Page 1

Ozdravné pobyty pro Vás a Vaše děti

volejte

14001 volání za cenu místního hovoru

ZDRAVÍ PRO VÁS téměř 20 let pro Vás…

www.kovotour.cz


Klub pevného zdraví Být aktivní se vyplatí pečujte o své zdraví, my vás odměníme. Staňte se členem klubu a získejte stálé výhody v podobě bonusů a slev u smluvních partnerů VZP.

Členem klubu se může stát každý klient VZP starší 15 let. Více informací naleznete na www.vzp.cz/kpz


Vážení a milí přátelé, dovolte nám, abychom v úvodu představili činnost naší cestovní kanceláře Kovotour plus, s.r.o. Naše společnost, sídlící v Ostravě, vznikla v roce 1994 a po celou dobu své činnosti se specializuje převážně na oblasti Chorvatska, Černé Hory, Bulharska, Řecka a České republiky. Cestovní kancelář Kovotour plus působí současně i jako Nestátní zdravotnické zařízení v oboru pediatrie a rehabilitace. V oblasti zdravotního turismu se specializujeme na léčebné a ozdravné pobyty pro děti v tuzemsku i zahraničí a to již od roku 1994.

Vážení a milí přátelé,

dovolujeme si Vám představit speciální katalog naší společnosti, který je zaměřen na zdravotní turismus. V tomto katalogu naleznete osvědčená pobytová místa, zcela vyhovující náročným požadavkům na organizování těchto speciálních pobytů. Největší důraz klademe na kvalitu ubytování a pestrost stravy a její přizpůsobení dle pokynů lékařů. Samozřejmostí je množství sportovního a kulturního vyžití v pobytovém místě, kde naši klienti mohou využívat sportovní zařízení v areálu či sportovní potřeby a společenské hry. Jsme přesvědčeni, že tyto pobyty poskytují všem našim klientům nejen mnoho zajímavých zážitků a nových přátel, ale také výrazně kladně ovlivňují jejich životní styl a prokazatelně přispívají k upevnění jejich zdraví.

Vážení a milí přátelé,

v průběhu naší činnosti jsme získali mnoho cenných zkušeností s organizováním zdravotních pobytů. Našich služeb v tomto oboru využívají zdravotní pojišťovny, školské instituce, podnikové organizace, odborové svazy a další kolektivy. Léčebně ozdravných pobytů se především zúčastňují děti i dospělí s astmatickými, dýchacími, alergickými a kožními nemocemi a pobyt u moře pro ně znamená vždy výrazné zlepšení zdravotního stavu. Pobytu se však mohou účastnit rovněž klienti, kteří mají zájem zlepšit svůj zdravotní stav v rámci preventivní péče.

Vážení a milí přátelé,

velice nás těší, že zejména v oblasti dětských léčebných a ozdravných pobytů, dosahuje naše společnost v oblasti kvality poskytovaných služeb, velmi uspokojivých výsledků. Je to především z důvodu, že vždy klademe největší důraz na maximální spokojenost našich dětských klientů. Doufáme, že Vás budeme moci přesvědčit o kvalitě našich služeb na některém z našich pobytů. Hodně zdraví Vám přeje

KONTAKTUJTE NÁS Cestovní kancelář a NZZ Kovotour plus, s.r.o. Oddělení zdravotního turismu Tel.: +420 596 121 678, 14 001 Fax: +420 596 122 406 E-mail: ozpd@kovotour.cz www.kovotour.cz

Vaše cestovní kancelář a Nestátní zdravotnické zařízení Kovotour plus, s.r.o. a Jiří Hájek, jednatel společnosti

OBSAH Úvodní slovo + obsah katalogu................................................................................................................................................................................1 Informace a nabídky Důležité informace pro Vás................................................................................................................................... 2-3 Léčebně ozdravné pobyty Obecné informace a nabízené služby k ozdravným pobytům............................................................................... 4-5

Organizace pobytů................................................................................................................................................ 6-7

Struktura pobytů

Zdravotní péče, Vzor denního programu............................................................................................................... 8-9

Organizace dětí, Léčebné koupele, Horská turistika . .............................................................................................10

Řecko Černá Hora

Chalkidiki Sithonia - Hotelový komplex Poseidon Beach................................................................................... 12-13 Ulcinj - komplex Bellevue.................................................................................................................................. 14-15

Čanj - komplex Biserna Obala........................................................................................................................... 16-17

Chorvatsko

Dugi Otok - komplex Luka................................................................................................................................. 18-19

Crikvenica – Depandance Omorika................................................................................................................... 20-21

Česká republika Autobusová doprava

Ostravice – hotel Odra...................................................................................................................................... 22-23 ................................................................................................................................................................................24 www.kovotour.cz

1


Jsme členy asociací cestovních kanceláří

Pojištění cestovní kanceláře

Pojištění léčebných výloh Pojištěním klienta vzniká smluvní vztah mezi klientem a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. a s Českou pojišťovnou a.s. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je zprostředkovatelem tohoto smluvního vztahu. Pojistné náhrady a limity jsou následující:

Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Rozsah pojištění Pojištění léčebných výloh celkem - zdravotní péče - repatriace a převoz - ošetření zubů

Oblast E* limit plnění v Kč 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu - trvalé následky úrazu

Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS je členem AČCKA a ACK ČR.

Pojistný certifikát o pojištění cestovní kanceláře dle zákona 159/1999 Sb.

Pojištění dle zákona 159/99 Sb. je obsaženo v ceně. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS s.r.o. je řádně pojištěna proti úpadku cestovní kanceláře a to ve smyslu zákona 159/99 Sb. o podmínkách podnikání v cestovním ruchu. V souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. Společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře č. 0200700014 s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group. Tento doklad osvědčuje, že společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. je pojištěna dle zákona č. 159/1999 Sb. Pojistné krytí je zajišťováno 24 hodin denně. Bližší informace k pojištění, pojišťovací karty, eventuelně doklad o pojištění záruky (kauce) v důsledku úpadku cestovní kanceláře (pokud splňujete ustanovení §1 odst. 2 zák. č. 159/99 Sb.) jsou přílohou pokynů, které obdržíte před uskutečněním ozdravného pobytu. Více informací získáte na www.kovotour.cz nebo volejte z celé ČR na telefonní číslo 14001.

Pojištění zavazadel - 1 věc

Pojištění odpovědnosti cestovní kanceláře

2

KOVOTOUR PLUS je pojištěna a vy můžete v klidu odpočívat. Vědoma si své odpovědnosti uzavřela cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS pojištění obecné odpovědnosti cestovní kanceláře u ČPP a.s. Cestovní kancelář KOVOTOUR PLUS je pojištěna odpovědností pořadatele pobytu za nehody, úrazy či krádeže, jež mohou na pobytu Vaše děti potkat. Veškeré informace ve věci tohoto pojištění naleznete na www.kovotour.cz nebo na adrese www.cpp.cz.

15 000 max.10 000

Pojištění odpovědnosti - za škodu na zdraví - za škodu na věci - za škodu finanční Pojištění nevyužité dovolené Pojištění storna zájezdu - i z důvodu ztráty zaměstnání

2 000 000 1 000 000 500 000 max. 20 000 max. 80% poplatků za storno zájezdu max. 15.000

Právní asistence Asistenční služby - předcestovní asistence - cestovní asistence - poskytnutí půjčky pojištěnému

200 000 neomezeně neomezeně max. 50 000

Pojistné osoba/zájezd (18 a více let) v Kč

250

Pojistné dítě do 18 let včetně/zájezd v Kč

200

*Oblast E – všechny státy Evropy. Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti. Česká pojišťovna a.s. Pojištění léčebných výloh v zahraničí

Pojištění odpovědnosti cestovní kanceláře

100 000 200 000

3 000 000 Kč

Úrazové pojištění - pro případ smrti v důsledku úrazu 100 000 Kč - pro případ trvalých následků v důsledku úrazu 200 000 Kč - doba nezbytného léčení 20 000 Kč Pojištění odpovědnosti za škody - pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 2 000 000 Kč - pojištění odpovědnosti za škodu na věci 1 000 000 Kč - pojištění odpovědnosti za škodu finanční 500 000 Kč Pojištění cestovních zavazadel 10 000 Kč Pojištění storna zájezdu vč. ztráty zaměstnání max. 15 000 Kč Cena: 250 Kč/osoba/pobyt vč. storna, děti do 18 let 200 Kč/osoba/pobyt Cena platí pro jakoukoliv délku pobytu do max. 60 dnů.

