Page 1

Nr 11/14 5. juni 2014 24. årgang

Nyhets- og informasjonsblad for transportutøvere og -brukere

Utgiver: Bjørgu A.S, P.b. 11, 1411 Kolbotn Besøksadresse: Sofiemyrvn. 6, inng. F Telefon: 66 82 21 21, telefaks: 66 82 21 20 e-post: bjorgu@bjorgu.no 23 utgaver pr. år Abonnement: 1/1 år kr. 1.280,-, 1/2 år kr. 730,Ansv.redaktør/utgiver: Bjørn Eilert Eriksen Forlagsredaktør: Thomas N. Witsø-Bjølmer Redaktør: Per Dagfinn Wolden (per.dagfinn@bjorgu.no) I redaksjonen: Glenn Lund, Klaus Eriksen, Øyvind Ludt. Annonser/abonnement: Mia Karlsson (mia@bjorgu.no), © Ettertrykk, kun etter avtale ISSN 0804-5836

En av sjøveiens primus motorer Director Marketing & Sales i Seafront Group, Espen Andve, leder Sørlandets største og mest komplette logistikkkonsern med lokale eiere. Konsernet har røtter fra Årikstad Transport som har drevet transport på Sørlandet i mer enn 50 år. Seafront Port Services håndterer ca. 600 anløp årlig. - 12 ansatte, samt innleide havnearbeidere, håndterer ca. 30.000 TEU årlig for Unifeeder, Samskip og DFDS. Innen linje/tramp server vi også Wilson NBC Chartering, Fednav og en rekke andre rederier med spot/single anløp, sier Andve.

Foruten hovedkontor i Kristiansand er Seafront Group representert med egne kontorer i Hong Kong, Taipei, Shanghai, Qingdao, Grimsby(UK), Gdynia(PL), Oslo og Stavanger. - Våre nærmere 100 ansatte løser alle typer transportbehov enten det er i luften, på sjøen eller langs veien, over hele verden. Blant våre kunder er handelsbedrifter, industri og multinasjonale selskaper tilknyttet olje og gassindustrien, forteller Andve. For to år siden ble den første direktelinjen mellom Norge og Øst-Asia etablert, en spesialsydd skipsrute for Sør-

Vil ha miljøttrailerne NHO-sjef Kristin Skogen Lund ber regjeringen om å slippe til modulvogntogene på alle norske hovedveier allerede i år. - I løpet av den fem år lange prøveordningen på utvalgte veistrekninger har det ikke vært en eneste ulykke. Nå må Samferdselsdepartementet etablere ordningen på det nasjonale hovedveinettet, sier Skogen Lund. NHO-sjefen har selvsagt

god ryggdekning fra modulvogntogenes «far», næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport. Både Skogen Lund og Sæther foretrekker navnet miljøtrailere fremfor modulvogntog. - Det beste for miljøet er vel at varene fraktes med tog, understreker de og viser til at færre trailere på veiene reduserer utslippene med 20%.

1 - Transport Inside 11/14

landets offshoreindustri. Spesiallasteskipet BBC Karan har siden gått i rute fra Kristiansand via Hamburg og Antwerpen til Singapore, Kina, Sør-Korea og Japan. Seafront var en sterk pådriver for at denne Asia-linjen så dagens lys. - I samtaler med BBC Karan argumenterte vi for potensialet basert på den utrolig sterke leverandørindustrien til offshore på Sørlandet. Etter lang tids jobbing lyktes vi med den eneste linjen i sitt slag i Norge, sier Andve. Dermed åpnet det seg muligheter for bedrifter i hele Skandinavia.

I denne utgaven har vi sett nærmere på bl. annet: På full fart til Norge ...........2 Roser Hoksrud .....................2 Miljøprisen 2014 ..................3 Blue Water vokser................3 Hagen og Sørensen forts......5 Rekrutt-hjelp ........................6 Kristiansand velger sjøen .....7 Hektisk på Gardermoen.......8 Vil erstatte Tege ......................9 Nystuen til + Pluss ...............11


Det tyske rederiet BBCChartering & Logistic betjener ruten med fire skip, hvert på mellom 7200 og 7500 dødvekttonn, og med løftekapasitet på mellom 200 og 300 tonn. To ganger i måneden trafikkerer skipene den nye Euro-Asia-ruten. Nå venter Andve på utbyggingen av nye Kongsgård. Investeringen med å flytte containerhavna fra sentrum er anslått til én milliard kroner. – Med dette næringsområdet får vi alt vi kan ønske oss, i en havn som er overfylt med continere til byens sentrum. Foruten at næringsområdet Kongsgård er et fantastisk tilbud, er det ikke minst strategisk viktig, sier Andve.

Siste nytt På full fart til Norge ▼ Volvo Cars styrker ettermarkedet og distribusjonen i Norge. Nå etablerer svenskene lokalt distribusjonssenter (LDC) i Oslo-regionen. Satsingen er det nyeste initiativet i Volvos streben etter kontinuerlig forbedring. Christina Bentzel Möller, Director Parts Supply & Logistics i Volvo Car Corporation fortalte på Logistikkdagen 2014 i Sarpsborg nylig at selskapet er i full gang med etableringen av det norske distribusjonssenteret, og som skal være oppe og gå i løpet av høsten.

