Page 1

Nr 12/14 19. juni 2014 24. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Forlagsredaktør: Thomas N. Witsø-Bjølmer Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Glenn Lund, Klaus Eriksen, Øyvind Ludt. Annonser/abonnement: Mia Karlsson (mia@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

Speditør-epoke over Speditørterminalen i Verkseier Furulunds vei 47 jevnes med jorden, og speditørguru Aage Spilsberg sier takk for seg. Spilsberg som nå går over i pensjonistenes rekker har hatt en sentral rolle i transport og spedisjonsvirksomheten i Groruddalen i Oslo siden 1985. Han har ledet lagerhotellet og utleievirksomheten i Spedlog Speditørterminalen i 15 år. Men nå jevnes terminalbygget på 6000 m2 med jorden og tomten øverst i Verkseier Furulunds vei blir stående tom.

Speditørterminalen AS, et bygg som sto ferdig i 1981, var et resultat av at Oslo kommune ønsket å samle store deler av byens spedisjonsforretninger på et sted. Etter hvert sto Norsk Trailer Express AS, Oslo Container Stevedor AS, Intertransport Limited og Skandia Transport AS som eiere av en felles terminal og distribusjonssenter. I 1997 fikk Speditørterminalen AS merkenavnet SpedLog og hvor Norsk Trailer Express ble 100% eier. Aage Spilsberg fikk ansva-

SkanTrans Norge etableres SkanTrans-PSL og Andersen & Mørck samarbeider om daglige bilruter fra Storbritannia og Irland til Norge fra 1. august. Andersen & Mørck er en av Norges mest tradisjonsrike bedrifter med røtter tilbake til 1859. Firmaet har hovedkontor i Fredrikstad, samt kontor i Halden/Svinesund for grensefortolling og lokal spedisjon. Fredrikstadselskapet, som fra før eier 30% i Sped Trans, er Norges største skipsklareringsfirma og

håndterer ca. 900 skipsanløp årlig. Managing Director Geir Teistung i Andersen & Mørck sier at det nye samarbeidet representerer en betydelig styrking i markedet. SkanTrans-PSL har hovedkontor i Maldon, Essex, England og er en del av The PSL Group. Firmaet ble etablert i 1990 av PSL sammen med agentene i Danmark, Sverige, Finland og Norge. SkanTrans-PSL er en ledende speditør med Storbritannia – Norge som spesialfelt.

1 - Transport Inside 12/14

ret for lagerhotellvirksomheten, en virksomhet med god lønnsomhet og med både norske og utenlandske firmaer i sin portefølje. Spilsberg etablerte et godt tillitsforhold til kunden. Han mener da også at fleksibilitet og solid rådgivningstjeneste er blant de viktigste faktorene når man velger lagerhotell som løsning. 3PL (tredjepartslogistikken) er nå overtatt av Nortrailgruppens nye satsingsområde, Nortrail Logistics AS. Spilsberg overlater stafettpinnen til Jan Freddy Ottesen som blir ansvarlig for terminalvirksomheten i selskapet.

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: Ny epoke ............................2 Bring Gudbrandsdalen ........2 Bygger i Trondheim ..............3 Europas mest moderne.........3 Per Madsen slipper rattet. ....5 Norge på topp .....................6 Toppmøte i NLF.....................7 Jakter på godsrute ...............8 Tiltak for CargoNet.................9 Olav Hermansen til NLF .......11


Ny epoke ▼ Epoken med SpedLog og Speditørterminalen er nå over i Verkseier Furulunds vei på Alnabru i Oslo. En ny har imidlertid startet med etableringen av Nortrail Logistics AS. - Med en 10.000 m2 stor terminal som omfatter grenseoverskridende trafikk, lager og distribusjon like ved E6 er vi en interessant partner for mange, sier daglig leder Arvid Tøgard i Nortrailgruppens nye satsingsområde, Nortrail Logistics AS. Den tidligere virksomheten til SpedLog-Speditørterminalen representerer en viktig del av nye Nortrail Logistics. - Det innebærer at vi tilbyr lagerhotell for ulike konsepter og løsninger, 5000 palleplasser i høylager og 5000 m2 mesanin for volumgods. Vi leier også ut kontorlokaler til flere av våre kunder og har fortsatt noen ledige lokaler. Det betyr stor fleksibilitet, variable kostnader og ulike konsepter for kundene. Varene vi sender ut fra lageret er ofte av svært kort lagringstid som krever rask gjennomgang i lageret, forteller Tøgard. Han har også har vært prosjektleder for omorganiseringen av lokalene i Verkseier Furulunds vei 49 til nye virksomhetsområder. Nortrail – Norsk Trailer Express AS er det siste, gjenlevende privateide transport-

og spedisjonsselskapet på Østlandet i sin sjanger. - I motsetning til å være oppkjøpskandidat har vi intensjoner om å fortsette i samme spor og være et nisjeselskap som står på egne ben, forteller Tøgard. Han understreker at nærmere 50 år gamle Nortrail fortsatt er et svært levedyktig selskap. Det er fortsatt i Kamsvåg-familiens eie, som i dag er representert av Rolf André Kamsvåg som for en del år siden overtok alle aksjene fra far, Rolf Kamsvåg. - Vi er spesialister på trailertransporter, spesielt rettet mot stykkgods og partilaster fra hele Europa og Norden. I tillegg representerer vi et velutviklet og verdensomspennende agentnettverk for oversjø og flyfrakt, sier Tøgard. Omsetningen bare øker i Nortrail-gruppen. Transportog spedisjonsselskapet, Norsk Trailer Express, er en hovedpilar i gruppen med 46 ansatte og en moderne flåte av trailere og biler. Totalt beskjeftiger Nortrailgruppen over 60 ansatte. Nortrail er også den norske partneren i Nordic Chain, System Alliance Europe og Cargo Line.