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


Letecká doprava Ostrava, Brno, Praha..

Autobusová doprava z celé ČR

Ve spolupráci s renomovanými tuzemskými leteckými společnostmi jsme pro Vás připravili letecké pobyty do destinací Podgorica a Thessaloniki. Letecká přeprava do jednotlivých destinací je zajišťována prostřednictvím českých charterových leteckých společností ČSA a.s. a prostřednictvím letecké společnosti Central Charter Airlines a.s. (CCA). Uvedené letecké společnosti splňují nejen nejpřísnější kritéria pro bezpečnost, ale také naše vysoké nároky na standard služeb a péči o klienty. Časy odletů a příletů, jakož i informace o letecké společnosti, jsou vždy součástí pokynů, které jsou zasílány před odletem. Všechny lety jsou charterové, tzn. garantované.

Autobusová doprava je zajišťována prostřednictvím renomované společnosti Veolia Transport a.s. kvalitními moderními klimatizovanými autokary, splňujícími veškeré předpisy dle norem Evropské unie. Veolia Transport a.s. je držitelem certifikátu ISO. Přesná místa v autobuse nelze předem rezervovat. Na osobu je povoleno přepravovat maximálně jedno zavazadlo o hmotnosti 15 kg v úložném prostoru a malé příruční zavazadlo ve vnitřní části autobusu. Autobusová doprava je zajišťována do pobytových míst v České republice, Chorvatsku a Černé Hoře a probíhá nonstop s hygienickými přestávkami. Odjezdy autobusů zpět do ČR bývají v odpoledních nebo večerních hodinách a to z důvodu povinného odpočinku dle stanovených zákonných předpisů.

Pokyny k odjezdu

Pokyny k odletu či odjezdu jsou zasílány převážně e-mailem, popř. poštou pokud není dohodnuto jinak (např. osobně v cestovní kanceláři). Pokyny jsou zpravidla zasílány 10-7 dní před začátkem pobytu. Letenky nejsou zasílány, jelikož letenka je hromadná. U každého odletu je vždy na letišti přítomen pracovník cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS pro organizaci odletu.

Vaši delegáti

Ve všech pobytových destinacích budou k dispozici zástupci naší společnosti – delegáti cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS. Tito vyjdou Vašim dětem ve všech možných záležitostech vstříc a učiní vše pro jejich maximální spokojenost. Rovněž úzce spolupracují s vedoucími oddílů a lékařským doprovodem. U delegátů si Vaše děti mohou také zakoupit fakultativní výlety za výhodné ceny. Delegáti jsou ve všech pobytových míst k dispozici přímo v ubytovacím zařízení nebo v kanceláři.

Fakultativní výlety Ve všech destinacích nabízíme možnost zakoupení fakultativních výletů v místě pobytu. Nabízené fakultativní výlety budou upřesněny v pokynech k odjezdu.

www.kovotour.cz

3


DĚTSKÉ LÉČEBNĚ OZDRAVNÉ

Naše cestovní kancelář, působící současně jako Nestátní zdravotnické zařízení si na základě dlouholetých zkušeností v oblasti organizování léčebně - ozdravných pobytů pro děti v zahraničí i tuzemsku, dovoluje představit následující nabídku pobytů. Léčebně - ozdravných pobytů se zúčastňují především děti s astmatickými, alergickými nebo kožními nemocemi a pobyt u moře nebo na horách pro ně znamená vždy výrazné zlepšení zdravotního stavu. Pro děti zajišťujeme ubytování včetně příslušenství, stravování formou rozšířené plné penze včetně svačinek a pitného režimu, dopravu autokarem nebo letecky, kulturní a sportovní program včetně sportovního vybavení, pedagogický doprovod, zdravotní servis za účasti českého lékaře a zdravotního personálu včetně vybavení ordinace, základní pojišťění a pojištění léčebných výloh při pobytu v zahraničí, pojištění odpovědnosti a pojištění v případě stornování pobytu. Na Vaše přání jsme schopni zajistit týdenní, dvoutýdenní nebo třítýdenní léčebně - ozdravné pobyty v dohodnutých termínech. U každého pobytu klademe vždy největší důraz na maximální spokojenost dětských klientů. Snažíme se dětem zorganizovat pobyt plný zábavy, her a sportů, na který budou dlouho vzpomínat. Na děti dohlíží a organizuje jim odborný program tým zkušených pedagogů a nad zdravotním stavem dětí bdí zkušení lékaři a zdravotní sestry, kteří se společně starají o děti po celou dobu pobytu. V našem katalogu naleznete osvědčená pobytová místa zcela vyhovující požadavkům na organizování dětských pobytů. Velký důraz klademe na kvalitní ubytovací služby, vyhovující dětským požadavkům. Jsme také schopni přizpůsobit stravu dle pokynů lékařů především při pobytech alergiků a dětí s různými druhy diet. Samozřejmostí je množství sportovního a kulturního vyžití v pobytovém místě, kde mohou děti využívat sportovní zařízení v areálu či sportovní potřeby a společenské hry, které jsou k dispozici po celou dobu pobytu. Věříme, že tyto pobyty poskytují dětem nejen mnoho zajímavých zážitků a nových kamarádů, ale také výrazně kladně ovlivňují jejich zdravotní stav. 4

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


POBYTY

V návaznosti na tyto informace Vám nabízíme zajištění následujících služeb: Služby, které zajišťujeme, se dělí do tří skupin. Dle požadavků klientů je možné jednotlivé nabízené doplňkové služby kombinovat s ohledem na pobytové místo. ZÁKLADNÍ SLUŽBY – služby obsažené v základní ceně pobytu

- Autokarová nebo letecká doprava tam a zpět - Ubytování ve vybraném komplexu - Stravování formou plné penze s odpolední svačinou, tj. 4 – 5x denně - Pitný režim zajišťující na dítě min. 3 litry tekutin denně - Pojištění odpovědnosti cestovní kanceláře a pojištění cestovní kanceláře dle zákona 159/98 Sb.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY – komplexně vybavená ordinace

- Lékařská služba zajištěna 24hod denně lékaři s praxí a atestací - Pomocnou lékařskou službu zajišťují diplomované zdravotní sestry s praxí - Ubytování lékařů a zdravotních sester bude zajištěno v komplexu - Zajištění ambulance a izolačních místností pro případ potřeby - Vedení lékařské karty se záznamy - Zajištění potřebných léků při akutně vzniklých nemocích, zajištění zdravotního doprovodu při přepravě - Zajištění léků a zdravotnického materiálu - Vybavení zdravotnického doprovodu zdravotními brašnami - Před příjezdem je podaná informace v místě pobytu lékařskému zařízení o pobytu dětí

NADSTANDARTNÍ SLUŽBY – pro všechny, kteří chtějí pobyt obohatit o spoustu zajímavých akcí a doplňků

- Odborný nebo pedagogický dozor na skupinu max. 12 dětí/pedagog - Pojištění dětí a doprovodu na léčebné výlohy v zahraničí včetně odpovědnostního pojištění a pojištění na asistenční služby a krytí stornopoplatku - Zapůjčení sportovních potřeb a nářadí pro děti - Výtvarné pomůcky k využití volného času, video a místnost pro případ nepříznivého počasí - Zajištění fakultativních výletů autokarem nebo lodí dle nabídky zahraničního partnera - Zajištění suvenýrů – čepice, tašky, batohy, diplomy, trička, nálepky - Využití speciálních sportovních terénů – minigolf, stolní tenis, tenis dle místních poplatků - Zajištění sportovního vybavení podle speciálních požadavků - Zajištění společných fotografií pro skupiny, eventuelně nafilmování na video - Návštěva místních kulturních programů www.kovotour.cz

5


Podrobnější informace k organizaci dětských léčebně - ozdravných pobytů:

