Page 1

juist Nummer 10, december 2013 − Paul Tijkorte en Henry Zomer aan het woord − Belang van samenwerking tussen co-makers − Certificeringsnieuws

10

− Afvalscheiding op de bouwplaats − Wintermaatregelen

− KAM-nieuws? Neem contact op met de redactie

juist is een uitgave van Trebbe gericht op Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM)


Samenwerken loont In mei 2009 verscheen de eerste uitgave van juist. Nu zijn we alweer toe aan de tiende editie. Destijds voorzichtig gestart met als doel KAM meer aandacht te geven en duidelijk te maken dat KAM meer is dan dikke stoffige handboeken met procedures en formulieren. Ruim vier jaar later kunnen we concluderen dat juist voorziet in deze behoefte. In de afgelopen vier jaar is er ook behoorlijk wat veranderd. De crisis sloeg toe en had en heeft een enorme impact op alles wat met de bouw te maken heeft. Toch heeft het ons ook kansen gegeven. Denk aan technieken als Lean, BIM en ketensamenwerking. Samenwerken Zowel in– als extern wordt hier inhoud aan gegeven. Voorbeelden zijn onder meer ons team Basiswonen en de samenwerking met onze comakers. In deze uitgave vertelt co-maker Van der Sluis hierover. Verder komen twee werkvoorbereiders, Henry Zomer en Paul Tijkorte, aan het woord. Ook bij hen is duidelijk dat samenwerken een must is om een goede prestatie te leveren. Bij de laatste FSC/PEFC-audit werd een aantal tekortkomingen geconstateerd die mijns inziens een relatie hebben met communicatie en ook weer met samenwerking. Zo is het voor projectteams, ondanks aanwezige procedures en instructies, vaak nog onduidelijk wat er precies van hen gevraagd wordt. Om deze onduidelijkheid weg te nemen probeer ik bij de

start van een projectteam aan te sluiten bij het eerste overleg om de werkwijze en taakverdeling toe te lichten. In de praktijk zie je dan dat je meer begrip hebt en krijgt voor elkaars werk. Winter De winter staat voor de deur. Dus is het zaak dat we tijdig maatregelen treffen om de bouwwerkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. In juist staat een artikel waarin allerlei maatregelen en tips worden genoemd. Als we dit gezamenlijk oppakken dan heeft een ieder hier profijt van. Tot slot Zoals bijna altijd, vraag ik goede ideeën aan mij door te geven. Deze krijgen dan een plek in de kennisbank (http://kennisbank/). Of er wordt aandacht aan besteed in de volgende uitgave van juist. Kortom: in deze juist lees je dat samenwerken loont. Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en een veilig en goed 2014! Jos Roesthuis

Inhoud Kwaliteitsmanager Jos Roesthuis aan het woord ... blz. 2 Gezien op de bouwplaats in Maurik ..................... blz. 3 Belang van samenwerken volgens co-maker ........ blz. 4 Certificeringsnieuws .......................................... blz. 5 Werkvoorbereiders aan het woord ....................... blz. 6 KAM in de media ............................................... blz. 7 Gescheiden afvalinzameling op de bouw .............. blz. 8 Ongevallenoverzicht eerste helft 2013 ................. blz. 9 Wintermaatregelen en –tips ............................... blz. 10 Bouwprestaties ................................................. blz. 12 Colofon ............................................................ blz. 12 2 juist


Gezien op de bouwplaats in Maurik: hergebruik van tijdelijke bouwstroomkabels Bouwstroomkabels hergebruiken, dat kan heel eenvoudig en bespaart bovendien kosten. Op de bouwplaats van De Slaag in Maurik heeft hoofduitvoerder Arie Bauman samen met Gerard Barink van de Materieeldienst bedacht hoe de bouwstroomkabels hergebruikt kunnen worden. Op de bouwlocatie waren tijdelijk bouwstroomkabels nodig voor de aansluiting met de zwerfkasten die tijdens de bouw voor de nieuwe woningen staan. Vaak worden deze elektriciteitskabels in de grond gelegd en kunnen ze niet hergebruikt worden. In Maurik zijn de tijdelijke bouwstroomkabels vastgemaakt aan de fundering van de woningen. Daarbij is er goed op gelet dat de kabels opgehangen zijn boven de openingen voor de nutsleidingen. Dit is duidelijk te zien op onderstaande foto. Na gebruik is het heel eenvoudig om de bouwstroomkabels te verwijderen en kunnen ze weer worden hergebruikt. Kortom: een uitstekende tip om tijdelijke stroomkabels te besparen en kosten te verminderen!

