Page 1

I N T E R N A T I O N A L c e s t o v n í

2011

k a n c e l á r

z c . n e a d . w ww

ie l á t I o k s t a Chorv

o k s l ě Špan

POBYTOVÉ ZÁJEZDY OBLÍBENÁ EVROPSKÁ LETOVISKA 1


SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP Na služby z tohoto katalogu poskytujeme stálým klientům slevu až 10 % z ceny. Podmínkou poskytnutí slevy je úhrada 50 % ceny objednaných služeb. Veškeré slevy jsou poskytovány ze základní ceny bez fakultativních příplatků a platí pro každou osobu. O tuto slevu bude snížen Váš doplatek. Pokud jste si v kterékoliv prodejní kanceláři DAEN zakoupili od roku 2007 jakýkoliv zájezd nebo pobyt, náleží Vám sleva stálého zákazníka. K uplatnění slevy stačí, abyste nám sdělili, jaké služby jste u nás nakoupili a my již dohledáme podrobnosti.

SLEVY A PROGRAMY PRO SKUPINY Programy pro skupiny lze upravit s ohledem na plánovaný rozpočet. Zvolte si termín a rozsah služeb, připravíme Vám nabídku podle Vašich představ. Pokud objednáte služby z katalogu pro skupinu minimálně 15 platících osob, můžete využít skupinové slevy: ● 15 platících osob - sleva 50 % pro 16. osobu ● 25 platících osob - 26. osoba ZDARMA

1. sleva do 28.02.2011

sleva 10 % pro stálého zákazníka sleva 8 % pro nového zákazníka 2. sleva do 15.03.2011

sleva 7 % pro stálého zákazníka sleva 5 % pro nového zákazníka 3. sleva do 31.03.2011

sleva 5 % pro stálého zákazníka sleva 3 % pro nového zákazníka

● 30 platících osob - 31. osoba ZDARMA + sleva 50 % pro 32. osobu ● 40 platících osob - 41. a 42. osoba ZDARMA Platící osobou se rozumí dospělá osoba, která uhradí plnou základní cenu objednaných služeb. Tyto slevy jsou platné, pokud skupina cestuje stejným typem dopravy ve stejném termínu do téhož objektu!

Připočítejte si další slevy Pokud si závazně rezervujete pobytový zájezd s dopravou autokarem do Itálie do 31.3.2011, získáte pro každou osobu slevu 200,- Kč.

2

Všeobecné smluvní podmínky jsou součástí cestovní smlouvy


o rtmaínk tyeD k .Na využili k % cenyzískávou žA5E6 vDA jsadte isuaženo cest hoEN í n20 jebčo slitel šrošce á -li užoeb Jste vvoytě evrp %. lní ces tědnVám ándrž lu 07 vslev no yícšíc íro eží .5,eKob eezsappecoiám sulu ša - 7žeb íh žíte n sdCe v honál e%bz.a jisN slev le tím ž 5,dr vr ělis200 dstnuj služ im et m š jste .0 íc ea žili o h 0 vyu V a 12 s y 0 6 ná 12 rt deEň h z roku mvěusíc mái m opakov,-anK ntím kar v7. p%. sledD o--na zimní scpeos ., kterét ích AícEtyNro lů le 7,Vobd ěčum te již . ržít tíji tře Kplueřá msstí sa po .stovn bslev ajivzke so 200 a a o z bě , roce v y á N a N m n s DAE js E v ů k le te A a í te ík ťo draně D dzinro rtrta PoV š,n vui opa teje třenýku tu Vánm li ka již lu sži 20 mpte-l ří a lyže n y jišcendáecte e,ceV psří05 ná nám i sslu ašim iVákov mtuje ýub m np áží šnnle je h lynžařs m sl mro% VCes din e ří ík Kl ž s n ev o ů te k ty a s le k ov m kar e ý i m řía 10 a č ž cňh itel ou U p ž drž e , aálepřáte í. no . dem ě iaEN daě ě, ka u DA adm po njste prok žertsob tím p lů á%. zas hranceičstonvanníčn suž ůž m Vkaop vsáte ná m .ít dzoa ji žřídak pío 10 s5,tá ov vy ý ro ale ůůbě ae ek an slev zě i snle vcet ro fi tí , Vám m í k k eží e n , nál he e n z m e s 200 e ý u š s p je s d rok d žzlust Vaidn oho žete k„aKce rmí ac ro tu.je žít cneanzíimní aslší einciá foln “táaváte vyu buj N Vítece n uu et e, Nadmů ví D Dou DAEřít AAEEN le čku kar bbov u. D porty ondí Es “cetu lenem lu e. áPo KěKlu a uš z„pzí Vet sk dm jišzťo ašjedn - Púora t nán Více v du u.la zim ín í 5% e rok . a ko ka oho v a k rt 5 % s n n y á le y em z DA , í v běh a . e EN a n a nkovaně z klesá .sme jí án e opa ět dn C turp jiNšří etějezdza ňt yče te kkéň appo ré í služ y kte kou ps.,e osjektříte onm n Vezvšpkho puše Ne otěte,vy . ěPod ceeb ššsíene te erétuje vyvíce ráteEtevro tskémín e a le ž z s n s d ly ces le 5. a d in i 00 ž ré o tr v e s y y e 0, sl z k í b ed n a hraa Kčlevsluž e lé e so dn vní ní cVeenšyních 12ssm pDAE ání a s-eb o nce sto její čerp ič szaí.to ytu S vpo ptyěěs ícosíckN Uvmnížňp oělé ůz.á dání h. c í .sd.,ecne získ ztk eov yosdpkar laub u řípKl cen á íEN la . eVnace nní fina o ka beDA za Kč hbnež -ákje síc jis 00, ou -vupoznfa 5.0 zddrta tí vonev ypVá sl ší k ti ná vyš i řsk ě z u a nčký ch d not ú lt lt o ě ách hod ra ly a níchký u v h ts cen ža m ti k V z e k , řs u. Da lší lyža š Klu fa přvních pří ébov Va a V ta ši c kar e m u oddi á bíteázým n ro tk y ečnn sa ís laíksící in ch. že pům lu p p la ní no fo šn mě o tov 12 ji tk rm d ces ce z š ních z ů eno st d tě sled a saž . ov o á c n í na a Spř platku V ní poeji ít ě, le V př ečad vVaš aelsům odíp eim. ro, át zim jis aná n vu še žestís sle tímstím ciál niáí ln inzza spe hoi Vám eec e sp N zaji erá sípce zaji zne m áje o t každDAE E z ce v d ro m. st ý ro k, zůstávlušník u telů uj . na p přá et skspo e a.s., nzina o ům a m zim étyCod spní přís áte i na erty sto Tuto sle a zní dá členest „Kludin Evv dní or bu ným vu emujetePojišPoj DAadě strs.a, na.s. ťoavn EN“, ažeVasšenámile nec y, vny išťo ě er a. DAEN, o získá držitel k k,aékt , kt sl zpět V ev a kt em lubové na příp statní k kles eříkte člen 5 %. , zůstáváte i nadále ly jede á etelyna jedna ří te karty lienti 8 že ne každý rok %. do za hran Veškeré slev DAEN“ a Vaše sleva klesá ičí.ožUm ran ičí. do zah Um „Klubu y se poskytuj ňu ce ní de finan í ze základnn ní čn í íden rtyceny dospěl finan cen kaní 5 é%.osob í ko úrazu. Dazu. lubové bez fazpět na DAEN In www.dae info i dětské ce Dal úra lší in n.cz lad dtiržitel k kultativních y sey pos foší te zák rm á ze ny rn ují k ... do acen kyt ís a ...vo z jiš do u o těníjišt vlevonálevnákavždkaé ntina8l %. é slevpříplatků. Sl ker le Veš zim s na na od ění to zi eč roečn mní spo Tu ítá z doplat lidé ro ní bě a ské se cenyzerá dět by i ev dob kupěl statní k í do Vaéšeoso tinze Evrorát opské ní ceny dos EvrCe ho zájezdu. Slevain pské DAEN, o stov a.se s., na zadn tivních příplatků. ulta l ní str fak a bez na n , o a.s. í stzad ti í době ra a . ně ka zdu rn b záje te eho do Vaš In kavždkaé dé u latk ro ní ročn dop z čítá ode DAEvoN v nálená levo Tuto slevu zí ... do ... do ská aen.žicztel klubové ka DAEN, osta www.ddr rty tní klienti 8 %. ada 50 poskytnutí slevy je úhr datu. zájezdu k uvedenému

Sleva a

100%% 1 10 % OBSAH 10 %

do 15a.1 a

v 1.2008 Sle a 15.11.2008 a v e l S do

do 15.a1a1.2 v Sle

2

www.daen.c

1.2008 doDAEN1In5te.1 rnat ty

ioitel nalklubové kar ... ená vákadrž dé ro ní do Tuto slevdouvolzísk b 8 %. nti klie í atn ost N, DAE

z

2

ORIGINÁLNÍ DÁREK DÁRKOVÉ POUKAZY

2

Každý z nás někdy přemýšlí, jak potěšit své nejbližší, přátele, obchodní partnery nebo své zaměstnance. Nabízíme Vám možnost věnovat opravdu originální dárek. Pokud si u nás zakoupíte poukázky v požadované hodnotě, bude pak majiteli odečtena při nákupu. Tyto poukázky slouží k zakoupení jakýchkoli služeb v našich kancelářích a jsou přenosné taktéž do příští sezóny.

www.daen.cz

tional DAEN Interna dob ní ledovo ... ro ka dé ... dovolená v

V našem katalogu najdete rozmanitý výběr tipů pro Vaši dovolenou. Jestliže však přesto nemůžete najít přesně to, po čem toužíte, budeme velmi potěšeni, dáte-li nám možnost zařídit Vám dovolenou „na míru“. Možná byste rádi cestovali v jiném termínu, spojili či změnili různé prvky dovolené, kombinovali místa pobytu nebo chcete svoji dovolenou prožít v místě, které není v nabídce tohoto katalogu. Možností je celá řada. Program lze upravit rovněž s ohledem na Váš rozpočet.

4 ........ obecné informace o službách, piktogramy DAEN 5 ..............................................jak rezervovat, kontakty 6 ...................................................... kyvadlová doprava 8 ........................................................úvod Kampánie 9 ...........................................................Residence Flora 10 ............................................... Residence La Darsena 11 ............................................................Villaggio Esca 12 .........................................................úvod Kalábrie 13 ........................................... Residence Sporting Club 14 ................................................ Residence Conchiglia 15 .......................................Villaggio a hotel Mantinera 16 .........................................................Residence Perla 17 ....................................................Residence Majestic 18 ................................................. Residence Primavera

2

Poukázky SodexhoPASS Při zakoupení zájezdu z tohoto katalogu v cestovní kanceláři DAEN akceptujeme částečnou úhradu poukázkami SodexhoPASS. Bližší informace získáte v našich kancelářích nebo na webových stránkách www.daen.cz.

DOVOLENÁ NA MÍRU

Za přípravu dovolené „na míru“ Vám nebude účtován žádný poplatek.

008

SERVIS DAEN PLUS Pro klienty oslavující během zájezdu životní jubileum nebo rodinnou oslavu nabízíme zajištění speciálního servisu. Pro pracovní cesty zajišťujeme jízdenky, transfery na letiště, letenky, rezervaci ubytování, pronájem automobilů, rezervaci vstupenek na sportovní i kulturní akce a kompletní pojištění Evropské Cestovní Pojišťovny.

20 ....................................... úvod severní Španělsko 21 .........................................................Hotel Don Juan 22 ............................................................. Hotel Riviera 23 ............................................................... Hotel Stella 24 .........................................................Hotel Catalonia 25 .........................................................úvod Oropesa 26 .....................................................Aparthotel Bernat 27 ...............................................................Hotel Ancla 29 ........................................ úvod Chorvatsko - Istrie 30 ................................................. Apartmány Lanterna 31 .............................................................. Hotel Delfin 32 ...........................................Girandella Tourist Village 33 ............................................ Depandance Mediteran 34 ................................. úvod Chorvatsko - Dalmácie 35 ............................................... Hotel Bluesun Bonaca 36 ............................................................... Hotel Alem 37 .......................................................... Hotel Hrvatska 38 ................................................ všeobecné podmínky

! e z í n e p u o s Čas j

Aktuální nabídku LAST MINUTE pošleme přímo na váš e-mail

Zdarma Vám nabízíme pravidelné zasílání aktuálních LAST MINUTE pomocí elektronické pošty. Nabídka je denně aktualizována, nemusíte ztrácet čas obcházením cestovních kanceláří a jejich prověřováním. To vše uděláme za Vás! Získáte u nás nejen stejné ceny a výhody, ale také jistotu při výběru cestovní kanceláře. Do prodeje zařazujeme výhradně jen nabídky osvědčených cestovních kanceláří. Stačí se jen jednoduše zaregistrovat na našich www stránkách a budete vždy pohodlně a bez spěchu vybírat svoji dovolenou. V případě Vašeho zájmu Vám budeme nápomocni radou i zkušenostmi. Těšíme se na Vaši návštěvu ve všech prodejních místech cestovní kanceláře DAEN International a PROSPERITA TRAVEL.

www.daen.cz

3


ORIENTACE V KATALOGU Veškeré údaje obsažené v katalogu, především informace o službách, cenách a přepravních podmínkách, odpovídají znalostem a informacím známým v době přípravy katalogu. Cestovní kancelář DAEN International (dále jen CK DAEN) si vyhrazuje právo na jejich změnu. Závažné změny vstupních nákladů, které nemůžeme ovlivnit (zejména změny u zahraničních partnerů, dopravců i jiných dodavatelů služeb), mohou mít za následek vydání nového ceníku. Další dodatečné a podrobnější informace, ale i služby nad rámec tohoto katalogu obdržíte v každém prodejním místě. DÉLKA ZÁJEZDU Délka zájezdu je určena dny poskytnutí první a poslední služby. Do celkového počtu dní trvání autokarových a leteckých zájezdů jsou standardně zahrnuty také dny odjezdu/odletu a příjezdu/příletu. V případě, že dojde (např. z důvodu mimořádné dopravní situace nebo změn, které nemůžeme ovlivnit) k nepodstatné změně délky zájezdu (zkrácení nebo prodloužení), avšak smluvně sjednaný rozsah služeb zůstane zachován, zůstává cena zájezdu nebo služeb nezměněna bez nároku na slevu. PŘEPRAVA Přeprava je zajištěna individuální dopravou klienta, autokarovou dopravou nebo leteckou dopravou. Autokarovou přepravu zajišťujeme dopravními prostředky přepravních společností, které jsme vybrali po osobním ověření kvality nabízených služeb. Luxusní autokary jsou vybaveny toaletou, ABS, klimatizací, videem, retardérem, možnost občerstvení formou teplých a studených nápojů. Autokary Karosa jsou v dálkové úpravě vybaveny klimatizací, sklopnými sedadly, videem, možnost občerstvení ve formě teplých a studených nápojů. Všechny autokary jsou nekuřácké. S ohledem na bezpečnost i hygienu klientů jsou po každých cca 3 hodinách jízdy busu plánované cca 30minutové přestávky. Doplňující informace o odjezdových místech mimo informace uvedené v tomto katalogu obdržíte v každém prodejním místě a cestovních pokynech. K dopravě do/z uzlových odjezdových míst Praha, Plzeň a České Budějovice může být použit i jiný typ autokaru nebo přepravy (mikrobus, osobní automobil, svoz v rámci jiného zájezdu). Toto opatření je nezbytné s ohledem na mezinárodní předpisy o limitovaném pracovním výkonu řidičů autokarů.

