materialen en hun omgeving in balans zijn. En u? Wij nodigen u van harte uit met ons mee te doen!

Stuur uw reactie naar mvo@trebbe.nl.

Vestiging Enschede

Vestiging Nieuwegein

Vestiging Zwolle

MVO

Marcel Trienen

Gerrit van Wijgerden

Antje de Groot-Schuttert

Jos Roesthuis

Tel: 088 259 00 06

Tel: 088 259 02 02

Tel: 088 259 03 03

Tel: 088 259 00 19

trienen@trebbe.nl

vanwijgerden@trebbe.nl

degroot@trebbe.nl

roesthuis@trebbe.nl

Maatschappelijk Jaarverslag 2012  

Geen stenen maar mensen - Duurzaam - Sociaal - Financieel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you