Foto met stroomkabels boven de openingen voor de nutsleidingen

3 juist


Ben Leusink van co-maker Van der Sluis Technische Bedrijven: “Basiswonen is toe aan nieuwe stap: nog meer samenwerking tussen co-makers”

Iedere Trebbe-Basiswoning wordt al in BIM uitgewerkt. Daarom zijn de co-makers samen met Trebbe toe aan de volgende fase: de tijdsplanning ‘fine tunen’. Dat vindt Ben Leusink, hoofd projectleider bij co-maker Van der Sluis Technische Bedrijven uit Genemuiden. “De co-makers moeten slimmer nadenken over hoe we nog intensiever kunnen samenwerken. En dan niet alleen de huidige zes co-makers, maar ook de eventuele nieuwe.” Als voorbeelden van ‘fine tuning’ noemt Ben: “De wandenbouwer kan ook de cement dekvloer leggen. En die is weer een belangrijke schakel in het proces voor Van der Sluis. Of de co-maker voor de begane grondvloer kan ook de riolering leggen. En waarom kan Van der Sluis niet werk overnemen van Trebbe? En andersom?” Ook is er volgens Ben verbetering te behalen in het transport van de producten van de co-makers en dan niet alleen qua planning maar ook qua kosten. “De materialen kunnen op één locatie worden opslagen en van daaruit worden verspreid. Dan hoeft er maar één vrachtwagen te rijden.” Co-maker door BIM Ben hoopt dat zijn ideeën net zo’n vlucht nemen als BIM. Trebbe en Van der Sluis werken al jarenlang samen. “Drie jaar geleden zocht Trebbe een installateur die met BIM kon werken voor een project op Kanaleneiland in Utrecht. Dat is toen goed verlopen, al was het gebrekkig en een wereld van verschil met hoe we nu BIM-men. Het model is tegenwoordig veel nauwkeuriger. De wandcontactdoos die de koper heeft uitgezocht, staat nu exact in het model. Drie jaar geleden stond er een algemene wandcontactdoos in het woningmodel. De huidige 3D-tekening kan de productie aansturen.” Voordelen Bij de Basiswoningen wordt al in een vroeg stadium het uitvoeringsteam bij het project betrokken. “Dat is het grote voordeel van modellering. Zo’n zes weken voor start bouw zitten we al rond de tafel om te bepalen hoe we het project gaan aanpakken. Zo creëren we draagvlak op de bouwplaats.” Bij ketensamenwerking wordt ook de Leanwerkwijze toegepast. Zo wordt de planning elke morgen besproken in de bouwkeet tijdens het zogenaamde cockpitoverleg.

4 juist

Ben Leusink, Van der Sluis “Niet bij alle projecten”, reageert Ben. “Maar dat is geen gemis, want door de ketensamenwerking kent iedere co-maker de planning en bewaakt deze strikt.” Slimmer in de uitvoering Bijzonder is dat Van der Sluis steeds vaker zonder een echte voorman werkt. “Wij prefabriceren de installaties steeds vaker en completer in onze eigen werkplaats”, licht Ben toe. “Daarna komen de producten per bouwnummer aan op de bouwplaats. Omdat er minder gecorrigeerd hoeft te worden, is geen voorman meer nodig.” Zoals bij de Basiswoningen in Huissen. “Sinds begin 2010 bouwen we hier conceptuele woningen in kleinere aantallen, waardoor we steeds slimmer in de uitvoering zijn geworden. Zo is het aantal handelingen in de woning beperkt door prefabricering en de bouwmethodieken van Trebbe. Herhaling zorgt hier al voor fine tuning!”


