Page 1


Papa Musta  :  historie w komiksie + ka copyright ©  Fundacja Tranzyt / Papa Musta + poszczególni autorzy © Fundacja Tranzyt /  Central Europe Comics Art. centrala@centrala.org.pl  ---- centrala.org.pl ligatura.eu fundacja-tranzyt.blogspot.com Druk:  Sp. z o.o. ul. Postępu  - Warszawa www.takt.eu Projekt okładki: Kamil Tatara : gabinet.co.uk : Logotyp Tekst, wokal: Papa Musta Muzyka, wykonanie — Geto Blasta: zespół   nagrywa dla ec www.silazpokoju.pl Junior Stress nagrywa dla Karrot Kommando www.karrot.pl Rmx by Maat Hejter feat Cj Viann Tekst, wokal: Papa Musta Muzyka, aranżacja, wykonanie: Cj Viann Ska Tekst, wokal: Papa Musta Muzyka, aranżacja, wykonanie: Łukasz „Migdał” Migdalski Na saksofonie zagrał Michał Pijewski Goodbye Wałkoń Tekst, wokal: Papa Musta muzyka, aranżacja, wykonanie — Mokrofon: Magda Borowczyk- gitara basowa Marcin „Mokry” Mokry- gitara Tomasz „Kozioł” Kozłowski- gitara Piotr „Łysy” Jaraszkiewicz- perkusja Realizacja nagrań, miks, master — Łukasz „Migdał” Migdalski Pomysł, scenariusze, teksty, dialogi — Papa Musta Rysunki: Szymek Tomczyk, Kamil Tatara, Emilia Kaczmarek, Remik Najewski Współpraca: Malingrad www.malingrad.pl


Poznań 


Logotyp t SZT4[ZNFL5PND[ZL


Hejter t SZT,BNJM5BUBSB


Ska t SZT&NJMJB,BD[NBSFL


!"#$%&$'()*+$,--.$/.0(-($%11&2$ 345.$6-(+$7+'648$).$)9:4;<6:4-(<$).=>+-.?(#$:49?+@$$ :$69A*:B*"0$5.$.6$?(4'<$'+>$-+#.5(402

7(46:(+#C$D4$0<=($;"@$=('-"C$?(46:(+#C$$$ D4$0<=($;"@$-+$>.$5.>.?"2$E$;"#F

!"#$%&'"$(&)*)+,-./)0"1,2#/.

Wałkoń t SZT3FNJL/BKFXTLJ

7(46:(+#C$D4$56"$=(A$<?.'-($*:48+$5.$ '4)=:4$D"*(42$J.D4$-+?4>$).:-+$8.5.K2222

G9:464$?=:"=>8(0$0<=(+#$).:;"*$=(A$).8<=$)9:4:$8>H94$?*(BD$ -+$-.?.$'B6.?+'$?$=:).-+*I$-+#.5<

J<=(+#$).:;"@$=(A$=?.L45.$)(4*:.#.?(*(4$ 8.'48*L.-.?+-45.$$.6$).*:B>8<$'+>$ M1N>"*I$:;(.9<$0+5+:"-H?$).9-.2


SKA

LOGOTYP

Co zrobić kiedy jedna forma wyrazu nie wystarcza artyście, kiedy chce opowiedzieć coś na kilka różnych sposobów? Pink Floyd mają „The Wall” - płytę i oparty na niej film, a Papa Musta ma „Papa na Regale” - płytę i stworzony na jej podstawie komiks. Mistrz  zadziornych mini fabuł, doskonale czujący się w konwencji muzycznego story-tellingu postanowił przenieść bohaterów swoich piosenek na nowy grunt. W tym celu zaprosił do współpracy czterech poznańskich rysowników, którzy doskonale odnaleźli się w tej inteligentnie  przerysowanej, lecz mocno trzymającej się ziemi konwencji.  cena 29,90 zł Celem autora było  nienachalne zwrócenie uwagi na problemy współczesnej cywilizacji, takie jak rasizm, uzależnienie od seksu własnoręcznego, anonimowość w sieci, czy konsumpcjonizm. Uzupełnieniem komiksu jest Ep’ka składająca się z czterech utworów. „Logotyp”, „Hejter”, „Goodbye Wałkoń” i „Ska” to przebojowe kawałki utrzymane w konwencji reaggerap, jednak biorąc pod uwagę nietuzinkowy styl narracyjny i wykonawczy autora trudno zamknąć je w jakiejkolwiek szufladzie.

Papa Musta Na Regale  

Papa Musta NA REGALE: 4 historie w komiksie + EPka copyright © 2011 Fundacja Tranzyt / Papa Musta + poszczególni autorzy © Fundacja Tranzyt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you