Siste nytt Bring Gudbrandsdalen ▼ Posten Norge kjøper Kirkestuen Transport AS som nå blir Bring Gudbrandsdalen.

www.fltas.no Tel: 69 35 83 40 - Fax: 69 35 83 50

2 - Transport Inside 12/14

Selskapet med hovedkontor i Lom har 70 ansatte og terminaler på Otta og Rudshøgda. Bedriften er kåret som «Årets bedrift i Nord-Gudbrandsdalen» for 2014. - Kirkestuen er en solid transportvirksomhet som vil gi Bring en sterkere markedsposisjon i Hedmark og Oppland. Kjøpet vil bidra til at våre kunder får et enda bedre distribusjonstilbud rundt Mjøsa og åpne for flere direkteruter til og fra området, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge. Eier og daglig leder Geir Inge Kirkestuen forsetter i selskapet som daglig leder i Bring Gudbrandsdalen.

Styrker e-handelstilbudet ▼ Posten og Bring har kjøpt svenske Smartpak, en del av Bussgods. Med oppkjøpet 16. juni får Brings kunder tilgang til 600 nye utleveringssteder for pakker til privatpersoner i Sverige, opplyser Posten i en pressemelding. - E-handelen er en av de sterkest voksende delene av logistikkmarkedet i Norden, med mye grenseoverskridende handel. Kjøpet av Smartpak vil gi våre kunder et enda mer attraktivt nordisk tilbud hos Bring, sier Dag Mejdell, konsernsjef i Posten Norge AS. – Oppkjøpet er et ledd i å styrke Brings «hentekanal» for privatpersoner. Det kompletterer dagens tilbud med mindre pakker og hjemleve-

Ring oss for dør - dør transport til og fra kontinentet


ring av større forsendelser. For eksempel kan vi nå også tilby levering av barnevogner, sykler og dekk til forbrukere over hele Sverige, sier Mejdell.

retøy som brukes til transport av varer og personer. Vehco har flere enn 800 kunder med flere enn 30.000 utstyrte kjøretøy.

Stor speditøravtale

▼ Posten og Bring samler post- og logistikkvirksomheten i nytt senter på Torgård sør for Trondheim sentrum, opplyser Posten Norge i en pressemelding. 470 medarbeidere får sin arbeidsplass i det nye logistikksenteret som skal stå ferdig i løpet av 2016. Senteret erstatter Postens terminal på Sluppen, samt Brings tre terminaler på Brattøra. Nå samles brevproduksjon, pakke- og godsvirksomhet, termovirksomhet og lagervirksomhet.

▼ Bring og Posten bytter leverandør av flåtestyringssystemer, og har signert en avtale med Vehco om levering av systemer til 3500 kjøretøy i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Slovakia og Frankrike. Bring håper å redusere driftskostnadene betraktelig med det nye systemet. Vehco skal levere Bring en omfattende løsning som omfatter tjenester som posisjonering, sporing, geofence, kjøre- og hviletider, fjernnedlasting fra fartsskriver, ordrebehandling (ved integrering med TMS), eco-driving, drivstoffoppfølging og underleverandørløsninger, opplyser Vehco i en pressemelding. Videre vil løsningen gi Bring et stort antall rapporter og administrative funksjoner for effektiv håndtering av Brings store vognpark. Det er disse tjenestene Bring forventer skal spare tid, ressurser og kostnader i den daglige driften, i tillegg til betydelig drivstoffbesparelser. Vehco er en betydelig leverandør av flåtestyringssystemer i Europa. Kjernevirksomheten gjelder styring av kommersielle kjø-

Bygger i Trondheim

Europas mest moderne ▼ 10. juni åpnet Coop sitt nye Logistikksenter på Bergmoen i Ullensaker. Sentrallageret er Europas mest moderne og effektive lager. Lageret er fullautomatisert og strekker seg over 52.000 m2. Her behandles 500.000 kolli hver dag, og 300 trailere laster og losser varer hvert døgn. Adm. direktør Svein Fanebust og styreleder Lisbeth Bull Husby i Coop Norge kunne stolt ønske gjestene velkommen til åpningsfest der både Åge Aleksandersen og Heine Totland underholdt rundt 200 gjester. - Dette er vår månelanding. Vårt ønske er å ha lave

kostnader, effektiv logistikk og fornøyde kunder, og dette anlegget gir et solid bidrag, sa Fanebust. - Jeg gleder meg til å oppleve Coops Logistikksenter, og jeg gleder meg over at så mange har kommet for å delta ved åpningen som representerer et paradigmeskifte i Coops stolte historie. Nå spiller vi i eliteserien – en divisjon hvor vi har en naturlig plass, sa Bull Husby.

Klart for LNG-terminal ▼ Swedegas og Vopak LNG Holdng har fått godkjenning for å bygge en LNG-terminal i Göteborg Havn. - Vil holder for øyeblikket på med å klargjøre området i havnen, og etter at vi har sikret oss miljøgodkjenning kan vi nå gå i gang med neste utviklingstrinn i prosjektet, sier Lars Gustafsson, president i Swedegas. Tillatelsen som nå er gitt av Västra Götaland kommune gir rett til å lagre opp til 33.000 m3 flytende naturgass (LNG), og å håndtere opp til 500.000 tonn LNG i året. Gassen vil komme til havnen sjøveien, og lastes over på tankbiler eller jernbanevogner for videre distribusjon – hovedsakelig til svensk industri. Det vil også bli mulighet for skip å bunkre LNG som drivstoff.

Fabrikktomt for framtida ▼ Lerøy Midt tar høyde for å samle fabrikkene i Hestvika

TRANSPORT - IMPORT - EKSPORT - NCTS - FORHÅNDSVARSLING - SPEDISJON

O A Halvari AS er et programvarehus som utvikler programvare og selger egenutviklede programmer. Våre produkter omfatter systemer for fortolling, transittering, forhåndsvarsling, produksjon av eksportdokumenter, fraktbrev og komplette administrative systemer for speditører og transportører.