Certificeringsnieuws FSC en PEFC Onze FSC- en PEFC-certificaten blijven het komende jaar gehandhaafd. Een succesvol resultaat na de jaarlijkse externe audit die begin november plaatsvond. De heer Polinder van certificeringsbureau SGS beoordeelde of onze werkwijze voldoet aan de normeisen van FSC en PEFC. Dit keer zijn de vestigingen Enschede, kantoor en afdeling Kleinbouw, Zwolle en Dijkham in Nijkerk bezocht. Naast onze KAM-manager sprak de auditeur onder meer met werkvoorbereiders, afdelingsleider Kleinbouw en de Dijkham-directie. Verder keek hij naar de juiste FSC- en/of PEFC-vermeldingen in contracten, pakbonnen en facturen. Ook kwam het op correcte wijze toepassen van de logo’s aan de orde en het functioneren van de klachtenprocedure. Na afloop van de audit maakt de auditeur in een eindgesprek met onze KAM-manager zijn bevindingen kenbaar. Zo heeft hij een aantal tekortkomingen en aandachtspunten vastgesteld: • Tijdige controle van leveranciers of ze wel in het bezit zijn van een geldig certificaat en/of de juiste gegevens in documenten staan • Formele goedkeuring aanvragen van FSC-uitingen op bijvoorbeeld de website • Volumeoverzichten per vestiging opstellen • Klachtenprocedure beter implementeren en toepassen • Integratie/afstemming werkwijze Dijkham en Trebbe

ISO en VCA** Op 31 maart, 1 en 2 april 2014 is de eerstvolgende audit voor ISO (kwaliteit) en VCA** (veiligheid en arbeidsomstandigheden). Voor ISO 9001 gaat het om een opvolgingsbezoek en voor VCA** betreft het een hercertificering. Dit betekent dat ons VCA**-certificaat afloopt en we voor een nieuw certificaat beoordeeld worden.

CO2-prestatieladder Ons certificaat CO2-prestatieladder is nog geldig tot de zomer van 2014. Er is nog geen nieuwe datum bekend van de volgende beoordeling. Naar verwachting is dit in juni/juli 2014.

5 juist


Werkvoorbereiders Henry Zomer en Paul Tijkorte: “Onze werkzaamheden zijn vergelijkbaar met een IKEA-doos”

“De basis van de werkzaamheden van een werkvoorbereider kun je het beste uitleggen aan de hand van een doos van IKEA.” Aan het woord is Paul Tijkorte, werkvoorbereider bij Trebbe. “Stel je bestelt een kast van IKEA. Deze wordt te laat geleverd. Vervolgens blijkt dat er onderdelen ontbreken en dat de montagehandleiding onbegrijpelijk is. Dan ga je maar aan de slag en kom je erachter dat het niet past.” Collega-werkvoorbereider Henry Zomer knikt instemmend en licht toe: “Dus het is onze taak als werkvoorbereider om te zorgen dat de inhoud van de doos wel klopt.” De bouw gaat voor Henry werkt sinds acht jaar bij Trebbe en vertelt dat elke werkdag anders is. “Ik werk in dienst van de bouw, ik regel en plan veel. Dagelijks streef ik ernaar om mijn acties uit te voeren, maar onvoorziene taken voor projectleiders, uitvoerders of leveranciers dwingen me regelmatig om mijn actielijst aan te passen. Daarbij gaat de bouw altijd voor. Wat de uitvoerder vraagt, doe ik meteen.” “Dat klopt”, bevestigt Paul. “Als de bouw stilstaat, gaat de kassa rinkelen.” Raakvlakken woning- en utiliteitsbouw Henry werkt op dit moment aan diverse projecten met Basiswoningen en Paul werkt aan het nieuwe MST in Enschede. Toch zijn er wat werkvoorbereiding betreft weinig verschillen tussen woningbouw en utiliteit. “Het team is groter op een utiliteitsbouw, maar het principe blijft hetzelfde als woningbouw”, zegt Paul. “Je bent een werkorganisator, je moet sturen, controleren en coördineren. Daarbij moet je inventief zijn om continu op onverwachte situaties in te springen.” Dertien jaar geleden is Paul als werkvoorbereider begonnen met woningen. “Dat was erg leerzaam. Alles kom ik in de utiliteitsbouw weer tegen. Wel complexer natuurlijk, want er zijn meer partijen bij betrokken. De voorbereiding wordt steeds belangrijker en utiliteitsprojecten vergen veel energie, maar zijn wel uitdagend. Elke dag leer ik weer nieuwe dingen op technisch vlak, maar ook van nieuwe partijen en over producten en werkwijzen.”