V případě odjezdu (svozu) z jiného než uzlového místa je nutné v některých případech počítat s možností přestupování. Pokud autokar nebude naplněn minimálním počtem osob a náklady na uskutečnění dopravy výrazně překročí náklady plánované, zdvořile si vyhrazujeme právo na možnost sloučení dopravy s další cestovní kanceláří, využití sezónní kyvadlové dopravy nebo hromadné dopravy. Leteckou dopravu zajišťují renomované letecké společnosti na pravidelných linkách nebo charterových letech. Platné údaje (časy a místa odletů) jsou vždy uvedeny na letenkách nebo v cestovních pokynech. Cestovní kancelář nemůže ovlivnit případné změny dopravních dispozic, které mohou nastat v souladu s mezinárodními úmluvami. Doplňující informace k letecké dopravě i transferům obdržíte v každém prodejním místě. CESTOVNÍ DOKLADY Každý zákazník si zabezpečuje platný cestovní doklad sám a na vlastní náklady. Je v zájmu klienta, aby platnost cestovních dokladů byla v souladu s požadovanými předpisy. CK DAEN nenese odpovědnost za škody, které zákazníkovi mohou vzniknout v důsledku závad v cestovních dokladech. V případě, že je pobyt nebo zájezd organizován do zemí s vízovou povinností, CK DAEN nezaručuje zakoupení nebo udělení víza. Toto je v plné kompetenci příslušných zastupitelských úřadů. Není-li vízum klientovi uděleno, vízový poplatek propadá a CK DAEN nemůže hodnotu poplatku refundovat. Taktéž nemůže refundovat cenu zájezdu, či pobytu nebo stornopoplatků, pokud klient stornuje objednané služby z důvodu neudělení víza, případně je-li z určité země vyhoštěn, nebo není-li mu umožněn vstup do země s vízovou povinností. ZASEDACÍ POŘÁDEK AUTOKARŮ, ZAVAZADLA Sestavování zasedacích pořádků autokarů vychází přednostně z termínu přihlášení účastníka. CK DAEN si vyhrazuje právo na změnu zasedacího pořádku, pokud vznikne vážný důvod, aby k této změně došlo. Děti do 2 let musí mít své sedadlo, děti do 12 let nesmí sedět na předních sedadlech autokarů. Při přípravě na cestu věnujte prosím pozornost váze zavazadel. Počet a velikost přepravovaných zavazadel jsou omezeny s ohledem na předpisy o možném zatížení autokarů. Za standardní zavazadlo je považován kufr, batoh (bez pevné konstrukce) nebo

c a m r o f n i é n c e b O

taška střední velikosti o hmotnosti do 20 kg a dále s ohledem na úložné plochy v prostoru určeném pro cestující také vhodné příruční zavazadlo s nezbytnými věcmi osobní potřeby, či jídlem do hmotnosti maximálně 5 kg. S ohledem na velikost zavazadlových prostor autokaru doporučujeme používání kufrů, které umožní maximální skladnost zavazadel. Pro případné celní kontroly i manipulaci se zavazadly je nutné označit zavazadla jmenovkou s názvem cílového střediska a ubytování. Pro charterové lety i pravidelné linky v turistických třídách je povolen váhový limit 20 kg na každou letenku. UBYTOVÁNÍ Podle mezinárodních zvyklostí opouštějí hosté ubytovací zařízení v den odjezdu obvykle do 10:00 hodin. V den příjezdu jsou hotelové pokoje nebo apartmány k dispozici obvykle nejdříve po 14:00 hodině. K dovolené patří zábava, bary, diskotéky a mnohé společenské vyžití. Věnujte prosím pozornost výběru místa pobytu a ubytovacího zařízení. Kategorizace ubytovacích zařízení a služeb může být v jednotlivých zemích odlišná. Rádi Vám budeme nápomocni radou i osobní zkušeností. STRAVOVÁNÍ Rozsah a typ stravování je uveden v katalogu u každého ubytovacího objektu. Pestrost a kvalita stravy jsou dány zvyklostí místní kuchyně, úrovní ubytovací kapacity a dále typem stravy. Kontinentální snídaně zaručuje teplý nápoj (káva, čaj, kakao), bílé pečivo, máslo, džem, eventuálně v případě rozšířené kontinentální snídaně ještě sýr, salám nebo vejce. Obměna u tohoto typu stravování je minimální. Švédská tabule (bufet) i self-servis představují samoobslužné stravování s výběrem teplé i studené kuchyně a pestrostí stravy. Stravování s obsluhou nabízí obvykle možnost výběru z několika předložených menu. Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně. Stravování v rozsahu all inclusive obvykle zahrnuje taktéž mimo jiné konzumaci nealkoholických nápojů i alkoholických nápojů místní výroby.

h c á b ž u l s o e

4 www.daen.cz


ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ V CENĚ

SLUŽBY ZÁSTUPCŮ DAEN

Chceme, abyste svoji dovolenou prožili v klidu, jistotě a pohodě. A to již od okamžiku, kdy si ji rezervujete. V cenách všech zahraničních zájezdů a pobytů pořádaných CK DAEN je zahrnuto základní cestovní pojištění Evropské Cestovní Pojišťovny, a. s. (dále jen ECP), která zajišťuje našim klientům pojistnou ochranu. Pojištěním zákazníka vzniká smluvní vztah mezi klientem a ECP. CK DAEN vystupuje v tomto vztahu pouze jako zprostředkovatel. Není-li uvedeno jinak, je součástí všech zájezdů a pobytů CK DAEN základní pojištění ECP, které zahrnuje nepřetržitou asistenční službu, pojištění léčebných výloh včetně převozu, přeložení, repatriace a pojištění opatrovníka.

Při odbavení autokarových zájezdů o Vás budou pečovat zástupci CK DAEN nebo v některých nástupních místech přímo vyškolení řidiči autokarů. Odbavující pracovník Vám poskytne nezbytné rady a informace před cestou. V pobytových místech jsou Vám k dispozici zástupci našich zahraničních partnerů (recepce ubytovacích zařízení) nebo přímo delegáti, kteří Vám podají podrobné informace, zprostředkují prodej dalších služeb, či pomohou při řešení neočekávaných situací. V pokynech k odjezdu obdržíte vždy aktuální informace a potřebné kontakty.

CK DAEN doporučuje všem klientům sjednat s ECP rovněž fakultativní cestovní připojištění SPORO nebo OPTIMAL, která poskytují rozšířenou pojistnou ochranu proti dalším rizikům (úraz, škoda na zavazadlech, odpovědnost za škodu na zdraví i majetku, storno zájezdu, přerušení cesty, nevyužití dovolené). S ohledem na připojištění storna doporučujeme sjednat toto fakultativní připojištění při rezervaci, nejpozději však s doplatkem objednaných služeb. Fakultativní připojištění můžete sjednat v cestovní kanceláři, či u jakéhokoli prodejce CK DAEN. Přesné pojistné podmínky pojištění ECP jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy/závazné objednávky. Další informace o rozsahu základního pojištění i fakultativního připojištění obsahuje inzerát ECP v katalogu.

ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

zdarma pobyt pro Vaše dítě zdarma pobyt

pro děti do 12 let

CENOVÁ GARANCE Všechny plně zaplacené cestovní služby v zahraničí z tohoto katalogu mají garantovánu cenu i v případě změny kursu české koruny. Ceny zájezdů a pobytů organizovaných CK DAEN byly kalkulovány na základě kursů české koruny k EUR ze dne 30.11. 2010. Nepřesáhne-li pokles české koruny oproti stavu z 30.11. 2010 hodnotu 10 %, je CK DAEN schopna tyto výkyvy krýt z vlastních zdrojů bez změny cen uvedených. V případě vyššího poklesu bude CK DAEN nucena přistoupit k ukončení platnosti ceníků otištěných v tomto katalogu a k následnému vydání ceníků nových, kalkulovaných na základě aktuálních kursů. Nové ceny by v tomto případě platily pro nové rezervace a také všechny klienty, kteří zaplatili pouze zálohu. Cenová garance se týká všech klientů, kteří budou mít v době případné cenové úpravy plně uhrazené objednané služby.

Tento katalog byl zpracován podle ustanovení zákona č. 159/1999 Sb. Všechny zájezdy uvedené v tomto katalogu jsou pojištěny ve smyslu tohoto zákona. Zákonné pojištění sjednáno u Evropské Cestovní Pojišťovny, a.s., číslo pojistné smlouvy 1180000036.

pro rodiny s dětmi

U objektů označených tímto symbolem poskytujeme pro Vaše dítě ubytované v pokoji společně se dvěma dospělými osobami pobyt zcela zdarma. Věk dětí je uveden v symbolu slevy u každé ubytovací kapacity. Pobyt zdarma lze nárokovat, pokud v den nástupu není dovršen věk uvedený v symbolu. Závazná rezervace znamená úhradu zálohy v hodnotě 50 % z celkové ceny objednaných služeb. Ubytovací kapacity označené tímto symbolem doporučujeme pro rodiny s dětmi.

840 km Tranzitní ubytování

Vzdálenost z Prahy

Autokarová doprava

Vlastní doprava

REZERVACE Telefonicky zdarma 800 230 230

ADRESY Centrála - Plzeň

náměstí Republiky 2/3, 301 00 Plzeň tel.: +420 377 227 513, 377 223 172 fax: +420 377 220 317 mobil: +420 605 255 304 e-mail: daen@daen.cz otevírací doba: PO-PÁ 08:00 – 17:00

České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 16, 370 01 ČB tel: +420 386 353 547 fax: +420 386 353 527 mobil: +420 736 673 956 e-mail: c.budejovice@daen.cz otevírací doba: ST 09:00 – 12:30 a 13:00 – 18:00 PO, ÚT, ČT, PÁ 09:00 – 12:30 a 13:00 – 17:00

Klatovy

Kpt. Jaroše 150, 339 01 Klatovy tel: +420 376 315 888 fax: +420 376 315 566 mobil: +420 603 482 960 e-mail: klatovy@daen.cz otevírací doba: PO-PÁ 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00

Cestovní kancelář DAEN International je členem Asociace cestovních kanceláří ČR.

Cheb

tř. Svobody 31, 350 02 Cheb tel.: +420 354 529 107 fax: +420 354 436 410 mobil: +420 736 673 953 email: cheb@daen.cz otevírací doba: PO,ST 10:00-16:30 ÚT,ČT 09:00 – 16:30, PÁ 09:00 – 16:00

Ostrava

Nádražní 10, 702 00 Ostrava 2 tel.: +420 596 112 590 mobil: +420 731 309 321 e-mail: ostrava@prosperita-travel.cz otevírací doba: PO-PÁ 09:00 – 17:00

Ústí nad Labem

OD Globus, Tyršova 869, 400 04 Trmice tel.: +420 475 534 358, 475 620 042 fax: +420 475 620 040 mobil: +420 603 175 851 e-mail: usti@prosperita-travel.cz otevírací doba: PO-NE 09:00 – 19:00

Praha

Daliborova 26, 102 00 Praha 10 – Hostivař tel.: +420 223 008 085 mobil: +420 604 221 211 e-mail:praha@prosperita-travel.cz otevírací doba: PO-PÁ 09:00 – 17:00

Elektronicky na rezervace@daen.cz Na internetových stránkách www.daen. cz a www.prosperita.travel.cz naleznete informace o našich službách, připravovaných novinkách a řadu dalších užitečných informací. Můžete si zde prohlédnout katalogy a denně se informovat o aktuální nabídce LAST MINUTE do všech destinací.

Osobně Na Vaši návštěvu se těšíme ve všech prodejních místech cestovní kanceláře DAEN International i PROSPERITA TRAVEL nebo u některého z autorizovaných prodejců.

Písemně Písemné poptávky, rezervace, objednávky a žádosti o zaslání katalogů adresujte na naši centrálu.

5


AUTOKAROVÁ DOPRAVA PRO LETNÍ SEZÓNU 2011 Přehled výstupních a nástupních míst Trasa A1: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, (Kateřina)

CHORVATSKO – ISTRIE odjezd pátek: 03.06.-18.09.2011

Trasa A2: Brno, Jihlava, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, (Kateřina)

cena: 1.900,- Kč

Poreč, Rabac Praha - Istrie, trasy: A1, B1*, C, D*

Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení *Trasy za příplatek: B1*, D* (+149,- Kč)

Trasa B1: K. Vary, Sokolov, Cheb, M. Lázně, Planá, Tachov, (Stříbro), Plzeň Trasa B2: Sokolov, K. Vary, Lubenec, motorest Zálesák, Krušovice, Nové Strašecí, Kladno, Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, (Kateřina) Trasa C: Plzeň, Nepomuk, Blatná, Písek, Vodňany, Č. Budějovice, Kaplice Trasa D: Domažlice, Kdyně, Klatovy, Horažďovice, Strakonice

CHORVATSKO – STŘEDNÍ DALMÁCIE odjezd pátek: 03.06.-18.09.2011 cena: 3.200,- Kč

CHORVATSKO – JIŽNÍ DALMÁCIE odjezd pátek: 03.06.-18.09.2011

Brač-Bol

Praha - střední Dalmácie, trasy: A1, B1*, C, D* Včetně trajektu Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení *Trasy za příplatek: B1*, D* (+149,- Kč)

Baška Voda, Baško Polje Praha - jižní Dalmácie, trasy: A1, B1*, C, D*

cena: 2.250,- Kč

Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení *Trasy za příplatek: B1*, D* (+149,- Kč)

Trasa E: Sokolov, K. Vary, Ostrov, Chomutov, Most, Teplice, Ústí n. Labem, Praha Pro skupinu minimálně 15 osob lze upravit trasu podle požadavku. Přesný čas i místo odjezdu a další informace obdržíte v cestovních pokynech. Odjezdová místa jednotlivých tras mohou být doplněna nebo redukována. Doprava do/z uzlových odjezdových míst (Praha, Plzeň) může být řešena pro několik destinací současně.

Při rezervaci pobytového zájezdu do Itálie s tímto piktogramem do 31.3.2011 získáte:

slevu 200,- Kč ze základní ceny dopravy pro každou osobu

JIŹNÍ ITÁLIE- KAMPÁNIE, KALÁBRIE (Tyrhénské pobřeží) odjezd pátek: 27.05.- 31.07., 26.08.- 25.09.2011 cena: 3.290,- Kč

Paestum, Agropoli, Marina di Camerota

cena: 3.490,- Kč Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea,Santa Maria del Cedro Praha – Kampánie, Kalábrie, trasy: A1, A2*, B1*,B2* kapacita 49-70 míst, video,klimatizace,WC,občerstvení *Trasy za příplatek: A2*, B1*, B2* (+ 300 Kč)

Trasy označené * garantujeme za příplatek při minimálním počtu 10 osob! Pokud není naplněn minimální počet osob, může být k svozu/rozvozu využita hromadná doprava. Uzlová odjezdová místa jsou Praha a Plzeň. Ceny jízdenek jsou uvedeny v Kč za osobu (každá osoba musí mít své sedadlo v autokaru) standardně na týdenní pobyt. Při pobytu na 14 a více dnů se cena zpáteční jízdenky zvyšuje o 20 % (zaokrouhleno na desítky). Cena jednosměrné jízdenky je 75 % z ceny zpáteční jízdenky (zaokrouhleno na desítky).

ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA odjezd pátek: 28.05. - 25.09.2011 Tossa de Mar, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella Praha - Costa Brava, trasy: A2, B1*,E* Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení *Trasy za příplatek: B1*, E* (+250,- Kč)

cena: 3.190,- Kč

Na prodej samostatných jízdenek se vztahují Všeobecné smluvní podmínky DAEN International.

ŠPANĚLSKO - COSTA DEL AZAHAR odjezd pátek: 21.05. - 02.10.2011 cena: 3.290,- Kč

Peňiscola, Oropesa del Mar Praha - Costa del Azahar, trasy: A2, B1*,E*

Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení *Trasy za příplatek: B1*,E* (+250,- Kč)

Trasa

A1

Trasa

C

Trasa

A2

Trasa

D

Trasa

B1

Trasa

E

Trasa

B2

SMĚR

6

SMĚR CHORVATSKO

I-SO


Cestovní pojištění s naší cestovní kanceláří Evropská Cestovní Pojišťovna se tradičně specializuje na cestovní pojištění a díky svému silnému mezinárodnímu zázemí a unikátnímu konceptu péče o zákazníky Vám zaručí mezinárodní standard služeb při cestách kamkoli do světa.

Sjednejte si připojištění podle vlastní představy Již při rezervaci zájezdu Vám doporučujeme sjednat toto připojištění s rozsáhlým pojistným plněním.