MÍSTO POBYTU – Místo vhodné k pořádání dětských ozdravných pobytů nabízející pestrou paletu sportovního a kulturního vyžití naleznete na následujících stránkách. UBYTOVÁNÍ - Účastníci budou ubytováni v pokojích se sociálním zařízením, pokoje jsou zdravotně vyhovující pro ozdravné a léčebné pobyty. Úklid, výměna ručníků a ložního prádla zajištěna pravidelně. STRAVOVÁNÍ - Jídlo je zajištěno formou rozšířené plné penze a to snídaně, oběd, svačinka a večeře v pravidelných časových intervalech. V základní ceně pobytů je zajištěn pitný režim. PROGRAM - Mimo pravidelné stravovací procedury budou účastníci vykonávat ozdravné procházky a výlety do okolní přírody, využívat koupání v moři, v bazénu - pokud je k dispozici, dle zdravotních možností využívat sportovních terénů. Při chladnějším počasí je zde možnost využívání velkých společenských místností ke společenským hrám a promítání filmů. K dispozici je půjčovna sportovních potřeb a zábavných her. K základní ceně je možno přiobjednat výlety. DOPRAVA – Přeprava dětí do místa pobytu bude zajištěna autokary nebo letecky. POJIŠTĚNÍ – Nabízíme pro účastníky ozdravných a léčebných pobytů pojištění, které zahrnuje: - pojištění léčebných výloh (úraz, nemoc, zubní ošetření) - asistenční služby (naléhavý převoz, cestovní náklady rodinného příslušníka, repatriace atd.) - osobní odpovědnost na zdraví a majetku třetí osoby - storno pobytů v případě vážných důvodů až do výše 15.000,- Kč Pro případ rychlé lékařské pomoci je k dispozici ambulance s první pomocí ve městě a v naléhavějším případě klinika fakultní nemocnice. 6

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


www.kovotour.cz

LÉKAŘSKÝ DOZOR - Je zajištěn 24 hod. dozor lékařů - specialistů a diplomovaných zdravotních sester. Dle požadavku zajištění vybavení ordinace léky z ČR. Součástí vybavení jsou zdravotní brašny do každého autokaru nebo letadla a pro potřebu při výletech v místě pobytu. ORGANIZAČNÍ DOZOR - Nad organizací přepravy, celkovým průběhem a dodržováním denního režimu poskytovaných služeb, stanoveného programu a nad bezpečností dětí budou dbát kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Dozor bude ubytován ve stejném pavilónu jako účastníci. Každý vedoucí má na starosti skupinu max. 12 dětí. Kontrolu nad dodržováním uzavřených dohod, nad povinnostmi vedoucích, jakož i nad úrovní ubytování, stravování bude provádět stálý delegát Kovotour plus, který současně bude organizovat výlety. KAPESNÉ - Není zahrnuto v ceně pobytu, každý rodič dle vlastní úvahy vybaví účastníka individuálním množstvím valut. ZAVAZADLA, DOKLADY - Jako zavazadlo lze používat pouze uzamykatelný kufr se jmenovkou a adresou a jednu příruční tašku. Každý účastník musí mít s sebou platný cestovní pas (s výjimkou tuzemského pobytu), bezinfekčnost. PŘÍJEZD A ODJEZD - Po příjezdu do místa pobytu následuje ubytování, seznámení s areálem, okolím a programem. Čas a místo odjezdu a příjezdu bude upřesněn dle výběru dané lokality.

www.kovotour.cz

7


www.kovotour.cz Struktura ozdravně léčebného pobytu Pobytu se mohou účastnit děti s onemocněními astmatickými, dýchacími, kožními, alergickými či trpícími jinými chorobami spojenými s poruchami imunity. Ve své praxi se nejvíce setkáváme s onemocněním účastníků léčebných pobytů s diagnózami: • Psoriáza ve všech formách případně rozsáhlý atopický ekzém • Dermorespirační syndrom v soustavném léčení vesměs se souběhem s chronickým onemocněním dolních cest dýchacích • Bronchiální astma a jeho podskupiny vesměs v soustavném léčení • Chronická obstruktivní plicní nemoc v soustavném léčení • Alergické onemocnění horních cest dýchacích • Chronický zánět vedlejších nosních dutin

Lékařské zdravotní prohlídky a) Zdravotnický doprovod na ozdravných pobytech zajišťují lékaři a diplomované zdravotní sestry. b) Po příjezdu do pobytového místa začíná lékař s ohledem na zdravotní stav dětí ihned svou práci se zvláštní pozorností na děti, kterým je třeba vydávat léky či poskytovat ihned průběžnou zdravotní péči v souvislosti a s přihlédnutím k jejich zdravotnímu stavu. c) Den po příjezdu na ozdravný pobyt absolvují děti první vstupní prohlídku. Zdravotní sestra měří výšku, váhu, tělesnou teplotu dětí, tepovou frekvenci a tlak krve všem účastníkům ozdravných pobytů. d) Lékař klade anamnestické dotazy na pravidelně užívané léky a dávky léků, na eventuální alergii na léky, potraviny, prach a pyl. Lékař vychází z lékařských návrhů, které má k dispozici. e) Dále lékař provádí fyzikální vyšetření dětí. f) Zdravotnický personál vede o každém dětském účastníku ozdravného pobytu písemný záznam o jeho zdravotním stavu. Tyto údaje se zaznamenávají na formulář „Dekurs“, který se po ukončení ozdravného pobytu odevzdává společně se zdravotní dokumentací zákonným zástupcům pro potřeby dětského lékaře. g) Po celou dobu ozdravného pobytu má lékař vypsány ordinační hodiny – dopoledne i odpoledne. V tuto dobu podává lékař dětem předepsané léky, které pravidelně užívají nebo provádí klasická vyšetření s ohledem na jejich zdravotní stav a s přihlédnutím na diagnózu dětí, se kterou nastoupily na ozdravný pobyt. h) V pobytovém místě pořádají lékaři uchazeče zdravotně preventivní přednášky, na kterých seznamují děti se zásadami zdravého životního stylu. i) Lékař nebo zdravotní sestra je v pohotovosti každý den celých 24 hodin. j) Před ukončením pobytu děti absolvují výstupní prohlídku, která je opět zaznamenána lékařem na již zmiňovaný formulář. k) Lékařská zpráva je při návratu v jednom vyhotovení předána zákonným zástupcům dětských účastníků ozdravných pobytů. l) Při výstupní prohlídce lékař opět provádí fyzikální vyšetření dětí.

Zdravotní péče na ozdravném pobytu a) V oblasti zdravotních prohlídek a samotné zdravotní péče o děti na ozdravném pobytu se celý zdravotní personál se vší péčí věnuje účastníkům ozdravného pobytu. Ozdravné pobyty výrazně přispívají ke zlepšení zdravotního stavu, kde postupné slunění, mořská voda či čistý horský vzduch působí na ekzematické děti blahodárně. b) Zdravotnický personál při své péči o děti na ozdravném pobytu se snaží dětské pacienty naučit i základním pravidlům léčby těchto nemocí. 8

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


www.kovotour.cz

Vzor denního programu 7:30 hodin – budíček a osobní hygiena 7:45 hodin – ranní protažení, procvičení páteře a kloubů, dechová cvičení, rehabilitační tělocvik s hudbou, jóga, muzikoterapie. Skupinu cvičících tvoří děti přibližně stejného věku, stejných potíží. Skupinu tvoří 4-12 dětí. Cvičení trvá přibližně 30 minut. Na ozdravných pobytech dětí je ranní zdravotní cvičení rozděleno na část úvodní, hlavní a závěrečnou. V úvodní části se specialisté zaměřují na oslovení, povzbuzení, dechová cvičení a jednoduché pohybové prvky. Pro hlavní část mají připraveno pro účastníky rozcvičení, nácviky nových cviků a nových činností. V závěrečné části věnují odborní pracovníci pozornost zklidnění dětí a relaxaci. Speciálně školený rehabilitační pracovník i pedagog přesně zná dětské účastníky pobytu i jejich problémy, proto je schopen přizpůsobit cvičení a protahování jejich požadavkům. Na ozdravném pobytu probíhá léčebné cvičení každé ráno na místě, kde je dostatek prostoru vymezeného pouze pro děti, vhodné klimatické podmínky a čisté ovzduší. Kromě dechových a protahovacích cvičení zařazují naší odborní pracovníci rovněž cviky pro procvičení páteře a správné držení těla. 8:15 hodin – snídaně včetně pitného režimu. Po snídani procházka a příprava ke kontrole úklidu pokojů, kterou provádějí oddíloví vedoucí. 9:15 hodin – kontrola úklidu pokojů 9:30 –12:00 hodin – léčebný a sportovní program Při koupání v moři účastníků ozdravného pobytu je důležité splnění veškerých bezpečnostních opatření s organizací plavecké výuky pro neplavce v rámci tzv. plavecké školičky a plaveckých soutěží pro zdatné plavce pod vedením oddílových vedoucích, zdravotní sestry a lékaře. Děti se seznamují s mořským prostředím, učí se správně dýchat do vody, učí se základním pohybům ve vodě, základům plaveckých stylů v rámci možností svého zdravotního stavu a také se učí základům první pomoci ve vodě. Na pláži dětí odpočívají, relaxují a užívají léčivých paprsků místního sluníčka. Vedoucí, zdravotní sestry i lékaři