O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 Oslo • Telefon 22 51 56 10 • Telefaks 22 06 17 70 • E-post: firmapost@halvari.no

3 - Transport Inside 12/14


Transportbruker’n Navn: Jo Eirik Frøise Stilling: Konferansegeneral Transport & Logistikk 2014 Feirer 10 år som leder for Gardermokonferansen.

Når Jo Eirik Frøise åpner dørene og inviterer til Gardermokonferanse 20. og 21. oktober er det for 55. gang konferansen blir arrangert. - Med større utstilling og nye lokaler er dette også med på å gi konferansen et nytt løft. I tillegg får konferansen også et designmessig grafisk løft. Flere av sesjonene blir ute blant utstillerne og utstillingen blir på hele 10.000 m2, forteller Frøise i Norsk Industri som i år leder konferansen på det 10.ende året. Den engasjerte messegeneralen håper fjorårstallet på over 800 deltagere vokser ytterligere. Frøise er opptatt av å sikre en god faglig dekning av hele transport- og verdikjeden. Foruten vei og bane er lønnsomhet og kostnadsreduksjon i logistikkkjeden, logistikk som konkurransefortrinn, e-handel, svoveldirektivet og dens konsekvenser for transportnæringen aktuelle tema. – Vi samler også alle topplederne i de stor, norske samlasterne for første gang på mange år. Konserndirektør Tore K. Nilsen i Bring AS, adm. direktør Terje Aarbog i DHL Express Norway, adm. direktør Michael Holmstrøm i Schenker AS og adm. direktør Robin Olsen i PostNord Logistics AS skal utveksle erfaringer om hva som påvirker den norske transporthverdagen, forteller en forventningsfull prosjektleder som tror dette vil være et av konferansens høydepunkter. Konferansen stiller også i år med internasjonale foredragsholdere, som professor Lauri Ojala fra Turku Universitetet i Finland, og som presenterer World Bank Logistic index. Stiller gjør også Senior Vice President for stra-

tegi i DHLs hovedkontor i Tyskland, norske Silje Skogstad. Hun forteller om DHLs planer frem mot 2020. Direktørene Joyce Bliek og Patrick Vroegop fra Rotterdam havn skal fortelle om utviklingen av et intermodalt knutepunkt. Lufthansa stiller med Vice President Frank Naeve. Han forteller om trendene innen godstransport med fly. Videre kommer en samlet politisk ledelse. - Med ulike foredrag og i forskjellige debatter stiller samferdselsminister Ketil SolvikOlsen (Frp) samt statssekretærene Bård Hoksrud (Frp), Jon Georg Dale (FrP) og JohnRagnar Aarset (H). En samlet transportkomite er også på plass for å ta til seg all nyttig informasjon både akademia og næringslivet presenterer på møtetstedet for alle transport- og logistikkintresserte i Norge, sier Frøise. Høstens Gardermokonferanse preges av mange spennende foredrag fra ulike forskingsog utdanningsinstitusjoner. - Konferansen markerer åtte år med SMARTRANS, en sesjon som gir oss et innblikk hva næringslivet har oppnådd med dette prosjektet. Samferdselsministeren får overlevert en oppsummering. Samtidig igangsettes nye prosjekter for næringslivets transporter, forteller Frøise. – Dette er stedet hvor du har mulighet til å pleie dine kundekontakter eller skape nye. I år vil vi også ha med en tradisjonell treretters festmiddag og underholdning av høy kvalitet, rett og slett sosialt påfyll. God mat, god drikke og spennende underholdning vil kjennetegne konferansen, avslutter den engasjerte prosjektlederen.

NYHET – NÅ OGSÅ FORTOLLINGSLØSNINGER FOR FINLAND Emma kan nå tilby elektroniske fortollingsløsninger i alle de Nordisk land. Flere store aktører som UPS, TNT og FedEx har valgt Emma som sin partner i det Nordiske marked. Ta kontakt med Emma for mer informasjon om våre løsninger og se hvordan våre Windows og Internett baserte programmer kan forenkle ditt selskaps fortollingsrutiner.

Utvalgte moduler:

Emma Systems AS www.emma.no

Norge: Sverige: Danmark: Finland:

4 - Transport Inside 12/14

TVINN/TET/ICS & ECS og Tollager TULL/NCTS/ICS & ECS/Intrastat TOLD/NCTS/ICS & ECS/Intrastat ELEX, ITU, NCTS, AREX og Intrastat


og Dolmøya til én fabrikk på Jøstenøya. Adm. direktør Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Midt informerte nylig sine ansatte ved slaktefabrikken på Dolmøy og foredlingsfabrikken i Hestvika om planene. - De fikk informasjon om at vi sikrer oss tomt på Jøstenøya for et fremtidig og samlet industrianlegg, sier Fjeldvær til lokalavisa. Lerøy Midts to landanlegg er fordelt på til sammen rundt 30 mål i dag. På Jøstenøya blir det romsligere plass med oppkjøp av 50 mål.

Madsen slipper rattet ▼ Per Madsen har sluttet som daglig leder i Svensrud Transport og overlatt styringen til Per Einar Sand som fortsatt skal være daglig leder for GS Bulktransport AS og deleier her. - Etter at Svensrud kjøpte 50% av GS våren 2013, har det vært jobbet med en samlokalisering av de to selskapene og en samordning av trafikk- og backofficefunksjonene, forteller Per Madsen til Inside. Han sier også at selv om de to selskapene drives videre med hver sin identitet, er det naturlig at de har en felles daglig leder. Per Einar Sand er også aktiv i NLF og er nestleder i NLF Buskerud.

Mer tid til hjertebarnet ▼! Per Madsen er gjenvalgt

som NLF-leder for fjerde gang og tar fatt på to nye år som forbundsleder i NLF. - Nå har jeg ennå mer tid til organisasjonen i mitt hjerte. Det forteller den ihuga forkjemperen for norske lastebileiere og norsk samferdsel til Inside. I april ble han 67 år og takket for seg som daglig leder i Svendsrud Transport. - Jeg fortsetter som styreleder, men andre tar styringen i den daglige driften, sier Madsen og fortsetter: - Det innebærer mer tid til NLF.

