Page 1

Nr. 5/18 8. mars 2018 28. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

- CargoNet lever på kalkulert risiko - Den brutale virkelighet er at CargoNet er i en økonomisk situasjon hvor det ikke er rom for de omfattende tiltak som kreves. Det får Transport Inside opplyst fra sentrale bransjeaktører. Godstransportøren på skinner har arbeidet med omfattende handlings- og vinterplaner i flere år, uten å lykkes. - Dessverre er nok situasjonen ganske enkel, og brutal. CargoNet har en økonomisk situasjon som ikke er gitt rom for tiltak. De har rett og slett ikke penger til backup av ressurser, og har derfor tatt en kalkulert risiko, ifølge en kilde TI har snakket med. Et eksempel er det eksterne selskapet Mantena som skal ha penger for å sette inn kapasiteten på hjul og dreiing av hjul. CargoNet har ikke ønsket å bestille dette i tilstrekkelig omfang. RailCombi som driver terminalene skal ha betalt for sin kapasitet. CargoNet har heller ikke bestilt dette. De to siste lederne i CargoNet er rekruttert fra NSB, uten industriell- eller logistikk-kompe-

CargoNet-sjef Erik Røhne ber om forståelse og lover bot og bedring.

tanse. Det blir også hevdet at ledelsen mangler både operativ og markedsmessig kompetanse. Styret består av stabspersoner fra NSB. - CargoNet er milelangt fra det selskapet Kjell Frøyslid frontet i sin tid, forteller en kilde til Transport Inside. Den ferske adm. direktøren i CargoNet, Erik Røhne, har fått rasende kunder på nakken denne uken, blant annet krav om millionerstatning. Til Transport Inside forteller han at det er veldig lang avstand mellom politiske ambisjoner og virkemidlene som settes inn. (Forts. neste side)

I denne utgaven har vi sett nærmere på blant annet: Tines nye tankbilorganisasjon Bytter ut lastebilene med sykler Digitalisering på Perssonseminar Camilla Raastad tilbake i manesjen NTNU-studenter tar logistikkmaster

s.6 s.7 s. 7 s.8 s.9

Åpnet ny Europa-hub Gjør 70.000 godsvogner digitale Sikrer miljøvennlig sjøtransport Inviterer til Nordnorsk sjømattransport NCL styrker staben

1 - Transport Inside 5/2018

s.12 s.13 s.14 s.16 s.19


Krever kostbare tiltak En kilde forteller at en vinterhandlingsplan omfatter kostbare tiltak som å avklare økt ressursbruk innenfor definerte datoer, økt antall lok

Klimaløftet

På sjøen reiser godset kollektivt

Klimaløftet

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere Utgiver: Bjørgu A.S, Pb. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrveien 6 inng. D Telefon: 66 82 21 21 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: ti@mediaconnect.no Tel. 23 36 19 06 1/1 år kr.1.480,Redaktør: Per Dagfinn Wolden per.dagfinn@bjorgu.no - mob. 934 47 165 Forlagsredaktør: Thomas N. Witsø-Bjølmer I redaksjonen: Øyvind Ludt Annonser: Finn E. Mobæk finn@bjorgu.no - tel. 66 82 21 26 © Ettertrykk kun etter avtale ISSN 0804-5836

Klimaløftet På sjøen reiser godset kollektivt

drammenhavn.no drammenhavn.no

Emma E-Doc: Effektivt tollarkiv på web

MT02338.indd 1

drammenhavn.no

02.03.16 10:27

Emma Systems kan tilby elektronisk tollarkivering med en rekke verktøy for kontroll og revisjon. Motta tolldeklarasjonene direkte fra speditør i tollarkivet. Last opp tollregningen og etterlys evt. manglende deklarasjoner fra deres speditører. MT02338.indd 1

Emma Systems AS www.emma.no

MT02338

og lokførere, ekstra bruk - Meget krevende av personale til terminal- Det er en meget krevende oppgaver og vognverksted situasjon for oss og våre relatert vinterdrift, avtale kunder nå. Vi arbeider med med BaneNors stillverk konkrete tiltak som skal om skifting på Alnabru og få oss tilbake til en normal beslutte endrede tonnasjer sitasjon når det gjelder på enkelte loktyper. vogner i drift, forteller Det mest avgjørende er Røhne. generelt vedlikehold av Han understreker at det slanger/bremser for å unngå arbeides etter en plan som luftlekkasjer fra bremsetilsier at transportøren er systemet, noe som imidpå skinner og rett spor igjen lertid må skje hele året. over påske. I kuldeperioder blir det - Dette er en uholdbar såkalt hjulslag, til tross for situasjon, og jeg forstår vedlikehold. Det krever hjul- veldig godt at kundene våre sett i reserve, kapasitet på ikke er fornøyd dreiebenk hos Mantena eller med situasjonen vi har svenske leverandører. Videre nå, sier Røhne som overtrengs kapasitet i verkstedet tok ledelsen i CargoNet for å bytte hjul, både på før jul. Alnabru og i Narvik. DessDet 100 prosent NSB-eide uten kreves skifteressurser jernbaneselskapet har på terminalene for å ta nå 35–40 prosent av sine vognene til og fra verksted. godsvogner ute av drift. På sjøen reiser godset kollektivt Om en ikke evner dette så Innstillinger og forsinkelser kan en jo leie flere vogner i gir rasende kunder, som Europa, kan en tenke, men Schenker, og som nå varsler det er jo også dyrt. erstatningskrav. MT02338

- Jeg tror det er helt urealistisk at vi når de ambisjonene politikerne har satt for gods på bane uten at det skjer noe med virkemidlene. Godstogaktørene må gjøre sitt gjennom kontinuerlig forbedring og kostnadseffektivisering, men det alene er ikke tilstrekkelig for å flytte gods over på bane. Rammebetingelser for gods på bane svekkes gradvis i forhold til gods på vei, sier Røhne som også understreker at konkurransesituasjonen mellom bane og vei er krevende i dag, og at han forventer at den forblir krevende.

02.03.16 10:27

NB! E-Doc kan nå benyttes for både norske og svenske tolldeklarasjoner. Ta kontakt Ørjan på +47 2287 1144 eller orjan@emma.no for mer informasjon.

2 - Transport Inside 5/18


- Rent kollaps – Vi har hatt problemer før. Men dette er den rene kollaps for godsfrakten på jernbane, som vi ikke har vært i nærheten av på i alle fall ti år, sier adm. direktør Knut Eriksmoen i Schenker. Han forteller at selskapet må kjøpe inn hundrevis av ekstra trailerfrakter hver dag for å kompensere for godstog det ikke går an å stole på. Også Postens transportør Bring føler problemene med innstilte og forsinkede tog både i Sør-Norge og nordover

Transport Systems AS Leverandør av programvare for effektiv, oversiktlig og optimal transportplanlegging og administrasjon.