Speditørene roser Hoksrud ▼ Bård Hoksrud (Frp) er stadig på farten med et brennende engasjement. Speditørene roser statssekretæren i Samferdselsdepartementet for hans bransjeengasjement og iver etter å utvikle effektive transportkorridorer. Hoksrud stakk nylig innom Rica Nidelven Hotel i Trondheim og årskonferansen til NHO Logistikk og Transport (NHOLT). Her bekreftet han at samferdsel er et av regjeringens viktigste satsingsområder. – Vi skal løse de store samferdselsutfordringene sammen med dere, var statssekretærens klare melding ut på vegne av regjeringen. – Statssekretæren lytter til våre ønsker og behov. Hans engasjement gir oss trua på en fremtid for norsk transport- og logistikknæring, sier næringspolitisk direktør Erling Sæther i NHOLT til Inside. Statssekretæren understreket at kjempeoffensive transport- og logistikkaktører fortjener effektive transportkorridorer. – Men en mangelfull infrastruktur hindrer godsfremføringen. Det skal jeg og regjeringen gjøre noe med, lovet Hoksrud. Han understreket målsettingen om å flytte mer av godstransporten over fra vei til sjø og jernbane, men at det også er viktig å oppruste

veiene for 25,25 meter modulvogntog. – Fem fjelloverganger kan reduseres til en eller to, hvor en øremerkes godstransport, sa Hoksrud som viste til at 6000 vogntog passerer fjellovergangene hvert døgn. Han la ikke skjul på paradokset ved at jernbane mister markedsandeler, mens alle roper på baneløsninger. – Men vi skal klare å møte samferdselsutfordringene sammen, understreket Hoksrud før han måtte haste videre for å rekke flyet på Værnes og et nytt møte i Oslo.

Ingen sympati ▼ Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) ble nektet å gjennomføre blokader i Tromsø Havn 26. til 28. mai.Det var Nord-Troms Tingrett som i en kjennelse nedla forbud. Sympatistreikende arbeidere er omfattet av en tariffavtale mellom NHO Logistikk og Transport (NHOLT) og NTF. Tromsø Laste- og Lossekontor er arbeidsgiver for arbeiderne som, når de ikke er i streik, utfører arbeid for forskjellige oppdragsgivere, herunder Nor Lines, som historisk sett har vært den største oppdragsgiveren i Tromsø. Det gledet advokat og nestleder Thor Christian Hansteen i NHOLT at det ble nedlagt forbud mot sympatistreiken. – Vi mener en sympatistreik er ulovlig, da den

Levering samme dag til/fra Grenland - Vestfold - Oslo, uten terminalhåndtering.

2 - Transport Inside 11/14


gjennomføres til støtte for en boikott, som etter NHOs syn også er rettstridig, sier Hansteen. Han viser til at det må være mulig å finne gode løsninger gjennom samarbeid, og som sikrer arbeidet til havnearbeiderne. – Det ivaretar også behovet for en sikker, effektiv og konkurransedyktig havneoperasjon, sier Hansteen.

Miljøprisen 2014 ▼ Prisen har som formål å stimulere til utvikling og spredning av kunnskap om bærekraftige, nyskapende logistikk- og transportløsninger. Miljøprisen kan tildeles en virksomhet, en organisasjon eller en person som på forbilledlig vis har arbeidet med miljøspørsmål eller oppnådd vesentlige resultater innenfor miljø. Den som vinner prisen må være tilknyttet eller ha ytet nytte for bransjen. Begrunnede forslag sendes til firmapost@nholt.no innen 1.august 2014. Merk “Miljøprisen 2014”. Vinneren annonseres under Transport og Logistikk 2014.

Logistikk i endring ▼ Netthandel vil utgjøre opptil 40% av all varehandel i 2025 i Europa, ifølge en ny studie fra logistikkselskapet Deutsche Post DHL. - Vi vet ikke med sikkerhet hvordan verden ser ut i årene som kommer, men vår

studie viser hvor fort den globale varehandelen endrer seg, både på nett og i butikk. Vi tror logistikk vil bli en viktig driver for disse endringsprosessene, sier Jürgen Gerdes, adm. direktør for eCommerce - Parcel i Deutsche Post DHL. Studiet «Global E-tailing 2025» er gjennomført av Deutsche Post DHL, og er det første globale scenariostudiet med fokus på netthandel og hvordan dette vil påvirke logistikkbransjen. Studien skisserer fire scenarioer om netthandelens posisjon i 2025. Felles for scenarioene er at det spås en sterk vekst i kjøp og salg av varer på nett. I Europa er det ventet at netthandelen vil utgjøre mellom 15 og 40% av varehandelen i Europa, avhengig av hvilket scenario man tar utgangspunkt i. For land med lavere industrialisering enn vesten forventes det at veksten vil ligge på mellom 10-30%. Adm. direktør i DHL Express Norge, Terje Aarbog mener en større andel av vareflyten vil gå via ekspresstjenester i årene fremover. En stadig voksende netthandel vil samtidig stille større krav til at logistikkbransjen endrer seg. Derfor mener Aarbog at logistikkselskapene må være endringsvillige det neste tiåret. - En større andel av handelen vil gå via ekspresstjenester, altså levering av pak-

ker og dokumenter allerede påfølgende dag eller raskere. Kunden forventer derved raskere leveranser og enklere bestillingsløsninger. Dette stiller store krav til hvordan vi organiserer oss, slik at vi fortsatt kan levere pakker verden rundt raskt og effektivt, sier Aarbog.

Best i test ▼ På Call Center-dagene 2014 vant DHL Express for andre året på rad «best i test» i kategorien pakketransport. - Dette er en av Norges største og mest omfattende undersøkelser av kundesentre, derfor er denne prisen svært viktig for oss. Vi har ambisjoner om å være Norges beste på kundeservice, og er derfor svært glade for at vi vinner denne prisen i år igjen, sier Head of Customer Service i DHL Express, Nina Bjørlo. Det er sjuende gang prisen deles ut i forbindelse med Skandinavias største kundersevicekonferance – Call Center-dagene.

Blue Water vokser ▼ Blue Water Shippings hadde en markant vekst i 2013 og utvidet virksomheten med 10 nye kontorer, blant annet gjennom flere oppkjøp. - Det betyr at vi igjen har vunnet markedsandeler og har vokst mer enn markedet generelt. Samlet leverte vi en rekordomsetning på nesten

NYHET – NÅ OGSÅ FORTOLLINGSLØSNINGER FOR FINLAND Emma kan nå tilby elektroniske fortollingsløsninger i alle de Nordisk land. Flere store aktører som UPS, TNT og FedEx har valgt Emma som sin partner i det Nordiske marked. Ta kontakt med Emma for mer informasjon om våre løsninger og se hvordan våre Windows og Internett baserte programmer kan forenkle ditt selskaps fortollingsrutiner.