Større fastlandseksport ▼ Ifølge Statistisk sentralbyrå beløp fastlandseksporten i mai seg til 32,6 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 11,9% sammenlignet med mai 2013. Økt eksport i de fleste varegruppene bidro til oppgangen. Eksporten av både råolje og naturgass gikk derimot ned med henholdsvis 10,5% og 12,6% i samme tidsrom.

NLF med kompetansebygging ▼ Norges Lastebileierforbund (NLF) har kjøpt 12,5% av Transportkompetanse Haugesund AS (TKH). NLFs styreformann Per Madsen går inn som styremedlem og adm. direktør Geir A. Mo i NLF blir styreleder i selskapet. – Selskapet er vår hoved-

samarbeidspartner og bidrar til å skape gode, lokale fagmiljøer, sier NLF-sjefen. TKH med hovedkontor i Haugesund har avdelingskontorer i hele landet med over 70 ansatte. Hovedgesjeften er oppfølgning og opplæring av over 3500 lastebil- og busssjåfører. - Vi har avtaler med ca. 300 transportbedrifter hvor vi bistår med internkontroll av kjøre- og hviletidsbestemmelsene, forskrift om arbeidstid for sjåfører samt rutiner og bruk for analog og digital fartskriver, forteller daglig leder Svein Ove Vetrhus i Transportkompetanse Haugesund AS. Geir A. Mo understreket på NLFs landsmøte lørdag den stadig tøffere konkurransen i næringen. – Dette skyldes ikke minst et sterkt økende antall utenlandske aktører. Det er avgjørende at norske transportbedrifter blir mer profesjonelle enn noen gang, sa Mo. – I samarbeid med TKH skal vi bidra til at våre medlemsbedrifter har fokus på de rette tingene, som kunder, kvalitet og kostnader. I sum vil dette avgjøre om næringen opprettholder sin markedsandel i årene fremover, understreket Mo.

Nordisk Frejasamarbeid ▼ Freja-konsernet utvider sitt europeiske stykkgodsnettverk. 1. juli innleder

Direkte Baltikum – Oslofjorden! Nå medlinje direkte linje Polen – Oslofjorden Tschudi Lines tilbyr nå også direkte forbindelse fra Ukentlig service, utlevering fraenmandag. 2 Helsinki, Tallinn og Klaipeda til Oslofjorden. Ukentlige CO vennlig alternativ til landtransport. seilinger. Se vår hjemmeside for seilingsplan. Se vår hjemmeside for seilingsplan. norway@tschudilogistics.com telefon telefon +47 – 32 norway@tschudilines.com +47 – 32 8888 9999 0000

5 - Transport Inside 12/14

http://www.tschudilines.com http://www.tschudilines.com


Freja Danmark, Norge og Sverige samarbeid med Hellmann Worldwide Logistics i store deler av Tyskland. De to private selskapene utvider dermed samarbeidet gjennom flere år. Hellmann Worldwide Logistics som omsatte for 2,86 milliarder euro i 2013 har 11.684 ansatte fordelt på 245 avdelinger i 56 land. Freja er med sine 15 avdelinger en av de største privateide transport- og logistikkvirksomheter i Norden med kontorer i Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Midt at de vil forhandle om tomtekjøp med tanke på en framtidig etablering. Bewi har siden 1980 utviklet og produsert emballasje til havbruksnæringen i Trøndelag. Frøya, Hitra, Osen og Roan har vært viktige satsingsområder. Selskapet har hovedkontor på Frøya og vel 40 ansatte. I tillegg eier selskapet Bewi Norplasta på Stjørdal og Bewi Polar i Troms, og fem fabrikker i Sverige og Danmark.

Norge topper

▼ TIP Trailer Services kjøper 740 nye enheter for 29 millioner euro til sin Norden-flåte. De første nye trailerne leveres i juni. I august åpner Tip Trailer Services Norge nytt verksted i Vestby utenfor Oslo, for både egne og eksterne trailere. Nybygget huser en rekke faciliteter som EU-kontroller, service og reperasjoner. Ifølge Kenneth Hellsten, Regional Commercial Leader i Norden, har overgangen fra GE til HNA hatt positiv innvirkning på TIP, blant annet gjennom utbygging av infrastrukturen. - Kundene vil først og fremst se endringen i form av økt servicetilbud, nye verksteder, servicebiler og at vi også tilbyr tredjepartslogistikk. Vi åpner også for nye kundegrupper som bryggeri-

▼ Norge topper PostNords Ehandelundersøkelse i Norden første kvartal. 53% av nordmennene e-handler i utlandet. I Norden handler den svenske konsumenten minst fra utlandet.

Logistikk-klynge på Hitra ▼ Bewi underskrev nylig en avtale med Hitra kommune om bygging av ny fabrikk på Jøstenøya. Ifølge en pressemelding fra selskapet skal en fabrikk for produksjon av isoporkasser bygges vegg i vegg med konkurrenten Sundegruppen, som også har besluttet å bygge kassefabrikk i Hitra industripark på Jøstenøya. Laksegiganten Marine Harvest har allerede kjøpt tomt og ansatt prosjektleder, og nylig meddelte også Lerøy

TIP Norden åpner pengeboka

er, meierier og andre produksjonsbedrifter, sier Hellsten. Tip Trailer Services skal doble antallet verksteder i Norden fra åtte til 16 i 2017. – Også antallet servicebiler skal øke betydelig, sier Hellsten. Tip har ca. 7000 samarbeidspartnere, utover sitt eget depot- og verkstedsnettverk i Europa. Selskapet har ca. 50.000 leasingenheter i sin flåte og mer enn 72.000 enheter i sitt service- og vedlikeholdsapparat.