dohlíží na používání ochranných krémů, pokrývky hlavy, slunečníků a dodržování pravidelného pitného režimu. Vedoucí mají připravený pestrý program, zaměřený jak na zdravotní stránku dítěte, tak na rozvoj fyzického a psychického zdraví. Účastníci ozdravného pobytu se těmito soutěžemi učí spolupracovat s ostatními, učí se komunikovat a soutěžit fair play, zároveň mají všechno tyto aktivity pozitivní vliv na jejich zdraví. Při všech aktivitách dbají vedoucí, zdravotní sestry a lékař na plnění pitného režimu. 12:30 hodin – oběd včetně pitného režimu. 13:30 –15:00 hodin – odpolední klid a relaxace. 15:15 hodin – odpolední svačinka včetně pitného režimu 15:30 hodin – odpolední program Zdravotní procházka do místního okolí spojená s výkladem oddílového vedoucího o geografii místa ozdravného pobytu, o jeho kulturních památkách a zajímavostech. V rámci zdravotní vycházky oddílový vedoucí také organizuje hry v přírodě. Po návratu z vycházky - přednáška na téma Zdravá výživa a zdravotní prevence pod vedením lékaře a zdravotního personálu ozdravného pobytu (lékaři a zdravotní sestry přednáší o zdravém způsobu stravování, správném životním stylu a pohybové aktivitě dětí, kde tyto přednášky jsou přizpůsobeny dětem). 18:00 hodin – večeře pitný režim 19:00 hodin – večerní program – kulturní a zábavní část dne Večerní program, který připravují vedoucí ve spolupráci s dětmi, je vždy velmi nápaditý a uskutečňuje se formou různých speciálních soutěží (sportovních, tanečních, vědomostních…), karnevalů, diskoték atd. 21:15 hodin – osobní hygiena a příprava ke spánku 21:30 hodin – večerka www.kovotour.cz

9


www.kovotour.cz

Organizace dětí a) Děti jsou ihned po příjezdu rozděleny do oddílů, které mají na starosti jednotliví kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci (oddíloví vedoucí). Ti si pro každý svůj oddíl připravují program již v ČR. b) Vedoucí dodržují správný postup při koupání a učení pohybu ve vodě. Nejprve seznamují děti s odlišnými vlastnostmi mořského vodního prostředí, vedou děti k tomu, aby se dokázaly uvolnit a soustředit se na učení a správné dýchání ve vodě. Pak se teprve dostávají k učení jednoduchých plaveckých dovedností, pohybu v mělké vodě, potopení se, k orientaci pod hladinou, k položení na vodu. c) Zdravotní sestra dohlíží na správné dýchání ve vodě, nacvičují správný výdech do vody a řadu dalších dovedností. Doba programu učení trvá přibližně 20 - 30 minut, děti jsou zpravidla po tuto dobu soustředěné. Vedoucí spolu se zdravotními sestrami dodržují optimální frekvenci opakování programu, což je denně. Pro menší děti zařazují vedoucí postup napodobování přijatelných pohybových ukázek – ukázka je názorná, záběrové pohyby jsou demonstrovány v základní technice. Nové úkoly dávají vedoucí dětem až po zapracování ve vodě, tj. od vstupu do vody volí činnosti příjemné, iniciační, povzbudivé, opakují to, co dítě provádí dobře a s potěšením. Vedoucí děti hodně povzbuzují, oceňují jeho snahu a chválí úspěšné pokusy. Myslí i na relaxační a hravé činnosti, které děti povzbuzují. Lekci vždy ukončují vedoucí klidně a radostně. d) Každý z odborných pracovníků zná základy poskytnutí první pomoci, celých 24 hodin je k dispozici v místě lékař, každý z vedoucích dodržuje pravidlo max. pěti dětí ve vodě. e) Plavání v mořské vodě a plavecký program vytvořený speciálně pro dětské účastníky ozdravného pobytu a organizovaný pod dohledem odborných rehabilitačních pracovníků tak podporuje správné dýchání, zlepšuje koordinaci a pohybové návyky dětí, posiluje celý dětský organismus. V mořské vodě dochází k uvolnění svalstva celého těla - hlavně páteřové části, dochází k odlehčení celého těla působením vody a jsou procvičovány oblasti dechového svalstva.

Léčebné koupele - koupání v moři Jaderské a Egejské moře dosahuje teploty vody ideální ke koupání a pobytu na pláži minimálně po dobu pěti měsíců v roce, tedy v období organizace léčebných pobytů. Poměrně značnou teplotu si udržuje až hluboko do podzimu. Slanost vody je vysoká a je ideální především při léčbě dýchacích obtíží, astmatu, bronchitidy, atopického ekzému atd. Plavání v mořské vodě a pobyt u mořského pobřeží společně s další léčebnými procedurami je ideální formou léčby dětí na léčebných pobytech. V přímořských oblastech je příznivý vlhký, teplý vzduch, teplé a čisté moře, které blahodárně působí na dětský organismus.

Horská turistika Jedním z nejdůležitějších významů zdravotní horské turistiky je, že dochází k aktivnímu spojení tělesného pobytu s příznivými vlivy přírodního prostředí, upevňuje a rozvíjí vytrvalost, jež má klíčový význam z hlediska dobré tělesné kondice, zlepšuje otužilost a odolnost organismu. Pobyt v přírodě uvolňuje psychické napětí, horská turistika je vhodná i pro děti s nižší úrovní tělesné zdatnosti, pomáhá při léčení oběhového a dýchacího systému. 10

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


1

Výpis ze zdravotního účtu

Můžete on-line doma sledovat výši finanční úhrady za poskytnutou zdravotní péči. Máte kontrolu veškeré vám poskytnuté zdravotní péče, její finanční výše, kterou účtují lékaři při vašem ošetření, aniž byste museli o tyto informace kdekoliv žádat.

2

Jak ji získáte

Veškeré potřebné informace naleznete na www.zpmvcr.cz v sekci E-komunikace. Nově jsme připravili možnost zřízení Karty života pomocí papírového formuláře, je k dispozici také na webových stránkách nebo na kterémkoli pracovišti ZP MV ČR.

Správná a bezpečná léčba

Další zkvalitnění zdravotní péče – – optimalizace léčby. Společně s praktickým lékařem můžete posunout kvalitu péče o vaše zdraví. Užíváte-li více léků současně, bude váš lékař upozorněn na hrozící nebezpečí kontraindikace. A dále budete mít možnost přístupu k cíleným preventivním programům.

3

Rychlý přístup záchranky k důležitým údajům v případě ohrožení života. Karta života umožní bleskový a kvalifikovaný lékařský zásah v případě ohrožení vašeho života. Symbol kardiogramu na průkazu pojištěnce (EHIC) informuje záchranáře o tom, že máte zřízenou Kartu života.

Veškerá data nyní pomocí SMS ve vašem mobilu.

4

Kde si ji zřídíte

5

Samotnou Kartu života si zřídíte na internetových stránkách www.zpmvcr.cz v sekci Karta života, kde vyplníte potřebné údaje.

Záchrana života


Řecko

kedonie

Maďarsko Turecko

Thassos

Leptokaria Olympská riviéra

Chalkidiki

Nei Pori Limnos

ŘECKO

je země dávných bájí a mýtů, ukrývající tajem-

cko ství lidské moudrosti a krásy. Je to ale také země plná

slunce, výborného jídla, radosti a zábavy, země, ve které Skiathos zažijete spoustu krásných okamžiků…. Jedním z nejúžasnějších míst v Řecku je poloostrov Chalkidiki, který je neSkopelos uvěřitelně zelený, kde klidné háje sahají až k pobřeží, kde slunce svítí celý den. Poměrně velký poloostrov Chalkidiki se na jižním cípu dělí na tři poloostrovy - Kassandra, Sithonia a Athos. Chalkidiki má tvarostrov obrovského trojzubEvia ce, který drží starověký bůh moře Poseidon. Nádherné tradiční vesničky, z nichž každá má svoji vlastní barvitost Attika a historii, byly a stále jsou objevovány návštěvníky z celého světa. A z těchto důvodů jeAthény tato magická lokalita nejoblíbenější oblastí z celého severního Řecka. Chalkidiki nabízí průzračné Egejské moře, krásné a snadno dostupné pláže, to vše ve spojení s historickými památPeloponés kami. Poloostrov Sithonia je známý svou divokou a místy až exotickou přírodou a poloprázdnými plážemi. Právě zde, v tomto nádherném prostředí, se nachází krásný hotelový komplex POSEIDON BEACH, kde budou uby- Kyklady továni účastníci léčebně-ozdravného pobytu.