Utvalgte moduler:

Emma Systems AS www.emma.no

Norge: Sverige: Danmark: Finland:

3 - Transport Inside 11/14

TVINN/TET/ICS & ECS og Tollager TULL/NCTS/ICS & ECS/Intrastat TOLD/NCTS/ICS & ECS/Intrastat ELEX, ITU, NCTS, AREX og Intrastat


Transportbruker’n Navn: Christina Bentzel Möller Stilling: Director Parts Supply & Logistics i Volvo Car Corporation

Satser i Norge. Volvo Cars styrker ettermarkedet og distribusjonen i Norge. Nå etablerer svenskene lokalt distribusjonssenter (LDC) i Oslo-regionen. Satsingen er det nyeste initiativet i Volvos streben etter kontinuerlig forbedring. Christina Bentzel Möller, Director Parts Supply & Logistics i Volvo Car Corporation fortalte på Logistikkdagen 2014 i Sarpsborg nylig at selskapet er i full gang med etableringen av det norske distribusjonssenteret, og som skal være oppe og gå i løpet av høsten. Möller presenterte Volvos svært så vellykkede logistikksystem for ettermarkedet. – Vi er nok best i klassen på tilgjengeligheten av reservedeler. Noe vi får bekreftet gjennom blant annet stadig flere fornøyde kunder, sier Möller. På vegne av Volvo Car Corporation mottok hun svenske Postens Logistikkpris 2011 for selskapets ettermarkedslogistikksystem. Juryens begrunnelse var blant annet at Local Distribution Centre (LDC)-konseptet gjør Volvo istand til å levere varen på kort varsel. – Med dette konseptet kan Volvos forhandlere levere deler tre ganger daglig for en rimelig penge, sier Möller og fortsetter: - Dette logistikk-konseptet er en nyvinning som gjør det mulig for Volvo Cars å støtte sine forhandlere ved å levere deler som er sortert og pakket for hver enkelt kunde og verksted.

Möller forteller at Volvo Cars ble bedt om å utvikle konseptet til en global løsning. Løsningen har vært brukt både i Europa og Kina i flere år. – Vi bidrar ikke bare med god logistikk, dette konseptet er også lønnsomt. Denne innovative logistikkløsningen har redusert ledetidene betraktelig, og som er til stor nytte for både forhandlere og sluttbrukere. Biler bruker kortere tid på verksted. Det er nok her det høye servicenivået gir de beste resultatene, sier Möller. Hun fremhever også at logistikksystemet garanterer Volvo Cars en lønnsom og sterk konkurranseevne. Volvo Personvagnar, eller Volvo Car Corporation, er en bilprodusent eid av kinesiske Geely Automobil. Selskapet ble grunnlagt i 1927 i Göteborg i Sverige. Det ble utskilt fra AB Volvo og solgt til Ford i 1998. Ford solgte selskapet i 2010 til Geely. I løpet av høsten etablerer Volvo Car Norway regionlager (LDC) i Oslo-regionen for å øke tjenestenivået til sine forhandlere i Norge. Satsingen er det nyeste initiativet i Volvos streben etter kontinuerlig forbedring av tjenestenivået for sine kunder. Det lokale distribusjonssenteret skal håndtere reservedeler, samt planlegge logistikk og distribusjonstjenestene. Det skal skje i nært samarbeide med forhandlerne. - Volvo har med dette initiativet en unik mulighet til å forme utviklingen i et av Norges sterkeste forhandlernettverk, sier Möller.

UK & IRELAND Spesialisten Daglige avganger til/fra UK og Ireland Vi løser også kontinent lastinger E-post: andre.vika@dfds.com Tlf: 23 31 53 07 Faks: 23 31 53 20 www.dfds.com

4 - Transport Inside 11/14


4,5 milliarder kroner i fjor, en økning på 8,4% fra året før, sier adm. direktør Kim Hedegaard Sørensen. - Vi vil også de kommende årene fastholde på vår lokale tilstedeværelse, tett på kundene, slik at vi kan gi de optimale transportløsninger. Det betyr at det vil stadig komme flere nye lokasjoner. Vi forventer å se en høyere vekst i år enn våre konkurrenters, som igjen betyr at vi vil vinne markedsandeler, sier Kim Hedegaard Sørensen. Blue Water har styrket sin globale posisjon. Selskapet har i underkant av 70 kontorer og mer enn 1300 medarbeidere world wide.

Foreningsnytt Hagen fortsetter ▼ Ole Andreas Hagen, PostNord Logistics AS, fortsetter som styreleder i NHO Logistikk og Transport. Valget skjedde under organisasjonens årskonferanse i Trondheim nylig. Det nye styret i NHO Logistikk og Transport: Ole A. Hagen (styreleder), Vice President/Kommunikasjonsog markedsdirektør i PostNord Logistics AS, Toralf Ekrheim (nestleder), viseadm. direktør i Nor Lines AS, Vidar Karlsen (nestleder), adm. direktør i DFDS Logistics AS, Jon Anders Røstad, viseadm. direktør i Schenker !

AS, Tone Kjeldsen, Executive assistant i Schenker AS, Tom Haugvad, adm. direktør i Hevold Shipping AS, Elisabeth Hegg Gjølme, konserndirektør kommunikasjon/SVP i Bring AS (Posten Norge AS), Anita Graff, COO/dCEO i KGH Customs Services, Terje Aarbog, adm. direktør i DHL Express (Norway) AS, Jan Håvard Hatteland, Manager i FREJA Transport & Logistics AS, Øyvind Lygre, direktør i Greencarrier Shipping & Logistics AS, Rune Bjørhovd, HR Direktør Norge/Nordic HR Development Director i Kuehne+Nagel AS, John Hansen, forretningsdrivende, Nor-Express AS. Aniela Gjøs har skiftet bransje og er derfor ute av styret.

Sørensen fortsetter ▼ Stein-Arve W. Sørensen, Jetpak Norge AS, er gjenvalgt som styreleder i Norske Flyspeditørers Forening. Det øvrige styret består av Arild Østbråthen, Schenker AS, Roy Midtskogen, Greencarrier Shipping & Logistics AS og Synnøve Thormodsæther, Kuehne+Nagel AS. Ikke på valg: Bjørn Otto Andreassen, Bring Cargo AS og Lars Ophus, Itella Logistics AS.