Limity pojistného plnění (v Kč) Pro cesty do 24 dnů

Úraz

výplata odškodnění, dojde-li následkem úrazu v zahraničí k trvalé invaliditě či úmrtí

Osobní věci

SPORO

OPTIMAL

Evropa

Evropa

180 000

300 000

100 000

200 000

18 000

30 000

odcizení či poškození zavazadel během přepravy i pobytu

spoluúčast 500

spoluúčast 500

Odpovědnost za škodu

2 000 000

4 000 000

náhrada škody, kterou způsobíte v zahraničí jiné osobě na jejím zdraví či majetku

Zrušení cesty

úhrada stornopoplatků, zrušíte-li cestu pro onemocnění či z jiných nenadálých příčin

1 000 000

30 000

spoluúčast (20 - 30 %)

2 000 000

80 000

spoluúčast (20 - 30 %)

Přerušení cesty

50 000

proplacení dopravy domů a zpět do zahraničí při přerušení cesty z rodinných důvodů

Nevyužitá dovolená

8 000

při hospitalizaci během dovolené v zahraničí Vám vyplatíme kompenzaci

1 000 za 24 hod

Zvýhodněná cena za osobu a pobyt do 24 dnů:

330 Kč

390 Kč

Děti do 12 let:

165 Kč

195 Kč

Aktivní asistence a léčebné výlohy již v ceně Ceny všech zahraničních zájezdů obsahují pouze nezbytnou základní pojistnou ochranu:

Aktivní asistence 24 hod. denně

neomezeně

Léčebné výlohy

2 400 000

převoz, přeložení a přeprava repatriace tělesných ostatků náklady na opatrovníka fyzioterapie akutní zubní ošetření

1 000 000 1 000 000 150 000 120 000 24 000

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění u všech prodejců zájezdů. Evropská Cestovní Pojišťovna • Křižíkova 237/36a, Praha 8 • tel. 221 860 860 • www.evropska.cz

Vy cestujete, my se staráme 7 I-SO-Daen-0911_B5.indd 1

2.11.2009 10:12:05


AGROPOLI

PAESTUM

Předhoří, které v 6. století za vlády Byzantinců bylo pojmenováno Akropolis, což v překladu označuje město postavené na vrcholku (vysoko). Ještě dnes v historickém centru najdeme stopy po mnoha národech, které se zde za staletí vystřídaly a zanechaly svědectví své doby na spoustě historických památek. Dnes je Agropoli městem s moderní výstavbou a turistickými středisky. To vše obklopené spoustou italských kaváren, barů, pizzerií a zábavných podniků, které lemují pěší promenádu v centru města. Moderní centrum je skloubené se starými úzkými uličkami, které nás dovedou do historického centra, odkud je překrásný výhled na turistický přístav. Na vršku města zůstal Aragonský hrad z 5. st., ve kterém se v letních měsících odehrávají hudební a divadelní představení a mladými tolik vyhledávané discotéky.

MARINA DI CAMEROTA

Jedno z nejnavštěvovanějších míst Kampánie. Vyhledávané a oblíbené pro svá letoviska a prázdninové komplexy. Mnohé z nich jsou ponořeny do tropické zahrady a obklopeny tropickými a subtropickými rostlinami, vybaveny bazény a vším tím, co zaručí příjemnou a pohodovou dovolenou. Co dělá Paestum známé po celé Evropě, je největší starořecký archeologický areál na italské pevnině. Vykopávky zde odkryly zbytky antického města, veřejné a církevní stavby, silnice, obranné hradby a tři mohutné zachovalé dorské chrámy z 5. a 6. století před Kristem. Kouzelný pohled na archeologický areál je při večerním osvětlení. Procházka po pěší promenádě podél archeologické zóny plné obchůdků a italských restaurací, zaručuje příjemně a romanticky strávený večer.

Je součástí Národního parku Čilento a Vallo di Diano. Národní park skýtá spousty přírodních útvarů, které se vyskytují pouze v této oblasti. Je jedinečnou souhrou přírodní krásy společně snoubené s historickými památkami. Marina di Camerota, je dnes moderním přímořským městečkem s malebným přístavem. Svou historii vidíme na každém kroku v úzkých kamenných uličkách, ze kterých se ještě nevytratil duch minulosti. Původní starší městečko Camerota se nachází na vyvýšeném pahorku nad mořem. Tisíciletou historii nám dokazují archeologické nálezy z této oblasti. Marina di Camerota láká turisty, svou polohou u moře, která má v této oblasti nádhernou barvu. Městečko nabízí palmovou promenádu podél přístavu, centrum plné typických obchůdků, italských barů a pizzerií. Turistům zaručuje příjemně strávenou dovolenou.

Aktuální informace o fakultativních výletech obdržíte v pokynech k odjezdu a dále v místě pobytu.

ITÁLIE - KAMPÁNIE odjezd pátek: 27.05.- 31.07., 26.08.- 25.09.2011

cena: 3.290,- Kč

Paestum, Agropoli, Marina di Camerota

Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení Bližší informace o dopravě autokarem najdete na straně 6.

8

Při rezervaci pobytového zájezdu do 31.3.2011 získáte:

DOPRAVA AUTEM Osobní dokumenty: Platný cestovní pas nebo platný OP (vydaný po roce 1993). Platí bezvízový styk pro pobyt do 3 měsíců. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých.

Tranzitní ubytování: Pokud se Vám cesta na jih bude zdát příliš dlouhá, zajistíme Vám tranzitní ubytování během cesty. Cena za osobu a noc se snídaní cca od 40 EUR.

Potřebné doklady: Platný český národní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, doklady k automobilu, označení CZ na vnějšku vozu a zelená karta.

Doporučená trasa: ČR - Kampánie Praha - Plzeň Rozvadov (hraniční přechod s Německem) - München - Scharnitz (hraniční přechod s Rakouskem) - Innsbruck - Brenner (hraniční přechod s Itálii) - Bolsano - Trento - Verona - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno Paestum-Agropoli-Marina di Camerota.

Další specifika: Pokud nejedete vlastním vozem, musíte se vybavit notářsky ověřeným povolením k užívání vozu od právoplatného majitele.

Podrobnější informace k dopravě obdržíte v pokynech k odjezdu.

www.daen.cz

kód akce: 11LI02

AUTOKAROVÁ DOPRAVA


1583 km

PAESTUM RESIDENCE FLORA Poloha: v klidném prostředí místní části Licinella, která je nedaleko velmi vyhledávané archeologické zóny. Licinella je část Paesta, kde nechybí typické obchůdky, restaurace a pizzerie, zcela nově vybudovaná residence postavená v roce 2009 Ubytování: dvoupatrová residence má 18 velice moderně až luxusně vybavených apartmánů apartmány bilo pro 2-4 osoby: obývací pokoj s rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem apartmán trilo pro 5-6 osob: obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, ložnice s manželským lůžkem, pokoj s poschoďovou postelí, která je rozložitelná na dvě samostatná lůžka kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení TV, balkon, klimatizace na vyžádání (za příplatek) Pláž: 300 m od ubytování Stravování: vlastní nebo možnost využití polopenze v restauraci Služby, zábava: recepce, bar s posezením, restaurace parkoviště, bazén s lehátky, výtah pláž veřejná, nedaleký zábavný park pro děti, minigolf, archeologický areál v Paestu, Amalfi, Pompeje, Vesuv, Capri, Aquapark 15 km.

kód akce: 11LI02

Týdenní pobyty sobota - sobota Termíny Apartmán pro 2-4 osoby Apartmán pro 5 osob Apartmán pro 6 osob

Autobusová doprava za příplatek: 3.290,- Kč 03.09.-17.09.

28.05.-25.06. 27.08.-03.09.

25.06.-09.07. 20.08.-27.08.

09.07.-30.07.

30.07.-20.08.

6.390 7.190 7.790

8.190 8.690 9.190

13.790 14.890 16.090

17.790 18.990 20.190

20.890 21.790 22.590

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, spotřebu energií, parkování, použití bazénu, pobytovou taxu, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Pozn.: vratná kauce 30 Euro/apartmán, ložní prádlo a ručníky vlastní nebo za příplatek 8 Euro/osoba, klimatizace za příplatek 5 Euro/den/apartmán

www.daen.cz

9


1592 km

AGROPOLI RESIDENCE LA DARSENA Poloha: moderně a příjemně působící residence umístěná v krásném panoramatickém místě v zátoce města Agropoli s vlastním vstupem na pláž. V těsné blízkosti začíná palmová promenáda podél moře, která vede k centru města. Ubytování: apartmán mono pro 2 osoby R2: obývací pokoj se dvěma lůžky apartmán bilo pro 4 osoby R4: obývací pokoj se dvěma lůžky, pokoj s manželským lůžkem kuchyňský kout vlastní sociální zařízení balkon nebo v přízemí zahrádka Pláž: písčitá nebo místy oblázková přímo na pláži Stravování: vlastní Služby, zábava: recepce, restaurace s jídelním sálem, snack bar,piano-bar venkovní posezení na terase s výhledem na moře parkoviště nehlídané

Týdenní pobyty sobota - sobota 16.07.-23.07.

23.07.-06.08.

06.08.-27.08.

Apartmán pro 2 osoby Apartmán pro 4 osoby

7.390 9.690

10.190 13.190

12.190 16.590

15.790 22.490

25.190 35.290

10

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, plážový servis,pobytovou taxu, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: spotřebu energií a závěrečný úklid 20 Euro/apartmán R2, 30 Euro/apartmán R4 Pozn.: ložní prádlo vlastní nebo za příplatek 7 Euro/osoba/výměna Speciální sleva: prodloužená dovolená (dva týdny) v období 28.5.-16.7. a 27.8.- 24.09. sleva 10% z ceny prvního týdne

www.daen.cz

kód akce: 11LI02

Termíny

25.06.-16.07. 27.08.-10.09.

kód akce: 11LI02

Autobusová doprava za příplatek: 3.290,- Kč 28.05.-25.06. 10.09.-24.09.


1658 km

MARINA DI CAMEROTA VILLAGGIO ESCA Poloha: turistické středisko umístěné v centru oblíbeného městečka Marina di Camerota Ubytování: turistický komplex, který je složený z nově postavených zděných nebo dřevěných bungalovů rozmístěných mezi olivovníky a jinou středomořskou vegetací zděné bungalovy pro 4 osoby: ložnice s manželským lůžkem a palandou zděné bungalovy pro 6 osob: ložnice s manželským lůžkem, pokoj s manželským lůžkem a palandou vybavený kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení TV se satelitem dřevěné bungalovy bilo pro 4 osoby: ložnice s manželským lůžkem, ložnice s poschoďovou postelí dřevěné bungalovy bilo pro 5/6 osob (bungalovy jsou uvnitř zděné): ložnice s manželským lůžkem, ložnice manželským lůžkem a poschoďovou postelí teráska s kuchyňským koutem vlastní sociální zařízení, TV se satelitem Pláž: písčitá, místy oblázková 100 m, pozvolný vstup do moře Stravování: vlastní Služby, zábava: recepce, pizzerie, bar se zónou WIFI vlastní pláž s plážovým servisem

kód akce: 11LI02

kód akce: 11LI02

Týdenní pobyty sobota - sobota Termíny Bungalov pro 4 osoby Bungalov pro 6 osob

Autobusová doprava za příplatek: 3.290,- Kč 28.05.-11.06. 03.09.-17.09.

11.06.-25.06. 27.08.-03.09.

6.290 7.290

6.890 8.290

25.06.- 09.07.

09.07.-16.07. 20.08.-27.08.

16.07.-30.07.

30.07.-20.08.

9.990 11.690

12.190 13.890

14.990 17.290

27.490 31.690

Cena zahrnuje: týdenní pronájem bungalovu, plážový servis 1 slunečník a 2 plážová křesla pro bungalov, základní cestovní pojištění, zákonné pojištění CK Pozn.: povinné poplatky - spotřeby energií 20 Euro/bungalov pro 4 osoby, 30 Euro/bungalov pro 6 osob, ložní prádlo vlastní nebo za příplatek 15 Euro/bungalov/týden

www.daen.cz

11


PRAIA A MARE Moderní turistické městečko, nacházející se v severní části Kalábrie na Tyrhénském pobřeží. Má krásnou polohu, neboť jedna část je otevřena k nádhernému azurovému moři a z druhé strany se tyčí úžasné hory. Praia znamená ve starořečtině pláž. Pláž vulkanického charakteru leží podél celého města. Je dlouhá asi 5 km, písčitá s malými oblázky hned u břehu moře a s útesy vhodnými k potápění. Dominantou městečka je ostrov Dino, proslulý svými krásnými jeskyněmi. Nejznámější z nich jsou Azurová a Lví jeskyně, do kterých se pořádají výlety lodí. V Praia a Mare nechybí možnosti zábavy a sportovního vyžití, např. jeden z největších aquaparků v jižní Itálii. Každý čtvrtek dopoledne se konají ve městě velké trhy.

SCALEA Jedno z největších a nejstarších středisek v oblasti Riviera del Cedri. Scalea je rozdělena na dvě části - Scalea Vecchia je stará část města, která leží na pahorku, a kde můžete obdivovat starý normandský hrad, úzké uličky, paláce, portály, věže a kostely. Scalea Nuova je nová část města, která se táhne podél dlouhého pobřeží. Scalea je nyní důležité turistické středisko s desítkami hotelů, obchodů, barů, kaváren, diskoték a jiných kulturních a sportovních zařízení.

SAN NICOLA ARCELLA Malé antické městečko ležící na kopci nad mořem, odkud je úžasný výhled na krásné pobřeží a ostrov Dino. Vhodné místo pro všechny, kteří chtějí strávit klidnou dovolenou na okouzlujících malých plážích ohraničených vysokými skalnatými útesy.

Aktuální informace o fakultativních výletech obdržíte v pokynech k odjezdu a dále v místě pobytu.

ITÁLIE - KALÁBRIE Tyrhénské pobřeží odjezd pátek: 27.05.- 31.07., 26.08.- 25.09.2011

cena: 3.490,- Kč

Praia a Mare, San Nicola Arcela, Scalea, Santa Maria del Cedro

Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení Bližší informace o dopravě autokarem najdete na straně 6.

DOPRAVA AUTEM Osobní dokumenty: Platný cestovní pas nebo platný OP (vydaný po roce 1993). Platí bezvízový styk pro pobyt do 3 měsíců. Nezletilé osoby mohou cestovat pouze v doprovodu dospělých. Potřebné doklady: Platný český národní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, doklady k automobilu, označení CZ na vnějšku vozu a zelená karta. Další specifika: Pokud nejedete vlastním vozem, musíte se vybavit notářsky ověřeným povolením k užívání vozu od právoplatného majitele.

Doporučená trasa: ČR - Kalábrie (Tyrhénské pobřeží) Praha - Plzeň - Rozvadov (hraniční přechod s Německem) - München - Scharnitz (hraniční přechod s Rakouskem) - Innsbruck - Brenner (hraniční přechod s Itálii) - Bolsano - Trento - Verona - Bologna - Firenze - Roma - Napoli - Salerno - Praia a Mare - San Nicola Arcella - Scalea. Tranzitní ubytování: Pokud se Vám cesta na jih bude zdát příliš dlouhá, zajistíme Vám tranzitní ubytování během cesty. Cena za osobu a noc se snídaní cca od 40 EUR. Podrobnější informace k dopravě obdržíte v pokynech k odjezdu.

