Page 1

KCM

GYMNASIESKOLA

VUXENUTBILDNING

YRKESHÖGSKOLA

UPPDRAGSUTBILDNING

Utbildningar

FÖR ALLA

2017 2018


VÄLKOMMEN TILL KCM KUNSKAPSCENTRUM MARKARYD BÄSTA

Elevens

SKOLA

Vi vill vara din bästa skola. Vi tror att den som kommer till oss gör det med målet att få bästa möjligheten till att studera vidare, till att få ett arbete eller för att utvecklas på det arbetet man redan har. Hos oss finns bästa förutsättningarna för trivsel och trygghet och det är grunden för att kunna lära sig. Våra lärare har mycket hög kompetens och vårt uppdrag är att hjälpa varje elev, varje deltagare till sitt bästa resultat. Det är så vi jobbar. Elevens bästa skola, det är vårt mål.

2

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


KCM

INNEHÅLL Välkommen till KCM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 En av Sveriges bästa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Röster om kcm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Elevhemmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Regionskarta – Alltid nära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Karta över Markaryd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Händer på KCM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

KCM Vuxenutbildning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SFI, Svenska För Invandrare . . . . . . . . . . . . . . . GrundVux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GymVux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LärVux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exempel på kurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yrkesutbildingar inom Vux . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yrkesintroduktion Vård och Omsorg. . . . . . . . . .

36 39 40 40 40 41 42 44

VUXENUTBILDNING

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 31 32 33

GYMNASIESKOLA

KCM Gymnasieskola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barn & Fritidsprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekonomiprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El & Energiprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduktionsprogrammen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturvetenskapsprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . Samhällsvetenskapsprogrammet . . . . . . . . . . . . VVS & Fastighetsprogrammet . . . . . . . . . . . . . . . NIU – Nationell Idrottsutbildning: Fotboll. . . . . . . Hantverksprogrammet Frisör (Lärling). . . . . . . . . Vård & Omsorgsprogrammet (Lärling). . . . . . . . . Elevrådet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambridgediplom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jämför innan du väljer – Checklista. . . . . . . . . . . Poängplaner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

YRKESHÖGSKOLA

KCM Yrkeshögskola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 YH Värmepumpstekniker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

UPPDRAGSUTBILDNING

KCM Uppdragsutbildning . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Språkutbildning Affärsengelska. . . . . . . . . . . . . . 52 Språkutbildning i Svenska ”Hur ska det heta?”. . . 53

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

3


EN AV SVERIGES BÄSTA GYMNASIESKOLOR LIGGER I EN AV * SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUNER Det finns många sätt att välja gymnasieskola på. Väljer du efter resultat ser du snabbt att KCM är en av Sveriges bästa gymnasieskolor. Helt enkelt elevens bästa skola.

BLAND DE BÄSTA I SVERIGE PÅ ATT FÅ UT ELEVER MED EXAMEN EFTER 3 ÅR Varje år rankar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) landets gymnasie­­skolor. En av det viktigaste faktorerna är hur stor andel av eleverna som tar examen efter 3 år på nationella program och introduktionsprogram. För KCM ligger den siffran 2016 på 77,7%. Det gör oss till Sveriges 15:e bästa skola av de 244 som finns med i statistiken. Medel för hela landet ligger på 63,8%. Räknar man endast eleverna på de nationella programmen får vi en ännu högre siffra där hela 90% av alla våra elever tar examen inom 3 år. De fina resultaten beror till stor del på att vi är en mindre skola som kan lägga mer resurser på dig som elev. Det gör KCM till ELEVENS BÄSTA SKOLA.

Andel elever med examen efter 3 år:

15:e

77,7%

bästa gymnasie­ skolan i Sverige (av 244)

ELEVERNA SOM MÅR BRA STUDERAR BRA Hur eleverna mår och känner är minst lika viktigt som hur de presterar. Därför gör vi varje år en egen enkätundersökning för att ta reda på hur vi ligger till och vad vi kan förbättre. I enkäten som gjordes i april 2016 svarade 96,3% av eleverna att ”Jag känner mig trygg i skolan”. 97,8% svarade att ”Jag trivs på skolan”. Och 95,6% tycker att ”Jag har förtroende för mina lärare”.

4

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

”Jag trivs på skolan”

97,8%

*Resultat från 2015 som redovisats 2016


KCM EN AV SVERIGES BÄSTA GYMNASIESKOLOR LIGGER I EN AV SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUNER

EN AV SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUNER

8:e

bästa skolkommunen i Sverige (av 290)

Det är inte bara KCM och dess gymnasieskola som rankas högt i Sverige. Även Markaryds skolor som helhet får väldigt bra betyg. I Lärarnas Riksförbunds årliga ranking ”Bästa skolkommun”, hamnar Markaryds kommun på en 8:e plats av 290 kommuner. Lärarförbundet rankar oss i deras mottsvarighet också högt där landar vi på plats 40 av 290 kommuner.

ETT NÄRA SAMARBETE MED NÄRINGSLIVET GER RESULTAT Eftersom dagens unga både är morgondagens arbetstagare och arbetsgivare är det viktigt att förmedla kunskap om näringslivet och företagande. KCM arbetar tätt ihop med flera lokala företag för att skapa bättre utbildningar och förutsättningar för jobb. Detta arbete visar sig i Svenskt Näringslivs statistik där Markaryd är utsedd till 5:e bästa kommun när det gäller attityd till näringsliv och företagande.

5:e

bästa kommun när det gäller attityd till näringsliv och företagande (av 290)

UTMÄRKELSER OCH ”KVALITETSSTÄMPLAR” I skolas värld finns det många sätt att visa på kvalitativa utbildningar. Vi jobbar med framförallt tre olika märkningar för tre olika verksamheter på skolan. Det är ”Förstklassig skola” en märkning som VVS-branschen yrkesnämnd står för och som vårt VVS- & fastighetprogram har fått. Den andra är för vår fotbollsutbildning som numer är Nationell Idrotts Utbildning (NIU). Detta är en benämning som Svenska Fotbollsförbundet har på idrottsutbildningar som håller absoluta toppklass. El- och Energiprogrammets inriktning Automation kommer under 20162017 att genomgå en certifiering till Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

5


RÖSTER OM KCM JOHANNES SVEGARD, FD ELEV PÅ NA: Idag: Läkare på Höglandssjukhuset i Eksjö. ”Lärarna var väldigt engagerande och utmanade oss studenter att ta nästa steg. Vår klass var relativt högpresterande, och detta fångades upp i mer utmanande uppgifter och en vilja till att vi skulle utvecklas. När jag påbörjade mina universitetsstudier kände jag mig väl förberedd, såväl gällande grundkunskaper som en god utvecklad studieteknik. För oss med idrottsintresse var skolans lokaler och närhet till natur, fotbollsplaner och simhall också ett stort plus.”

EVELINA ISAKSSON OCH EMMA LARSSON, FD ELEVER PÅ BF: Idag: Arbetar som förskollärare. ”KCM är en trevlig liten skola där alla känner alla och man får den hjälp man behöver. Lärarna på KCM är duktiga och hjälpsamma, de vill elevernas bästa. Vi valde BF för att vi ville jobba inom barnomsorgen.”

SALLY AL WEDDI, FD ELEV PÅ NA: Idag: Studerande på Apotekarprogrammet. ”Med sina underbara lärare och deras uppmuntran kunde jag uppnå mitt mål. Alltid när vi behövde hjälp fanns de med. Jag glömmer aldrig hur vi elever trivdes, trots att vi gick på olika årskurser på natur, vi kände oss som att vi gick i samma klass. Med massa resor och aktiviteter tillsammans delade vi goda minnen. KCM var verkligen en härlig upplevelse, se till att utnyttja det.”

LOVISA GREN, FD ELEV PÅ SA: Idag: Studerar till ämneslärare mot gymnasieskolan i engelska vid Lunds Universitet. ”Jag valde samhällsvetenskapsprogrammet på KCM för att jag inte var helt säker på vad jag ville studera till efter gymnasietiden, ett val jag inte ångrat en sekund. Programmet är högskoleförberedande och tiden på KCM gav mig en trygghet och ett ovärderligt självförtroende inför min vidareutbildning. Idag studerar jag till ämneslärare vid Lunds Universitet och ser fram emot ett arbete där jag kan inspirera andra, precis som lärarna på KCM inspirerade mig.”

LINUS KVIST, FD ELEV PÅ NA: Idag: Doktor i biokemi. ”Min tid på KCM var mycket minnesvärd med många roliga aktiviteter och med härliga, engagerade lärare. Jag gick det naturvetenskapliga programmet, vilket gav mig väldigt goda förutsättningar för fortsatta studier på universitet.”

AMANDA BRANTING, FD ELEV PÅ EK: Idag: Arbetar på Gerdmans logistikavdelning. ”KCM tilltalar mig för att det är en liten och trygg skola. Varje elev får stor uppmärksamhet och tillåts vara sig själv. Under min tid på KCM så har jag hela tiden känt en varm gemenskap. Jag kan starkt rekommendera KCM och att du kommer få några härliga studieår.”

6

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


KCM

JOSEFIN GÖTESSON‚ FD ELEV PÅ BF: ”Jag valde BF för att jag var intresserad av att jobba med barn och rekommenderar programmet för att stämningen och gemenskapen är så bra. Jag har haft tre underbara år på KCM!”

RÖSTER OM KCM

NATALIA WAWAREK, FD ELEV PÅ NA: Idag: Studerar på Biomedicinska analytikerprogrammet i Kristianstad. ”Det som fick mig att välja KCM var att det är en liten skola där man kan känna sig trygg och få den hjälp man behöver. Lärarna på hela skolan är helt fantastiska som vill ens bästa och som gör sitt yttersta för att hjälpa en att lyckas. Det som är extra bra med naturvetenskaps­ programmet är att man känner verkligen gemenskapen, alla tre årskurser umgås mycket tillsam­ mans och blir som en enda stor familj. Tiden på KCM har gett mig vänner och minnen för livet.”

SIMON AUGUSTSSON, FD ELEV PÅ EK: Idag: Arbetar på HM:s lager i Norge. ”KCM är en skola där man kan känna sig trygg och vara sig själv. Lärarna bryr sig om en och vill alltid ens bästa, och det gör att man är mer målmedveten och presterar bättre. Eftersom KCM är en så pass liten skola vet man vilka alla är och känner därför en stark gemenskap, vilket leder till att trivseln på skolan blir mycket bättre.”