Logistikkdag i kjent stil ▼ Kjøpesenterlogistikk, «Logistikk- og Innovasjonsprisen 2014 , debatt om effektive transportkorridorer,

«Gods fra vei til sjø», Pål Anders Ullevålsæter og mye mer… Vi holt på å si som vanlig når Logistikkforeningen, avd. Østfold arrangerer sin årlige Logistikkdag på Quality Hotel & Resort, Sarpsborg. Selv sier logistikerne i regionen at Østfold er Norges mest logistikkengasjerte fylke. Kanskje de har rett med tanke på at det vare hele 200 sentrale beslutningstagere innen logistikk tilstede. Vi kan vel være enig i at Logistikkdagen er en av regionens viktigste møteplasser for private og offentlige virksomheter innen logistikk og samferdsel, samt en god arena for debatt om aktuelle samferdselspolitiske spørsmål. Sjøtransporten har fått stadig mer plass også på innlandskonferanser. Velg Sjøveien for godsfremføring var også sentralt tema i Sarpsborg. Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet var der. Det var kanskje ikke så rart at Shortseaboss Hans Kristian Haram var tilstede med tanke på at gods gra vei til sjø var et sentralt tema. Av andre sentrale aktører innen samferdsel og logistikk møtte vi logistikkdirektør Fred Voldset, Borregaard, Geir Berg, Sitma, styreleder Per Madsen i Norges Lastebileier-Forbund, havnedirektør David S. Ottesen i Risa-

Direkte linje Baltikum ––Oslofjorden! Immingham – Rotterdam Oslofjorden! Tschudi Lines nå også en direkte forbindelse fra Ukentlig service, tilbyr ankomst /utlevering fra mandag. Helsinki, Oslofjorden. Ukentlige Dør/dør og Tallinn kai/kai. og 45’Klaipeda palletwidetilhighcubes – standard Se vår hjemmeside for seilingsplan. ogseilinger. thermo containere. Se vår hjemmeside for seilingsplan. norway@tschudilines.com

telefon +47 – 32 88 99 00

5 - Transport Inside 11/14

http://www.tschudilines.com


vika Havn, markedssjef Tone Lien i Birkebeinerrittet AS, Christina Bentzel Möller, Director Parts Supply & Logistics i Volvo Car Corporation, Anders Jordbakke, Statens vegvesen, Pål Anders Ullevålsæter, motorcross og endurosjåfør og Magnus Grønneberg (CC Cowboys). Vel blåst!

Kurs & opplæring Rekruttene får hjelp ▼ Nå kommer rekrutteringstiltak for å hjelpe transportog logistikkbransjen som skriker etter fagfolk. Allerede i august etableres fagskoleutdanning for yrkessjåfører og logistikkoperatører på Jessheim videregående skole. Mens bransjen jakter på fagfolk står lærlinger som trenger jobb i kø. Ifølge daglig leder Charles F. Galaasen i Opplæringskontoret for service og samferdsel trenger 80 logistikklærlinger læreplass. - Drøyt en tredjedel av lærlingene har allerede sikret seg plass, men behovet for flere villige arbeidsgivere er fortsatt stort, sier Galaasen. Han er sentral i arbeidsgruppen som har lagt planene for etablering av etterutdanningen på Jessheim. 16. mai arrangerte gruppen informasjonsmøte i lokalene til Airsped på Gardermoen. Dette var det siste av tre in-

formasjonsmøter, hvor representanter fra bransjen, skoler og organisasjoner har deltatt. Airsped spanderte lunsj og stilte lokalene til rådighet denne dagen. Eier og daglig ledere Petter Fausko har lenge sett rekrutteringsbehovet innen transport og logistikk. Han er svært glad for at utdanningstilbudet på Jessheim nå kommer. Logistikkbransjen har pekt på behovet for økt kompetanse i en sektor som stadig blir mer komplisert og teknologisk innrettet. Det nye rekrutteringstiltaket er et samarbeid mellom Fagskoleutdanning i Akershus Fylkeskommune og Fagskolen Innlandet, Gjøvik. Det offentlige utdanningstilbudet i logistikk og transport er en praktisk rettet videreutdanning for fagarbeidere, på nivå med høyskole. Tilbudet som gjennomføres ved Jessheim videregående skole er åpent for rekruttering fra hele landet, med Gardermoen som sentral logistikk-klynge. Opplæringen gir mulighet til å øke bedriftens kompetanse og medarbeidernes personlige utviklingsmuligheter og karrierevei. Ved å fullføre og bestå fordypningen Logistikk og transport ved Fagskolen Innlandet får en tittel fagskoleingeniør. Studieopplegget er basert på nettstøttet undervisning over 4 år med 6 samlinger i året, hver på 3 dager, og tett

oppfølging av studentene via internett eller telefon mellom hver samling.

Konferanser og messer Messe-rigging i Las Vegas ▼ Messen Conexpo i Las Vegas krever ekstremt gode forberedelser og strøken logistikk. For sjuende gang fløt messen knirkefritt. Conexpo arrangeres hvert tredje år i Las Vegas, og er den største utstillingen av anleggsmaskiner i USA. For sjuende show på rad ble det sørget for at alt gikk som det skulle under Conexpo 2014, 4.-8. mars. Omfranget av Conexpo viser følgende tall: - 130.000 besøkende over fem dager - 2400 utstillere - Utstillingsområde tilsvarende 41 fotballbaner - 125.000 liter drivstoff brukt til å drive 27 generatorer - 306 km elektriske kabler ble lagt - 4000 personer jobbet før, under og etter utstillingen - 300 gaffeltrucker og 30 kraner brukt i riggingen.

