Page 1

m2c tiêu nghC nghi$p c+a b,n. S4n ph-m cuEi cùng, h) s* xin h!c b'ng, là do

:c 5i3m -u vi<t c+a b,n. COMPASS cam k%t gi= bí m;t h) s* c+a b,n.

TƯ VẤN HOÀN THIỆN HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG ADS/ALA, ENDEAVOUR, NZAID... Các hình thức tư vấn • Tư vấn hoàn thiện bài viết một cách súc tích, làm nổi bật hồ sơ của bạn (đặc biệt phần study objective và personal statement essays) • Chuẩn bị cho phần phỏng vấn học bổng Các loại học bổng hướng đến: • Tất cả các loại học bổng, phổ biến như ADS/ALA, Endeavour, Fulbright, NZaid, Eramus Mundus hay học bổng trực tiếp của trường

Lợi ích từ tư vấn

Chúc các b+n thành công! • Được tư vấn ngành học phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp tương lai • • • •

Có định hướng để khám phá điểm mạnh của bản thân để làm nổi bật trong hồ sơ Bố cục câu trả lời logic, có một câu chuyện riêng, thuyết phục, trả lời đúng trọng tâm Tăng tính tự tin của bạn với hồ sơ của mình Chuẩn bị tốt cho phần phỏng vấn

Qui trình tư vấn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bạn gửi thông tin về học bổng bạn muốn tìm Bạn gửi các tài liệu qua email, gồm có CV chi tiết, ngành học, mô tả nguyện vọng. Tôi sẽ trao đổi, định hướng để hình thành cấu trúc cho bài viết của bạn, giúp bạn tìm được “câu chuyện riêng” của mình Bạn viết bản thảo 1 hoặc chỉnh sửa bản thảo đầu của bạn Tôi gợi ý chỉnh sửa qua email, hoặc/và hẹn gặp/ trao đổi để làm rõ. Phần hướng dẫn trọng tâm vào cấu trúc, sắp xếp ý, dựa trên các ý bạn đã viết, gợi ý bổ sung thêm. Qua các câu hỏi của tôi, bạn sẽ có thêm thông tin và chọn lựa được thông tin để đưa vào hồ sơ. Bạn chỉnh sửa lần 2/3 theo gợi ý của tôi Tôi chỉnh sửa lần 2 và tiếp tục gợi ý để bạn bổ sung thêm. Phần gợi ý chỉnh sửa vẫn trọng tâm vào cấu trúc và sắp xếp ý hoặc gợi ý bạn thay từ, chỉnh sửa ngữ pháp, tuỳ theo chất lượng của bài viết Bạn chỉnh sửa bản thảo lần 3/4 Tôi sửa lại các lỗi về ngữ pháp cho bạn Bạn hoàn thiện hồ sơ và quyết định gửi đi.

Lưu ý quan trọng: •

Để công bằng cho tất cả các ứng viên xin học bổng, tôi không viết hồ sơ xin học bổng hộ bạn. Vai trò của tôi là người tư vấn, đặt câu hỏi để bạn tìm được điểm mạnh của mình để làm nổi bật hồ sơ, cũng như gợi ý các khoá học phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Sản phẩm cuối cùng, hồ sơ xin học bổng, là do bạn viết, mang phong cách và toát được điểm ưu việt của bạn.

Tôi cam kết giữ bí mật hồ sơ của bạn.

Tôi không trả lời các câu hỏi như Bạn đã đáp ứng điều kiện cần để tham gia học bổng hay chưa, bạn nên xin học bổng nào, hay tìm trường cho bạn (tuy nhiên tôi sẽ có thể tư vấn cho bạn học ngành nào phù hợp, và giúp bạn phân tích điểm mạnh của các khóa học bạn tìm được)

Thời gian: Phản hồi mỗi bản thảo từ 2-3 ngày, thực tế, tốc độ nhanh chậm của tiến trình tùy thuộc tốc độ chỉnh sửa của bạn Hình thức: Gặp trực tiếp, qua email và skype Phí dịch vụ: 2,500,000 VND, bao gồm toàn bộ phần Study objectives, Personal Statement, CV (Không bao gồm: Phần đề cương nghiên cứu đối với bậc học tiến sỹ và thư giới thiệu) Thanh toán qua chuyển khoản (trước khi tư vấn) Liên hệ: Hải 0973981679 tranthihai@gmail.com

Scholarship Coach intro  

Introduction to my coaching service for scholarship seekers

Scholarship Coach intro  

Introduction to my coaching service for scholarship seekers

Advertisement