6 juist

Henry Zomer en Paul Tijkorte De verschillen Voor Henry is het net andersom: begonnen in de utiliteitsbouw en nu woningbouw. “Ik vind de werkvoorbereiding bij de utiliteitsbouw meer afgebakend. Als werkvoorbereider heb je je eigen onderdeel waarmee je je bezig houdt. Bij woningen doe je als werkvoorbereider het hele project: van een verkort voortraject tot en met oplevering. En dat in een korte tijd. Dan is het wel prettig dat bij start bouw de kopersopties al bekend zijn.” En dat is anders bij utiliteitsbouw. Paul licht toe dat wel de grote lijnen bekend zijn bij start bouw. “De exacte invulling wordt ontwikkeld tijdens de bouw.” Traject Basiswonen intensief Henry vertelt dat bij de Basiswoning de voorbereidingstijd naar voren is geschoven. “Het is intensiever geworden en het bouwtraject korter.” Paul beaamt dit: “Bij de Basiswoning moet het steeds sneller.” Waarom? “Om in te spelen op de markt. Wij willen de opdrachtgever bedienen. En kostentechnisch gezien is het natuurlijk ook gunstiger.” Henry vult aan: “Bij Basiswonen wordt een deel van de werkvoorbereiding verlegd naar de co-makers. En het projectteam Basiswonen levert een BIM-model op een hoog niveau aan, maar dit moet nog wel verder uitgewerkt worden.” BIM werkt echt! Terwijl BIM bij de Basiswoningen standaard is, wordt modellering bij utiliteitsbouw minder toegepast. Paul legt uit waarom.


“Bij Basiswonen kun je van de opgedane kennis profiteren. De tijd en energie die je erin stopt, kun je opnieuw gebruiken bij het volgende project. Daartegenover staat dat je bij utiliteitsbouw altijd een prototype aan het bouwen bent, elk project is eenmalig. De architect of constructeur levert een basismodel aan dat tijdens het project wordt ingevuld met onderdelen van de onderaannemers. Aan het eind heb je dan een compleet model dat echter niet opnieuw wordt gebruikt.” “BIM heeft bij Basiswonen veel veranderd”, vertelt Henry. Het werkt echt om fouten eruit te halen. Voorheen zag je die niet op papier, maar nu met de clash control sessies in 3D met de onderaannemers en leveranciers zie je de fouten wel. BIM heeft de werkvoorbereiding verrijkt. Het werkt niet sneller, maar wel makkelijker.” Paul voegt toe: “Problemen achteraf zijn faalkosten en met BIM tackel je die problemen vooraf. Want de co-maker gaat op hetzelfde moment aan de slag met BIM. Met als resultaat dat de fouten sneller gezien en hersteld worden.

Vroeger ging een tekening drie keer langs de verschillende partijen en nu één keer in BIM.” Meer controle door Lean Beide werkvoorbereiders vinden dat door Lean het proces en de planning controleerbaarder zijn geworden. “Bij de Basiswoning is de werkvoorbereidingstijd efficiënter geworden, doordat de co-maker werk uit handen neemt”, aldus Henry. “Door de samenwerking met comakers spreiden we een stuk risico en verder is mijn dagindeling geoptimaliseerd.” Bij het nieuwe MST vindt de afbouw in Lean plaats. “Per batch, zoals een verdieping”, licht Paul toe. “Ongeacht de knelpunten starten we elke twee weken een batch. De aanloopproblemen worden gaandeweg opgelost. En als de gebruiker wensen heeft, dan kunnen we hier door Lean beter op inspelen. Als werkvoorbereiders zorgen wij ervoor dat de tekening juist is, de producten er op tijd zijn en bovendien passen. Dus wij regelen dat de IKEA-doos klopt!”

KAM in de media Controle Inspectie SZW op stofvrij werken in de bouw De Inspectie SZW controleert vanaf eind 2013 intensief of er stofvrij wordt gewerkt in de bouw. De inspecties zijn vooral gericht op het voorkomen van blootstelling aan kwartsstof bij het bewerken van bouwmaterialen met handgereedschap. De doelgroep van de Inspectie SWZ zijn alle gebruikers van handgereedschappen waarmee op de bouwplaats kwartshoudende materialen worden bewerkt. Het gaat onder meer om werknemers van hoofd- of onderaannemers, installateurs en tegelzetters. De inspecteurs kijken vooral naar de toepassing van bronmaatregelen op de apparatuur, zoals afzuiging en verneveling op het handgereedschap. De boete voor het overschrijden van de grenswaarde kan oplopen tot een bedrag van 18.000 euro. Dit geldt voor situaties waarbij geen enkele maatregel is genomen om blootstelling te voorkomen, zoals stofafzuiging of verneveling met water. Bron: Inspectie SZW Datum: 10 oktober 2013

7 juist


Hoofduitvoerder Arie Bauman: “Discipline is nodig om afvalscheiding te laten slagen!”