Flyfrakt Sikkerhetsgodkjenning ▼ Europakommisjonen har vedtatt å innføre én felles

Velkommen til Container Consulting AS Intermodal Containere 13,60 m / 90 m3 Kort eller langtidsutleie. Vi har et større antall containere klargjort for utleie i vårt depot på Deli Skog / Vestby. Det beste alternativ til transport på vei og bane eller i kombinasjon. Passer også som lagercontainere. Mer kostnadseffektive enn 2 x 7,82 vekselflak. Leiepris: Fra NOK. 900,- pr mnd +mva. Kontakt: Lars Hyrum tlf : 909 23 053 - mail: post@containerconsulting.no - www.containerconsulting.no

6 - Transport Inside 11/14


Kristiansand velger sjøveien

- Godset må ta sjøveien, sier denne samstemte trioen: (F.v.) Thomas Granfeldt, Bård Hoksrud og Halvard Aglen. Tospannet, havnedirektør Halvard Aglen og viseadm. havnedirektør Thomas Granfeldt, var i storslag på Havnedagen og Velg Sjøveien i Kristiansand Havn 31. mai. Med 110 deltagere hadde Sørlandsbyen slått kampanjestarten av Velg Sjøveien i Oslo 22. mai med ca. 30% i antall deltagere. Havneledelsen åpnet hele havneområdet for publikum for å oppleve en travel og vital Kristiansand Havn på nært hold. Sørlandshavnen har direkte linjeforbindelser til 15 havner rundt om i verden. Oljeutstyr sendes til Brasil og Korea, fersk laks til Japan og Porshe-deler til Tyskland. På vei inn kommer det tulipaner fra Amsterdam, boblebad fra Wyo-ming og keramiske fliser fra Kina.

Ny containerhavn Havnedirektør Halvard Aglen forteller at containerhavna om noen år skal flyttes til næringsområdet Kongsgård utenfor sentrum, en investering på én milliard kroner. – Dette vil være havnens største endring i moderne tid. Resultatet blir en moderne og spennende havn i bymiljøet. Vi er også i gang med å utvikle en ny havneplan. Denne vil gi oss svar på når containerhavnen flyttes ut av sentrum, sier Aglen. Han legger ikke skjul på at det koster. Investeringen med å flytte containerhavna er anslått til én milliard kroner.

Positive ringvirkninger - Havnedagen er viktig for å fortelle hvordan Kristiansand Havn vil utvikle seg fremover. Vi er en av de mest sentrale

havner i Norge og en havn i rivende utvikling. Havna står fremfor endringer som vil få positive ringvirkninger for hele regionen. Store deler av havna skal flytte, og det er en stor operasjon som tar lang tid, forteller havnedirektøren til Inside. Granfeldt føyer til at besøkende får her anledning til å lære om intermodalitet og om sjøveien som et miljøvennlig transportalternativ. – Ikke minst, de blir bedre kjent med vår regionale offshorebransje, prosessindustri, næringsmiddelindustri og reiseliv, som alle er tett knyttet opp til havna og avhengig av den for å lykkes, forteller Granfeldt.

Hoksrud-insentiver Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet møtte også havnefolket som er svært spente på hva slags insentiver en representant fra regjeringen har med seg sørover for å overfør mer av godset fra vei til sjø. - Kristiansand Havn er eksemplet på moderne havnedrift med sin regionale betydning og fremtidsplaner, fremhevet Hoksrud. Han viste til et regionalt næringsliv med direkte eller indirekte avhengighet til havna. - Vi skal sørge for at sjøgodset får like stor oppmerksomhet som vei og jernbane, understreket Hoksrud.

2 ganger i uken til og fra UK, NL, IT, DE og LV Hver dag fra Sverige-DK Gode priser “all inclusive” - ingen sk ingen skjulte gebyrer.

YOUR LOGISTICS PARTNER

Ring 22 90 11 40 i dag!

www.accelerator.no firmapost@accelerator.no

7 - Transport Inside 11/14


sikkerhetsgodkjenning for flyselskaper fra ikke-EUland som flyr til, fra eller innenfor EU. Dermed trenger man ikke lenger søke om sikkerhetsgodkjenning i hvert enkelt EU-land, noe som vil øke effektiviteten sammenlignet med dagens system.

Hektisk på Gardermoen ▼ Et 30-talls tollere håndterte 2,7 millioner deklarasjoner på Gardernoen i fjor. 90% var import. - Tollkontoret Gardermoen (TGM) håndterer de fleste fortollingene i Norge og antallet importdeklarasjoner øker med ca. 200.000 deklarasjoner årlig, sier kontorsjef Geir Eilif Nilsen. UPS er et av verdens største pakkeleveringsselskap, og har eksistert i Norge i 21 år. Selskapet er blant de største deklarantene på Gardermoen. Ifølge manager Odd Sandnes i UPS Norge har selskapet tett samarbeid med tollkontoret på Gardermoen. Grenseoverskridende ehandel vil trolig fortsette å øke. Derfor jobber UPS for å gjøre forsendelser over landegrensene like enkle som å sende innen samme by. Det nye regelverket gjør denne varestrømmen enklere.

Norwegian-cargoen blomstrer ▼ Nye longhaul-ruter til

Norwegian Cargo står i kø denne våren og sommeren med mange nye destinasjoner. 3. mai startet selskapet ny rute med Dreamliner mellom Bergen og New York. I slutten av mai, henholdsvis fra 28. og 29. mai, flyr Norwegian Cargo gods på strekningen Oslo-Orlando og OsloOakland/San Francisco. 2. juli starter selskapet opp direkte longhaul fra London til Los Angeles, 3. juli London-New York/Florida og 4. juli London-Fort Lauderdale/Oakland. En smørblid Trine Nygaard, selskapets Cargo Sales & Security Manager, forteller til Inside at alt går etter forventningene, vel ett år etter at Norwegian Cargo så dagens lys. I fjor sa Norwegian opp avtalen med Jetpak og etablerte eget fraktselskap med internasjonale fraktambisjoner. Nygaard, som selv kom fra Jetpak, har siden april i fjor ledet den norske operasjonen i det nye fraktselskapet. Norwegian Cargo ble opprettet i forbindelse med Norwegians satsing på longhaul ruter. Nygaard legger ikke skjul på at det var et fornuftig trekk å satse på longhaul, utover det norske og til dels det skandinaviske markedet. - Vi har GSA’er som selger for oss. Nylig ble det inngått avtale med en ny salgsagent på vestkysten i USA. GSAagenten ANS skal selge våre