Při rezervaci pobytového zájezdu do 31.3.2011 získáte:

12 www.daen.cz

kód akce: 11LI01

AUTOKAROVÁ DOPRAVA


1690 km

PRAIA A MARE Poloha: zcela nové luxusní středisko s panoramatickým výhledem na záliv Polycastro. Centrum je vzdáleno 500 m

RESIDENCE SPORTING CLUB****

Ubytování: apartmán pro 2 až 4 osoby: velký obývací pokoj s kuchyní s rozkládací pohovkou pro 2 osoby a ložnice s manželským lůžkem apartmán pro 2 až 5 osob: velký obývací pokoj s kuchyní, s dvou- a jednolůžkovou rozkládací pohovkou a ložnice s manželským lůžkem apartmán pro 4 až 6 osob: velký obývací pokoj s kuchyní, rozkládací pohovka pro 2 osoby a 2 dvoulůžkové ložnice dvoupodlažní apartmán pro 4 až 7 osob: v přízemí je velký obývací pokoj s kuchyní, s dvou a jednolůžkovou rozkládací pohovkou, v 1. patře jsou 2 dvoulůžkové ložnice vybavený kuchyňský kout vlastní sociální zařízení klimatizace, TV, trezor velká terasa se zahradním nábytkem Pláž: písčitá 800 m od ubytování bezplatný odvoz na hotelovou pláž a zpět Stravování: vlastní Služby, zábava: bazén s moderním barem a příjemným posezením recepce, amfiteátr dětský koutek, zábavní program pro děti a dospělé každý týden trhy, obchody, restaurace, bary kód akce: 11LI01

Týdenní pobyty sobota - sobota

Autobusová doprava za příplatek: 3.490,- Kč

28.05.-11.06. 11.06.-02.07. 02.07.-09.07. 06.08.-13.08. Termíny 09.07.-23.07. 23.07.-06.08. 10.09.-24.09. 03.09.-10.09. 27.08.-03.09. 20.08.-27.08. Apartmán pro 2-4 osoby 4.790 5.990 8.790 10.990 13.990 20.690 Apartmán pro 2-5 osob 5.490 6.990 9.690 12.190 15.390 22.190 Apartmán pro 4-6 osob 6.690 7.890 11.390 14.590 17.890 25.890 Apartmán pro 4-7 osob 8.190 9.590 13.190 17.190 20.790 30.090 Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu s klimatizací, závěrečný úklid apartmánu, plážový servis a odvoz na pláž, pobytovou taxu, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Pozn.: povinný poplatek: ložní prádlo a spotřeba energií 30 Euro/osoba/týden (úhrada na místě), vratná kauce 50 Euro

13.08.-20.08. 26.190 29.390 32.890 37.090

13 www.daen.cz


1690 km

PRAIA A MARE RESIDENCE CONCHIGLIA Poloha: moderní residence 200 m od centra městečka Praia a Mare Ubytování: studio pro 2 osoby pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou apartmán pro 4 osoby pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem apartmán pro 5 osob ložnice s manželským lůžkem, pokoj s palandou, pokoj s rozkládací pohovkou apartmán pro 6 osob ložnice s manželským lůžkem, pokoj s palandou, obývací pokoj s rozkládací pohovkou kuchyňský kout vlastní sociální zařízení předzahrádka, terasa, nebo balkon Pláž: písčitá a oblázková 50 m od apartmánů Stravování: vlastní Služby, zábava: parkoviště aquapark (1 km od apartmánů)

Týdenní pobyty sobota - sobota

14

25.06.-02.07. 27.08.-03.09.

02.07.-16.07.

16.07.-30.07.

30.07.-06.08.

06.08.-13.08. 20.08.-27.08.

13.08.-20.08.

5.290 6.290 7.490

7.290 8.290 9.790

8.290 9.290 10.790

9.590 11.490 13.990

11.190 13.290 16.490

12.290 15.490 19.490

16.190 20.290 25.490

18.190 22.490 28.490

Cena zahrnuje: týdenní pronájem studia nebo apartmánu, spotřebu energií, závěrečný úklid apartmánu, pobytovou taxu, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Pozn:vratná kauce 50 Eur, ložní prádlo vlastní anebo za příplatek 8 Euro/osoba/výměna (nutno objednat předem), plážový servis fakultativní, 1 slunečník a 2 lehátka 70 Euro/týden (mimo období 28.5. - 11.6. a 10.9. -24.9.2011) Speciální sleva: 10 % u 14denního pobytu, 15 % u 21denního pobytu

www.daen.cz

kód akce: 11LI01

Studio pro 2 osoby Apartmán pro 4 osoby Apartmán pro 6 osob

11.06.-25.06. 03.09.-10.09.

kód akce: 11LI01

Termíny

Autobusová doprava za příplatek: 3.490,- Kč

28.05.-11.06. 10.09.-24.09.


1690 km

PRAIA A MARE VILLAGGIO MANTINERA **** Poloha: prázdninová vesnička o rozloze 200 ha leží 1 kilometr od městečka Praia a mare Ubytování: apartmán pro 2-4 osoby: jedná se o zcela nové komfortní apartmány obklopené zelení obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou, ložnice s manželským lůžkem apartmán pro 2-6 osob: obývací pokoj s rozkládací pohovkou, 2 ložnice s manželskými nebo oddělenými lůžky kuchyňský kout vlastní sociální zařízení veranda se zahradním nábytkem hotelové pokoje: jsou dvou- až čtyřlůžkové, umístěné ve vilkách nebo centrální budově. Mají vlastní příslušenství, TV sat, lednici, telefon a klimatizaci nebo stropní ventilátor. Pláž: oblázková a písčitá se skalnatými útesy vulkanického původu 250 m od Villaggia Stravování: vlastní anebo v hotelu formou polopenze či plné penze Služby, zábava: bazén, restaurace, bar, pianobar, diskotéka, kongresový sál

amfiteátr,boutique,market, kadeřník, tenisové kurty, volejbalové, minifotbalové a basketbalové hřiště, bocce,potápěčské centrum, odvoz hotelovým vláčkem na privátní pláž,nacházející se přímo proti ostrovu Dino,bar a občerstvení na pláži, doprava do městečka (v určených hodinách).Hosté ubytovaní v apartmánech mají možnost přikoupit si stravování v hotelové restauraci. Autobusová doprava za příplatek: 3.490,- Kč

Týdenní pobyty sobota-sobota

APARTMÁN

kód akce: 11LI01

kód akce: 11LI01

2-4 osoby 2-5 osob 6 osob

10.09.-24.09.

28.05.-18.06. 03.09.-10.09.

18.06.-25.06. 27.08.-03.09.

25.06.-02.07.

7.290 7.790 8.990

8.290 8.790 10.290

11.790 12.290 13.990

14.490 14.990 17.190

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, spotřebu energií, závěrečný úklid, klubovou kartu, plážový servis, pobytovou taxu, základní cestovní pojištění,zákonné pojištění CK Pozn.: vratná kauce 30 Euro, ložní prádlo a ručníky: vlastní nebo za příplatek 5 Euro/osoba/výměna (úhrada na místě) Týdenní pobyty sobota-sobota Autobusová doprava za příplatek: 3.490,- Kč HOTEL Dospělá osoba 1/2 pokoji

10.09.-24.09.

28.05.-18.06. 03.09.-10.09.

18.06.-25.06. 27.08.-03.09.

25.06.-02.07.

7.190

7.890

8.790

10.290

Cena zahrnuje: 7x nocleh na osobu ve dvoulůžkovém pokoji, polopenzi, klubovou kartu, plážový servis, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK. Pozn.: nápoje (víno a minerální voda zdarma), příplatek za jednolůžkový pokoj 1 490,- Kč Slevy na 3. a 4. lůžku: zdarma děti do 3 let, děti 3-12 let sleva 30 %, dospělí sleva 10 %

15 www.daen.cz


1703 km

SAN NICOLA ARCELLA RESIDENCE PERLA

Poloha: nový, luxusně zařízený apartmánový komplex složený z moderních residencí obklopených středomořskou zelení rozkládá se přímo nad Tyrhénským mořem v nádherné zátoce San Nicola Arcella Ubytování: studio pro 2 až 3 osoby: pokoj s manželským lůžkem a jednolůžkovou rozkládací pohovkou apartmán pro 4 osoby: ložnice s manželským lůžkem a obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou apartmán pro 5 osob: ložnice s manželským lůžkem, pokoj s jedním lůžkem, obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou apartmán pro 6 osob: ložnice s manželským lůžkem,pokoj s palandou nebo se dvěma samostatnými lůžky, obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou vybavená kuchyňka, vlastní sociální zařízení, fén, TV, terasa se zahradním nábytkem Pláž: 2,5 km vzdálená hotelová i volně přístupná písčito-oblázková pláž s útesy, doprava minibusem na pláž zdarma od 11.6. – 10.9. Stravování: vlastní Služby, zábava: bazén se slunečníky a lehátky bar, recepce, parkoviště plážový servis 70 Euro/týden 1 slunečník a 2 plážová křesla

Týdenní pobyty sobota - sobota

16

6.290 7.490 8.690 9.590

7.790 9.190 10.690 11.590

9.490 10.790 12.190 13.090

10.290 11.690 13.190 14.090

11.790 13.690 15.890 17.390

16.990 19.690 22.390 24.390

17.790 20.390 23.390 25.590

20.290 23.390 26.390 28.890

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, klimatizaci, spotřebu energií, závěrečný úklid, použití bazénu, pobytovou taxu, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK. Pozn.: vratná kauce 50 Euro, ložní prádlo vlastní nebo za příplatek 8 Euro/osoba/týden, plážový servis 70 Euro/týden/1 slunečník a 2 křesla Speciální sleva: 10 % u 14denního pobytu, 15 % sleva u 21denního pobytu

www.daen.cz

kód akce: 11LI01

4.490 5.690 6.890 7.890

kód akce: 11LI01

Termíny Studio pro 2-3 osoby A Apartmán pro 4 osoby C Apartmán pro 5 osob E Apartmán pro 6 osob F

Autobusová doprava za příplatek: 3.490,- Kč

04.06.-11.06. 11.06.-18.06. 18.06.-25.06. 25.06.-02.07. 02.07.-16.07. 16.07.-30.07. 30.07.-06.08. 06.08.-13.08. 13.08.-20.08. 10.09.-17.09. 03.09.-10.09. 27.08.-03.09. 20.08.-27.08.


1709 km

SCALEA RESIDENCE MAJESTIC

Poloha: v klidné části centra města Scalea Ubytování: apartmán pro 2 až 3 osoby: obývací pokoj s jedním lůžkem, ložnice s manželským lůžkem apartmán pro 4 osoby: obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro dvě osoby, ložnice s manželským lůžkem apartmán pro 6 osob: obývací pokoj s rozkládací pohovkou pro dvě osoby, ložnice s manželským lůžkem, pokoj se dvěma lůžky kuchyňský kout vlastní sociální zařízení balkon nebo terasa Pláž: písčitá a oblázková 600 m od apartmánů Stravování: vlastní Služby, zábava: recepce, výtah bar se zahrádkou restaurace, obchody, trh

Autobusová doprava za příplatek: 3.490,- Kč

kód akce: 11LI01

kód akce: 11LI01

Týdenní pobyty sobota - sobota Termíny Apartmán pro 2-3 osoby Apartmán pro 4 osoby Apartmán pro 5 osob Apartmán pro 6 osob

28.05.-11.06. 10.09.-24.09.

11.06.-18.06. 03.09.-10.09.

18.06.-02.07. 27.08.-03.09.

02.07.-16.07.

16.07.-30.07.

30.07.-06.08.

06.08.-13.08. 20.08.-27.08.

13.08.-20.08.

4.590 5.290 5.990 6.990

5.990 6.790 7.690 8.490

6.990 7.790 8.490 9.390

7.990 8.790 9.690 10.690

8.790 9.490 10.490 11.690

9.790 10.490 11.690 12.890

11.590 12.290 13.490 14.590

14.590 15.490 16.690 18.390

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, spotřebu energií,závěrečný úklid, pobytovou taxu, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Pozn.: vratná kauce 50 Euro, ložní prádlo vlastní nebo za příplatek 8 Euro/osoba/výměna (nutno objednat předem) Speciální sleva: 10 % u 14denního pobytu, 15 % u 21denního pobytu

www.daen.cz

17


zdarma pobyt

1716 km

pro děti do 16 let

SANTA MARIA DEL CEDRO RESIDENCE HOTEL PRIMAVERA ***

Týdenní pobyty sobota - sobota

Autobusová doprava za příplatek: 3.490,- Kč

04.06.-25.06. 27.08.-10.09.

25.06.-09.07.

09.07.-30.07.

30.07.-13.08. 20.08.-27.08.

13.08.-20.08.

2-4 osoby

7.890

12.190

16.890

19.890

27.790

4-6 osob

10.090

16.290

20.290

23.590

32.990

6-8 osob

12.290

20.490

23.990

28.790

38.490

APARTMÁN

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, spotřebu energií, ložní prádlo s týdenní výměnou, závěrečný úklid, klubovou kartu, plážový servis, pobytovou taxu, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Pozn: ručníky 5 Euro/osoba/výměna (úhrada na místě) Speciální sleva: 10 % při zakoupení 14denního pobytu od 4.6.- 30.7. a 27.8.- 10.9.2011

Týdenní pobyty sobota - sobota HOTEL

18

02.07.-16.07. 27.08.-03.09.

16.07.-30.07.

30.07.-13.08. 20.08.-27.08.

13.08.-20.08.

7.290

9.690

10.790

12.090

15.490

Cena zahrnuje: 7x nocleh na osobu ve dvoulůžkovém pokoji s klimatizací, polopenzi, klubovou kartu,plážový servis, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Pozn.: příplatek plná penze 20 %, příplatek jednolůžkový pokoj 30 %, příplatek za výhled na moře 10 % Nápoje nejsou zahrnuty v ceně Slevy na 3. a 4. lůžku: zdarma děti do 16 let včetně stravy (mimo období 13.8.- 20.8.2011), dospělá osoba na 3. a 4. lůžku sleva 20 %

www.daen.cz

kód akce: 11LI01

Dospělá osoba 1/2 pokoji

Autobusová doprava za příplatek: 3.490,- Kč

18.06.-02.07. 03.09.-10.09.

Poloha: velice oblíbené nevelké prázdninové středisko, ležící v klidném místě na pobřeží Riviera dei Cedri v letovisku Santa Maria de Cedro Ubytování: hotelové pokoje nebo komfortní apartmány umístěné v řadových vilách, obklopených subtropickou květenou a zelení s přímým vstupem na hotelovou pláž apartmán pro 2 až 4 osoby: obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou nebo palandou, ložnice s manželským lůžkem anebo otevřené zvýšené patro s manželským lůžkem jsou umístěny v přízemí nebo v 1. patře apartmán pro 4 až 6 osob: obývací pokoj s dvoulůžkovou rozkládací pohovkou nebo palandou, ložnice s manželským lůžkem, v otevřeném zvýšeném patře se nachází další manželské lůžko. - tyto apartmány jsou v 1. patře a mají balkon apartmán pro 6 až 8 osob: stejný apartmán jako pro 6 osob s balkonem, má však navíc pokoj se 2 lůžky nebo palandou kuchyňský kout vlastní sociální zařízení balkon nebo veranda s malou zahrádkou hotelové pokoje: nově zařízené pokoje s vlastním příslušenstvím, klimatizací, fénem, telefonem, televizí,minibarem a balkonem depandance: hotelové pokoje umístěné v přízemí řadových vilek mají vlastní vchod, příslušenství, klimatizaci, fén, telefon, minibar a televizi. Pláž: přímo na pláži Stravování: vlastní nebo formou polopenze v hotelových pokojích Služby, zábava: restaurace, kde jsou snídaně podávány formou bufetu, obědy a večeře servírované s přílohami formou bufetu a nápoje zdarma 2 bary, diskotéka, recepce s bezplatnou úschovnou cenných předmětů dětský koutek, miniamfiteátr, privátní vybavená pláž, parkoviště a plážové volejbalové hřiště klubová karta je bezplatná a umožňuje každému apartmánu a pokoji zdarma využít 1 slunečník, 1 lehátko a 1 plážové křeslo na hotelové pláži společně s bezplatným používáním kánoí. Od 18/6 do 10/9 bohatý celodenní sportovní a zábavný program pro děti a dospělé, výuku jízd na kánoi, aerobik, hry, turnaje a diskotéku


k贸d akce: 11LI01

www.daen.cz

19


SANTA SUSANNA LLORET DE MAR Lloret de Mar je největší rekreační středisko na pobřeží Costa Bravy, leží necelých 75 km severně od Barcelony a 41 km od Girony. Lloret se se svou více než tisíciletou historií řadí mezi nejstarší katalánská města. Ve městě i okolí můžete obdivovat celou řadu cenných kostelů, římské hrobky, středověké hrady i honosné vily. Centrum města tvoří hlavní třída s množstvím turistických atrakcí v podobě nepřeberného množství krámků, barů, restaurantů a kasin, které ožívají zejména v noci. Díky bohatému nočnímu životu je Lloret označován za Las Vegas Evropy. Proto je vyhledáván především milovníky rušného života a zábavy. Pobřeží je poměrně členité, tvořené středně velkými plážemi, které od sebe oddělují skalnaté výběžky. Písečné zálivy, strmé skály, skalnaté břehy a útesy, malebné zátoky se zlatým pískem, to vše tvoří nezapomenutelnou mozaiku barev, dojmů a pocitů. Hlavní pláž Platja de Loret měří skoro 700 m a po celé délce je lemována bohatými palmami.