Op bouwplaats De Slaag in Maurik wordt hard gewerkt aan de derde en laatste fase: 20 TrebbeBasiswoningen en 5 energienotaloze woningen. Elke dag instrueert hoofduitvoerder Arie Bauman alle medewerkers om hun werkplek op te ruimen. “Een nette bouwlocatie werkt beter, vermindert de kans op ongelukken en bespaart tijd en kosten. Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel hiervan.”

Dat geldt ook voor houten pallets. Deze kunnen zoveel mogelijk opgehaald worden door de verschillende leveranciers. “Dit scheelt weer in de kosten van de houtcontainer en is gemakkelijk in de praktijk te realiseren. Zo gaan nu ook de houten pallets terug naar Isover. Als er 40 stuks verzameld zijn, dan komt Isover deze pallets ophalen.”

In Maurik is het afval tijdens alle drie de fases gescheiden. “Maar iedere keer wel een stapje beter, want de onderaannemers zijn bij het gehele project betrokken en zijn iedere fase scherper geworden.” Zo heeft Arie vooraf aan de laatste fase samen met onderaannemer Isover een toolboxmeeting gehouden over isolatie van de gevels. Toen kwam ook de recycling van de restisolatie aan de orde. Hergebruik van restisolatie De hoofduitvoerder vertelt enthousiast: “Meteen na de toolbox heb ik 25 afvalzakken besteld voor de restisolatie van Isover. Als de zakken vol zijn, haalt deze onderaannemer ze op want de inhoud wordt door Isover hergebruikt. Dit is niet alleen goed voor het milieu, ook Trebbe wordt beloond. Er worden minder afvalcontainers gebruikt en dus minder kosten gemaakt.”

Samenwerking met co-makers Werken de co-makers goed mee aan afvalscheiding? “Ja, maar discipline is hard nodig om het te laten slagen. De Lean-werkwijze van onze Basiswoningen dwingt om milieubewust na te denken om het proces te verbeteren. Dagelijks instrueer ik de co-makers over afvalscheiding tijdens het Lean-overleg en ik houd ze goed in de gaten.” Bij onze conceptwoningen kunnen volgens Arie de co-makers minder hout gebruiken bij het aftimmeren. “Herhaling van het woonconcept maakt het mogelijk producten kant-en-klaar aan te leveren op de bouwplaats. Zo verminderen de co-makers hun afvalproductie.”

Nieuwe kansen Naast restisolatie gaan ook lege purbussen en zakken met afval van folie retour naar de leveranciers voor recycling. En Arie heeft nog meer ideeën om minder afval te produceren. “In de bouw- en sloopcontainers komen nu nog de producten van Ytong terecht. Als Trebbe met Ytong afstemt dat de betonblokken gescheiden worden, dan is recycling mogelijk.” 8 juist

Toekomst Arie ziet in de toekomst veel kansen om het afval nog beter te scheiden. “Er is veel winst te halen bij inkoop en door betere afspraken te maken met co-makers en toeleveranciers. Is er bijvoorbeeld weinig ruimte op de bouwplaats, dan moeten de gebrachte producten direct verwerkt worden. En bij de volgende levering kan het verpakkingsmateriaal van de vorige levering meteen mee teruggenomen worden. Met als resultaat dat er geen extra kosten zijn voor het vervoer van dit afval.”