SOFIE GULLHOLM, FD ELEV PÅ SA: Idag: Fastighetsmäklare. ”Kunskapscentrum i Markaryd gav mig en bra möjlighet att utvecklas. En liten gymnasieskola med familjär känsla. Skolan gav mig goda förberedelser inför högskolan med inriktning på studievana och fördjupning inom språk. Att ha möjlighet att ta en Cambridge Examen var höjdpunkten!”

EMIL DAVIDSSON FD ELEV PÅ VF: Idag: VVS-lärling på Rörcenter i Ljungby. ”VVSprogrammet har betytt väldigt mycket för mig faktiskt, det har varit hur bra som helst med både lärare och allt praktiskt vi har fått lära oss! Även fast man ibland hade långa lektioner så har jag haft hur mycket nytta av det som helst nu när man kommit ut i verkligheten och börjat jobba. Det jag tyckte va bäst med just VVS-programmet var när man fick vara i verkstaden och lära sig allt. Väljer du VF kommer du inte bli missnöjd!”

VIKTOR TAGESSON FD ELEV PÅ SA: Idag: Studerar på Lunds Universitet - Kandidatprogram i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE). ”Jag hade många kompisar som gick eller hade gått på skolan tidigare så jag visste redan att skolan i sig var bra. Det är en mer personlig skola på något sätt; man blir inte bortglömd i mängden och alla får den hjälp och uppmärksamhet de behöver, vilket är till stor hjälp när man valt ett studieförberedande program som jag gjorde. Ett program som med hjälp av alla fantastiska lärare banade väg för den stig jag idag vandrar som student på Lunds universitet.”

PETTER ENGSTRÖM, FD ELEV PÅ VF: Idag: Anställd som VVS-lärling på Thimsfors VVS ”VVS-yrket är ett väldigt varierande yrke. Lärarna på skolan är duktiga och har jobbat med yrket själva så dom har mycket erfarenhet. Dom hjälper dig under tiden du går i skolan men även när du tagit studenten så om du har någon fråga eller problem så kan man vända sig till dom. Dom vill verkligen att man lyckas som VVS-montör.”

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

7


ELEVHEMMET Att bo på elevhem innebär att det finns goda möjligheter att träffa nya vänner. Du har kompisarna nära dig och kan plugga, sporta och ta det lugnt tillsammans. Många får nya vänner för livet! ALLTID EGET RUM Vårt elevhem ligger i ett naturskönt område i anslutning till KCM. Elevhemmet består av enkelrum, samtliga med kylskåp, spis och vask. Dusch, bastu, solarium och tvättstuga finns det gemensam tillgång till. Lakan, handdukar och matporslin/bestick har du själv med dig.

MYCKET MER ÄN BARA SKOLA Goda möjligheter finns till fritidsaktiviteter med äventyrs­ bad, bowling och gym inom skolans område och till friluftsliv i den vackra, angränsande naturen, t.ex. till kanoting och fiske i ett rikt sjösystem. FÖRESTÅNDARE FÖR ELEVHEMMET ÄR: MICKAEL STRANDBERG mikael.strandberg@markaryd.se Tel: 070-542 64 30

8

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

Resor arrangeras till olika evenemang t.ex. ishockey, fotboll, motormässor, konserter - eleverna är med och bestämmer resmålen. För idrottsintresserade finns många möjligheter till föreningsverksamhet. Elevhemmet har naturligtvis bredbandsuppkoppling.


KCM

ALLTID NÄRA

LAGAN 1 tim 30 min LJUNGBY 45 min E4

VEINGE 32 min

ÄLMHULT 1 tim 3 min

STRÖMSNÄSBRUK 15 min

15

120

LAHOLM 40 min MARKARYD

E6

OSBY 53 min

15

VÅXTORP 38 min

ELEVHEMMET OCH ALLTID NÄRA

HALMSTAD 52 min

117

HÄSTVEDA 45 min

BJÄRNUM 14 min E4

ÖRKELLJUNGA 38 min

HELSINGBORG 47 min

E6

PERSTORP 1 tim 13 min

TYRINGE 1 tim 3 min VINSLÖV 1 tim 2 min HÄSSLEHOLM 26 min SÖSDALA 58  min

Oavsett var du kommer ifrån i världen är du alltid välkommen till Markaryd och KCM. Skolan ligger bara 100 meter från stationen där både tåg och buss stannar. Välkommen hit.

MALMÖ 1 tim 18 min

20 km KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

9


KCM GYMNASIESKOLA ELEVENS BÄSTA SKOLA

96,3% av eleverna känner sig trygga

10

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


PERSONLIGT BEMÖTANDE GER TRYGGHET På vår skola blir du sedd för den du är och du kan få den hjälp du behöver. 96,3% av eleverna känner sig trygga på KCM enligt senaste mätningen (2015).

BÄSTA RESULTAT Det viktigaste resultatet för våra elever är att få en gymnasieexamen. Vi har väldigt höga resultat vad gäller ”Andel elever med examen inom 3 år”. Av 2015 års studenter på nationella program nådde 90% examen på 3 år och ytterligare 5% efter komplettering under sommaren.

BÄSTA ARBETSSÄTTET Här på KCM anpassar vi din utbildning efter dina mål, dina behov och dina förutsättningar. Som elev behöver man ibland extra hjälp, inte bara för att klara godkänt (E), men kanske också för att nå ett högre betyg. På KCM arbetar vi för att hjälpa alla.

ELEVENS BÄSTA SKOLA

MEST KOMPETENS KCM har fler lärare i förhållande till antalet elever än de flesta andra skolorna i landet. Det betyder mindre klasser med mer tid till varje elev. Mer tid – mer hjälp – bättre resultat. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är också högre än de flesta skolorna.

GYMNASIESKOLA

Dags att välja till gymnasiet? Då är det inte bara en utbildning du ska välja. Du ska också välja en skola där du får möjlighet att utvecklas. En som ger dig bästa chansen till fortsatta studier eller arbete.

MER ÄN EN GYMNASIEUTBILDNING På KCM har du de bästa möjligheterna att nå dina mål. Det enda som krävs är ditt engagemang – så hjälper vi dig med resten.

BÄSTA UTBILDNINGARNA Vi ser hela tiden till att våra utbildningar innehåller det eleven behöver, men också det framtiden och verkligheten kräver. Vi diskuterar och utvecklar ständigt våra utbildningar tillsammans med näringsliv och verksamheter.

Andel elever med examen 2015:

15:e bästa skola i landet

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

11


YRKESPROGRAM MED GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN

BARN & FRITIDS PROGRAMMET

En utbildning som sätter människan i centrum och utvecklar ledarskap och kommunikation.

Både

YRKESEXAMEN och

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET 12

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


Amanda: ”Jag sökte KCM för att jag hört bra saker om skolan och här är många bra lärare. Jag vill bli polis och då är BF ett bra program att gå.”

GYMNASIESKOLA

AMANDA KOMSTADIUS MATILDA VÄKEVÄINEN BF14

Matilda: ”Jag valde BF för att det är ett bra program och ett bra utgångsläge om man vill jobba med människor. KCM är en bra och lugn skola med lärare som vill elevernas bästa, vilket leder till en bra utbildning för oss elever.”

PROGRAMINFORMATION

PEDAGOGISKT ARBETE Du lär dig om barn och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter. Inriktningen ger förutom grundläggande behörighet till högskolan, behörighet att arbeta som barnskötare eller elevassistent direkt efter avslutad utbildning.

För dig som gärna engagerar dig för andra människor är Barn- och fritidsprogrammet det rätta. Här förbereder du dig för arbete med människor i olika åldrar och inom flera olika yrkesområden. Tillsammans med dina kamrater får du hålla i många roliga aktiviteter för barn och ungdomar. Du lär dig förstå hur varje människa påverkas utifrån hans/ hennes sociala och fysiska behov. Vi lever i ett samhälle där alla skall ha samma möjligheter oavsett kön, hudfärg eller funktionshinder. Under utbildningen kommer du att hamna i situationer där det är viktigt att du kan ta ställning och visar att alla har samma värde. Stor vikt läggs på träning av ledarskap och organisation.

APL- ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I utbildningen varvas teori med totalt 15 veckors praktik (APL), inom verksamheter som t ex skola, förskola, fritidshem, handikappomsorg, och idrottsverksamhet.

BARN & FRITIDSPROGRAMMET

Inriktning

FÄLTSTUDIER

DETTA KAN DU BLI

efter Barn & Fritids­programmet: Förskollärare

I årskurs tre tillbringar du en händelserik vecka i fjällen (Åre) där du får lära dig skidåkning både på längden och utför, samt åka snowboard. Andra häftiga upplevelser som att sova i snöbivack, bada i isvak (frivilligt förstås), åka hundspann samt köra snöskoter har våra elever fått vara med om.

Lärare Fritidspedagog Polis Socionom Arbetsterapeut Behandlingsassistent

MER OM BARN & FRITIDS PROGRAMMET PÅ KCM.SE

Hälsocoach Personalvetare Psykolog Sjukgymnast Ungdomscoach Missbrukarvård Fritidsledare ... och mycket mer

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

13


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

EKONOMI PROGRAMMET

ENGAGEMANG och KUNSKAP 14

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

På Ekonomiprogrammet kan du kombinera teoretiska och praktiska studier. Du kan arbeta som gymnasieekonom direkt efter avslutad utbildning.


”På KCM är stämningen familjär och klasserna små. Lärarna är kunniga och hjälpsamma och de lyssnar in elevernas behov. Jag valde Ekonomiprogrammet för att få värdefulla kunskaper inför framtiden.”

GYMNASIESKOLA

EMMA BRINGSÉN EK16 PROGRAMINFORMATION

EKONOMI Ekonomiinriktningen ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomi, matematik och entreprenörskap. Du lär dig bokföring och att göra bokslut, övar retoriska färdigheter och tränar på att driva företag, både i teorin och i verkligheten.

Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program som riktar sig till dig som vill lära dig mer om samhället utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. På programmet får du studera ett brett urval av ämnen och kurser, alltifrån juridik och företagsekonomi till språk och psykologi. Kopplingen till yrkeslivet är viktig för programmet och som elev har du möjlighet att genomföra praktik och studiebesök på arbetsplatser med ekonomi- eller juridikinriktning. Vi bjuder även in föreläsare och yrkesverksamma från dessa branscher till skolan.