Mer enn 400 norske transport/logistikk bedrifter benytter i dag UniTrans eller UniCon som sitt primære transportstyringssystem

Ta kontakt med oss for mer informasjon på telefon: 98 29 00 00

www.hogia.no

mot Fauske og Narvik. Røhne beklager den uholdbare situasjonen med innstilte tog og svak punktlighet. - Vi arbeider nå med et sett prioriterte aktiviteter for å få flere «friske» vogner inn i produksjonen, og for å finne løsninger raskt for problemene med våre leveranser, sier Røhne og viser til en svært krevende situasjon med lange kuldeperioder ned mot 35–40 grader. Ifølge CargoNet-sjefen toppes problemene med at vedlikeholdsselskapet Mantena har for liten kapasitet og manglende lager av utstyr til skadde vogner. Han lover likevel kraftig innsats for å få «friske» vogner inn i trafikk igjen. – Dette er ingen trøst, sier Schenker-sjefen. Han viser til at det er vinter i Norge hvert år, og

at togmateriell og kapasitet må planlegges ut fra denne realiteten. Kunne vært unngått Røhne mener også at kollapsen kunne vært unngått ved hjelp av god styring og planlegging for vintersesongen. Han har inntrykk av at vedlikehold og investeringer har vært forsømt i årevis. Schenker har over tid fått stadig flere krav fra kunder om å bruke mer veitransport for tidskritiske varer på grunn av usikkerheten i jernbanefrakten. – Får denne utviklingen feste seg, vil også annet gods bli sendt langs veiene, stikk i strid med de mål Stortinget har satt gjennom Nasjonal transportplan, sier Knut Eriksmoen. Bane Nors punktlighetsstatistikk sier nå at 52 prosent

SCHENKER FORUM 2018 Bli med på Schenker Forum 2018 og få innsikt i fremtidens logistikk! • Miljølogistikk • Handelslogistikk • Industrilogistikk • Teknologi & kunnskap • VR-briller – 3D printing

Du får møte Tom Schmitt fra DB Schenkers konsernledelse og sentrale personer fra politikk og samfunnsliv. Foredragsholdere: Kristin Halvorsen, Cicero, Tom Schmitt, Schenker AG, Nina Melsom, NHO, Stein Lier-Hansen, Norsk Industri, Raymond Johansen, Oslo kommune, Nils Kristian Nakstad, Enova, Gunnar Lindberg, TØI, Thor A. Hermansen, Miele AS, Rune Bollingberg, Coop Handel og Knut Eriksmoen, Schenker AS. Konferansier: Erik Wold Informasjon: laila.olsen@dbschenker.com. Påmelding: via schenker.no Tid: 31. mai 2018. kl 10:30. Sted: DFDS, Vippetangen

Fremtidens logistikk og transport – 31. mai 2018

Liten, stor eller gigantisk logistikk. Vi har løsningene. Enhver god logistikkløsning handler om å bringe mennesker tettere sammen. Med tiden har vi utviklet Nordens best utbygde distribusjonsnett, som hjelper både store og små bedrifter med alt fra enkle pakker til komplekse e-handelsløsninger. Vi leverer.

Vi leverer.

3 - Transport Inside 5/18


r’n

ruke sportb

Tran

Droppet jernbanen – tar sjøveien Den tidligere jernbanemannen gjennom 20 år, ­Bjarne Ivar Wist, legger ikke skjul på sin frustrasjon over «ståa» i transport- og logistikkbransjen.

Fikk nok Han har fått nok av bare prat, handlingslammelse og manglende gjennomføringsevne etter 20 år i jernbanebransjen med ledende roller i både NSB Gods og CargoNet. Den ferske Sourcing Director i BioMar understreker at både rammebetingelser og forutsetninger må endres. - Godset går ikke på bane på grunn av politikernes avgjørelser, men av naturlige årsaker, forteller Wist som mener det er sunt både for transportbransjen og kundene at folk «skifter side». Han ble presentert for en spennende mulighet i et selskap og sektor i vekst. - BioMar har en klar policy på å utvikle selskapet gjennom å søke impulser og utvikling litt utenom de vanlige sporene innen aquakultur, fiskefôr og oppdrett. Med samlet over 1 mill. tonn i transportvolum, er det å se innkjøp, leverandørut-

vikling og logistikkløsninger i sammenheng en viktig suksessfaktor. Som erfaren og garvet jernbanemann gjennom en 20-årsperiode opplever Wist at de problemstillinger som diskuteres i 2018, i stor grad er de samme som i 1998. - Mens infrastruktur og teknologi er i sterk utvikling både på vei- og sjøsiden, så er ikke det samme tilfelle innen jernbane, sier Wist som fremhever følgende om skinnegodsets fremtid: - Det er kun de lengste strekningene, og der hvor veien ikke har tilstrekkelig konkurransekraft at godstransport på bane vil ha en fremtid. Når investeringer en snakket om for 10-20 år siden ikke er gjennomført, så får en jo som en ber om. Strekningene Oslo-Trondheim og OsloStavanger er med nye veier, lengre vogntog, mer effektiv drift av biler, og ikke minst billig utenlandsk arbeidskraft er det trolig ikke lenger mulig å opprettholde kommersielt godstogtilbud. - Er ikke dette litt pessimistisk da Wist? - Dessverre er jeg lite optimistisk. Det er ikke nødvendigvis

Vi kan alt om logistikk

Bjarne Ivar Wist fikk seg en solid tankevekker etter 20 års erfaring med godstran­ sport på skinner. Nå fore­ trekker han sjøveien. Foto: Per Dagfinn Wolden jernbaneselskapene, eller for den saks skyld kundenes feil. Det er bare slik at det ikke finnes en infrastruktur som gir rammer for å forrente lokomotiver og vogner, samt tilfredsstille de kravene som kundene stiller til pris og kvalitet. Vi blir sittende igjen med et fåtall strekninger. Jeg håper jeg tar feil, men det ser ikke lyst ut. Skinnegodsets fortrinn spises opp. Punktlighet, frekvens, effektivitet og miljøfortrinn har ikke jernbanen lenger mulighet til å innfri. I tillegg har vi en konkurransedyktig sjøtran­ sport sulten på nye løsninger.

• Bemannings- og driftsløsninger • Rekruttering/management for hire • Fortollingstjenester • Rådgivning ved logistikkprosesser • 4 PL

4 - Transport Inside 5/18

www.logent.no

- Verden og realiteten er bare slik at godset og transportstrømmen finner den veien som er best egnet. Den mest naturlige konsekvens er vei, understreket den tidligere jernbanemannen Wist.


av godstogene ut fra den store terminalen på Alnabru har vært i rute siste måned.