Foreningsnytt Nytt NLF-styre ▼ Per Madsen ble nylig gjenvalgt som leder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) under landsmøtet på Holmenkollen Park, 13.-15. juni. Med applaus og tillit fra over 200 landsmøtedeltagere ble Madsen for fjerde gang valgt som leder for over 3800 lastebileiere. – Jeg tar med glede jobben som NLF-leder frem til Landsmøtet i Alta om to år, sa en motivert Madsen. Det øvrige styret består av Tore Velten, Elverum (nestleder), Jan-Yngvar Tømmerholt, Sarpsborg, Heidi Dahl, Sandefjord, Kjell Haugland, Sandnes, Sverre-Jan Rønneberg, Stranda, Øyvind Lilleby, Steinkjer og Alv Ervik, Harstad.

Velkommen til Container Consulting AS Intermodal Containere 13,60 m / 90 m3 Kort eller langtidsutleie. Vi har et større antall containere klargjort for utleie i vårt depot på Deli Skog / Vestby. Det beste alternativ til transport på vei og bane eller i kombinasjon. Passer også som lagercontainere. Mer kostnadseffektive enn 2 x 7,82 vekselflak. Leiepris: Fra NOK. 900,- pr mnd +mva. Kontakt: Lars Hyrum tlf : 909 23 053 - mail: post@containerconsulting.no - www.containerconsulting.no

6 - Transport Inside 12/14


Toppmøte med ros og ris kelttiltaket for like konkurransevilkår og trygg trafikk, sier Mo som understreker følgende: - NLF satte innføring av en forhåndsbetalt bom-brikke på dagsorden allerede i 2008. Tross gjentatte lovnader fra ulike regjeringer lever den seriøse delen av næringen fortsatt bare i håpet.

Baller i lufta NLF-toppene Geir A. Mo (t.v.) og Per Madsen hadde store forventninger til Ketil Solvik-Olsen (midten) som besøkte NLFlandsmøtet i helga. Per Madsen ble for øvrig gjenvalgt som leder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) under landsmøtet på Holmenkollen Park, og med applaus fra over 200 landsmøtedeltagere. Det er fjerde gang Madsen får tilliten som leder for over 3800 lastebileiere. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kom til NLFlandsmøtet med bud om at forskriftene for bompengebrikke innføres fra 1. januar 2015. - At regjeringen har sendt brikkeforslaget på høring bør være en gledens dag for lastebilnæringen, understreket samferdselsministeren på NLF-landsmøte på Rica Holmenkollen Park Hotel sist helg.

Skuffet Men NLF-sjefen er skuffet. – Vi har ventet på en betalingsløsning med forhåndsbetalt bombrikke, og som samferdselsministeren har gått ut i riksmedia og lovet. Men den kom ikke, sa en skuffet

NLF-general Geir A. Mo.

Dødfødt - Bombrikke uten forhåndsbetaling er dødfødt, og kommer ikke til å virke. Det er komplett uforståelig at vi i Norge ikke klarer å få til det andre land får til. Vi må få en bombrikke knyttet til kredittkortbetaling, understreker NLFsjefen. I forrige uke lovet statsråden forslag om obligatorisk brikke for å løse utfordringen med å inndrive pengene. Lastebileierne er opptatt av like konkurransevilkår snarest mulig og ville derfor vite når brikken med betalingsløsning kommer. - Det er det viktigste en-

Solvik-Olsen liker å ha mange baller i luften. Han understreker bredden av arbeidet som nå er i gang på samferdselssektoren. Statsråden viser til åpning av firefelts vei gjennom Vestfold 4.juli. Videre fremhever han tiltak som opprettelsen av infrastrukturfond, etablering av veiinvesteringsselskap som skal på plass i 2015, hyppigere kontroller, bompengereform, hjullås på høring om kort tid, vinterdekk på tilhenger, vinterførekort med like krav til alle, norske som utenlandske sjåfører.

Vil mer Samferdselsministeren er likevel langt fra selvtilfreds. - Vi er godt i gang, men de store reformene vil ta noe mer tid, sier Solvik-Olsen. Lastebileierne er utålmodige og ønsker raske leveranser på viktige lokale saker. Men de er også imponert over grepene som gjøres fra regjeringen.

2 ganger i uken til og fra UK, NL, IT, DE og LV Hver dag fra Sverige-DK Gode priser “all inclusive” - ingen sk ingen skjulte gebyrer.

YOUR LOGISTICS PARTNER

Ring 22 90 11 40 i dag!

www.accelerator.no firmapost@accelerator.no

7 - Transport Inside 12/14


Per Madsen er mer klar enn noen gang til å ta fatt på en ny periode som NLF-leder.

Sjøfrakt

Og vinnerne er:

Jakter ny godsrute

▼ Ruuds Transport og Frydenlund Gasstransport. De to prisvinnerne ble tildelt henholdsvis NLFs Transportørpris og If og NLFs Trafikksikkerhetspris på Norges LastebileierForbunds (NLF) landsmøte på Holmenkollen Park nylig. Trafikksikkerhetsprisen går til en transportbedrift som blant annet har vesentlig mindre skader og ulykker enn snittet for bransjen over en lengre periode. I tillegg skal bedriften gå foran med et godt eksempel vedrørende trygg og sikker lastebiltransport. Her har Frydenlund Gasstransport AS utvist meget god ledelse. Prisen består av 30.000 kroner. Som en av tre kandidater ble Ruuds Transport AS i Nord-Odal tildelt NLFs Transportørpris 2014. Kriteriene for prisen er blant annet å følge NLFs etiske regelverk og statutter som omfatter et velfungerende HMS-basert sikkerhetssystem, sunn økonomisk drift samt at bedriften har et godt omdømme. Prisen består av 25.000 kroner og blir delt ut av NLF, mens Bilimportørenes Landsforening sponser prisen.

