Page 1

J a a r m ag a z i n e va n d e t r au m ac h i r u r g | j a a r g a n g 2 | 2 0 1 7

deTrauma

chirurg

Van ongeval naar herstel

Hoe ver kun je komen?

de Traumachirurg jaargang 2