Krisejobbing for skinnegodset Skinnegående gods er inne i en langpinings-periode, og det er lite lys i tunnelen. NHO Logistikk og Transport (NHO LT) står på med nebb og klør for å redde norsk skinnegods i krise. Adm. direktør Are Kjensli og fagsjef næringspolitikk, Karoline Bjørklund, tilbakeviser kritikken om at de er for passive og lite fremoverlent i kampen for jernbanegodset. De viser til blant annet flere møter med de politiske fraksjonene i transportkomiteen om situasjonen. Møteaktiviteten er en oppfølging av krise-notatet NHO LT sendte samferdselsministeren og departementet før jul om at innføring av baneavgifter vil rasere godstransport på bane. Notatet var på vegne av en samlet næring og medlemsbedriftene Schenker, PostNord, Bring, CargoNet og Green Cargo. - Dette har vi nå fulgt opp med å møte samferdselsministeren og statssekretæren hvor vi understreker at situasjonen for gods på bane er alvorlig, forteller en innbitt Karoline Bjørklund. Svekket konkurransekraft Ifølge Kjensli og Bjørklund

må det legges til rette for gode rammevilkår for jernbanen, hvis en skal lykkes med det politiske målet om å overføre gods fra veg til bane. De viser til at jernbanens konkurransekraft mot vegtransport allerede i dag er svak. Samtlige togoperatører i Norge taper penger, noe de har gjort i flere år. De største brukerne av jernbanen i Norge har alle måttet redusere sine volumer på bane de siste årene. Enkelte snakker om så mye som en halvering de siste fem årene. - Selv om tallene for containertransporten i 2017 viste en liten oppgang på 5,2 prosent har vi indikatorer på at volumene vil være lavere i 2018. Hva som skjer med baneavgiftene vil være avgjørende for årene framover, sier Bjørklund. - Jernbanen sliter med

konkurransekraften og kjørevegsavgiftene vil svekke jernbanens posisjon ytterligere framover, sier Are Kjensli og fortsetter: - Punktligheten er for dårlig, spesielt i forhold til veitransporten, og brukerne av jernbanen vurderer løpende fremføring med bane opp mot lastebil. Det er derfor avgjørende at arbeidet med å forbedre infrastrukturen fortsetter, sier Are Kjensli. Mislykket Det politiske målet om å flytte mer gods fra vei til sjø og bane er så langt mislykket. Det er av konklusjonene i en fersk rapport fra Riksrevisjonen. I mer enn 25 år har det vært et politisk mål å spare miljø, veislitasje, utslipp og ulykker ved å flytte mer frakt fra bil til bane- og sjøtransport.

☞ Lav innstigningshøyde Profesjonell veiledning Landsdekkende service

Terberg RT terminaltraktor 35-45 tons kapasitet Enda mer miljøvennlig Nyutviklet og romslig førerhus Lav innstigningshøyde Profesjonell veiledning Landsdekkende service

Kjøp-leie-leasing Nytt og Brukt

Kontakt videre deremed medååfifinne, nne, Kontaktoss oss så så hjelper hjelper vi hvilken passerbest bestfor fordin dinbedrift bedrift hvilkenTerberg Terberg som som passer

Claus RuneLilleholt Martin Olsen

ncnielsen

 www.terberg.noVil du bli bedre til det du er best på?

5 - Transport Inside 5/18

+45 +4730 4638 9241 4205 94


Tines nye t­ ankbilorganisasjon Tine Tanktransport ble etablert 1. mars. Den nye organisasjonen omfatter 250 tankbiler og 700 sjåfører. Meierikonsernets nye tanktransportorganisasjon har hovedkontor på Tunga i Trondheim. Tine Tanktransport henter 1400 millioner liter melk årlig fra 8500 gårdsbruk. Melken leveres til 31 Tine-meieri, andre aktører og småskalaprodusenter. Paul Foldal er midlertidig ansatt som direktør mens stillingen er utlyst og rekrutteringsprosess pågår. Avdelingen skal sørge for høy utnyttelse av bilmateriell som gir effektiv innhenting og overføring av melk og meieriprodukter. I forkant - Vi skal utvikle nye systemer for prognoser som skal deles med sjåfører og transportører. Dette gir oss grunnlag for å være i forkant av endringer i melkevolum pr. rute og gjøre tilpasninger hurtigere enn vi klarer i dag, forteller transportsjef Jan Kolbjørn

Transportsjef Jan Kolbjørn Håkonsen forteller at meieri­ konsernets nye Tine Tanktransport har hovedbasen på Tunga i Trondheim. Foto: Per Dagfinn Wolden Håkonsen i Tine Tunga og fortsetter: - Tankbilsjåførene gjør allerede nå en fantastisk jobb med å hente inn melk under alle værforhold, men også der skal vi bli enda bedre. Hittil har våre sjåfører måtte fylle ut papirskjema. Nå innfører vi digitale systemer som sørger for god to-veis kommunikasjon mellom transportkontor og våre tankbilsjåfører. Også her skal Tine levere i verdensklasse med tett og god samhandling i verdi-

kjeden mellom inntransport, planlegging, produksjon, lagerdrift og distribusjon, sier Håkonsen. I Trondheim investeres det for å bygge et logistikkmiljø i verdensklasse, gjennom planlegging av vareflyt i hele verdikjeden. Tine-konsernet har en av Europas mest komplekse verdikjeder som strekker seg fra innhenting av råmelk til levering til sluttkunden, med store krav til ferskhet. Dette krever mye av Tines logistikkorganisasjon.

Se nye muligheter -gjør jobben smartere Untitled-2.indd 1

09.03.16 11:56

6 - Transport Inside 5/18


Siste nytt Bytter ut lastebilene med sykler Mandag ble el-varesykkel­ tjeneste lansert på Bryggen i Bergen. Prosjektet er et samarbeid mellom DB Schenker, Bergen kommune og Statens vegvesen. Tilbudet vil også introduseres i andre by-områder etter hvert som en får erfaring med driftsopplegget, blant annet i Stavanger, Sandnes, Kristiansand, Drammen, Ålesund, Trondheim og Oslo. Den nye sykkelen kan laste 300 kilo med pakker og annet gods og overtar levering av småpakker i Bergen. Varer levert med sykkel er fremtiden i byområder. – Vi har et mål om nullutslipp i alle norske byer i løpet av 2019. Dette er det første bidraget vårt i så måte, sier distribusjonssjef Lars Sveen i DB Schenker. Den elektriske sykkelen har en rekkevidde på åtte mil og kan gå en hel arbeidsdag uten lading. – Selv om den er batteridrevet, må sjåføren trå i tillegg. Den er registrert som en vanlig sykkel, sier Sveen som opplyser at mellom 15 OG 20 transportsykler skal på plass i norske byer. I første omgang er det bare én sykkel som skal testes

ut i Bergen. Målsettingen er likevel at alle småpakker på kort sikt skal leveres på denne måten. Norske samferdselsmyndigheter ønsker det nye tiltaket velkommen: – Dette er veldig kjekt. All honnør til DB Schenker. Vi er helt avhengig av en transportbransje som tør å satse på alternative fremkomstmidler for transport av gods, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen. Hun er helt sikker på at dette er fremtiden. - Kravene til bransjen i henhold til Parisavtalen og nasjonale målsettinger, fører til at man er nødt til å gå over til mer miljøvennlig varedistribusjon, sier Vikane. – Vi holder også på å utvikle et tak over sykkelen. Uansett går vi jo mot sommer nå, så jeg tror dette skal bli bra, forsikrer Lars Sveen.