produkter over hele USA, sier Nygaard. GSA (General Sales Agent) er ansvarlig agent for å selge alle produkter fra flyselskapet i sin region som inkluderer flybilletter og lasteplass. I Norden og Europa bruker Norwegian Cargo Kales. Kales Airline Services er et uavhengig selskap dedikert til å selge lasteplass på vegne av flyselskaper over hele verden. Innenlands og Norden selger Norwegian selv. - Med våre nye direkteruter fra Norden og London til blant annet LAX (Los Angeles internasjonale lufthavn), tar vi et viktig steg inn i det internasjonale flyfraktmarkedet. forteller Nygaard og fortsetter: - Vi kan tilby trucking både i USA og Europa sammen med våre samarbeidspartnere slik at vi når ut til flere destinasjoner. Interline-avtaler er nå også på plass. Jeg gleder meg til å fortsette utviklingen av Norwegian Cargo, sier Trine Nygaard. I dag har Norwegian Cargo et rutenett på over 120 destinasjoner, over 70 destinasjoner bare i USA. – Klart at longhaul-markedet med langdistanseflyvninger og skreddersydde tilbud til våre kunder gjør fraktvirksomheten betraktelig mer attraktiv, sier Nygaard og fortsetter: - Vi kan tilby ca. 15 tonn gods pr. flyvning. Alt ligger nå bedre til rette for flyfrakt.

FÅ KONTROLL PÅ DINE TRANSPORTOPPDRAG! tn:distribute er vår nye “high performance” app for Android enheter. SEND ELEKRONISKE OPPDRAG TIL SJÅFØR- FÅ SENDINGSINFO PÅ ALLE NIVÅ - GPS AVVIK MED BILDE - SKANN ALLE TYPER STREKKODER - SETT STATUS - SPORINGSPORTAL

Det spiller ingen rolle om du er en stor eller liten transportør. Appen kommuniserer med alle typer transportsystemer.

PRISER FRA 50 :- pr mnd Besøk www.transportnett.no eller ring 95 96 80 00 for mer info

8 - Transport Inside 11/14


Peker til værs ▼ Tom Erling Mikkelsen i Marine Harvest kunne tillate seg å være en smule eplekjekk under sitt innlegg på Nordic Air Cargo Symposium, vel vitende om at prognosene for oppdrettsnæringen peker rett til værs. Mikkelsen, som er Operation Manager i Marine Harvest Norway, refererte blant annet til FNs Food and Agriculture Organization (FAO). FAO estimerer at man globalt vil ha behov for en tilvekst på 40 millioner tonn mat fra akvakultur frem til 2030. - Fjoråret var tidenes år for oppdrettsnæringen i Norge. Vi opplevde en oppløftende vekst i fjor på rundt 30% sammenlignet med 2012. Og første kvartal i år har vist at trenden fortsetter, vi har notert vekst i de fleste markeder, fortalte Mikkelsen, som til daglig holder hus ved Marine Harvests terminal på Gardermoen. Mens de norske eksportørene i fjor sendte 158.554 tonn med fly, var tallet 119.772 tonn året før, altså en økning på 32%. Det tilsvarte 435 tonn om dagen eller rundt 13.000 tonn i måneden.

Sjøfrakt

Bodø og nordover. I fjor høst la Tollpost Globe ned ruten med MS Tege fra Bodø til Alta, og alt godset som vanligvis fulgte denne ruta måtte over på lastebiler. Nå ønsker selskapet Arctic Express Line AS å starte opp en ny godsrute fra Bodø og nordover, melder Nord24. Arctic Express Line har sendt brev til Samferdselsdepartementet om planene, men har foreløpig ikke fått noe svar. - Det er riktig at vi har sendt et brev til Samferdselsdepartementet om dette, men vi har foreløpig ikke fått noe svar derfra. Vi har bedt om at dette behandles konfidensielt, så det er ikke så mye mer å si om det nå, sier daglig leder og eier Roald Mikkelsen i Arctic Express Line til Nord24. Mens MS Tege snudde i Alta, ønsker Arctic Express Line å forlenge ruten til Hammerfest og videre til Murmansk. Foreløpig jobber selskapet med å få finansieringen på plass for et prosjekt de mener det finnes et marked for. - Ja, det er et marked, men vi mangler fortsatt finansiering. Uten langsiktige kontrakter er det vanskelig å få lån i bankene, sier Mikkelsen om realitetene i prosjektet.

500 tapte containere Vil erstatte Tege ▼ Et nytt selskap vil etablere godstrafikk til sjøs fra

▼ 14. februar kom containerskipet Svendborg Maersk ut for uvær i Biscayabukta, noe

som førte til at 517 containere ramlet i sjøen. 13 av containerne ble kort tid etter funnet igjen og berget av franske fartøy. Nå har imidlertid franske myndigheter pålagt Maersk å finne den nøyaktige posisjonen til alle containerne som har sunket, melder Lloyd’s Loading List. Det betyr at det må benyttes et skip med utstyr for å undersøke sjøbunnen med sonar. Letingen begynner så snart Maersk har fått tak i et passende fartøy. Rundt 80% av de tapte containerne var tomme, mens resten inneholdt ufarlig last, blant annet sigaretter.