Turecko Lesbos

ostrov Chios

Samos

Mykonos

Naxos

Kalymnos Kos

Fakultativní výlety

Hotelový komplex Poseidon Beach

ATHOS – lodní výlet Santorini Plavba lodí z přístavu na poloostrově Sithonia tzv. druhého prstu směrem k nejjižnější Rhodosčásti poloostrova Athos tzv. třetího prstu. Loď pluje podél západního pobřeží poloostrova Athos, kde se rozkládá samosprávná mnišská republika Agios Oros, neboli Svatá Hora, na jejíž území už téměř tisíc let nevstoupila žádná žena. Nyní zde žije přibližně 1700 mnichů ve dvaceti velkolepých klášterech. Dominantou poloostrova Athos je stejnojmenná hora, která se tyčí do výšky 2033 m.n.m. Během plavby podél břehu se děti seznámí s historií a způsobem tamního klášterního života. Loď poté zakotví v přístavu, odkud je návrat autobusem zpět do hotelového komplexu. CelodenníKarpathos výlet, český průvodce, v ceně je oběd. Tento výlet doporučujeme starším dětem. THESSALONIKI – poznávací výlet Poznávací výlet, kde si děti prohlédnou město Thessaloniki. Thessaloniki (někdy nazývána Soluň) je druhým největším městem Řecka. Žije zde přes 1 000 000 obyvatel. Město se rozprostírá v severní části Řecka u pobřeží. Za pěkného počasí lze vidět z města známou horu Olymp. Mezi nejvýznamnější památKréta ky města patří Bílá věž. Jedná se o rotundu u pobřeží, která dříve tvořila opevnění města. V dnešní době se uvnitř nachází muzeum. Z jejího vrcholu je nádherný výhled do okolí. Navštívíme také staré hradby Akropolis, kostel Sv. Dimitra – patrona města a další zajímavosti. Celodenní výlet s českým průvodcem. METEORA – poznávací výlet V ranních hodinách odjezd z hotelového komplexu přes Thessaloniki, podél Olympského pobřeží. Děti budou moci obdivovat nejvyšší horu Řecka – Olymp, která byla považována za sídlo starověkých bohů. Dále bude cesta pokračovat krásným údolím do historického Tempi, směrem na Larisu a Kalambaku, kde bude další zastávka. Kalambaka se rozkládá přímo na úpatí pohoří Meteora. Meteora – na vrcholu skal se ve výšce, jako přízrak, vznášejí kláštery, stavěné kámen po kameni po mnoho století. Meteora bylo od 11. století mocné klášterní sídlo a je nejen poutním místem, kde se odedávna hlásala poddanost, bičovala vůle a kalila víra, ale i místem, které díky kamennému lesu – jedinečnému přírodnímu útvaru, ročně přitahuje tisíce návštěvníků z celého světa. Z původních 21 klášterů se do dnešní doby dochovalo

Pláž u hotelu

12

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


Sithonia - Chalkidiki

Pohled na pláž

Hotelový komplex POSSEIDON BEACH POLOHA: hotelový komplex Poseidon Beach se nalézá v klidné oblasti zálivu, přímo v blízkosti krásné písečné pláže a je obklopen bujnou zelení, která vytváří osvěžující prostředí v horkých letních dnech. Komplex se skládá celkem z 11 pavilonů, hlavní budovy s recepcí a společnou jídelnou s terasou. Zdravotnický blok, jehož součástí jsou ordinace lékařů a izolace je umístěn v pavilonu G. Nachází se zde také prostorná terasa v hlavní části budovy a minimarket.Typicky řecké městečko, kde je spousta restaurací, kavárniček a obchůdků Neos Marmaras se nachází ve vzdálenosti cca 10 km od hotelového komplexu Poseidon Beach.

Pohled na pokoj

VYBAVENOST: restaurace, společenská místnost, vybavená ordinace a izolační místnost. UBYTOVÁNÍ: zajištěno v klimatizovaných dvou až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, balkonem, nebo terasou. STRAVOVÁNÍ: formou rozšířené plné penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) přímo v hotelovém komplexu Poseidon Beach. V rámci obědu a večeře je možný výběr ze dvou hlavních jídel. SPORT A ZÁBAVA: v hotelovém komplexu Poseidon Beach jsou pro pestrý, zábavný, sportovní a kulturní program dětem k dispozici krásný prostorný bazén s oddělenou částí pro nejmenší děti, multifunkční hřiště, dětský domeček a koutek, stolní tenis, upravené hřiště s umělou trávou, plážový volejbal a fotbal. PLÁŽ: v bezprostřední blízkosti (50 – 80 m od jednotlivých pavilonů). Pláž je krásná, písčitá s hrubozrnným pískem, přehledná a přístupná po chodníčku přímo z hotelového komplexu. Pro děti jsou zde připraveny slunečníky. Vstup do moře je pozvolný, vhodný i pro malé děti. V blízkosti pláže jsou instalovány sprchy se sladkou vodou. Pláž je chráněná vybíhajícími poloostrůvky. Děti mohou využít ke koupání rovněž také krásný, prostorný bazén, kde jsou k dispozici lehátka a slunečníky. Bazén se nachází přímo v centrální části komplexu Poseidon Beach.

Bazén u hotelu

jen 6 a jejich návštěva se pro vás stane jedinečným zážitkem. Dva z nich si můžete prohlédnout a obdivovat nádherné nástěnné malby a ikony a dozvědět se mnohé o životě mnichů, kteří na tomto místě žijí doposud. Poznámka: vstup do klášterů není dovolen mužům v krátkých kalhotách a ženám v kalhotách a krátkých sukních a s odhalenými rameny. Celodenní výlet, český průvodce, vstupné zahrnuto v ceně. Tento výlet doporučujeme starším dětem. TORONEOS – lodní výlet Plavba lodí na vlnách křišťálově průzračného moře, pod zářícím sluncem, mezi poloostrovy Kassandra a Sithonie, je jedním z nejkrásnějších výletů. Během této plavby se děti budou moci koupat v zálivu, skákat z lodi, nebo se potápět a objevovat podmořský svět. Zastavíme v krásném městečku Neos Marmaras, které je vyhledávaným turistickým místem druhého poloostrova Sithonia. Po krátké přestávce, během níž se můžete projít po městečku, osvěžit se výbornou místní zmrzlinou, či koupit si nějaký suvenýr, poplujeme zpět. Jedná se o oblíbený lodní výlet, na který budou mít děti krásné vzpomínky. Celodenní výlet, český průvodce, v ceně je oběd. PETRALONA CAVE Poznávací výlet, kde děti navštíví jeskyni, která byla objevena v roce 1959. Podrobnější výzkum se zde prováděl v pozdějších letech. Byla zde objevena lebka člověka neandertálského z doby před více než 750 000 lety. Mezi další nálezy patří zbytky zvířat (medvěda, hyeny, mamuta a jiné). Nálezy jsou umístěny v muzeu, které se nachází vedle jeskyně a patří mezi nejstarší v Evropě. Polodenní výlet, český průvodce, vstupné zahrnuto v ceně. Tento výlet doporučujeme spíše menším dětem. AQUAPARK – zábavný výlet Zábavný aquapark se nachází přibližně 20 km od města Thessaloniki. Je to malebné vodní město se 7 500 stromy a spoustou různých druhů květin, které jsou rozmístěny na rozloze cca 150 000 metrů čtverečních. Město má 6 bazénů, z toho jsou 2 dětské, 3 skluzavky různých tvarů a výšek, dvě umělé řeky, bazény s umělými vlnami, hydromasáž, dále malé kasino, obchody, tenisové kurty, restaurace a hřiště na basketbal. Téměř denně se zde pořádají různé zábavné soutěže o ceny.

Celodenní výlet.

Sprchy na pláži

www.kovotour.cz

13


Černá Hora Bosna a Herzegovina Srbsko

KOMPLEX BELLEVUE

HOTEL OLYMPIC

Černá Hora

Tivat

Podgorica

Bečiči Budva Petrovac Čanj Sutomore Bar

Albánie

Ulcinj Ada Bojana

Země, která v sobě skrývá nespoutanou krásu v podobě magických a divokých hor, rozsáhlé a pestré zeleně, tyrkysově křišťálového moře a překrásných pláží. Členité kopce s bujnou stále zelenou vegetací, kamenná, architektonicky a kulturně bohatá městečka - to vše máte v Černé Hoře jako na dlani spolu s nejkrásnější písečnou pláží. Vládne zde velmi příjemné a teplé klima už od začátku května až do konce října. To vše tvoří ideální podmínky pro léčebné pobyty dětí.