Toto lázeňské a pobytové středisko bezprostředně navazuje na město Malgrat de Mar. Nachází se v oblasti Costa Maresme a je vzdáleno přibližně 55 km severně od Barcelony. Santa Susanna je novější letovisko a v posledních letech zde vyrostlo mnoho moderních hotelů. Městečko je známé svými krásnými, rozsáhlými a skvěle udržovanými plážemi s hrubším pískem. Pozornost si zasluhují zelené parky a dlouhá pobřežní promenáda lemovaná několika řadami palem, která spojuje oblast hotelových komplexů s historickou částí města. Obchody, restaurace, bary a diskotéky nabízejí pro každého návštěvníka bohatý denní i noční život. Každý týden se zde konají pravidelně dopolední trhy. I v tomto letovisku najdete bohaté sportovní vyžití: potápění, windsurfing, vodní lyžování, půjčovna člunů, tenis a mnoho dalšího.

PINEDA DE MAR Turistické středisko s novými ubytovacími kapacitami a obchody nabízí krásné písečné pláže s jemným čistým pískem a průzračně čisté moře se stupňovitým vstupem do vody. Patří mezi klid-

nější letoviska s promenádou podél moře. Z Pinedy si můžete udělat pěknou procházku podél moře do dalšího letoviska Calella. Vždy jednou týdně dopoledne se na cestě u nádraží koná veliký trh, kde lze levně a dobře nakoupit. Pineda de Mar je také významným kulturním centrem - je zde Tharratsův ústav grafického umění, kde lze nalézt i kolekci obrazů malíře Josepa Tharratse. V Pinedě najdete také množství kaváren, obchodů, restaurací, nočních klubů, ale i historické centrum s malebným kostelíkem. Během dne je zde několik možností sportovního vyžití: windsurfing, kanoistika, pronájem lodiček a další.

CALELLA Calella je hlavním střediskem oblasti zvané Costa Maresme. Toto půvabné městečko postavené v typickém španělském stylu se nachází necelých 50 km severně od Barcelony. K procházkám láká rušné historické centrum s úzkými uličkami s množstvím malých obchůdků, kaváren a barů. Doporučujeme také návštěvu místního tradičního tržiště. Široká a písečná pláž v tomto letovisku je dlouhá přes 3 Km a na jejím konci lze nalézt několik romantických a malých pláží mezi skalami. Stupňovitý vstup do moře kontrastuje s kopcovitou krajinou na úpatí hory Montenegro. Co se týče sportovního vyžití, najdou zde turisté mnoho vodních atrakcí jako např.: vodní skútry, parasailing, jízda na banánu, pronájem šlapadel, lodiček a mnoho dalšího.

Aktuální informace o fakultativních výletech obdržíte v pokynech k odjezdu a dále v místě pobytu.

Osobní dokumenty: Cestovní pas musí platit ještě nejméně tři měsíce od předpokládaného opuštění země nebo platný občanský průkaz vydaný po roce 1993. Platí bezvízový styk pro pobyt do 90 dnů (3 měsíců). Potřebné doklady: Platný český národní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, doklady k automobilu, označení CZ na vnějšku vozu a zelená karta. Další specifika: Podle španělských pravidel silničního provozu je řidič s brýlemi povinen mít ve voze náhradní brýle. Doporučená trasa: ČR - Costa Brava Praha - Plzeň - Rozvadov (hraniční přechod s Německem) - Nürnberg - Freiburg - Ottmansheim (hraniční přechod s Francií) - Mulhouse - Beanne - Lyon - Nimes - Montpellier - Le Perthus (hraniční přechod se Španělskem) - Figueras - Tossa de Mar - Lloret de Mar - Santa Susanna - Calella. Tranzitní ubytování: Pokud se Vám cesta na jih bude zdát příliš dlouhá, zajistíme Vám tranzitní ubytování během cesty. Cena za osobu a noc se snídaní cca od 30 EUR. 20 Podrobnější informace k dopravě obdržíte v pokynech k odjezdu.

20

AUTOKAROVÁ DOPRAVA ŠPANĚLSKO - COSTA BRAVA odjezd pátek: 28.05. – 25.09.2011 Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella Uzlová odjezdová místa: Brno, Praha, Plzeň

cena: 3.190,- Kč

Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení Bližší informace o dopravě autokarem najdete na straně 6.

LETECKÁ DOPRAVA NA VYŽÁDÁNÍ www.daen.cz

kód akce: 11LE01

DOPRAVA AUTEM


zdarma pobyt

pro děti do 12 let

1675 km

LLORET DE MAR HOTEL DON JUAN ***

Poloha: hotelový komplex sestává ze tří vzájemně propojených budov a nachází se cca 5 minut chůze od centra v blízkosti hotelu množství obchůdků a barů Ubytování: dvoulůžkové pokoje možnost až dvou přistýlek vlastní sociální zařízení balkon, klimatizace,TV/SAT telefon, trezor (za poplatek) Pláž: písčitá (hrubší písek), 400 m od hotelu Stravování: polopenze (snídaně, večeře) formou švédských stolů nápoje nejsou v ceně Služby, zábava: 2 venkovní bazény, dětský bazén recepce, restaurace, bar, TV místnost, internet, směnárna, kadeřnictví kulečník, stolní tenis, půjčovna kol, tenisový kurt, fitness, animační programy malá exotická zahrada, prostorná terasa s lehátky, tenisové kurty

kód akce: 11LE01

Týdenní pobyty sobota - sobota Termíny Dospělá osoba 1. dítě do 12 let na přistýlce* 2. dítě do 12 let na přistýlce* 3. a 4. osoba na přistýlce

Autobusová doprava za příplatek: 3.190,- Kč

04.06.-18.06. 16.07. - 30.07. 10.09.- 17.09. 18.06.-25.06. 25.06. - 02.07. 02.07. - 09.07. 09.07. - 16.07. 20.08. -27.08. 30.07. -20.08. 27.08. - 03.09. 03.09. -10.09. 5.490 ZDARMA 2.890 4.390

6.990 ZDARMA 3.690 5.690

7.590 ZDARMA 3.890 6.090

8.790 ZDARMA 4.590 7.090

9.290 ZDARMA 4.790 7.490

9.590 ZDARMA 4.890 7.690

9.890 ZDARMA 5.090 7.990

7.290 ZDARMA 3.790 5.890

6.190 ZDARMA 3.190 4.990

17.09. -24.09. 5.290 ZDARMA 2.790 4.290

* platí při ubytování se 2 dosp. osobami Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, služby stálého delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, nápoje u večeří Pozn.: příplatek za 1/1 pokoj 2.790,- Kč, plná penze 490,- Kč/osoba/ týden, All Inclusive (dospělí) 2.590,- Kč /dospělí/týden, All Inclusive (dítě) 1.590,- Kč /dítě/týden

www.daen.cz

21


zdarma pobyt

pro děti do 12 let

1675 km

SANTA SUSANNA HOTEL RIVIERA *** Poloha: atraktivní hotel leží přímo na pobřežní promenádě letoviska Santa Susanna v blízkosti hotelu se nachází množství obchůdků a kaváren Ubytování: moderně zařízené dvoulůžkové pokoje možnost až dvou přistýlek vlastní sociální zařízení, výměna ručníků balkon,klimatizace,TV, trezor (za poplatek) Pláž: písčitá (hrubší písek), 100 m od hotelu Stravování: polopenze (snídaně, večeře) formou švédských stolů nápoje nejsou v ceně Služby, zábava: terasa s bazénem a lehátky, brouzdaliště recepce, TV místnost, biliard a stolní tenis hotel pravidelně pořádá animační programy

Týdenní pobyty sobota - sobota

Autobusová doprava za příplatek: 3.190,- Kč 11.06.-18.06.

18.06. - 25.06.

25.06.-02.07. 27.08.- 03.09.

02.07.-09.07.

09.07-16.07. 20.08.-27.08.

16.07.-20.08.

Dospělá osoba 4.490 4.690 5.890 6.290 7.290 7.790 8.090 1. dítě do 12 let na přistýlce* ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dítě do 12 let na přistýlce* 2.390 2.490 2.990 3.290 3.790 3.990 4.190 3. a 4. osoba na přistýlce 3.590 3.790 4.790 4.990 5.890 6.290 6.590 * platí při ubytování se 2 dosp. osobami Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, služby stálého delegáta, ložní prádlo, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, nápoje u večeří Pozn.: příplatek za plnou penzi 590,- Kč/osoba/pobyt, příplatek za 1/1 pokoj 2.090,- Kč

03.09.-10.09.

10.09.-17.09.

5.290 ZDARMA 2.790 4.290

4.790 ZDARMA 2.490 3.890

22

www.daen.cz

kód akce: 11LE01

04.06.-11.06. 17.09.- 24.09.

kód akce: 11LE01

Termíny


zdarma pobyt

pro děti do 10 let

1675 km

PINEDA DE MAR HOTEL STELLA *** Poloha: hotel leží v klidné části letoviska Pineda de Mar, cca 150 m od široké pláže Ubytování: dvoulůžkové pokoje možnost až dvou přistýlek vlastní sociální zařízení balkon,klimatizace,TV/SAT telefon, trezor (za poplatek) Pláž: písčitá (hrubší písek), 150 m od hotelu Stravování: polopenze (snídaně, večeře) formou švédských stolů nápoje nejsou v ceně Služby, zábava: bazén, brouzdaliště, bar v hotelu i u bazénu, TV místnost, salonek recepce, restaurace, jacuzzi, dětský koutek, animace za příplatek: dětská postýlka, sauna, stolní tenis, billiard, krytý bazén, lázeňské služby

kód akce: 11LE01

kód akce: 11LE01

Týdenní pobyty sobota - sobota Termíny

Autobusová doprava za příplatek: 3.190,- Kč 04.06. - 18.06.

18.06. - 02.07.

02.07. - 09.07.

09.07. - 23.07. 20.08. - 27.08.

Dospělá osoba 5.590 7.490 7.890 9.090 Dítě do 2 let bez nároku na lůžko/stravu* ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 1. dítě 2 - 10 let na přistýlce * ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dítě 2 - 10 let na přistýlce * 2.890 3.790 4.090 4.590 Dospělá osoba na přistýlce 4.890 6.390 6.790 7.790 * platí při ubytování se 2 dosp. osobami Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, pobytové taxy, delegát, základní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, nápoje u večeří Pozn.: plná penze je možná za příplatek 1.290,- Kč/osoba/týden

23.07. - 20.08.

27.08 .- 10.09.

10.09. - 24.09.

24.09. - 02.10.

10.890 ZDARMA ZDARMA 5.590 9.390

7.090 ZDARMA ZDARMA 3.690 6.090

5.790 ZDARMA ZDARMA 2.990 4.990

4.890 ZDARMA ZDARMA 1.790 4.290

23 www.daen.cz


zdarma pobyt

pro děti do 12 let

1675 km

CALELLA HOTEL CATALONIA *** Poloha: zrekonstruovaný hotel se nachází v okrajové části letoviska Calella v blízkosti rušnější ulice centrum města je vzdáleno jen asi 10 minut chůze, nedaleký výběžek s majákem nabízí svým návštěvníkům překrásný výhled na moře Ubytování: standardně zařízené dvoulůžkové pokoje možnost až dvou přistýlek vlastní sociální zařízení balkon,klimatizace (za poplatek), TV/SAT, telefon, trezor (za poplatek) Pláž: písčitá (hrubší písek), 250 m od hotelu Stravování: polopenze (snídaně, večeře) formou švédských stolů nápoje nejsou v ceně Služby, zábava: menší terasa s bazénem a dětským brouzdalištěm recepce, klimatizovaná restaurace, bar, TV místnost, internet (za poplatek) billiard, animace, parkoviště

Týdenní pobyty sobota - sobota 04.06.-11.06.

Autobusová doprava za příplatek: 3.190,- Kč 11.06.-18.06.

18.06. - 25.06. 27.08. - 03.09.

25.06. - 02.07.

02.07. -09.07.

09.07. - 16.07. 20.08. - 27.08.

16.07. -20.08.

Dospělá osoba 4.790 5.590 6.490 6.990 7.290 7.690 8.590 1. dítě do 12 let na přistýlce* ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA 2. dítě do 12 let na přistýlce* 2.490 2.890 3.390 3.590 3.790 3.990 4.390 3. a 4. osoba na přistýlce 3.890 4.490 5.190 5.690 5.890 6.190 6.890 * platí při ubytování se 2 dosp. osobami Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, služby stálého delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, nápoje u večeří Pozn.: příplatek za 1/1 pokoj 2.090,- Kč, plná penze 690,- Kč /osoba/týden, klimatizace 1,50 EUR osoba/noc (platba na místě)

03.09. - 17.09.

17.09. -24.09.

5.290 ZDARMA 2.790 4.290

4.990 ZDARMA 2.690 3.990

24

www.daen.cz

kód akce: 11LE01

Termíny


OROPESA DEL MAR Oropesa del Mar je typické středomořské městečko na pobřeží Costa del Azahar. Poloha letoviska zaručuje návštěvníkům výborné klimatické podmínky, ideální pro strávení skvělé dovolené. V současné době Oropesa del Mar neoplývá pouze bohatou historií, ale Středomoří zde nabízí i takové prostředí, o jakém člověk sní - teplé a průzračné moře, pláže plné jemného písku, strmé útesy, malé zátoky, ke kterým se svažují husté borovicové lesy. To jsou některé z půvabů, které budete moci poznat při svém pobytu v tomto krásném přímořském letovisku. V Oropese del Mar najdete bohatou nabídku hospůdek, barů, restaurací, pizzerií a diskoték, které Vám umožní prožít nezapomenutelné prázdniny.

Aktuální informace o fakultativních výletech obdržíte v pokynech k odjezdu a dále v místě pobytu.

kód akce: 11LE01

AUTOKAROVÁ DOPRAVA ŠPANĚLSKO - COSTA DEL AZAHAR odjezd pátek: 21.05. – 02.10.2011 cena: 3.290,- Kč

Peňiscola, Oropesa del Mar

Uzlová odjezdová místa: Brno, Praha, Plzeň Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení Bližší informace o dopravě autokarem najdete na str. 6.

LETECKÁ DOPRAVA NA VYŽÁDÁNÍ www.daen.cz

DOPRAVA AUTEM

Osobní dokumenty: Cestovní pas musí platit ještě nejméně tři měsíce od předpokládaného opuštění země nebo platný občanský průkaz vydaný po roce 1993. Platí bezvízový styk pro pobyt do 90 dnů (3 měsíců). Potřebné doklady: Platný český národní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, doklady k automobilu, označení CZ na vnějšku vozu a zelená karta. Další specifika: Podle španělských pravidel silničního provozu je řidič s brýlemi povinen mít ve voze náhradní brýle. Doporučená trasa: ČR - Costa del Azahar: Praha - Plzeň - Rozvadov (hraniční přechod s Německem) - Nürnberg Freiburg - Ottmansheim (hraniční přechod s Francií) - Mulhouse - Beanne - Lyon - Nimes - Montpellier - Le Perthus (hraniční přechod se Španělskem) - Figueras - Salt - Tarragona - Peňiscola - Oropesa del Mar. Tranzitní ubytování: Pokud se Vám cesta na jih bude zdát příliš dlouhá, zajistíme Vám tranzitní ubytování během cesty. Cena za osobu a noc se snídaní cca od 30 EUR. Podrobnější informace k dopravě obdržíte v pokynech k odjezdu.

