Page 1

Quina formació rebràs?

Què és el PTT? 

És una tipologia de programes qualificació professional inicial (PQPI).

de

A qui s’adreça? 

MÒDULS A:

A nois i noies joves, d’entre 16 i 21 anys, que no tenen el GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i que, a curt termini, volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà

Assessorament i pla d’atenció personalitzat Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa Formació general i formació professional en un perfil específic

Quina durada té? 

Formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món laboral i en la vida quotidiana

Imatge

El fet de cursar els mòduls obligatoris et permet, si vols, matricular-te als MÒDULS VOLUNTARIS (mòduls C), en un centre educatiu del territori:

Opcionalment, formació per a l’obtenció del GESO

Mòduls obligatoris: En el PTT Un curs escolar

Qui l’organitza? El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de.... i .......

Generalitat de Catalunya Departament d'Educació

Imatge

MÒDULS C:

Mòduls voluntaris per a l’obtenció del GESO: Es poden cursar, en paral·lel o posteriorment, en centres educatius del territori (Escoles de Persones Adultes) .

Formació professional elemental en un perfil específic. Inclou 200-250 hores de pràctiques en empresa (FCT)

 AUXILIAR D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I D’AIGUA I GAS

MÒDULS B:

Què trobaràs ?  

MÒDULS OBLIGATORIS

 AUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

LOGO AJUNTAMENT

Per a què serveix el PQPI? El certificat acadèmic PQPI: 

La certificació positiva de la formació professional rebuda en els Mòduls A, permet l’acreditació de competències professionals de nivell 1.

Els resultats positius faciliten l’accés a cicles formatius de grau mitjà i l’exempció d’alguns mòduls per a l’obtenció del GESO

Jove,!! Inicia un itinerari professional Pla de Transició al Treball (Substituir pel nom del PTT)


I en acabar pots…

ESTRUCTURA DEL PQPI-PTT EN FASES 1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE

octubre-desembre

gener-juny

Fins 1 any després

MÒDULS A Formació professional específica. Inclou 200 hores pràctiques en empresa MÒDULS B : . Desenvolupament i recursos personals . Coneixement de l’entorn social i professional . Aprenentatges instrumentals bàsics

Acompanyament i seguiment de la inserció laboral i educativa

Treballar com auxiliar de vendes oficina i atenció al públic en establiments comercials, oficines, etc.

imatge

MÒDULS C: (opcionals) Formació per a l’obtenció del GESO. En paral·lel o posteriorment Treballar com auxiliar d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas en tallers d’instal·ladors o en altres empreses

ORIENTACIÓ, TUTORIA I ASSESSORAMENT PERSONALITZAT

Formació professional específica

Formació professional específica

A AU UX XIILLIIA AR RD DE EV VE EN ND DE ES S,, O OFFIIC CIIN NA A II A ATTE EN NC CIIÓ ÓA ALL P PÚ ÚB BLLIIC C

A AU UX XIILLIIA AR RD D’’IIN NS STTA ALL··LLA AC CIIO ON NS S E ELLÈ ÈC CTTR RIIQ QU UE ES S II D D’’A AIIG GU UA A II G GA AS S

En aquest programa, aprendràs:

En aquest programa, aprendràs:

1. Operacions auxiliars a la venda: gestió de magatzem, reposició de productes, caixa i altres 2. Tècniques administratives d’oficina 3. Tècniques de comunicació i atenció al client

4. Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis 5. Muntatge i manteniment d'instal·lacions telecomunicacions: antenes, alarmes...

imatge

de

6. Muntatge i manteniment d’instal·lacions d'aigua i gas

CURS 2010-2011 Preinscripció: del 9 al 20 de maig de 2011 Matrícula : del 2 al 12 de setembre de 201 Lloc: a la seu del PTT

Pla de Transició al Treball ............. Cr. ............................................... ........................................... ..................................................... Tel.: .......................... Horari atenció : ............................ .................. (visites concertades)

Continuar la formació i matricular-te a un cicle formatiu de grau mig de la família professional que t'agradi si aproves la PACFGM (Prova d'Accés a Cicles Formatiu de Grau Mitjà).

imatge

Per a més informació  93 223 20 80  900 15 11 76

triptic  

triptic difusió

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you