JURIDIK Här läser du kurser som rätten och samhället och affärsjuridik, vilka ger dig fördjupade kunskaper om rättsväsendets betydelse och funktion i ett demokratiskt samhälle. Du diskuterar aktuella samhällsfrågor som mänskliga rättigheter, jämställdhet och yttrandefrihet.

Under ett läsår har du möjlighet att starta och driva ett UF-företag. Utifrån din egen affärsidé får du ta ansvar för inköp, marknadsföring och försäljning av en vara eller tjänst. Vår ambition är att du, efter tre roliga, lärorika och utvecklande år på Ekonomiprogrammet, känner dig väl rustad för högskole- och universitetsstudier.

EKONOMIPROGRAMMET

Inriktningar

INTERNATIONELL PROFIL

DETTA KAN DU BLI

efter Ekonomiprogrammet: Jurist Advokat Börsmäklare Marknadsekonom Civilekonom Polis Lärare Banktjänsteman Butikschef Flygledare Kronofogde Kostekonom Projektledare Copywriter Turistchef Entreprenör Personalvetare Fastighetsmäklare Journalist Psykolog … och mycket mera

Under din tid på Ekonomiprogrammet får du åka på olika studieresor, som har koppling till de kurser du läser. I årskurs 3 gör vi en längre studieresa till en europeisk storstad där juridik- eller ekonomiverksamheter har starkt fäste, till exempel Bryssel. På Ekonomiprogrammet kan du även läsa Engelska 7 där du har möjlighet att ta en Cambridgeexamen, vilken ger dig ökade möjligheter till framtida internationella studier.

MER OM EKONOMI PROGRAMMET PÅ KCM.SE KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

15


YRKESPROGRAM MED GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN

EL & ENERGI PROGRAMMET

PÅ VÄG MOT:

16

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

En utbildning i teknikens framkant som ger dig kunskap för det moderna samhällets alltmer ökande behov.


”Stämningen på KCM är väldigt bra och lärarna är väldigt duktiga. Alla är trevliga mot varandra. EE är ett bra praktiskt program och jag valde el för att jag vill bli elektriker.”

Inriktningar AUTOMATION Du lär dig planering, installation och drift av automatiserade produktionssystem. Du får kunskaper om att underhålla industribyggnader och – maskiner. Du lär dig jobba med olika styrsystem t.ex. PLC.

ELTEKNIK Du lär dig att installera, underhålla och reparera elanläggningar, eldistributionsnät, larm och TVoch datanät.

DETTA KAN DU BLI

efter El & Energiprogrammet: Robottekniker Automationstekniker Eventtekniker Nätverkstekniker Installationselektriker Driftoperatör Larm- och säkerhetstekniker

MER OM EL & ENERGI PROGRAMMET PÅ KCM.SE

PROGRAMINFORMATION Föreställ dig din vardag utan elektricitet. Ganska snart inser du vilken central roll el och elektronik har i våra liv och hur mycket runt omkring oss som vi bara tar för givet. Utvecklingen inom området går fort och man måste kunna sina saker för att hänga med. Det lär du dig på El- och energiprogrammet. Extra spännande blir utbildningen eftersom du får ta del av ny teknik och utrustning som krävs för att tillfredsställa samhällets eltekniska behov. När du går ut har du en yrkesutgång som kan ge dig jobb direkt i många branscher men också en bra grund om du vill studera vidare, t ex på yrkeshögskola.

EL & ENERGIPROGRAMMET

DATOR- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK Inriktningen är speciellt framtagen för dig som är intresserad av datorer och elektronik. Du lär dig inte bara att administrera, underhålla och reparera dator- och kommunikationssystem, utan även annan typ av elektronisk utrustning. Du lär dig bl.a. om elektroniska komponenter, datorers komponenter, nätverksutrustning mm. En kombination av kunskaper som är efter­ traktade på arbetsmarknaden.

GYMNASIESKOLA

OSCAR SVENSSON EE14

I skolans modernt utrustade lokaler får du prova olika arbetssätt och i undervisningen ingår många laborationer och verklighetsbaserade uppgifter. APL – ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE Teori varvas hela tiden med praktik, bl a ingår 15 veckors praktik (APL) där du knyter värdefulla kontakter för framtiden. EL- OCH ENERGIPROGRAMMET PÅ VÄG MOT ”TEKNIK COLLEGE” El- och Energiprogrammets inriktning Automation kommer under 2016-2017 att genomgå en certifiering till Teknikcollege. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Genom ett nära samarbete med såväl lokala som regionala företag utformas innehållet i utbildningar så att det passar industrins framtida behov. Teknikcollegecertifierade utbildningar har granskats och kvalitetssäkrats utifrån tio kriterier som teknik- och industriföretag tagit fram.

KCM SATSAR PÅ CERTIFIERINGAR AV ELEVERNA Vi kommer att kunna erbjuda olika certifieringar inom Microsoft Technology Associate (MTA) Dessa certifieringar är till för dig som vill satsa lite extra. Certifieringarna innebär att du får ett bevis på grundläggande kunskaper inom dessa områden: • Windows Server Administration Fundamentals Innebär att du kan administrera en Windows-server • Networking Fundamentals Innebär att du har grundläggande kunskaper i nätverksteknik • Security Fundamental Innebär att du har grundläggande kunskaper i nätverkssäkerhet.

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

17


GER BEHÖRIGHET TILL VIDARE GYMNASIEUTBILDNING

INTRODUKTIONS PROGRAMMEN

På IM är

DU I CENTRUM

18

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

Introduktionsprogrammen är för dig som behöver komma igen, visa upp dig på arbetsmarknaden eller hitta en väg mot andra utbildningar.


”Jag tycker att KCM är en bra skola. Lärarna stöttar eleverna och det är en bra miljö att studera i. När jag är klar på IM vill jag läsa Naturvetenskaps­ programmet.”

PROGRAMINFORMATION

PREPARANDUTBILDNING Preparandutbildningen är för dig som saknar ett eller flera betyg för att bli behörig till ett nationellt program. Utbildningen utformas för varje enskild elev och pågår högst ett år.

Introduktionsprogrammen vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt program i gymnasieskolan. När du genomfört din utbildning hos oss får du ett gymnasieintyg. Man får alltså inte en examen från ett introduktionsprogram.

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL (IMPRO) Programinriktat individuellt val kan du gå om du inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet, men har godkända betyg i svenska och • i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller... • i engelska och matematik samt minst tre andra ämnen.

På Introduktionsprogrammen möter du engagerad och välutbildad personal som arbetar tillsammans med dig för att du ska kunna nå dina mål. Hos oss lägger vi ett schema bara för dig – utifrån dina behov. Allt för att du ska lyckas med din utbildning!

IMPRO innebär att du följer en klass på ett nationellt program, men samtidigt läser upp din behörighet från grund­skolan. IMPRO är sökbart på Barn- och fritids­programmet, El- och energi­ programmet och VVS- och fastighetsprogrammet.

INTRODUKTIONSPROGRAMMEN

Det finns fem introduktionsprogram:

GYMNASIESKOLA

ANNA AZZAM IM3

MÅL MED UTBILDNINGEN Målet för oss som jobbar på Introduktionsprogrammen är att motivera dig och skapa goda förutsättningar för ditt lärande. Detta kommer förhoppningsvis att ge dig den kompetens och behörighet du behöver för vidare studier på nationellt program, annan utbildning eller för yrkeslivet.

SPRÅKINTRODUKTION Språkintroduktion är en möjlighet för dig som nyligen anlänt till Sverige, att få en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språket. Du får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Utbildningen ska dessutom innehålla de grundskoleämnen som du behöver för din fortsatta utbildning. YRKESINTRODUKTION Yrkesintroduktion är för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram, men vill ha en yrkesinriktad utbildning. Här kan du läsa ämnen som du inte är behörig i från grundskolan, men också ämnen från nationella yrkesprogram. Du kommer att erbjudas praktik. Yrkesintroduktionen kan leda till ett nationellt yrkesprogram eller till arbete. INDIVIDUELLT ALTERNATIV Individuellt alternativ är i första hand till för dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram och som inte känner att du just nu är motiverad för studier på gymnasiet. Individuellt alternativ kan leda vidare till Yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden.

MER OM INTRODUKTIONS PROGRAMMEN PÅ KCM.SE

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

19


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

NATURVETENSKAPS PROGRAMMET

En allsidig utbildning med bred behörighet för dig som är intresserad av vetenskap och matematik.

Kom som du är,

BLI VAD DU VILL! 20

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


”Natur är det bästa programmet för mig för att det ger en bred utbildning och samtidigt så gör lärarna att man vill komma till skolan varje dag och lära sig nytt.”

PROGRAMINFORMATION

NATURVETENSKAP Du läser fördjupade kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Den inriktning som ger den bredaste behörigheten till fortsatta studier.

Naturvetenskap handlar om sambanden i naturen: Biologi, kemi och fysik. Om du väljer Naturvetenskapsprogrammet får du studera människan, djuren, växterna, miljön, jorden och världsrymden; ja i stort sett allt vi känner till om livet vi lever. I utbildningen lär du dig tänka kritiskt och logiskt med hjälp av matematiska modeller, laborationer och fältstudier. På KCM har du dessutom möjlighet att ta en Cambridgeexamen genom att läsa Engelska 7.

NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE Du läser inte bara naturvetenskap utan också samhällskunskap och geografi.

FÄLTSTUDIER

DETTA KAN DU BLI

efter Naturvetenskapsprogrammet: Miljövetare

Dina tre år på KCM kommer bl a att innehålla biologiska fältstudier, fysiska och kemiska experiment samt matematiska beräkningar, och du kommer även att lära dig hur du på bästa sätt får fram resultat och hur du ska presentera dessa, som en bra träning inför universitet och högskola. På KCM gör alla NA-elever många exkursioner utanför skolan. Vi har bl a de senaste åren besökt Öland, Bohuslän, Österlen, Jönköping och Madrid.

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktningar:

GYMNASIESKOLA

MOHAMED AL-SULTANI NA16

Läkare Gentekniker Veterinär Civilingenjör Astronom

PRAKTIK På KCM har alla elever på NA två veckors praktik. En vecka i åk 2 och en vecka i åk 3. Praktiken kan förläggas på ett företag eller vid en högskola/ universitet där man följer en särskild utbildning av intresse.