▼ Ny godsrute var tema på konferansen Arctic Transport Days nylig. 50 deltakere fra ti land diskuterte mer effektive og miljøvennlige transportruter ut og inn fra Nord-Norge. Havnedirektør Ingvar M. Mathisen i Bodø Havn, som også var arrangør av konferansen, har stor tro på at en containerbåt fra Bodø kan ha potensial for en ny sjørute som strekker seg til Murmansk. Mathisen er overbevist om at det er viktig å forske videre og ikke minst samarbeide med aktører i andre land om å realisere både togsiden og båttilbudet. En ny båtrute fra Bodø forutsetter blant annet langsiktige avtaler med de store transportørene. Noen offentlig støtte er ennå ikke på plass, men Mathisen håper at nye bebudede regelverk fra EU kan bidra med insentivordninger for å flytte gods fra vei til sjø og bane. Prosjektleder Per Strømhaug forteller til nettavisen an.no at han ser mulighetene for en ny transportkorridor som strekker seg fra Murmansk til Gdynia i østre del av Polen.

Sjøgods-satsing i Midt-Norge ▼ Nystiftede Kysthavn-

alliansen i Midt-Norge skal bidra til mer gods fra vei til sjø. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og NordTrøndelag Havn – Rørvik, som er under etablering, gikk nylig sammen om å danne Kysthavnalliansen. Den nye alliansen overføres etter hvert til det nye havneselskapet i Nord-Trøndelag. - Alliansen skal arbeide for å overføre mer gods fra vei til sjø. I første omgang sjøtransport av fisk fra kysten av Midt-Norge til Kontinentet, forteller havnefogd Paul Ingvar Dekkerhus i Vikna som står sentralt i dette arbeidet. Han viser til at sjøtransport av laks og hvitfisk fra Midt-Norge representerer et av landets største tiltak for overføring av gods fra vei til sjø. - Potensialet tilsvarer mer enn 3000 vogntog årlig, understreker Dekkerhus. For samarbeidspartner Kristiansund og Nordmøre Havn/Hitra Kysthavn er antallet semitrailere ut fra Hitra/Frøya over 16.000 pr. år. Mer enn halvparten av disse er rettet mot Kontinentet. Samlet utgjør potensialet i dag et årlig redusert antall trailere på veinettet mellom Midt-Norge og Kontinentet på 12.000-13.000. I tillegg kommer returtrafikken på vei. - Med den forventede produksjonsøkningen av fisk kan veitransporten dobles

FÅ KONTROLL PÅ DINE TRANSPORTOPPDRAG! tn:distribute er vår nye “high performance” app for Android enheter. SEND ELEKRONISKE OPPDRAG TIL SJÅFØR- FÅ SENDINGSINFO PÅ ALLE NIVÅ - GPS AVVIK MED BILDE - SKANN ALLE TYPER STREKKODER - SETT STATUS - SPORINGSPORTAL

Det spiller ingen rolle om du er en stor eller liten transportør. Appen kommuniserer med alle typer transportsystemer.

PRISER FRA 50 :- pr mnd Besøk www.transportnett.no eller ring 95 96 80 00 for mer info

8 - Transport Inside 12/14


innen 2020. Vi ser både utfordringene og mulighetene i dette. Kysthavnalliansen i Midt-Norge skal åpne sjøveien for sjømateksporten, sier Dekkerhus.

Maersk vil ha kanal ▼ Det danske gigantrederiet Maersk ønsker konkurrenten til Panamakanalen velkommen. Den prosjekterte Nicaraguakanalen er et ambisiøst prosjekt kostnadsberegnet til 40 milliarder dollar. - Det virker fornuftig å bygge en Nicaraguakanal. Kanalen får plass til de største skipene, og samtidig kan man spare 800 km på en reise fra New York til Los Angeles, sier Keith Svendsen i Maersk Line. Den nye kanalen vil trolig bygges gjennom Nicaraguasjøen, som er en stor innsjø midt i det mellomamerikanske landet. Den nye kanalen vil få en bedre kapasitet enn den 99 år gamle Panamakanalen, som i dag er det eneste alternativet for skip som vil seile fra Atlanterhavet til Stillehavet uten den farlige omveien rundt Kapp Horn. Ifølge Nicaraguanske myndigheter, er kanalen planlagt å bli 22 meter dyp og 286 km lang. Nicaraguas president Benjamin Lanzas ser begeistret for Maersks støtte. - Det er klart at når et selskap som Maersk, som er blant de største i verden in-

nen transport, snakker positivt om Nicaraguas kanal, så tenker jeg at det er et stort skritt i riktig retning, sier Lanzas ifølge den nicaraguanske nyhetskanalen El Pueblo Presidente.

Milliard-tonnasje til Sea-Cargo ▼ Sea-Cargo samarbeider med Hydro Aluminium om transport av nærmere én milliard tonn aluminium årlig. Bergens-rederiet skal frakte all aluminium fra Hydro på Sunndalsøra, Husnes og Karmøy til Kontinentet og Storbritannia i seks år. Sea-Cargo tilbyr et nytt revolusjonerende transportkonsept som halverer dagens drivstofforbruk og som dermed også halverer utslipp fra skipene. Adm. direktør Ole Sævild i Sea-Cargo forteller til Shortsea Shipping at konseptet sparer Hydro-konsernet for store transportkostnader og som i tillegg er svært miljøvennlig. Sævild forteller at rederiet skal investere en kvart milliarder kroner i kjøp og ombygging av ett ålandsk rollon/roll off-skip. Det skal bygges om med sideporter. I tillegg skal rederiet bygge om ytterligere to roll-on/roll-offskip som allerede eies av SeaCargo. - Vi skal nå tilpasse vårt nye transportkonsept til avtaler med andre industriaktører, blant andre Norske Skog.

For dette selskapet har vi transportert alt papir fra Skogn til Kontinentet og Storbritannia siden 2013 med tre skip. To av dem er våre egne sideportskip, mens ett er innleid. Vi regner med at vi også her vil investere betydelige midler i oppgradering av skipene og eventuelt anskaffe flere større skip i eget eie, sier Sævild. For Sea-Cargo og morselskapet SeaTrans er Norske Skog fra tidligere en storkunde. I fjor gjenerobret SeaCargo papirkontrakten med Norske Skog. De to industrikontraktene med henholdsvis Norsk Hydro og Norske Skog vil bli samordnet med rederiets linjefart mellom Norge – Kontinentet og Storbritannia. – Alle skip skal kombineres med linje- og industrilaster. Det vil øke kapasiteten i linjene med nærmere 50%, forteller Sævild.