25 25


pro rodiny s dětmi

1985 km

OROPESA

OROPESA

APARTHOTEL BERNAT Poloha: 200 m od centra Oropesy Ubytování: studia pro 2 - 4 osoby: obývací pokoj s rozkládací pohovkou, palanda; dvě lůžka a dvě přistýlky apartmány pro 2 - 4 osoby: ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládací pohovkou; dvě lůžka a dvě přistýlky kuchyňský kout vlastní sociální zařízení TV/SAT, terasa nebo balkon s bočním výhledem na moře Pláž: písčitá, 50 m od apartmánů Stravování: vlastní možnost za příplatek v restauraci Ancla, formou bufetu Služby, zábava: recepce, restaurace bary, restaurace, supermarkety, tržnice

Týdenní pobyty sobota - sobota

1.490 1.690 ZDARMA ZDARMA

2.790 2.890 ZDARMA ZDARMA

3.890 4.290 ZDARMA ZDARMA

4.090 4.590 ZDARMA ZDARMA

5.290 5.690 ZDARMA ZDARMA

5.990 6.590 ZDARMA ZDARMA

4.490 4.990 ZDARMA ZDARMA

3.190 3.590 ZDARMA ZDARMA

1.790 1.990 ZDARMA ZDARMA

* platí při ubytování se 2 dosp. osobami Cena zahrnuje: 7x nocleh ve studiu či apartmánu, závěrečný úklid, ložní prádlo, služby stálého delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění Pozn.: oběd nebo večeře 1.790,- Kč/osoba/týden, polopenze 1.990,- Kč/osoba/týden, plná penze 2.790,- Kč/osoba/týden, děti do 12 let mají 50% slevy na stravování, příplatek za ručníky 3 EURA osoba/pobyt (platba na místě)

www.daen.cz

kód akce: 11LE02

1.190 1.190 ZDARMA ZDARMA

kód akce: 11LE02

Studio 2/4 (cena za osobu) Apartmán 2/4 (cena za osobu) Dítě do 12 let na přistýlce* 3. a 4. osoba na přistýlce

26

Autobusová doprava za příplatek: 3.290,- Kč

21.05. -28.05. 28.05.-04.06. 04.06. -11.06. 11.06. - 18.06. 18.06. -25.06. 25.06. -02.07. 02.07. - 27.08. 27.08. - 03.09. 03.09. -10.09. 17.09. -24.09. 24.09. -01.10. 10.09. -17.09.

Termíny


pro rodiny s dětmi

1985 km

OROPESA HOTEL ANCLA * Poloha: Příjemný rodinný hotel, který se nachází cca 150 m od nejkrásnější oropeské pláže – La Concha. Ubytování: dvoulůžkové pokoje možnost 1 přistýlky vlastní sociální zařízení se sprchou nebo vanou balkon, klimatizace, lednice, TV/SAT, na recepci pro hotelové hosty možnost wi-fi Pláž: 150 m od hotelu, písčitá (jemný písek) Stravování: polopenze nebo plná penze formou bufetu, nápoj Služby, zábava: recepce, restaurace, v okolí cukrárna, bary, supermarkety diskotéky, obchody, tržnice

kód akce: 11LE02

kód akce: 11LE02

Týdenní pobyty sobota - sobota Termíny Dospělá osoba Dítě do 2 let bez nároku na lůžko/stravu Dítě 2 - 12 let na přistýlce * Dospělá osoba na přistýlce

Autobusová doprava za příplatek: 3.290,- Kč 04.06. - 18.06.

18.06. - 02.07.

02.07. - 16.07.

16.07. - 30.07.

30.07. - 13.08.

13.08 .- 03.09.

03.09. - 17.09.

17.09. - 01.10.

4.490 ZDARMA 2.290 3.490

5.190 ZDARMA 2.690 3.990

5.990 ZDARMA 3.090 4.590

7.090 ZDARMA 3.690 5.490

8.490 ZDARMA 4.290 6.490

7.490 ZDARMA 3.890 5.790

5.590 ZDARMA 2.890 4.390

4.890 ZDARMA 2.490 3.190

* platí i při ubytování s 1 dosp. osobou Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, pobytové taxy, služby stálého delegáta, základní pojištění a zákonné pojištění Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění Pozn.: příplatek za 1/1 pokoj na vyžádání, plná penze 690,- Kč/osoba/týden, klimatizace je možná za příplatek 20 EUR pokoj/týden (platba na místě)

www.daen.cz

27


28 www.daen.cz KK_INZ_B_5_12_2010_OK_TISK.indd 1

7.12.2010 13:01:10


:10

o k s t va

r o Ch

e i r t Is

POREČ Městečko Poreč, jedno z nejnavštěvovanějších letovisek na západním pobřeží Istrie, patří pro celkově starobylý ráz i cenné historické památky k nejzajímavějším místům na Istrii. Kromě dobře vybavených ubytovacích a sportovních zařízení může nabídnout zajímavé procházky historickým jádrem.

RABAC Rybářskou osadu a velmi živé turistické letovisko Rabac najdete v nejjižnější části Kvarnerské riviéry. Najdete zde desítky malých skalnatých a oblázkových pláží, které poskytují naprosté soukromí. Pobřeží podél zátoky je lemováno promenádou, kde je množství obchůdků, cukráren, kavárniček a restaurací.

Aktuální informace o fakultativních výletech obdržíte v místě pobytu.

DOPRAVA AUTEM Osobní dokumenty: K turistickému pobytu do 3 měsíců postačuje platný cestovní pas nebo občanský průkaz vydaný od 2. poloviny roku 2000. Platnost cestovního dokladu musí být ještě nejméně jeden měsíc po vstupu do země. Potřebné doklady: Platný český národní řidičský průkaz nebo mezinárodní řidičský průkaz, doklady k automobilu, označení CZ na vnějšku vozu a zelená karta. Další specifika: Všechny škody na vozidle musí být ohlášeny na hraničním přechodu při vstupu do země. Doporučená trasa: ČR (Praha) - Istrie (západní pobřeží): Praha - Plzeň - Rozvadov (hraniční přechod s Německem) - Regensburg - Mnichov - Bad Reichenhall (hraniční přechod s Rakouskem) - Villach - Sankt Jakob im Rosental (hraniční přechod se Slovinskem) - Jesenice - Ljubljana - Brezovica - Koper (hraniční přechod s Chorvatskem) - Umag - Buje - Poreč - Lovec - Rovinj. Doporučená trasa: ČR (Praha) - Istrie (východní pobřeží): Praha - Plzeň - Rozvadov (hraniční přechod s Německem) - Regensburg - Mnichov - Bad Reichenhall (hraniční přechod s Rakouskem) - Villach - Sankt Jakob im Rosental (hraniční přechod se Slovinskem) - Jesenice - Ljubljana - Brezovica - Postrojna - Jelsane (hraniční přechod s Chorvatskem) - Lovran - Rabac.

AUTOKAROVÁ DOPRAVA CHORVATSKO – ISTRIE odjezd pátek: 03.06.-18.09. 2011 cena: 1.900,- Kč

Poreč, Rabac

Praha - Istrie, trasy: A1, B1*, C, D* Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení Informace o dopravě autokarem najdete na straně 6. Podrobnější informace k dopravě obdržíte v pokynech k odjezdu.

www.daen.cz

29


824 km

pro rodiny s dětmi

Chorvatsko

POREČ

APARTMÁNY LANTERNA ** Poloha: komplex apartmánů situovaný do rozlehlého lesoparku na poloostrově Lanterna cca 13 km od centra Poreče Ubytování: apartmány pro 3 osoby: ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou apartmán pro 4 osoby: ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s rozkládacím dvojlůžkem apartmán pro 6 osob: v přízemí obývací pokoj se 2 lůžky, v patře 2 dvojlůžkové ložnice (2x sociální zařízení) kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení balkon nebo terasa Pláž: oblázková a skalnatá s betonovými platy 50 až 150 m od apartmánů Stravování: vlastní Služby, zábava: centrální recepce, restaurace směnárna, pošta, lékařská ordinace, lékárna diskotéka, animace, kadeřnictví, řada obchodů tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště na volejbal, paintball, půjčovna jízdních kol, windsurfingů a motorových člunů potápěčské centrum Týdenní pobyty sobota - sobota

02.07.-30.07. 20.08.-03.09.

30.07.-20.08.

13.490 16.290 23.590

13.890 16.790 24.290

17.390 21.590 31.290

Cena zahrnuje: týdenní pronájem apartmánu, spotřebu energií, lůžkoviny, pobytovou taxu a závěrečný úklid, služby delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, stravování Pozn.: polopenze za příplatek cca 12 EUR/osoba/den - platba na místě

30 www.daen.cz

11LC01

11.06.-02.07. 03.09.-10.09.

7.390 9.190 12.690

kód akce:

28.05.-11.06. 10.09.-17.09.

11LC01

Apartmán pro 3 osoby Apartmán pro 4 osoby Apartmán pro 6 osob

kód akce:

Termíny

Autobusová doprava za příplatek: 1.900,- Kč


zdarma pobyt

pro děti do 7 let

824 km

Chorvatsko

POREČ Poloha: v turistickém středisku Zelena Laguna cca 6 km od centra Poreče spojení do Poreče autobusem nebo turistickým vláčkem

HOTEL DELFÍN **

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky (pouze pro děti) jednolůžkové a rodinné pokoje na vyžádání pokoje jsou malé, skromně zařízené s vlastním sociálním zařízením, telefonem a balkonem upozorňujeme, že z některých pokojů na mořskou stranu není vidět na moře (vzrostlé stromy, přízemí) dětská postýlka na vyžádání (5 EUR/den – platba na místě) Pláž: oblázková, kamenitá, betonová plata s pozvolným vstupem do vody 150 m od hotelu Stravování: polopenze – švédský stůl možnost dokoupení plné penze (nutno objednat předem na celý pobyt, nelze na místě) nápoje nejsou v ceně Služby, zábava: bazén s mořskou vodou (zčásti pod střechou) sluneční terasa s lehátky hotelová restaurace, aperitiv bar, kavárna animační programy od 05.06.-09.09. 2011 komplex ZELENA LAGUNA: restaurace, kavárny, cukrárny, kasino, mezinárodní disco-club, tenisové kurty, hřiště pro volejbal, kopanou, košíkovou, stolní tenis, asfaltové dráhy pro kolečkové brusle

Týdenní pobyty sobota - sobota kód akce:

kód akce:

11LC01

11LC01

Termíny

Autobusová doprava za příplatek: 1.900,- Kč 04.06.-11.06.

11.06.-25.06.

25.06.-02.07. 13.08.-27.08. 7.390 ZDARMA 3.790 5.890 3.590 5.190

02.07.-09.07.

09.07.-16.07.

16.07.-13.08.

27.08.-03.09.

03.09.-10.09.

10.09.-17.09.

Dospělá osoba - park 5.690 6.490 7.490 7.890 8.290 5.990 5.490 4.990 Dítě do 7 let na přistýlce* ZDARMA ZDRAMA ZDRAMA ZDARMA ZDRAMA ZDRAMA ZDRAMA ZDRAMA Dítě 7-14 let na přistýlce* 2.990 3.390 3.890 4.090 4.290 3.090 2.890 2.590 Dítě 14-18 let na přistýlce* 4.590 5.190 5.990 6.390 6.690 4.890 4.490 4.090 Dítě do 7 let na lůžku** 2.790 3.090 3.690 3.890 4.090 2.890 2.690 2.390 Dítě 7-14 let na lůžku** 4.090 4.590 5.290 5.590 5.890 4.290 3.990 3.590 Dospělá osoba v 1lůžkovém pokoji 6.590 7.390 8.190 8.290 8.790 9.190 6.890 5.990 5.390 - park (nelze výhled na moře) * platí při ubytování se 2 dosp. osobami ** platí při ubytování s 1 dosp. os. Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, každodenní úklid pokoje, výměnu ručníků, závěrečný úklid, lázeňské a turistické poplatky, služby delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, nápoje u večeří, parkovné 1 EURO/den splané na místě v recepci Pozn.: mořská strana 290,- Kč/osoba/týden, dítě do 18 let 190,- Kč/osoba/týden, příplatek za plnou penzi 1.140,- Kč/osoba/týden

31

www.daen.cz


zdarma pobyt

831 km

pro děti do 12 let

RABAC Chorvatsko

RABAC Poloha: nachází se cca 1,5 km od centra města Rabac hotel je komplex několika tzv. pavilonů Uran, Merkur, Saturn, umístěn v borovicovém lese v mírném svahu nad mořem

GIRANDELLA TOURIST VILLAGE**+

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky jednolůžkové a rodinné pokoje na vyžádání pokoje jsou renovované s vlastním sociálním zařízením, LCD SAT/TV, ledničkou a většina pokojů má balkon (nelze zaručit) upozorňujeme, že z některých pokojů na mořskou stranu není vidět na moře (vzrostlé stromy, přízemí) dětská postýlka na vyžádání zdarma Pláž: oblázková, přírodní kamenitá s pozvolným vstupem do vody 50 - 100 m od hotelu lehátka a slunečníky za poplatek Stravování: polopenze – švédský stůl nápoje nejsou v ceně Služby, zábava: bazén s mořskou vodou restaurace, bistro s terasou, kafé bar, aperitiv bar hotel zajišťuje celodenní animaci pro děti i dospělé tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, vodní sporty, potápěčské centrum v blízkosti je supermarket, noční kluby, diskotéky

Týdenní pobyty sobota - sobota

32

25.06.-09.07.

09.07.-30.07. 20.08.-27.08.

30.07.-20.08.

5.890 ZDARMA 3.090 4.190 4.790 5.490 ZDARMA 2.890 3.890 3.890 ZDARMA

6.490 ZDARMA 3.390 4.690 5.290 5.990 ZDARMA 3.190 4.290 4.290 ZDARMA

7.890 ZDARMA 4.090 5.690 6.390 7.490 ZDARMA 3.890 5.290 5.190 ZDARMA

8.790 ZDARMA 4.490 6.190 7.090 8.290 ZDARMA 4.290 5.890 5.690 ZDARMA

10.290 ZDARMA 5.290 7.290 8.290 9.290 ZDARMA 4.790 6.590 6.690 ZDARMA

11.790 ZDARMA 5.990 8.390 9.490 10.290 ZDARMA 5.290 7.290 7.690 ZDARMA

* platí při ubytování se 2 dosp. osobami ** platí při ubytování s 1 dosp.osobou Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, každodenní úklid pokoje, výměnu ručníků, závěrečný úklid, lázeňské a turistické poplatky, služby delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK www.daen.cz Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, nápoje u večeří

kód akce: 11LC01

Dospělá osoba - mořská strana Dítě 2-12 let na přistýlce - mořská strana* Dítě 12-14 let na přistýlce - mořská strana* Dítě 2-14 let na lůžku - mořská strana** Dospělá osoba na přistýlce - mořská strana* Dospělá osoba - park Dítě 2-12 let na přistýlce - park* Dítě 12-14 let na přistýlce - park* Dítě 2-14 let na lůžku - park** Dospělá osoba na přistýlce - park* Dítě do 2 let bez nároku na lůžko/stravu*

28.05.-04.06.

18.06.-25.06. 27.08.-03.09.

kód akce: 11LC01

Termíny

Autobusová doprava za příplatek: 1.900,- Kč 04.06.-18.06. 03.09.-10.09.


831 km

Chorvatsko

RABAC

DEPANDANCE MEDITERAN Poloha: v mírném svahu v parku, 800 m od centra města depandance Mediteran je součástí hotelu Marina (jsou od sebe vzdáleny 20 m) Ubytování: dvoulůžkové pokoje bez možnosti přistýlky či dětské postýlky pokoje jsou malé s vlastním sociálním zařízením, telefonem a balkonem Pláž: oblázková, přírodní kamenitá, betonová plata 100 m od hotelu lehátka a slunečníky za poplatek Stravování: polopenze – švédský stůl v sousedním hotelu Marina nápoje nejsou v ceně Služby, zábava: kafé bar, TV místnost klienti využívají recepci, hotelovou restauraci a veškeré služby ve vedlejším hotelu Marina, klienti mají tímto více služeb (např. lobby bar, animace, miniklub) bazén s mořskou vodou – v sousedním hotelu Marina tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, vodní sporty

kód akce: 11LC01

kód akce: 11LC01

bazén hotelu Marina Týdenní pobyty sobota - sobota Termíny Dospělá osoba - mořská strana Dítě do 2 let bez nároku na lůžko/stravu Dítě 2-14 let na lůžku - mořská strana Dospělá osoba - park Dítě 2-14 let na lůžku - park

Autobusová doprava za příplatek: 1.900,- Kč 04.06.-11.06. 10.09.-17.09.

11.06.-25.06. 03.09.-10.09.

25.06.-02.07. 27.08.-03.09.

02.07.-09.07.

09.07.-23.07.

23.07.-27.08.

5.090 ZDARMA 3.590 4.890 3.490

5.490 ZDARMA 3.990 5.290 3.790

6.290 ZDARMA 4.490 6.090 4.390

6.690 ZDARMA 4.790 6.490 4.590

6.990 ZDARMA 4.990 6.790 4.790

7.490 ZDARMA 5.290 7.290 5.190

Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí, každodenní úklid pokoje, závěrečný úklid, lázeňské a turistické poplatky, služby delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, nápoje u večeří

www.daen.cz

33


o k s e i t c á a v alm

r D í o n ž i j Chtřední a s

BAŠKO POLJE

OSTROV BRAČ Brač je největší dalmátský ostrov na Jadranu s rozlohou 394,6 km2, který má v dnešní době dvacet větších měst včetně Bolu, jenž se řadí mezi nejatraktivnější. Ostrov Brač má velmi bohatou historii.