Digitalisering på Perssonseminar - I mens det pågår en ny digital og teknologisk revolusjon innen logistikk og supply chain, så er man nødt til å ha en gradvis tilnærming til dette. Det var hovedbudskapet til Are Gråthen på BIs og Logmas Perssonseminar på Handelshøyskolen BI i Oslo nylig, og som var viet Global Supply Chain management. Hvordan har næringslivets forsyningskjeder endret seg, og hvordan blir utviklingen i årene som kommer? Er spørsmål som stilles. Gråthen, ansvarlig for Samskip-konsernets aktiviteter i Norge, herunder også Nor Lines som nylig ble inkludert i konsernets eierskap, var en av foredragsholderne. - Vi må tenke hva kan vi gjøre NÅ – og ikke bare om 5-10-15 år, når/hvis ny digital teknologi er på plass, sier Gråthen.

Manpower Logistikk – din partner når du trenger bemanning innen lager, transport og logistikk. Vår vaktapp gjør det enkelt for deg å matche dine bemanningsbehov med dyktige medarbeidere, når du trenger det. Kontakt oss i dag!

www.manpower.no/logistikk Telefon – 22 01 80 00

www.fltas.no Tel: 69 35 83 40 - Fax: 69 35 83 50

7 - Transport Inside 5/18

Ring oss for dør - dør transport til og fra kontinentet


Camilla Raastad tilbake i manesjen Camilla Raastad (44) er tilbake i manesjen og i NHO LTs rekker. - Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til NHO LT med både varierte og spennende arbeidsoppgaver, forteller Raastad til Transport Inside. Det er imidlertid ingen fersking i «gamet» som erstatter «den gamle traveren» Torgeir Gullaksen, og som nå trer inn i pensjonistene rekker 16. april. Raastad kjenner bransjen og mange av medlemsbedrifCamilla Raastad tilbake hos speditørene. tene godt. Hun gjorde seg også bemerket på en positiv være en støtte for medlemmåte i tiden som advokat i sagt en trygghet i forhold LTL-administrasjonen, men mene når behovet for juritil arbeidet som venter ikke minst som en sentral og disk bistand melder seg, sier meg. Jeg er godt kjent med Raastad. dyktig juridisk støttespiller utfordringene bransjen Etter at hun sluttet i for medlemsbedrifter og står ovenfor, og håper jeg det som da het LTL ved transportbransjen. vil være en god bidragsyter Hun betraktes som meget årsskiftet 2004/2005 jobbet for medlemmene gjennom hun rundt tre år som HR-­ godt egnet til jobben som arbeidet i NHO LT, sier direktør for Nor-Cargo AS. omfatter et stort juridisk Camilla Raastad. - Jeg sa opp den jobben felt av saker som føres fra Hun tok juridisk embetsnår jeg fikk min første begynnelse til slutt. Det eksamen med spesialfag datter, og har de siste ti være seg transportrett, garantirett i 1997 og fikk årene drevet egen advokattoll og forretningsjuridisk advokatbevilling i 2003. Fra praksis. Mine klienter har bistand for transport- og 1998-2001 arbeidet hun som hovedsakelig vært bedrifter logistikknæringen. advokatfullmektig i Servicei transport- og logistikkGod støttestiller bedriftenes Landsforening. bransjen. Det gir meg selv- Jeg ser frem til å kunne

Bransjens beste førermiljø Kalmar Norway | Carl Bergersens vei 5, 1481 Hagan | tel. 67 06 20 20

8 - Transport Inside 5/18

www.kalmar.no


Han understreker at vi heller ikke må glemme at noen skal betale for denne digitale og teknologiske utviklingen, parallelt med en forventning om enda billigere transport. Gråthen med bred bransjeerfaring fra inn- og utland i bagasjen, er en ivrig og engasjert pådriver i kampen om å flytte mer godstransport fra veg til sjø, internasjonalt og nasjonalt i Norge. Med Samskips unike verktøykasse for hånden, er forutsetningene definitivt tilstede for videre utvikling av multimodale og bærekraftige transportløsninger for fremtiden. Foruten Gråthen deltok også adm. direktør Are Kjensli på årets Perssonseminar sammen med ledere i NHO, Avinor, Swix og Felleskjøpet. Blant andre innledet Lasse Jonasson fra Instituttet fra Fremtidsforskning i København. Han forsker på fremtidens forsyningskjeder.

fra 15 ulike nasjonaliteter, og representerer en av de største forskningsgruppene i Skandinavia. Målet er å forbedre produksjon og logistikk i tett samarbeid med industri og nasjonale nettverk. Fokusområdene er produksjonslogistikk og Supply Chain Management. Global Manufacturing Management er et toårig internasjonalt masterprogram hvor all undervisning foregår på engelsk. Studieprogrammet har fokus på: strategi og strategisk ledelse, logistikk, industriell økonomi og teknologisk ledelse. Studioprogrammet Produktutvikling og produksjon er et femårig integrert masterprogram med fokus på produktutvikling, mekanikk, termodynamikk og energiteknikk med spesialisering innen blant annet produksjon og logistikk.

Meyership

Utdanning NTNU-studenter tar logistikkmaster Institutt for Maskinteknikk og Produksjon omfatter studieretningene produksjon, logistikk og ledelse. Produksjonsledelse, forskning og utdanning består av en forskningsgruppe på 30 medlemmer

1867 - 2017

Toraneskaia, 8600 Mo - +47 75 12 85 00 www.meyership.no

Komplett IT - Løsning for transportselskaper fleet101_ Annons_ 170x37_ 1601.indd

1

• • • • • • • •

I disse dager jobber Ida Borgen Vaule, Sondre Sivesind Melbye og Nathalie Bruntveit Madsen med masteroppgaven: Struktur og styring av norsk helsetjenestelogistikk med fokus på pasient-, material- og informasjonsflyt. Her samarbeides med sykehus, helsesystemer, ekspertise fra logistikk- og produksjonsledelse.

Konferanser og messer Tar grep rundt transportansvaret Både Schenker og Posten/ Bring er til stede når ansvarsfulle etater setter hovedfokus på oppdragsgivers ansvar for transportoppdraget. Tolloverinspektør Kristian Mentzoni i Tolletaten

1962 – offisiell åpning av Nordlandsbanen 1912 – historiens første dieselskip på verdenshavene 1903 – verdens første motoriserte flytur 1885 – bilen blir oppfunnet 1867 – Meyership blir etablert Verden forandrer seg. Transportbehovene er i endring. Etter 150 år er Meyership en totalleverandør av transporttjenester – til lands, til vanns og i lufta.

