__MAIN_TEXT__

Page 86

Trends

“Dankzij het project werd een zeer hoog beladingsgraad van de vrachtwagens bereikt.”

Koekjesproducenten en retailers testen succesvol het bundelen V

ier Belgische koekjesproducenten en vier retailketens hebben dit voorjaar een pilot uitgevoerd rond het bundelen van transportstromen. De koekjes werden naar een ‘Multi Supplier-Multi Retailer’-platform gebracht, van waar ze in gebundelde stromen naar de distributiecentra van de retailers vertrokken. De resultaten waren positief, maar er zijn meer deelnemers nodig om tot een echte business case te komen. Eind dit jaar wordt beslist over een vervolg. Philippe Van Dooren

Het Belgische project ‘Multi Supplier-Multi Retailer’ (MS-MR) past binnen het Europese project NexTrust, dat op zijn beurt georganiseerd wordt in het kader van het Europese Horizon 2020-programma (zie kader). Het pilootproject werd in maart een maand lang gevoerd. De deelnemers waren koekjesproducenten Poppies, Vondelmolen, Vermeiren Princeps en Desobry, de retailers Delhaize en Colruyt, met inbegrip van Retail Partners Colruyt Groep (Spar Retail) en Okay, en Kuehne+Nagel, die de logistieke operaties uitvoerde. Kort samengevat ging men als volgt tewerk: in plaats van hun producten rechtstreeks naar de vier distributiecentra van de supermarkten te vervoeren, brachten de koekjesproducenten ze naar een platform in Mechelen Zuid. Daar werden ze tijdelijk opgeslagen en op afroep naar de vier sites van de twee retailers vervoerd door Ninatrans, in opdracht van Kuehne+Nagel. In diens vrachtwagens werden dus koekjes van alle vier de koekjesproducenten gebundeld vervoerd. Dankzij het

project werd een zeer hoog beladingsgraad van de vrachtwagens bereikt: inkomend was die 98% en uitgaand 89%.

BUNDELEN “Het idee achter dit MS-MR project is dat hoewel we evenveel consumeren, het aantal zendingen blijft toenemen. Dat heeft te maken met het feit dat de zendingen kleiner worden maar frequenter gebeuren. Voor de leveranciers bestaat de uitdaging in het verhogen van de leveringsfrequentie, en voor de retailers in het ontvangen en verwerken van meer, maar kleinere leveringen. Dat verhoogt de druk op het hele logistieke systeem en kan voor capaciteitstekorten zorgen”, legt Alex Van Breedam, CEO van Tri-Vizor, uit. Dat bedrijf fungeert binnen het project als projectleider, ‘orchestrator’ en een van de trustees. Een trustee moet zorgen voor een omgeving waarin concurrenten kunnen samenwerken, zonder dat de anti-trustwetgeving wordt geschonden. Een orchestrator zorgt voor de coördinatie van de stromen.

MEER DEELNEMERS NODIG “Binnen het MS-MR-project worden de aanvoerstromen gebundeld in één platform, om dan als volle vrachten naar de retailers te gaan. Theoretisch kunnen zo grote besparingen worden gerealiseerd. Maar uit de piloot is gebleken dat de rendabiliteit in ruime mate afhangt van de grootte van de transportstromen. Een kleinere koekjesproducent die rechtstreeks naar de distributiecentra vervoert, heeft per vrachtwagen minder producten aan boord. Een grotere, daarentegen, heeft gemakkelijker volle vrachten. Die heeft dus in principe minder baat bij een bijkomende overslag op het consolidatieplatform. Alhoewel... ook een grotere producent moet soms kleinere hoeveelheden aan middelgrote retailers of lokale groothandelaars leveren. Ook voor hen kan het bundelen dus interessant zijn”, legt hij uit. “Deze pilot was niet bedoeld om de rendabiliteit van het systeem te testen, maar de haalbaarheid ervan. Dat doel werd bereikt. De volgende stap bestaat er dus in om de randvoorwaarden in kaart te brengen die een win-win voor de verschillende

86

L2LM43_NL.indd 86

20/09/17 16:31

Profile for transport media

L2lm 43 nl  

L2lm 43 nl