Biolog Programmerare Systemvetare Nätverkstekniker Tandläkare

MER OM NATURVETENSKAPS PROGRAMMET PÅ KCM.SE

Farmaceut Apotekare Arkitekt Lärare Landskapsarkitekt Lantmätare Farkosttekniker Sjökapten Sjuksköterska … ja, nästan vad du vill

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

21


HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM

SAMHÄLLSVETENSKAPS PROGRAMMET

Utveckla kunskaper om individen, samhället och livsvillkoren i en allt mer föränderlig värld.

Förståelse för samtiden

REDO FÖR FRAMTIDEN

22

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


GYMNASIESKOLA

STINA ANDERSSON SA15

”Jag valde att gå Samhällsvetenskapsprogrammet för att jag var osäker på vad jag ville bli i framtiden. Jag valde att gå på KCM, först och främst för att jag lätt kan ta mig hit och jag var inte sugen på att pendla. Men nu efter att ha gått på KCM i ett år så är jag verkligen nöjd över mitt val av flera skäl, bl a att lärarna är väldigt bra och att man får all hjälp man behöver för att nå sina individuella mål.”

PROGRAMINFORMATION

BETEENDEVETENSKAP Här får du i kurserna psykologi, sociologi, kommunikation samt ledarskap och organisation fördjupade kunskaper om människan i samhället, hur vi anpassar oss och samspelar med andra människor.

Samhällvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av samhällsförhållanden och människors livsvillkor i Sverige och internationellt. Programmet gör dig väl förberedd för studier på högskolor och universitet. Grundpelare i utbildningen är frågor som demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och retorik. Utbildningen lär dig att granska samtiden med källkritiska ögon och ger förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheterna att bygga ett samhälle för framtiden.

SAMHÄLLSVETENSKAP I kurserna historia, samhällskunskap och religion fördjupar du din förståelse för de faktorer som driver samhällsutvecklingen och styr ditt och andras liv världen över. Du lär dig kritiskt granska, förstå samband, göra empati- och demokratiövningar samt diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor som t.ex. mänskliga rättigheter, jämställdhet, rättvisa och yttrandefrihet.

INTERNATIONELL PROFIL Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder dig internationella studier. Som ett led i detta besöker vi flera storstäder där studiebesök ingår. I åk 3 gör vi inom Humanistisk och Samhällsvetenskaplig fördjupning en längre studieresa till en av Europas vackraste städer – Krakow. I samband med denna resa besöker vi Auschwitz Birkenau.

DETTA KAN DU BLI

efter Samhällsvetenskapsprogrammet:

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR – HÄR FINNS VALMÖJLIGHETER

Polis Journalist Psykolog Mäklare Human Resources Manager (HR) Jurist Diplomat Marknadsförare Tolk Lärare Statsvetare Arbetsterapeut Statsminister Personalvetare Arkeolog Präst Civilekonom Beteendevetare Samhällsplanerare Socionom … och mycket mera

Inom Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja att läsa Engelska 7 där du kan ta en Cambridgeexamen som är ett internationellt gångbart bevis på dina kunskaper i engelska. Andra fördjupningskurser är Matematik 3, Naturkunskap 2 och Retorik. Dessa väljer du efter intresse men också efter vilka planer du har för dina framtida studier eftersom flera av dem är behörighetsgivande.

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Inriktningar

PRAKTIK Alla elever har ämnespraktik (ÄP). Praktiken kan göras på ett företag, politisk institution, en hjälporganisation eller vid en högskola/ett universitet där man följer en särskild utbildning.

MER OM SAMHÄLLSVETENSKAPS PROGRAMMET PÅ KCM.SE KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

23


YRKESPROGRAM MED GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN

VVS & FASTIGHETS PROGRAMMET

En utbildning där ansvar, social kompetens, service och tekniskt kunnande är viktiga hörnstenar i yrkesutövningen.

Fräscha lokaler med

DEN SENASTE TEKNIKEN 24

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


DENNIS MAGNUSSON VF16

Inriktningar

PROGRAMINFORMATION

KYL- OCH VÄRMEPUMPSTEKNIK Du fördjupar dig i kunskapen om installation och drift av exempelvis kyl- och frysdiskar eller isbanor.

Genom att både använda huvud och händer får du kunskap i VVS samt kyl- och värmepumpsteknikens olika områden; installation, drift, underhåll, service och övervakning av reglerutrustning för datoriserade program. Det ingår även att lära sig olika svetstekniker.

Du lär dig teori i systemen och hur man installerar exempelvis: • Värmepumpar • Badrum • Värmepannor • Värmesystem som radiatorer & golvvärme • Hydrofor anläggning • Avloppsanläggningar • Olika styrsystem • Ritningar och ritningsläsning • Gassvetsning/Tigsvetsning

Studera vidare Om du vill studera vidare efter VVS- och fastighetsprogrammet är här några förslag på utbildningsvägar: Högskoleingenjör, civilingenjör, energitekniker, servicetekniker och mycket mera.

VVS-montörer ställs dagligen inför uppgiften att montera rörledningar och andra komponenter som gör att vi kan duscha, tvätta och ha ett skönt inomhusklimat. Förutom själva installationen har montören ofta ansvar för att sköta exempelvis planering och inköp samt träffa kunder/beställare och leverantörer, många inom branschen blir egna företagare, därför behövs även kunskap inom ekonomi och service. Kyl- och värmepumpsmontören jobbar också mycket nära kunder och målet är att bli certifierad kylmontör. I våra nya miljöbyggnationer på KCM för badrumsinstallation och apparatrum får du en känsla för verklighetstrogna installationer och övningsmoment för att vara väl förberedd för lärlingsperioden.

VVS & FASTIGHETSPROGRAMMET

VVS Som VVS Montör arbetar man med mycket eget ansvar som kräver kreativitet, fantasi och problemlösning. Man arbetar ofta direkt mot kund och får sköta inköp, planering samt träffa beställare och leverantörer. Vägen till VVS-montör: 3 år gymnasial utbildning med godkända betyg och 2 år lärlingstid (3400 timmar) samt branschprov för att bli certifierad

GYMNASIESKOLA

”Det bästa med att gå på KCM är att man lär sig väldigt mycket, det är bra stämning samt att det är lugnt och skönt på skolan. KCM:s lokaler är riktigt fräscha. Jag valde VF för att jag vill jobba med händerna och få ett jobb snabbt när jag slutar.”

FÖRSTKLASSIG SKOLA Hos oss träffar du engagerade lärare, du arbetar i mindre klasser och får stor chans till mycket extrahjälp. Vi varvar det praktiska med teori, men den större delen av tiden får man arbeta praktiskt. Vi har fräscha lokaler och mycket övningar som förbereder dig bra inför lärlingstiden. Du går på en skola som ligger precis intill tåg & buss station med bra pendlingsmöjligheter (se sidan 51).

Programmet ger direkt behörighet till Yrkeshögskolans utbildningar (YH).

APL – ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE

DETTA KAN DU BLI

efter VVS & Fastighetsprogrammet: VVS montör Kyltekniker

Under din tid på skolan ingår 15 veckors praktik (APL) här krävs engagemang, punktlighet och att visa framfötterna för att kanske få en anställning efter tiden i skolan. Tiden är uppdelad på 3 år. Årskurs 1: 3 veckor totalt, 2 veckor på företag och 1 vecka på studiebesök. Årskurs 2 & 3: 6 veckor/läsår på företag.

Industrimontör Egen företagare VVS grossist Arbete inom tillverkningsindustrin

MER OM VVS & FASTIGHETS PROGRAMMET PÅ KCM.SE KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

25


TRÄNA FOTBOLL PARALLELLT MED NÅGOT AV VÅRA PROGRAM

NATIONELL IDROTTS UTBILDNING: FOTBOLL

I SAMARBETE MED VITTSJÖ GIK Utbildningen riktar sig till både killar och tjejer men med särskilt fokus på tjej/damelit genom vårt samarbete med Vittsjö GIK.

26

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

MER OM NIU: FOTBOLL PÅ KCM.SE

Sista ansökningdag

9/12 2016


”Alexander, från Örkelljunga kombinerar Samhällsvetenskapsprogrammet med NIU-fotboll. Utöver träningen på skoltid tränar han med Ekets GoIF.”

GYMNASIESKOLA

ALEXANDER SJÖSTRÖM NIU-SA16 LINDA GUSTAFSSON NIU-BF16

”Linda, från Kalmar kombinerar Barn- & Fritidsprogrammet med NIU- fotboll på KCM och tränar dessutom med Vittsjö GIKs lag i Damallsvenskan.”

KCM – NU MED NIU FOTBOLL Här får du bästa möjlighet att utveckla dig som fotbollsspelare på elitnivå med 3 tränings- och ett teoripass under skoltid varje vecka. Totalt kommer minst 400 poäng av dina gymnasiestudier handla om NIU fotboll. Redan under hösten 2016 kommer ansökan/antagningen påbörjas för NIU. Se särskilt ansöknings- och antagningsschema på kcm.se.

Våra egna tränare på skolan

Lars Jacobsson har UEFA Pro Diploma, SvFF:s högsta tränarutbildningsnivå, en garanti för högsta kvalitet på träningen.

KCM samarbetar med Vittsjö GIK:s damlag, ett lag som på bara några år marscherat hela vägen till damfotbollens elit och etablerat sig i landets högsta division. TRÄNARE I VÄRLDSKLASS KCM är stolta över att ha bästa möjliga tränarkapacitet. I uttagningen till NIU Fotboll på KCM finns förutom våra egna tränare Lars Jacobsson och Henrik Fransson även Thomas Mårtensson, tränare i Vittsjö GIK:s damlag. Thomas har tränat Vittsjö GIK sedan 2010 och har bland annat utsetts till ”Årets tränare” på fotbollsgalan 2012. Utöver träning på skoltid kan du få möjlighet att träna med Vittsjö GIK:s utvecklingslag eller Damallsvenska lag. Det finns bra tågförbindelser mellan Markaryd och Vittsjö och restiden är bara 9 minuter.

NATIONELL IDROTTS UTBILDNING: FOTBOLL

SKOLA OCH ELIT I SAMARBETE

För killar erbjuder vi samma tränings­möjligheter på skolan och med Markaryds IF. Henrik Fransson målvaktstränare, Diplomkurs Avancerad, SvFF:s högsta målvaktsutbildning.

NIU FOTBOLL PÅ KCM KCM erbjuder Nationell Idrotts Utbildning (NIU) inom fotboll.