Osada a letovisko Baško Polje se nachází v severozápadní části Makarské riviéry, 2 km jihovýchodně od velkého populárního letoviska Baška Voda, 8 km severozápadně od Makarské. Je rozloženo v hustém borovém lese přímo na mořském pobřeží. Baško Polje má dostatek rekreačních, sportovních a zábavních příležitostí, které ještě doplňuje bohatá nabídka v nedaleké Bašce Vodě.

BAŠKA VODA BOL

Aktuální informace o fakultativních výletech obdržíte v místě pobytu.

Bol je prvním a nejstarším sídlem na pobřeží ostrova. Je situován pouhých 14 km od letiště na Brači a hodinu cesty lodí z přístavního města Split. Bol je jedno z nejnavštěvovanějších letovisek, k čemuž významně přispívá proslulá pláž Zlatni Rat, tzv. Zlatý mys, což je 600 m dlouhý oblázkovopísčitý poloostrov.

Baška Voda na Makarské riviéře se nachází asi 40 km jihovýchodně od Splitu. V okolí se pěstuje vinná réva a ovoce. Středisko je známé svou širokou pláží s jemnými oblázky. Záliv je lemován bohatou zelení a leží na úpatí horského masivu Biokovo. Toto příjemné městečko s malým přístavem a četnými kavárnami je turisticky velmi vyhledávané. Podél pláží jsou borovicové lesy, hotelové kapacity jsou rozmístěny na kraji městečka.

AUTOKAROVÁ DOPRAVA LETECKÁ DOPRAVA PRAHA - SPLIT - PRAHA

st: společno Letecká Servis l ve a Tr

Cena zpáteční letenky: 7.600,- Kč/osoba Cena zpáteční letenky: 7.000,- Kč/dítě 2-12 let

34

Cena zahrnuje: letištní a bezpečnostní taxy, odbavení zavazadel, transfer Split – Bol – Split ZDARMA DÍTĚ DO 2 LET (BEZ NÁROKU NA SEDAČKU)

CHORVATSKO – STŘEDNÍ DALMÁCIE odjezd: 03.06.-18.09. 2011 cena: 3.200,-

Brač

CHORVATSKO – JIŽNÍ DALMÁCIE odjezd: 03.06.-18.09. 2011 cena: 2.250,-

Baška Voda, Baško Polje

Praha - střední Dalmácie, trasy: A1, B1*, C, D* Včetně trajektu

Praha - jižní Dalmácie, trasy: A1, B1*, C, D*

Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení

Luxusní autokar: kapacita 49-70 míst, video, klimatizace, WC, občerstvení

Informace o dopravě autokarem najdete na straně 6.

www.daen.cz


zdarma zdarma transfer pobyt

1105 km Č. Budějovicepro děti

Klatovy do 14 let

Chorvatsko

BOL

HOTEL BLUESUN BONACA ***+

Poloha: nachází se cca 800 m od centra městečka Bol, kam vede nádherný mramorový chodník hotel pavilónového typu je určen zejména pro rodiny s dětmi Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, vlastní sociální zařízení, TV-SAT, telefon, přípojka na internet, balkon na mořskou stranu rodinné pokoje – dvoulůžkový pokoj a oddělená obývací část s gaučem pro max. 2 děti (nebo 3. dospělou osobou), vlastní sociální zařízení, TV-SAT, telefon, přípojka na internet, balkon na mořskou stranu dětská postýlka za příplatek Pláž: oblázková, skalnatá 150 m od hotelu nejznámější pláž na Jadranu „Zlatni rat“ je vzdálena cca 800 m – hrubý písek, drobné oblázky Stravování: All inclusive (snídaně, oběd, večeře) formou švédských stolů s tzv. „show cooking“ (kuchaři vaří přímo na místě podle Vašeho přání), dvakrát týdně speciální tematické večeře, kromě klasické snídaně od 08:00 do 10:00 hod. je pro „spáče“ servírovaná kontinentální snídaně 10:00-12:00 hod. Na terase je také k dispozici odpolední a půlnoční svačina, součástí služeb all inclusive je také neomezená konzumace alkoholických a nealkoholických nápojů domácí výroby při večeřích je vyžadováno společenské oblečení Služby, zábava: klimatizovaná centrální recepce s TV/video částí a internetovým koutkem, hotelová restaurace, aperitiv bar s tanečním parketem

bazén se sladkou vodou, bar u bazénu s terasou a posezením dětské hřiště, miniklub, hobby klub, novinový stánek se suvenýry sport a zábava v rámci all inclusive: tenisové kurty, stoní tenis, multifunkční hřiště pro fotbal, házenou a basketbal, plážový volejbal, fitness, zkouška potápění a windsurfingu, organizované pěší túry a jízdy na horských kolech, půjčovna kol, zábavný aerobik, ranní gymnastika, vodní pólo, sluneční terasa s lehátky a slunečníky (ručníky k bazénu za vratnou kauci), animační programy šestkrát týdně pro dospělé i děti sport a zábava za poplatek: tenisové vybavení a pronájem tenisových kurtů „Tenis centrum Zlatni rat – 21 kurtů“, kurzy potápění a windsurfingu, další vodní sporty na pláži – parasailing, šlapadla, motorové čluny, jízda na banánu, skútru a kajaku

Týdenní pobyty sobota - sobota Termíny Dospělá osoba Dítě do 14 let na přistýlce** 2 děti 3 - 14 let se 2 dosp.osobami*** Dospělá osoba na přistýlce* Senior nad 55 let ve dvoulůžkovém pokoji Dospělá osoba v RP Dítě do 14 let na přistýlce v RP (max.2) Dospělá osoba na přistýlce v RP (max.1) Dospělá osoba v jednolůžkovém pokoji

Autobusová doprava za příplatek: 3.200,- Kč 21.05.-04.06. 10.09.-17.09. 8.290 ZDARMA 4.390 6.690 8.090 10.890 ZDARMA 8.690 12.190

04.06.-25.06. 27.08.-10.09. 12.390 ZDARMA 7.090 10.190 12.190 16.190 ZDARMA 13.490 18.290

25.06.-09.07. 20.08.-27.08. 15.490 ZDARMA 8.690 12.490 15.290 20.090 ZDARMA 16.290 22.990

09.07.-23.07. 13.08.-20.08. 15.990 ZDARMA 8.190 12.790 15.790 22.490 ZDARMA 18.090 23.990

Cena zahrnuje: 7x nocleh s all inclusive, pobytovou taxu, služby delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění Pozn.: dětská postýlka 2.000,- Kč/týden * se 2 dosp. osobami nebo dítě do 14 let s 1 dosp. osobou v 1/2 ** se 2 dosp. osobami nebo 2 děti do 3 let se 2 dosp. osobami v 1/2 www.daen.cz *** cena platí za jedno dítě ve standardním pokoji s tím, že jedno dítě spí s rodiči na lůžku a druhé má přistýlku

23.07.-13.08. 16.890 ZDARMA 9.390 13.690 16.690 24.290 ZDARMA 19.490 25.090

35


zdarma pobyt

pro děti do 12 let

1081 km

Chorvatsko

BAŠKO POLJE

HOTEL ALEM **

Poloha: v piniovém lesíku pod horským masivem Biokovo nachází se v malém středisku Baško Polje, které je pobřežní promenádou spojeno s městem Baška Voda (cca 2 km) Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky pokoje jsou jednoduše vybaveny starším nábytkem s vlastním sociálním zařízením a balkonem na mořskou stranu Pláž: oblázková s pozvolným vstupem do vody 50 m od hotelu Stravování: polopenze snídaně – švédský stůl večeře výběr 3 menu + salátový bufet nápoj k večeři: 0,2 l/osoba vína, piva nebo minerální vody, šťávy Služby, zábava: restaurace, kavárna, terasa, TV místnost obchod se suvenýry, samoobsluha hřiště pro míčové hry, plážový volejbal, stolní tenis

Týdenní pobyty sobota - sobota

Dospělá osoba - mořská strana Dospělá osoba na přistýlce*

Autobusová doprava za příplatek: 2.250,- Kč 11.06.-25.06. 03.09.-10.09.

25.06.-02.07. 27.08.-03.09.

02.07.-23.07. 20.08.-27.08.

23.07.-20.08.

5.290 4.290

5.890 4.790

6.790 5.490

7.190 5.790

Dítě 2-12 let na přistýlce* ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA Dítě do 2 let bez nároku na lůžko/stravu* ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA * platí při ubytování se 2 dosp. osobami Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí (u večeří domácí točené nápoje: 0,2 l vína, piva nebo minerální vody, šťávy), každodenní úklid pokoje, závěrečný úklid, lázeňské a turistické poplatky, služby delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, jednorázový přihlašovací poplatek - 3 EURA/osoba + pojištění 0,35 EURA/osoba/týden - splatné na místě v recepci

36

www.daen.cz

kód akce: 11LC03

Termíny


zdarma pobyt

1081 km

pro děti do 12 let

Chorvatsko

BAŠKA VODA

HOTEL HRVATSKA ***

Poloha: v borovém háji na okraji města Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky pokoje jsou renovované s vlastním sociálním zařízením, SAT/TV (s českými programy), telefonem, ledničkou a balkonem Pláž: oblázková s pozvolným vstupem do vody 50 m od hotelu Stravování: polopenze snídaně – švédský stůl večeře výběr 3 menu + salátový bufet nápoj k večeři: 0,2 l/osoba vína, piva nebo minerální vody, šťávy Služby, zábava: restaurace, aperitiv bar, kafé bar, pizzerie obchod se suvenýry kongresový sál pro 250 osob tenisové kurty, vodní sporty na pláži potápěčské centrum „Poseidon“

Týdenní pobyty sobota - sobota kód akce: 11LC03

Termíny Dospělá osoba - mořská strana Dospělá osoba na přistýlce - mořská strana* Dospělá osoba - boční výhled Dospělá osoba na přistýlce - boční výhled* Dítě 2-12 let na přistýlce* Dítě do 2 let bez nároku na lůžko/stravu*

Autobusová doprava za příplatek: 2.250,- Kč 11.06.-25.06. 03.09.-10.09.

25.06.-02.07. 27.08.-03.09.

02.07.-23.07. 20.08.-27.08.

23.07.-20.08.

6.290 5.090 6.090 4.990 ZDARMA ZDARMA

6.890 5.590 6.690 5.390 ZDARMA ZDARMA

7.790 6.290 7.590 6.090 ZDARMA ZDARMA

8.290 6.690 8.090 6.590 ZDARMA ZDARMA

* platí při ubytování se 2 dosp. osobami Cena zahrnuje: 7x nocleh s polopenzí (u večeří domácí točené nápoje: 0,2 l vína, piva nebo minerální vody, šťávy), každodenní úklid pokoje, www.daen.cz závěrečný úklid, lázeňské a turistické poplatky, služby delegáta, základní cestovní pojištění a zákonné pojištění CK Cena nezahrnuje: dopravu, cestovní připojištění, jednorázový přihlašovací poplatek - 3 EURA/osoba + pojištění 0,35 EURA/osoba/týden - splatné na místě v recepci

37


VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří DAEN International, spol. s r. o., (dále jen CK DAEN) a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb., občanského zákoníku 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen VSP). CK DAEN si vyhrazuje v odůvodněných případech právo uvést v prodejních materiálech (katalogy, dodatečné nabídky) odlišné podmínky a specifikace, které mají přednost před těmito VSP. Pokud se v těchto VSP používá pojem služby cestovního ruchu (dále jen SCR), nazývá se tím buď zájezd nebo ostatní služby cestovního ruchu (dále jen SCR). SCR poskytované CK DAEN je možno objednat a zakoupit ve všech prodejních místech CK DAEN a také u všech smluvních prodejců CK DAEN (dále jen prodejce). V případě zakoupení SCR u prodejce je CK DAEN v naléhavých situacích oprávněna jednat přímo s klientem. Osoby mladší 15 let mohou čerpat SCR CK DAEN pouze se souhlasem zákonného zástupce v doprovodu osoby starší 18 let. Zákazníci ve věku od 15 do 18 let mohou čerpat SCR CK DAEN pouze se souhlasem zákonného zástupce. Osobám starším 70 let doporučujeme konzultovat čerpání některých SCR s ošetřujícím lékařem. 2. CESTOVNÍ SMLOUVA / ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA Cestovní smlouvou (dále jen CS) se CK DAEN zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu. Pokud se nejedná o zájezd, poskytne CK DAEN zákazníkovi ostatní SCR objednané na základě potvrzené písemné objednávky (závazné objednávky, dále jen ZO) a zákazník se zavazuje zaplatit smluvenou cenu za SCR. Potvrzením ZO vzniká smlouva mezi CK DAEN a zákazníkem. 3. VZNIK A ZÁNIK SMLUVNÍCH VZTAHŮ CS/ZO je uzavřena dnem podpisu CS/ZO oběma stranami. Právo zákazníka čerpat SCR vzniká zaplacením plné ceny objednaných SCR. Povinnost závazné rezervace SCR ve prospěch zákazníka vzniká CK DAEN okamžikem, kdy oprávněný pracovník CK DAEN přijme řádně vyplněnou a podepsanou CS/ZO s prohlášením, že je zákazník plně seznámen s těmito VSP, že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a dále zaplacením zálohy ve výši 50 % z celkové ceny objednaných SCR. Zálohu nebo celou částku objednaných SCR může zákazník uhradit ve všech prodejních místech CK DAEN nebo u prodejců CK DAEN. Prodejce vybírá zálohové i doplatkové platby jménem a ve prospěch CK DAEN. Doplatek ke složené záloze za SCR je zákazník povinen uhradit vždy nejpozději do 30 dnů před poskytnutím první SCR. Za den zaplacení SCR je považován den, kdy byla celková cena objednaných SCR připsána na účet CK DAEN. Nezaplacením ceny SCR ze strany zákazníka ve stanoveném termínu (5 pracovních dnů od data podpisu CS/ZO) se CS/ZO ruší od samého počátku. Nezaplacení ceny (doplatku ceny) ze strany zákazníka ve stanoveném termínu je považováno za hrubé porušení CS/ZO. CK DAEN je oprávněna v tomto případě od CS/ZO odstoupit, zákazníka neodbavit, tj. nezaslat mu potřebné cestovní pokyny, jeho SCR a současně účtovat zákazníkovi storno poplatek podle stornovacích podmínek podle (čl. 7). Pro případ, že CS/ZO bude uzavřena v době kratší než 30 dnů před poskytnutím první SCR, je celková cena SCR splatná vždy zároveň s uzavřením CS/ZO. Zákazník je povinen CS/ZO vyplnit pravdivě a úplně, taktéž je povinen na požádaní předložit doklady o zaplacení objednaných SCR. Porušení tohoto závazku zakládá právo CK DAEN odstoupit od CS/ZO. Tyto VSP se stávají závazné od okamžiku podpisu CS/ZO klientem a přijetí CS/ZO CK DAEN. CS/ZO platí pro všechny další osoby (spolucestující) uvedené na CS/ZO. Za plnění smluvních závazků všech osob uvedených na CS/ZO ručí objednavatel. Objednavatel stvrzuje svým podpisem na CS/ZO skutečnost, že je oprávněn jednat a přebírá ručení za jím přihlášené osoby (spolucestující) uvedené na CS/ ZO. Objednavatel svým podpisem potvrzuje skutečnost, že od CK DAEN nebo prodejce CK DAEN obdržel v požadovaném rozsahu a množství veškeré informace a materiály, které je mu CK DAEN povinna poskytnout, a tyto považuje za zcela dostatečné. 4. SJEDNANÉ SLUŽBY Pro rozsah smluvně sjednaných SCR je závazný popis služeb uvedených na CS/ZO odvozený z katalogové nebo dodatečné nabídky CK DAEN. Rozšíření nebo dohodnuté změny SCR nad rámec katalogové nebo dodatečné nabídky musí být písemně uvedeny v CS/ZO nebo dodatku CS/ZO, potvrzeny CK DAEN a zákazníkem uhrazeny před jejich poskytnutím. Délka SCR je určena termíny uvedenými na CS/ZO, další upřesňující informace k SCR jsou uvedeny v cestovních pokynech, které zákazník obdrží nejpozději 7 dnů před poskytnutím první SCR. Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den příjezdu (příletu) ubytováni nejdříve ve 14 hodin a v den odjezdu (odletu) musí opustit ubytování nejpozději do 12 hodin (v některých případech již do 10 hodin). Časný příjezd/přílet, či pozdní odjezd/odlet není důvodem k delšímu používání ubytování. Rozdělování ubytovacích kapacit probíhá zásadně ze strany smluvních partnerů (ubytovatelů) v místě pobytu a CK DAEN na něj nemá žádný vliv. Za případné časové posuny počátku a konce čerpání SCR v rámci jednoho dne, stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy neposkytuje CK DAEN žádné náhrady. Zákazníci jsou povinni dostavit se na místo odjezdu (odletu) včas podle informací, které obdrží v cestovních pokynech před odjezdem (odletem). U autokarových zájezdů je za platné místo nástupu považováno místo, které je uvedeno na CS/ZO. Jakákoliv změna je možná pouze na základě písemného potvrzení CK DAEN. CK DAEN nabízí u autokarových zájezdů svozy/rozvozy z určených míst do uzlových odjezdových míst. Podmínky realizace svozů/rozvozů jsou uvedeny v katalogu, dodatečné nabídce nebo si je zákazník může vyžádat při rezervaci. CK DAEN si vyhrazuje právo zajišťovat svozy/rozvozy osobními automobily, mikrobusy nebo v rámci dopravy jiného zájezdu. Je tedy nutné v některých případech počítat s možností přestupování. Pokud není naplněn minimální počet osob pro realizaci svozu/rozvozu, může CK DAEN změnit zajištění svozu/rozvozu na využití veřejné hromadné dopravy (meziměstské autobusy, vlak, metro). Zaplatí-li klient předem za svozy a ty se z důvodu nenaplnění stanoveného počtu klientů neuskuteční, vrátí CK DAEN příplatek za svozy klientům do 14 dnů po ukončení SCR. Pokud klient využije nabídky veřejné hromadné dopravy, bude mu zpětně poskytnuta sleva ze základní ceny autokarové dopravy CK DAEN z nejbližšího uzlového místa do cílového místa, a to do výše doloženého vlakového jízdného 2. tř. bez zvláštních příplatků, autobusového jízdného, případně metra. Klient bude o realizaci svozu/rozvozu informován v cestovních pokynech. 5. CENA SCR Ceny SCR nabízené CK DAEN jsou cenami smluvními sjednanými dohodou mezi zákazníkem a CK DAEN. Předběžné ceny SCR poskytovaných CK