ULCINJ Ulcinj je nejjižněji položené město na černohorském přímoří, malý přístav a jedno z největších letovisek Černé Hory. Leží 23 km jihovýchodně od Baru. Jeho rekreační oblast (tzv. Ulcinjská riviéra), patřící k nejperspektivnějším v zemi, začíná v samotném městě a táhne se jihovýchodním směrem až k ústí řeky Bojany na hranicích s Albánií. Jako jediné černohorské přímořské místo nemá monumentální horskou kulisu, její zázemí je do značné míry zemědělské. V okolí se pěstují díky mimořádně teplému podnebí (mj. na 2700 hodin slunečního svitu za rok) četné teplomilné rostliny: citrusy, granátová jablka, vinná réva, olivovníky (roste jich tu kolem 70000 a jejich počet se stále zvyšuje; zdejší olej z nich představuje špičku v kvalitě) a další středomořské a subtropické plodiny. Turisté s oblibou navštěvují zdejší tržiště a trhy, které tu bývají dvakrát týdně. Prodávají se místní druhy zeleniny, ovoce, sýry, maso, ryby a další druhy zemědělských výrobků. Atmosféra je orientální se vším, co k tomu patří. Spojení neobvyklé štědrosti a magické moci přírody vyvrcholilo na samém jihu Černé Hory explozí přírodních krás. Velká pláž, nejdelší a nejkrásnější na černohorském pobřeží (dlouhá 13 km a široká 60 m), si vysloužila název Velká – Ulcinjská pláž. Kvalita písku je mimořádná a pro velký obsah minerálů se doporučuje revmatikům a osobám s kloubovým onemocněním. Samozřejmě i osoby s dýchacími a kožními problémy zde mohou relaxovat v prostředí bujné borovicové vegetace. 14

Fakultativní výlety SKADARSKÉ JEZERO Cesta vede černohorským pobřežím od Budvy do Sutomore a odtud pak novým tunelem Sozina dlouhým 4189 m skrz pohoří Rumija do pitoreskního městečka Virpazar. Zde nastoupíte na loď a následuje plavba po Skadarském jezeře, která trvá cca 2,5 hodiny. Skadarské jezero je nejen největší sladkovodní plochou na Balkáně, ale je i jedním ze čtyř národních parků Černé Hory a rájem ornitologů (žijí zde například pelikáni). Plavba Vám nabídne krásné výhledy na ostrovy, které se nacházejí na tomto jezeře, a na vysoké hornaté břehy na černohorské i albánské straně. BAR Největším městem v jižní části černohorského pobřeží je Bar ležící v širokém Barském zálivu. Byl založen až na sklonku 19. století po úplném osvobození země od Turků a brzy se stal důležitým hospodářským centrem Černé Hory. Nachází se při Jadranské magistrále, 25 km jihovýchodně od letoviska Petrovac. Po zemětřesení v roce 1979 začala podle moderní architektonické koncepce vznikat nejnovější část Baru, kterou nyní, po jejím dokončení, pokládají odborníci za nejzdařilejší architektonický projekt Černé Hory (mj. letní divadlo, kulturní centrum, obchodní dům, sportovní a rekreační středisko, marina, Dům zdraví, hotely, nový přístav, nové obytné části aj.) Ve městě končí jediná černohorská železnice vedoucí z Podgorici a Bělehradu, která je unikátním technickým dílem. Je totiž součástí několika set tunelů a mostů překonávající náročné přírodní podmínky. Za zmínku stojí rovněž zdejší přístav, jenž dnes patří mezi největší přístavy na pobřeží Jaderského moře. Dále můžete obdivovat v někdejším Nikolově parku bývalé královské letní CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


Ulcinj - Černá Hora

Tenisové kurty Spokojené děti u moře

Pohled na restauraci

Komplex BELLEVUE POLOHA: komplex Bellevue leží přímo u překrásné ulcinjské pláže, obklopen v zeleni borovicového háje, VYBAVENOST: recepce, restaurace, společenská místnost, vybavená ordinace a izolační místnost. UBYTOVÁNÍ: 2 – 3 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC), antialergické lůžkoviny. STRAVOVÁNÍ: rozšířená plné penze včetně svačinky a nápojů, pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu. SPORT A ZÁBAVA: víceúčelové hřiště - hřiště na míčové hry – nohejbal, volejbal, malou kopanou, tenisové kurty a ostatní sporty, stolní tenis, vodní sporty. Děti mají možnost využít krytý bazén se sladkou vodou, fitness a společenskou místnost. PLÁŽ: v bezprostřední blízkosti, písečná s bezpečným vstupem do moře, vhodná i pro menší účastníky ozdravných pobytů.

Pohled na pokoj

sídlo zámeček Topolica, v němž je nyní Vlastivědné muzeum. V tomto parku - arboretu roste na 80 druhů exotických dřevin. V blízkosti jsou zakonzervované základy kostela z 6. až 8. stol. V parku blízko nádraží stojí jako zajímavý exponát - souprava tzv. malého vlaku, jemuž se zde říká „čiro“. Krajina kolem Baru je oblastí s dlouhou tradicí pěstování oliv, což dokazují rozlehlé olivové sady rozkládající se v okolí města. V krásném háji stojí u osady Mirovica i strom, který byl údajně zasazen před více než 2 tisíci lety, a měl by tedy být nejstarším olivovníkem na světě. ULCINJ Nejjižnějším městem na černohorském pobřeží je Ulcinj, jehož historie sahá hluboko do daleké minulosti. Po příchodu Turků r. 1571 Ulcinj získala orientální charakter, stavěly se zde mešity, hodinové věže, turecké lázně, hostince a kašny. Na konci válek s Tureckem se Ulcinj rozhodnutím Berlínského kongresu stala součástí Černé Hory. Ulcinj a jeho okolí patří mezi nejdůležitější turistické oblasti v Černé Hoře. Kromě starobylých památek a zachovalé přírody sem návštěvníky lákají hlavně ideální podmínky pro letní pobyt u moře. Vzhledem ke zdejšímu klimatu (je zaznamenáno 217 slunečních dní v roce a průměrná teplota je 26°C) trvá zdejší sezóna koupání od dubna do konce října. Přímo ve městě se nachází asi 600 m dlouhá Malá pláž, která se vyznačuje velmi pozvolným klesáním do moře. Pláž lemuje promenáda s množstvím restaurací, barů a kaváren. Co byste rozhodně měli navštívit, je rozlehlý Ulcinski Grad na mysu mezi dvěma zátokami, který po staletí sloužil jako obrana proti komukoli, kdo zatoužil na Ulcinj zaútočit. Ve starém městě, které je součástí hradu, najdou návštěvníci muzeum s archeologickými nálezy, ke kterému patří také kostel – mešita (původně křesťanský kostel, který byl za turecké nadvlády přeměněn na mešitu). Na západ odtud, v malém olivovém háji vedle hřbitova je pravoslavná katedrála sv. Nikoly. Na malém skalnatém ostrůvku v zátoce Kruče severozápadně od Ulcinje kdysi stával starý Ulcinj, předchůdce dnešního města, jenž rovněž stojí za zhlédnutí. Pohled na pláž

www.kovotour.cz

15


www.kovotour.cz

ČANJ Velmi známé letovisko Čanj se nachází mezi Petrovacem na Moru a městem Bar. Přímo v centru leží pláž Biserna Obala (Perlová pláž), která patří k nejpěknějším plážím černohorského pobřeží. V této oblasti je téměř 265 slunečních dní, proto se jí také říká „sluneční pobřeží Jadranu“. Čanj je známý svou příjemnou promenádou s restauracemi a kavárnami, které se nacházejí v borovém háji v bezprostřední blízkosti pláže. Pro vyznavače sportu letovisko Čanj nabízí bohaté možnosti sportovního vyžití – vodní sporty, víceúčelové hřiště pro házenou košíkovou a volejbal. Letovisko Čanj je přímo stvořené pro konání ozdravně – léčebných pobytů pro děti. Pohled na pláž

Fakultativní výlety LODNÍ VÝLET PETROVAC NA MORU Plavba lodí z Čanje směrem k Petrovaci se zastávkou v tomto malebném městečku založeném v 17. století. Petrovac je oblíbené letovisko ležící v Petrovackém zálivu, 9 km jihovýchodně od svatého Stefanu. Původně rybářská obec se rozvíjela kolem benátské pevnosti, zvané Castel Lastua, na severozápadním výběžku pevniny. Podle ní se také až do konce roku 1918 obec jmenovala. Z pevnosti se zachovala její část z 16. století a lazaret. Po prohlídce v Petrovaci na Moru se účastníkům nabízí možnost koupání. LODNÍ VÝLET NA KRALJIČINU PLÁŽ Plavba lodí na Kralovninu pláž (Kraljičina plaža), která je pojmenovaná podle černohorské královny Mileny, která se právě na této pláži koupala nejraději. Na tuto písečnou pláž je přístup pouze lodí.