Ordrebehandling Trafikkledelse Fakturering Mobildata Skanning Track & Trace Kundeweb EDI

Tel: 23 96 06 07, www.fleet 101.com 2016-01-20 14:19

9 - Transport Inside 5/18


Den vanskelige gods Nok en gang vil jeg ta for meg spørsmålet om å overføre mer gods fra veg til sjø og jernbane. Dette har jeg også skrevet om tidligere, og grunnen til det er rett og slett at det er et svært viktig spørsmål, og at vi ikke lykkes med det - i alle fall i for liten grad. Saken har på ny fått aktualitet ettersom Riksrevisjonen nylig la fram en rapport om dette (Dokument 3:7 (2017–2018) Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane). Målet om å overføre godstransport over lange avstander fra veg til sjø og jernbane er ikke fulgt opp med aktiv styring og effektive tiltak slår Riksrevisjonen her fast. I rapporten kan vi videre lese at det helt siden 1990-årene har vært et mål å få overført mest mulig langtransport av gods fra veg til sjø og jernbane. Norge er gjennom internasjonale avtaler forpliktet til å redusere utslipp av klimagasser, likevel øker CO2-utslippene

Sverre Myrli er stortingsrepresentant for Akershus og er Arbeiderpartiets transportpolitiske talsmann på Stor­ tinget. Han er inne i sin femte stortingsperiode og har utdanning fra Høgskolen i Oslo og Handelshøjskolen i København. Han har permisjon fra jobb i Forsvarsbygg og var politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet 199697. Myrli er opptatt av alle transportformer. Ikke minst det store omfanget av kabotasje som foregår i Norge i dag, både i lovlig og ulovlig form. Han er også sterk tilhenger av mer gods på bane og sjø.

TRANSPORT - IMPORT - EKSPORT - NCTS - FORHÅNDSVARSLING - SPEDISJON

O A Halvari AS er et programvarehus som utvikler programvare og selger egenutviklede programmer. Våre produkter omfatter systemer for fortolling, transittering, forhåndsvarsling, produksjon av eksportdokumenter, fraktbrev og komplette administrative systemer for speditører og transportører.

O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 Oslo • Telefon 22 51 56 10 • Telefaks 22 06 17 70 • E-post: firmapost@halvari.no

10 - Transport Inside 5/18


overføringen

fra vegtransport. I forhold til folketallet hadde Norge i 2011–2013 også omtrent 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy enn gjennomsnittet i Europa, kan vi lese. Riksrevisjonens undersøkelse av perioden 2010–2015 viser at utviklingen har gått

INNSIKT Sverre Myrli

i motsatt retning av målet: Vegtransport av stykkgods på strekninger over 300 kilometer med nærhet til havn eller jernbaneterminal, har økt like mye eller mer enn transport på sjø og jernbane. Bevilgningene til jernbane er økt betraktelig de siste 10-12 årene. Likevel mener Riksrevisjonen at det er gjennomført få tiltak for å styrke konkurranseevnen og legge bedre til rette for gods på sjø og bane. Ja, de hevder faktisk at forholdene for vegtransport har blitt bedre enn for transport til sjøs og på bane. «Etter vår vurdering er det kritikkverdig at myndighetene ikke har klart å styrke konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenlignet med veitransport», framholder riksrevisor Per-Kristian Foss. Og når Riksrevisjonen bruker begrepet «kritikkverdig», er det alvorlig. Dette er sterk kost av riksrevisoren, og det skal bli interessant å følge med på kommentarene fra samferdselsministeren og regjeringen framover. Hvorfor får vi ikke til å overføre gods fra veg til sjø og jernbane? Og, er det bare å gi opp?

Nei, vi kan ikke det, men vi har tydeligvis ikke de riktige virkemidlene. Det ser heller ikke ut som om å overflytte ansvaret for havner fra Fiskeridepartementet til Samferdselsdepartementet har hjulpet for å få mer gods fra veg til sjø. Samtidig finnes det også lyspunkter - både til sjøs og på sporet. Flere rederier melder om gode resultater fra tilskuddsordningen for overføring av gods fra veg til sjø. Og fra Narvik går godstrafikken på jernbanen så det suser. Jeg er helt enig med riksrevisor Foss når han sier: «Departementet bør styre og følge opp mer aktivt: sørge for å få på plass en felles strategi, vurdere å styrke de økonomiske virkemidlene, få gjennomført planlagte tiltak og utrede nye. Det omfatter også arealplanlegging rundt jernbaneterminaler og havner som fremmer godstransport på sjø og bane». Enten må vi nå handle og få mer gods over på sjø og bane, eller så får vi slutte å si det.

Trenger din bedrift transport fra Storbritannia eller Irland? SkanTrans er en privateid og nøytral leverandør av frakttjenester.

www.skantrans.no

post@skantrans.no

11 - Transport Inside 5/18

Tlf 69 35 85 05


forteller at det nå tas fastere grep rundt ansvar for transportoppdragene. Han oppfordrer til å melde seg på seminaret: Transport og trygghet – ta styringen på oppdraget i Oslo 22. mars. - På fagseminaret kan transportbransjen og offentlige etater utveksle informasjon og erfaringer rundt oppdragsgivers ansvar, forteller Mentzoni til Transport Inside. Han understreker at et transportoppdrag omfatter ikke bare mottaker og det som skal fraktes, men også andre som skal gjøre sin del av jobben i verdikjedens ulike ledd. Oppfordring - Kom og hør hva en rekke offentlige etater kan fortelle om dagens situasjon i transportbransjen, og hvilke råd de kan gi for at transport­ oppdraget kan gjennomføres trygt for alle parter. Det vil også bli presentert nyheter som kan være aktuelle for bransjen, forteller Mentzoni og ønsker velkommen til seminar om oppdragsgivers ansvar i transportoppdraget i lokalene til Skatt øst ved Schweigaardsgate 17 i Oslo 22. mars, med påmelding innen 16. mars. Temaer for dagen: • Hvordan kan Treparts bransjeprogram transport bidra til at vi alle kan ta vår del av ansvaret for en seriøs

transportbransje? • Tilsyn med oppdragsgiver • Hvilke krav gjelder for lønns- og arbeidsvilkår, og hvordan utfører du påseplikten? • Ny personvernlovgivning fra 25. mai • Kabotasje, fiktiv fakturering og konkurransevridning – felles ansvar • Mer effektiv fortolling • Ansvar for brudd hos innleid transportør • Seriøs versus kriminell • Samfunnsansvar og oppfølging – Posten Norge AS og Schenker AS

Flyfrakt Åpnet ny Europa-hub

DHL åpnet nylig sitt nye regionale knutepunkt ved flyplassen i Brussel. Den toppmoderne hub´en er utstyrt med flunkende

ny logistikkteknologi, og vil nesten firedoble kapasiteten til DHL Express i Brussel til 42.000 sendinger i timen. Med en investering på over 140 millioner euro inkludert leiekostnader, har Brussel Hub hittil skapt ytterligere 200 nye DHL-jobber på flyplassen, tre år tidligere enn planlagt, melder selskapet i en pressemelding. - Brussel spiller en avgjørende rolle i det globale DHL Express-nettverket. Brussel Hub er et av våre største knutepunkt i verden, og på grunn av beliggenheten i logistikkhjertet i Europa, spiller det også en viktig rolle for å knytte bedrifter fra denne regionen til resten av verden, sier CEO i DHL Express Kan Allen. Den nye huben er på 36.500 m2 inkludert lager og kontorer, og blir DHLs femte største knutepunkt. Knutepunktet legger til rette for både luft- og landruter til

Ditt førstevalg av logistikktjenster! - Lokal distribusjon - Nasjonale / internasjonale transporter - Ekspress / budbiltjenester - Fortolling ner r fin - Spedisjon unde ake! k e tilb øyd - Flyfrakt Forn id veien allt - 3PL

Besøksadresse: Titangt.7, 1630 Gamle Fredrikstad Terminaladresse: Titangt.11, 1630 Gamle Fredrikstad Telefon:+47 69 30 45 30 - Epost: post@spedtrans.no

Door-Door UK service We tailor our service to meet your needs

Full and Part load DRY and REEFER Container og Trailer E-post: shortsea@dfds.com Tlf: 23 31 53 07 www.dfds.com

12 - Transport Inside 5/18


et bredt antall europeiske destinasjoner, samt direkte, interkontinentale forbindelser til Amerika, Midtøsten og Afrika.