Ongevallenoverzicht eerste helft 2013 In de eerste helft van 2013 (01-01-2013 t/m 30-06-2013) werden vijf ongevallen gemeld. Dat zijn er vier minder dan in de eerste helft van 2012. Bij de ongevallen waren twee medewerkers van Trebbe betrokken. De overige slachtoffers waren medewerkers van combinanten en/of onderaannemers. Wat is er gebeurd

Gevolg

Met kleine slijptol in hand geslepen

Gebroken vingers en snijwonden

Met vinger bekneld tussen bouwlift

Vingertopje los en gebroken vinger

Van kamersteiger gevallen

Diverse hoofdwonden

Balk achter stalen neus op voet gevallen

Divers voetletsel

Gestruikeld over materiaal op de voer

Pijnlijke heup

Tips om ongevallen te voorkomen •

Zorg voor een opgeruimde bouwplaats. Denk ook aan (steiger)vloeren.

Spreek elkaar aan op onveilige handelingen.

Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voer altijd een LMRA uit (Laatste Minuut Risico Analyse). Of te wel: kan ik de klus veilig uitvoeren?

Gebruik een duwhout en zet de zaagkap van de bouwzaag in de juiste stand.

Verhelp ongevaarlijke situaties en meld deze bij de leidinggevende.

Zorg voor veilige looppaden.

Werk alleen met goedgekeurd gereedschap.

Zorg dat leuningwerk in tact blijft.

Draag altijd goede werkkleding.

Til niet te zwaar en gebruik hulpmiddelen.

9 juist


Wintermaatregelen en -tips Bron: vorstverlet.nl

Om in de winter de bouwwerkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen, is het noodzakelijk om op tijd maatregelen te treffen. Dan ben je altijd goed voorbereid op slechtere weersomstandigheden.

Rijwegen en looppaden in begaanbare staat houden

• Rijwegen en looppaden vrijhouden van gaten en kuilen. • Zorgen voor voldoende gladheidbestrijdingsmiddelen, zoals strooigrip, scherp zand, pekel, sneeuwschuivers en dergelijke. • Voorzieningen treffen om het oppervlaktewater af te voeren door middel van riolering, greppels en pompen. Denk hierbij ook aan drainage. • Schoon zand aanbrengen rondom de woningen. Zeker wanneer gebouwd wordt in kleigrond. • Voorzieningen treffen om trappenhuizen, werkvloeren en steigervloeren begaanbaar te houden. Tochtvrij binnen werken Als er buiten niet meer gewerkt kan worden, kan er binnen verder gewerkt worden. In de periode 1 september tot 1 mei moet binnenwerk zo veel mogelijk tochtvrij worden uitgevoerd. Onder tochtvrij wordt verstaan dat de ruimte rondom met glas of ander materiaal is afgedicht.

Gebruik winter-/doorwerkkleding

Iedere werknemer beschikt over een kledingpakket. Zorg dat je de juiste winter-/ doorwerkkleding draagt wanneer je direct aan de koude buitenlucht wordt blootgesteld.

Vorstvrij aanleggen van bouwwaterleidingen

• • • • • • • •

Aftapmogelijkheden aanbrengen. De bouwwaterleiding zestig à tachtig centimeter onder het maaiveld aanleggen. Meterputten met aftappunt voorzien van een dubbele deksel en isolatiemateriaal. Alle bovengrondse waterleidingen voorzien van isolatiemateriaal. Bij vorst tappunten extra beschermen (kappen). Een voorziening treffen om waterslangen vorstvrij op te bergen. Gebruik van warmtelint. Vorstvrije opslag van de eventueel aanwezige hydrofoor.

Materiaal en materieel beschermen

• Voldoende afdekmaterialen beschikbaar hebben. • De bouwmaterialen afdekken met dekkleden. Bij afgedekte steentassen zorgen voor voldoende doorluchting, desnoods de folie van de pallets opensnijden indien er sprake is van condensvorming. • Ten behoeve van het betonstorten zorgen dat de vloerwapeningsvelden en balkbekistingen afgedekt kunnen worden met dekkleden. 10 juist


• Steenachtige en poreuze materialen droog en vrij van de ondergrond opstapelen en afdekken. • Zorgen voor voldoende afdekmateriaal ten behoeve van het vers gemetselde werk (bijvoorbeeld folie of big blanket). Naast lage temperatuur kan ook koude wind een probleem vormen. • Vorstvrije opslag mogelijk maken van materialen zoals cement, kitten, bindmiddelen, bitumineuze dakbedekking en dergelijke. • Als er vorst wordt verwacht na het beton storten de betonbalken en wanden afdekken. En voorkom tocht onder breedplaatvloeren. • Als er vorst wordt verwacht de prefab-betonelementen afdekken na het aangieten van de mortel.