Tränare vi samarbetar med genom Vittsjö GIK

Det innebär att KCM:s utbildning ­uppfyller de krav som Svenska Fotbollsförbundet och Skolverket ställer för: • Kvalitet på anläggning, • Stöd inom idrottsfysiologi, -medicin, -psykologi och -nutrition • Nivå på tränarkompetens • Tränare med lärar­legitimation • Samarbete med elitklubb

Thomas Mårtensson tränare Vittsjö GIK

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

27


YRKESPROGRAM MED GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN

HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR LÄRLINGSUTBILDNING Direktkontant med

ARBETSLIVET

MATILDA PETTERSSON HV14 INRIKTNING FRISÖR

PROGRAMINFORMATION

Inriktningen frisör ska ge kunskaper och färdigheter i olika behandlingar, tekniker och hantering av verktyg samt kunskaper om material som förekommer inom branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom frisörbranschen.

Gymnasial lärlingsutbildning på hantverksprogrammet är en utbildningsväg för dig som vill få möjligheten att uppleva arbetslivet redan på gymnasiet, samtidigt som du klarar av skolans vanliga kurser i en intensiv studieform.

Förutom flera kurser inom frisör ingår t.ex.: Entreprenörskap Hantverk – introduktion Hantverkskunskap – tradition och utveckling

28

”Jag har alltid velat bli frisör så när min klass träffade rektor och syv på KCM så tyckte jag att man skulle starta en frisörutbildning i Markaryd och det gjorde man. Jag ville gå på KCM för jag har bara hört bra saker om skolan. Nu läser jag vanliga kurser med ekonomiprogrammet och det funkar jättebra men jag tror det krävs lite mer av en elev att läsa som lärling.”

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

Den största skillnaden mellan en gymnasial lärlingsutbildning och övrig gymnasial yrkesutbildning är att du, som lärling, är en del av ett arbetslag på en arbetsplats. På arbetsplatsen gör du det mesta av din yrkesutbildning och din yrkeslärare har nära kontakt med handledaren på företaget. Tillsammans ”syr de ihop” din utbildning på bästa sätt. När du tar studenten har du fått kontakt med företag/ verksamheter vilket gett dig en bra start i ditt kommande yrke. Förutom att du gör de flesta yrkeskurser på en arbetsplats så har du samma möjligheter att läsa kurser som de elever som går på de nationella programmen.


YRKESPROGRAM MED GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLAN

och

STUDIER INRIKTNINGAR Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET SOM LÄRLINGSUTBILDNING På KCM kan du läsa Vård- och Omsorgsprogrammet som en lärlingsutbildning. Detta är möjligt genom samarbete med bland annat kommunens verksamheter.

DETTA KAN DU BLI

Du tillhör en klass på skolan och läser dina vanliga gymnasiegemensamma ämnen som t.ex. svenska, matematik och engelska tillsammans med elever på annat program. Under dina tre år på utbildningen görs den mesta utbildningen ute på arbetsplatser.

Programmet kan leda till arbete inom hälso- och sjukvård eller inom socialtjänst.

KUNSKAPER OM MÄNNISKAN

efter Vård- & Omsorgsprogrammet:

Inom hälso- och sjukvård kan man arbeta på till exempel sjukhus, vårdcentral eller i hemsjukvård. Inom socialtjänst kan man arbeta i till exempel särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet, hemtjänst eller som personlig assistent. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Genom tillval blir du behörig till högskola/universitet.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Utbildningen ska därför utveckla dina kunskaper om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR OCH VÅRD & OMSORGSPROGRAMMET

ARBETE

GYMNASIESKOLA

VÅRD & OMSORGS PROGRAMMET LÄRLINGSUTBILDNING

Utbildningen ska leda till att en helhetssyn på människan och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan utvecklas.

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

29


Bakre raden fr v.: Melida Skoko NA15, Salam Boustani IM3, Fitim Dulla VF16, Yaarob Alkhouli IM2, William Ringman VF16, Doris Gladh SA15, Mahmoud Alzoubi IM2. Främre raden fr. v.: Julia Alex EK14, Maja Persson SA16, Linnéa Nilsson EK16, Olivia Johansson NA15, Elin Svensson EK15.

ELEVRÅDET

På KCM är vi stolta över att ha ett aktivt elevråd, med engagerade elever. Vi har ett mycket bra och nära samarbete vilket gör att vi snabbare kan utvecklas som skola och ta tag i aktuella frågor.

TOPP 4 – BÄSTA SAKERNA MED KCM ENLIGT ELEVRÅDET

30

1

GEMENSKAP En liten skola där ”alla har möjlighet att känna alla”. Elevrådet likaså, en liten grupp där gemenskap står i centrum.

3

TRYGGHET KCM, skolan där alla ska vara trygga. Detta kan göras möjligt genom lyckade dialoger mellan ledning, lärare och elever.

2

ELEVDEMOKRATI Hos oss har alla elever, alla 244 elever (12/11 2015) en talan. Man kan bestämma och man kan förändra.

4

FÖRÄNDRING För att du kan, för att du vill och för att vi i elevrådet på KCM förändrar!

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


CAMBRIDGEDIPLOM EN INVESTERING FÖR LIVET GYMNASIESKOLA ELEVRÅDET OCH CAMBRIDGEDIPLOM

SEDAN 2006 HAR KCM ERBJUDIT CAMBRIDGE ENGLISH TILL DE ELEVER SOM LÄSER ENGELSKA 7. Ett Cambridgediplom är ett internationellt bevis på dina kunskaper i engelska och ger dig behörighet till engelskspråkiga utbildningar på många universitet och högskolor utomlands. CAE (Certificate in Advanced English) diplomet är giltigt livet ut och är för dig som behöver kunskaper i engelska för arbete och studier.

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

31


JÄMFÖR INNAN DU VÄLJER KCM

32

1

UTBILDNINGSGARANTI Jag riskerar inte att behöva byta skola för att den går i konkurs.

2

TRYGGHET Jag kan känna mig trygg på skolan (96,3% av eleverna på KCM känner sig trygga enligt senaste undersökningen).

3

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA Alla utbildningar på KCM ger grundläggande behörighet till högskola. Även våra yrkesutbildningar.

4

MEST KOMPETENS Fler lärare i förhållande till antalet elever än de flesta skolor i landet.

5

ELEVSTÖD Kurator, skolsköterska och specialpedagogisk kompetens finns på plats på skolan.

6

ÖPPEN SKOLA / LÄXHJÄLP På KCM behöver du inte ”köpa till” läxhjälp eller annat stöd. Det finns på plats varje måndag.

7

UTÖKADE KURSER Du får lov att välja till kurser utöver de 2500  poäng som du har rätt till. Det ger dig större valmöjlighet.

8

INDIVIDUELLT SCHEMA Det finns möjligheter för dig att skapa ett individuellt schema. Det gör du tillsammans med vår SYV.

9

NÄRA SAMARBETE MED FÖRETAG Du vet att våra utbildningar håller rätt nivå och att en avklarad utbildning ger maximal möjlighet till arbete.

10

MODERN MILJÖ MED FRÄSCHA LOKALER Nyrenoverade lokaler med ny teknik gör det lättare att studera. Cafeteria med nybakade kanelbullar gör att det känns som hemma.

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

ANNAN SKOLA


POÄNGPLANER BF BARN & FRITIDSPROGRAMMET

ÅR1 600

Engelska 5

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

50

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a1

50

ÅR3

EK EKONOMIPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen

100

ÅR1

100

50

Engelska 6

100

50

Historia 1b

100

100

Idrott och hälsa 1

100

50

50

Matematik 1b

100

100

Religionskunskap 1

50

50

Matematik 2b

100

Samhällskunskap 1a1

50

50

Naturkunskap 1b

100

Svenska 1

100

Programgemensamma karaktärsämnen

700

Hälsopedagogik

100

100

Naturkunskap 1a2

50

Kommunikation

100

100

50

Lärande och utveckling

100

100

100

100

100

50

Samhällskunskap 1a2

50

Svenska 2

100

Inriktning Pedagogiskt arbete

50 50 100

100 100 100 50 100 100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

50

Samhällskunskap 2

100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Programgemensamma karaktärsämnen

350

Företagsekonomi 1

100

100

Moderna språk

100

100

Privatjuridik

100

100

Psykologi 1

50

100 100 100 100 100

50

300

Barn lärande och växande

100

100

Inriktning Ekonomi

300

Pedagogiskt arbete

200

200

Entreprenörskap och företagande

100

50

Företagsekonomi 2

100

100

Matematik 3b

100

Inriktning Juridik

300

Programfördjupning

600

Individuellt val

200

Gymnasiearbete SUMMA GYMNASIEPOÄNG

100

100 2500

100 100

850

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION OM PROGRAM OCH PROGRAMFÖRDJUPNINGAR SE KCM.SE

850

800

Filosofi 1

50

Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Psykologi 2a

50

Programfördjupning

300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

SUMMA GYMNASIEPOÄNG

2500

50 100

50 100 100 50

100

100 100

850

900

700

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

JÄMFÖR INNAN DU VÄLJER – CHECKLISTA OCH POÄNGPLANER

Människors miljöer Pedagogiskt ledarskap

ÅR3

1250

Engelska 5

100

ÅR2

GYMNASIESKOLA

Gymnasiegemensamma ämnen

ÅR2

33


POÄNGPLANER EE EL & ENERGIPROGRAMMET

ÅR1

ÅR2

ÅR3

NA NATURVETENSKAPSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen

ÅR1

600 100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

100

50

Matematik 1a

100

100

Naturkunskap 1a1

50

50

Religionskunskap 1

50

50

Samhällskunskap 1a1

50

50

Matematik 3c

100

Svenska 1

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

100 100

Engelska 5

100

50

Engelska 6

100

50

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

50

Matematik 1c

100

100

Matematik 2c

100

100

100

100 100 100 50

100 50

Programgemensamma karaktärsämnen

400

Svenska 1

100

Datorteknik 1a

100

100

Svenska 2

100

Elektromekanik

100

100

Svenska 3

100

Energiteknik 1

100

100

Mekatronik 1

100

100

Programgemensamma karaktärsämnen

350

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

50

100 100

100 100

Inriktning Automation

400

Praktisk ellära

100

100

Kemi 1

100

100

Mät- och styrteknik

100

100

Moderna språk

100

100

Mät- och reglerteknik

100

100

Programmerbara styrsystem

100

100

Inriktning Naturvetenskap

400

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

100

Matematik 4

100

50

Programfördjupning Automation

800

Inriktning Dator- och kom.teknik

400

Dator- och nätverksteknik

100

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

100

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

300

Kommunikationsnät 1

100

100

Geografi 1

100

Nätverksteknik

100

100

Samhällskunskap 2

100

Ett naturvetenskapligt ämne

100

Programfördjup. Dator- och kom.teknik

800

Inriktning Elteknik

500

Programfördjupning Elkraftteknik

100

Praktisk ellära

100

Elinstallationer

200

Kommunikationsnät 1

100

Programfördjupning Elteknik

700

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100 2500

100 100 50

100 100 100

200-300

100

Individuellt val

200

200

Gymnasiearbete

100

100

100

100 100

100 SUMMA GYMNASIEPOÄNG

SUMMA GYMNASIEPOÄNG

ÅR3

1250

Gymnasiegemensamma ämnen Engelska 5

100

ÅR2

100

2500

900

800

800

100 100

800

800

900

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION OM PROGRAM OCH PROGRAMFÖRDJUPNINGAR SE KCM.SE

34

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


MER OM UTBILDNINGARNA PÅ KCM.SE SA SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen

ÅR1

100 50

Idrott och hälsa 1

100

50

Matematik 1a

100

100

Naturkunskap 1a1

50

50

Religionskunskap 1

50

50

100

Samhällskunskap 1a1

50

50

Svenska 1

100

Programgemensamma karaktärsämnen

400

100

Idrott och hälsa 1

100

50 100

Naturkunskap 1b

100

100 100

100

Religionskunskap 1

50

50

Samhällskunskap 1b

100

100 100

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

50

Moderna språk

200

Psykologi 1

50

Inriktning Beteendevetenskap

450

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Samhällskunskap 2

100

Sociologi

100

Inriktning Samhällsvetenskap

450

Geografi 1

100

Historia 2a

100

Religionskunskap 2

50

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Programfördjupning

300

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100 2500

50

100

100

Systemuppbyggnad

100

100

Värmelära

100

100

Verktyg- och materialhantering

100

100

Inriktning Kyl- och värmepumpsteknik

300

Elkraftteknik

100

Kyl- och värmepumpsteknik - grund

100

Kyl- och värmepumpsteknik - miljö och säkerhet

100

Programfördjup. Kyl- och värmepumpsteknik

900

Inriktning VVS

400

Entreprenadteknik

100

100

Sanitetsteknik 1

100

100

VVS svets och lödning rör

100

100

100

Värmeteknik 1

100

100

50

Programfördjupning VVS

800

100

Individuellt val

200

100

100

Gymnasiearbete

100

100

100

SUMMA GYMNASIEPOÄNG

100

100

50 100

100 50

POÄNGPLANER

50

50

Praktisk ellära

100

300

Filosofi 1

100

GYMNASIESKOLA

100 100

ÅR3

Historia 1a1

Historia 1b

100

ÅR2

600

100

Matematik 1b

ÅR1

Engelska 5

Engelska 6

Matematik 2b

VF VVS & FASTIGHETSPROGRAMMET Gymnasiegemensamma ämnen

100

SUMMA GYMNASIEPOÄNG

ÅR3

1150

Engelska 5

Programgemensamma karaktärsämnen

ÅR2

100 100 100

100 100 50 100 100

100 100

100

2500

100

100 100

900

800

800

100 900

850

750

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

35


KCM VUXENUTBILDNING ÖKA CHANSERNA I DINA FORTSATTA STUDIER ELLER TILL ETT ARBETE

Fullt med

MÖJLIGHETER 36

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


Att studera som vuxen kan ge dig nya möjlig­ heter. Du förbättrar dina arbetsmöjligheter, du får ny kunskap samtidigt som du stärker din självkänsla. Det är alltid värt att investera i sig själv – att satsa på en utbildning.

KOMPLETTERA DINA BETYG ELLER LÄS IN ETT HELT PROGRAM

EN ÄNNU BÄTTRE FRAMTID Vuxenutbildningen vänder sig till dig som har avslutat gymnasieskolan eller är över 20 år. Vad du än väljer att studera får du kunskap och betyg som är aktuella för både högre studier och på arbetsmarknaden. På KCM bedrivs undervisning både för vuxenutbildning och ungdomsgymnasiet. Vi tror på ett samarbete över gränserna för ett ökat utbud och utbildningskvalitet.

VUXENUTBILDNING

Vi på KCM vill att du ska få bästa möjliga resultat av din satsning. Vi erbjuder dig utbildning utifrån dina behov, på den nivå som du behöver. Din egen motivation är den bästa drivkraften. Du väljer själv hur många och vilka kurser du vill läsa, heltid, deltid eller kvällar, enligt schema eller flexibelt.

ÖKA CHANSERNA I DINA FORTSATTA STUDIER ELLER TILL ETT ARBETE KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

37


KOMPLETTERA DINA BETYG ELLER LÄS IN ETT HELT PROGRAM

VUXEN UTBILDNINGAR Mängder med

KURSER

38

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


SFI, SVENSKA FÖR INVANDRARE

Information in

ENGLISH

SFI, SWEDISH FOR IMMIGRANTS Newly arrived adult immigrants over the age of 16 years are entitled to instruction in Swedish för immigrants (SFI). Muncipalities are responsible for SFI and also for determining how this instruction is to be organized. SFI shall provide knowledge of the Swedish language and Swedish society. The purpose is to provide adults with tools to enable them to exercise their rights and fulfill their obligations as citizens in Sweden. FOR MORE INFORMATION please contact Conny Gustavsson, phone 0433-722 51 or e-mail conny.gustavsson@markaryd.se

MER OM SFI PÅ MORE ABOUT SFI ON KCM.SE

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

SFI, SVENSKA FÖR INVANDRARE SWEDISH FOR IMMIGRANTS

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR Vad gäller för att studera som vuxen? Kontakta Conny Gustavsson, tel 0433-722 51, conny.gustavsson@markaryd.se

VUXENUTBILDNING

Utbildning i svenska för invandrare är öppen för dig som har ett annat modersmål än svenska, är över 16 år och bor i Markaryds kommun. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket, det svenska samhället, arbetslivet och den svenska kulturen. Du får också lära dig att använda dator som ett hjälpmedel i din språkinlärning.   Utbildning i svenska har tre studievägar, kurs A-B, B-C och C-D. Det finns också en läs- och skrivinlärningskurs. Varje kurs är anpassad till dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Du kan kombinera dina studier med arbete eller praktikplats.   Du anmäler dig till KCM VUX eller direkt till undervisande lärare. Tillsammans gör ni upp en studieplan som utgår från din studie- och yrkesbakgrund, dina förutsättningar och ditt utbildningsmål.   Antagningen är kontinuerlig men ibland har vi kö och du får vänta ett antal veckor.

39


”Jag sökte till KCM för att lära mig prata, läsa och skriva på svenska. Stämningen på KCM är bra, för alla pratar med varandra och har goda relationer med lärarna. Lärarna undervisar jättebra. De hjälper eleverna att studera och förstå på olika sätt.”

JACKSON NDUNGE GRUNDVUX VÄGEN IN TILL FORTSATTA STUDIER

GRUNDVUX GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING FÖR VUXNA

FLEXIBLA STUDIER MED STORT EGET ANSVAR

GYMVUX GYMNASIAL UTBILDNING FÖR VUXNA

Utbildning för vuxna på grundläggande nivå motsvarar den 9-åriga grundskolan. Utbildningen är till för dig som är över 20 år, saknar grundskolebetyg i ett eller flera ämnen, eller behöver komplettera din utländska utbildning. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare gör du upp en studieplan efter dina behov och förutsättningar. Du kan kombinera studier på olika nivåer eller med arbete/praktik.

Välj mellan ett 50-tal kurser eller flera yrkesprogram. Utbildningen är öppen för dig som är 20 år och har kunskaper motsvarande grundskolan och behöver komplettera din utbildning. Du kan läsa enstaka ämnen eller ett helt program. Välj bland vårt utbud av kurser. Du kan själv sätta ihop din studie­ plan eller få hjälp, råd och stöd av studie- och yrkesvägledarna att forma den utbildning som passar dina behov, förutsättningar och framtidsplaner. Det är kostnadsfritt för dig att studera på KCM, men du betalar alla läromedel själv.

LÄR DIG NYA SAKER

LÄRVUX SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA Särskild utbildning för vuxna är för dig som vill lära dig mer, fördjupa och utveckla dina kunskaper som du behöver för att klara arbete, boende och fritid och för att känna dig säkrare. Särskild utbildning för vuxna är öppen för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Tillsammans med lärarna planerar du dina studier utifrån just dina behov, din förmåga och dina erfarenheter, kunskaper och intresse. Du får den tid som du behöver – Att lära får ta tid

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR Vad gäller för att studera som vuxen? Kontakta Conny Gustavsson, tel 0433-722 51, conny.gustavsson@markaryd.se

40

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

MER OM VUXEN UTBILDNINGAR PÅ KCM.SE


EXEMPEL PÅ KURSER GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Delkurser i Svenska, Engelska och Matematik införs från 1/1- 17 KURSKOD