Bane Gjør 70.000 godsvogner digitale Kundene ønsker økt synlighet og oversikt. Derfor utstyrer DB Cargo 70.000 godsvogner med sensorer og telematikk. DB Cargo er Europas største operatør av godstog, og har startet en omfattende digi-

nye bremser som halverer støy i forbindelse med bremsing. To tredjedeler av vognene er allerede utstyrt med de nye bremsene.

Veitransport 136 tiltak mot trafikkdøden Ny trafikksikkerhetsplan med 136 målrettede tiltak skal bidra til at 200 færre blir drept eller hardt skadd på norske veier de neste fire årene. Dette er det ambisiøse målet for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 20182021. I 2017 ble ca. 750 drept eller hardt skadd på norske veier. Regjeringen har i Nasjonal transportplan satt som mål at antallet skal være redusert til 350 innen 2030. En utvikling i samsvar med

DIN TOTALLEVERANDØR INNEN

Fleksible løsninger innenfor: • • • • • •

taliseringsprosess. Innen 2020 skal alle selskapets 70.000 godsvogner i Tyskland utstyres med smartteknologi. 1000 vogner har allerede fått utstyret installert. Investeringen koster ifølge DB Cargo «flere titalls millioner euro», men GPS- og annen sensorteknologi vil gi kundene en direkte nytte, mener selskapet. GPS muliggjør direkte og konstant sporing av vogner og gods og kan derfor lettere kalkulere forventet leveringstidspunkt underveis. Videre kan sensorene gi informasjon om vognene er fulle eller tomme, om temperatur og fuktighet i vognen. - I en stadig mer digitalisert verden forventer kundene en høy servicegrad. De vil vite, i sanntid, hvor godset deres er, når det vil ankomme og i hvilken tilstand, sier Roland Bosch, CEO i DB Cargo. Han forteller videre at samtlige vogner skal utstyres med

MATERIALHÅNDTERING

Leasing Utleie Salg og Leaseback Service og Vedlikehold Renovering av brukte trailere Dekk og Veihjelp

Kontakt oss for et tilbud Stavanger/Bryne, Robotvegen 3, 4340 Bryne Tel; + 47 9304 0040 Vestby, Deliveien 13, 1540 Vestby Tel; +47 9169 8579 Salgssjef Dag Aastorp: Tel; +47 406 08 377

www.toyota-forklifts.no

Cargo Linea har flere ukentlige avganger til/fra: Spania, Portugal, Italia, Frankrike og Tyrkia

www.cargolinea.no

|

E-post: trafikk@cargolinea.no

|

13 - Transport Inside 5/18

Telefon: 23 12 15 50


Sikrer miljøvennlig sjøtransport

Havne- og farvannsutvalget: (F.v.) Arne-Martin H. Sørli (advokat, Regjeringsadvokaten) Kristin Bjella (advokat, Hjort, utvalgsleder) KSO Wollert Krohn-Hansen (Havnedirektør, Trondheim Havn) Inger Hygen (advokat, Kluge) Adrianne Ubeda (daglig leder, Lars Holm Shipping) John Erik Hagen (regiondirektør, Kystverket Vest) Haakon Vennemo (professor i samfunnsøkonomi, Vista Analyse). Ikke tilstede: Anne Marit Bjørnflaten (kommunikasjonsdirektør, Hurtigruten), Siri Tofte (advokat, KS). - Et viktig bidrag og innspill til regjeringens arbeid for å sikre et høyt sjøsikkerhetsnivå og miljøvennlig sjøtransport. Det sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han mottok forslag til ny havne- og farvannslov nylig, og som nå skal vurdere utvalgets forslag. Utvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, har hatt mål om å forenkle lovteksten og å ta hensyn til den teknologiske utviklingen innen maritim

sektor, klima og miljø. Flertall foreslår blant annet endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Det foreslås at ansvar og myndighet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften. Videre foreslår utvalget at reguleringen av los-ordningen tas inn i havne- og

farvannsloven, slik at man samler regulering av statens tjenester for å ivareta sikkerhet i farvannet i en lov. Utvalgets flertall foreslår å åpne opp for at kommunen som havneeier på visse vilkår kan ta utbytte fra overskudd i havnevirksomheten som kan benyttes til andre formål enn havnevirksomhet. Utvalgets forslag er fremmet i NOU 2018:4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov.

Dør til dør transport i Europa og Norge Vi har tilbud innen transport i inn/utland - fortolling - spesialtransport - lager Kontakt oss på telefon: +47 40 70 95 00

www.kingsrodtransport.no 14 - Transport Inside 5/18


Til Ingrid, som elsker å gå rundt i favorittbutikkene sine, men som helst handler hjemme fra sofaen. For mange netthandlere er selve leveransen nesten like viktig som varen. Hele 74 % sier at de hadde handlet oftere på nett hvis de hadde hatt mer kontroll på leveringen, og 81 % hadde handlet mer hvis det var enklere å returnere varene. Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester som gjør det enda enklere for kundene dine å handle på en måte som passer til akkurat deres behov. Les mer på postnord.no/collect-in-store

15 - Transport Inside 5/18


Inviterer til Nordnorsk sjømattransport Transportutvikling og Stig Nerdal inviterer til konferansen «Nordnorsk sjømattransport i 2030» i Narvik 10.-11. april med blant andre fiskeriminister Per Sandberg og leder for Stortingets transportog kommunikasjonskomite Helge Orten til stede. – Er vi i stand til å håndtere vekst, og beholde og øke verdiskapingen? Spør daglig leder Stig Nerdal i Transportutvikling AS, og som står bak Narvik-konferansen. - Årets viktigste sjømatkonferanse med fokus på transport og Nord-Norge, understreker Nerdal som ser fremover mot slutten av nåværende NTP-periode, og kanskje enda lengre frem. Han frister med kunnskapsrike foredragsholdere fra næringslivet, politikken, etatene og organisasjonene. Fra det politiske toppsjiktet kommer fiskeriminister Per Sandberg og leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomite Helge Orten.