Verwarmen van glas- en waterdichte bouwwerken Aandachtspunten bij het verwarmen van glas- en waterdichte bouwwerken:

• •

Informeer vroegtijdig naar de beschikbaarheid van tijdelijke verwarmingsmogelijkheden, zoals heaters, bouwdrogers en dergelijke. Maak vroegtijdig afspraken met nutsbedrijven over het verwarmen van het bouwwerk.

Afscherming tegen wind en neerslag Afgeschermd werken moet. Vraag daarom niet: 'Wat kost dat?', maar: 'Wat levert het op?'. Afschermen kost nauwelijks geld en levert veel op. Het bevordert de continuïteit van het werk en leidt tot productiestijging. Voorbeelden van afscherming:

• Netten of folie rondom de steiger aanbrengen. • Windschermen of schotten plaatsen waar dit mogelijk is. • Een windscherm plaatsen rondom de metselsilo om bevriezing te voorkomen. Zorg voor goede verlichting op het bouwwerk

Zorg voor goede verlichting, zowel op de bouwplaats als binnen in de bouwobjecten.

11 juist


Bouwprestaties

Stichting Klantgericht Bouwen heeft de website www.bouwprestaties.nl opgezet. Doel is kopers de gelegenheid te bieden om bouwbedrijven op een aantal punten te beoordelen. Op deze manier worden de prestaties van bouwers meer transparant en wordt de kwaliteit van dienstverlening richting kopers/ consumenten verbeterd. In onderstaand overzicht zie je de prestaties van Trebbe Oost & Noord en Trebbe West in de periode januari 2013 t/m december 2013. Bijzonder is dat Trebbe West de tweede plaats behaalde in het lijstje ‘best beoordeelde bouwondernemingen’ van de provincie Utrecht. Een prachtige prestatie!

Trebbe Oost & Noord B.V.

23-jan 1-feb 1-mrt 1-apr 1-mei 1-jun 1-jul 22-aug 1-sep 1-okt 1-nov 1-dec

algemene organisatie 6,8 6,8 6,9 6,8 6,8 6,8 6,9 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0

oriëntatie-/ verkoopfase 7,1 7,1 7,1 7 7,0 7,0 7,1 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

bouwfase 7 7 7 6,9 6,9 6,9 6,9 7 7,1 7,0 7,0 7,0

oplevering/ nazorg 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,7 6,7 6,5

gemiddeld cijfer 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 7,0 7,0 7,0 7,0 6,9

aantal beoordelingen 159 159 167 177 177 62 63 68 71 70 70 73

ranking (totaal bedrijven) 106 (446) 105 (446) 107 (433) 120 (430) 123 (430) 135 (431) 129 (431) 114 (448) 114 (448) 119 (449) 118 (448) 131 (447)

bouwfase 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2

oplevering/ nazorg 7,5 7,5 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 6,9 6,9 6,9

gemiddeld cijfer 7,5 7,5 7,3 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1

aantal beoordelingen 125 125 141 150 151 55 42 44 44 44 45 45

ranking (totaal bedrijven) 47 (446) 47 (446) 63 (433) 78 (433) 80 (430) 83 (431) 97 (431) 87 (448) 89 (448) 106 (449) 102 (448) 107 (447)

Trebbe West B.V.

23-jan 1-feb 1-mrt 1-apr 1-mei 1-jun 1-jul 22-aug 1-sep 1-okt 1-nov 1-dec

algemene organisatie 7,7 7,7 7,5 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2

oriëntatie-/ verkoopfase 7,4 7,4 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 7,1

Oproep! juist is een uitgave van Trebbe, speciaal gericht op KAM-onderwerpen. Heb jij suggesties voor artikelen of foto’s? Of heb je vragen of opmerkingen? Laat dit dan weten aan Jos Roesthuis!

Redactie Jos Roesthuis Postadres: Trebbe Groep B.V. Postbus 4 7500 AA Enschede roesthuis@trebbe.nl Telefoon: 088 - 259 00 19

12 juist

Juist 10, december 2013  

Juist is een nieuwsbrief over Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Juist 10, december 2013  

Juist is een nieuwsbrief over Kwaliteit, Arbo en Milieu.

Advertisement