DAEN jsou uvedeny v katalogu nebo v dodatečných nabídkách. Závazná a dohodnutá cena je uvedena v CS/ZO. Případnou změnu ceny je CK DAEN povinna určit a písemně oznámit nejpozději 21 dnů před stanoveným dnem čerpání první SCR. Katalogové ceny SCR i ceny dodatečných nabídek CK DAEN jsou kalkulovány kursem zahraničních měn, který je platný v době, kdy jsou tyto materiály dávány do tisku. V případě, že dojde ke zvýšení tohoto kursu o více než 10 %, může dojít ke zvýšení ceny o skutečný kursový rozdíl. O této změně ceny bude zákazník neprodleně informován. Při plné úhradě SCR bude cena dodržena i v případě kursové změny. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že při rezervaci poloviny dvoulůžkového pokoje bude připočítána přirážka k ceně jako za rezervaci jednolůžkového pokoje, pokud se nepřihlásí další účastník. Je-li součástí ceny SCR i cestovní pojištění, vydá CK DAEN zákazníkovi doklad o pojištění po zaplacení celé ceny jako součást cestovních pokynů. 6. ZMĚNY SJEDNANÝCH SCR Pokud nastanou nezaviněné okolnosti, které CK DAEN brání realizovat SCR podle předem stanovených podmínek, je oprávněna provést odpovídající změny (např. změnu programu, trasy apod.), případně SCR zrušit. Takové změny CK DAEN nebo prodejce CK DAEN oznámí zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Při změně ceny SCR CK DAEN tuto skutečnost zákazníkům sdělí. Pokud zákazník písemně neodstoupí od CS/ZO ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co mu byla změna ceny SCR oznámena, platí, že se změnami souhlasí. Zákazník má právo na odstoupení od CS/ZO a na vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, a to bez jakýchkoliv stornopoplatků: - při zrušení SCR ze strany CK DAEN, při závažné změně programu a způsobu přepravy. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího nebo stravovacího objektu, pokud je ubytování nebo stravování poskytnuto ve stejné nebo vyšší kvalitě a CK DAEN nemohla předem tuto skutečnost ovlivnit. - při zvýšení ceny SCR o více než 10 % původně stanovené ceny. CK DAEN má právo při dodržení podmínek zákona jednostranným úkonem zvýšit cenu SCR. Ne však v době kratší než 21 dní před poskytnutím první SCR. Tuto skutečnost oznámí CK DAEN zákazníkům nejpozději 21 dní před poskytnutím první SCR. Pokud zákazník písemně neodstoupí od CS/ZO ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co mu byla změna ceny SCR oznámena, platí, že se změnami souhlasí. Dojde-li vlivem povětrnostních nebo technických podmínek, či v důsledku okolností nezaviněných CK DAEN ke změně (zpoždění) odjezdu/odletu, které nemůže CK DAEN ovlivnit, vyhrazuje si CK DAEN právo případné změny trasy, dopravní společnosti, typu letadla či autokaru. V těchto případech CK DAEN nenahrazuje služby, které v důsledku změn nemohly být čerpány a neodpovídá za případné škody, které by tím mohly zákazníkovi vzniknout. Při změně odjezdového (odletového) nebo příjezdového (příletového) místa oproti původně stanovenému v CS/ZO převezme CK DAEN náklady na náhradní dopravu do cílového místa uvedeného na CS/ZO do výše vlakového jízdného 2. tř. bez zvláštních příplatků, případně autobusového jízdného. CK DAEN je oprávněna provádět v případě nutnosti a ochrany zájmů zákazníků operativní změny poskytovaných SCR v jejich průběhu, není-li možné dodržet stanovený program, nebo poskytnout předem sjednané SCR. V takovém případě je CK DAEN povinna: - zabezpečit náhradní program a SCR v rozsahu a kvalitě shodné nikoli výrazně horší oproti původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře zachován charakter objednaných SCR. - upravit cenu SCR v závislosti na uskutečněných změnách programu a služeb, pokud jejich důsledkem došlo ke snížení rozsahu a kvality sjednaných SCR. Nároky budou řešeny individuálně. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek neodvisí od činnosti a postupu CK DAEN (vismaior), nebo k okolnostem, které ovlivní zákazník tím, že zcela nebo zčásti nevyužije objednané a zaplacené služby (např. ubytovací, stravovací, dopravní služby, výlety apod.), nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny, není-li dohodnuto jinak. 7. ZRUŠENÍ CS/ZO ZE STRANY ZÁKAZNÍKA Zákazník je oprávněn zrušit svoji CS/ZO kdykoliv před poskytnutím služby SCR. Zrušení musí být provedeno písemně a způsobem nevzbuzujícím pochybnost (např. vrácením příslušného dílu CS/ZO) a zaplacením stornopoplatku. Pro určení doby zrušení CS/ZO je rozhodující datum doručení písemného oznámení (vrácením příslušného dílu CS/ZO) o zrušení CS/ZO do CK DAEN nebo prodejci. V případě zrušení CS/ZO ze strany zákazníka je zákazník povinen zaplatit CK DAEN stanovené stornopoplatky. Stornopoplatky se účtují za každého přihlášeného zákazníka z celkové ceny objednaných SCR. Zákazník nemá v případě storna nárok na vrácení ceny již čerpaných SCR. Zákazník je dále povinen zaplatit i případné další náklady, které vzniknou CK DAEN v souvislosti se stornem, pokud ty nebyly součástí ceny uvedené na CS/ZO. Stornopoplatky jsou vyjádřeny v %, platí pro jednotlivce i skupiny v následující výši: Doba před poskytnutím první SCR, ve které CK DAEN obdržela zrušení CS/ZO: Stornopoplatek více než 60 dní 10 % 60 - 30 dní 30 % 29 - 20 dní 50 % 19 - 4 dny 80 % 3 dny a méně 100 % Stornopoplatky se vztahují i na změnu termínu ze strany klienta. Změna rezervace ze strany zákazníka bude provedena v případě, že tuto změnu bude možno realizovat, za paušální poplatek 300,- Kč za každou změnu, který je splatný ihned. Jedná se o změnu jména, odjezdového a příjezdového místa, změnu služeb a dopravy. Pokud se zákazník z jakéhokoliv důvodu nedostaví k odjezdu (odletu), nenastoupí na pobyt, případně nečerpá smluvně sjednanou SCR platí, že CS/ZO se dnem, kdy měl nastoupit k čerpání SCR ruší. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK DAEN jako smluvní pokutu částku, která se rovná částce jím objednaných SCR. Pokud se zákazník bezprostředně před započetím čerpání SCR případně v jejím průběhu chová způsobem, kterým hrubě porušuje dobré mravy (ohrožuje dopravu, spolucestující, apod.) je CK DAEN oprávněna od této CS/ZO odstoupit. CS/ZO se tímto ruší od samého počátku. Zákazník je v tomto případě povinen zaplatit CK DAEN smluvní pokutu ve výši ceny jím objednaných SC. 8. ZRUŠENÍ SCR ZE STRANY CK DAEN Realizace SCR uvedených v katalogové i dodatečné nabídce CK DAEN je podmíněna minimálním počtem 32 účastníků. Nebude-li naplněn minimální počet

účastníků, je CK DAEN oprávněna SCR zrušit. V případě tuzemských a individuálních pobytů není počet účastníků limitován. CK DAEN je oprávněna v případech, kdy není dodržen minimální počet účastníků, anebo jestliže uskutečnění SCR není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení stanovené hranice hospodárnosti proveditelné, zrušit SCR nejpozději 10 dní před poskytnutím první SCR. Je-li uskutečnění SCR ztíženo z důvodů nepředvídatelných mimořádných okolností, jako jsou válka, zemětřesení, povstání, přírodní katastrofy, nebo by byla jinak ohrožena bezpečnost, zdraví a život zákazníků, a dále z důvodů, které nebylo možno před uzavíráním CS/ZO předvídat, je CK DAEN oprávněna SCR zrušit. Ve všech výše uvedených případech nabídne CK DAEN zákazníkovi jiný termín nebo jiný typ SCR nebo zákazník obdrží plnou cenu zaplacených služeb nejpozději do 14 dnů. Zákazník nemá nárok na žádné další náhrady. 9. REKLAMACE Zjistí-li zákazník jakoukoliv závadu v plnění SCR sjednaných CS/ZO, které jsou zahrnuty v ceně, může uplatnit reklamaci. Povinností zákazníka je uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u zástupce CK DAEN (je-li přítomen), u zahraničního nebo tuzemského dodavatele služeb nebo u vedoucího zařízení poskytujícího sjednané služby případně u jiného pracovníka tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. V zásadě platí, že pokud má reklamace splnit svůj účel, musí být uplatněna ihned, jakmile zákazník zjistí vadu v plnění sjednaných SCR. Jedině tak může být závadný stav odstraněn, služba doplněna, případně poskytnuta odpovídající kompenzace a CK DAEN považuje reklamaci za vyřízenou. Není-li reklamace uplatněna v nejbližším možném termínu, nebude na později uplatněné reklamace brán zřetel. Reklamace může být uplatněna písemně nebo ústně do protokolu, který se zákazníkem sepíše zástupce CK DAEN (je-li přítomen) nebo odpovědná osoba dodavatele SCR. Rozhodne-li se klient uplatnit reklamaci rovněž u CK DAEN, může být uplatněna písemně nebo ústně do protokolu, který se zákazníkem sepíše odpovědný zástupce CK DAEN. V protokolu je klient povinen podrobně objasnit závady poskytnutých služeb s udáním jména zástupce CK DAEN (byl-li přítomen) nebo odpovědného pracovníka dodavatele služeb (v tuzemsku i zahraničí), kterému byly na místě závady hlášeny, a tuto skutečnost doložit (protokolem o reklamaci). V protokolu o reklamaci je nutné uvést, jak byly (nebo nebyly) závady odstraněny, a tento zápis si nechá zákazník podepsat zástupcem CK DAEN (je-li přítomen) nebo odpovědným pracovníkem poskytovatele služeb. Současně si vyžádá od dodavatele služeb „voucher“, kde provede zápis, že poskytnuté služby budou reklamovány v CK DAEN. Nebude-li případná reklamace uplatněna na místě, nebude moci CK DAEN vést s dodavatelem služeb reklamační řízení a reklamace nebude uznána! V tomto případě nemá zákazník nárok na žádné náhrady z titulu reklamací. Reklamaci podává klient u prodejce nebo CK DAEN zásadně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců po ukončení čerpání SCR. Nedílnou součástí reklamace je výše uvedený protokol o uplatnění reklamace v průběhu čerpání služeb a voucher. Výsledek, případně průběh reklamačního řízení je zákazníkovi oznámen do 30 dnů od data doručení reklamace do CK DAEN. Je-li po prošetření reklamace shledána oprávněnou, má zákazník nárok na poskytnutí přiměřené slevy. Předmětem reklamace nemohou být služby, které nebyly uvedeny v CS/ZO a zahrnuty v ceně. Pokud zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané a zaplacené SCR, nevzniká mu nárok na náhradu těchto služeb ani slevu ze zaplacené ceny. Náhrada nečerpaných služeb je možná pouze tehdy, pokud je poskytovatel bude refundovat. 10. RUČENÍ A VADY CK DAEN ručí za správnost popisu služeb a jejich poskytnutí, nikoliv však za správnost údajů uvedených v prospektech, jejichž vydavatelem není a nemůže je ovlivnit. Nároky zákazníků zanikají, nejsou-li uplatněny z titulu odpovědnosti za vady do 3 měsíců od poskytnutí služby. 11. CESTOVNÍ DOKLADY A OSOBNÍ ODPOVĚDNOST Každý zákazník je osobně zodpovědný za dodržování pasových, celních, devizových, transitních, zdravotních, dopravních a dalších bezpečnostních předpisů, jakož i zákonů a zvyklostí země a míst, do kterých cestuje. Cizí státní příslušníci si zajišťují víza sami a CK DAEN nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé s neudělením víza nebo vadnými úkony zákazníka. Veškeré náklady, které vzniknou z nedodržení výše uvedených předpisů, nese zákazník ke své tíži. 12. POJIŠTĚNÍ Prosím věnujte pozornost informacím o rozsahu sjednaného cestovního pojištění zahrnutého v cenách jednotlivých SCR CK DAEN, které jsou uvedeny v „Obecných informacích o službách“ v katalogové nabídce CK DAEN. CK DAEN je pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu. Podrobná ustanovení o podmínkách a rozsahu cestovního pojištění zahrnutého v ceně SCR CK DAEN jsou uvedena v pojistných podmínkách, které jsou nedílnou součástí v CS/ZO. CK DAEN prohlašuje, že uzavřela v souladu s ustanovením zákona č.159/99 Sb. pojištění u Evropské Cestovní Pojiˇšťovny, číslo pojistné smlouvy 1180000036. 13. PLATNOST VŠEOBECNÝCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK Tyto VSP platí pro účast na zahraničních i tuzemských SCR CK DAEN z nabídky aktuálních katalogů i dodatečných nabídek. Veškeré informace a pokyny, které tvoří závazný obsah těchto VSP, odpovídají skutečnostem známým a dostupným v době tisku katalogů a dodatečných nabídek a CK DAEN si vyhrazuje právo aktualizace a změn. Tyto VSP jsou nedílnou součástí CS/ZO se zákazníkem a jsou volně k dispozici na všech prodejních místech CK DAEN. Zákazník bere na vědomí rovněž „Obecné informace o službách“ uvedené v katalogové nabídce CK DAEN.


www.daen.cz


Chotíkov u Plzně

• • • •

bytový nábytek, sedací soupravy designový nábytek kancelářský nábytek vybavování hotelů, penzionů, lázeňských domů, zdravotnických zařízení, kanceláří a bytů • realizace interiérů • výroba atypického nábytku

www.arbyd.cz www.daen.cz

daen  

daen, špaanělsko, ekat. adela.bilska@traveldesign.cz

Advertisement