16

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


Čanj - Černá Hora

Pohled na ubytování

Hotelová restaurace

Komplex BISERNA OBALA POLOHA: komplex Biserna Obala se nachází v zeleni subtropické vegetace a jednotlivé pavilony jsou spojeny promenádou. Promenáda je lemována palmami, exotickými květy. VYBAVENOST: recepce, restaurace, společenská místnost, vybavená ordinace a izolační místnost. UBYTOVÁNÍ: 2 – 3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC), antialergické lůžkoviny. STRAVOVÁNÍ: rozšířená plné penze včetně svačinky a nápojů, pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu. SPORT A ZÁBAVA: víceúčelové hřiště - hřiště na míčové hry – nohejbal, volejbal a ostatní sporty, stolní tenis, vodní sporty. PLÁŽ: v bezprostřední blízkosti, oblázkovo - písečná s postupným vstupem do moře, vhodná i pro menší účastníky ozdravných pobytů. Pohled na pokoj

www.kovotour.cz

17


Chorvatsko Maďarsko Chorvatsko Chorvatsko Zagreb

Umag Poreč Rabac Pula

Krk Medulin

Crikvenica Selce Novi Vinodolski

Petrčane Dugi Otok

Bosna a Herzegovina

Zadar

Murter

Biograd na Moru Šibenik Trogir Brač Hvar

Split

Brela Baška Voda Makarska

Černá Hora

Ozdravné přímořské pobyty organizuje naše společnost v Chorvatsku, v komplexu Luka, Dugi Otok a v Crikvenici z důvodu mimořádně příznivých klimatických podmínek, prospěšných pro děti s dýchacími a kožními obtížemi. Oblast Jaderského moře je předurčena pro preventivní léčbu i vlastní léčení zejména dětí. Nabízíme Vám pro dětské ozdravné pobyty mimořádnou kapacitu v mimořádné destinaci, která poskytuje kvalitní ubytování s širokým spektrem služeb v pobytovém místě. Pohled na městečko Luka

DUGI OTOK V nedotčené přírodě střední Dalmácie s překrásným pobřežím, oblázkovými plážemi, mírně se svažujícími do moře a s průzračnou vodou ve stejnojmenném městečku na ostrově DUGI OTOK se nachází komplex LUKA. Vzhledem k výborným klimatickým podmínkám je tato kapacita velmi vhodná pro ozdravné pobyty dětí všech věkových kategorií. Dugi Otok znamená v překladu Dlouhý ostrov a je největším ostrovem v zadarském regionu 52 km dlouhým a táhnoucím se podél jaderského pobřeží od severozápadu na jihovýchod. Ostrov je spojen se Zadarem lodním trajektem, který převáží také osobní vozy a to několikrát denně.

Příjezd lodí

18

Fakultativní výlety ZADAR Zadarská riviera a město Zadar se nacházejí na nejčlenitější části Jadranu, plné malých zálivů, ostrůvků a ostrovů. Město Zadar je plné historických památek, rozvíjelo se totiž kolem zbytků římského fóra. Město uvnitř zachovalých hradeb s četnými kostely a se svým kulturním dědictvím může uspokojit i ty nejnáročnější návštěvníky a znalce historie. Za svou přitažlivost vděčí Zadar nautickému turistickému ruchu, nabídce domácích specialit ze starých zadarských a ostrovních konob, atmosféře dovolené na ostrovech, překrásným plážím a promenádám, výletům do blízkého i vzdálenějšího okolí, zajímavým letním akcím a zvláště cenným kulturně-historickým památkám. Turistickou zajímavostí jsou mořské varhany, které se nacházejí pod mořem a vlny „na ně hrají“ a vydávají překrásné tóny, které zní po celé Zadarské riviéře. V Zadaru můžete obdivovat Kostel sv. Donata, známý svým kulatým půdorysem původní stavby z 9. stol. městské hradby, katedrálu sv. Stošije, která byla podle provedení průčelí vyhlášena nejkrásnějším starým kostelem v Dalmácii, kostel sv. Kříže, Nin – nejmenší katedrálu na světě a mnoho dalších zajímavostí. NÁRODNÍ PARK KORNATI – lodní výlet Když Bůh stvořil svět, zůstala mu v dlani ještě hrst bílých kamínků. Hodil je do moře. Tak podle legendy vznikly Kornatské ostrovy. Část souostroví Kornati v dnešním chorvatském Jadranu byla v roce 1980 vyhlášena Národní přírodní rezervací. Unikátní je tím, že skoro všechno, co se tam děje, se děje bez vměšování člověka. Většiny ostrovů a ostrůvků se lidská noha téměř nedotkne. Kornati jsou oblá vápencová skaliska, kameny v moři. Největší z nich, Kornat, má plochu 33 km2 a nejmenší skála měří pár metrů. Celé souostroví se rozkládá na 250 km2 a čítá 147 ostrovů. Ač je na celém souostroví několik stovek obytných stavení, píše se, že posledními stálými obyvateli byli Římané. Všichni další, včetně těch nynějších, jsou pouze přechodnými obyvateli, přijíždějí většinou jen na několik týdnů v roce. Po Římanech tam zůstala nejstarší dochovaná stavba – Tureta, někdejší strážní věž. Původ dnešního názvu pochází rovněž od Římanů a na benátských mapách je největší z ostrovů, Kornat, označen jako Isola Coronta.

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


Dugi otok - Chorvatsko

Pohled na ubytování

Pohled na pokoj

Komplex LUKA POLOHA: komplex Luka se nachází ve stejnojmenné vesnici na ostrově Dugi Otok a je umístěn přímo v nedotčené přírodě s překrásným pobřežím a křišťálově čistou vodou. VYBAVENOST: restaurace (150 m od hotelu), společenská místnost, venkovní terasa, vybavená ordinace a izolační místnost. UBYTOVÁNÍ: standardně vybavené 2 - 3lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC), antialergické lůžkoviny. STRAVOVÁNÍ: rozšířená plné penze včetně svačinky a nápojů, pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu. SPORT A ZÁBAVA: hřiště na volejbal, fotbal, basketbal, stolní tenis, minigolf PLÁŽ: v bezprostřední blízkosti, oblázková s betonovými platy, mírně se svažující, plytké vstupy do moře.

www.kovotour.cz

19


www.kovotour.cz

DEPANDANCE OMORIKA

Fakultativní výlety

CRIKVENICA Místo ideální pro dětské ozdravné pobyty na základě příznivých klimatických podmínek, prospěšných pro osoby s dýchacími, dermatologickými a kožními obtížemi, situované v prostředí Crikvenické riviéry, která se nachází na západním pobřeží Jaderského moře, 37 km jihovýchodně od přístavního města Rijeka. Bujná mediteránská vegetace, křišťálově průzračná voda a naprosto čistý mořský vzduch řadí toto místo mezi nejhezčí části chorvatského pobřeží. Vzhledem k podnebí blahodárně působícímu na lidský organismus, okolí s krásnou středomořskou vegetací a oblázkovým plážím s pozvolným vstupem do moře, je tato oblast mimořádně vhodná pro léčebné pobyty dětí všech věkových kategorií. Oblast kolem depandancí Omorika je celkově velice klidné a nepřelidněné místo, maximálně vhodné pro dětské kolektivy s možností procházek a sportování i mimo pláž. 20