Kombifrakt Tiltaksplan for CargoNet ▼ NSB må ta grep for å redde CargoNet som nærmest ligger med brukket rygg. Svekket konkurranseevne og svake resultater gjør at NSB vil lage tiltaksplan for godstransportøren på skinner. Jernbanetransporten sliter i konkurranse med billige lastebilsjåfører som kan levere rimelig frakt, ofte med

Vi transporterer ditt gode rykte! Daglig trafikk fra/til UK, Norden, Tyskland, Be-Ne-Lux og Baltikum Ukentlig trafikk fra/til Italia Kontakt: 64 97 41 00 - mail: ntex.norway@ntex.no - www.ntex.no

9 - Transport Inside 12/14

D


utenlandsk arbeidskraft bak rattet, er NSBs hovedargumentasjon for tiltaket. Årets fire første måneder viser en inntektssvikt på 24 millioner kroner, til 343 millioner, melder E24.no. Driftsresultatet har et underskudd på 38 millioner kroner, 15 millioner svakere enn i fjor. - Vi har satset på en vekst i gods på jernbane som ikke har kommet, og nå må vi tilpasse kostnadene våre til det nivået vi befinner oss på, sier NSB-sjef Geir Isaksen til E24. I årets første fire måneder fraktet CargoNet 125.400 TEU, en nedgang fra 134.800 TEU på samme tid i fjor. - Vi ser at veitransport har blitt betydelig mer konkurransedyktig i forhold til godstransport på jernbane. Det har vært fallende kostnader på lastebilfrakt, veldig mye som følge av stor bruk av østeuropeiske sjåfører og materiell. Samtidig har kostnadene for godstransport på jernbane bare har økt, sier Isaksen. - Detaljene vil bli lagt frem i denne planen. Vi må prøve å styrke vår konkurranseevne og få en mer konkurransedyktig jernbane i forhold til vei, sier Isaksen.

Kanskje terminal ▼ Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har kuttet fra sju til tre alternativer for ny godsterminal i Drammensområdet. - Det har lenge pågått ut-

JEKRA AS Kontakt John Erik på tlf. 982 41 021 for en radioaktiv prat

Vi hjelper til med riktige transportdokumenter!

redning av mulig ny godsterminal i Drammensområdet. Svært mange alternativer har vært vurdert, noe som har båndlagt store områder i regionen for annen vekst og utvikling. Regjeringen har nå vedtatt å beholde et begrenset antall lokaliseringer, slik at kommuner i nedre Buskerud får frigitt viktige områder, sier Solvik Olsen etter at regjeringen har behandlet konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1) for ny godsterminal i Drammensområdet. Regjeringen har besluttet at det ikke er aktuelt å bygge noen ny godsterminal på Semsmyra, Stormoen eller Holmen. Tidligere er det besluttet at heller ikke Lierstranda er aktuell. - Dette betyr at Øvre Eiker, Drammen og Lier kommuner nå får forutsigbarhet i utviklingen av disse områdene, sier samferdselsministeren. Regjeringen har besluttet å holde av Ryggkollen i Nedre Eiker, Skoger i Drammen og Kopstad i Horten, som mulige lokaliseringsalternativer for ny godsterminal. Dette er i tråd med Jernbaneverkets anbefaling. Den påfølgende eksterne kvalitetssikringen (KS1) støttet denne anbefalingen, hvor Ryggkollen er det alternativet som kommer best ut. Hele 17-18 lokaliseringsalternativer ble i utgangspunktet vurdert. Etter en omfat-

tende utsilingsprosess ble sju av disse med videre i utredningen: Semsmyra, Ryggkollen, Stormoen, Holmen, Lierstranda, Skoger og Kopstad. - Selv om vi ennå ikke kan si hvilket lokaliseringsalternativ vi til slutt vil gå inn for, er det nå viktig å få frigitt de lokaliseringsalternativene som vi er sikre på er uaktuelle for en ny godsterminal, sier samferdselsministeren. Det pågår for tiden et omfattende godsanalysearbeid som skal være ferdig om et år. Godsanalysen vil gi grunnlag for å ta stilling til om det bør satses på en større terminal i Drammensområdet eller om det ut fra ønsket om å få størst mulige godsvolumer over på jernbane bør vurderes en annen lokalisering. Videre utvikling av godsvirksomheten i Drammen vil derfor bli sett i lys av resultatene fra godsanalysen.

Veitransport Vinterdekk rundt ▼ Statens vegvesen har sendt et lovforslag på høring som omfatter påbud av vinterdekk på både trekkvogn og trailer med totalvekt over 3,5 tonn. Både norske og utenlandsk transportører ønsker et eventuelt krav velkommen. Det bidrar til høyere trafikksikkerhet og en lavere

Din sikre radioaktivtransportør! KOM MED DINE UTFORDRINGER, – VI LØSER DET, BÅDE INN- OG UTLAND FAST RUTE – FASTE PRISER: Østlandet - Stavanger - Haugesund - Bergen hver onsdag, retur torsdag og fredag. Oslo - Gardermoen - Oslo hver dag.

10 - Transport Inside 12/14

RADIOACTIV 7


skadefrekvens på mennesker, gods og materiell.