FÖRKUNSKAPSKRAV

Svenska

GRNSVE2

Inga förkunskapstest

Svenska som andraspråk

GRNSVA2

SFI D, förkunskapstest

Engelska

GRNENG2

Inga förkunskapstest

Matematik

GRNMAT2

Inga förkunskapstest

Samhällskunskap

GRNSAM2

Inga förkunskapstest

Biologi

GRNBIO2

Inga förkunskapstest

EXEMPEL PÅ KURSER GYMNASIAL VUXENUTBILDNING Läses på KCM eller via distans KURS

KURSKOD

POÄNG

FÖRKUNSKAPSKRAV

Svenska 1

SVESVE01

100

Grundskola

Svenska 2

SVESVE02

100

Svenska 1

Svenska 3

SVESVE03

100

Svenska 2

Svenska som andraspråk 1

SVASVA01

100

GRNSVA2/grundsk

Svenska som andraspråk 2

SVASVA02

100

Svasva01

SVASVA03

100

Svasva02

ENGEN05

100

Grundskola

Engelska 6

ENGEN06

100

Engelska 5

Engelska 7

ENGEN07

100

Engelska 6 Nybörjare

Spanska 1

MODSPA01

100

Matematik 1

MATMAT01A,B,C

100

Grundskola

Matematik 2

MATMAT02A,B,C

100

Matmat01a,b,c

Matematik 3

MATMAT03A,B,C

100

Matmat02b,c

Matematik 4

MATMAT04

100

Matmat03c Matmat04

Matematik 5

MATMAT05

100

Religionskunskap 1

RELREL01

50

Grundskola

Religionskunskap 2

RELREL02

50

Religionskunskap 1

Geografi 1

GEOGEO01

100

Grundskola

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01B

100

Grundskola Grundskola

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Psykologi 2a

PSKPSY02A

50

Psykologi 1

Historia 1b

HISHIS01B

100

Grundskola

Naturkunskap 1b

NAKNAK01B

100

Grundskola

Naturkunskap 2

NAKNAK02

100

Naturkunskap 1b

Kemi 1

KEMKEM01

100

Grundskola

Kemi 2

KEMKEM02

100

Kemi 1

Biologi 1

BIOBIO01

100

Grundskola

Biologi 2

BIOBIO02

100

Biologi 1

Fysik 1a

FYSFYS01A

150

Grundskola

Fysik 2

FYSFYS02

100

Fysik 1

Företagsekonomi 1

FÖRFÖR01

100

Grundskola

Information & kommunikation 1

INFINF01

100

Datorvana

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

GRUNDVUX, GYMVUX OCH LÄRVUX

Svenska som andraspråk 3 Engelska 5

VUXENUTBILDNING

KURS

41


KOMPLETTERA DINA BETYG ELLER LÄS IN ETT HELT PROGRAM

YRKESUTBILDINGAR INOM VUX Personlig

YRKESUTBILDNING

ENIS HAJRA TIDIGARE ELEV PÅ VUX ”I februari 2014 började jag en Byggutbildning inom VUX i Växjö. Utbildningen var på 10 månader men eftersom jag hade en del kunskap sedan innan och dessutom gjorde utbildningen intensivt ( jag åkte till Växjö 5 dagar i veckan ), så klarade jag av allt på ungefär halva tiden. Jag fick göra en massa tester som visade att jag klarade kurserna t.ex. byggde jag en stuga. Dessutom hade jag 2 månader praktik där jag fick visa vad jag kunde. Jag har fått både diplom och betyg på kurserna på Byggprogrammet. Utbildningen var snabb och smidig och nu har jag jobb på en byggfirma.”

42

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


YRKESUTBILDINGAR INOM VUX Är det dags att skaffa ett nytt yrke eller göra klar en yrkesutbildning från gymnasiet? På vuxenutbildningen har vi många olika möjligheter att hjälpa dig till ett nytt yrke eller att avsluta en utbildning som du en gång började. Många utbildningar genomförs på KCM och andra utbildningar genomför vi på distans. Några utbildningar genomförs som lärling på plats hos en arbetsgivare. Just nu pågår t.ex. distansutbildningar inom Vård och Omsorg till undersköterska. Utbildningsstarten är individuell och det är även omfattningen. Alla yrkesutbildningar motsvarar utbildning på gymnasial nivå. Prata med syv om du har en idé om någon utbildning som du skulle vilja gå. Antalet platser på Yrkesvux kan variera från år till år beroende på de politiska beslut som fattas av riksdag.

YRKESEXAMEN

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN

2.400 gymnasiepoäng varav godkända betyg 2.250 GP

2.400 gymnasiepoäng varav godkända betyg 2.250 GP

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 100 p 100 p 100 p 100 p

Dessutom Historia 1a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Samhällskunskap 1a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naturkunskap 1a1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Religionskunskap 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OBS! Om du som läser mot en yrkesexamen vill bli grundläggande behörig till högskola och universitet måste du få godkända betyg i: Svenska/svenska som andraspråk 2, Svenska/ svenska som andraspråk 3 samt Engelska 6. YRKESPROGRAM • Barn- och fritidsprogrammet • Bygg- och anläggningsprogrammet • El- och energiprogrammet • Fordons- och transportprogrammet • Handels- och administrationsprogrammet • Hantverksprogrammet

300 p 100 p 100 p 100 p

Dessutom Matematik* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0/100/200 p Historia 1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 p Samhällskunskap 1b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 p Naturkunskap 1b** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 p Religionskunskap 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 p (Historia, Samhällskunskap och Naturkunskap kan läsas i mindre omfattning — 50p. OBS! Ger inte särskild behörighet.) Samt Kurser som till övervägande del får ingå i ett och samma nationella högskoleförberedande program*** i gymnasieskolan. *Ytterligare matematik i omfattning motsvarande valt program Estetiska och humanistiska programmen. . . . . . 0 p Ekonomi och samhällsvetenskapsprog. . . . . . 100 p Naturvetenskaps- och teknikprogrammen . . . 200 p

YRKESUTBILDINGAR INOM VUX

Samt Yrkeskurser som till övervägande del får ingå i ett och samma nationella yrkesprogram* i gymnasieskolan med sammanlagt högst 1800 gymnasiepoäng.

50 p 50 p 50 p 50 p

Svenska/svenska som andraspråk 1, 2 & 3. . . Engelska 5 och 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik 1b eller 1c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gymnasiearbete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VUXENUTBILDNING

Svenska/svenska som andraspråk 1. . . . . . . . Engelska 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Matematik 1a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gymnasiearbete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

**Ersätta naturkunskap Kursen naturkunskap fär ersättas med kurser i biologi, fysik och kemi.

• Hotell- och turismprogrammet

***Högskoleförberedande program • Ekonomiprogrammet

• Industritekniska programmet

• Estetiska programmet

• Naturbruksprogrammet

• Humanistiska programmet

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet

• Naturvetenskapsprogrammet

• VVS- och fastighetsprogrammet

• Samhällsvetenskapsprogrammet

• Vård- och omsorgsprogrammet

• Teknikprogrammet Du hittar kurser som karaktäriserar programmen under www.skolverket.se (se vidare under skolformer/gymnasieutbildning/program/nationella program/programstruktur).

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

43


YRKESUTBILDNING INOM VUX

YRKESINTRODUKTION VÅRD OCH OMSORG

Börja resan mot

VÅRDYRKET 44

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


Utbildningens innehåll • Grundläggande Vård och Omsorg • Yrkesinriktad svenska på grundläggande nivå • Data och dokumentation • Praktik

Förkunskaper SVENSKA MOTSVARANDE SFI D

Omfattning: 20 veckor Anmälan och kontakt Conny Gustavsson, 0433-722 51 conny.gustavsson@markaryd.se

Yrkesintroduktion Vård och Omsorg är till för dig som är intresserad av ett arbete inom vård och omsorg. Målet är att du ska kunna gå vidare ut i arbetslivet eller kunna söka Yrkesutbildning Vård och Omsorg eller ett nationellt program. Målet är individuellt och varierar utifrån förutsättningar.

I Yrkesintroduktion Vård och Omsorg lär du dig bland annat • Grundläggande anatomi och fysiologi. • Vanligt förekommande sjukdomar och åtgärder vid dem. • Innebörden av personlig omvårdnad och egenvård och hur det kan stödjas.

VUXENUTBILDNING

Utbildningsstart: Beräknad start 16 januari 2017

YRKESINTRODUKTION VÅRD OCH OMSORG

• Omvårdnadshygien, mikroorganismer, smitta och smittspridning. • Användning och hantering av vanligt förekommande läkemedel. Läkemedlens biverkningar.

• Funktionella kroppshållningar. Innebörden och betydelsen av att arbeta ergonomiskt. Förutsättningar för funktionella kroppshållningar. • Hjärt-lungräddning med defibrillering samt första hjälpen vid skada och akut sjukdom.

YRKESINTRODUKTION VÅRD OCH OMSORG

• Bestämmelser och praxis om arbetsmiljö, säkerhet och yrkesetik i samband med arbetet med grundläggande vård och omsorg.

MER OM VUXEN UTBILDNINGAR PÅ KCM.SE

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

45


KCM YRKESHÖGSKOLA UTBILDNINGAR SKAPADE TILLSAMMANS MED NÄRINGSLIVET

Utbildningar som verkligen

BEHÖVS

46

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


KCM skapar tillsammans med lokalt och regionalt näringsliv utbildningar på efter­ gymnasial nivå som kan säkerställa väsent­ liga delar av företagens och verksamheternas nuvarande och framtida rekryteringsbehov. SKOLA OCH ARBETSLIV JOBBAR TILLSAMMANS Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska och praktiska studier med en stark arbetlivsanknytning. Utbildningar erbjuds inom branscher med stor efterfrågan på kompetens. KCM yrkeshögskola har för 2016/17 godkänd utbildning inom värmepumpsteknik. Följ utvecklingen och få mer info på vår hemsida kcm.se

YRKESHÖGSKOLA KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

47


VÄGEN TILL ETT ARBETE GÅR VIA KCM YRKESHÖGSKOLA

VÄRMEPUMPS TEKNIKER

En utbildning som

GER JOBB

48

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


SEFIKA KARLSSON YH-ELEV 2013/14

”Jag visste att jag ville bli värmepumpstekniker. Jag visste att jag ville läsa ett program som leder till ett brett urval av yrkesmöjligheter. Jag visste att jag ville jobba inom service och ha personlig kontakt med kunder i framtiden. Därför tyckte jag att den här utbildningen stämde in perfekt! Ta vara på din tid som student! Med en balans mellan studier, praktiska övningar och roliga engagemang lämnar jag skolan med oförglömliga minnen.”

UTBILDNINGSINFORMATION

Sista ansökningsdatum: Preliminär sista ansökningsdag 15 maj 2017. Ansökningsblankett hittar du på kcm.se Omfattning: 60 veckor, 300 YH-poäng, heltid, skolförlagd studieform. Antal veckor LIA: 18 Utbildningsstart: måndag den 14 augusti 2017 Antal platser: 20 Ort: Markaryd Kontakta oss: Studievägledare Conny Gustavsson 0433-722 51, conny.gustavsson@markaryd.se Rektor Bennie Söderblom 0433-722 10, benny.soderblom@markaryd.se

Behörighet: Grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildningar eller motsvarande. Arbetslivserfarenhet kan vara meriterande. Leder till yrkeshögskoleexamen. Utbildningen är CSNberättigad. Skolan kan erbjuda studentboende.