OSTROV KRK – lodní výlet Krk je se svojí rozlohou 409 km2 největším chorvatským ostrovem vůbec. Přímo ve městě Krk můžete obdivovat krásnou katedrálu ze 13. století sousedící s kostelem sv. Kvirína. Město má zachovaný středověký ráz a hrad Kaštel s věží a bránami. Ve městě je možné navštívit Muzeum v kostele sv. Kvirína nebo Galerii Fortis. Nedaleko Krku se na útesu nachází středověká vesnička Vrbnik. Nejjižněji na ostrově Krk leží město Baška, které je turisty hojně navštěvované pro svoje příjemné pláže. V Bašce je nejzajímavější kostel sv. Lucie z 9. století s pozůstatky bývalého kláštera. Zde byla objevena deska psaná hlaholicí z 11. století. Další zajímavostí je před několika desítkami let vybudovaný Krcký most. Most se klene dvěma vznosnými oblouky a spočívá jedním pylonem na ostrůvku Sveti Marko. Větší oblouk, mezi pevninou a ostrůvkem Sveti Marko má rozpětí 390 m, druhý, menší oblouk má rozpětí 240 m. Výška většího oblouku nad mořskou hladinou je 65 m, menšího oblouku pak 55 m. V tělese Krckého mostu je uloženo vodovodní potrubí, elektrický rozvod, telefonní kabely a ropovod. Jeho délka je 1309 m, výška oblouku nad hladinou je 66 m. Most se začal stavět v roce 1976 a byl dokončen v roce 1980. LUNGO MARE Přímořská promenádní cesta „lungo mare“ do sousedního letoviska Selce dlouhá 3 km. Původně stála v Selcích římská osada (nalezeny skromné zbytky), později se na jejím místě rozvíjela obec jako přístaviště vesnic ze sousedního úrodného kraje Vinodol a vyváželo se odtud hlavně víno. V městečku Selce se zachovalo několik pěkných ukázek staré vesnické architektury, typické pro zdejší přímoří s vysokými zděnými ploty a zvláštními schodišti. Některé stavby z konce 19. a 20. stol. mají secesní nebo pseudohistorizující ráz, např. kostel sv. Kateřiny. Na kopečku nad obcí stojí kostelík sv. Jiří. CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


Crikvenica - Chorvatsko

Depandance OMORIKA POLOHA: 3 poschoďové budovy se nacházejí v zeleni piniového háje, v mírném svahu nad Crikvenickou riviérou. Nacházejí se zde dětské koutky s houpačkami, skluzavkami, trampolínami apod. VYBAVENOST: restaurace, společenská místnost, vybavená ordinace a izolační místnost. UBYTOVÁNÍ: standardně vybavené 2 - 4lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout, WC), antialergické lůžkoviny. STRAVOVÁNÍ: rozšířená plné penze včetně svačinky a nápojů, pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu. SPORT A ZÁBAVA: víceúčelové hřiště - hřiště na míčové hry – nohejbal, volejbal, malou kopanou a ostatní sporty, stolní tenis, vodní sporty, skluzavka na pláži. Děti mají možnost využít terasu, venkovní travnaté prostranství před komplexem a společenskou místnost s televizí pro programové zaměstnání dětí v denních i večerních hodinách, případně při špatném počasí. PLÁŽ: v bezprostřední blízkosti, oblázková s bezpečným vstupem do moře, vhodná i pro menší účastníky ozdravných pobytů. Pohled na pokoj

www.kovotour.cz

21


Česká republika Německo

Polsko

Praha

Česká republika

Ostrava

Ostravice Moravskoslezské Beskydy

Rakousko

Slovensko

BESKYDY – OSTRAVICE Podhorská obec Ostravice leží v centru rekreační oblasti Beskyd, 15,5 km jihovýchodně od okresního města Frýdku-Místku. Stejnojmenná řeka zde vytváří dlouhé, do krajiny široce rozevřené údolí, které se ve své horní části prudce zvedá k vrcholům Lysé hory a Smrku. Masiv těchto hor je nepravidelně členitý se středně skloněnými a příkrými svahy a nepravidelnými hřbety. Celá oblast je rozbrázděna hustou sítí bystřin a potůčků. Tato oblast je vyhledávaná pro své nepřeberné možnosti rekreačního a sportovního vyžití. Je zde bohatý výběr turistických tras. Milovníci přírody mohou obdivovat malebné kopce, slunné louky, příkré srázy, neobvyklé vyhlídky i původní přírodní společenstva. Pro svou geografickou polohu uprostřed zeleně a mimořádně vhodné klimatické podmínky je Ostravice ideálním místem pro pořádání léčebně-ozdravných pobytů dětí.

Děti na výletě

22

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


Beskydy - Česká republika

Pohled na ubytování

Pohled na pokoj

Hotel ODRA POLOHA: hotel Odra se nachází v obci Ostravice - v romantickém horském prostředí Beskyd v oblasti lesů, hor a zeleně. VYBAVENOST: restaurace, společenská místnost, vybavená ordinace a izolační místnost. UBYTOVÁNÍ: je zajištěno ve dvou a třílůžkových pokojích s vlastním WC a koupelnou. STRAVOVÁNÍ: strava je zajištěna formou plné penze včetně svačinky a nápojů, pitný režim je zajištěný po celou dobu pobytu min. 3 litry tekutin denně na dítě. SPORT A ZÁBAVA: účastníkům ozdravných pobytů jsou k dispozici klubovna s TV a videem, minigolf, ruské kuželky, stolní tenis, venkovní hřiště pro volejbal, košíkovou, nohejbal a fotbal, dětské hřiště, kolotoč, pískoviště, prolézačky, skluzavka, venkovní ohniště s možností grilování, možnost zapůjčení stolních her, půjčovna horských kol, fitness centrum a nový zrekonstruovaný krytý bazén.

Hotelový bazén

www.kovotour.cz

23


Autobusová doprava

Orientační doba jízdy

do Chorvatska: 14 hod. do Černé Hory: 20 hod.

TRASA A směr Chorvatsko Černá Hora

TRASA B směr Černá Hora

TRASA C směr Černá Hora

TRASA D směr Černá Hora

TRASA E směr Chorvatsko Černá Hora

Třinec Český Těšín Karviná Havířov Ostrava Nový Jičín Hranice Přerov Olomouc Prostějov Vyškov Brno Mikulov

Opava Ostrava Nový Jičín Hranice Přerov Olomouc Prostějov Vyškov Brno Mikulov Ostrava Nový Jičín Svoz za příplatek: Šumperk 500,- Kč Bruntál 500,- Kč

Ostrava Frýdek-Místek Frenštát p.R. Rožnov p.R. Val. Meziříčí Vsetín Zlín Uh. Hradiště Hodonín Břeclav

Hradec Králové Pardubice Chrudim Havlíčkův Brod Jihlava Brno Znojmo

Brandýs n. Labem Praha Benešov Tábor České Budějovice

CHORVATSKO trasa odjezd A, E každý pátek A, E každý pátek

Svoz za příplatek: Trutnov 400,- Kč Náchod 400,- Kč

pobytová místa cena UMAG, PULA, POREČ, RABAC, SELCE, CRIKVENICA, NOVIINODOLSKI 2.490 Kč/osoba PETRČANE, ZADAR, BIOGRAD, MURTER, ŠIBENIK, TROGIR 2.690 Kč/osoba

ČERNÁ HORA trasa odjezd pobytová místa A, B, C, D, E každý pátek BUDVA, BEČIĆI, PETROVAC, ČANJ, SUTOMORE, BAR, ULCINJ

cena 2.990 Kč/osoba

Svoz za příplatek: Mladá Boleslav 5 00,- Kč Liberec 500,- Kč Turnov 500,- Kč Plzeň 500,- Kč

KOVOTOUR PLUS Vám také nabízí možnost zakoupení samostatných jízdenek na autokarovou dopravu do vybraných pobytových míst Chorvatska a Černé Hory. Autokarová doprava probíhá nonstop s hygienickými přestávkami. Odjezdy autokarů z ČR do Chorvatska jsou v odpoledních. Příjezd do příslušného pobytového místa bývá v ranních, případně dopoledních hodinách. Odjezdy autokarů z ČR do Černé Hory jsou v dopoledních hodinách. Příjezd do příslušného pobytového místa bývá v ranních hodinách, případně dopoledních hodinách.

Cena jízdenky zahrnuje dopravu jedné osoby a jednoho zavazadla ( max.do 15 Kg) TAM a ZPĚT). Cena jednosměrné jízdenky je 80 % z ceny zpáteční jízdenky. Autokarová doprava je zajišťována společně s renomovanou společností Veolia Transport Morava a.s. ( držitele certifikátu ISO). Veolia Transport Morava a.s. disponuje kvalitními, moderními, klimatizovanými autokary splňujícími náročné kritéria pohodlné, kvalitní a bezpečné přepravy. Autokary jsou vybaveny televizí s videem nebo dvd a je zde možnost zakoupení teplých a studených nápojů. 24

CALL CENTRUM - VOLEJTE z celé ČR telefon 14 001. Volání za cenu místního hovoru.


Kovotour OZP  

kovotour,ozp,katalog adelabilska@seznam.cz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you