Samarbeid om døgnhvile ▼ Samferdselsministeren ønsker samarbeid med bensinstasjoner for å gi yrkessjåfører mulighet til forsvarlig hvile langs norske veier. Ulike deler av transportnæringen og drivstoffleverandørene møtte 6. juni samferdselsministeren for å drøfte ulike løsninger. - Det er et stort, udekket behov for døgnhvileplasser langs norske veier. Et dårlig tilbud gjør at sjåførene kan få dårlig utnyttelse av arbeidsdagen. Det kan gå ut over sikkerheten dersom sjåførene ikke følger regelverket for kjøre- og hviletid. Vi ønsker å stimulere til at det utvikles et bedre tilbud som gir sjåførene gode sanitærforhold, mat og trygge omgivelser når de stopper, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Konkurser

Bud og Transport AS Kleivan, 7320 Fannrem Konkurs åpnet 13.06.14 Org.nr. 979 725 353

Nyetableringer Bents Transport Service AS Svennebyveien 5, 2019 Skedsmokorset Kapital: 50.000 Daglig leder: Bent Willaume Larsen Næring:Transport og logistikk Org.nr. 913 717 376

Mosjøen Transport AS Havnegata 54, 8663 Mosjøen Kapital: 300.000 Daglig leder: Håvard Rune Vesterbekkmo Næring: Terminal- og spedisjonsvirksomhet Org.nr. 913 749 030

Nytt om navn

Elias A&N Transport AS Hans Hauges gate 1A, 5033 Bergen Konkurs åpnet 05.06.14 Org.nr. 997 876 415

GRG Transport Ltd Øvre Kjellerstuvei 6, 2007 Kjeller Konkurs åpnet 16.06.14 Org.nr. 999 514 308

Olav Hermansen er ansatt som seniorrådgiver, politisk avdeling, i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Han tiltrer stillingen i august. Hermansen som kommer fra NorStella, en organisasjon som arbeider med prosedyreforenkling og e-Business i næringslivet, har bred erfaring fra både organisasjons-

liv og transport- og logistikkbransjen for øvrig. Foruten å ha vært styremedlem i Logistikkforeningen (tidl. NTLF) i flere år, har Hermansen blant annet jobbet i Kuehne+Nagel som Senior Key Account Consulting and Management og som seniorrådgiver i Innovasjon Norge. Per Madsen har sluttet som daglig leder i Mjøndalen-selskapet Svensen Transport AS. Madsen som fylte 67 år i april får nå mer tid til å pleie hjertebarnet Norges Lastebileier-Forbund, hvor han på landsmøtet nylig ble valgt som styreleder for fjerde gang. Per Einar Sand(40) fra Hokksund er ny daglig leder for Svensrud Transport AS. Han vil fortsatt være daglig leder for GS Bulktransport AS og deleier her. Morten Hansen er ansatt som ettermarkedssjef i Andersen Truck AS. Han har fått ansvaret for å drive og videreutvikle avdelingen for service og reservedeler. Hege Nymoen er ansatt som Project Manager/concultant i Alliance Healthcare. Nymoen har ansvar for igansetting av avtalen med de fire regionale helseforetakene om forsyning av legemidler og handelsvarer til sykehusapotek og helseforetak. Hun kommer fra stillingen som distribusjonsdirektør i Ringnes. Nymoen er utdannet siviløkonom fra BI, med spesialisering innen logis-

Utleie/salg/leasing/innbytte av: Trekkvogner, containerbiler, skapbiler, krokbiler, tippbiler, traller. Teglverksveien 17 - N-3413 Lier Tel.: +47 32 20 86 10 - Fax: +47 32 20 86 11 - www.plusslastebilutleie.no

11 - Transport Inside 12/14


tikk. Hun har en lang karriere innen lager- og logistikktjenester fra Tollpost Globe, ASG Logistic, Holtung AS, Samlerhuset og Clockwork Logistic AS. Kaia Maria Kuuskmae er ansatt som Team Lead Customer Service i APL. Hun har tidligere jobbet 10 år i ulike roller i MSC Mediterranean Shipping. David P. Abney går fra stillingen som COO til CEO i UPS 1. september. Abney, som har jobbet i UPS 40 år, etterfølger Scott Davis i sjefsstolen. Sistnevnte trer inn i pensjonistenes rekker. Abney har vært Chief Operating Officer og Senior Vice President i UPS siden 2007 og har tidligere vært President for både UPS Airlines og UPS Interntional.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 3. juli

VIP-stafetten Øystein Lie (46) er daglig leder i Isak D. Westgaard AS, et selskap i Retura familien med base i Stjørdal bare et steinkast fra Værnes flyplass. – I år anslår vi en omsetning på 85 mill. kroner. Med 32 egne biler og 48 ansatte er Westgaard MidtNorges største transportør på åpen bulk transport, forteller Lie. Selskapet har også et eget anlegg for behandling av næringsavfall som behandler 55.000 tonn avfall årlig. Lie har jobbet med produksjon og logistikk siden 1992 i selskaper som Ringnes, Arne B. Corneliussen AS, Surnadal Transport og de tre siste år i Isak D. Westgaard AS. Lie er utdannet både som ingeniør og økonom, samt en master of managemet fra BI. – Jeg er nok en utpreget teoretiker. Mine kallegaer mener jeg kan lite teknisk om lastebil, poengterer Lie. Transportengasjerte Lie er også styreleder i TS Forum Norge, en interesseorganisasjon for et 50-talls transportsentraler og private transportselskaper i Norge. – TS Forum har en velutviklet hjemmeside. Våre viktigste oppgaver er næringspolitikk i samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund, utvikling av dataløsninger og nettverksbygging. I disse dager planlegger vi høstseminar med tur til Brussel. Der skal vi besøke Norway House for å få innblikk i hvordan det arbeides fra Norges side for å ivareta norsk transportnæring, sier Lie som har følgende historie på lager: I ei Trøndelagsbygd hadde de en gang en graver som var så god til å svare for seg. En dag kom presten forbi, idet han holdt på å finpusse ei grav. Presten syntes den var vel grunn og spurte: - Graver du ikke for grunt nå, Johan? Johan rettet seg litt opp og så lurt på presten og sa: - Har du sett non e komme opp att du, kanskje? Daglig leder Halvor Dahl i OTTS og styremedlem i TS Forum overtar stafettpinnen.

Tel. 22 90 92 50 - www.bns.no 12 - Transport Inside 12/14

Transport Inside 12 - 2014  
Transport Inside 12 - 2014