Nyoppussede MS «Oslofjord» ▼ MS «Oslofjord» skal trafikkere overfarten mellom Sandefjord og Strømstad fra 20. juni. Skipet het tidligere MS «Bergen», men har de siste månedene gjennomgått en ombygging for 250 millioner kroner hos STX i Finland. - MS «Oslofjord» fremstår nå som helt nytt skip og vi gleder oss til å introdusere henne for gjester og transportører, sier linjedirektør Marcus Pettersson. Fergen er 134 meter lang, 24 meter bred, og har en kapasitet på ca. 1800 passasjerer og 370 biler. Ombyggingen har blant annet medført at de fleste lugarene er blitt erstattet med fellesarealer for tax free-

Vi transporterer ditt gode rykte! Daglig trafikk fra/til UK, Norden, Tyskland, Be-Ne-Lux og Baltikum Ukentlig trafikk fra/til Italia Kontakt: 64 97 41 00 - mail: ntex.norway@ntex.no - www.ntex.no

9 - Transport Inside 11/14

D


shopping og et rikholdig kafeteria- og restauranttilbud. - Skipets grunnleggende design er nesten helt forandret og blir levert «nøkkelferdig». Vi er svært tilfreds med å kunne overlate en helt fornyet ferge til Fjord Line, sier STXs prosjektleder Kari Toivonen.

Containere skal veies ▼ Fra sommeren 2016 må alle containere veies før de lastes om bord i skip. Det skjer etter at International Maritime Organizations Martime Safety Committee har gått inn for det nye regelforslaget. Årsaken til at man ønsker obligatorisk veiing er forebygging av ulykker og havarier som følge av feildeklarerte containere. Containerveiingen skal utføres av befrakteren eller en tredjepart og befrakteren har et hovedansvar for at bruttovekten oppgis og er oppført i fraktdokumentene. De nye reglene vil gjelde fra juli 2016.

Kombifrakt «Norges lengste containertog» ▼ 23. mai kjørte CargoNet tidenes lengste godstog med kun containere og semitrailere i Norge. Toget gikk fra Oslo fredag kveld langs Sørlandsbanen til Kristiansand og videre til Stavanger. Det

673 meter lange toget veide 1600 tonn. Kombinerte tog i Norge er normalt opp mot 450 meter. Til vanlig er det ikke mulig å få kapasitet til så lange tog. Dette er en ekstraordinær situasjon for å få frem transporter som ellers ville gått på vei på grunn av vedlikehold på skinnegangen. CargoNet skal kjøre slike lange tog flere ganger i månedene fremover. - På sikt er det vårt ønske at lengre tog blir en realitet, som følge av blant annet forlengelse av krysningsspor for togene. Toget som gikk 23. mai erstattet ca. 37 lastebiler, og hadde en kapasitet til 74 containere, sier direktør informasjon og strategi Bjarne Ivar Wist i Cargonet.

Konkurranseutsetting I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at Jernbaneverket overtar disposisjonsretten til godstogterminalene og at driften konkurranseutsettes. Dermed kan flere terminaldrivere konkurrere om tjenestene på samme terminal. - Meget positivt og i tråd med våre anbefalinger, sier næringspolitisk direktør i NHO LT Erling Sæther. Han viser til at dette gir nye muligheter for innovasjon og produktivitet i togdriften, noe som vil styrke godstogets konkurransekraft. Den første terminalen som settes på konkurranse er

Ganddal i Stavanger. Deretter kommer de øvrige på rekke og rad.

Veitransport Sjåførstreik avverget ▼ Sjåførene kunne fortsette arbeidet som normalt etter at det 12 timer på overtid ble enighet om en ny overenskomst for godssjåfører. Fristen for meklingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Transport og Norges Lastebileier-Forbund (NLF) var midnatt natt til tirsdag, men forhandlingene fortsatte utover dagen på tirsdag.

Gigant-veibyggingen ▼ Den største menneskeskapte endringen på over 100 år gjør betydelig innhogg på landskapet i Hedmark og Oppland. Nærmere 16 milliarder kroner investeres for at 100 kilometer ny vei skal snirkle seg mellom byer og bygder. Over 850.000 tonn asfalt skal sørge for at det blir enklere å komme seg fra hovedstaden og ut i landet, og motsatt. 11. november 1880 åpnet kong Oscar den splitter nye Hedemarksbanen. Jernbanestrekningen var 58,6 kilometer lang og strakte seg fra Eidsvoll til Hamar. Strekningen ble senere forlenget og er i dag en del av

TRANSPORT - IMPORT - EKSPORT - NCTS - FORHÅNDSVARSLING - SPEDISJON

O A Halvari AS er et programvarehus som utvikler programvare og selger egenutviklede programmer. Våre produkter omfatter systemer for fortolling, transittering, forhåndsvarsling, produksjon av eksportdokumenter, fraktbrev og komplette administrative systemer for speditører og transportører.

O A Halvari AS, Lilleakerveien 25, 0283 Oslo • Telefon 22 51 56 10 • Telefaks 22 06 17 70 • E-post: firmapost@halvari.no

10 - Transport Inside 11/14


Dovrebanen. I 1902 sto også Gjøvikbanen ferdig hele veien fra Oslo til Gjøvik. Ikke siden disse jernbanestrekningene ble bygget, har det vært større byggeaktivitet i Innlandet. Strekningen mellom Frya og Sjoa er første etappe av E6-utbygging i NordGudbrandsdalen.

Billigere nattkjøring ▼ Frps Åse Michaelsen ber partikollega og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vurdere billigere bompengesatser for tungbiler nattestid. Adm. direktør Geir A. Mo i Norges LastebileierForbund sier at han har sans for politikere som kommer med gulrot i stedet for pisk. – Det er bedre å kjøre billig på natta enn å skru opp bomsatsene ytterligere i andre perioder på døgnet, sier Mo og understreker at en slik ordning ikke må føre til straff for dem som er nødt til å kjøre om dagen. Michaelsen, som er medlem i Stortingets transportkomité, mener lavere avgifter vil gi både færre ulykker og mindre kø. – Natteløsningen kan minske køene, forhindre møteulykker og gi mindre miljøbelastning i de mest trafikktette periodene på dagen, sier Michaelsen til Dagbladet. I et brev til partikollega og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen spør hun om

statsråden vil vurdere en ordning der tungbiler betaler reduserte bompengesatser på nattetid. Hun mener E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en strekning der nattkjøring vil ha stor effekt. – Et spennende forslag som vi vil se nærmere på, sier statssekretær og partikollega Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet.