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och övningar. Kurserna är branschspecifika och anpassade till yrkeslivet. Praktik i form av Lärande i arbetslivet (LIA). Du får en yrkeshögskoleexamen och du blir en attraktiv medarbetare främst bland installatörer men även hos tillverkare. Som värmepumpstekniker jobbar du med att installera serva och kontrollera olika typer av värmepumpar. Det finns många upp­ värmningsmetoder och tekniska lösningar och det kräver fackkunskaper för att avgöra vilket system som passar bäst. Mötet med kunden och ett självständigt arbete ställer krav på dig som företagsrepresentant och god problemlösare med stor servicevilja.

YRKESHÖGSKOLA

Rektor Anders Andersson 0433-722 24, anders.andersson2@markaryd.se

Kärt barn har många namn; luftvärmepump, bergvärmepump, markvärmepump, sjövärmepump, frånluftpump etc. Gemensamt är att en värmepump är en ekonomisk och miljövänlig uppvärmningsteknik som utnyttjar den värme som solen lämnar efter sig i luft, mark och vatten. Och att det finns väldigt många modeller på marknaden. Du sparar miljö och pengar som fastighetsägare vilket gör att marknaden och därmed behovet av specialister inom värmepumpstekniken har ökat enormt det senaste decenniet. I Sverige är vi ledande i utveckling av tekniken och tillverkning av populära modeller. Behoven av att installera och serva är stora likaså förmågan att möta kunden med expertsynpunkter.

Kursplan: Baskurs i Kyl- och Värmepumpsteknik Baskurs i Elteknik

Styr- och reglerteknik

MER OM YH VÄRMEPUMPS TEKNIKER PÅ KCM.SE

Värmepumpsteknik fördjupningar LIA-kurser (LIA=lärande i arbete) Affärsmannaskap och kundrelationer Examensarbete

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

YH VÄRMEPUMPSTEKNIKER

Miljöteknik

49


KCM UPPDRAGSUTBILDNING KOMPETENSUTVECKLING FÖR ORGANISATIONER OCH FÖRETAG Flexibelt och

PROFFESIONELLT

50

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


KCM vill vara det naturliga första valet för företag, verksamheter och organisationer i kommunen när det gäller kompetens­ utveckling av medarbetare. VÅR KOMPETENS OCH VÅRA NÄTVERK GER NYA MÖJLIGHETER KCM har i sin egen organisation en bred kompetens inom allmänna ämnen, t.ex språk, men också inom mer special­ iserade ämnen såsom El, Energi, Data, VVS, Kyla, Värme eller inom Miljö, Barn och Fritid, m.fl ämnen. I de fall vi inte själva har kompetensen så kan den finnas inom vårt nätverk. Vi anpassar utbildningar efter era behov och möjligheter i innehåll, omfattning och genomförande. Självklart har vi goda kontakter med universitet och högskola. I kompetensutvecklingsfrågor, använd KCM.

UPPDRAGSUTBILDNING

TIDIGARE UPPDRAG Vi har genomfört uppdrags­utbildning åt: • Af • Almi • Cosmo • Lindvalls Chark • MMA

• Markaryds kommun • Nibe • Trygghetsrådet • och många fler

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

51


BLI ÄNNU MER PROFFESIONELL I ENGELSKA AFFÄRSKONTAKTER

SPRÅKUTBILDNING AFFARSENGELSKA Bättre

ENGELSKA

KCM erbjuder språkutbildning i affärsengelska för företagare, chefer och medarbetare i företag och organisationer. Kursen är anpassad till deltagarnas behov men kan t ex inkludera följande delar: • Konversation och kundkontakt på engelska. • Presentationsteknik. • Hur man skriver e-post med rätt ton och tilltal. • Olika affärsdokument Kursdag: enligt överenskommelse Kursstart: enligt överenskommelse Kurslängd: enligt överenskommelse med rekommenderad tid på 5 veckor. För mer information kontakta: Anders Andersson, Rektor tel 0433-722 24 Bennie Söderblom, Rektor tel 0433-722 10

MER OM AFFÄRS ENGELSKA PÅ KCM.SE 52

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

• Uppfräschning av grammatikkunskaper Efter avslutad kurs kan deltagaren skriva formellt korrekta affärsdokument innehållande standarduttryck och tydligt strukturerad disposition.


SKRIV KORREKT SVENSKA I DITT ARBETE

SPRÅKUTBILDNING I SVENSKA ”HUR SKA DET HETA?” Utveckla förmågan att

TALA OCH SKRIVA

HUR SKA DET HETA? Hur skrivs ordförande i plural? Vad heter centrum i bestämd form? Vad ska man tänka på när det gäller framförande av information? Kursen är anpassad till deltagarnas behov men kan t ex inkludera följande delar: Kursdag: enligt överenskommelse Kursstart: enligt överenskommelse Kurslängd: enligt överenskommelse med rekommenderad tid på 5 veckor. För mer information kontakta: Anders Andersson, Rektor tel 0433-722 24 Bennie Söderblom, Rektor tel 0433-722 10

MER OM ”HUR SKA DET HETA?” PÅ KCM.SE

• Kursen ger dig tips och råd inför skrivandet, om planering och disposition, språk och stil. • Kursen ger dig svar på frågor om skiljetecken och avstavning, förkortningar och sifferuttryck. • Kursen ger dig exempel på hur vanliga praktiska skrivelser utformas. • Hur du skriver e-post med rätt ton och tilltal • Hur du planerar och strukturerar en genomtänkt muntlig framställning. Efter kursen kan deltagaren skriva en väldisponerad text anpassad till sitt syfte, mottagare och kommunikationssituation. Deltagaren kan följa skriftspråkets normer för språkriktighet, språket är varierat och innehåller goda formuleringar. Kursen ”Hur ska det heta?” utgår från vad som är norm för vårdat och korrekt språk.

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

SPRÅKUTBILDNINGAR: AFFÄRSENGELSKA OCH ”HUR SKA DET HETA?” UPPDRAGSUTBILDNING

KCM erbjuder språkutbildning i svenska för företagare, chefer och medarbetare i företag och organisationer. ”Hur ska det heta?” är en kurs för dig som behöver skriva korrekt svenska i ditt arbete. Kursen ger dig möjlighet att utveckla förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva.

53


D ALMSTA

RÖMSN Ä FRÅN S T

JÄRNVÄG

SGATAN

KCM KUNSKAPSCENTRUM MARKARYD Öppettider: Skoldagar 7.30-16.00 Adress: Järnvägsgatan 28 285 37 Markaryd Tel: 0433-722 08/722 09 Fax: 0433-710 28 Kommunens växel: 0433-720 00 E-post: kcm@markaryd.se Webb: www.kcm.se

TÅGSTATION OCH BUSSHÅLLPLATS SBRUK

FRÅN H

MARKARYD

GÅNGBRO P

P

P HUVUD ENTRÉ

PARK

VÄG E

N

SIMHALL OCH BOWLING

NAB

A DS

ELEVHEM

FR Å N H ÄSSLEHOLM

P

HAN

OCH ÖRK EL L J

IDROTTSHALL

UNGA

MATSAL

SFI OCH VUX

100 m 54

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18


KCM

KONTAKT STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

VUXENUTBILDNINGEN OCH YH CONNY GUSTAVSSON conny.gustavsson@markaryd.se Tel: 0433-722 51

KARTA ÖVER MARKARYD OCH KONTAKT

GYMNASIESKOLAN MADLENE GUSTAFSSON madlene.gustafsson@markaryd.se Tel: 0433-722 11

Bakre raden fr. v.: Inga-Lill Evaldsson, Bennie Söderblom, Conny Gustavsson, Maria Olander. Främre raden fr. v.: Anders Andersson, Agneta Lennartsson, Madlene Gustafsson.

SKOLLEDNING

ADMINISTRATION

ELEVHÄLSAN

ANDERS ANDERSSON Rektor anders.andersson2@markaryd.se Tel: 0433-722 24

INGA-LILL EVALDSSON Gymnasiesekreterare inga-lill.evaldsson@markaryd.se Tel: 0433-722 08

MAGNUS HANSSON Kurator magnus.hansson@markaryd.se Tel: 0433-722 39

BENNIE SÖDERBLOM Rektor benny.soderblom@markaryd.se Tel: 0433-722 10

AGNETA LENNARTSSON SVENSSON Skolassistent agneta.lennartsson-svensson@ markaryd.se Tel: 0433-722 09

ROMA LUND Skolsköterska roma.lund@markaryd.se Tel: 0433-721 65 MARIA OLANDER Specialpedagog maria.olander@markaryd.se Tel: 0433-722 49

KC M K U N S K A P S C E N T R U M M A R K A R Y D 2 0 17/ 2 0 18

55


HÄNDER PÅ KCM GYMNASIESKOLA 1 DECEMBER ÖPPET HUS Torsdag kl. 17.00-20.00 9 DECEMBER SISTA ANSÖKNINGSDAG NIU-fotboll JANUARI PROVA-PÅ-DAGAR För exakta datum se kcm.se 10 JANUARI WEBBANMÄLAN ÖPPNAR 18 JANUARI INFORMATIONSKVÄLL Onsdag kl. 18.30 18 JANUARI TESTOMGÅNG 1 NIU-fotboll 26 JANUARI TESTOMGÅNG 2 NIU-fotboll 26 JANUARI intervju och läkarundersökning 1 FEBRUARI BESKED OM ANTAGNING TILL NIU-FOTBOLL 15 FEBRUARI SISTA ANSÖKNINGSDAG Gymnasieskola 12 APRIL – 10 MAJ OMVALSPERIOD 1 JULI* ANTAGNINGSBESKED 23 AUGUSTI* SKOLSTART h.t. 2017 onsdag

VUXENUTBILDNING 1 DECEMBER ÖPPET HUS Torsdag kl. 17.00-20.00 1O JANUARI TERMINSSTART v.t. 2017 tisdag 23 AUGUSTI* TERMINSSTART h.t. 2017 onsdag

YRKESHÖGSKOLA 1 DECEMBER ÖPPET HUS Torsdag kl. 17.00-20.00 15 MAJ* SISTA ANSÖKNINGSDAG 1 JULI* ANTAGNINGSBESKED 14 AUGUSTI* SKOLSTART h.t. 2017 måndag *Preliminära datum. Se kcm.se för mer info.

FRÅGA PÅ BARA E-post: kcm@markaryd.se Tel: 0433-722 08/722 09 Webb: www.kcm.se

ÖPPET HUS

för alla utbildningar

1/12

KCM Katalog 2017/2018  
KCM Katalog 2017/2018  
Advertisement