Daglig leder Stig Nerdal i Transportutvikling inviterer til transportkonferanse i Narvik. Foto: Per Dagfinn Wolden Den viktigste - Sjømatnæringen i NordNorge er en av landsdelens viktigste næringer. Næringen omfatter fangst, havbruk og tilknyttede aktiviteter i form av leveranser av innsatsfaktorer, foredling og transport. Selv om fisken er hovedproduktet, har sjømatnæringen større inntransporter enn uttransporter, forteller Nerdal. De fleste mener at sjømatnæringen kommer til å vokse kraftig i årene fremover, og at den vil være et av de viktigste bidragene til regional utvikling og

verdiskaping i landsdelen. I dag kommer 65 prosent av Norges sjømat fra tradisjonelt fiske. 40 prosent kommer fra en landsdel som har fangstmottak som genererer et betydelig transportarbeid og lokale arbeidsplasser. Ut av landsdelen Nerdal forteller at det meste av sjømaten transporteres ut av landsdelen og landet med bil. - Ingen kan med sikkerhet si hvordan fremtiden vil se ut, og vi har mange utfordringer, sier Nerdal.

HJELP MED FORTOLLING ?

Trollåsvn. 8, l4l4 Trollåsen Tlf: +47 21 68 03 90 Fax: +47 21 68 03 89 Mail: felles@speditoren.no

Vi er spesialister på fortolling med høy kompetanse innen næringsmidler. Ingen oppdrag for små eller for store. Vi har kunder/speditører som bruker oss noe hver måned og noen som har flyttet all fortolling til oss. Vi kan også bistå med export/import dokumenter til/fra Sverige via vårt kontor i Strømstad.

Ta kontakt for et tilbud!

16 - Transport Inside 5/18


dette betyr at det i 2022 ikke må være flere enn 550 drepte eller hardt skadde. - Selv om utviklingen har vært svært positiv og Norge er verdensledende på trafikksikkerhet, må kampen mot trafikkdøden fortsette med uforminsket styrke. Det er satt tøffe mål for trafikksikkerhetsarbeidet. Dette er mer enn tall og statistikk – dette handler om mennesker, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen. På vegne av Politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene, sju storbykommuner og Vegvesenet overleverte han tirsdag 6. mars tiltaksplanen til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Gustavsen peker på at hele verden ser til den norske trafikksikkerhetsmodellen for å lære. - Vi jager hele tiden ny kunnskap som vi deler på tvers. Denne brukes til målrettet innsats der vi vet det er nødvendig og hvor det virker.

Til Nina, som elsker netthandel, men som aldri rekker å hente pakkene.

Ydmyk laksenæring til vogntog-ulykker – Laksenæringen er ydmyke for den utryggheten deres aktivitet bidrar til. Det bekrefter leder for infrastruktur i Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug. Utarbeider rapport Trøndelag fylkeskommune skal utarbeide en rapport som viser hvilken betydning avrenning fra laksevogntog har for ulykkessituasjonen på lakseveiene i fylket. De siste åtte årene har det vært 28 alvorlige ulykker på fylkesvei 714, hvor flere hundre vogntog kjører daglig langs den såkalte Lakseveien med laks pakket i is. Når isen smelter blir enkelte veier som skøyteis og skaper trafikkfarlige situasjoner. – Selv er laksenæringen ydmyke for den utryggheten deres aktivitet bidrar til, og de etterlyser en helhetlig vurdering av årsak og virkning når det gjelder trafikksikkerhet på lakseveier, sier Bjørkhaug til Avisa

For mange netthandlere er selve leveransen nesten like viktig som varen. Hele 74 % sier at de hadde handlet oftere på nett hvis de hadde hatt mer kontroll på leveringen. Derfor lanserer vi nå flere nye tjenester som gjør det enda enklere for kundene dine å handle på en måte som passer til akkurat deres behov. Les mer på postnord.no/vinnendelogistikk

ÅRETS VIKTIGSTE SJØMATKONFERANSE

FOKUS:

SJØMAT- TRANSPORT - NORD-NORGE - FREMTIDEN

NARVIK 10. - 11. APRIL 2018 PROGRAM OG PÅMELDING: WWW.TRANSPORTUTVIKLING.NO/KONFERANSE

17 - Transport Inside 5/18 BERGEN


Sør-Trøndelag. Hun forteller også at oppdrettsnæringen inviteres til en dugnad for å få laget en rapport om situasjonen. Det skal også fremmes konkrete tiltak i rapporten. – Jeg har vært i kontakt med Statens vegvesen om dette, og de kan ikke si at is på veien som følge av avrenning har vært utløsende for trafikkulykker, men de kan heller ikke utelukke at det har vært en medvirkende årsak, sier Bjørkhaug. Kritiserer oppdrettsnæringen Både Norges Lastebileier-Forbund og Statens vegvesen er kritiske til oppdretts- og transportnæringens manglende vilje til å løse avrennings-problemet: – Alle er klar over det. Men vi opplever ikke at det har blitt gjort noen tiltak mot avrenning fra laksevogntog som skaper farlige trafikksituasjoner. Jan Ivar Rødal i Statens vegvesen sier næringene har vært klar over dette i flere år, og at man har tatt opp dette flere ganger siden 2012, uten særlig respons. – Alle er klar over det. Men vi opplever ikke at det har blitt gjort noen tiltak for å unngå å få avrenning på veien, fra noen av partene, sier Rødal. – I strid med loven - Avrenning av smeltevann som fryser til is på veien er trafikkfarlig og derfor klart

i strid med vegtrafikkloven, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Samferdselsministeren viser blant annet til forskrift om bruk av kjøretøy, som sier at lasten skal være godt nok sikret.

forventes å foreligge i løpet av mars, sier havnedirektøren. Jonas fastholder viktigheten av en jernbanetilknytning til havna, og arbeider for fullt med saken.

Fremtidsrettet lagersamarbeid

Havn I stampe

I Larvik Havn står også arbeidet med jernbanespor i stampe i tilknytning til etablering av ny jernbaneterminal. Havnedirektør Jan Fredrik Jonas forteller at arbeidet med renovering av jernbanesporet er i gang. - Men dessverre er etableringen av terminalen mer utfordrende å få realisert enn tidligere forutsatt. Vi har støtt på lokal motstand som gir seg utslag i en mer omfattende kommunal behandling og godkjenning enn det vi hadde forutsatt. En avklaring

Borregaard og Borg Havn har inngått en samarbeidsavtale om prosjektering av et 17.000 kvadratmeter stort bærekraftig og moderne ligninlager på Øra i Fredrikstad. - Et slikt lager gir Borregaard unike muligheter til å posisjonere seg for enda grønnere og mer fremtidsrettede transportløsninger. Ved å lokalisere ligninvarelagrene i Borg Havn, bereder vi grunnen for å flytte flere varer fra vei til sjø. Dermed reduserer vi CO2-utslippene forbundet med veitransport, samtidig som vi avlaster trafikkveksten på veiene i Europa, sier logi­ stikkdirektør Fred Voldset i Borregaard.

SØK TILSKUDD TIL GODSOVERFØRING FRA VEG TIL SJØ Ønsker ditt rederi å etablere en sjøbasert godsrute? Tilskuddsordningen for godsoverføring fra veg til sjø skal primært bidra til at det etableres nye sjøbaserte godsruter.