Modulene får veinett ▼ - Modulvogntogene må få et landsomfattende veinett, sier næringslivsdirektør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport. Ifølge regjeringserklæringen skal ordningen for modulvogntog gjøres permanent. - I den anledning bør det etableres et landsomfattende nett, forteller Sæther som har sendt søknad om utvidelse av rutenettet for modulvogntog, i tillegg til forslag om en forenklet saksbehandling. Sæther viser til at den eksisterende ordningen med anslagsvis 200 modulsett gjelder bare et begrenset veinett på Østlandet, samt fra riksgrensen til Sverige og Finland og et fåtall byer i Nord-Norge.

Konkurser Finnerud Transport & Spedisjon AS Eidsandvegen 1,

Tel. 22 90 92 50 - www.bns.no 11 - Transport Inside 11/14

2760 Brandbu Konkurs åpnet 03.06.14 Org.nr. 811 581 402

KTT Transport AS Gamle Risevei 116, 4821 Rykene Konkurs åpnet 02.06.14 Org.nr. 911 581 450

Aalberg Transport AS Stiklestad alle 220, 7656 Verdal Konkurs åpnet 27.05.14 Org.nr. 998 679 672

Nyetableringer Bent s Transport Service AS Svennebyveien 5, 2019 Skedsmokorset Kapital: 50.000 Daglig leder: Bent Willaume Larsen Næring: Transport og logistikk Org.nt. 913 717 376

Nytt om navn Jan Petter Nystuen begynte som salgssjef i +Pluss 1.juni. Han vil være operativ og tre inn i selskapets eksisterende kundeportefølje. +Pluss har store utfordringer med å pleie stadig flere kunder i et voksende utleiemarked. Nystuen har lang erfaring i bransjen blant annet som Sales Manager i TIP


Trailer, fra 2003 til 2011. Han har også vært ansatt som Key Account Manager i Renault Trucks Norge. Her var han også ansvarlig for salg av last og varebiler til flåtekunder. Nå kommer Nystuen fra stillingen som regionssjef i Vest Buss. Thomas Angell Bergh (46) er ansatt som ny operasjonssjef i North Sea Container Line. Bergh som har nautisk utdannelse og bred praktisk maritim erfaring, tiltrer stillingen 1. juli. Han har gjennom de siste 16 årene hatt ulike ledende stillinger innen maritim bransje, blant annet som IT-sjef og HMS&QA sjef. De siste fire årene har han arbeidet som operasjonssjef i Østensjø Rederi.

TIPS OSS! Ta kontakt med Transport Insides redaktør, Per Dagfinn Wolden, om hendelser, begivenheter og endringer i din bedrift! Telefon: 66 82 2115, mobil: 93 44 71 65, e-mail: per.dagfinn@bjorgu.no

Neste utgave av Transport Inside postlegges torsdag 19. juni

JEKRA AS Kontakt John Erik på tlf. 982 41 021 for en radioaktiv prat

Vi hjelper til med riktige transportdokumenter!

VIP-stafetten Morten Nore (60) er litt forbanna over det slappe forholdet norske speditører og bedrifter har til dette med kabotasje. - Jeg synes det er feil at sjåførene får lide etter kontroll, mens vareeier slipper unna, sier Nore. Han kjører fortsatt tospann med Moss Transportforum og Transportsentralen Oslo. Den nylig fylte 60-åringen er optimist med stor tro på fremtiden, både for hans eget selskap og for transport- og logistikkbransjen generelt. - Våre faste kunder har en god produksjon, og nye har kommet til. Men alle må selvsagt skjerpe seg og være våken for en utvikling som fort kan snu, sier Nore. Og han forteller videre: - Men Mosseregionen har en unik plass i logistikksammenheng. Vi har kort vei til svenskegrensen langs E6 og jernbaneforbindelse og nærhet til Oslofjorden med en effektiv havn. Lagerkapasiteten er god med fornuftige priser. Næringsvirksomheten i nabokommunen Vestby har imidlertid priset seg ut i forhold til oss lenger sør, sier lederen i Moss Transportforum. Transportselskapet har en moderne terminal ca. 200 meter fra E6. Bilflåten består av 50 biler som dekker tungtransport, varetaxi/distribusjon, container, kran, bulk og sidelaster. Moss Transportforum tilbyr omfattende varehotellvirksomhet og disponerer et søylefritt varmtlager på 4500 m2 og et 3200m2 stort kaldlager. Selskapet har også egen spedisjons- og fortollingsavdeling. - Marginene i transportbransjen er små. De store aktørene vinner ofte priskonkurransen. Derfor er vi nødt til å slå dem på service. Elektroniske løsninger for vareflyt og ”track & trace” er forutsetningen for at vi skal klare det, sier Nore. Fra kontoret på industriområdet rett overfor Mosseporten har han utsikt til en dieselpumpe, store lagerlokaler og selskapets biler i alle størrelser og fasonger. - Vi pleier å si at vi skummer fløten rundt Oslo med distribusjon og transport. I tillegg driver vi en relativt omfattende varehotellvirksomhet, med kunder innen alt fra klær og sko til kjemikalier, sier Nore som har følgende vits på lager: En eldre politimann hadde mistet brillene sine og så svært dårlig uten disse da han banket på døren. - Er din far hjemme? Spurte han. - Nei, han kom da mamma gikk, svarte den veslevoksne gutten. - Er storebror hjemme da? - Nei, han gikk da jeg kom inn. - Er du ikke litt for liten til å være alene hjemme? - Jeg er ikke hjemme. Du har banket på utedassen vår! Det er lenge siden Nore har hørt en trøndervits. Derfor er det på sin plass å overlate stafettpinnen til Øystein Lie i Westergaard AS i Trondheim.

Din sikre radioaktivtransportør! KOM MED DINE UTFORDRINGER, – VI LØSER DET, BÅDE INN- OG UTLAND FAST RUTE – FASTE PRISER: Østlandet - Stavanger - Haugesund - Bergen hver onsdag, retur torsdag og fredag. Oslo - Gardermoen - Oslo hver dag.

12 - Transport Inside 11/14

RADIOACTIV 7

Transport Inside 11 - 2014  
Transport Inside 11 - 2014