Søknadsfrist: 15. mai 2018 For mer informasjon se kystverket.no/godsoverforing

IF CUSTOMS KEEPS YOU UP AT NIGHT YOU NEED PROFESSIONAL HELP At KGH, we know customs. Because, over the years, we’ve helped every type of customer with every type of product anywhere in the world. Smoothly, reliably and professionally. Contact: +47 69 21 40 00/+46 10 459 07 00, email: sales@kghcustoms.com AUSTRIA

BELGIUM

DENMARK

FINLAND

FRANCE

GERMANY

ITALY

NETHERLANDS

18 - Transport Inside 5/18

NORWAY

SWEDEN

|

www.kghcustoms.com


Det nye lagerbygget vil optimalisere vareflyt og forbedre logistikkløsningene. I dag har Borregaard en rekke ligninlagre, hvorav flere er lokalisert utenfor Borregaards område. Ligninet transporteres i dag fra Borregaard via biltransport til Borg Havn for utskipning til kunder. Et nytt lagerbygg som samler alle lagrene i ett, vil på denne måten gjøre varelogistikken mer effektiv med færre transportetapper.

Nytt om navn Line Bolsøy ble 5. mars ansatt til å jobbe med logistikk-utfordringer i Friganor, etter 29 års jobbing innen transport, logistikk og spedisjon. Hun kommer fra stillingen som Area Sales Manager Sea & Air i FREJA Transport & Logistics. Før det har Bolsøy hatt ledende roller i Greencarrier Norway, Nic-Freight og Nica. Friganor AS er eneimportør av Daikin og Liebert i Norge og ledende leverandør av airconditioning og varmepumper til privatboliger, næringsbygg, industri, marine, offshore og teknisk kjøling. Trond Nygård er ansatt som ass. havnedirektør i Helgeland Havn IKS. Han kommer fra stillingen som havnedirektør i Alstahaug havnevesen KF. Nygård har tidligere vært distrikts- og stasjonssjef i Sjøfartsdirektoratets stasjon i Sandnessjøen. Han har også vært daglig leder i Træna Båtservice AS, Nygård & Rasmussen ANS og Olsen & Hansen Båtbyggeri AS. NorthSea Container Line har styrket laget med Sylvia Paulsen i rollen som logistikkspesialist. Hun har nærmere 23 års erfaring i det internasjonale industriselskapet Nexans Norway AS, de siste årene som produksjonssjef med ansvar for logistikk som administrasjons- og logistikkleder. Som kjent la Nexans Karmøy ned i 2016. Siden dette har Paulsen arbeidet ved det norske hovedkontoret i Oslo som administrativ støtte til toppledelsen.

Vi tilbyr hjemlevering når kundene dine er hjemme! Mange av kundene dine har bedt oss om å levere om kvelden i stedet for på dagtid. Når de er hjemme, rett og slett. Vi tilbyr hjemlevering av varer mellom kl. 17.00 og 21.00 (men man kan fortsatt få levert pakker om dagen hvis man ønsker det). Les mer om våre tjenester på postnord.no/vinnendelogistikk

)RU¡NWWUDÀNNVLNNHUKHW 19 - Transport Inside 5/18


s!

s Tips o

Ta Ta kontakt kontakt med med Transport Transport Insides Insides redaktør, redaktør, Per Per Dagfinn Dagfinn Wolden Wolden om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: Telefon: 66 66 82 82 21 21 15 15 ·· mobil: mobil: 93 93 44 44 71 71 65 65 ·· e-post:per.dagfinn@bjorgu.no e-post:per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 22. mars

tten

afe ViP-St

nekrologen, sier en ydmyk og litt Jan Erik Netter (70) har tilbakoverlent Netter. bakelagt et langt forsknings- og Etter mer enn 40 år med havner konsulentliv innen samferdselog sjøtransport, mener han det sektoren fra TØI, via NSFI/Makanskje er på tide å trekke inn rintek, Volvo Transportsystemer årene, men slik blir det ikke. Nå til egen konsulentvirksomhet, nå står Netter overfor nye utfordrini Netter Analyse. ger, som partner i et nytt konsuJan Erik har nettopp avsluttet lentselskap som vil etableres i arbeidet i Seniorgruppen i LogisJan Erik Netter april i år. Det vil nok representere tikkforeningen avd. Trøndelag, noe nytt på arenaen … men det ventes en Fugl Fønix i Akkurat nå er det positiv spenden forbindelse? Selvfølgelig er post i statsbudsjettet. NTP 2018seniorene en ressurs for en lands- ning rundt åpningen av en ny 2029 er i programmet, og Tekeksporthavn, Kråkøya Kysthavn, dekkende forening som nylig nologirådets innspill rettes mot i Nord-Trøndelag Havn Rørvik feiret sine første 50 år! Seniorene «Fremtidens mobilitet – transi Østlandsavdelingen holder ut i IKS. portsystemet i en brytningstid» og Netter legger ikke skjul på at «God byvekst og mobilitet». beste velgående – både sosialt og 28. mars 2017: Samferdselsmifaglig. Mange er igjen fra oppstar- sjøtransport av fersk laks og sjømat generelt til markedene på nister Ketil Solvik-Olsen har ten, og sju lokalavdelinger er nå i Kontinentet har opptatt han de sitt første møte med det nye full aktivitet landet rundt. 10 siste årene. Mobilitets- og teknologirådet. - Som konsulent eller rådgiver er Netter har følgende historie på Rådet representerer ulike miljøer. det lite å bli husket for, påminnet Dette rådet skal bidra til en felles – uten at du selv må sørge for det. lager, og som kan ha et skjær av humor …? forståelse av de mulighetene og Vi er et enzym som sørger for at 30. april 1999: Teknologirådet utfordringene som ny teknologi i ønskede reaksjoner skjer uten år i N or g e! TRAILER AS ble oppnevnt av EXPRESS Kongen i statssamferdselssektoren gir. To konselv å bli forbrukt, og sørger for NORSK råd, etter initiativ fra Stortinget. kurrende teknologiråd? – Hva er at jobben blir gjort. Mye posi- fra hele Transporter verden – kontakt oss for et komplett tilbud Rådet representerer ulike miljøer. tivt kan nevnes, når en senior i vitsen? www.nortrail.no ”Nårfinansieres tid og service betyr over fortsatt virke tenker tilbake, men Virksomheten Tornoe” J. Nicolaisen i JernbanediVerkseier Furulundsvei 49, Postboks Alnabru, N-0614 Oslo - Tel: +47 22 80 17 00 - e-post: ntesalg@nortrail.no dette vil nok først komme frem i 3Næringsog fiskeridepartementets rektoratet overtar stafettpinnen.

50

NORSK TRAILER EXPRESS AS

50

år i N or

g e!

Et av de ledende spedisjonsselskapene i Norge siden 1967 www.nortrail.no ”Når tid og service betyr noe”

Verkseier Furulundsvei 49, Postboks 3 Alnabru, N-0614 Oslo - Tel: +47 22 80 17 00 - e-post: ntesalg@nortrail.no

20 - Transport Inside 21/14

1

2

Transport Inside 5 - 2018  
Transport Inside 5 - 2018